PROGRAMLAMA
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
 Kredi : 3+1
 Ders Sitesi: SABİS
2015 – 2016 Güz Dönemi
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
1
PROGRAMLAMA
1. Hafta
GİRİŞ
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
2
AMAÇ
Dersin amacı, bilgisayar programlamasının temelini oluşturan
kavramları
öğrenme,
akış
diyagramı
ve
algoritma
tasarımını
gerçekleştirebilme ve yapısal programlama mantığı ile program
yapabilmektir.
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
3
Derste Neler Göreceğiz








Algoritma Tasarımı
Akış Diyagramları
Güncel Algoritma Örnekleri
Programlama ve Programlama Dili
Yapısal Programlama Kavramı (C dili temelleri)
Temel Giriş/Çıkış İşlemleri
Fonksiyonlar ve Özyinelemeli (Recursive) Fonk. Kullanımı
Dizi (Vektör) İşlemleri




Dizilerde Arama ve Sıralama Algoritmaları
Çok Boyutlu Diziler (Matris)
İşaretçiler
Dosya Kullanımı
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
4
Ders Başarı ile Tamamlandığında Hangi
Kazanımlara Sahip Olacaksınız

Problemlerin çözümünde bir bilgisayar programı geliştirebilmek için
izlenebilecek yolları tanımlayabilme

Bilgisayar programlarının temelini oluşturan akış diyagramı ve
algoritma tasarımını gerçekleştirebilme

Tasarlanan algoritmaları kod aşamasına aktarabilme
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
5
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Çalışmaları:
Sayısı
Ara Sınav
1
Proje
1
Kısa Sınav
1
Lab
1
Yıl içine katkı oranı
%40
%40
%10
%10
Başarı Notu: Yarıyıl içi (%60) + Yarıyıl Sonu Sınavı (%40)
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
6
KAYNAKLAR

Türkçe Kaynaklar

Ders Notları – Sunular

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları
 Bülent Çobanoğlu

Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş
 Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yayıncılık

Programlama Sanatı Algoritmalar
 Dr. Rifat Çölkesen, Papatya Yayıncılık

Veri Yapıları ve Algoritmalar
 Dr. Rifat Çölkesen, Papatya Yayıncılık
Doç.Dr. Murat ÇAKIROĞLU
PROGRAMLAMA
7
Download

programlama