Co serce rozkaże
Od ponad 500 lat Bonifratrzy troszczą się w około 300
ośrodkach na całym świecie o chorych i potrzebujących.
Szpital w Regensburgu został założony przez brata Eustachego Kuglera w 1929 roku. Był to w tamtym czasie
największy i najnowocześniejszy ośrodek tego typu w Bawarii. Za swoje zaangażowanie i działalność na rzecz chorych
w trudnych czasach Eustachy Kugler został beatyfikowany w
2009 roku.
O nas
Kontakt/dojazd
Krankenhaus Barmherzige Brüder
Regensburg
Szpital Bonifratrów w Regensburgu –
Klinika na Prüfeninger Straße
Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg
Informacja: 0941 369-0
Szpital Bonifratrów w Regensburgu –
Klinika dla Dzieci, Młodzieży i Kobiet im. św. Jadwigi
Steinmetzstraße 1-3, 93049 Regensburg
Informacja: 0941 369-98
Bliższe informacje na temat obu klinik można znaleźć na
stronie www.barmherzige-regensburg.de
W naglych wypadkach
+
Infomracja dla pacjentów
Ludzie troszczący się o Twoje zdrowie
w Klinikach na Prüfeninger Straße i Klinice im. św. Jadwigi
Dla dorosłych: 0941 369-3501
Oddział Ratunkowy
Ordynator: Dr. Felix Rockmann
[email protected]
Człowiek w centrum uwagi
Założyciela zakonu, św. Jana Bożego, uznaje się za prekursora nowoczesnej opieki szpitalnej. Jego życiowe credo
„Co serce rozkaże” oraz ideał podejścia do opieki nad
chorymi obowiązują do dziś: podczas planowania leczenia
uwzględniamy życzenia pacjenta, jego fizyczną i psychiczną
kondycję oraz osobistą sytuację życiową. W naszą
działalność zaangażowani są nie tylko lekarze i pielęgniarki,
ale również psychologowie, duszpasterze, fizjo-, ergo- i muzykoterapeuci, logopedzi, dietetycy oraz specjaliści od terapii
przeciwbólowej.
Szpital Bonifratrów w Regensburgu jest największym katolickim szpitalem w Niemczech i kliniką Uniwersytetu w Regensburgu W naszych dwóch placówkach na Prüfeninger Straße i
w Klinice im. św. Jadwigi dla Dzieci, Młodzieży i Kobiet opiekujemy się pacjentami z całego obszaru Wschodniej Bawarii i z
odleglejszych rejonów kraju.
Wyróżnia nas jakość
Regularnie zlecamy niezależnym specjalistom kontrolę
naszej pracy. Nasz szpital jest certyfikowany według uznanej
na całym świecie normy jakościowej DIN EN ISO, posiada
także etyczno-chrześcijański znak jakości proCum Cert, który
uwzględnia także takie kryteria, jak kompetencje socjalne i
odpowiedzialność społeczną.
Dla dzieci: 0941 369-5470
Dziecięcy oddział ratunkowy KUNO
Ordynatorzy: Prof. Dr. Michael Melter
i Prof. Dr. Bertram Reingruber
[email protected]
Współpraca interdyscyplinarna
Najnowsze wyniki badań pokazują, że najlepsze rezultaty leczenia osiąga się tylko w ramach ścisłej współpracy interdyscyplinarnej. Dlatego w naszych placówkach współpracują ze
sobą eksperci z wielu dziedzin, a jakość usług jest regularnie
sprawdzana przez niezależnych ekspertów..
Nasz szpital to miejsce, gdzie pacjenci są leczeni w
duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy każdemu
potrzebującemu i jego rodzinie.
W przypadku dojazdu samochodem należy opuścić autostradę A93
na zjeździe Regensburg–Prüfening i dalej kierować się znakami
wskazującymi drogę do danej kliniki. W naszym podziemnym garażu
dysponujemy wystarczającą liczbą miejsc parkingowych.
Polnisch
DIN ISO
9001:2008
und
proCum Cert
zertifiziert
St. Hedwig klinik ve merkezleri
Kliniki i oddziały na Prüfeninger Straße
Klinika Chirurgii Ogólnej i Wisceralnej
Ordynator: Prof. Dr. Dr. h.c. Pompiliu Piso
Telefon: 0941 369-2201
[email protected]
Lekarz prowadzący Oddział Proktologii:
Prof. Dr. Oliver Schwandner
Telefon: 0941 369-2281
[email protected]
Klinika Anestezjologii i Medycyny Operacyjnej
Ordynator: Dr. Franz Xaver Stigler
Telefon: 0941 369-2351
[email protected]
Lekarz prowadzący Oddział Terapii Przeciwbólowej:
Dr. Klaus Hanshans, Telefon: 0941 369-3619
[email protected]
Klinika Okulistyki
Prof. Dr. Gerhard Hasenfratz,
Prof. Dr. Andreas Remky, Dr. Anke Lallinger
Telefon: 0941 369-2910
[email protected]
Klinika Chirurgii Naczyniowej
Ordynator: Prof. Dr. Markus Steinbauer
Telefon: 0941 369-2221
[email protected]
Klinika Rehabilitacji Geriatrycznej
Ordynator: Doktor (Univ. Padua) Bernhard Stoiber
Telefon: 0941 369-2601
[email protected]
Klinika Medycyny Wewnętrznej II: gastroenterologia,
hepatologia, infektologia, reumatologia
Klinika Torakochirurgii
Klinika Anestezjologii i Anestezjologii Dziecięcej
Klinika Kardiologii
Klinika Chirurgii Wypadkowej, Ortopedii i Medycyny Sportowej
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej */**
Klinika Urologii *
Gabinet Ginekologiczny lekarzy wolno praktykujących*
Ordynator: Prof. Dr. Karl Hermann Wiedmann
Telefon: 0941 369-2051
[email protected]
Ordynator: Özel Doç. Dr. Peter Sick
Telefon: 0941 369-2101
[email protected]
Dr. Dr. Joachim Friesenecker, Dr. Dr. Joachim Lachner,
Dr. Dr. Koord Smolka
Telefon: 0941 369-3122
Klinika Neurochirurgii
Ordynator: Dr. Adolf Müller
Telefon: 0941 369-2301
[email protected]
Klinika Neurologii
Ordynator: Özel Doç. Dr. Hendrik Pels
Telefon: 0941 369-2401
[email protected]
Klinika Onkologii i Hematologii
Ordynator: Prof. Dr. Jan Braess
Telefon: 0941 369-2151
[email protected]
Klinika Medycyny Paliatywnej
Ordynator: Prof. Dr. Hans-Stefan Hofmann
Telefon: 0941 369-2231
[email protected]
Ordynator: Prof. Dr. Bernd Füchtmeier
Telefon: 0941 369-2251
[email protected]
Dr. Ullrich Bolbach, Ireneusz Florian
Telefon: 0941 369-2855
[email protected]
Ordynator Oddziału Neonatologii/Diabetologii:
Prof. Dr. Hugo Segerer, Telefon: 0941 369-5401
Telefon: 0941 369-2240
[email protected]
Centrum Dializ
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Centrum Chorób Odbytnicy
Telefon: 0941 369-2281
[email protected]
Klinika Chirurgii Plastycznej, Chirurgii Ręki i
Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologiczne
Klinika Zaburzeń Rytmu Serca
Ordynator: Prof. Dr. Michael Pfeifer
Telefon: 0941 369-2761
[email protected]
Ordynator: Dr. Klaus Kurzidim
Telefon: 0941 369-2141
[email protected]
Klinika Medycyny Wewnętrznej I: endokrynologia/
diabetologia, angiologia, nefrologia
Ordynator: Prof. Dr. Thomas Gain
Telefon: 0941 369-2001
[email protected]
Lekarz prowadzący Oddział Nefrologii:
Priv.-Doz. Dr. Ute Hoffmann
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Instytut Radiologii, Neuroradiologii i Medycyny Nuklearnej
Telefon: 0941 369-2221
[email protected]
Telefon: 0941 369-2171
[email protected]
Centrum Chorób Trzustki
Telefon: 0941 369-2201
[email protected]
Centrum Udarowe
Telefon: 0941 369-3133
[email protected]
Ordynator: Prof. Dr. Niels Zorger
Telefon: 0941 369-2501
[email protected]
Centrum Przetokowe
Klinika Radioterapii
Centrum Urazowe
Ordynator: Dr. Michael Allgäuer
Telefon: 0941 369-2451
[email protected]
Klinika dla Dzieci i Młodzieży
Centrum Chorób Jelit
Telefon: 0941 369-2205
[email protected]
Oddział Otorynolaryngologii: Dr. Claudius Fauser,
Dr. Sven Herkenhoff, Prof. Dr. Jan Kiefer,
Dr. Candida Mattis-Nahr, Prof. Dr. Jürgen Ußmüller •
Dr. Erich Gahleitner, Dr. Inken Schindler •
Dr. Wolfgang Kappes • Doktorlar Weikert/Fuhrmann/Hake
Telefon: 0941 369-3122
Klinika Pneumologii
Dr. Günther Gerl, Dr. Susanne Meyringer
Telefon: 0941 45999
Ordynator: Prof. Dr. Michael Melter
Telefon: 0941 369-5801
[email protected]
Centrum Naczyniowe
Ordynator: Priv.-Doz. Dr. Marcus Spies
Telefon: 0941 369-2261
[email protected]
Ordynator: Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel
Telefon: 0941 369-5201
[email protected]
Centrum Otyłości
Lekarz prowadzący: Dr. Roland Braun
Telefon: 0941 369-2651
[email protected]
Klinika Otorynolaryngologii */**
Ordynator: Dr. Frank Pohl
Telefon: 0941 369-95026
kinderanä[email protected]
Telefon: 0941 369-3790
[email protected]
Telefon: 0941 369-2251 [email protected]
* lekarze wolno praktykujący
** lekarze wolno praktykujący, którzy pracują także w Klinice im. św. Jadwigi
Ordynator Oddziału Pulmonologii/Alergologii:
Prof. Dr. Michael Kabesch, Telefon: 0941 369-5801
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Ordynator: Prof. Dr. Betram Reingruber
Telefon: 0941 369-5301
[email protected]
Klinika Urologii Dziecięcej
Ordynator: Prof. Dr. Wolfgang H. Rösch Telefon: 0941 369-5451
[email protected]
Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi
Telefon: 0941 369-5204
[email protected]
Centrum Opieki Okołoporodowej najwyższego stopnia : poziom 1
Telefon: 0941 369-5204
[email protected]
Download

Ludzie troszczący się o Twoje zdrowie