KİŞİSEL BİLGİLER
Bankamız Müşterisiyse
Numarası (Bu bölüm şube
tarafından doldurulacaktır)
Ad
Soyadı
Cinsiyet
Bayan
Bay
Baba Adı
Anne Adı
Anne Kızlık Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Yurtdışı ise Ülke
Medeni Hali
Evli
Bekâr
Diğer
Uyruk
T.C.
K.K.T.C.
Diğer Ülke
Diplomasız
İlkokul
Ortaokul
Yüksekokul
Lisans
Yüksek Lisans/
Doktora
Evet
Hayır
Açıklama
Eğitim Durumu
Yurtdışında Yerleşik
Lise
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile herhangi bir bağlantınız (ABD Vatandaşı olma/Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres
veya telefon sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan vekili olma durumlarından bir ya da birkaçı) bulunuyorsa yandaki kutuyu işaretleyiniz.
TIN/EIN (Vergi/İşveren Numaraları
KİMLİK BİLGİLERİ
(Aşağıdaki kimlik bilgilerinden sadece bir tanesini doldurmanız yeterlidir.)
T.C. Kimlik No./
Yabancı Kimlik No.
K.K.T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik No.
Nüfus Cüzdanı/
Kıbrıs Kimlik
Seri
Sıra
Veriliş Nedeni
Veriliş Yeri (İl/İlçe)
Kayıt Numarası
Veriliş Tarihi
Sürücü Belgesi
Veriliş Tarihi
Sürücü Belgesi No.
Ver. İl/İlçe
Pasaport
Veren Makam
Pasaport No.
Düzenleme Tarihi
Geçerlilik Tarihi
İkametgâh Tezkeresi (Sadece yurtiçinde yerleşik yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir.)
Düzenleyen İl
Tezkere No.
İkamet İzin Başlangıç Tar.
İkamet İzin Bitiş Tar.
ADRES BİLGİLERİ
Ev Adresi
Mahalle/Semt
Cadde
Sokak
Apartman Adı/Blok No
Bina No.
Daire No.
İlçe
Posta Kodu
İl
Ülke
Lokasyon/
Adres Açıklama
İkamet Ettiği Ev
Kendi Evi
Kira
Lojman
Ailesine Ait
Mevcut Adreste
Oturma Süresi
1 Yıldan Az
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıldan Fazla
İşyeri Adı
İşyeri Adresi
Mahalle/Semt
Cadde
Sokak
Bina No.
Apartman Adı/Blok No
Daire No.
İlçe
Posta Kodu
İl
Ülke
Lokasyon/
Adres Açıklama
Son İşyerinde
Çalışma Süresi
1 Yıldan Az
2 Yıl
Ev Adresi
İş Adresi
İletişim/Yazışma
Adresi
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıldan Fazla
İLETİŞİM BİLGİLERİ
0
0
0
0
Ev Tel
İş Tel
Cep Tel
Faks No.
Dahili
E-posta Adresi
@
E-posta Adresi (İş)
@
İŞ VE MESLEK BİLGİLERİ
Çalışma Şekli
1 Kamu Sektöründe Ücretli
2 Özel Sektörde Ücretli
3 Emekli – Çalışmıyor
4 Ev Hanımı
5 Kendi İşi
6 Öğrenci
7 Çalışmıyor
8 Emekli - Kendi İşi
9 Emekli - Ücretli
Lütfen tabloya uygun kodu yazınız
İşyerinin Faaliyet Konusu
1 Bakım/Onarım Servisleri
7
2 Banka/Finans Sigorta
8
3 Berber/Kuaför/
9
Güzellik Salonu
4 Bilgisayar/Teknoloji/
10 Elektronik Bilişim/Yazılım 11 5 Kamu Kurumu/
Yerel Yönetim
12 6 Emlak/Gayrimenkul
13 Alım-Satım
14 Eğitim
15 Eğlence Restoran/Kafe/Pastane/ 16 Catering
17
Güvenlik
Haberleşme/
18 Telekomünikasyon
19 Turizm/Konaklama
20 Hukuk/Noter
21 İnşaat/Müteahhitlik
Madencilik/Doğal
22 Kaynaklar
Basın/Yayın/Reklamcılık
23
Muhasebe/Müşavirlik/
24
Danışmanlık
25
Sağlık
26
Sanat
Silahlı Kuvvetler
27
Spor
Tarım Hayvancılık/
28
Ormancılık
Taşımacılık/Lojistik
29
Temizlik Hizmetleri
Tekstil/Giyim
30
Ticaret
31 (Perakende/Toptan)
99 Ulaşım/Seyahat
Üretim-İmalat San.
(Çalışan Sayısı 50’den Az)
Üretim-İmalat San.
(Çalışan Sayısı 50’den Fazla)
Kimya/İlaç
Enerji/Petrol
Diğer
Sekreter
Subay/Astsubay
Sporcu/Antrenör
Şoför
Teknik Personel
Üst Düzey Yönetici
Güvenlik Görevlisi
Uzman Çavuş
Satış Temsilcisi
Muhasebeci/
Mali Müşavir
Programcı/Analist/
Yazılımcı
Emlakçı/
Gayrimenkul Uzmanı
Noter
Diğer
Lütfen tabloya uygun kodu yazınız
Görevi
1 Kendi İşi/İşyeri Sahibi/
Esnaf
2 Avukat
3 Çiftçi
4 Danışman
5 Denetçi/Müfettiş
6 Doktor/Diş Hekimi
7 Eczacı
8 Gazeteci/
Medya Çalışanı
9 Hâkim/Savcı
16 Öğretim Görevlisi/
10 Hemşire
Akademisyen
11 İşçi
17 Öğretmen
12 Memur
18 Pilot/Kaptan
13 Mimar/Mühendis
19 Polis
14 Müdür/Müdür Yardımcısı
20 Reklamcı/
15 Operasyon/Finans/
Halkla İlişkiler Uzmanı
İdari İşler (Yönetmen,
21 Sanatçı/Yazar
Şef, Uzman, Yetkili)
22 Pazarlama (Yönetmen,
Şef, Uzman, Yetkili)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 99 Lütfen tabloya uygun kodu yazınız
Çalışılan/Maaş
Alınan Banka
Bağlı Olduğu Sosyal
Güvenlik Kurumu
Bağkur
SGK
Emekli
Sandığı
Bağlı Değil
MALİ BİLGİLER
Belgelenen
Aylık Net Geliri
Beyan Edilen
Aylık Net Gelir
Aylık Gider
Ek Geliri
Sahip Olduğu
Gayrimenkuller
Arsa
Otomobili Var mı?
Var
Müstakil Ev
Yok
Apartman Dairesi
Yazlık
Dükkân
Modeli/Markası/Tipi
Bakmakla Yükümlü
Olduğu Kişi Sayısı
Ulaşılamama Durumunda
Aranabilecek
Kişi Ad/Soyadı
Telefon Numarası
0
Yakınlık Derecesi
Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu beyan ediyorum ve ING Bank A.Ş. Temsilcilerine gerekli görecekleri bilgileri almak üzere çalıştığım diğer bankalara/işverenime ve
diğer kaynaklara başvurma yetkisi veriyorum. Aksine yazılı bir talimatım olmadığı sürece, Banka’nın, yapacağı bildirim ve/veya duyurularını, işbu formda bildirdiğim iletişim adresim, telefon/cep
telefonu numaralarım, e-posta adresim gibi iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak tarafıma iletmesini, ayrıca Banka’nın işbu iletişim adreslerime resim, animasyon vs. içeren pazarlama/
reklam amaçlı elektronik mesajlar da gönderebileceğini; işbu iletişim bilgilerimin güncel olduğunu ve herhangi bir değişikliği Bankamıza yazılı olarak ileteceğimi kabul ve beyan ederim.
Tarihi
2 0
İmza
Günlük Paket Başvuru Formu
Tüm temel bankacılık ihtiyaçlarının tek bir başvuruyla sunulduğu bu bankacılık paketinde; Vadesiz Mevduat Hesabı, Destek
Hesap, ING Bonus Card ve Otomatik Fatura Ödeme Talimatları bulunur. Adıma yukarıda özellikleri sayılan ING Günlük Paket
açılmasını, bu kapsamda tarafıma ING Bonus Card’ın tanımlanmasını ve Destek Hesap açılmasını talep ettiğimi, mevcut
ING Bonus Card ve Destek Hesap bulunması halinde bu ürünlerin yeniden tanımlanmayacağını bildiğimi, ayrıca ING Günlük
Paket’in veya ING Günlük Paket içindeki herhangi bir ürünün ücrete tabi olması halinde, ücretin ayrıca bir talimata gerek
kalmaksızın Banka nezdindeki hesaplarımdan tahsil edileceğini geri dönülemez olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Paket ürünlerinizin (Destek Hesap, ING Bonus Card, ING Nakit Kart ve Otomatik Fatura Ödeme Talimatı) hangi hesabınıza
bağlanmasını istersiniz? (Mevcut Destek Hesabınız varsa, paketinizin tüm ürünleri Destek Hesabınıza bağlanacaktır.)
Mevcut Vadesiz TL Mevduat Hesabı
Yeni Açılacak Vadesiz TL Mevduat Hesabı
Paket ürünlerinizin hangi adrese gönderilmesini istersiniz?
Ev
İş
Talep Edilen ING Bonus Card Limiti ________________________________ TL
ING Bonus Card Otomatik Ödeme Talimatı:
Ödeme Tipi tercihiniz:
Asgari Ödeme Tutarı
Ödeme haftası tercihiniz:
1. Hafta
2. Hafta
Borcun Tamamı
3. Hafta
4. Hafta
Mevcut/Kullanmakta olduğunuz ING Bonus Card’ınız varsa aşağıdaki bölümü cevaplamanıza gerek bulunmamaktadır.
Kredi Kartı Hesap Özeti Gönderim Tipi
Ev
İş
E-posta
Kartta Kredi Kullanmayı Talep Ediyor musunuz?
Evet
Hayır
Bankamızca belirlenecek tarih ve tutarlarda, önceden
tarafınıza bildirilmek suretiyle kredi kartı limitinizin
otomatik olarak artırılmasını talep ediyor musunuz?
Evet
Hayır
Destek Hesap İstiyorum
Bankanın tarafıma uygun gördüğü limiti tahsis etmesini ve bu limitte değişiklik yapma hakkını kabul ediyorum.
Destek Hesap ekstrenizin hangi adresinize gönderilmesini istersiniz?
Ev
İş
E-posta Ev
E-posta İş
Hesabımda yeterli bakiye olmaması halinde, hesabıma bağlı kredi kartı, kredi taksiti, kredi ve/veya diğer tüm sigorta
primlerimin, BES tahsilatımın otomatik tahsil edilebilmesi için Destek Hesap tanımlanmasını ve Banka’nın başvurumu
reddetme ve limitimde değişiklik yapma hakkını kabul ediyorum.
Talep etmiş olduğunuz işbu ürün/hizmete ilişkin olarak, BBHS Özel Hükümler Ek 1.f ve özellikle m.2, 3, 4, 11 ve
12; Banka yararına tek taraflı hükümler içermektedir. Talep ettiğiniz ürün/hizmetin bu hükümler çerçevesinde
işleyeceğini, ayrıca ürün/hizmetle ilgili diğer özellik ve/veya değişikliklerin tarafınıza bildirileceğini veya
elektronik ortamlar aracılığı ile duyurulacağını önemle hatırlatırız. Bu çerçevede, işbu sözleşmedeki tüm ürün/
hizmetler için geçerli olan Ortak Hükümler ile birlikte Ek 1.f’yi incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları
hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir. Akabinde sizinle görüşmeye hazır
olduğumuzu bildiririz. Eğer halihazırda BBHS imzalamış ve mevcut BBHS ile işlemlere devam etmek istiyor
iseniz, talep ettiğiniz ING Günlük Paket’in şu özelliklerine dikkat çekmek isteriz: ING Günlük Paket; Vadesiz TL
Mevduat Hesabı, ING Nakit Kart, Destek Hesap, ING Bank Kredi Kartı, Telefon ve İnternet Bankacılığı kullanıcı
kodu ve paket hesabına bağlı otomatik ödeme talimatlarından oluşan bireysel bankacılık paketidir. Başvurunuzla
birlikte, Bankamızda mevcut bir hesabınız yok ise adınıza vadesiz hesabınız açılacak ve ING Nakit Kartınız
gönderilecektir. Kredi Kartı ve Destek Hesabınız yok ise Bankamızca uygun bulunması halinde tanımlanacaktır.
Kredi kartı ödeme talimatınız Destek Hesabınızın bağlı olacağı vadesiz hesabınıza tanımlanacaktır. Paketiniz,
ürünlerinden birinin iptal edilmesi veya başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, ING Günlük Paket
hesabınızda otomatik fatura ödeme talimatı şartının BBHS’de bildirilen adette yerine getirilmemesi halinde
veya tarafınızca verilen otomatik fatura ödeme talimatına konu faturanın/faturaların 6 ay boyunca hiçbirinin
ödenmemesi durumunda iptal edilir. Başvurunuzun onaylanmaması veya paketinizin iptali durumunda Bankamız
standart tarifesi uygulanır. ING Günlük Paket hesabına verilen otomatik fatura ödeme talimatlarının aylık toplam
ödenen tutarının %2’si kadar bonus bir sonraki ay ING Kredi Kartına yüklenir. ING Bonus Card’ına yüklenecek
aylık bonus tutarının 10 TL’yi aşması halinde, Müşteri’nin ING Bonus Card’ına 10 TL yükleme yapılacaktır.
Yüklenen bonusların 3 aylık süre içerisinde kullanılması gerekmektedir; bu süre içerisinde kullanılmayan
bonuslar silinecektir. Paket sahipliğinin sona ermesiyle belirtilen uygulama da geçerliliğini yitirir. Banka, paket
içeriği, koşulları ve ayrıcalıklarında önceden bilgilendirmek kaydıyla değişiklik yapabilir, paket sahipliğini sona
erdirebilir. ING Günlük Paket sahibinin otomatik ödeme talimatı vermiş olduğu faturaların ödeme tutarı ve kredi
kartı aylık ödeme tutarı, son ödeme gününde otomatik olarak Destek Hesap’ın bağlı olduğu vadesiz hesabından,
hesap bakiyesinin uygun olmadığı durumlarda ise Destek Hesap’tan tahsil edilir.
ING Günlük Paket istiyorum
İmza
Tarih
Ad/Soyadı
BARKOD
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme
Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr
BSY-2101/R02/Ocak 2014
ING
Günlük
Paket
Başvuru
Formu
Download

KİŞİSEL BİLGİLER ADRES BİLGİLERİ İLETİŞİM