ABB i-bus® KNX
Akıllı Tesisat Sistemleri
Sistem açıklaması
İçindekiler
1. Konvansiyonel elektrik tesisatı ile arasındaki farklar 4
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 ABB i-bus® KNX Sistemine Genel Bakış
Genel
Bir hat için tipik dağıtım yapısı Hat topolojisi
Birden fazla hat için dağıtım yapısı
5
6
7
8
3. Fiziksel adres ve grup adresi
3.1 Fiziksel adres
3.2 Grup adresi
12
12
4. Sistem Mühendisliği
4.1 ETS Yazılımı
4.2 Programlama işlemi
13
13
5. Devreye alma işlemi
14
6. İpuçları ve püf noktaları
14
7. Busch-triton® için planlama desteği
15
8. Elektriksel tasarım (Proje danışmanlığı)
8.1Genel
8.2 Tesisat projesi
8.3 Devre şeması
16
17
18
9.
9.1
20
Dokümantasyon Örnekleri
Dağıtım planı
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
3
1. Konvansiyonel elektrik tesisatı ile arasındaki farklar
Konvansiyonel elektrik tesisatları sadece güç iletimi için
besleme hatlarına ihtiyaç duymaz, aynı zamanda
• her anahtarlama komudu için
•her ölçüm için
•her mesaj için,
•her kontrol cihazı ve regülatör için ayrı bir linyeye veya kabloya ihtiyaç duyar.
!
Güç iletimi için gerekli olmayan tüm hatlar ABB
i-bus® KNX sistemindeki bir veriyolu hattı ile değiştirilir.
KNX ile
KNX olmadan
Parlaklık sensörü
Home
Living room
Child 1
Bedroom
Child 2
Kitchen
Lightings
Aisle
Blinds
Toilet
System
Central
23ϒC
13:45
Extras
Aydınlatma
Home
Living room
Child 1
Bedroom
Child 2
Kitchen
Lightings
Aisle
Kızılötesi
Görüntüleme için
panel
Blinds
Toilet
System
Central
23ϒC
Veriyolu hattı
Güç iletim hattı
Yandaki resimde bu açıkça belli olmaktadır:
•
•
•
Veriyolu hattı bir KNX güç kaynağına ve tüm diğer istasyonlara (STN) bağlıdır.
230 V hat (veya 400 V hat) kontrol istasyonları (STN)
(sensörler) için gerekli değildir. Bu, sadece tüketicilere enerji beslemesi için gereklidir.
Bunun bir sonucu olarak, iki besleme sistemi vardır; bir
tanesi enerji beslemesi ve bir tanesi de bilgi iletimi içindir.
230-V-50-Hız-güç kablosu
Veriyolu kablosu, örneğin JY (ST)-Y 2*2*0.8
4 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
13:45
Extras
2. ABB i-bus® Sistemine Genel Bakış
2.1 Genel
230 V
Güç
kaynağı
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN64
2.1 Genel
!
KNX sistemi merkezden dağıtılmış olarak çalışır ve
devreye
alma sonrasında bir PC veya başka herhangi
özel kontrol ünitesi gerektirmez. Bilgi ya da daha doğrusu
programlanan işlevler istasyonların (STN) kendilerinde saklanır.
4 tip cihaz vardır
• Sistem cihazları:
Güç kaynağı ve USB-arayüzleri konnektörler, veriyolu koruma cihazı, hat birleştiriciler ve alan birleştiriciler
• Sensörler:
Butonlar, algılayıcılar (rüzgar, yağmur, ışık, ısı, vb), termostatlar, analog girişler
• Aktüatörler:
Anahtarlama aktüatörleri, dimleme aktüatörleri, motorlu perde için aktüatörler, ısıtma aktüatörleri
Her STN telegramlar vasıtasıyla başka STN ile bilgi alışverişi
yapabilir. En düşük konfigürasyon seviyesi bir hat olarak
adlandırılır. Bir hatta maksimum 64 istasyon (STN)
kullanılabilir. Istasyonların (STN) gerçek sayısı, seçilen güç
kaynağına ve her bir STN’nin güç tüketimine bağlıdır.
•
Kontrol birimleri:
Sensörler ve aktüatörler mantıksal olarak daha karmaşık fonksiyonlar için kontrol birimleri (mantık ünitesi, mantık modülü veya benzeri) vasıtasıyla birbirine bağlanabilir.
2 STN en küçük yapılandırmada veriyolu hattı üzerinden bir
güç kaynağı ile birlikte çalışabilirler. Tesisat veriyolu kademeli olarak sisteminin boyutu ve gerekli işlevlerine uyum sağlar ve en fazla 57.000 STN’e kadar artırılabilir.
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
5
2. ABB i-bus® sistemine genel bakış
2.2 Bir hat için tipik dağıtım yapısı
2.2 Bir hat için tipik dağıtım yapısı
Cihazın tanımı:
1.STN dağıtım panosu için kaçak akımla koruma anahtarı
2.O tomatik sigortalar; bir adet KNX için ve bir adet servis
soketi için ayırın
3.Servis işi için soket, örneğin bir dizüstü bilgisayar için
4.K NX güç kaynağı (SV/S 30.640.5)
5.D izüstü bilgisayar ile servis çalışmaları için USB-Arayüzü
(USB/S1.1)
3
1
Yapının açıklanması:
Farklı boyutlarda 2 güç kaynağı vardır: 320 mA ve
640 mA. Kararsızlık halinde, 640 mA’lik büyük güç kaynağı
seçilmelidir çünkü gücün iki katı ya da daha fazla güç tüketen
KNX kullanıcıları vardır. Bağlantı bir tarafta alçak gerilim
şebekesinde (L, N, PE) yapılırken diğer taraftan veriyolu
hattında (24 V) yapılır. Hat üzerindeki veya güç kaynağına bağlı
tüm kullanıcılar bu veriyolu hattı üzerinden bağlanır.
Üçüncü bir güç kaynağı olarak, ayrıca yine 640 mA olan
kesintisiz bir güç kaynağı KNX (SU/S 30.640.1) bulunur ve bir
batarya modülü (AM/S 12.1) ile birlikte, tam yük altında 10
dakika boyunca veriyolu iletişimini korur.
2
5
4
+
L1
N
OK
!
V eriyolu kullanıcıları özel şekilde beslenir. Bunun avantajı
olarak kullanıcıların tüm nesne değerleri korunur ve
sistemin yeniden “ayarlanması” gerekli değildir. Diğer
tüketiciler (aydınlatma, motorlu panjurlar, PC’ler ve monitörler vb) ayrı bir UPS ile beslenmelidir.
230V OK
q
Code
150 mA 650 mA
OK
ON
Doğrudan veriyolu erişimi
(kesintisiz güç kaynağı)
I > I max
12V
Reset
30V DC
q
Code
150 mA 650 mA
12V
12V
OK
Reset
6 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
10 Dakika
Tam yükte 10 dakika kapasiteli batarya
modülü içeren Alçak gerilim güç kaynağı
2. ABB i-bus® sistemine genel bakış
2.2 Bir hat için tipik dağıtım yapısı
2.3 Hat topolojisi
Veriyolu kablosu mevcut istasyonlara (STN) çekilir. KNX
sertifikalı bir veriyolu kablosu kullanmanızı öneririz. Gerekli
fiziksel özelliklere (damar sayısı, kablo kesiti, yalıtım gerilimi
vs.) ek olarak, veriyolu kablosu diğer zayıf akım kablolarından
hemen ayırt edilebilir.
(ör. YCYM 2 x 2 x 0.8 veya J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0.8).
2.3 Hat topolojisi
Maximum uzaklık
Maximum uzaklık
Minimum uzaklık
Bir hattın içindeki kablo
uzunlukları sınırlıdır. Toplam
uzunluk maks.1000 m
Güç kaynağı ve son kullanıcı
arasında: maks. 350 m
İki kullanıcı arasında:
maks. 700 m
İki güç kaynağı arasında:
min. 200 m
SV
SV
max.
1000 m
STN
STN
STN
5
STN
1
STN
max. 350 m
2
STN
STN
STN
1
SV
STN
1
STN
2
STN
1
STN
2
STN
64
max. 700 m
5
4
STN
SV
2
STN
4
5
STN
STN
64
STN
5
4
STN
64
STN
4
min. 200 m
64
SV
SV = Güç kaynağı
STN = İstasyon
Hat
STN 2
STN 4
STN 5
STN 6
Yıldız
230 V
STN 7
Güç
kaynağı
STN 1
STN 3
STN 8
STN 9
Ring
yapılması
mümkün
değildir!
STN 3
STN 10
STN 15
Ağaç
STN 11
STN 18
STN 16
STN 12
STN 13
STN 17
STN 14
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
7
2. ABB i-bus® sistemine genel bakış
2.4 Birden fazla hat için dağıtım yapısı
2.4 Birden fazla hat için dağıtım yapısı
64’den fazla STN varsa veya binanın farklı bölgeleri söz
konusu ise, en az ikinci bir hat gereklidir ve bu hatlar hat
birleştiricisi (LC) aracılığıyla birbirine bağlanır. Ayrıca bir güç
kaynağı gerektiren ana hat, hat birleştiricilerinin omurgasını
oluşturur.
Bir ana hat topolojik olarak standart bir hat gibi
yapılandırılmıştır. Tek farkı, bir ana hatta sensör ya da aktüatör
bulunmaz, sadece bir hat birleştirici bulunur. Planlama
sırasında en fazla 12 hat kullanılmalıdır. Teknik olarak, 15
hat mümkündür. 13 - 15 no’lu hatlar yedek olarak kabul
edilmelidir.
Şematik olarak:
Ana hat
230 V
Güç
kaynağı
LC 1
LC 2
230 V
LC 12
230 V
Güç
kaynağı
230 V
Güç
kaynağı
Güç
kaynağı
STN 1
STN 1
STN 1
STN 2
STN 2
STN 2
STN 3
STN 3
STN 3
STN 4
STN 4
STN 4
STN 5
STN 5
STN 5
STN64
STN64
STN64
Hat 1
8 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
Hat 2
Hat 12
2. ABB i-bus® sistemine genel bakış
2.4 Birden fazla hat için dağıtım yapısı
Pratikte, yeni hattın 64’ten daha az STN ile yapılandırılmış olması gerekir, böylece ilave bir STN’nin eklenmesi durumunda hemen ikinci bir hattın kurulması gerekmez.
!
Madde no. Kesintisiz güç kaynağı 640 mA
SU/S 30.640.1
Batarya modülü
AM/S 12.1
Hat birleştirici
LK/S 4.1
TE
6 TE
8 TE
2 TE
Hat birleştiriciler hem hat için hem de ana hat için veriyolu
bağlantı terminalleri ile bağlanırlar.
Kablolama:
230 V AC
L1
q
N
Code
150 mA 650 mA
12V
OK
Güç
kaynağı
230V AC
50 / 60 Hz
12V
30V
OK
30V DC
640 m A
Batarya modülü
Ana hat
-5¡C ... 45¡C
230V OK
q
OK
ON
Un= 12 V DC
I > I max
12V
Code /
150 mA 650 mA
Reset
30V DC
230 V AC
LK
56
4
L1
q
N
Code
150 mA 650 mA
12V
12V
OK
ON
Main
Line
Line
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
OK
ON
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
Batarya modülü
I > I max
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
Un= 12 V DC
12V
Code /
150 mA 650 mA
Reset
Hat 1
q
Güç
kaynağı
STN 1
OK
30V DC
230 V AC
LK
L1
q
N
Code
mA
150 mA
mA 650
150
Code
12V
12V
OK
ON
Main
Line
Line
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
OK
Güç
kaynağı
OK
Batarya modülü
ON
Un= 12 V DC
I > I max
12V
Reset
Hat 2
30V DC
230 V AC
LK
L1
q
N
Code
150
150mA
mA Code
650 mA
12V
12V
OK
ON
Main
Line
Line
Line 12
OK
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
Güç
kaynağı
OK
Batarya modülü
ON
Un= 12 V DC
I > I max
12V
Reset
30V DC
STN = İstasyon
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
9
2. ABB i-bus® sistemine genel bakış
2.4 Birden fazla hat için dağıtım yapısı
Eğer projede gereken cihaz sayısı 12 hat kapasitesini
geçiyorsa maksimum 15 ana hat, bir alan içinde birleştirilebilir.
İstasyonlar (STN)
Hatlar
Alanlar
İstasyonlar (STN)
64 x
x 15
= 14,400
Hat
Alan
Tesisat
Tesisat
Hat ve alan birleştiriciler, kullanımları yüzünden farklı
nitelendirmelere sahip özdeş birimlerdir. Genellikle, sadece
LK/S 4.1. birleştiriciler olarak anılırlar.
İstasyonlar (STN)
Hatlar
Alanlar
İstasyonlar (STN)
255
x
x 15
= 14,400
Hat
Alan
Tesisat
Tesisat
!
Hat başına 64 veya 255 STN’ye sahip bir KNX tesisatının
maksimum istasyon (STN) sayısı.
Ana hat
Hatta daha büyük tesisatlar için, başka önlemler aracılığıyla
topoloji hat başına maksimum 255 cihaza kadar artırılabilir.
Matematiksel olarak, bu maksimum 57.375 tane istasyon
(STN) ile sonuçlanır:
Güç
kaynağı
24V-Veriyolu hattı
BK
ON
Main
Line
Line
1 = Main Line
2 = Line
Güç
kaynağı
STN 1
1.1.1.
ON
Line
1 = Main Line
2 = Line
STN 2
1.1.2.
STN 3
1.1.3.
STN 4
1.1.4.
STN 5
1.1.5.
STN 6
1.1.6.
STN 64
q
N
Code
150 mA 650 mA
Güç
kaynağı
Güç
kaynağı
ON
Main
Line
Line
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
OK
OK
OK
Batarya modülü
Un= 12 V DC
ON
I > I max
12V
Reset
30V DC
LK
1.1.64.
56
4
L1
q
N
STN 1
Code
150 mA 650 mA
12V
12V
Hat 1
Hat 1
LK
Main
Line
L1
12V
Ana hat 2
Ana hat 1
BK
Güç
kaynağı
ON
Main
Line
Line
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
OK
OK
OK
Batarya modülü
Un= 12 V DC
ON
I > I max
12V
Reset
30V DC
STN 1
LK
1.2.1.
STN 2
1.2.2.
STN 3
1.2.3.
STN 4
1.2.4.
STN 5
1.2.5.
STN 6
1.2.6.
STN 64
LK
1.2.64.
L1
q
N
Line
1 = Main Line
2 = Line
Güç
kaynağı
Line
STN 1
1.12.1.
ON
Main
Line
Line
1 = Main Line
2 = Line
STN 2
1.12.2.
Güç
kaynağı
BK = Alan birleştirici
STN 3
1.12.3.
STN 4
1.12.4.
STN 5
1.12.5.
STN 6
1.12.6.
STN 64
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
OK
Güç
kaynağı
OK
Un= 12 V DC
ON
I > I max
12V
Reset
L1
q
N
STN = İstasyon
10 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
STN 1
Code
150
150mA
mA Code
650 mA
12V
12V
ON
Main
Line
Line
OK
230V OK
1 = Main Line
2 = Line
q
Code /
150 mA 650 mA
Güç
kaynağı
OK
OK
Batarya modülü
Un= 12 V DC
ON
I > I max
12V
Reset
30V DC
LK = Hat birleştirici
OK
Batarya modülü
30V DC
LK
1.12.64.
Hat 12
Hat 12
LK
STN 1
12V
12V
Main
Line
Hat 2
Hat 2
Main
Line
Code
mA
150 mA
mA 650
150
Code
ON
ON
Ana hat 15
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
BK
ON
Main
Line
Line
LK
STN 64
Hat 1
ON
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
Main
Line
Line
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
STN 5
STN 6
STN 64
Güç
kaynağı
1 = Main Line
2 = Line
STN 64
Hat 2
STN 2
Güç
kaynağı
1 = Main Line
2 = Line
Sistem
birleştirici
230V/400V Bilgi şebekesi
STN 3
STN 4
STN 5
STN 6
STN 64
Hat 12
STN 2
Sistem
birleştirici
STN 1
STN 2
STN 3
STN 4
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
11
3. Fiziksel adres ve grup adresi
3.1 Fiziksel adres
3.2 Grup adresi
Fiziksel adresin kurulumu her zaman aynıdır:
Temel olarak iki farklı adres formu vardır
Alan 1
Hat 4
İstasyon 5
fiziksel adres
grup adresi
4.1 Fiziksel adres
Fiziksel adres her katılımcı için bir telefon numarası gibidir.
Böylece, her bir fiziksel adres bir KNX projesinde yalnızca bir
kez kullanılır. Fiziksel adresten aynı zamanda STN’nin içinde
bulunabileceği hattın belirlenmesi de mümkündür.
}
1.4.5
Alan 12
Hat 4
Alan 3
Alan 2
Alan 1
Hat 1
Hat 2
STN 1
STN 1
STN 1
STN 1
STN 1
STN 2
STN 2
STN 2
STN 2
STN 2
Hat 3
STN 1
Hat 4
STN 1
STN 1
STN 2
STN 2
STN 1
STN 2
STN 4
STN 2
STN 3
STN 5
STN 3
STN 4
STN 3
STN 3
STN 4
STN 3
STN 64
STN 4
STN 5
STN 4
STN 4
STN 5
STN 64
STN 64
STN 4
STN 64
STN 64
3.2 Grup adresi
Grup adresi ayrı fonksiyonların numaralandırmasıdır. Bir grup
adresi bir projede en az iki kez bulunur - bir kez sensör
ile ve bir kez aktüatör ile. Sensör ve aktüatöre aynı grup
adresi tahsis edildiğinden, bunlar işlevsel olarak birbirine
bağlanmıştır. Sensörden gönderilen grup adresi aktüatör
tarafından kaydedilir ve ilgili anahtarlama işlemi gerçekleştirilir.
!
İstasyon 5
STN 64
STN 5
STN 64
STN 64
STN 64
STN 5
STN 5
STN 64
STN 5
STN 64
STN 64
STN 64
STN 4
STN 5
STN 64
STN 5
STN 64
STN 64
STN 4
STN 5
STN 64
STN 5
STN 5
STN 5
STN 4
STN 3
STN 64
STN 4
STN 5
STN 4
STN 5
STN 64
STN 5
STN 3
STN 4
STN 5
STN 4
STN 64
STN 4
STN 5
STN 3
STN 3
Ana ve STN grubuna bölünme oldukça sık kullanılır. ETS
2’den itibaren, 3 seviyede ikinci adresleme formu vardır, yani
ana grup, orta grup ve alt grup. Adres formuna bakılmaksızın,
bir projeye 32.768 taneye kadar grup adresi atanabilir.
Fiziksel adresin her STN üzerine ve karşılık gelen
her kontrol kapağına işaretlenmesi gerekir. Yenileme
çalışmaları nedeniyle, örneğin, kontrol kapakları veriyolu birleştiricilerden çıkartılırsa, bunlar daha sonra doğru
veriyolu birleştiricilerine tahsis edilebilir.
2 seviyede adresleme
Ana grup
0 – 15 = 16 adres Orta grup
Alt grup
0 – 2,047 = 2,048 adres
Grup adreslerinin sayısı
= 32,768 adres
12 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
1.4.5
STN 4
STN 3
STN 2
STN 5
STN 3
STN 4
STN 3
STN 2
STN 5
STN 3
STN 4
STN 2
STN 2
STN 3
STN 2
STN 3
STN 2
STN 1
STN 4
STN 2
STN 3
STN 2
STN 2
STN 1
STN 1
STN 3
STN 1
STN 1
STN 4
STN 2
STN 3
STN 1
STN 1
STN 1
STN 3
STN 1
STN 2
STN 1
Hat 12
STN 1
STN 3
Alan 1
3 seviyede adresleme
0 – 15 = 16 adres
0 – 7 = 8 adres
0 – 255 = 256 adres
= 32,768 adres
4. Sistem Mühendisliği
4.1 ETS yazılımı
4.2 Programlama işlemi
4.1 ETS Yazılımı
ETS, KNX’in devreye alınmasında kullanılan standart yazılımdır.
Diğer sistemlerin aksine, KNX ürünlerinin tüm üreticileri
cihazlarını devreye alırken ETS’yi kullanır. Bu, farklı üreticiler
arasındaki ürün uyumluluğunu garanti eder. Ürün verileri,
ücretsiz bir şekilde üreticiden elde edilebilir. Ürün verileri,
kullanıcı tarafından sorunsuz bir şekilde ETS’ye aktarılabilir.
ETS ücretsiz değildir ve KNX.org’den satın alınabilir.
www.knx.org
Sertifikalı eğitim kuruluşları aracılığıyla birçok ülkede eğitim
programları sunulmaktadır. Eğitim hakkında daha fazla bilgi
için temsilcinize başvurabilirsiniz.
Üreticinin ürün
veritabanı
İçeri/Dışarı
aktarma
Sistem işlevselliği
Cihaz işlevselliği
ETS
Programlama
Devreye alma
4.2 Programlama işlemleri
Sistemin ETS’de programlanması birkaç adımda gerçekleşir.
Bina yapısını oluşturun (opsiyonel)
Projenin binası, katları ve odaları/dağıtıcıları ağaç yapısı
şeklinde tanımlanır.
Projenin cihazlarını oluşturun
Gerekli cihazlar odalar / dağıtıcılar içine ilave edilir ve
parametreleri tanımlanır. Eşsiz “fiziksel adresler” cihazlara
atanır (bkz. sağdaki diyagram)
Projenin fonksiyonlarını tanımlayın
Her bir fonksiyona, grup adresi olarak hizmet edecek bir
isim verilir (bkz. sağdaki diyagram)
Bağlantıları oluşturun
Cihazlar grup adresleri aracılığıyla bağlanır, bu da
geleneksel teknoloji düzeni ve kontrol hatlarının bağlantısı
ile karşılaştırılabilir.
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
13
5. Devreye alma işlemi
6. İpuçları ve püf noktaları
5. Devreye alma işlemi
6. İpuçları ve püf noktaları
Sistemi devreye almak için, programcının bilgisayarı ile KNX
tesisatına yerinde bağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki
seçenekler bağlantı sağlamak için kullanılabilir:
1.Daha fazla istasyon (STN) ilave edildiği takdirde hemen yeni
bir hat kurmak zorunda kalmamak için, ABB i-bus® KNX
için hat başına en fazla 40 ila 45 istasyon (STN) planlayın.
• Seri COM port
• U SB port (ETS3 ve sonrası)
• L AN/ISDN ağ geçidi (uzaktan bakım)
Bu bağlantıların kurulmasından sonraki adım cihazın içine
fiziksel adresleri yüklemektir. Bunun için, cihaz üzerindeki
programlama butonuna bir kez basmak gerekir. Bu yapıldıktan
sonra, uygulamalar (asıl cihaz programını içerir) yüklenebilir.
Uygulama yükleme işlemi cihaza manuel olarak erişim
gerektirmeden veriyolu vasıtasıyla gerçekleşir.
2.Veriyolu yapısını binaya uyarlayın, örneğin her kat için bir
hat. Bu projenin anlaşılırlığını artırır.
3.Sertifikalı veriyolu kablosunda iki çift tel vardır. İlk çift (siyah
ve kırmızı) hemen gereklidir; ikinci çift farklı bir amaç için,
daha sonra, ya da gerekirse kullanılabilir. Bu nedenle, tüm
dalların bağlantı kutularında bu ikinci tel çiftinin ayrılması
tavsiye edilir.
4.Daha büyük ABB i-bus ® KNX sistemlerinde, bir çok
programlama olasılığının oluşturulması tavsiye edilir. Bu
(veriyolu bağlantısı için) çeşitli yerlerde bir seri arayüz
ve (dizüstü bilgisayar için gerekirse) bir modüler priz
sağlanması anlamına gelir.
5.Gerekli olan fiziksel özelliklere (damar sayısı, kesiti, yalıtım
gerilimi) sahip sertifikalı bir veriyolu kablosu kullanın ve
böylece diğer zayıf akım kablolarından kolayca ayırt
edebilirsiniz. Uygun kablo tipleri: JY (ST)Y 2x2x0.8 veya
PYCYM 2x2x0.8.
6.Temel olarak, bir binada aktüatörleri yerleştirmek için
iki olasılık vardır - Ya dağıtılmış asma tavanlarda ya da
merkezi STN- dağıtımlarında. Her iki olasılığın da kendine
özgü avantajları vardır:
Merkezileştirilmemiş
•
•
•
•
daha
daha
daha
daha
az kurulum işi
az kablo masrafı
az yangın yükü ve daha az kablo çekim işi
küçük STN-dağıtımları
Merkezi
• cihazlara daha kolay erişilebilir
• cihazlar açık bir şekilde yerleştirilmiştir
14 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
7. Planlama desteği Busch-triton®
Kurulum
yeri:
Oda:
Anahtar fonksiyonları:
Anahtar 1
Anahtar 2
Anahtar 3
Anahtar 4
Anahtar 5
Priz çıkışı
1 fonksiyon
3 fonksiyon
Kızılötesi
Priz çıkışı
3 fonksiyon + oda termostatı
Kızılötesi
Priz çıkışı
5 fonksiyon
Kızılötesi
5 fonksiyon + oda termostatı
Kızılötesi
Diğer açıklamalar:
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
15
8. Elektriksel tasarım (Proje danışmanlığı)
8.1 Genel
8.2 Tesisat projesi
8.1 Genel
KNX ile planlama için öneriler:
KNX ile planlama geleneksel tekniklere dayalı planlamadan
biraz farklıdır. Ancak, planlayıcının dikkate alması gereken iki
farklılık vardır.
Saha tecrübesi göstermiştir ki daha az tecrübeli olanlar, KNX’i
ayrı bir ürün olarak teklif etme eğilimindedir. Bu da aşağıdaki
dezavantajları oluşturur:
1.İşlevselliği genellikle teklif edilen cihazlardan tespit
edilemeyeceğinden, şartname ayrıntılı işlevsel tanımı
içermelidir. Bu fonksiyonel açıklama, ihaleye giren şirketin
(genellikle elektrik taahhüt firması) inşa edilen binanın
programlanması için gerekli girdinin tahminini yapabilmesini
sağlar.
• Teklif veren yüklenici çeşitli montaj grupları arasındaki
korelasyonu zorlukla yapar.
• İnşaat taahüt firması, KNX’in tekliften çıkarılabilir isteğe bağlı
bir öğe olduğu izlenimi alır. Bu elbette yalnızca alternatif bir
sistem uygulanıyorsa veya taraflar anlaşılan çözümlerden
vazgeçmişse geçerlidir.
2.KNX düzeni bir diyagramda gösterilmelidir. Bu zaman ve
maliyet gereksinimleri hakkında ek bilgi sağlar ve projenin
planlanan yapısını gösterir. (Bkz. “Topoloji”.)
Bu durum, ihale şartnamesinin (örneğin, aydınlatma, ısıtma ...)
standart bölümlerinin içine planlı uygulamanın entegre edilmesi
ile önlenebilir.
!
Not: Cihazların programlanması genellikle planlamaya
dahil değildir. Bunun yerine, bu hizmet kurulumu yürüten şirket tarafından ya da özel bir servis sağlayıcı tarafından sağlanır.
16 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
8. Elektriksel tasarım (Proje danışmanlığı)
8.1 Genel
8.2 Tesisat projesi
8.2 Tesisat projesi
Geleneksel teknolojiyi kullanarak planlamada olduğu gibi,
kurulum planı tesisat cihazlarının özel yerleşimi hakkında bilgi
sağlar. Fonksiyon plana yansıtılamaz çünkü fonksiyon cihazlar
kurulduğunda değil programlandığında belli olur.
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
17
8. Elektriksel tasarım (Proje danışmanlığı)
8.3 Devre şeması
8.3 Devre şeması
KNX dağıtıcı cihazları blok sembolleri ile devre şemalarında
temsil edilmektedir. Tek hat şeması planda en yaygın olandır.
Çok hatlı diyagramlara sadece özel durumlarda ve revizyon
planlarında ihtiyaç vardır.
18 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
19
F
E
File:
AutoCAD R14
Condition
Date
1.2
N PE
Change
1
Name
Standard
Tested
Proc.
Date
2
NHXMH-J
3x2.5
1.1
1.2
NHXMH-J
3x2.5
N PE
-X1
K2.1
ESB20
bw
2.5
Cable
Electric
circuit
1.1
-X1
bw
2.5
B
Description
D
PE
003.8
N
A
Switch actuator, 4-fold, 16A
Lighting
Court room
C
E11
1.3.51
Lighting
Court room
All rights are reserved for this document, even in case of issuance of
a patent and registration of another industrial right. Misapplication, in
particular reproduction or handing over to third parties is prohibited
and actionable under civil and criminal law.
All rights are reserved for this document, even in the case of issuance of
a patent and registrations of another industrial right.
Misapplication, in particular, reproduction
or handing over to third persons is prohibited and actionable under civil and
criminal law.
B6A
A2
A1
2.1
C
Orig.
2.2
2.2
-X1
D
-X1
3
Ers.f.
E12
3.2
3.2
-X1
4
ABB Gebäudetechnik AG
Ers.d.
K4.1
N PE
ESB20
bw
2.5
NHXMH-J
3x2.5
3.1
N PE
bw
2.5
B
NHXMH-J
3x2.5
2.1/2
-X1
A
Switch actuator, 4-fold, 16A
3.1
B16A
F3
N PE
bw
2.5
1.3.52
NHXMH-J
5x2.5
4
2
2.2.2
3
1
2.1/1
N PE 2.2.1
bw
2.5
NHXMH-J
3x2.5
B16A
Lighting
Court room
B16A
Control
Court room
F2
Lighting
Court room
F03
Lighting
Court room
F1
Lighting
Court room
1L1-1L2-1L3
003.8
Lighting
Court room
B
.
A2
A1
4.1
C
Control
Court room
A
4.2
4.2
-X1
D
General plan
Sub-distribution
Roofed hall
Fine network
5
N PE
bw
2.5
NHXMH-J
3x2.5
B16A
F4
Lighting
Court room
L1-L2-L3
003.8
E13
6
N PE
6.1
6.1
-X1
N PE
bw
2.5
6.2
6.2
-X1
D
N PE
bw
2.5
7
B
NHXMH-J
3x2.5
5.2
5.2
-X1
bw
2.5
C
NHXMH-J
3x2.5
N PE
bw
2.5
B
NHXMH-J
3x2.5
5.1
6
B16A
NHXMH-J
3x2.5
4.1/2
-X1
A
7
F6
Switch actuator, 4-fold, 16A
5.1
B16A
F5
N PE
bw
2.5
1.3.53
NHXMH-J
5x2.5
4
2
4.1.2
3
1
4.1/1
4.1.1
-X1
F03
005.5
Lighting
Court room
5
Lighting
Court room
4
Lighting
Court room
3
Lighting
Court room
2
Lighting
Court room
20 Akıllı Tesisat Sistemleri | ABB i-bus® KNX
Lighting
Court room
1
8
PE
005.1
N
Sheet
1L1-1L2-1L3
005.1
L1-L2-L3
005.1
8
004
Sh.
F
E
D
C
B
A
9. Dokümantasyon örnekleri
9.1 Dağıtım planı
9. Dokümantasyon örnekleri
9.2 Dağıtım planı
ABB i-bus® KNX | Akıllı Tesisat Sistemleri
21
İletişim
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 16
34776 Yukarı Dudullu / İstanbul
Tel : 0216 528 22 00
Faks: 0216 365 29 44
Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.
Önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik
geliştirilmesi esasına göre bu belgenin
içeriğini değiştirme hakkımız saklıdır.
© Telif Hakkı 2014 ABB. Tüm hakları saklıdır.
www.abb.com.tr/lowvoltage
Kurucu üyesidir.
Download

ABB i-bus® KNX Akıllı Tesisat Sistemleri Sistem açıklaması