Záväzná prihláška na
Celoslovenské Dni poľa
Usporiadateľ:
Profi Press s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO: 27098508
DIČ: CZ27098508
Zástupca pre poľnohosp. techniku:
Ing. Juraj Vrabec
e-mail: [email protected]fipress.sk
Telefón: 037/3141141
mobil: 0903 616 641
Kontaktná osoba:
Ing. Petra Poláková
email: [email protected]fipress.sk
Telefón: 037 / 242 0002
mobil: 0903 555 538
Dvory nad Žitavou, 2.–3. 6. 2015
Uzávierka prihlášok: 17. 4. 2015 (Presná sejba a pásové spracovanie pôdy)
Vystavovateľ
Názov firmy
Štát
Adresa: Ulica
Mesto
Telefón
E-mail
PSČ
Kontaktná osoba
Varianty výstavnej plochy
Varianty – plochy
A. Štandartná veľkosť plochy pre predvádzanie strojov
B. Plocha na výstavu strojov
C. Plocha pre stánok
Plocha
25 x 60 m
10 x 20 m2
5 x 10 m2
Účastnícky poplatok
750 
500 
250 
A: Výstavná plocha spolu s plochou pre individuálne predvádzanie
Objednávka výstavnej expozície
Variant A
Variant B
Variant C
Požiadavka na umiestnenie plochy vedľa firmy XY
Predvádzanie strojov – presná sejba
Každá prihlásená firma môže predviesť jeden ľubovoľný stroj (uviesť názov)
Názov stroja:
Šírka záberu stroja:
m
Odborný seminár spojený s predvádzaním strojov –
Technológia pásového spracovania pôdy
Každá prihlásená firma môže predviesť jeden ľubovoľný stroj (uviesť názov)
Názov stroja:
Šírka záberu stroja:
m
Usporiadateľ:
Profi Press s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO: 27098508
DIČ: CZ27098508
Zástupca pre poľnohosp. techniku:
Ing. Juraj Vrabec
e-mail: [email protected]fipress.sk
Telefón: 037/3141141
mobil: 0903 616 641
Kontaktná osoba:
Ing. Petra Poláková
email: [email protected]fipress.sk
Telefón: 037 / 242 0002
mobil: 0903 555 538
Dvory nad Žitavou, 2.–3. 6. 2015
Uzávierka prihlášok: 17. 4. 2015 (Presná sejba a pásové spracovanie pôdy)
V cene je zahrnuté:

Stráženie stánkov a techniky bezpečnostnou agentúrou

Poistenie akcie

Elektronická pozvánka na akciu s logom firmy, propagačné materiály na akciu
 Tlačený
katalóg s umiestnením všetkých vystavovateľov

Poukážky na občerstvenie pre vystavovateľov

Uverejnenie reportáže v špeciálnom vydaní Roľníckych novín
Prihláška na spoločenský večer
Slávnostné občerstvenie (hradia usporiadatelia), počet osôb
Poznámka:
Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za prenájom plochy v dobe splatnosti faktúry
V prípade otázok nás kontaktujte na vyššie uvedených telefónnych číslach
Miesto a dátum:
Meno, firma:
Plánik výstavného a predvádzacieho areálu
Parkovisko vystavovateľov
(v spodnej časti sú umiestnené pokusné políčka, horná časť je vyhradená pre vystavovateľov a predvádzanie techniky)
Skúšobná plocha strojov
Praktické ukážky presnej sejby
Praktické ukážky presnej sejby
Parkovisko vystavovateľov
Prístupová cesta →
Parkovisko návštevníci
DUSLO
ISAS
Parkovisko návštevníci
Sumi
Agro
Občerstvenie
VŠÚZ
Sumi
Agro
VSTUP NÁVTEVNÍKOV →
Heineken
DOW
Parkovisko osivárske a chemické firmy
Prístupová cesta →
ISAS
DOW
As ra
Partner vetagro
Borealis
Agrobiosfer
BASF
Vermivital
BASF
Agrovita
DUSLO
Agrovita
Biotomal
Arysta
Timac Agro
BAYER
Syngenta
Syngenta
Agrobiosfer
Monsanto
Syngenta
Selekt Bučany
Parkovisko osivárske a chemické firmy
Prístupová cesta →
AM Agro / Alchem
CVRV Piešťany
Rapool
Rapool
Rapool
Rapool
Rapool
VP Agro
Sempol
Výstava strojov
Bayer
Sempol
VIP
Občerstvenie
Elitmag
VP Agro
Legusem
Pioneer
Sempol
OSIVO Zvolen
Sempol
Limagrain
Sempol
OSIVO Zvolen
Limagrain
Hordeum
Finagro
Osivo Zvolen
Gabonakutato
Candor
trading
Limagrain
Selgen
DLF
Trifolium
Finagro
Selgen
Gabonakutato
Candor
Selgen
Green Point
Saatbau Linz
Klee Agro
Saatbau
Linz
Causade
Maisa
dour
Causade
KWS
Saatbau Linz
Klee Agro
Občerstvenie
Malá mechanizácia
Maisadour
VSTUP NÁVTEVNÍKOV →
Seed
servis
Malá mechanizácia
KWS
Výstava strojov
Malá mechanizácia
CVRV Piešťany
Poľné roboty,
pásová sejba
Výstava strojov
Súťaž v orbe konským záprahom
Živočíšna výroba, drobnochov
Download

Prihláška výstavnej plochy