AWS A 5.9: ER 316 LSi
DIN 8556: SG-X2 CrNiMo 19 12
EVB
DRÔT
ARC 4430 MIG
EN 12072: G 19 12 3 LSi
W.Nr: 1.4430
VÝROBCA:
ARC Schweistechnik AG
CERTIFIKÁTY:
TÜV, DB
ŠPECIFIKÁCIA:
Zvárací drôt s nízkym obsahom uhlíka pre zváranie vysokolegovaných
nehrdzavejúcich ocelí typu 20%Cr, 12%Ni a do 3% Mo.
Extra nízky obsah uhlíka zabezpečuje vysokú odolnosť voči medzikryštalickej
korózii.
Pracovná teplota je do 350oC.
ZÁKLADNÉ MATERIÁLY:
1.4301, 1.4541, 1.4550, 1.4435, 1.4571, 1.4583
OCHRANNÝ PLYN (EN439): M13, M12
ZVÁRACÍ PRÚD:
DC+
POLOHY ZVÁRANIA:
PA, PB, PC
MECHANICKÉ VLASTNOSTI:
CHEMICKÉ ZLOŽENIE:
Pevnosť v ťahu
Rm (N/mm2)
620
C
0,02
Si
0,8
Medza klzu
Rp (N/mm2)
460
Mn
1,7
Ťažnosť
A5 (%)
36
Cr
18,5
Vrubová húževnatosť
ISO-V ( J)
100 (20oC)
Ni
12,0
Priemer
Cievka
Zvárací prúd
Spotreba plynu
Rýchlosť podávania
mm
0,8
1,0
1,2
kg
15
15
15
A
55-150
80-190
180-280
l/min
12
15
18
kg
3,4-11,0
2,9-8,4
4,9-8,5
Mo
2,8
Výkon
zvárania
kg
0,8-2,8
1,2-3,2
2,6-4,6
Download

DRÔT ARC 4430 MIG