Lisans Öğrencileri (1) için
Ek Ders Kaydı Duyurusu
(1)
Ön Lisans ve Lisansüstü kayıtlar devam ediyor.
- Limiti belirlendikten sonra not ortalamasına göre seçtiği ders dışında kalıp,
limitsiz olarak açılmış ve/veya limiti dolmamış derse/derslere kayıt yaptırmak
isteyen,
-Açılmayan seçimlik ders/dersler yerine (Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri dahil)
limitsiz olarak açılmış ve/veya limiti dolmamış seçimlik derse/derslere kayıt
yaptırmak isteyen,
-Ders kayıt haftasında derse yazılma işlemini yapmamış olan,
-Ders kayıt haftasında kayıt olup, ilave ders kaydı yapmak isteyen
(dönemlik AKTS sınırları içinde zorunlu veya seçmeli)
Öğrencilerimiz; kayıt işlemlerini,
06 ŞUBAT 2015 CUMA
07 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ
08 ŞUBAT 2015 PAZAR
günleri SABİS üzerinden olarak yapabileceklerdir.
ÖNEMLİ NOT:
1- Yönetmelik gereğince;
Açılan seçimlik dersten çıkılamaz.
Zorunlu dersten çıkma işlemi; 4.haftanın sonu (2 Mart 2015) yapılabilir.
2- 09 Şubat 2015 tarihine kadar mazeretleri nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerimiz,
09-13 Şubat 2015 MAZERETLİ DERS KAYIT HAFTASI’nda eğitim birimine yazılı başvuru
yapmak zorundadır.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Download

için Ek Ders Kaydı Duyurusu