AGREGA SEKTÖRÜ
ve
AGÜB
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015 - Çorlu
1
Agrega
Beton içinde hacimsel olarak %60-75, asfalt içinde ise % 95 civarında yer işgal
eden agrega inşaat sektörü için vazgeçilemez bir yapı hammaddesidir.
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
2
Agrega
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
3
Agrega Üretimi Büyüme Oranları
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
4
Dünyada Agrega Üretimi
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
5
Kişi Başı Agrega Tüketimi
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
6
Türkiye’de Maden Ruhsatları Dağılımı
31.12.2013 - MİGEM
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
7
Türkiye’de Maden Üretimi
8
AGÜB - Misyonumuz
Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda, beton üretimi, yol yapımı ve
alt yapı projelerinde önemli yeri olan agreganın kritik ve stratejik
katkısını vurgulayarak, sektörü ilgilendiren yasal düzenlemelerin
yapılmasında öncülük etmek, agrega üreticilerini çevreye saygılı ve
kaliteli üretim yapmaya teşvik etmek
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
9
AGÜB - Vizyonumuz
Türkiye’de sektörün kapasite olarak minimum % 80’ ini temsil eden,
sektör ile ilgili mevzuat ve standartların oluşturulmasına öncülük
ederek, kamu, üretici ve tedarikçiler arasında köprü vazifesi gören,
sürdürülebilir agrega madenciliği ilkelerini tüm paydaşlarına
benimseten bir platform olmak
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
10
Üyelerimiz
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002
Agüb Üye Sayısı 20
2003
23
2004
27
2005
34
2006
36
2007
38
2008
42
2009
36
2010
37
2011
39
2012
40
2013
45
2014
43
2015
46
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
11
Üyelerimiz
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
12
Üyeliklerimiz




TOBB madencilik meclisi,
YÜF,
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi,
Türkonfed
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
13
Etkinliklerimiz





Kanun ve yönetmelik çalışmalarına katılmak,
Mesleki yeterlilik eğitimleri düzenlemek,
Sektör ile ilgili istatistikleri tutmak,
Sektördeki iyi uygulamaları üyelerine aktarmak,
Sektörün tanıtımına yönelik yayınların faaliyetler düzenlemek
Trakya Sektör Toplantısı 11 Mayıs 2015/Çorlu
14
Download

AGUB Genel Sunum-09052015 - Agrega Üreticileri Birliği