MAGNEZYUM BİLEŞİĞİ ÜRÜNLERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ
Magnezyum gerek metal olarak ve gerekse bileşik halinde bugünkü
teknolojinin önemli bir hammaddesidir.
En yaygın olarak kullanılan
magnezyum bileşikleri (MgO, MgCO3, Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4, v.s) şeklinde
gerçekleşmektedir. Bütün bunların başında toplam tüketimin % 80 'ini kapsayan
ve magnezya adı verilen MgO bulunmaktadır. Zira MgO yüksek ergime noktası
nedeniyle refrakter malzeme endüstrisinin en önemli hammaddelerinden biri
durumundadır. İşte bu magnezyanın ve hatta diğer magnezyum bileşiklerinin
en önemli kaynağı magnezittir.
Tablo 1. Magnezyum karbonat ve çeşitli magnezya ürünlerimizin özellikleri
Bileşenler
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K 2O
Diğerleri
A.Z
Teo Yoğunl.
Boyutu
Fazlar
Manyezit
Cevheri
Kalsine
Magnezya
Sinter
MgO
Denizsuyu
Sinter
Fused
Magnezya
0.74
0.05
0.21
1.01
46.96
1.51
0.10
0.43
2.06
95.90
1.11
0.01
0.41
1.90
96.47
toz
3.65
-297 99.25
-210 99.17
-149 97.23
-106 68.42
-74 57.71
-63 45.36
-45 9.58
0.10
0.02
0.08
0.63
99.10
0.30
0.05
0.30
1.20
98.15
0.08
-
51.03
2.9-3.1
MgCO3
CaCO3
MgCO3 CaCO3
SİO2
Mg-silikat
Magnezit
Kalsit
Dolomit
Kuvars
İdingisit
2-3 mm
BİSCHOFİTE ; MgCl2・6H2O, Saflık % 99.00
Resim 1. Bischofite ; MgCl2・6H2O kristalleri,
MAGNEZYUM NİTRAT HEXAHİDRAT ; Mg(NO3)2・6H2O, Saflık %
99.00
Resim 2. Mg(NO3)2・6H2O kristalleri,
Download

Ýndir PDF - ECeR Yüksek Teknoloji Seramik ve Refrakterleri