Kasım 2014 • Sayı: 5 • www.atonet.org.tr • ISSN: 25 2552 2554
/atobulten
/atobulten
ANKARA-VİYANA HATTINDA
YENİ DÖNEM
Ankara 199 Ülkeye
İhracat Yapıyor
ATO Başkanı Bezci,
MAPIC Fuarı’na katıldı
Kongre Ve Ziyaretçi Bürosu
İlk Sınavını Verdi
Salih Bezci
Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]
Ankara Ticaret Odası
bülten
Ankara Ekonomisi İhracat Odaklı
İmtiyaz Sahibi ATO Adına
Salih Bezci
Genel Yayın Yönetmeni
Zeral Küçüköz Onuk
Haber Merkezi
Nurten Deliktaş Önel
Hülya Güzel Atasoy
Editör
Bülent Öztürk
Görsel Yönetmen
Mustafa Cingöz
Fotoğraf
Yalçın Temel
Tunç Özceber
Reklam ve Halkla İlişkiler
Tuğba Köşebaş
[email protected]
MG Yapım
Kemer Sokak 10/A
Gaziosmanpaşa,
Çankaya/Ankara
0 312 446 85 65
[email protected]
Basım Yeri:
Semih Ofset Matbaacılık Sek.
Yay. Sağ. Hizm. İnş. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cad. No: 74
İskitler/Ankara
Tel : 0 312 341 40 75 (4 hat)
Faks: 0 312 341 98 98
Basım Tarihi:
27.11.2014
nkara insanı mutluysa, biz de
mutluyuz. Ankara esnafı kazandığında biz de kendimizi kazançlı hissediyoruz. Doğru bir ekonomik
yapılanmaya gitmemiş bir kentte huzurlu bireylerden ve kazanan girişimcilerden
bahsetmemiz mümkün değil. Kentimize
doğru bir ekonomik model sunma, insanımıza duyduğumuz sevginin bir gereği
olarak bizim boynumuzun borcu.
A
Kent ekonomimizin temel dinamikleri
bize bu yönde bir istikamet çiziyor. Başkent olmanın getirdiği kazanımlar, baskın hizmet sektörü, gelişmiş sanayisi, eğitimli ve nitelikli genç nüfusu ve ileri teknoloji alanındaki potansiyeli ile yönünü
dünyaya çevirmek zorunda olan bir kentin mensuplarıyız. Şunu biliyoruz ki Ankara ekonomisini büyütmek istiyorsak ihracat odaklı bir strateji ortaya koymak zorundayız.
24 Ocak 2014 tarihinde, yani içinde bulunduğumuz yılın başında, Ankara’da
temsilcilikleri bulunan ülkelerin ticari ataşeleriyle bir araya geldiğimiz Ticaret Ataşeleri Tanışma Toplantısı’nı gerçekleştirdik. ATO tarihinde ilk defa böyle bir organizasyon hayata geçirmiş olduk. 2013
Mayıs ayında seçimle iş başına gelmiş
ATO’nun yeni yönetimi olarak vermek istediğimiz iki mesaj vardı. Ana gündem
maddemiz Ankara ekonomisi olacak ve
yerelde sahip olduğu değerler temelinde
Ankara’nın yüzünü dışarıya çevireceğiz.
Ankara’da bulunan tüm sektörlerin temsilcilerinden oluşan yeni meclis, komite
ve komisyon üyelerini Ankara’daki yabancı
temsilcilerle bir araya getirdiğimiz bu toplantıda şu ifadeleri kullanmıştım: “179 ülkeye ihracat yapan Ankara’nın odası olarak hizmetlerimiz içe, yüzümüz dışa dö-
nüktür. Bu akşamki toplantının amacı
yeni iş birliktelikleri için ilk adımı atmaktır.”
Bunun bilinciyle iyi planlanmış bir strateji ile yola çıktık. Ticaret ataşeleri ile bir
araya geldiğimiz etkinlik, bu stratejinin
uluslararası mahiyette ilk büyük çaplı yansımasıydı. Yabancı ticaret odaları ile yaptığımız işbirliği protokolleriyle ekonomik
işbirliklerinin ve bilgi paylaşımının önünü açarak iş adamlarımıza yurt dışındaki pazarlarda iş yapma ortamını sunuyoruz. Nitekim kasım ayı içerisinde
Viyana Ticaret Odası ile imzaladığımız işbirliği protokolü bu kapsamda değerlendirilmesi gereken önemli bir gelişmedir. Büyükelçiliklerle sürekli iletişim halindeyiz. Girişimcilerimizin yurt dışına giden yolda önündeki en büyük engellerden biri olan vize konusunda kolaylıklar
sağlanması ile ilgili ülkelerle protokoller
imzalıyoruz. Büyükelçiliklerle süreklilik
arz eden temaslar kurarak, fuarlara katılarak ve yabancı heyetleri kabul ederek girişimcilerimize yeni ufuklar açmanın heyecanını hep canlı tutuyoruz.
Son dört yıla baktığımızda Ankara ihracatının %62,5 büyüyerek yaklaşık 8 milyar doları yakaladığını görüyoruz. Bu istikrarın çok daha yüksek oranlarda artarak devam etmesi bizim için hayal değil.
Bunun için sanayide ileri teknolojinin çok
daha etkin kullanılması ve katma değerli ürünlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Gelişmiş bir sanayimiz ve ileri teknolojide istihdam edilen genç nüfusumuz ile bu ivmeyi yakalayabilecek gücümüz var.
Kalkınmış bir Ankara için daha fazla ihracat yapmak, daha yüksek ihracat değerleri için yorulmadan çalışmak zorundayız.
Kasım 2014, ATO Bülten
1
PROTOKOL
NELER
İÇERİYOR?
ında Ankara Tirotokol kapsam Viyana Ticaret
caret Odası ile ticari ziyaretler
Odası arasında şehrin işadamk iki
organize edilere ğlarının kurulmasına
ba
iş
da
ın
as
şimları ar
iki ülkenin giri
çalışılacak. Her Viyana’da yatırım
cek.
cileri, Ankara ve
sunda desteklene
yapmaları konu bilgi ve deneyim
İki oda arasındaamak için değişim
transferini sağl acak. Ekonomik ve
programı başlatılmayı desteklemek
kültürel kaynaşana Ticaret Odası’na
için ATO ve Viy ında stajyer öğrenci
üye firmalar arasne edilecek. İki oda,
değişimi koordiTürkiye’de meydana
Avusturya ve gelişmeleri ve pazar
gelen ekonomikacak. Yabancı yatırım
bilgilerini paylaşanlarında yürürlükte
ve dış ticaret al netmelikler konuolan yasa ve yö
rişi sağlanacak.
sunda bilgi alışve
P
ANKARA-VİYANA
İLİŞKİLERİNDE YENİ
BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Ankara Ticaret Odası ile Viyana Ticaret
Odası arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmek
amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci, imza töreninde yaptığı
konuşmada, söz konusu protokolün Ankara ve Viyana arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı
sağlayacağını ifade etti. Bu kapsamda, her iki ülkedeki girişimcilere destek vereceklerini vurgulayan Bezci, bilgi ve deneyim transferi yapabilmek için üye firmalar arasında stajyer öğrenci değişimi koordine edeceklerini ve yeni yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi alışverişinde bulunacaklarını anlattı.
A
Bezci yeni bir Türk Marşı istedi
Avusturyalı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının 4 milyar avroyu aştığını, iki
ülke arasındaki ticaret hacminin de 2,5
milyar avroya ulaştığını vurgulayan
Bezci, Türkiye ekonomisinin son 10 yılda gösterdiği başarının iki odanın işbirliğine olumlu yansıyacağını kaydetti. Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Türk Marşı” adlı ünlü
eserini 1783 yılında bestelediğini hatırlatan Bezci, şunları kaydetti:
2
ATO Bülten, Kasım 2014
“Mozart’ın Türk Marşı’nı bestelemesine, o yıllarda Türklerin Avrupa’da uyandırdığı hayranlık ve Mehter Marşı’ndaki ritim esin kaynağı olmuştur. İki
şehrin ekonomik hikayesini yaldızlı
harflerle yazmak için çıktığımız bu
yolda, Avusturyalı kardeşlerimizden
beklentimiz, bizler için yeni bir Türk
Marşı bestelemeleridir. Türkiye, bu süreçte ekonomide ortaya koyduğu başarılarla yeni bir marşı hak etmiştir. Bugün imzaladığımız protokolle bu başarı
daha ileriye taşınacaktır.”
“Anlaşma, ortak geleceğimiz
adına atılmış bir adım”
Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter
Ruck ise Türkiye'deki gelişmelerin takdiri hak ettiğini belirterek, “Şu anda
yeni bir Türk Marşı bestelemenin bence de tam zamanı ancak yeni bir Mozart dünyaya gelir mi bilmiyorum”
dedi.Uzun vadede istikrarlı iş birliklerinin karşılıklı saygı içinde, aynı düzeyde, eşit şartlarda gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çeken Ruck, şöyle konuştu:
“Ticaret hacminin geliştirilmesi nok-
tasında yeterli potansiyele sahibiz. Ticaret ve ekonomiyle uğraşan kişiler
olarak siyasete girme alışkanlığımız
yok ancak jeopolitik gelişmelere bakıldığında bu dönemde kesimlerin daha
fazla birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Odalarımız gibi kuruluşlar geçtiğimiz zamanlara oranla
daha fazla öneme sahip. Ticaretin gelişmesi yanında başka gelişmelere de katkı sağlıyorlar. Bu anlaşma, iki ülkenin
ortak geleceği adına atılmış bir adım.”
Törenin ardından Bezci, Viyana Ticaret Odası Başkanı Ruck ve beraberindeki heyete, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nı gezdirdi.
ATO BAŞKANI
BEZCİ,
CANNES’DA
DÜZENLENEN
MAPIC
FUARI’NA
KATILDI
Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Bezci “Marka olabilmek
ve tanıtım için fuarlar
çok önemlidir” dedi.
Lyon Ticaret Ataşesi Kamil Urcu, Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Firma
Temsilcisi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Marsilya Başkonsolosu Deniz Erdoğan Barım
A
katıldığı dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarlarından biri
olan MAPIC 2014 hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin fuara katıldığını söyleyen
Bezci, toplam 685 standın açıldığı fuarda, Ankara’dan 3 firmanın standının
bulunduğunu kaydetti.
685 stant açıldı
Bezci, yazılı bir açıklama yaparak, Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirilen,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve 20 ATO Meclis Üyesiyle birlikte
8 bin ziyaretçi
2 bin 400 perakendeci, 2 bin 300 geliştirici ve 900 yatırımcının yer aldığı fuara yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını
kaydeden Bezci, Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile
birlikte gezdikleri fuarda dünyada gayrimenkul alanında gerçekleşen gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduklarını
söyledi.
nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, MAPIC Fuarı’nın dünyanın
67 ülkesinden yaklaşık 9 bin katılımcıyı bir araya getirdiğini belirterek “Bu yıl
20. kez düzenlenen MAPIC Fuarı ülkemizin tanıtımı ve yatırımlarımızın başarılarının sergilenmesi açısından çok verimli bir fuar olmuştur” dedi.
Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bezci ve
iş dünyası temsilcileriyle yemekte buluştu.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bezci,
Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur
Ankara Festivali tanıtıldı
Fuarda, “Türkiye’ye Doğrudan Yatırım
Potansiyeli” isimli bir panel yapıldığını
da kaydeden Bezci, fuara ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:
“Marka olabilmek ve tanıtım yapabilmek
için uluslararası fuarların çok önemli
alanlar olduğunu hepimiz biliyoruz.
Ülkemizi ve şehrimizi anlatmak açısından iyi bir fırsat olduğu gibi Ankara Alışveriş Festivali’ni de gündeme getirdik ve
büyük ilgi gördü. Fuarlar dışında başka
hiçbir ortamda 67 ülkeden yüzlerce
yatırımcı ve binlerce perakendeciyi bir
arada görmek ve kendileriyle iletişim
kurmak mümkün olmaz. Bizim için fuar
çok başarılı geçmiştir.”
Armada’ya ödül
MAPIC Fuarı’nda, farklı alanlarda başarı ödülleri dağıtıldı. Ankara’nın ilk
AVM’lerinden biri olan Armada Alışveriş
Merkezi ise ‘En İyi Yenilenmiş AVM’ dalında birincilik ödülüne layık görüldü.
Kasım 2014, ATO Bülten
3
ETİYOPYA DOĞRUDAN TİCARETİ
ARTIRMAK İSTİYOR
4
ATO Başkanvekili
Şanal’ı makamında
ziyaret eden Etiyopya
Büyükelçiliği Siyasi
Müşaviri Hagos, 2015
yılında Türkiye ile
doğrudan ticareti
artırmak istediklerini
söyledi.
nkara Ticaret Odası (ATO)
Başkanvekili Koray Güngör
Şanal, Etiyopya’nın Ankara
Büyükelçiliği Siyasi Müşaviri Goiton
Kahsav Hagos’u makamında kabul
etti.
Hagos, 2015 yılında Etiyopya ile
Türkiye arasındaki doğrudan ticareti
artırmak için her türlü çalışmaya hazır
olduklarını söyledi. Ülkesinin
ekonomik yapısı hakkında bilgi veren
Hagos, 94 milyon nüfuslu
Etiyopya’nın yıllık ortalama yüzde 6
büyüme hızını yakaladığını kaydetti.
94 milyon nüfuslu
Etiyopya cumhuriyetle
yönetiliyor. Bütün
Afrika’nın toplam ticaret
hacminin yüzde 40’ı
Etiyopya üzerinden
gerçekleşiyor. Bir
zamanlar Türkiye
büyükelçisi olarak
görev yapan
Mulatu Teshome’nin
cumhurbaşkanı seçilmesi
nedeniyle, Türkiye’ye ayrı
bir önem verilmeye
başlandı.
Türkiye Büyükelçisi,
cumhurbaşkanı seçildi
Etiyopya’nın Türkiye büyükelçiliği
görevini yürüten Mulatu Teshome’nin
cumhurbaşkanı seçildiğini söyleyen
Hagos, Teshome’nin Türkiye ile ticari
ilişkileri geliştirme konusuna önem
verdiğinin altını çizdi. Hagos, “Bütün
Afrika’nın toplam ticaret hacminin
yüzde 40’ı Etiyopya üzerinden
geçmektedir. Sayın
Cumhurbaşkanımız Türkiye ile
ekonomik ilişkileri geliştirmek
konusuna önem vermektedir. Biz
2015 yılında Etiyopya ile Türkiye
arasındaki ticareti artırmak için her
türlü çalışmaya hazırız” dedi. Hagos,
Türkiye ile sıkı ticari ilişkiler
ATO Bülten, Kasım 2014
A
geliştirmek için en doğru adresin
Ankara Ticaret Odası olduğunu
söyledi.
Şanal: “Ticari ilişkiler vizeye bağlı”
ATO Başkanvekili Koray Güngör
Şanal da, Ankara Ticaret Odası’nın en
önemsediği görevinin üyelerinin
yurtdışı ilişkilerini artırmak olduğunu
vurguladı.
Etiyopya ile ticari ilişkileri geliştirmek
için çalışma yapmaya hazır olduklarını
bildiren Şanal “Etiyopya ile ticari
birliktelik sağlayacak organizasyonlar
yapabiliriz. Türk Hava Yolları da bu
ülkeye uçuş başlattı ancak vize bizim
için büyük sorun. Mal satan üyemiz,
personel göndermeye kalkışınca vize
konusunda sıkıntı yaşıyor. Ticari
faaliyetlerimizin artması için vize
konusunun çözüme kavuşturulması
gerekiyor” dedi.
ATO üyelerine vize kolaylığı
sağlanacak
Etiyopya Büyükelçiliği Siyasi Müşaviri
Hagos da, iki ülke dışişleri
bakanlıklarının vize konusunda
çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmalar
sonuçlanıncaya kadar, ATO tarafından
referans mektubu verilen işadamlarına
vize işlemlerinde kolaylık
sağlayacaklarını söyledi.
ANKARALI İŞADAMLARI
YURTDIŞINA DİREKT UÇUŞ İSTİYOR
Ankara Ticaret Odası
heyeti, AnadoluJet
Başkanı’nı ziyaret ederek,
Ankara’dan yurtdışına
doğrudan uçak
seferlerinin artırılması
talebinde bulundu ve
“Yurtdışı direkt uçuş
ortamının oluşturulmasını
istiyoruz” dediler.
nkara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat
Ertürk başkanlığındaki bir
heyet, AnadoluJet Başkanı İbrahim
Doğan’ı makamında ziyaret ederek,
uçuş noktalarının artırılması
talebinde bulundu.
A
Zaman ve para kaybı
ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat
Ertürk, sorunun hemen çözülmesini
beklemediklerini ancak ortak bir
çözüm bulmak için AnadoluJet
yönetimi ile toplantılar
yapılabileceğini söyledi ve aktarmalı
uçuşlarla ilgili şu sorunlar dile
getirildi:
• Direkt uçuş olmaması nedeniyle
Ankara’da büyük çaplı kongre
yapılamıyor.
• Direkt uçuş olmadığı için
Ankara’ya gelmek istemeyen
yabancı iş ortakları, İstanbul’da
buluşmayı teklif ediyor.
• İstanbul aktarmalı yurtdışı
seyahatlerinde yoğun hava trafiği
nedeniyle Atatürk Havalimanı’na
inişte gecikmeler yaşanıyor.
Yolcular bu gecikme nedeniyle
bağlantılı uçakları kaçırabiliyor.
• Atatürk Havalimanı’ndaki
yoğunluk yüzünden pasaport ve
güvenlik kontrolünde sıkıntılar
yaşanıyor.
• İstanbul aktarmalı uçuşlar zaman
ve para kaybına yol açıyor.
Çalışmalar başlatıldı
AnadoluJet Başkanı İbrahim Doğan,
Ankara merkezli bir havayolu şirketi
olarak sorunu çözmenin yollarını
araştırdıklarını belirterek “Biz de
Ankara ticaretinin bir parçasıyız.
Eksiklerimizi tamamlamaya
çalışıyoruz” dedi.
Doğan, Ankara’dan yurtdışına yeni
hatlar açılması konusunda bütçe,
gelir-gider ve maliyet hesapları
yaptıklarını ve ticari sonuçlarının
neler olabileceği üzerinde
çalıştıklarını anlattı.
Toplantıya ATO Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu Koordinatörü ve Meclis
Üyesi Seçim Aydın, ATO Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak faaliyet
gösteren Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat
Meslek Komitesi’nin Başkanı Faruk
Köylüoğlu ve Başkan Yardımcısı Fuat
Taştekin, Komite Üyesi Mehmet
Aygün, İnşaat Malzemesi Satıcıları
Meslek Komitesi Başkanı Bülent
Sönmezocak, ATO Meclis Üyesi
Mustafa Ayrancıoğlu, MÜSİAD
Ankara Şube Başkanı İlhan
Erdal ve AnadoluJet
yetkilileri katıldı.
Bilindiği gibi, başta
Londra, Roma ve Paris
gibi dünya başkentleri
olmak üzere, dünyanın
birçok kentine
Ankara’dan direkt uçuş
imkanının bulunmaması,
özellikle ticareti ve
turizmi olumsuz
etkiliyor. Bu durum,
Ankaralı işadamlarının
ithalat, ihracat ya da
fuar ziyareti için
yurtdışına giderken çile
çekmesine neden oluyor.
Kasım 2014, ATO Bülten
5
BEZCİ: “KIZILCAHAMAM’DA
GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ENERJİ
ÜRETİLMELİ”
Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci,
jeotermal enerji
kullanan
Kızılcahamam’ın temiz
enerji kaynakları olan
güneş ve rüzgârdan
elektrik üreterek, önce
ilçeye sonra da ülkeye
büyük yarar
sağlayacağını söyledi.
TO Yönetim Kurulu Başkanı
Bezci, Kızılcahamam
Kaymakamı Mehmet Yıldız,
Kızılcahamam Belediye Başkanı
Muhittin Güney ve beraberindeki
heyeti makamında kabul etti.
Kendisi de Kızılcahamamlı olan
Başkan Bezci, doğduğu yer olan
Kızılcahamam’la hiçbir zaman bağını
koparmadığını ve ilçenin gelişmesi
için yapılan tüm çalışmalara destek
A
6
ATO Bülten, Kasım 2014
verdiğini kaydetti. Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından açıklanan
Öncelikli Dönüşüm Programı’na
değinen Bezci, Türkiye’nin cari
açığına neden olan enerji ithalatını
azaltacak önlemler alınması
gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin bir
temiz enerji cenneti olduğunu
kaydeden Bezci “Türkiye’nin toplam
enerji kurulu gücü haziran sonu
itibariyle 66,632 MW değerine
ulaşmış durumda. Güneş fakiri
Almanya’da güneşten elektrik elde
etme gücü 32,389 MW, yani bizim
toplam kurulu gücümüzün yarısı
kadar. Biz ülke olarak yenilenebilir
enerji kaynakları açısından çok
şanslıyız. Kızılcahamam’ımızda da bu
kaynakların kullanımına yönelik
çalışmalar mutlaka yapılmalı” dedi.
Bezci, Haymana ilçesinde ‘güneş
tarlaları’ adı verilen panel sistemiyle
enerji üretildiğini, temiz enerji
üretimini devletin de teşvik ettiğini
söyledi.
Yüksekokul için destek istedi
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet
Yıldız da yaptığı konuşmada, ATO
Başkanı Salih Bezci’nin
Kızılcahamam’da annesi merhum
Ayşe Bezci adına Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi yaptırdığını hatırlattı.
Kızılcahamam’a bir yüksekokul
kurmak istediklerini belirten Yıldız,
ATO Başkanı Salih Bezci’den destek
talep etti.
Kızılcahamam’ın yüzüncü yılı
Kızılcahamam Belediye Başkanı
Muhittin Güney de, Sağlık Bilimleri
Yüksek Okulu kurmak üzere Ankara
Üniversitesi ile görüşmeler
yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir
Belediye Meclisimizden Salih Bezci
Yüksek Okulu olarak karar çıktı.
Desteğinizi bekliyoruz” dedi.
2015 yılında Kızılcahamam’ın ilçe
olmasının 100. yılını kutlayacaklarını
da belirten Güney “Gelecek yıl 100.
yılda 100 etkinlik adı altında
düzenleyeceğimiz organizasyonlarla
Kızılcahamam’ımızın ilçe oluşunu
kutlayacağız” diye konuştu.
‘KAPASİTE RAPORU’ HAZIRLARKEN
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
apasite Raporu; Odamız üyesi
olan üretici/imalatçı olan özel
veya tüzel kişilikler için, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl
zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin, belli kriterlerden hareket
edilerek bilimsel bir şekilde belirlenmesi
sonucu düzenlenen ve geçerlilik süresi
3 yıl olan bir belgedir.
K
‘Kapasite Raporu’nun yasal
dayanağı nedir?
ATO Sanayi Müdürlüğü yetkilileri,
‘Kapasite Raporu’nun birçok kanun ve
yönetmeliğe dayanması nedeniyle üretici firmalar tarafından zorunlu olarak
hazırlanması gerektiğini belirterek, ilgili
kanun ve yönetmelikleri şu şekilde sıraladılar:
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
• 5174 sayılı TOBB Kanunu
• TOBB Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararname ve
Yönetmelikler.
Üretici-imalatçı özel ve
tüzel kişiliklere yönelik
düzenlenen, geçerlilik
süresi 3 yıl olan
‘Kapasite Raporu’
hazırlanırken hangi
yolların takip edilmesi
gerektiği ATO Sanayi
Müdürlüğü tarafından
detaylı olarak açıklandı.
•
•
•
•
Yurtiçi ve yurtdışı kredi
teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan
hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında.
‘Kapasite Raporu’ alırken
izlenecek yol…
ATO Sanayi Müdürlüğü yetkilileri,
‘Kapasite Raporu’ almak isteyen firmaların, sırasıyla şu yolu izlemesi gerektiğini bildirdiler:
• Odamız üyesi üretici/imalatçı olan
özel veya tüzel kişilikler tarafından,
ATO web sitesinden gerekli evrakların hazırlanarak başvurunun yapılması,
• Oda hizmet bedeli ve eksper hizmet
ücretinin ATO veznesine, TOBB
Kapasite Rapor Onay Bedeli’nin ilgili banka hesabına yatırılması,
• Üretim/imalat konusuna göre ilgili eksper tayininin yapılması,
• Üretim/imalat konusuna göre ilgili eksperin
iş yerinde tespit
yaparak elektronik ortamda hazırladığı
‘Kapasite Raporu’nu TOBB onayına göndermesi,
• TOBB tarafından
onaylanan ‘Kapasite Raporu’nun ıslak imzalarının tamamlanarak üst
yazı ekinde başvuru sahibine teslim
edilmesi.
Her yerde gerekli bir belge
‘Kapasite Raporu’nun imalatçı özel ve
tüzel kuruluşların edinmesi gereken
“Olmazsa olmaz” niteliğinde bir belge
olduğunu da belirten ATO Sanayi Müdürlüğü yetkilileri, bu belgeye aşağıdaki başvurularda ihtiyaç duyulduğunu
bildirdiler:
• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz
alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
Kasım 2014, ATO Bülten
7
ATO’YA GUINNESS G
SERTİFİKASI
ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Bezci
Guinness Sertifikası’nı,
Temsilci Şeyda Subaşı
Gemici’den aldı.
uinness World Record
Türkiye Hakemi Şeyda
Subaşı Gemici, ATO’nun
“Dünyanın En Çok Kişiyle Çiçek
Soğanı Dikimi” rekor sertifika
belgesini ATO Başkan Vekili Koray
Güngör Şanal’a takdim etti.
Sertifikayı alan Şanal, meslek
lisesinde çiçekçilik eğitimi alan ve
rekor denemesine katılan gençlere
seslenerek “Yaptığınız buketler
misali, geleceğiniz de çiçek gibi
olsun” dedi.
ATO Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyet gösteren Baharatçılar ve
Çiçekçiler Komitesi’nin düzenlediği
Guinness Rekor Sertifika Töreni ile
UMEM Beceri’10 Projesi ve Okul
Sektör İşbirliği konularındaki
toplantı ATO Meclis Salonu’nda
yapıldı.
Bir değerimize sahip çıktık
Toplantının açılışında konuşan ATO
Meclis Başkanı Nurettin Gürgür,
aynı anda binlerce adet dikilen
çiçeğin lale olmasını çok anlamlı
bulduğunu belirterek “Bildiğiniz
gibi lale bugün Hollanda’nın
simgesidir.
Ancak Türkiye’den Hollanda’ya
yüzyıllar önce götürülmüş bir
çiçektir. Dolayısıyla biz bu faaliyetle
8
ATO Bülten, Kasım 2014
kaydetti. Özkılıç, “Doğru işi doğru
elemanla yapma fikrinden yola çıktık.
ATO olarak çiçekçi yetiştirmeye
destek veriyoruz” dedi.
Laleleri Kızılay’da dağıtacağız
Özkılıç, rekor denemesi esnasında
ATO Hatıra Ormanı’na dikilen 4 bin
968 lale soğanının bakımının Atatürk
Kız Teknik Meslek Lisesi öğrencileri
tarafından yapıldığını belirterek “Bu
laleleri mayıs ayında keseceğiz ve
Ulus, Kızılay gibi bölgelerde
vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.
malzemelerin ATO tarafından
karşılandığını anlattı.
Okul-sektör işbirliği konusunda
Atatürk Kız Teknik Meslek Lisesi
Müdürü Nazan Şenel’in bilgi verdiği
toplantıda, Ankara Sanayi
Odası’ndan Mustafa Kemal Topcin
UMEM Beceri Projesini anlattı.
TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve
TOBB Üniversitesi ile imzalanan
protokol kapsamında kısa adı
UMEM Beceri 10 olan Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri
Projesi’nin başlatıldığını bildiren
Özkılıç, bu proje kapsamında ustakalfa istihdamını sağlayacak bir
projeyi 3 Kasım’da başlatacaklarını
Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı
Metin Aydemir’in konuşmacı olduğu
programın ardından Baharatçılar
Odası adına Mustafa Kırıcı’ya,
Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet
Aydemir’e, Flora Başkanı Muammer
Yazıcı’ya, İnterflora Başkanı Gazi
Doğan’a, Teleflora Başkanı Ömer
Daştan’a ve Okul Müdürü Nazan
Şener’e Guinness Sertifikaları verildi.
ATO Meclis Bakanı
Nurettin Gürgür
bir değerimize de sahip çıkmış
oluyoruz” dedi.
ATO Baharatçılar ve Çiçekçiler
Komitesi tarafından yürütülen
UMEM Beceri’10 ve Okul-Sektör
işbirliği çalışmalarının mesleki
kuruluşlar, kamu ve üniversitelerle
ortaklaşa yürütülen geniş bir proje
olduğunu belirten Gürgür, işsizlik
sorununa dikkat çekerek “Türkiye’nin
en büyük meselesi nitelikli insan
ihtiyacıdır” dedi.
İşsizliğin sadece bireysel değil
toplumu da ilgilendiren bir sorun
olduğuna dikkat çeken Gürgür,
“İşsizlik aynı zamanda iktisadi bir
yaradır da” dedi.
Projeyi yürüten Baharatçılar ve
Çiçekçiler Komitesi ile Ankara
Çiçekçiler Odası ve diğer kuruluşlara
teşekkür eden Gürgür, “İnşallah bu
proje diğer alanlarda da yürür ve
Türkiye için önemli bir kazanım
sağlanmış olur” diye konuştu.
ATO olarak çiçekçi yetiştirmeye
destek veriyoruz
ATO Meclis Başkanlık Divani Katibi
ve Çiçekçiler ve Baharatçılar Meslek
Komitesi Başkan Yardımcısı Yakup
Özkılıç, komite olarak mesleki
eğitime verdikleri öneme dikkat
çektiği konuşmasında, okul-sektör
işbirliği kapsamında Atatürk Kız
Teknik Meslek Lisesi ile 2012 yılında
yapılan sözleşme ile çiçek bölümünde
okuyan öğrencilerin uygulamalı
derslerde kullandıkları kesme çiçek ve
Kasım 2014, ATO Bülten
9
Orman ürünleri sektörü,
iç piyasadan hammadde
temininde büyük sıkıntı
yaşıyor. Hammadde
fiyatlarının yüksekliği de,
sektörün dış pazarlarda
rekabet etmesini
engelliyor.
nkara Ticaret Odası (ATO), orman ürünleri sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi için
sektör temsilcileri ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı yetkililerini bir araya getirdi.
A
ATO’da düzenlenen toplantıya Orman
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim
Çiftçi, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı
Kenan Akyüz, ATO Başkanvekili Koray
Güngör Şanal ve orman ürünleri sektör
temsilcileri katıldı.
10
ATO Bülten, Kasım 2014
ORMAN ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ SIKINTIDA
ATO Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyet gösteren Orman Ürünleri Meslek Komitesi’nin üyesi ve Meclis Üyesi
Ayhan Kahraman, sektörün sorunlarını ayrıntılı olarak anlattı. Kahraman,
Türkiye’nin milli serveti ve geleceği
olan ormanları koruyarak ekonomiye kazandırmak gerektiğini söyledi. Sektörle ilgisi olmayan kişilerin dikili satış ihalelerine girmesini eleştiren Kahraman,
“Bu hem haksız rekabete yol açmakta
hem de ormanlarımızın talan edilmesine neden olmaktadır” dedi. Kahraman, sektörün taleplerini şöyle sıraladı:
•
Kapasitesi 25 bin metreküp ve üzerinde olan fabrikalara hammadde
tahsisi verilmeli.
•
Verilecek olan tahsislerde fiyat, ihale ortalama fiyatı ile değil 40 bin
metreküplük bir istif yapıldığında ne
kadar pey sürüleceğinin tespiti ile belirlenmeli.
•
Dikili ve orman depolarında yapılan satışlara iştirak edecek firmalara standart getirilmeli.
•
Sektörün sürdürülebilir olması için
en az 6 ila 12 aylık süreler için fiyat
garantisi verilmeli.
•
Tahsis verilmesi aşamasında, nakliye maliyetinin düşürülmesi için,
üretim yapan fabrikaların bulunduğu bölgeler dikkate alınmalı.
Kahraman, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde ahşap sektörünün önümüzdeki dönemde yüzde 70 oranında
küçüleceğini ve birkaç yıl içinde çok sayıda fabrikanın kapanacağını vurguladı.
Sektör temsilcileri ise fiyat istikrarsızlığı ve tahsis sorunu çözülürse ihracatın
artacağını bildirdiler.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Çiftçi de sektörün
taleplerini haklı bulduklarını ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.
Bakanlık yetkilileri, tesislerin yıllık kullanım kapasitelerini esas alarak dikili ve
odun tahsisatı konusunu düzenleyen yönetmelikle ilgili çalışmaların son aşamada
olduğunu bildirdiler.
UMEM KURSİYERLERİNE
EKSPERTİZ DERSİ
ATO Yönetim
Kurulu’na bağlı
olarak faaliyet
gösteren
Sigortacılık
Hizmetleri Meslek
Komitesi’nin
girişimleri ile
başlatılan UMEM
Acente Teknik
Personeli kursu
öğrencileri,
Şaşmaz’da
uygulamalı
eğitime katıldılar.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyet gösteren Sigortacılık
Hizmetleri Meslek Komitesi’nin girişimleriyle başlatılan UMEM Acente
Teknik Personeli Kursu’na devam eden
kursiyerler, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde
hasarlı bir araç için yapılan tüm işlemleri yerinde gördüler.
gulamalı eğitimler de verdiklerini belirterek, “Kursiyerlerimiz acentelerimizin
yanında işe başladıklarında, verilen hasar ihbarından sonraki gelişmeleri bizzat yaşayarak öğrenecekler ve iş hayatına adaptasyonları daha kolay olacaktır.
Önümüzdeki günlerde sigorta şirketlerinin bölge müdürlüklerini ve acenteleri
de ziyaret edeceğiz” dedi.
Komite Başkanı Kemal Gazioğlu, kursiyerlere, teorik bilgilerin yanı sıra uy-
Servis sahibi Zeki Ünaldı’nın 50 yıllık
meslek hayatı ve servis hakkında bilgi
A
vermesinin ardından Eksper Mustafa
Nazlıer, ekspertiz işlemlerini kursiyerlere
anlattı.
Yapılan ekspertiz çalışmasından sonra
kursiyerlerin sorularını cevaplayan Nazlıer, “Ekspertiz işlemi ne kadar doğru yapılırsa müşteri memnuniyeti de o kadar
yüksek olur. Müşterilerinizi iyi hizmet
alacakları yetkili tamirhanelere yönlendirmenizi tavsiye ederim” diye konuştu.
Kasım 2014, ATO Bülten 11
Belediyeler, Kurumlar, Fabrikalar, Üniversiteler ;
|yuƒy
yy
K
5¬NHJSJµ˜±L±µ
OPLUBMBS±O±OLPOUSPMM¬
PMBSBLZ¦OFUJNJOJ
TB¯MBS
yK|yK
yyy
:FNFLIBOF
¬DSFUMFSJOJO
¦EFNFTJLBSUJMF
HFS˜FLMFµUJSJMNFLUFEJS
5BCMEPUWFZB
BMBLBSUZFNFLIBOF
PUPNBTZPOMBS±OB
VZVNMVEVS
°TUFOEJ¯JOEFUVSOJLF
LVMMBO±MBCJMNFLUFEJS
K
‚yy
4JTUFNJOCVMVOEV¯V
LVSVMVµBHJSJµÀ˜±L±µ
ZBQBOLJµJMFSJOUBLJQ
FEJMEJ¯JCJSNPE¬ME¬S
;JZBSFU˜JMFSFWFSJMFO
¦[FMLBSUMBSTBZFTJOEF
DJIB[EBOWFZBNBOVFM
PMBSBLEFOFUJN
ZBQ±MBCJMJS
yyu|
u
ƒ
%P¯SVLJµJOJO
HJSNFTJHJSJµ˜±L±µ
SBQPSMBS±O±OBM±ONBT±
TB¯MBONBLUBE±S4BBU
CB[±OEBZFULJMFOEJSNF
ZBQ±MBSBLHJSJµ˜±L±µ±O
LPOUSPM¬ZBQ±MNBLUBE±S
ƒ
KK
0UPQBSLMBSJ˜JO
HFMJµUJSJMNJµ
ZFULJMFOEJSJMNJµ
BSB˜MBS±OHF˜JµJOF
J[JOWFSFOCBSJZFS
LPOUSPMTJTUFNJEJS
(F˜JµH¬WFOMJLOPLUBT±
PMBSBLLVMMBO±MBCJMEJ¯J
HJCJIBSDBNB
OPLUBT±PMBSBLEB
LVMMBO±MBCJMNFLUFEJS
K
KKK
4PMJEVT,BNQ¬T
VZHVMBNBMBS±O±O*04WF
"OESPJETJTUFNMFSEF
LVMMBO±MBCJMFDFLµFLMF
JOEJSHFONJµIBMMFSJ
JMFBL±MM±UFMFGPOMBSEB
LVMMBO±MNBT±O±
TB¯MBNBLUBE±S
Kƒy
yy
,JPTL7F[OFBSBD±M±¯±
JMFLBQBM±EFWSFPMBSBL
LVSVMBOTJTUFNMFSEF
LBSUBQBSBZ¬LMFNFL
J˜JOLVMMBO±MNBLUBE±S
ZFMFSJOUBO±N±
WF¬ZFMJLMFSJOF
CB¯M±PMBSBLUBLJCJ
ZBQ±MBCJMNFLUFEJS
Utarit ile bütün Kontrol Elinizde !
K
yy
y‚yy
1FSTPOFMJOHJSJµ
˜±L±µ±OBCB¯M±PMBSBL
IFSU¬SM¬LPOUSPM¬
TB¯MBONBLUBE±S
KK
yuyuy
(¬WFOMJLH¦SFWMJTJOJO
LVMMBOE±¯±QPSUBUJG
UFSNJOBMMFSBSBD±M±¯±
JMFJOJMNFEFOLBSU
PLVUVMNBT±O±
TB¯MBNBLUBE±S4FSWJT
J˜FSJTJOFZFSMFµUJSJMFO
DJIB[TBZFTJOEF
IBSDBNBOPLUBT±PMBSBL
EBLVMMBO±MNBLUBE±S
KK
#VTJTUFNTBZFTJOEF
Š¯SFODJ°µMFSJ
UBSBG±OEBOWFSJMFOLBSU
U¬NTJTUFNJ˜FSJTJOEF
LVMMBO±MNBLUBE±S
,BSUMBS±OCBTL±WF
LJµJTFMMFµUJSNFTJ
LVSVNC¬OZFTJOEF
PMNBLUBWFLBQBM±EFWSF
LVSVMBOTJTUFNMFSEF
LVMMBO±MNBLUBE±S
K
K
K
Š¯SFODJZPLMBNBT±O±O
LBSUMBSBSBD±M±¯±
JMFZBQ±MNBT±O±
TB¯MBNBLUBE±S
K
ƒ
#VTJTUFNTBZFTJOEF
CJS˜PLCBOLBJMF
BZO±BOEBTBOBMQPT
VZHVMBNBMBS±¬[FSJOEFO
˜BM±µBCJMNFLUFSEJS
-BCPSBUVWBSWF
TJTUFNPEBT±HJCJ
OPLUBMBS±OTBBU
CB[±OEBZFULJMFOEJSNF
ZBQ±MBSBLEP¯SVLJµJOJO
HJSNFTJHJSJµ˜±L±µ
SBQPSMBS±O±OBM±ONBT±O±
TB¯MBNBLUBE±S
‚wyyuy
y
'UMKÏGJKT ;QNW ‘\GTK $CÏMGPV ‘PKXGTUKVGUK ;CP±
~CON±M 2CTM 8KNNCNCT± 5QMCM 0Q #0-#4#
6GN Ç (CMU XXXVUBSJUDPN
www.tasarimstudyosu.com
Š¯SFODJCFMHFTJWF
USBOTLSJQUHJCJCFMHFMFS
LJPTLBSBD±M±¯±JMF
BM±OBCJMNFLUFEJS
ATO ÇAĞRI MERKEZİ
ANINDA ÇÖZÜM
İÇİN ÇALIŞIYOR
Ankara Ticaret Odası
Çağrı Merkezi, faaliyete
geçtiği günden itibaren
4 personeliyle birlikte,
ATO üyelerinden gelen
taleplere anında cevap
vermeye ve çözüm
üretmeye devam ediyor.
‘ATO Çağrı Merkezi’
444 0 ATO ve
444 0 286 numaralı
telefonu arayan tüm
üyelerine, mesai saatleri
içerisinde (09:00-18:00)
4 personeli aracılığıyla
cevap veriyor. Arayan
üyelerin öneri, istek ve
sorunlarını dinliyor,
anında çözüm üretiyor.
14
ATO Bülten, Kasım 2014
yelerinin sorularına cevap vermek ve yaşadıkları sorunların
en kısa süre içerisinde çözümü
için ATO tarafından faaliyete geçirilen
“ATO Çağrı Merkezi ” 09:00-18:00 saatleri arasında 444 0 ATO ve 444 0 286
numaralı telefonu arayan üyelerine
anında hizmet vermek için çaba gösteriyor.
Ü
Anında çözüm
Kendilerini arayan ATO üyelerinin ve
vatandaşların tüm bilgi talebi, istek,
öneri ve şikayetlerinin dinlendiğini,
değerlendirildiğini ve kayıt altına alındığını belirten ‘Çağrı Merkezi’ yetkilileri, aşağıda sıralanan konularla ilgili olarak anında çözüm ürettiklerini ve ilgili birimlere zaman kaybedilmeden yönlendirme yapıldığını belirttiler:
• Kayıt ve Tescil İşlemleri (tüm şirket
tiplerinin kuruluşu için gerekli belgeler, her türlü tadil (değişiklik) işlemleri, sermaye artırımı, nev’i değişikliği) gibi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nü ilgilendiren konular,
• Fiyat Belirleme ve Onay İşlemleri,
• Tüm Belgelendirme Hizmetleri (Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tas-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
diknamesi, İhale Durum Belgesi vb)
gibi Oda Sicil Müdürlüğü’nü ilgilendiren konular,
Aidat Borcu Sorgulama, Ücretlendirme (Her türlü işlem, belge ve harç
bedelleri) gibi Muhasebe Müdürlüğü’nü ilgilendiren konular,
Sigorta Kuruluş İşlemleri (Gerekli
belgeler ve gereklilikler),
İç Ticaret (Yaklaşık maliyet hesaplanması, fatura onayı vb),
Kooperatif Kuruluş ve Kapanış Bilgileri,
Dernek Kuruluş ve Kapanış Bilgileri,
KOSGEB Eğitimleri,
İhaleler,
İnsan Kaynakları,
E-Randevu Sorgulama İşlemleri.
Süreç nasıl işliyor?
ATO ‘Çağrı Merkezi’ yetkilileri, üyelerden ve bilgilenmek isteyen vatandaşlardan gelen taleplerin, büyük bir
özen ve dikkatle aşağıda detayı verilmiş
şekilde değerlendirildiğini bildirdiler:
• Çağrı Merkezi personellerimiz vatandaşlardan gelen ve çözüm üreterek bilgi verdikleri çağrıları kayıt
ekranında sonlandırarak raporlama
ekranına sonuçlandırılmış çağrı olarak kaydetmektelerdir.
• Çağrı Merkezi personellerimiz vatandaşlardan gelen ve çözüm bulamadıkları konular ile ilgili çağrı kaydı oluşturmaktadır ve bu çağrılar raporlama ekranına ‘Yeni Çağrı’ olarak
kaydedilmektedir.
• Tüm çağrı kayıtları ilgili birimlere raporlama ekranı ile aktarılmaktadır.
• Raporlama ekranı kullanıcıları, sisteme giriş yaparak çözüm bekleyen
çağrıları görebilmekte ve gerekli bilgilendirmeyi sisteme kaydedebilmektedir.
• Raporlama ekranı kullanıcıları çağrılara ait detayları görebilmekte ve ses
kayıtlarını anında dinleyebilmektedir.
• Operasyona ait raporlara yine raporlama ekranı üzerinden erişilebilmekte ve bu raporlar günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak düzenlenerek pdf veya excel olarak arşivlenebilmektedir.
Hindistan’ın Ankara
Büyükelçisi Rahul
Kulshreshth’i makamında
kabul eden Ankara Ticaret
Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci
“Hindistan’la olan ekonomik
ilişkilerimizi iyileştirmeli ve
iki ülke işadamlarını bir
araya getirerek ortak
projelere imza atmalarını
sağlamalıyız” dedi.
BEZCİ: HİNDİSTAN’LA ORTAK
PROJELER GELİŞTİRİLMELİ
TO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Bezci, Hindistan’ın
Ankara Büyükelçisi
Kulshreshth’i makamında kabul etti.
Hindistan ile Türkiye arasında
yaklaşık 7 milyar doları bulan bir dış
ticaret hacmi olduğunu kaydeden
Bezci, iki ülke arası ticarette dengenin
Türkiye’nin aleyhine geliştiğini
söyledi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bezci,
Türkiye’nin kuruluşunun yüzüncü yılı
olan 2023 tarihinde ihracatını 500
milyar dolara çıkarma hedefi
bulunduğunu belirterek, “Bu hedefe
ulaşabilmemiz için sizin gibi ülkelerle
A
ticari dengeleri lehimize çevirmemiz
gerekiyor” dedi. “İki ülke
işadamlarını buluşturarak işbirliği
yapmalarını sağlayalım” diyen Bezci,
yenilenebilir enerji konusunun bu
işbirlikleri arasında yer alabileceğine
dikkat çekti.
İki ülkenin işbirliği
potansiyeli yüksek
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi
Rahul Kulshreshth konuşmasında,
Türkiye’nin de Hindistan gibi
büyüyen ve imajını düzelten bir ülke
olduğunu belirterek, Hindistan’ın
1990’larda başlayan ekonomik
reformlar sayesinde büyümesini
sağlayabildiğini kaydetti. Hindistan’da
özel sektörün gelişim süreci yaşadığını
kaydeden Büyükelçi Rahul
Kulshreshth “Türkiye ile ticaretimizin
daha büyük potansiyel taşıdığını
düşünüyoruz” dedi. Türkiye’nin,
Hindistan’dan tekstil hammaddesi
aldığını ve bu üretimi ihracata
yönlendirdiğini kaydeden Kulshreshth
“Türkiye ile ikili ilişkilerimizi
geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla şubat
ayında ülkemizden bir işadamı heyeti
Türkiye’ye geliyor. Üye şirketlerinizle
ortak çalışmalar yapmak istiyoruz”
diye konuştu.
3.YAŞ BAHARI KONGRESİ 15-16
ARALIK’TA ANKARA’DA YAPILACAK
“Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri
Kongresi” 15-16 Aralık tarihlerinde Ankara
Grand Rixos Otel’de yapılacak.
nkara Ticaret Odası’nın da
(ATO) sponsorları arasında yer aldığı kongreye, üniversiteler ve
kamu kurumlarından uzmanlar ve bürokratların yanı sıra, İsveç, Belçika, Almanya ve İngiltere’den yaşlı bakım sektörünün duayenleri katılacak.
A
Medikal Turizm Derneği tarafından
gerçekleştirilecek olan kongre, Türkiye’de
yaşlı bakımı konusunda yatırım, istih-
dam, hizmet, inovasyon ve turizm alanlarını harekete geçirmeyi ve sosyal politikalara katkıda bulunmayı hedefliyor.
Kongreye katılacak olan yabancı konuşmacılar, yaşlı bakımı konusunda
ülkelerindeki mevcut durum, politika
süreçleri ve yerel yönetimlerin uygulamaları hakkında bilgi verecekler.
Kongre, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Samsung, Microsoft ve Flavius Antiaging Klinikleri tarafından destekleniyor.
Kasım 2014, ATO Bülten 15
Kampanyaya ilişkin bilgi ve
gelişmelere aşağıdaki internet ve
sosyal medya adreslerinden
ulaşabilirsiniz.
www.yuvayadonusenplastikler.com
/yuvayadonusenplastikler
/plastikyuva
ATIK PLASTİKLER
YUVAYA DÖNÜŞECEK
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), sokak
hayvanlarının kış aylarında sıcak bir yuvaya
kavuşması için “Yuvaya Dönüşen Plastikler”
projesini başlattı.
AGDER, “Sıcak bir yuva her
canlının hakkıdır” sloganıyla
başlattığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilk etapta, atık plastiklerden yapılan 685 adet kulübeyi ihtiyacı olan hayvan bakımevlerine bağışladı.
2014 yılı başında İstanbul’da başlatılan
pilot uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. İsteyen herkes,
birey ya da kurum olarak kampanyaya
katkıda bulunabilecek. Projede, belediyelerle işbirliği içinde çalışılacak.
Plastik kulübe temin etmek isteyen be-
P
16
ATO Bülten, Kasım 2014
lediyeler, karşılığında PAGDER’e atık
plastik verecek.
Yoğurt ve peynir kapları, pet şişeler, deterjan ve şampuan şişeleri, eski plastik
oyuncaklar, tabak, çanak, bardak ve
plastik askı gibi her türlü atık plastik,
kulübe yapımında kullanılabiliyor.
Toplanan atık plastiklerin yüzde 100
geri dönüşümü sağlanarak, hayvanları
kış mevsiminin sert koşullarından koruyan, soğuğa, yağmura ve kara dayanıklı yuvalar yapılıyor.
PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci,
“Yuvaya Dönüşen Plastikler” kam-
panyasının uzun soluklu bir proje olduğunu vurgulayarak, herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Ekonomiye ve doğaya da
katkı sağlıyor
Proje, sokak hayvanlarının yanı sıra ekonomiye ve doğaya da katkı sağlıyor. Türkiye’de değişen tüketim alışkanlıkları ve
nüfus artışı ile birlikte ambalajlı ürün
satışı da gittikçe artıyor. Oluşan atıkların
ağırlıkça yüzde 30’unu, hacimce yüzde 50’sini ambalaj atıkları oluşturuyor.
Katkı sağlayanlar yuvalara ismini
ya da markasını yazdırabilecek
PAGDER, çevreye duyarlı, hayvan sever kişiler, dernekler, birlikler, yerel yönetimler ve firmaları kampanyaya katılmaya davet etti. Belli bir düzeyde katkı sağlayan kişi ve kuruluşlar isterlerse
üretilecek yuvalara isimlerini ve markalarını yazdırabilecekler.
Kampanya, çocukların ve gençlerin
geri kazanım konusundaki farkındalığını artırmayı da amaçlıyor.
ATO BAŞKANI BEZCİ’YE “KENT KONSEYİ
ŞEREF ÜYELİĞİ” KARTI VERİLDİ
Ankara Kent Konseyi Başkanı Seyfi Saltoğlu, Ankara Kent Konseyi olarak, Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci’yi, Başkent’e gerek işadamı
olarak gerekse ATO Başkanı olarak yaptığı katkılardan ötürü Ankara Kent
Konseyi’nin Şeref Üyeliği’ne layık gördüklerini söyledi.
TO Başkanı Bezci, Ankara Kent
Konseyi Başkanı Seyfi Saltoğlu
ve yürütme kurulu üyelerini
makamında kabul etti.
Ankara Kent Konseyi’nin çalışmaları
hakkında bilgi veren Başkan Saltoğlu,
Avrupa ödüllü bir kentin belediyesinin
Kent Konseyi’nin başkanı olmaktan
duyduğu gururu vurguladı.
Kent Konseyi’nin kendisine yasayla tanınan görevler çerçevesinde tavsiye kararlar aldığını anlatan Saltoğlu, “Bugüne
kadar aldığımız tavsiye kararlarından
30’a yakını büyükşehir belediye meclisimizden meclis kararı olarak geçti” dedi.
Başkent’te yaklaşık 38 bin sokak hayvanı
yaşadığının belirlendiğini kaydeden
Saltoğlu, Ankara Ticaret Odası’ndan sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına
A
yönelik bir projeye destek vermesini istedi ve ATO Yönetim kurulu Başkanı
Salih Bezci’ye katkılarından dolayı
‘Kent Konseyi Şeref Üyeliği Kartı’nı takdim etti.
Türkçe’yi özendirme
yarışması açılabilir
Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin
Başkenti olmasına rağmen işyerlerinde
yabancı isim kullanımının yaygın olduğuna dikkat çeken Saltoğlu, “Türkçe isim kullanımı” konusunda yönlendirici girişimlerin olması gerektiğinin altını çizdi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci de ATO hakkında bilgi vererek
başladığı konuşmasında, Ankara’daki ticari işletmelerin Türkçe isim kullanımına
özendirilmesi için yarışma açılabileceğini söyledi. Ankara Ticaret Odası’nın
sadece üyelerine hizmet vermekle yetinmediğini ve Ankara’nın her alanda gelişimi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.
Sokak hayvanlarına destek
Sokak hayvanları konusunun Başkent’te
hem vatandaşlarımız hem de sokaklarda yaşayan hayvanlar açısından kanayan
bir yara olduğunu hatırlatan Bezci, zaman zaman insanlar için tehlike oluşturmakla birlikte sokak hayvanlarının
barınaklara kapatılmasının da etik bir
çözüm olmadığını söyledi. Bezci, ATO
olarak sokak hayvanları konusunda yapılacak çalışmaya destek verebileceklerini kaydetti.
Kasım 2014, ATO Bülten 17
140 BİN TİCARİ İŞLETME VAR
Başkent’te yaklaşık 140 bin ticari işletme ve 3 bin sanayi tesisi bulunuyor. Özel sektörde en fazla işyeri metal eşya, makina ve teçhizat, gıda ve savunma sanayiinde yer alıyor. Ankara
ili sınırları içinde makarna, un, bitkisel yağ, süt
ürünleri, şeker, şarap, bira üreten besin sanayisine ait kuruluşlarla çimento, traktör, tarım
aleti ve makinaları, motor, boya, tuğla, kiremit ve
orman ürünleri, mobilya, madeni eşya, dokuma
üreten sanayi kuruluşları bulunuyor. Savunma ve
güvenlik kurumlarının Ankara’da bulunması savunma, uzay ve havacılık sektörlerini öne çıkarıyor.
ANKARA
199
ÜLKEYE
İHRACAT
YAPIYOR
ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci,
199 ülkeye ihracat
yapan Ankara’nın, 8
milyar dolarlık ihracat
rakamına ulaştığını
söyledi.
nkara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Bezci, Ankara’nın 8
milyar dolarlık ihracat rakamına
ulaştığını belirterek, “İhracat
yaptığımız ülke sayısı 199’u buldu. Ülke katma değerindeki payımız yüzde 9’a ulaştı” dedi.
A
500 büyük firmanın 27’si
Ankara’dan
Türkiye’nin 500 büyük sanayi
kuruluşu listesine 27 Ankaralı firmanın adını yazdırmayı başardığını kaydeden Bezci “Türkiye
18
ATO Bülten, Kasım 2014
nüfusunun yüzde 7’sine ev sahipliği yapan Ankara 2011 yılı itibariyle kişi başına 12 bin 259 dolar Gayri Safi Katma Değer üretmiştir” diye konuştu.
Türkiye’nin yönetim merkezi olmasının
Ankara’nın sosyo-ekonomik yapısında
belirleyici rol oynadığına işaret eden
Bezci, kamu hizmetleri sektörünün
Başkent’in ekonomik hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bezci,
Başkent’te çalışan nüfusun yüzde
72,7’sinin hizmetler sektöründe, yüzde 23,6’sının sanayi sektöründe, yüzde
3,8’inin de tarım sektöründe istihdam
edildiğini bildirdi.
Öne çıkan sektörler
Ankara’nın ihracatına ilişkin önemli bilgiler de veren Bezci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ankara’da sektörler değerlendirildiğinde, ihracatta; kimyevi maddeler ve
mamulleri, makine ve aksamları, maden ve metaller, çelik, taşıt araçları ve
yan sanayi, elektrik-elektronik, savunma ve havacılık ön plana çıkmaktadır.
Sanayide ise, makine ve ekipman imalatı, metal ürünleri, gıda ürünleri, mobilya imalatı ile ana metal sanayi ve kauçuk ve plastik ürünleri imalatı ağırlıklıdır.
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında en yüksek payın sırasıyla
Irak, Birleşik Devletler ve
Diyaliz mak
Ankara’da üinesi sadece
retiliyor
Ankara'da sü
rd
ları itibariyle ürülmekte olan bazı üre
tim faaliyetle
Türkiye'de te
ko
ri k
yaliz makines
i ve morfin ü lma özelliğine sahip. Örn onueğin, diretimi sadece
tiriliyor. Rulm
A
an ve seri hal
de dişli üretim nkara’da gerçekleşyapılıyor.
i de sadece A
nkara’da
Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğu
görülüyor. Ankara’dan gelişmiş ülkelere yapılan ihracat hammadde faslın-
DÜNYANIN
DÖRT BİR
YANINA
MOBİLYA
SATILIYOR
dayken, Irak, Azerbaycan, Cezayir gibi
ülkelere makine ve aksamları, otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç ediliyor.”
Türkiye’nin ikinci tahıl
ambarı Ankara
Kent merkezi dışındaki alanlarda tarımla
uğraşıldığını anlatan Bezci, şunları söy-
Bezci, “Ticarette yeterlilik olmaz. Her
zaman daha fazla ihracat yapabilmek için
gayret içinde olmamız gerekiyor. Bu
pencereden bakınca Ankara’nın ihracatını yeterli görmek elbette mümkün
değil. Ancak şu anki seyrin memnuniyet
verici olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Başkent Ankara mobilya sektöründe Türkiye genelinde önemli bir yere
sahip. Ankara’nın mobilya merkezi Siteler'de 13 binden fazla işyerinde mobilya sektörüne yönelik
üretim yapılıyor.
Siteler, son yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerileme gösterse de dünyanın sayılı mobilya üretim merkezlerinden biri olarak
ürünlerini dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.
ledi: “Başkent’in çevresinde büyük ölçüde kuru tarım yapılmaktadır. Ankara’nın sahip olduğu yaklaşık 2,5 milyon
hektar karasal alanın yüzde 40’ı tarımsal
üretim amacıyla kullanılmaktadır. Tarım alanlarının yüzde 95’inde hububat
yani buğday ve arpa üretilmektedir. Ankara Konya’dan sonra Türkiye’nin ikinci hububat ambarıdır. Polatlı, Haymana ve Bala en fazla hububat üretiminin
yapıldığı ilçelerdir. Ayrıca, kuru soğan,
marul ve kavun üretiminde Ankara Türkiye birincisi, havuç, vişne ve yeşil
mercimek üretiminde ise ikinci durumdadır.”
12 organize sanayi bölgesi,
6 teknopark
Ankara’nın çok sayıda vergi avantajı bulunduğunu kaydeden Bezci, “Ankara,
12 organize sanayi bölgesi ve 6 teknoparka sahiptir. Ayrıca, Savunma ve
Havacılık Sanayi, Medikal Sanayi, Yenilenebilir Enerji, İş ve İnşaat Makineleri
kümelenmeleriyle uluslararası rekabet
gücü yüksek bir şehirdir” dedi. Son 10
yıllık süreçte Başkent’in her yıl önemli bir büyüme kaydettiğini belirten
CİDDİ
ORANDA
TEKSTİL
ÜRETİMİ
YAPILIYOR
Ankara’da tekstil sektöründe son
yıllarda kimsenin ummadığı kadar
ciddi oranda üretim ve ihracat gerçekleştiriliyor. Plastik sanayi yine
ihracat yapan sektörlerin başında
yer alıyor. Gıda
sektörü de ihracat
yapan sektörler
arasında bulunuyor. 27 Ankara firması İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasına adını yazdırmayı başardı.
Kasım 2014, ATO Bülten 19
BEZCİ:
GÜNEŞTEN
ELEKTRİK
ÜRETELİM
7. Uluslararası Enerji
Kongresi’nde konuşan
ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Bezci,
Türkiye’nin cari
açığının yüzde 86’sının
enerji ithalatından
kaynaklandığını
belirterek, “Güneşten
elektrik üretirsek 4,5
milyar dolar ülkemizde
kalır” dedi.
.Uluslararası Enerji Kongresi ve
Fuarı, sektörde söz sahibi olan
enerji aktörlerini bir araya getirdi. Global Enerji Derneği’nce düzenlenen kongrede yenilenebilir enerji,
petrol ve doğalgaz, enerji finansmanı ve
yatırımları ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.
Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin ikinci günü Ankara Ticaret Odası (ATO) koordinatörlüğünde “Lisanssız Elektrik Üretimi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda
konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Bezci, yenilenebilir enerji konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bezci, teknolojinin gelişimine ve nüfus artışına paralel olarak
enerjiye duyulan ihtiyacın sürekli arttığına dikkati çekti.
1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol krizleriyle birlikte fosil yakıtların dışında enerji kaynaklarının gündeme gel-
7
20
ATO Bülten, Kasım 2014
diğini hatırlatan Bezci, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının yoğun olarak bu dönemde başladığını anlattı. Fosil yakıtlar olarak bilinen kömür,
petrol ve doğalgaz kaynaklarının sınırlı olduğunu vurgulayan Bezci, “Rezervleri her geçen gün azalan bu yakıtların tüketilmesi ve yeni teknolojilere karşın kullanılması çevreye zarar
vermektedir” dedi.
Cari açığın yüzde 86’sı enerji
ithalatından kaynaklanıyor
Ekonomik gelişmişliğin önemli göstergelerinden birinin de enerji üretim
ve tüketim miktarındaki artış olduğuna işaret eden Bezci, şunları kaydetti:
“Bugün hayatımızın her aşamasında
kullandığımız enerji ve bu enerjiyi
sağlayabilmek için kullandığımız kaynakların büyüklüğü ve ölçüsü tüm ülkelerin endişe duyduğu ve üzerinde çalıştığı konuların başında gelmektedir.
Ülke olarak bizim endişe etmemiz çok
normal. Çünkü petrolün yüzde 92’sini,
doğalgazın yüzde 99’unu ithal ediyoruz.
Türkiye’nin enerji ithalatı 2013 yılında 55,9 milyar dolardır. Bu tutar genel
ithalatımızın yaklaşık 4’te biri, 65 milyar dolarlık cari işlemler açığımızın da
yüzde 86’sı kadardır. Ülke olarak yaptığımız her 4 dolarlık ithalatın bir doları enerji sektörüne aktarılmaktadır.
Çok açıkça görülüyor ki, fosil yakıtlar
hem ekonomiye hem çevreye zarar veriyor.”
Türkiye’nin 2023 hedeflerinden birinin
de yenilenebilir kaynakların enerji üretimi içindeki payını yüzde 30’a yükseltmek olduğunu belirten Bezci, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı etkisi olan
yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik
etmek bir zorunluluktur” diye konuştu.
Milli güvenlik meselesi
Türkiye’nin özellikle hidrolik, rüzgar ve
güneş olmak üzere önemli miktarda ye-
nilenebilir enerji kaynağına sahip olduğuna dikkati çeken Bezci, “Enerjide
dışa bağımlılık sadece ekonomik açıdan
önemli değildir. Yenilenebilir enerji
konusu bir milli güvenlik konusudur ve
Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılması açısından kritik önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji yatırımları sürdürülebilir kalkınma için gereklidir ve teşvik edilmelidir” dedi.
Güneşten elektrik üretirsek 4,5
milyar dolar ülkemizde kalır
Türkiye’nin toplam enerji kurulu gücünün haziran sonu itibariyle 68 bin
megawat olduğunu söyleyen Bezci,
güneş fakiri Almanya’nın sadece güneşten elektrik elde etme gücünün 32
bin megawat olduğuna vurgu yaparak,
“Yani Almanya bizim toplam kurulu
gücümüzün yaklaşık yarısı kadar güneşten enerji elde etme gücüne sahip”
diye konuştu. Türkiye’nin kurulu gü-
cünün yüzde 33,3’ünü doğalgaz yakıtı ile çalışan santrallerin, yüzde 6,7’sini
de ithal kömürle çalışan santrallerin
oluşturduğunu belirten Bezci, şöyle
devam etti:
“Sadece iki yakıt türü, kurulu gücümüzün yarısı kadardır ve biz her ikisi
için de dışa bağımlı durumdayız. Türkiye’nin yıllık doğalgaz ithalatı 20 milyar dolardır. Tüketilen doğalgazın da
yüzde 45’i enerji üretiminde kullanılmaktadır. Sadece elektrik üretimi için
doğalgaz ithal etmek yerine güneş
enerjisi kullanılsa yıllık 4,5 milyar dolar ülkemizde kalacaktır. Bu rakam
cari açığımızın yaklaşık yüzde 10’u
kadardır.”
Çok şanslı bir ülkeyiz
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok şanslı olduğunu
vurgulayan Bezci, “Güneşimiz var, rüzgârımız var. Su konusu kuraklık nede-
niyle sorun oluşturuyor ancak hidroelektrik santrallerimizde elektrik üretebiliyoruz. Jeotermal kaynaklarımız
hem enerji üretiminde hem de sağlık turizminde rahatlıkla değerlendirilebilir.”
Bezci, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak isteyenler için kaynak sağlayan fonlar bulunduğunu, Avrupa Yatırım Bankası’ndan Dünya Bankası’na
kadar pek çok kuruluşun yenilenebilir
enerji yatırımlarına kredi verdiğini söyledi. Çoğu Türkiye’de üretilmeyen, sadece monte edilen yenilenebilir enerji
yatırımlarının maliyetinin ilk etapta çok
yüksek göründüğünü söyleyen Bezci,
“Ancak bu maliyet, gerekli yatırımlar yapılmadığı zaman karşımıza çıkacak fatura dikkate alındığında devede kulak
kalacaktır” dedi.
Kongre kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji firmaları, hizmet ve
ürünlerini sergiledi.
Kasım 2014, ATO Bülten 21
KONGRE VE ZİYARETÇİ
BÜROSU İLK SINAVINI VERDİ
İspanya’nın Barselona
kentinde düzenlenen
EIBTM Fuarı’na
katılan Ankara
Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu, ilk yurtdışı
sınavını başarıyla
verdi.
22
ATO Bülten, Kasım 2014
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci’nin öncülüğünde ve Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve
Türkiye’de bir ilk olan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ACVB-Ankara Convention and Visitors Bureau), kuruluşunun birinci yılında ilk
yurtdışı sınavını 18-20 Kasım 2014
tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen EIBTM
Fuarı’nda verdi.
Geçtiğimiz aylarda ICCA (Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği)
üyesi olan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na fuar boyunca ilgi bü-
A
yüktü. Ankara’yı bir kongre destinasyonu olarak tanımak ve ziyaret etmek
isteyen çok sayıda fuar katılımcısı,
Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulundu.
Özellikle merkezi konumu nedeniyle
tercih edilen Ankara’nın altyapısını
ve kongre potansiyelini değerlendiren
ATO Meclis üyesi, Ankara Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu Koordinatörü ve
Ankara Turizm İşletmecileri Derneği
(ATİD) Başkanı Seçim Aydın, 2015
yılı ve sonrası için hedeflerinin çok
sayıda uluslararası kongreye ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.
Ankara tanıtıldı
Fuara çok sayıda Ankara haritası,
broşür ve tanıtım materyalleri ile katılan Büro, Ankara’da toplantı ve
kongre turizmi konularında katılımcıları bilgilendirdi. Barselona Başkonsolosu Emir Salim Yüksel, Ticaret
Müşaviri Bekir Aslaner ve Madrid
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Aybala
Yeşim Dalkılıç Ankara standında
ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfzı
Kuruşa, Recai Kesimal ve Erdoğan
Yıldırım ile Koordinatör Seçim Aydın’ı ziyaret ederek, ATO’nun çalışmalarından ve Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu’nun kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Türkiye standı birinci oldu
Organizasyonu İstanbul Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ile Madrid
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen 400 metrekarelik stantta, Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya Kongre ve
Ziyaretçi Büroları ile seyahat acenteleri, oteller ve Türk Hava Yolları yer
aldı. Fuarda gerçekleşen sevindirici
bir gelişme ise Türkiye standının
‘Sosyal Medya Ödülü’ ile taçlandırılması oldu. Fuar öncesi ve fuar sırasında sosyal medyayı en aktif şekilde
kullanan ve 127 ülke arasından birinci seçilen Türkiye standına ödülü,
EIBTM Pazarlama Müdürü Peter
Thompson tarafından verildi.
Kasım 2014, ATO Bülten 23
TATARİSTAN’DAN ATO
ÜYELERİNE FUAR DAVETİ
Tataristan Cumhuriyeti Temsilcisi Gashigullin, ATO üyelerini nisan ayında
Kazan’da yapılacak Müteahhitlik ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’na davet etti.
ataristan Cumhuriyeti Temsilcisi Aidar Gashigullin, Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci
ve ATO üyelerini nisan ayında Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak
Müteahhitlik ve İnşaat Malzemeleri
Fuarı’na davet etti.
ATO Başkanı Bezci, Tataristan Cumhuriyeti Temsilcisi Aidar Gashigullin’i makamında kabul etti. ATO
hakkında bilgi veren Bezci, konuşmasında Tataristan’ın Türkiye ve
Türk insanı için önemine dikkat çekerek, “Tataristan’ın Türkiye’deki gönüllü elçisi olabilirim” dedi. Tataristan hakkında bilgi veren Gashigullin,
iki ülke arasında ticaret hacminin
T
24
ATO Bülten, Kasım 2014
yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu belirterek, ikili ilişkileri ekonomi, eğitim ve diğer alanlarda da geliştirmek
istediklerini söyledi.
280 şirket Tataristan’da
yatırım yapıyor
Tataristan’ın yatırım yapmak için çok
uygun bir ülke olduğunu anlatan
Gashigullin, aralarında Şişecam, Yiğit
Akü, Çukurova, Kastamonu Entegre,
Anadolu Grubu ve Termikel’in de
bulunduğu 280 şirketin Tataristan’da
yatırım yaptığını söyledi. Ankara ile
Tataristan’ın başkenti Kazan’ın kardeş şehir olduğunu hatırlatan Gashigullin, Ankaralı iş- adamlarını daha
fazla yatırım yapmak ve her alanda
ilişkileri geliştirmek için ülkesine davet etti.
Tataristan’ın coğrafi konumu itibariyle Rusya ile Türkiye arasında bir
köprü görevi üstlendiğini kaydeden
Gashigullin, “Türkiye’den haftada 10
kez Tataristan’a uçak seferleri yapılıyor. 3 saatte İstanbul’dan Kazan’a gidilebiliyor. Uçan yolcuların çoğu Tataristan’dan Rusya’ya ve diğer ülkelere geçiş yapıyor” dedi.
Tataristan’ın uçak, helikopter, gemi
ve kamyon üretiminde gelişmiş bir
ülke olduğuna dikkat çeken Gashigullin, “Bizim ülkemizde büyük fabrikalar var ancak KOBİ’ler yok. Biz
küçük üreticilerin de ülkemizde faaliyet göstermesini istiyoruz” dedi.
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTORÜNDE
“GEÇ ÖDEME” YÜZÜNDEN
SORUN YAŞANIYOR
Konuşmasında Türkiye’nin uzun vadede
küresel bir ilaç ar-ge ve üretim merkezi olmasının, tıbbi cihaz ve ilaç alanlarında rekabetçi bir konuma ulaşmasının hedeflendiğini belirten Demir,
“Geç geri ödeme sorunu yüzünden sıkıntı yaşıyoruz” dedi.
Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Bezci, özellikle küçük
ve orta ölçekli işletmelerin,
geç ödemeler nedeniyle
sıkıntı yaşadığını belirterek
“Ekonomide her kesim
birbirine bağlıdır. Tahsil
edilemeyen alacaklar ister
istemez işletmenin
personeline ve ödemelerine
yansıyacaktır” dedi.
nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyet gösteren İlaç ve Tıbbi
Cihaz Meslek Komitesi’nin Başkanı
Metin Demir, komite üyeleriyle birlikte
ATO Yönetim Kurulu toplantısına katılarak sektörleri ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.
Geri ödemeler 2 yılı buluyor
Sağlık endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı’yla tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacının yüzde 20’sinin, ilaç ihtiyacının ise yüzde 60’ının yerli üretimle
karşılanmasının planlandığını anlatan
Demir, yaklaşık 2 bin 500 KOBİ’nin,
üniversite hastanelerine mal tedarikinde yaşanan geç geri ödeme sorunu nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini kaydetti.
Firmaların, üniversite hastanelerine
ilaç ve tıbbi cihaz temini için ihalelere
girdiğini, kamu hastanelerinde 4 ay olan
geri ödeme süresinin üniversite hastanelerinde iki yılı bulduğunu bildiren
Metin Demir, bu süre sonunda da
hak edilmiş ödemelerinin yapılmaması yüzünden kapılarına kilit vurma
noktasına geldiklerini dile getirdi.
A
laç ve Tıbbi Cihaz Meslek
Komitesi Bakanı Metin Demir
3,5 milyar liralık alacak
Sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 30
ecza deposu ile yaklaşık 2 bin 500 tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçısı firmanın,
üniversite hastanelerinden yaklaşık 3,5
milyar liralık alacağı bulunduğunu bildiren Demir, “Sektörümüz vadesi geçmiş alacaklar yüzünden sıkıntı yaşıyor”
dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer sorunların yaşanması nedeniyle, KOBİ’lerin korunması için geç ödemeler direktiflerinin çıkartıldığını bildiren Demir, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
1530. Maddesi ile AB Geç Ödemeler
Direktifi uyumlaştırılmaya çalışılmışsa
da kamu kurumlarının bu madde kapsamı dışında kaldığı şeklinde yorumlanması nedeniyle maalesef uygulanamamaktadır. Hâlbuki en büyük alıcı
Kamu Kurumlarıdır.
Demir, TTK 1530. Maddesinin kamu
kurumlarına uygulanmaması ve İcra İflas Kanununun 82/1 maddesindeki
“kamu malı haczedilemez” ilkesi nedeniyle kamudan alacakların tahsilinde sorun yaşandığını ifade etti.
Demir, üniversite hastanelerinin KOBİ’lerin alacaklarını zamanında ödemeyerek, geç ödemeyi bir finansman
aracı gibi görüp kullandıklarını kaydetti.
Yerli işletmeler teşvik edilmelidir
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci de yaptığı konuşmada, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, geç ödemeler nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek “Ekonomide her kesim birbirine bağlıdır.
Tahsil edilemeyen alacaklar ister istemez
işletmenin personeline ve ödemelerine
yansıyacaktır. İlaç ve tıbbi cihazla ilgili ödeme sisteminin şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekir. Sektördeki dış ticaret açığını küçültmek için yerli işletmelerimizi teşvik
etmeliyiz” dedi.
Kasım 2014, ATO Bülten 25
ATO’NUN “YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİLERİ” MEZUN OLDU”
ATO’nun THK
Üniversitesi’yle
gerçekleştirdiği,
meclis ve komite
üyeleriyle personele
yönelik işletme
yüksek lisans
programı ilk
mezunlarını verdi.
ATO Yönetim
Kurulu Başkanı
Bezci “2023
hedeflerine ulaşmak
için, eğitim bizim
vazgeçilmezimizdir”
dedi.
nkara Ticaret Odası’nın (ATO),
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile
gerçekleştirdiği protokol uyarınca
ATO’da başlatılan İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programı ilk mezunlarını verdi.
A
İngilizce dil kursları
Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, ATO
Meclisi’nin verdiği kararla, oda
bünyesinde başlatılan yüksek lisans programının amacı “Yönetim Kurulu, Meclis ve meslek komitesi
üyeleri ve personelin eğitim düzeylerini
yükseltmek ve insan kaynakları kapasitesini artırmak” olarak özetlenmişti.
ATO İngilizce Dil Eğitim
programı için ikisi başlangıç
düzeyi, biri de İş İngilizcesi olmak üzere üç sınıf açıldı. ATO
salonlarında mesai saatleri dışında,
haftada 9 saat olarak gerçekleştirilen dil eğitim programında bir kur 100 saatlik eğitimden oluştu.
ATO Meclisi’nin kararı doğrultusunda,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile bir protokol imzalanarak ATO salonlarında geçen yılın ekim ayında tezli-tezsiz işletme yüksek lisansı dersleri başladı. Mesai saatleri dışında gerçekleşen yüksek lisans derslerine aralarında komite, meclis
üyeleriyle personelin bulunduğu 35 kişi katılarak, eğitim programını tamamladı.
ATO bünyesinde ayrıca, British Town ile
imzalanan protokol uyarınca, aralarında komite ve meclis üyeleriyle personelin bulunduğu 43 kişiye İngilizce dil eğitimi verildi.
“2023 hedefleri için eğitim
vazgeçilmezimizdir”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci ise, ATO olarak hem üyeleri
hem de çalışanları geliştirmek
için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, mesai saatlerinde üyelere hizmet veren ATO’nun mesai
saatleri dışında da personelin
mesleki ve kişisel gelişimine yönelik faaliyetler düzenlediğini söyledi.
Bezci, “2023 hedeflerine ulaşmak için
eğitim bizim vazgeçilmezimizdir” dedi.
Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda İngilizcenin dünya dili
haline geldiğini belirten Bezci, Türkiye’nin AB’ye üyelik ve uyum sürecinde de
alanında uzmanlaşmış ve İngilizce dilini bilen ve kullanan insan kaynağının var olmasının önemine dikkat çekti.
Bezci, ATO olarak eğitim programlarını
desteklediklerini belirterek, “Meclis ve
komite üyelerimizle personelimizin daha
donanımlı bireyler olmaları için eğitim faaliyetleri organize ediyoruz. Bu çalışmalarımızı üyelerimize yayarak ve çeşitlendirerek
sürdürmek kararlılığındayız” dedi.
Yüksek lisans ve İngilizce eğitim alan kişilerin zaman kaybı yaşamadan, derslere yetişme stresi olmadan oda bünyesinde eğitimlerini sürdürdüklerini de bildiren Bezci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban şahsında tüm üniversite yönetimine de teşekkür etti.
26
ATO Bülten, Kasım 2014
ATO
BAŞKANI
BEZCİ:
“2023
HEDEFLERİ
İÇİN
ELİMİZİ
TAŞIN
ALTINA
KOYMAYA
HAZIRIZ”
Hükumet’in
‘Dönüşüm
Programıyla’ ilgili
görüşlerini
açıklayan ATO
Yönetim Kurulu
Başkanı Salih
Bezci, “Ülkemizin
2023 hedeflerine
ulaşması ve
gelişmiş ülkeler
ligine çıkabilmesi
için elimizi taşın
altına koymaya
hazırız” dedi.
nkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Türkiye’nin kalkınma odaklı
büyümeyi sürdürebilmesi için ekonomisinde yapısal bir dönüşüme gitmek zorunda olduğunu belirterek “Sayın Başbakan’ın açıkladığı dönüşüm programı
kendisinin de ifade ettiği gibi temenni olarak kalmazsa, bu dönüşüm hareketinin sonucu olarak 2023 hedeflerine rahatlıkla
ulaşabiliriz” dedi.
A
ATO Başkanı Salih Bezci, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan
‘Öncelikli Dönüşüm Programları’nın 1.
Grup Eylem Planı’ hakkında yazılı bir
açıklama yaptı.
Bezci, Başbakan Davutoğlu’nun toplantının açılışında dikkat çektiği, siyasi istikrar
ve güven ortamının korunması, insan kaynaklarının güçlendirilmesi, üretim teknolojisinin dönüşümü ve ekonomiye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşma konularının dönüşüm programına temel alınmasının yerinde bir yaklaşım olduğunu
kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk 9 sektörel dönüşüm programının, ekonominin dinamosu olan reel sektörü canlandıracağını belirten Bezci “İthalata bağımlılığın azaltılmasından, yerli üretimin desteklenmesine, tarım ve enerjide verimliliğin temel alınmasından, teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesine,
ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının büyük
oranda yerli üretimle karşılanmasından
sağlık turizmini geliştirmeye kadar açıklanan tüm tedbirler, Türkiye ekonomisini çok daha güçlendirecektir” dedi.
“Ortak çalışma gerekir”
Türkiye’de kamudan özel sektöre kadar
tüm kesimlerin ülke için ortak çalışması
gerektiğinin altını çizen Bezci “Açıklanan
eylem planlarının amacı nihayetinde Türkiye’yi ekonomide dışa bağımlı olmayan,
dış ticaret ve döviz açığı vermeyen bir ülke
haline getirmektir. Bu sonuç tüm kesimlerin ortak özlemidir. Biz de reel sektör olarak 2023 yılında ülkemizi gelişmiş
ülkeler liginde görebilmek için elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.
Kasım 2014, ATO Bülten 27
ŞAŞMAZ’DAKİ ATO ÜYELERİ, TRAFİK VE
PARK SORUNU NEDENİYLE
SIKINTI YAŞIYOR
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Başkent’in Şaşmaz
bölgesinde bulunan Ankara Ticaret Odası üyelerinin kamyon ve tır
trafiği ile terk edilmiş hurda ve park etmiş araçlar nedeniyle
büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
ezci, ATO Yönetim Kurulu’na
bağlı olarak faaliyet gösteren
Motorlu Kara Taşıtları Servis,
Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek
Komitesi’nin Başkanı Murat Güneş’i
makamında kabul etti.
Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım
ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Komite Başkanı Murat Güneş,
özellikle Şaşmaz’da bulunan oto bakım
servislerinin, ana bulvarla bağlantılı
ilave yolların trafiğe açılmaması, park
B
28
ATO Bülten, Kasım 2014
ve yollarda terkedilen hurda araçlar ile
sokaklara ve dükkan önlerine park
eden ağır vasıtalar nedeniyle trafik sorunu yaşadıklarını anlattı.
Güneş, “Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde
ve bölgede çok sayıda oto bakım servisimiz var ancak bu firmalar fiziki sıkıntılar nedeniyle iş yapmakta zorlanıyorlar” dedi. Güneş, Şaşmaz’da bulunan
oto bakım servislerinin sorunlarına
çözüm aranması konusunda ATO Başkanı Bezci’den yardım ve destek istedi.
ATO Başkanı Bezci de yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası’nın Ulaştırma Koordinasyon Komisyonu’nun
Başkent’in Şaşmaz Bölgesi’nde bulunan
ve büyük çoğunluğu oto bakım servislerinden oluşan üyelerin, kamyon ve tır
trafiği ile park etmiş araçlar nedeniyle
sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Bezci, Başkent’in herhangi bir bölgesinde trafik akışını ve asayişi sıkıntıya
sokacak duruma hiçbir yöneticinin
izin vermeyeceğini kaydetti.
ŞAŞMAZ’IN SORUNUNA
LOJİSTİK ÇÖZÜM
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
faaliyet gösteren Motorlu Kara
Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım
Hizmetleri Meslek Komitesi’nin
Şaşmaz’da tır ve kamyonların park
etmeleri ve trafik yükü
oluşturmaları nedeniyle yaşadıkları
sorunları ATO Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci’ye anlatması
üzerine, çözüm önerisi Ankara
Lojistik Üssü’nden geldi.
nkara Lojistik
Üssü’nde kurulu
bulunan Ankara
Yurtiçi Nakliye Lojistik
Merkezi Yönetim Kurulu
Başkanı İsmet Beyazkılıç, 700
bin metrekarelik alanda
kurulu bulunan Ankara
Yurtiçi Nakliye Lojistik
Merkezi’nin 4 binin üzerinde
kamyonun rahatlıkla giriş
çıkış yapabileceği bir merkez
olduğunu ve modern
koşullarda hizmet
verebileceğini bildirdi.
A
Lojistik, ticaretin kalbi
ATO Başkanvekili Koray
Güngör Şanal da, ticarette
lojistik sektörünün büyük
önem taşıdığını belirterek,
“Lojistik, ticaretin kalbi
durumundadır. Bugün ne
üretirseniz üretin onu taşıyıp
başka merkezlere
ulaştıramadığınız sürece
başarılı olamazsınız.
Şaşmaz’daki sorunun buranın
değerlendirilmesiyle ortadan
kalkması mümkün olabilir”
dedi.
Kasım 2014, ATO Bülten 29
Köprüdeki Adam
Tiyatro
Adres
: Route Sahnesi
Tarih
: 17 Aralık 2014
Saat
: 20.30
Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi andıran bir
köprünün üzerinde kesişen iki yaşam... Biri ölümün kendisiyle, diğeri ise ölümün fikriyle bağ kurar. Biri onurlu bir yaşamın hayalini kurarken,
diğeri onuru hayallerinden bile çıkarmıştır.
Çünkü bu intihar olayı diğerinin hayatını devam
ettirebilmesi için en büyük fırsattır.
Yaşamaya Dair
Tiyatro
Adres : Ankara Devlet
Tiyatrosu Şinasi
Sahnesi
Tarih : 24 Aralık 2014
Saat : 20:00
Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için
Genco Erkal'ın uyarlayıp
yönettiği oyunda, Tülay
Günal da oynuyor. Piyano
ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, değişik bestecilerin
Nazım şarkıları da seslendirilecek.
Dolu Düşün Boş Konuş
Tiyatro
Adres : ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Kemal Kurdaş Salonu
Tarih : 19 Aralık 2014
Saat
: 20:00
1991 yılında Evening Standart tarafından Yılın Komedisi seçilen ve
aynı yıl Edinburgh
Fringe'de ödül alan
İngiliz oyun yazarı
Steven Berkoff'un
kaleme aldığı oyun,
korku, nefret ve yetersizlik duygusuyla yaşamaya çalışan
bir avuç insanın günlük yaşamlarına zekice saptamalar yapıyor ve ironik bir dille ayna tutuyor.
Kerem Görsev - Fatih Erkoç
Konser
Adres: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu
Tarih: 12 Aralık 2014
Saat: 20.30
Caz müziğin önemli isimlerinden Kerem Görsev ve
Fatih Erkoç, bundan 2 yıl
önce karşılaştıkları bir yerde, caz standartlarını birlikte seslendirmek için içlerinde büyük bir istek
duyduklarını farkettiler.
Bu projeden daha ilk bahsettiklerinde bile ‘Moon
River’, ‘When I Fall in
Love’, ‘The Way You Look Tonight’, ‘I Love Paris’ gibi ölümsüz caz standartlarının Fatih Erkoç’un insanı hemen sarmalayan
etkileyici yorumu ve Kerem Görsev’in akıcı, şiirsel piyanosu hem
kendileri hem de izleyiciler için belli ki ölümsüz anlara işaret ediyor.
Los Vivancos
Dans Gösterisi
Adres: MEB Şura Salonu
Tarih: 16-17 Aralık 2014
Saat: 20.00
Flamenko'nun prensleri Los Vivancos ‘7 Hermanos’ ve ‘Aeternum’ gösterilerinin en iyi bölümleriyle Pasion Turca organizasyonu ile Ankaralılara dans ziyafeti çekecek.
30
ATO Bülten, Kasım 2014
741. Şeb-i Arus
Sema Töreni
Adres: MEB Şura Salonu
Tarih: 19 Aralık 2014
Saat: 19.30
Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakka vuslatının 741. yılı (Şeb-i Arus)
münasebetiyle, Mevlana
Kültür ve Sanat Vakfı'nın tertiplediği Sema
Töreni, Ankara ve İstanbul'un değerli müzisyen ve semazenlerinin katıldığı geniş bir kadroyla gerçekleşiyor. Sema Töreni'nde Zekai Dede Efendi'nin Isfahan Ayin-i Şerîfi icra edilecek.
ATO
BÜLTEN,
DİJİTAL
ORTAMDA…
Büyük bir özenle
hazırlanan, ATO’nun
bir ay boyunca
gerçekleştirdiği
projelerini,
etkinliklerini ve
duyurularını içeren
ATO Bülten, dijital
ortamda da üyelerine
ulaşıyor. Bilgilerinizi
güncelleyerek, ATO
Bülten’in her ay
düzenli olarak size
ulaşmasını
sağlayabilirsiniz.
Kasım 2014, ATO Bülten 31
FİRM
İRMA
A BİLGİLERİ
BİLGİLERİ
FİRM
MA YETKİLİLERİ
YETKİLİLERİ
Ad Soyad
Ad
Soyad
Cep Telefonu
Cep
Telef
elefonu
ffoonu
o
F
e-posta
e-posta
İşİş Tel.
Tel.
@
İşİş Faks
Faks
@
e-posta
Ad Soyad
Soyad
Cep Telefonu
Cep
eleffo
fonu
o
İthalat
KAŞE:
e-posta
e-posta
AD SOYA
AD ve İMZA:
@
Download

bezci - Ankara Ticaret Odası