Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar -Model AKurulum ve Bakım Talimatları
FASANI
Döküm Sürgülü Vanalar Basınç Sabitleyici -Model AKama Sürgülü ve Paralel Sürgülü Yapılandırma
İçindekiler
1
1.1
1.2
1.3
Vana Depolama Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme Vana Taşıma
Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza Etme
1
1
1
2
2Kurulum
2
2.1
Kurulum Öncesi Hazırlık
2
2.2
Kurulum Talimatları
3
2.3
Devreye Alma Öncesinde Vana Kontrolü
3
2.4
Planlı Bakım 3
Tablo I: Salmastra Cıvataları için Cıvata Torku Değerleri4
Tablo II: Basınç Sabitleyici Contanın Sızdırmazlığını Sağlayıcı Cıvata Torku
4
Tablo III: Salmastra Cıvata Torklarının Hesaplanması için Sabit Sayı
4
Sorun Giderme Kılavuzu
5
2.5
Elektrikli Aktüatörlerin Ayarlanması
5
3
3.1
3.2
Bakım Salmastra Bakımı Başlık Contasının Değişimi 6
6
6
4
Vananın Çıkarılması
7
5
5.1
5.2
Gresler ve Özel Aletler
Gresler Tablo IV: Gres ve Yağ Listesi Özel Aletler 7
7
7
7
Bölüm 1 - Vana Depolama
1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme
Nakliye ve şantiyede depolama esnasında bozulabilecek parçaları korumak için, vanaların tümü
düzgün şekilde ambalajlanır. Özellikle, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
1. Vanalar, kama kapalı konumda olacak şekilde ambalajlanmalıdır.
2. Kaynak uçlarının yüzeyleri, Deoxaluminite gibi uygun bir koruyucu ile korunmalıdır. Uç kısmı,
kenara bantlarla sabitlenen kontrplak ya da plastik diskle kapatılmalıdır.
3. Tahrikli vanaların tümü, aktüatör parçalarının (özellikle de pnömatik borular veya aksesuarlar)
paletin/sandığın dışına çıkmasını önlemek üzere, dikkatli ve güvenli şekilde paletlenmiş veya
kasalanmış olmalıdır.
4. Ambalaj türü Müşterinin Siparişine göre tanımlanmalı ve nihai varış yerine güvenli nakliyenin ve
kurulum öncesi korumanın sağlanmasına uygun olmalıdır.
1.2 Vana Taşıma
A - Ambalajlar
Sandıklar: Sandıklar içerisindeki ambalajlı vanaların kaldırılması ve taşınması, uygun çatal bağlantı
parçaları kullanılarak bir forklift aracı ile gerçekleştirilecektir.
Kasalar:
This copy is a translation of the original
English document FASLT-0002-EN.
This translation has not been verified.
Therefore the original English document will
prevail.
No rights can be derived from this Turkish
translation
www.pentair.com/valves
Kasalar içerisindeki ambalajlı vanaların kaldırılması, kaldırma noktalarından ve
işaretlenmiş ağırlık merkezi konumundan yapılacaktır. Tüm ambalajlı materyallerin
nakliyesi, güvenli bir şekilde ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde
yapılmalıdır.
B - Vanalar
1. Bu vanaların kaldırılması ve taşınması, uygun araçlar kullanılarak ve taşıma limitlerine uyularak
yapılmalıdır. Taşıma işlemi paletler üzerinde, işlenmiş yüzeylerin hasar görmesini önlemek üzere
koruyarak yapılmalıdır.
2. Büyük boyutlu vanalarda, kaldırma ve taşıma sırasında yükün düşmesini veya hareket etmesini
önlemek üzere, yükün asılması ve bağlanması uygun aletler (braketler, kanca, bağlar, halatlar) ve
yük dengeleme aletleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
FASLT-0002-TR-1306
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar -Model AKurulum ve Bakım Talimatları
Vana asma
Şekil no. 1
1.3 Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza Etme
Vanaların kurulumdan önce depolanması gerekirse, depolama işlemi kontrollü bir şekilde
yürütülmeli ve aşağıdaki kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:
1. Vanalar kapalı, temiz ve kuru bir malzeme odasında depolanmalıdır.
2.Kama kapalı konumda olmalıdır ve uç yüzeyleri bantlarla sabitlenmiş plastik veya ahşap disklerle
korunmalıdır. Mümkünse, orijinal korumayı muhafaza edin.
3.Yukarıda söz edilen koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek üzere, depolama alanında
periyodik kontroller yapılmalıdır.
Tahrikli vanalar için, yukarıdakilere ek olarak lütfen aktüatör kılavuzundaki uyarılara da başvurun.
Not
Sınırlı bir süre için açık alanda depolama, yalnızca vanaların uygun şekilde ambalajlanmış
olması halinde (katranlı kağıtla kaplanmış kasalarda ve içeriği bariyer torbaları ile iyi korunmuş
şekilde) düşünülebilir.
Sevkiyat ambalajlarını doğrudan yere koymayın.
Sevkiyat ambalajlarını hava koşullarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Ambalajları her iki ayda bir kontrol edin.
Dikkat
Vana taşıma ve/veya kaldırma işlemi için kaldırma ekipmanı (bağlar, kancalar, vs.), çeki listesinde
ve/veya sevk irsaliyesinde belirtilen vana ağırlığı dikkate alınarak boyutlandırılmalı ve seçilmelidir.
Kaldırma ve taşıma işlemleri, sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
Vanayı kaldırmak için, aktüatör üzerinde bulunan kaldırma noktalarını (varsa) kullanmayın. Bu
kaldırma noktaları yalnızca aktüatör içindir.
Bu ekipmanın, çalışanların veya düşmesi halinde hasara neden olabileceği yerlerin üzerinden
geçmesini önlemek için, taşıma sırasında önlem alınmalıdır. Her koşulda, yerel güvenlik
yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Bölüm 2 - Kurulum
2.1 Kurulum Öncesi Hazırlık
1. Vanaya veya otomatik vana durumunda, elektrikli veya pnömatik/hidrolik aktüatöre veya aletlere
zarar gelmesini önleyerek vanayı sevkiyat ambalajından (kutu veya palet) dikkatlice çıkarın.
2.Vanalar, uçları kapaklarla korunmuş ve ince bir koruyucu gres tabakasıyla kaplanmış olarak
gönderilir. Kurulum öncesinde, uçların kapaklarını çıkarın ve koruyucu gresi bir çözücü sıvısı ile
tamamen temizleyin. Bir hava borusu kullanarak vananın içini temizleyin. Vananın içerisinde veya
vana yuvasında tahta parçası, plastik veya ambalaj malzemesi gibi katı cisimler bulunmadığından
emin olun.
3.Vananın tanım plakalarında (servis ve sıcaklık) listelenen yapım materyallerinin işin amacına
uygun ve belirtilen şekilde olduğundan emin olun.
4.Tercih ettiğiniz montaj yönünü, sistem basıncına göre belirleyin. Varsa (gövdedeki ok işaretine
bakın), yukarı doğru (yüksek basınç) ya da aşağı doğru (düşük basınç) akış yönünü belirleyin.
Uyarı
Hattaki akış yönünün, vana gövdesinde belirtilen ok işaretine karşılık gelip gelmediğini kontrol
edin. Ok işareti bulunmayan vanalar çift yönlüdür.
Aktüatör hazırlığı için aktüatör kullanıcı kılavuzuna bakın.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 2
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar - Model AKurulum ve Bakım Talimatları
90
s.
ak
°m
Şekil no. 2
Önerilen kurulum
konumları
Uyarı
Kaynak işleminden önce, vananın
tamamen açık olduğundan emin olun.
2.2 Kurulum Talimatları
Sürgülü vanalar normalde, dikey mili bulunan yatay borulara monte edilirler.
Bu vanalar aynı zamanda, dikeyden farklı bir mile sahip dikey ya da yatay boruya da takılabilirler,
ancak bunun için vana büyüklüğü, çalışma koşulları, operatör materyali ve tipine bağlı olarak özel
üretim gerekebilir.
Doğru çalışma için Fasani, vananın şekil 2’deki gösterimlere uygun olarak takılmasını ve
yönlendirilmesini önerir.
Bu, sıvı içerisinde bulunan sert cisimlerle ilgili sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir, aksi halde
gövdenin alt kısmında birikebilir ve kamanın tamamen kapanmasına engel olabilir.
Fasani tarafından aksi belirtilmediği sürece, vanayı kamalar kapalı konumda iken takın. Böylece,
kurulum sırasında sızdırmazlık yüzeyleri zarar görmeyecektir.
‘Açılma emniyetli’ aktüatörlerle donatılmış vanalarla çalışılırken daha dikkatli olunmalıdır.
200°C’yi (392°F) aşan çalışma sıcaklıklarında, vana gövdesi için ısı izolasyonu önerilir.
Kurulum esnasında vanaları taşıma ve kaldırma işlemi, daha önce “1.2 Vana Taşıma” ve “1.3
Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza” bölümlerinde açıklanan kriterlere ve talimatlara uyularak
YAPILMALIDIR.
Alın Kaynaklı Vanalar
1. Vanayı açın.
2.Vanayı yerleştirin, Mühendisler Odası tarafından belirtilen kaynak işlemi standart prosedürlerine
uygun olarak, boru ve kaynak hizalamasını kontrol edin.
Önemli
Vananın takılmasından sonra ve hat testi yapılmadan önce, yuva ile disk arasındaki
sızdırmazlığa zarar verebilecek kir ve/veya yabancı maddeleri temizlemek ve vananın doğru
çalışmasını sağlamak üzere hattın temizlenmesi önerilir. Bu nedenle vananın açık konumda
bırakılması önerilir.
2.3 Devreye Alma Öncesinde Vana Kontrolü
1. Salmastrayı, milde kaçağı önlemeye yetecek kadar sıkın. Aşırı sıkma, salmastranın ömrünü azaltır
ve çalışma torkunu artırır. Salmastra cıvataları için cıvata tork değerleri Tablo I’de belirtildiği gibi
hesaplanabilir. Devreye alma sırasında salmastradan sızıntı olması halinde, aşağıdaki işlemleri
yapın:
- Somunları belirtilen torkta sıkın (tabloya bakın), vanayı çalıştırın ve somunları belirtilen torkta
tekrar sıkın.
- Sızıntı durana dek işlemi tekrar edin.
2.“Tam açık” ve “tam kapalı” konumuna çekerek vananın çalışmasını kontrol edin.
3.Elektrikle çalıştırılan vanalarda, aktüatör ayarı ile ilgili olarak paragraf 2.5’teki talimatlara bakın.
Önemli
Test amacıyla, boru sistemine suyla basınç uygulanması ve test işleminden sonra boru
sisteminin uzun bir süre kapatılması halinde, aşağıdaki öneriler uygulanmalıdır.
a.Boru sistemine basınç uygulamak üzere su ile birlikte pas önleyici kullanın
b.Testten sonra, boru sisteminin basıncı tahliye edilmeli ve test suyu tamamen boşaltılmalıdır.
2.4 Planlı Bakım
1. Model A Serisi Sürgülü Vanaların doğru şekilde çalışması için özel bir bakım gerekmez.
Aşağıdaki talimatlar, tatmin edici ve uzun çalışma ömrü elde edilmesine yardımcı olacaktır.
2.Periyodik vana kontrolünü, paragraf 2.5’te açıklandığı şekilde yapın.
3.Tahrikli vanalarda, aktüatör üreticisi tarafından verilen talimatlara daima uyun.
4.Fasani atölyesindeki nihai test sırasında dikkatle ayarlanmış olan tork ve/veya sınırlama anahtarının
ayarını asla değiştirmeyin.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 3
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar - Model AKurulum ve Bakım Talimatları
Tablo I: Salmastra Cıvataları için Cıvata Torku Değerleri
2533 psi’den küçük Sistem basınçları için
2533 psi’ye eşit ve büyük Sistem basınçları için
Tork (ft lbs) = (24.87) x (OD2 _ ID2) x (d)
Tork (ft lbs) = (S.P./101.8) x (OD2 _ ID2) x (d)
Tork (Nm) = Tork (ft lbs) x 1.3558
Bu formülde:
OD = Salmastra Kutusu İç Çapı (İnç)
ID = Mil Çapı (İnç)
d = Rakor Saplaması Çapı (İnç)
S.P.= Sistem Basıncı (psi)
Bu “Tork yöntemi”, %30 daha fazla veya az sıkıştırma ile sonuçlanabilir.
Tablo II: Basınç Sabitleyici Contanın Sızdırmazlığını Sağlayıcı Cıvata Torku
Önemli
Sürgülü Vanalar için Konum 31
Saplama
Tork ft.lbs.
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
Basınç sabitleme contasının sızdırmazlığını
sağlamak için, durdurma cıvataları, vana tam
hidrostatik test basıncı altında iken sıkılmalıdır.
Tork Nm
1824,5
3750
74100
125170
207280
310420
443
600
627
850
811
1100
Tablo III: Salmastra cıvata torklarının hesaplanması için sabit sayısı
Mil
Cıvataların rakor çapı
çap
22,2
25,4
28,6
31,8
34,9
38,1
41,3
44,5
47,6
50,8
54,0
57,2
60,3
63,5
69,8
73,0
76,2
79,4
82,5
85,7
88,9
95,3
98,5
101,6
108,0
111,1
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 1/2
2 3/4
0,64 1,151,65 2,142,653,13 3,644,154,62 5,115,59 6,065,255,656,047,998,989,9410,91
0,71 1,28 1,84 2,382,953,49 4,05 4,61 5,145,68 6,21 6,745,846,28 6,728,899,9811,0612,13
1,03 1,852,653,434,255,02 5,846,65 7,41 8,198,96 9,718,429,059,6812,8114,3915,9317,48
1,11 1,992,86 3,714,595,42 6,307,188,008,849,6710,489,099,7710,4513,8215,5317,2018,87
1,21 2,17 3,10 4,02 4,98 5,89 6,85 7,80 8,68 9,6010,50 11,39 9,87 10,61 11,35 15,0116,8718,6820,50
1,60 2,87 4,12 5,34 6,61 7,82 9,0910,35 11,5312,7413,94 15,12 13,1114,09 15,0719,9322,3924,80 27,21
1,72 3,09 4,42 5,74 7,10 8,40 9,76 11,1212,3813,6814,97 16,2314,07 15,13 16,1821,4024,0426,6329,22
1,82 3,26 4,67 6,06 7,50 8,87 10,3111,7413,0814,45 15,81 17,1514,8715,9817,0922,6125,4028,1330,86
1,93 3,47 4,97 6,45 7,98 9,44 10,97 12,49 13,91 15,37 16,82 18,2515,82 17,00 18,1824,0627,0229,93 32,84
2,43 4,37 6,26 8,1210,0511,88 13,8115,7317,5219,36 21,1822,9719,9121,4022,8930,2834,0237,68 41,34
2,56 4,59 6,58 8,54 10,57 12,49 14,52 16,54 18,4220,3622,27 24,1620,94 22,51 24,08 31,8535,7839,63 43,47
3,14 5,64 8,09 10,49 12,9815,35 17,8420,3222,63 25,0127,36 29,6825,7327,6529,58 39,1343,9548,68 53,41
3,28 5,89 8,45 10,95 13,55 16,03 18,64 21,2223,64 26,1228,57 30,9926,8728,88 30,8940,8645,9050,84 55,78
3,43 6,15 8,82 11,43 14,15 16,73 19,45 22,1524,6727,2629,83 32,3528,05 30,15 32,2442,65 47,9153,07 58,22
3,71 6,66 9,55 12,38 15,32 18,12 21,0623,98 26,7129,5232,29 35,0330,3732,64 34,91 46,18 51,8857,46 63,04
3,85 6,92 9,92 12,86 15,91 18,82 21,88 24,9127,7530,6633,54 36,3831,54 33,91 36,2647,9753,8959,68 65,48
4,62 8,29 11,89 15,41 19,0722,56 26,2229,8633,2636,75 40,21 43,6137,8140,64 43,4757,5064,59 71,54 78,49
4,14 7,44 10,66 13,82 17,1020,22 23,5126,7729,8232,9536,05 39,1033,9036,44 38,97 51,55 57,91 64,14 70,37
5,08 9,1213,07 16,9520,9724,80 28,8332,8336,57 40,41 44,21 47,9541,5744,6947,7963,22 71,0278,66 86,30
4,94 8,8712,72 16,49 20,4124,13 28,0631,9535,5839,3243,02 46,6640,4543,4846,50 61,52 69,1176,54 83,98
5,10 9,16 13,13 17,02 21,06 24,91 28,9632,9736,7340,5844,40 48,1641,7544,88 48,0063,50 71,3379,00 86,67
5,57 10,00 14,34 18,59 23,0127,20 31,63 36,01 40,1144,3348,49 52,6045,6049,02 52,4269,35 77,9186,29 94,67
6,48 11,6516,69 21,6426,7831,67 36,8241,9346,70 51,6156,46 61,2453,1057,07 61,0480,75 90,71100,46110,22
6,71 12,05 17,27 22,39 27,7132,76 38,0943,37 48,3153,3858,40 63,3554,9259,03 63,1383,5293,82103,92 114,01
7,02 12,61 18,08 23,44 29,0134,30 39,88 45,4150,5855,89 61,15 66,3357,50 61,81 66,1087,4598,23108,80119,36
8,22 14,77 21,1727,4533,9840,18 46,7153,1959,2465,46 71,62 77,6867,3572,3977,42102,42115,06127,43139,81
Notlar
1. Sabit sayısını, hem mil çapı hem de cıvataların boyutunu dikkate alarak seçin.
2.Salmastra cıvatasının tork değerini Nm olarak elde etmek için, seçilen sabit sayısını Mpa biriminden basınçla çarpın.
Örnek:
Mil çapı 44,5 mm ve salmastra büyüklüğü M16’ya eşit olan ve 24 MPa basınç altında çalışan vana.
a. Sabit sayısı 4,67’ye eşittir
b. Salmastra cıvata torku 4,67x24= 112,8 Nm’ye eşittir
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 4
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar - Model AKurulum ve Bakım Talimatları
Çalışma esnasında Periyodik Vana Kontrolü
A - Normal Kontrol
1. Salmastrada ya da gövde/başlık bölgesinde kaçak olup olmadığını ayda bir kez kontrol edin.
Salmastrada kaçak olması halinde, rakor somunlarını (şekil 4, konum 16) yavaşça ve eşit derecede
sıkın. Torku, Tablo I’de belirtildiği şekilde hesaplayın.
Sızıntının durmaması halinde, salmastra bakım prosedürünü uygulayın (3.1).
Gövde/başlık bölgesinde bir sızıntı olduğu tespit edilirse, somunları (konum 31) Tablo II’de
belirtildiği şekilde sıkın.
Sızıntının durmaması halinde, gövde/başlık contasının değiştirilmesi için geçerli bakım
prosedürünü uygulayın (3.2, 3.3).
2.İşletim sıklığına bağlı olarak her 3-6 ayda bir yatakların ve mil dişlerinin yağlanmasını kontrol edin.
3.Tahrikli vanalar için, yukarıdakilerin yanı sıra lütfen aktüatör kılavuzundaki uyarıları da dikkate
alın.
B - Önleyici Faaliyetler
1. Rakor cıvatalarının sıkılığını her 3 ayda bir kontrol edin.
2.Motorlu vanalarda her 6 ayda bir ve elle çalıştırılan vanalarda her 8 ayda bir, mil ve yatakları
gresleyin.
3.Önemli servis vanalarını ve/veya tahrikli vanaları her 4 yılda bir sökerek, sızdırmazlık yüzeylerini
kontrol edin ve gerekirse bunları yeniden üst üste bindirin. Başlık contasını ve salmastrayı
değiştirin, mili gresleyin.
4.Aktüatör için, bakım kılavuzunda belirtildiği şekilde işlem yapın.
Sorun Giderme Kılavuzu
Belirti
Muhtemel Neden
Mil salmastrası kaçağı 1. Rakor flanşı somunları çok
gevşek
2. Salmastra hasarlı
Çözüm
1. R
akor somunlarının torkunu kontrol edin
2. Salmastrayı değiştirin
(Bkz. Paragraf 3.1)
Gövde-Başlık kaçağı
1. Conta cıvatası gevşemiş
(konum 31)
2. Conta hasarlı
1. C
ıvatayı sıkın
(konum 31)
2. Contayı değiştirin
Vana kaçağı
1. Vana tam kapanmamış
2. Vanada pislikten ötürü tıkanma
1. Vanayı kapatın
2. Birikintileri temizlemek için devir ve yıkama
işlemi uygulayın (vana açık halde iken)
3. Yuva yüzeyini elden geçirin
3. Sızdırmaz yüzey hasar görmüş
Sarsıntılı çalışma
1. Salmastra çok sıkı
2. Hava beslemesi yetersiz
(pnömatik aktüatör için)
Arka yuva kaçağı
1. Arka yuva hasarlı
1. R
akor somunlarını gevşetin, vanaya devir
yaptırın, yeniden sıkın
2. Hava besleme basıncını artırın
1. Arka yuva yüzeyini tamir edin
2.5 Elektrikli aktüatörlerin ayarlanması
Fasani kama sürgülü vanalar, açık konumda iken mikro sınırlama anahtarıyla, kapalı konumdayken
torkla ayarlanmalıdır.
Bunun yapılmaması, kişisel yaralanmalara ve/veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
Uyarı
Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, hattın basıncını alın, hattı boşaltın ve
havalandırın; vanaların sıcak olmadığından emin olun; varsa elektrik beslemesini kesin.
Bunun yapılmaması, ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya ekipmanın zarar görmesine neden
olabilir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 5
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar - Model AKurulum ve Bakım Talimatları
Bölüm 3 - Bakım
Model A Serisi Vanalar, minimum bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu kılavuzda, yerinde yapılan tamir işlemleri açıklanmaktadır, örn.:
- Salmastra Değişimi
- Gövde/Başlık Contası Değişimi
Diğer tüm onarım işlemleri, Fasani ya da Yetkili Servis Şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
3.1 Salmastranın Bakımı
Salmastradan sızıntı, rakor somunlarının sıkılması ile durdurulamazsa, salmastrayı aşağıdaki şekilde
değiştirin:
Lütfen şekil 4’e bakın.
Uyarı
Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, hattın basıncını alın, hattı boşaltın ve
havalandırın; vanaların sıcak olmadığından emin olun; varsa elektrik beslemesini kesin.
Bunun yapılmaması, ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya ekipmanın zarar görmesine neden
olabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanayı, arka yuva konumuna kadar tamamen açın.
Rakor cıvatalarının (15) somunlarını (15) çıkarın.
Rakor flanşını (10) ve rakoru (9) kaldırın.
Aşınan salmastrayı bir askı teli ile çıkarın.
Daha iyi bir sızdırmazlık için, mil ve salmastra kutusunu iyice temizleyin ve çizik ya da tutukluk
belirtisi olmadığından emin olun.
Sızdırmazlığın tekrar sağlanması, salmastra kutusunda milin etrafına her seferinde bir halka
yerleştirilerek ve bunların doğru şekilde konumlandırıldığından emin olarak yapılmalıdır. Bunu
tabana kadar itin (bkz. şekil 3).
Salmastra kutusu dolduğunda, rakoru (9) ve rakor flanşını (10) eski konumuna getirin.
Rakor somunlarını Tablo I’de (Salmastra Cıvataları için Cıvata Tork Değerleri) belirtildiği gibi
sıkın.
Vanayı devir yaptırın.
Hatta basınç verin.
Bir sızıntı tespiti durumunda, rakor somunlarını sızıntı duruncaya kadar yavaşça ve eşit
derecede sıkın.
Şekil no. 4
3.2 Başlık Contasının Değiştirilmesi
Uyarı
Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, hattın basıncını alın, hattı boşaltın ve
havalandırın; vanaların sıcak olmadığından emin olun; varsa elektrik beslemesini kesin.
Bunun yapılmaması, ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya ekipmanın zarar görmesine neden
olabilir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 6
1 = Örgü grafit
2 = Kalıplı grafit (5 veya 6 halka)
3 = Metal halka
Şekil no. 3
Basınç Sabitleyici Sürgülü Vanalar - Model AKurulum ve Bakım Talimatları
Şekil no. 5
Dikkat
Vanaya ilk kez basınç uygulandığında,
somunlar (konum 31) Tablo II’de belirtildiği
şekilde yeniden sıkılmalıdır.
Uyarı
Herhangi bir işleme başlamadan önce,
gövde boşluğunda basınç kalmaması için
vana açık konumda iken hattın basıncını
alın. Vanayı tork uygulayarak değil manüel
olarak doğru noktaya kadar kapatın.
Kaldırma kulpları
DN için = 6”
DN için = 4”
DN için = 3”
Lütfen şekil 5’e bakın.
1. Gövde başlık somunlarını (konum 12) ve rakor somunlarını (konum 16) sökün.
2. Volan ya da dişli kutusu volanı ile çalıştırarak çatalı (konum 24) kaldırın.
3. Mil somunu, mil dişlilerinden kurtulduğunda, çatalı yukarı kaldırın.
4. Somunları sökün (konum 31).
5. Sabitleme halkasını (konum 311) çıkarın.
6. Segman halkalarını çıkarın, bunları, gövdenin üst tarafına radyal olarak yerleştirilmiş olan gövde
deliklerini kullanarak gövde çentiklerinden dışarı itin.
7. Başlığı (konum 6) ve basınç sabitleyici gövde contasını (konum 5) yukarı kaldırın. Salmastraya
zarar vermemeye dikkat edin. Gövde contasını değiştirirken, salmastrayı da değiştirmenizi öneririz.
8. Conta yuvasının tamamını dikkatlice temizleyin ve uygun bir gresle yağlayın.
9. Gövde contasını değiştirin.
10. Tüm parçaları, yukarıda açıklanan adımları tersten izleyerek yeniden monte edin.
Bölüm 4 - Vananın Çıkarılması
Olağan dışı bir nedenden ötürü vananın hattan çıkarılması gerekirse, kullanıcı aşağıdaki işlemleri
yapmalıdır:
1. Vananın basıncı alınmalı, tahliye edilmeli ve havalandırılmalıdır;
2.Boru, vanadan mümkün olduğunca uzak bir noktadan kesilmelidir.
Bölüm 5 - Gresler ve Özel Aletler
5.1 Gresler
Manüel ve dişli kutusu ile çalıştırılan vanalar üzerindeki yatakları yağlamak için, aşağıdaki tabloda
gösterildiği gibi AGIP GRMUEP2 gres veya eşdeğer bir ürünün kullanılmasını tavsiye ederiz.
Tablo IV: Gres ve Yağ Listesi
ÜreticiGres
AGIPGRMUEP2
APIPGX2
BP
GREASE LTX2
ESSO
BEACON 2
FINA
FINAGREASE HP FINAGREASE EPL2
MOBIL
MOBILUX EP2
Q8
REMBRANDT EP2
SHELL
ALVANIA R2 SUPERGREASE A
TEXACO
MULTIFAK EP2 GREASE L2
TOTAL
MULTIS EP2 MULTIS 2
VISCOL
SIGNAL ROLSFER 2
STATOIL
UHIWAYLI LI G2
Mil dişlerini yağlamak için, Viscol tarafından üretilen SIGNAL CEP 30 gresini kullanın. Alternatif
olarak, aşağıdakileri de kullanabilirsiniz:
- REINER-FUCHS tarafından üretilen CEPLATTYN 300
- KLUBER tarafından üretilen GRAFLOSCON
Aynı zamanda, herhangi bir aşındırıcı madde içermeyen, %25’in üzerinde saf grafit içeriğine (%98
karbon) ve 5m granülometriye sahip gres kullanabilirsiniz.
Aktüatörün yağlanması ile ilgili olarak, ilgili kılavuza bakın.
5.2 Özel Aletler
Bu kılavuzda açıklanan Bakım İşlemi için özel bir alet gerekli değildir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 7
Download

Fasani Gate Valves, Cast High Pressure Style A