İnternet Programlama
PHP
PHP Programlamaya Giriş
Ön Hazırlık
Bilgisayarımızda mutlaka bir adet sunucu (Server) bulunması
gerekir. PHP ve mySQL ile ilgili bütün işlemlerin yapılması
için bu şarttır.
PHP Programlamaya Giriş
Hazır Paketle Server Kurulması
Bu paketler daha önceden bu konuda tecrübe edinmiş kişiler
tarafından geliştirilmiştir. Uygulamalar bir program ara yüzü
ile istenilen yere otomatik olarak kurulur ve kullanıcı
yönlendirilir. Bu nedenle kurulum işlemi daha kolaydır.
PHP Programlamaya Giriş
İnternette bir çok hazır paket bulunmaktadır.Bu paketlerden
birisi ile bilgisayarınıza ihtiyaç duyacağınız server vb. araçları
kurabilirsiniz.
Bunlardan
biri
XAMPP
paketidir.
XAMPP 1.8.1 versiyonu ile kurulacak uygulamalar şunlardır;
PHP Programlamaya Giriş
 Apache 2.4.3
 MySQL 5.5.27
 PHP 5.4.7
 phpMyAdmin 3.5.2.2
 FileZilla FTP Server 0.9.41
 Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector)
 Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable
 XAMPP Control Panel 3.1.0 (from hackattack142)
PHP Programlamaya Giriş
http://www.apachefriends.org adresini kullanarak XAMPP for
Windows seçeneği ile ilgili sürüm indirilebilir.
PHP Programlamaya Giriş
PHP Programlamaya Giriş
Yukarıdaki sayfada SourceForge linkine tıkladığımızda
karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.
download linkine tıklayıp programı bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
PHP Programlamaya Giriş
Programı indirdikten sonra simgesine tıklayıp kurulum
aşamasına geçiyoruz.
PHP Programlamaya Giriş
Kurulum başladığında seçenek olarak
kurulum dizini
C:\xampp olarak görünecektir. Hiç değiştirmeden aynen
olduğu gibi bırakıp next butonuyla devam ediyoruz.
PHP Programlamaya Giriş
Bu bölümde Install Apache as service ve Install MySQL as
service seçenekleri işaretlenmeli ve Install butonuna tıklayıp
devam etmeliyiz.
PHP Programlamaya Giriş
Bu ekranda SVC yazan seçeneklerden Apache ve MySql
seçeneklerini Running yazması gerekmektedir. Running
belirdiğinde artık bir web server hizmetimiz var demektir.
PHP Programlamaya Giriş
Apache serverı durdurmak ve yeniden başlatmak için bu
control paneli kullanılabilir.
Apache ve MySQL destekli web sunucumuz çalışır durumda
olduğuna göre, kurmuş olduğumuz sunucuyu test edebiliriz.
http://localhost/xampp adresini web tarayıcısının adres satırına
yazarak ENTER tuşuna basalım.
PHP Programlamaya Giriş
Aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaştığımızda her şey yolunda
demektir.
PHP Programlamaya Giriş
Artık MySql şifresini verebiliriz. Veritabanı olmadan sadece
PHP ile çalışmanın bir anlamı olmaz. Bu yüzden Dünyada en
çok kullanılan ve ücretsiz olarak dağıtılan MySql server ile
çalışmak için root yetkili kullanıcıya şifre vermemiz
gerekmektedir. Aşağıdaki adresi web tarayıcının adres satırına
yazarak ENTER tuşuna basalım.
http://localhost/security/xamppsecurity.php
PHP Programlamaya Giriş
root kullanıcısı için belirlediğiniz bir sayfayı girerek MySql
sunucusunu aktif kullanabilirsiniz.
Dikkat: Basit bir şifre girin,örneğin 123456 gibi bir şifre.
Kendi
bilgisayarımızda
herhangi
bir
güvenlik
riski
olmayacağından ve MySql sunucusunu veri tabanı ve PHP
kodlama ve geliştirme için kullanacağımızdan karmaşık bir
şifreye gerek yok…
PHP Programlamaya Giriş
MySql kullanıcı adı: root
MySql şifreniz: 123456
Bu bilgileri veritabanı işlemlerinde sıkça kullanacağız.
Örneğin aşağıdaki kodlar hesap bilgilerimize göre MySql
sunucumuza bağlanacaktır. Eğer kullanıcı adı ve şifrede hata
varsa
Bağlanamadı, hesap bilgileri doğruysa Başarıyla
bağlandı mesajını alacağız.
PHP Programlamaya Giriş
<?php
$link=mysql_connect('localhost','root','123456');
if (!$link){
die('Bağlanamadı:'.mysql_error());
}
echo'Başarıyla Bağlandı';
mysql_close($link);
?>
PHP Programlamaya Giriş
yukarıdaki kodları aynen yazdıktan sonra Farklı kaydet
seçeneği ile c:\xampp\htdocs klasörünün içine test.php
adıyla kaydedelim.
PHP Programlamaya Giriş
Şimdi test.php programımızı çalıştırabiliriz. Bunun için
c:\xampp\htdocs
dizinini
kullanacağız.
Bütün
PHP,
HTML,resim, v.b. Gibi dosyalarımızı koyacağımız yer
burasıdır.Web tarayıcımızı açıp adres satırına http://localhost
yazdığımızda bu dizini hedeflemiş oluruz.
Örneğin
test.php
dosyasını
çalıştırmak
için
http://localhost/test.php yazıp ENTER tuşuna basmalıyız.
PHP Programlamaya Giriş
phpMyAdmin ücretsiz bir yazılım aracıdır ve PHP ile MySql
yönetimini bir ara yüz ile sağlar. Yazılım XAMPP paketi ile
birlikte kurulduğu için hemen kullanmaya başlayabiliriz.
phpMyAdmin
ile
veritabanları,
tablolar,
alanlar,
ilişkiler,indeksler, kullanıcılar, izinler v.b yönetebilirsiniz.
SQL sorgularını çalıştırabilir, yedek alabilir ve veritabanı ile
ilgili her türlü işlemi yapabilirsiniz. phpMyAdmin e ulaşmak
ve kullanmak için web tarayıcının adres satırına
http://localhost/phpmyadmin yazmak yeterlidir.
PHP Programlamaya Giriş
PHP Programlamaya Giriş
PHP Programlarının Kaydedilmesi
Yazdığımız Php programlarının hatasız kaydedilmesi için
aşağıdaki adımları takip etmeliyiz.
Dosya adı ve Uzantısını görmek için
Programlarımızın adlarını ve uzantılarını görmek gerekirse
bunları değiştirmek için Denetim Masası > Klasör
Seçenekleri > Görünüm sekmesi altında bulunan Bilinen
dosya türleri için uzantıları gizle kutucuğunun önündeki
tik kaldırılmalıdır.
PHP Programlamaya Giriş
PHP Programlamaya Giriş
PHP Kodlarının Yazılışı
PHP scriptleri birden fazla yöntemle yazılabilir;
YÖNTEM
<?php
Bu araya php kodları yazılır
?>
<script language=“php”>
Bu araya php kodları yazılır
</script>
<?php
Bu araya php kodları yazılır
php?>
ÖRNEK
<?php
echo “Merhaba Dünya\n”;
?>
<script language=“php”>
echo “Merhaba Dünya\n”;
</script>
<?php
echo “Merhaba Dünya\n”;
php?>
ÇIKTI
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
PHP Programlamaya Giriş
PHP’de Yorum Satırı
PHP de 3 çeşit yorum satırı vardır. Bu yorum satırlarını PHP
dikkate almaz. Yorum satırlarının amacı yazdıklarımızı esas
yazdığımız program satırından ayırarak program satırları ile
karışmamasını sağlamaktır.
PHP Programlamaya Giriş
Tek satırlı yorumlarımızı // çift kesme işaretlerini önüne
koyarak sağlarız.
Örneğin;
// Bu bir yorum satırıdır.
PHP Programlamaya Giriş
Diğer bir tek yorum satırı yazma metodu # diyez işaretidir.
Bunu da yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi yorum satırının
önüne koyarak istediğimiz yorumu yazabiliriz.
Örneğin;
#Bu diğer bir yorum satırıdır.
PHP Programlamaya Giriş
Eğer açıklama ve yorumlarımız birden fazla satırdan
oluşacaksa o zaman /* işaretleri ile */ işaretleri arasına alarak
yazabiliriz.
Örneğin;
/* Buraya dilediğimiz kadar açıklama satırı ve yorumu
yazabiliriz */
PHP Programlamaya Giriş
Yorum satırlarını yazmak için kullandığımız işaretlerle
istediğimiz bir kod satırını etkisiz hale getirebiliriz.
<?php
echo "Merhaba Dünya<br>\n";
#echo "İnternet Programcılığı-2 dersi\n";
echo "PHP Dersleri<br>\n";
?>
PHP Programlamaya Giriş
Editör Kullanarak Hızlı Kod Yazma ve Çalıştırma
Kod yazarken daha hızlı öğrenmek ve çalıştırmak için bir çok
PHP editörü mevcuttur. Bunlardan biri PHP Expert Editor
programı bu iş için rahatlıkla kullanılabilir.
PHP Programlamaya Giriş
Program burdan çalıştırılır
PHP Programlamaya Giriş
Bir diğer PHP editörü ise DzSoft PHP Editor’dür.
Yine sıklıkla kullanılan editörlerden notepad++ ile de
programlarımızı düzenli bir şekilde yazabiliriz.
Download

*nternet Programlama - 2