Prevádzka
Infolinky ProCare počas vianočných sviatkov
23. 12. 2014: 7:00 - 16:00
31. 12. 2014: 7:00 - 14:00
Ostatné pracovné dni bude prevádzka Infolinky ProCare štandardne v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hodiny.
Pohotovostná prevádzka
polikliník ProCare počas vianočných sviatkov
Poliklinika ProCare Betliarska, Betliarska 3776/17, 851 07 Bratislava
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Stanková
MUDr. Vargová
Všeobecný lekár pre
deti a dorast
Lekár
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
Lekár
2.1.2015
07:30 - 14:30 MUDr. Stanková
08:00 - 15:00 MUDr. Vargová
08:00 - 13:00
08:00 - 11:00
MUDr. Kmiecik
08:00 - 14:00
MUDr. Kmiecik
08:00 - 14:00
MUDr. Kmiecik
08:00 - 12:00
MUDr. Kmiecik
08:00 - 12:00
MUDr. Jantáková
08:30 - 16:30 MUDr. Krajčírová,
PhD.
07:15 - 12:00
MUDr. Krajčírová,
PhD.
07:15 - 15:00
MUDr. Krajčírová,
PhD.
07:15 - 15:00
MUDr. Krajčírová,
PhD.
07:15 - 12:00
MUDr. Krajčírová,
PhD.
07:15 - 15:00 MUDr. Krajčírová, PhD.
MUDr. Jantáková
Gynekologická
ambulancia
MUDr. Tazberíková
07:00 - 12:30 MUDr. Hlinšťák
07:15 - 12:00
MUDr. Tazberíková
07:00 - 12:30
MUDr. Hlinšťák
07:15 - 14:00
MUDr. Vážny
07:15 - 12:00
MUDr. Tazberíková
07:30 - 13:00 MUDr. Vážny
07:15 - 15:15
ORL ambulancia
MUDr. Lorenc
08:00 - 15:30 MUDr. Lorenc
MUDr. Bujnová
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
Urologická ambulancia
MUDr. Szeiff
07:15 - 15:15 MUDr. Szeiff
07:15 - 12:00
MUDr. Szeiff
07:15 - 15:15
MUDr. Szeiff
07:15 - 15:15
MUDr. Krivošíková,
PhD.
08:00 - 15:00
MUDr. Krivošíková,
PhD.
08:00 - 15:00
MUDr. Heizerová,
PhD.
07:15 - 15:15
Neurologická
ambulancia
Dermatovenerologická
ambulancia
MUDr. Heizerová, PhD. 07:15 - 15:15 MUDr. Heizerová,
MUDr. Slezáková
09:00 - 15:15 PhD.
07:15 - 12:00
MUDr. Heizerová,
PhD.
07:15 -15:15
Amb. vnútorného
lekárstva
MUDr. Matejková
07:30 - 15:00 MUDr. Matejková
07:30 - 12:00
MUDr. Matejková
08:00 - 15:00
Pracovisko Magnetickej
rezonancie
RTG technik:
Kopeinigová
Marčeková
RTG technik:
07:00 - 11:00 Kopeinigová
Marčeková
07:00 - 11:00
RTG technik:
Kopeinigová
Marčeková
07:00 - 17:00
RTG pracovisko
Bc. Franko
08:00 - 18:30
Endokrinologická
ambulancia
MUDr. Hricová
07:30 - 13:00 MUDr. Hricová
Ultrasonografia
MUDr. Majerčíková
08:00 - 12:00
Imunoalergologická
ambulancia
MUDr. Hadriová
07:00 - 15:15 MUDr. Hadriová
07:00 - 12:00
Oftalmologická
ambulancia
MUDr. Stehlíková
08:00 - 15:00 MUDr. Hercová
07:00 - 12:00
Stomatologická
ambulancia
MUDr. Bartoňová
MDDr. Volkov
07:30 - 15:00 MDDr. Volkov
07:15 - 15:30
07:15 - 12:00
Ortopedická
ambulancia
MUDr. Papšo, PhD.
15:30 - 18:30
RTG technik:
Kopeinigová
Marčeková
07:00 - 17:00
MUDr. Matejková
07:30 - 12:00
RTG technik:
Kopeinigová
Marčeková
07:00 - 11:00
MUDr. Matejková
Lekár
07:00 - 15:00 MUDr. Matejková
RTG technik:
Kopeinigová
Marčeková
Bc. Franko
08:00 - 13:30 Bc. Franko
5.1.2014
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
08:00 - 15:00
07:30 - 13:00
MUDr. Majerčíková
MDDr. Petrík
MDDr. Volkov
08:00 - 12:00
07:15 - 15:00
07:15 - 15:00
MUDr. Majerčíková
MUDr. Hercová
07:00 - 15:00
MUDr. Hercová
07:00 - 12:00
MDDr. Petrík
MDDr. Volkov
07:15 - 15:00
07:15 - 15:00
MDDr. Petrík
MDDr. Volkov
07:15 - 12:00
07:15 - 12:00
08:00 - 12:00
MDDr. Volkov
07:15 - 15:30 MDDr. Volkov
07:15 - 18:00
Lekár
2.1.2015
5.1.2014
V dňoch 22.12.2014 až 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Dňa 23.12.2014 a 31.12.2014 bude prevádzka len do 12:00 hodiny.
Od 07.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare Central, Jelačičova 7, 821 07 Bratislava
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Lekár
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Bilančíková
MUDr. Nováková
MUDr. Okoličányiová
MUDr. Rapoš
13:30 - 17:00 MUDr. Murcková
08:00 - 13:30 MUDr. Okoličányiová
08:00 - 13:30
16:00 - 19:30
13:00 - 14:30 MUDr. Nováková
08:00 - 13:30 MUDr. Okoličányiová
13:00 - 17:00 MUDr. Nováková
08:00 - 13:30 MUDr. Okoličányiová
08:00 - 14:30 MUDr. Okoličányiová 08:00 - 13:30 MUDr. Rosina
14:00 - 19:30
07:30 - 13:30 MUDr. Rosina
MUDr. Nováková
07:30 - 13:30
13:00 - 17:00
Všeobecný lekár pre
deti a dorast
MUDr. Feriancová
MUDr. Jonášová
MUDr. Čajka
07:00 - 13:30 MUDr. Feriancová
14:00 - 19:30 MUDr. Jonášová
07:00 - 13:30 MUDr. Čajka
07:00 - 13:30 MUDr. Linkayová
07:00 - 13:30 MUDr. Jonášová
07:00 - 13:30 MUDr. Čajka
07:00 - 15:00 MUDr. Linkayová
14:00 - 19:30 MUDr. Jonášová
07:00 - 13:30 MUDr. Čajka
07:00 - 15:00 MUDr. Linkayová
07:00 - 13:30 MUDr. Čajka
14:00 - 19:30
07:00 - 13:30 MUDr. Feriancová
07:00 - 13:30 MUDr. Rašková
07:00 - 13:30 MUDr. Feriancová
07:00 - 13:30 MUDr. Rašková
07:00 - 13:30
14:00 - 19:30
Gynekologická
ambulancia
MUDr. Ďurinová
MUDr. Lacková
MUDr. Hrúzik
08:30 - 15:00 MUDr. Ďurinová
15:00 - 19:30 MUDr. Hrúzik
08:00 - 14:30
08:30 - 13:00 MUDr. Hrúzik
08:00 - 12:00 MUDr. Čeripková
08:00 - 14:30 MUDr. Hrúzik
08:00 - 14:30 MUDr. Čeripková
08:00 - 12:00 MUDr. Hrúzik
08:00 - 14:00 MUDr. Čeripková
08:00 - 12:00 MUDr. Čeripková
07:00 - 13:00
07:00 - 15:00 MUDr. Čeripková
MUDr. Lacková
07:00 - 14:30
15:00 - 19:30
Interná ambulancia
MUDr. Karlíková
MUDr. Tatár
08:00 - 13:30 MUDr. Tatár
08:00 - 13:15
08:00 - 13:15 MUDr. Krchňáková
MUDr. Tatár
08:00 - 13:30 MUDr. Krchňáková
08:00 - 13:30 MUDr. Tatár
08:00 - 13:30 MUDr. Krchňáková
08:00 - 13:30 MUDr. Tatár
08:00 - 13:30 MUDr. Krchňáková
08:00 - 13:30
08:00 - 13:30 MUDr. Krchňáková
MUDr. Karlíková
14:00 - 19:30
08:00 - 13:30
Stomatológická
ambulancia
MUDr. Gálisová
MUDr. Lukáčová
08:00 - 13:30 MUDr. Gálisová
08:00 - 13:30 MUDr. Lukáčová
08:00 - 13:30 MUDr. Gálisová
08:00 - 13:30
08:00 - 13:30 MUDr. Gálisová
08:00 - 13:30
Oftalmológická
ambulancia
MUDr. Kabátová
MUDr. Zechmeisterová
08:00 - 13:30 MUDr. Zechmeiste08:00 - 13:30 rová
08:00 - 13:30 MUDr. Kabátová
MUDr. Zechmeisterová
MUDr. Sándorová
08:00 - 13:30 MUDr. Kabátová
08:00 - 13:30 MUDr. Sándorová
08:00 - 13:30 MUDr. Zechmeisterová 08:00 - 13:30
08:00 - 14:00 MUDr. Sándorová
08:00 - 14:00
Urologická ambulancia
MUDr. Lachkovičová
07:30 - 14:30 MUDr. Lachkovičová
07:30 - 14:30
Gastroenterologická
ambulancia
MUDr. Haferová
14:00 - 18:00
Kardiologická
ambulancia
MUDr. Kováčová
14:00 - 17:00
Neurologická
ambulancia
MUDr. Kreheľová
MUDr. Hakošová
07:30 - 14:30 MUDr. Hakošová
07:00 - 14:30
07:00 - 14:30 MUDr. Hakošová
07:00 - 14:30 MUDr. Hakošová
07:00 - 14:30 MUDr. Hakošová
07:00 - 13:00 MUDr. Šoth
MUDr. Hakošová
07:00 - 13:30 MUDr. Hakošová
07:30 - 14:30
Imunoalergologická
ambulancia
MUDr. Buchvaldová
07:00 - 15:00 MUDr. Buchvaldová
07:00 - 15:00 MUDr. Buchvaldová
MUDr. Prekopová
07:00 - 15:00 MUDr. Buchvaldová
07:30 - 13:30 MUDr. Prekopová
07:00 - 15:00 MUDr. Buchvaldová
08:00 - 13:30 MUDr. Prekopová
07:00 - 13:30 MUDr. Prekopová
07:30 - 13:30
07:30 - 13:30
Endokrinologická
ambulancia
MUDr. Urbanová
08:00 - 13:30 MUDr. Urbanová
07:30 - 13:30 MUDr. Urbanová
08:00 - 13:30 MUDr. Urbanová
07:30 - 13:30
MUDr. Urbanová
08:00 - 14:00
MUDr. Dostálová
08:00 - 14:00 MUDr. Dostálová
08:00 - 14:00
MUDr. Dostálová
12:00 - 18:00
07:00 - 15:00 MUDr. Drobáň
07:00 - 12:30 MUDr. Drobáň
MUDr. Haferová
Dermatologická
ambulancia
USG
MUDr. Vrabec
MUDr. Drobáň
07:00 - 15:00 MUDr. Vrabec
07:00 - 18:00 Doc. Príkazská
MUDr. Drobáň
07:00 - 15:00 MUDr. Drobáä
07:00 - 14:30
07:00 - 12:30
Chirurgická ambulancia
MUDr. Karovičová
09:00 - 15:30 MUDr. Karovičová
07:30 - 14:30
Psychológia
Mgr. Šimková
13:00 - 15:00
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
08:00 - 13:30
MUDr. Hermann
07:30 - 12:00
Kozmetika
Ostrožlíková
08:00 - 11:30 Ostrožlíková
FBLR
Ortopedická
ambulancia
MUDr. Hermann
08:00 - 13:30
MUDr. Babušík
07:30 - 13:30
07:30 - 14:30
07:00 - 13:30
MUDr. Martinka
09:00 - 15:00
MUDr. Porubcová
07:30 - 12:00
MUDr. Holáň
08:00 - 14:30 MUDr. Holáň
07:30 - 12:00
08:00 - 11:30
MUDr. Porubcová
MUDr. Kučera
MUDr. Sándorová
11:00 - 15:30
Psychiatria
Homeopatická
ambulancia
Lekár
07:00 - 14:30
08:00 - 12:00
MUDr. Porubcová
MUDr. Kučera
07:00 - 14:30
08:00 - 12:00 MUDr. Juriga
10:00 - 15:00
Prenatálna diagnostika
11:00 - 18:00
V dňoch od 22.12.2014 až 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Dňa 23.12.2014 bude prevádzka len do 16:00 hodiny. Dňa 31.12.2014 bude prevádzka len do 14:00 hodiny.
Od 07.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare Košice, J.Pavla II. 5, 040 11 Košice
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Henžel
Všeobecný lekár pre
deti a dorast
Lekár
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
Lekár
2.1.2015
07:30 - 14:00 MUDr. Henžel
07:30 - 12:00
MUDr. Takáč
07:30 - 16:00
MUDr. Takáč
07:30 - 16:00
MUDr. Takáč
07:30 - 14:00
MUDr. Takáč
07:30 - 16:00
MUDr. Tencerová
07:30 - 14:00 MUDr. Tencerová
07:30 - 12:00
MUDr. Kuboňová
07:30 - 16:00
MUDr. Kuboňová
07:30 - 16:00
MUDr. Kuboňová
07:30 - 14:00
MUDr. Kuboňová
07:30 - 16:00
Gynekologická
ambulancia
MUDr. Kapciová
07:30 - 14:00 MUDr. Kapciová
07:30 - 12:00
MUDr. Zborovjan
07:30 - 16:00
MUDr. Zborovjan
07:30 - 14:00
MUDr. Zborovjan
07:30 - 16:00
Stomatologická
ambulancia
MUDr. Matisová Bačová
07:30 - 14:00 MUDr. Matisová Bačová 07:30 - 12:00
MUDr. Matisová Bačová
07:30 - 16:00
MUDr. Matisová Bačová 07:30 - 16:00
MUDr. Brunovský
07:30 - 14:00
MUDr. Brunovský
07:30 - 16:00
Interná ambulancia
MUDr. Majer
07:30 - 14:00 MUDr. Majer
MUDr. Majer
07:30 - 16:00
MUDr. Majer
MUDr. Majer
07:30 - 14:00
MUDr. Majer
07:30 - 16:00
Ortopedická
ambulancia
MUDr. Staško
07:30 - 14:00
MUDr. Staško
07:30 - 16:00
MUDr. Staško
07:30 - 14:00
MUDr. Staško
07:30 - 16:00
Pracovné lekárstvo
MUDr. Tomčovčíková
07:30 - 14:00
MUDr. Tomčovčíková
07:30 - 16:00
ORL ambulancia
MUDr. Hurajová
07:30 - 14:00
Dermatologická
ambulancia
MUDr. Rajczyová
07:30 - 14:00 MUDr. Rajczyová
07:30 - 12:00
Chirurgia
MUDr. Medvedecký
07:30 - 14:00 MUDr. Medvedecký
07:30 - 12:00
MUDr. Medvedecký
07:30 - 14:00
MUDr. Valková
07:30 - 14:00
MUDr. Valková
07:30 - 16:00
MUDr. Figura
07:30 - 16:00
Oftalmologická
ambulancia
Urologická ambulancia
07:30 - 12:00
MUDr. Valková
MUDr. Bockaničová
07:30 - 14:00 MUDr. Bockaničová
07:30 - 16:00
MUDr. Tomčovčíková
07:30 - 16:00
MUDr. Medvedecký
07:30 - 16:00
07:30 - 12:00
MUDr. Valková
07:30 - 16:00
07:30 - 12:00
MUDr. Bockaničová
07:30 - 16:00
MUDr. Bockaničová
07:30 - 16:00
MUDr. Bockaničová
07:30 - 14:00
MUDr. Gyongyosiová
07:30 - 16:00
MUDr. Gyongyosiová
07:30 - 16:00
MUDr. Gyongyosiová
07:30 - 14:00
Rádiodiagnostika
V dňoch 22.12.2014 až 02.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Pracovisko JZS nebude v dňoch 29.12.2014 až 5.1.2015 v prevádzke.
Od 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare PZC Slovnaft, Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Iskrová
MUDr. Matajs
Oftalmologická
ambulancia
Gynekologická
ambulancia
Lekár
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
Lekár
2.1.2015
07:00 - 14:00 MUDr. Iskrová
10:00 - 16:00 MUDr. Matajs
07:00 - 14:00
07:45 - 14:00
MUDr. Machová
Husarovičová
MUDr. Matajs
07:30 - 13:30
07:30 - 13:30
MUDr. Machová
Husarovičová
07:30 - 12:00
10:00 - 16:00
MUDr. Machová
Husarovičová
MUDr. Matajs
MUDr. Iskrová
MUDr. Machová
Husarovičová
07:00 - 14:00 MUDr. Iskrová
07:30 - 13:30 MUDr. Machová Husarovičová
07:00 - 14:00
07:30 - 13:30
MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30 MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30
MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30
MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30
MUDr. Lichvár
08:00 - 12:00
MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30 MUDr. Lichvár
08:00 - 14:30
MUDr. Filkorn
07:30 - 14:30 MUDr. Filkorn
07:30 - 14:30
Smolková Mária
07:30 - 13:30
Smolková Mária
07:30 - 13:30
Smolková Mária
08:00 - 12:00
RTG technik
Neurologická
ambulancia
MUDr. Kontrošová
07:30 - 14:00
Internista
FBLR
Šottník Július
Smeja Jakub
07:45 - 14:00
07:00 - 15:00 Šottník Július
07:00 - 15:00 Smeja Jakub
07:00 - 15:00
07:00 - 11:00
Lekár
Smolková Mária
07:30 - 13:30
MUDr. Kontrošová
07:30 - 14:00
MUDr. Sedláková
07:00 - 15:00
MUDr. Sedláková
07:00 - 16:00
MUDr. Sedláková
09:00 - 12:00
MUDr. Sedláková
07:00 - 15:00 MUDr. Sedláková
07:00 - 15:00
Šottník Július
07:00 - 15:00
Šottník Július
07:00 - 15:00
Šottník Július
07:00 - 12:00
Šottník Július
07:00 - 15:00 Šottník Július
Ráczová Marta
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
V dňoch 22.12.2014 až 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Dňa 31.12.2014 bude prevádzka len do 12:00 hodiny.
Od 07.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare Nitra, Fatranská 930/5, 949 01 Nitra
ODBORNOSŤ
22.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
2.1.2015
5.1.2015
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Bartová
MUDr. Bartová
MUDr. Holec
MUDr. Holec
MUDr. Holec
MUDr. Kiššková
MUDr. Bartová
Gynekologická
ambulancia
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
MUDr. Truska
MUDr. Linder
RDG
MUDr. Baďura
MUDr. Baďura
MUDr. Baďura
MUDr. Baďura
Oftalmologická
ambulancia
MUDr. Vanková
Gastroenterologická
ambulancia
MUDr. Barický
Psychiatria
MUdr. Križanová
MUDr. Vanková
MUDr. Barický
MUDr. Križanová
Urologická ambulancia
MUDr. Petro
MUDr. Petro
Stomatologická ambulancia
MUDr. Svoreňová
MUDr. Svoreňová
FBLR
MUDr. Bajcárová
MUDr. Bajcárová
V dňoch 22.12.2014 až 5.1.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Dňa 31.12.2014 bude prevádzka len do 12:00 hodiny.
Klienti, ktorí navštívia našu polikliniku v týchto dňoch budú vyšetrení praktickým lekárom pre dospelých, ktorý určí ďalší postup. V prípade potreby budú akútni pacienti odoslaní do FN Nitra.
Od 07.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare Sereď, Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Jozef Šimeg
Gynekologická
ambulancia
Lekár
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
Lekár
2.1.2015
07:00 - 15:00 MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 12:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Dušan Čimo
07:00 - 15:00 MUDr. Dušan Čimo
07:00 - 15:00
Rádiológ
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00 MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 12:00
MUDr. Jozef Šimeg
07:00 - 15:00
RTG technik
Tomáš Dóša
07:00 - 15:00 Tomáš Dóša
07:00 - 15:00
Tomáš Dóša
07:00 - 15:00
Tomáš Dóša
07:00 - 15:00
Tomáš Dóša
07:00 - 12:00
Tomáš Dóša
07:00 - 15:00
MUDr. Svetozár
Štepánek
07:00 - 15:00
MUDr. Svetozár
Štepánek
07:00 - 15:00
MUDr. Svetozár
Štepánek
07:00 - 12:00
Chirurg
Pacienti so závažným akútnym zhoršením zdravotného stavu, u ktorých bude predpoklad hospitalizácie – budú odporučení lekárom pohotovostnej prevádzky polikliniky na centrálny príjem NsP Galanta.
V dňoch 22.12.2014 až 02.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Dňa 31.12.2014 bude prevádzka len do 12:00 hodiny.
Od 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Poliklinika ProCare Žiar nad Hronom, areál firmy Zsnp, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
ODBORNOSŤ
Lekár
22.12.2014
Všeobecný lekár pre
dospelých
MUDr. Kmeťová
MUDr. Popracová
Stomatologická
ambulancia
MUDr. Németová
Lekár
5.1.2014
23.12.2014
Lekár
29.12.2014
Lekár
30.12.2014
Lekár
31.12.2014
Lekár
2.1.2015
07:00 - 12:00 MUDr. Kmeťová
MUDr. Popracová
07:00 - 12:00
MUDr. Kmeťová
07:00 - 12:00
MUDr. Mištíková
07:00 - 12:00
MUDr. Mištíková
07:00 - 12:00
MUDr. Popracová
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00 MUDr. Németová
07:00 - 12:00
MUDr. Vincová
07:00 - 12:00
MUDr. Vincová
07:00 - 12:00
MUDr. Vincová
07:00 - 12:00
MUDr. Vincová
07:00 - 12:00
V dňoch 22.12.2014 až 02.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený obmedzený režim prevádzky.
Od 05.01.2015 bude v poliklinike zabezpečený štandardný režim prevádzky.
Download

pohotovostny rezim Vianoce 2014a.indd