WAP- MAG s mikroelementami
Technická špecifikácia produktu : Číslo 39 / 06 / 08
Obchodný názov výrobku : Granulované minerálne hnojivo „ WAP- MAG„ s mikroelementami
CaMg 28-16; bór, meď, molybdén, zinok
Vápnikovo horčíkové hnojivo, Licencia č.: 3/02
Výhradný distribútor pre SR :
Legusem s.r.o, Partizánska 401, Horná Streda, Slovensko
Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:
Granulované minerálne hnojivo
Parametre :
Jednotka
Analytická Metóda
Hodnota
Trieda platnosti
parametra 1)
Forma
malé granulky, nezhlukújúce sa do
väčších, ťažko deliteľných hrudiek
voľným okom
Farba
béžová
voľným okom
-
Ministerstvo Hospodárstva
K
Celkový obsah vápnika
%
28,0 +/- 0,9
%
16,0 +/- 0,9
vo forme CaO, cca.
Celkový obsah horčíka
Nariadenie 3 kap. 2 a 7
vo forme MgO, cca.
Spolu SO3, nie viac ako
Ministerstvo Hospodárstva
K
Nariadenie 3 kap. 2 a 9
%
10
Veľkosť granuliek:
Obsah bóru ( B ), min.
+
Ministerstvo Hospodárstva
+
Nariadenie 3 kap. 2 a 10
Ministerstvo Hospodárstva
%
0,1
+
Nariadenie 4 kap. 1 a 5
Ministerstvo Hospodárstva
Obsah medi (Cu ), min.
Obsah molibdénu ( Mo ),
min.
Obsah zinku ( Zn ), min.
%
0,1
+
Nariadenie 4 kap.1 a 7
Ministerstvo Hospodárstva
%
0,012
+
Nariadenie 4 kap.1 a 10
Ministerstvo Hospodárstva
%
0,1
+
Nariadenie 4 kap.1 a 11
Podiel nad sitom
o rozmere
oka 6,3 mm, nie viac ako
%
5
1 mm, minimálne
%
85
PN-EN 1235:1999
+
1) - trieda platnosti parametra: "K" kritická, "+" platná, "-" informatívna
Rozsah a spôsob použitia :
V poľnohospodárstve sa používa ako prostriedok obohacujúci pôdu o výživu podporujúcu rast rastlín. Toto
hnojivo je určené pre použitie na veľmi kyslú, kyslú a mierne kyslú minerálnu a organickú pôdu, pre všetky
pestované plodiny a pasienky. Pre svoj vysoký obsah horčíka sa odporúča najmä využitie v pôdach trpiacim
nedostatkom horčíka. Vhodný je na pôdy s nízkym obsahom mikroelementov, najmä bóru, medi , molybdénu
a zinku. Doporučená dávka sa pohybuje v rozpätí od 150 do 350 kg/ha podľa potreby.
Doba použiteľnosti : 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania
Číslo certifikátu : Q/13/20006/09/PC
„ WAP- MAG „ s mikroelementami je zaradený do databázy hnojív a pôdnych pomocných látok povolených
v „ ekologickej poľnohospodárskej výrobe „ v súlade s ustanoveniami NR ( ES ) č. 834/2007 o ekologickej
výrobe a označovaní ekologických produktov ( Vestník MPRV SR, UKSUP - sekcia Odbor životného prostredia
a ekologického poľnohospodárstva ).
Download

WAP- MAG s mikroelementami