Sonuç raporlarının fiyatı 5TL’dir
YAYIN
NO
1
31
33
35
43
45
51
52
54
55
58
61
65
YAYIN ADI
Değişik Zaman ve Hasat Olgunluk Devrelerinde Alınan
Astor ve Scania Kesme Karanfil Çiçeklerinin
Açtırılmaları ve Vazo Ömürlerinin Saptanması
NAA ve Vapor Gard’ın Bing ve Karabodur Kiraz
Çeşitlerinin Meyve Çatlamasına ve Kalitesine Etkileri
Üzerinde Araştırmalar
Değişik İşleme Şekillerinin Konserve ve Dondurulmuş
Domatesin Kalitesine Etkileri ve Depolama Süresince
Oluşan Değişimlerin Araştırılması II
(Shasta - Rio Füego)
Değişik Ön İşlemler Uygulanan Bazı Üzüm Çeşitlerinin
Dondurulmaya Uygunluğu ve Depolama Süresinde
Meydana Gelen Değişmeler Üzerinde Bir Araştırma – IV
(Siyah Çeşitler)
Yalova Koşullarında Yalova Çorbacı-12 Biber Çeşidinde
Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Bazı Erik Anaçlarının Yeşil Çelik ve Odun Çeliği İle
Köklendirilmesinde En Uygun Çelik Alma Zamanının
Belirlenmesi
Bursa Yöresinde Lahananın Beslenme Durumu Üzerinde
Bir Araştırma
YAZARLARI
A. MENGÜÇ
M. BURAK
F. ÖZ, K.
KAYNAŞ
C. ERGUN
N. SÜRMELİ
C. ERGUN
H. SAMANCI
S. ERGÜN
Y. ERBİL, S.
DEMİRÖREN
S. UFUK
S. SOYERGİN,
İ.MOLTAY
İMOLTAY,
S.SOYERGİN, N.
Doğu Marmara Bölgesi Örtü Altı Yetiştiriciliği Hıyarın
SÜRMELİ, Ç.
Beslenme Durumunu Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
GENÇ, M.
YÜREKTÜRK
Pestisitlerin Faydalı Böceklere, İpek Böceğine ve Bal
E. EFE
Arılarına Olan Yan Etkilerinin Araştırılması
P. JEPSON
E. EFE, M.
Yeni Sprey Teknikleri İle Hedef Alınan Zararlılar Elimine
HODSUN
Edilirken Pestisitlerin Çevreye Olan Riskinin Azaltılması
P. JEPSON
Amasya Bamyası Islahı
Y. İNAN
N.KAYNAŞ, K.
Değişik Anaçları Üzerine Aşılı Standart Elma Çeşitlerinin
KAYNAŞ, F.
Kısıtlı Su Uygulamalarına Ve Kurağa Dayanımları-II
ÖZ,M. BURAK
Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Yabani Şeftali
M. AĞDACI, E.
Çöğürlerinin Kök-Ur Nematodları (Meloidogy spp)’na
EFE
Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti Üzerinde Araştırmalar –II G. ŞARLAR
S. UFUK, Y. AĞI
67
68
69
71
75
76
77
78
79
81
83
84
85
86
87
Türkiye’de Açıkta Yetiştirilen Yazlık Kabağın Üretimi İle
M. E. ERGUN
Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
A. YÜCEL
Üzerinde Araştırma
Türkiye’de Açıkta Yetiştirilen Kışlık Kabağın Üretimi İle S. ERKAL
Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
E.
Üzerine Araştırma
OSMANLIOĞLU
Türkiye’de Açıkta Yetiştirilen Ispanağın Üretimi İle
E.
Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
OSMANLIOĞLU
Üzerine Araştırma
M. E. ERGUN
Türkiye’de Açıkta Yetiştirilen Hıyarın Üretimi İle
A. YÜCEL, M. E.
Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
ERGUN
Üzerinde Araştırma
F. PEZİKOĞLU
K. KAYNAŞ, G.
Soğan Kurutma-Olgunlaştırma Ve Muhafazasında Yığın
BEŞİRLİ, E.
Şeklinde Depolama Sisteminin Kullanım Olanakları
DAMGACI
Deniz Bamyası Islahı
Y.İNAN
S.
Şeftali Çeşit Adaptasyon Denemesi
DEMİRÖREN, S.
UFUK
İ. MOLTAY, S.
Doğu Marmara Bölgesinde Kivi Bitkisinin (Actinidia
SOYERGİN
deliciosa) Beslenme Durumu Üzerinde Araştırmalar
H. SAMANCI
Etilene Duyarlı Bazı Kesme Çiçeklerde Vazo Ömrünü
F.G. ÇELİKEL
Uzatma Olanaklarının Araştırılması
K. GÜRSAN
Y. İNAN, N.
Seleksiyonla Kereviz Islahı
TÜRKEŞ
N. KAYNAŞ, K.
Bursa Siyahı İncir Çeşidinde Meyve Olgunlaşması
KAYNAŞ
Üzerinde Çalışmalar
A.R. SÜTÇÜ
N. KAYNAŞ, K.
Değişik Anaçlar Üzerine Aşılı Standart Elma Çeşitlerinin
KAYNAŞ
Kısıtlı Su Uygulamalarına ve Kurağa Dayanımları III.
M. BURAK
N. SÜRMELİ
Bayrampaşa ve Sakız Enginarlarında Klon Seleksiyonu
G. ŞİMŞEK, D.
GÜÇLÜ
G. GÖRÜR, B. V.
Melezleme İle Sera ve Bahçe Tipi Yeni Gül Çeşitlerinin ULUĞ
Elde Edilmesi
E. AKSU, K.
GÜRSAN
Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Sarımsaklarda Dinlenme K. KAYNAŞ, G.
Süresi ve Dinlenme Süresince Yumru İçsel Hormon
BEŞİRLİ
Değişimlerinin Saptanması
S. ÖZELKÖK
88
Elma anaç – Çeşit Adaptasyon Denemesi
89
Yerli ve Yabancı Elma Çeşitlerinin Seçimi - IV
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Bazı Yabani Şeftali Tiplerinin Kloroza
Toleranslarının ve Anaçlık Özelliklerinin
Saptanması
Değişik Ekolojilerde F. İmperialis Soğanlarının
Farklı Yöntemlerle Yetiştirilmesi Üzerine
Araştırmalar. (Tez)
F. ÖZ, M. BURAK,
M. BÜYÜKYILMAZ
M. BURAK, F. ÖZ
M. BÜYÜKYILMAZ
G. ŞARLAR
Ç. GENÇ, S. UFUK
G. YÜCEL
E. EFE, T.
İnsektisitlerin Çevredeki Hedef Dışı Canlılara Olan
GÜNAYDIN
Kısa Süreli Etkilerinin Araştırılması
A. NOGAY
Marmara Bölgesinde Açıkta ve Tünelde Yetiştirilen
Salata ve Marul Çeşitlerinin Marul Mildiyösü,
E. DAMGACI
Kurşuniküf ve Külleme Hastalıklarına
N. SÜRMELİ
Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ve Hastalıkların
Verime Etkileri Üzerinde Bir Araştırma
Gıda Sanayi Açısından Bağ-Bahçe Alt Sektörün
M. E. ERGUN, S.
Genel Durumu ve İki Sektör Arasındaki İlişkilerin
ERKAL
Geliştirilme Olanakları (Bursa - Manisa İlleri
E. OSMANLIOĞLU
Örneği)
Marmara Bölgesi Üzüm Çeşitlerinde Klon
İ. USLU, H.
Seleksiyonu Çalışmaları
SAMANCI
Beyaz Çavuş ve Hamburg Misketi Üzüm Çeşitleri İ. USLU
İçin Uygun Telli Terbiye Şekillerinin Saptanması
H. SAMANCI
Bazı Anaçların İznik Ekolojisinde Müşküle Üzüm İ. USLU
Çeşidinin Verim ve Kalitesine Etkileri
H. SAMANCI
Golden Delicious ve Starking Delicious Elma
M. BURAK
Çeşitlerinde Promalin ile Pas Oluşumunun
M. BÜYÜKYILMAZ
Engellenmesi ve Meyve Kalitesinin Artırılması
E. EFE
İmkanları Üzerinde Araştırmalar.
M. BURAK, H.
Hayward ve Matua Kivi Çeşitlerinin Dona
SAMANCI
Mukavemetleri Üzerinde Araştırmalar
M. BÜYÜKYILMAZ
B. ERENOĞLU
Melezleme Yolu ile Çilek Islahı -I
Y. ERBİL, S. UFUK
Değişik Anaçlar Üzerine Aşılı Standart Elma
N. KAYNAŞ, K.
Çeşitlerinin Kısıtlı Su Uygulamalarına ve Kurağa
KAYNAŞ
Dayanımları. IV
M. BURAK
Kivi Çeşitlerinde CPPU Uygulamasının Meyve
H. SAMANCI, İ.
Özelliklerine Etkisi
USLU
Şeker Pancarı Melasının Sıvı Misel Üretiminde
Ş. AKSU, S.E. IŞIK
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Kullanılması
Adıyaman Lalesi Soğanlarının Değişik Vegetatif
Yöntemlerle Üretilmeleri ve Farklı Ekolojilerin
B.V. ULUĞ
Yavru Soğan Gelişmesine Etkileri Üzerinde
Araştırmalar
Elma Armut Anaç ve Çeşitlerinde Virüs
A. NOGAY
Hastalıklarının Saptanması ve Sağlıklı Fertlerin Elde
M. YÜREKTÜRK
Edilmesi
Marmara Bölgesinde Şeftali Bahçelerinde Zararlı ve T. GÜNAYDIN
Yararlı Türlerin Tespit Edilmesi
E. EFE
F. PEZİKOĞLU, A.
Marmara Bölgesinde Örtü Altı Sebze
ŞAFAK
Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Geliştirilmesi
M.E. ERGUN, G.
Olanaklarının Araştırılması
BEŞİRLİ
Doğadan Sökülen Çiçek Soğanlarının Söküm,
M.E. ERGUN, S.
Üretim ve Ticaretinin Ekonomik Yönden
ERKAL
Değerlendirilmesi
F. PEZİKOĞLU
Üretimi Öngörülen Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin S. ÖZELKÖK, K.
Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar VII KAYNAŞ
(Kieffer)
M. BÜYÜKYILMAZ
Batı Karadeniz Bölgesinin Bazı İllerinde Kızılcık
E. YALÇINKAYA
Seleksiyonu
A. E. FİDAN, A.R.
SÜTÇÜ
Gemlik Zeytininde Klonal Seleksiyon (II. Etap)
N. KAYNAŞ
E. YALÇINKAYA
S.E. IŞIK, İ. ERKEL
Yenilebilir Bazı Doğa Mantarlarının Kültüre
Ş. AKSU, İ.
Alınabilme Olanaklarının Araştırılması
MOLTAY
S. SOYERGİN
Şeftalide Demir Noksanlığı Tadavisinde Kullanılan K. KAYNAŞ
Bazı Preparatların Etkinliklerinin Karşılaştırılması S. DEMİRÖREN, Ç.
GENÇ
Farklı Prunus Klon ve Çöğür Anaçlarının Bazı
Kayısı Çeşitleriyle Uyuşması, Bitki Besin Maddeleri M. BAŞ
Alımı ve Büyümeye Etkisi Üzerinde Araştırmalar
N. KAYNAŞ
Farklı Erik Anaç ve Çeşitlerinin Kurağa Dayanımları
Y. ERBİL, K.
Üzerinde Araştırmalar
KAYNAŞ
Bazı Hibrit Kestane Anaçları İle Önemli
Çeşitlerimizin Anaç-Kalem Uyuşmaları Üzerinde
S. UFUK
Anatomik Araştırmalar
Zeytinde Bor Noksanlığının Giderilmesi Üzerinde S. SOYERGİN
Araştırmalar
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
133
Galanthus elwesii'nin (Kardelen) Bölme (Chipping)
Yöntemi İle Üretilmesi
Ortancanın Bitki Büyümeyi Düzenleyicileri ve
Fotoperyot Uygulaması İle Saksı Bitkisi Olarak
Yetiştirilmesinin Araştırılması
Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis ve Agaricus
campestris Türlerinde Misel Yaşının Verim, Kalite
ve Erkencilik Üzerine Etkileri
Marmara Bölgesinde Elma Ağaçlarında Zararlı
Avrupa Kırmızı Örümceğinin Akarisitlere Karşı
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Üretimi Öngörülen Bazı Elma Çeşitlerinde
Uygulamada Önemli Olan Olgunluk Parametreleri
(Ölçüt)'nin Saptanması
Ç. GENÇ, A.
R SÜTÇÜ
E. AKSU, G. GÖRÜR
G. GÖRÜR, E. AKSU
Ş. AKSU
S. E. IŞIK
E. EFE
T. GÜNAYDIN
S. ÖZELKÖK
K.KAYNAŞ, M.
BURAK
E. YALÇINKAYA
Melezleme Yolu İle Yeni Zeytin Çeşitlerinin Ele
N. KAYNAŞ
Edilmesi (I. Dilim)
A.R. SÜTÇÜ, A.E.
FİDAN
Ş. AKSU, S.E. IŞIK
Doğu Karadeniz Bölgesinde Kültür Mantarı
İ. ERKEL, S. ERKAL
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
İ MOLTAY
Ayva Çeşit Seçimi
M. BÜYÜKYILMAZ
M. BURAK, Y. ERBİL
Vişne Çeşit Adaptasyonu
K. KAYNAŞ
B. ERENOĞLU, M.
Marmara Bölgesine Uygun Yeni Çilek Çeşitlerinin
BAŞ
Seçimi
S. UFUK, Y. ERBİL
Y. İNAN, Ü. KARİK
Melezleme İle Yeni Bezelye Çeşitlerinin Elde
D.
Edilmesi
GÜÇLÜ,S.ERDOĞAN
M. YELKEN
Melezleme Islahı ile Elde Edilen Bazı Çilek
B. ERENOĞLU
Çeşitlerinin in vitro(Doku Kültürü) Şartlarında Tuza M. BURAK, V. ŞENİZ
(NaCl) Mukavemetleri Üzerinde Araştırmalar
A. FİDANCI
Kızılcıkta Çoğaltım Yöntemleri Üzerine
E. YALÇINKAYA
Araştırmalar
Y. ERBİL, S. UFUK
Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinde Kivilerde
(Actinidia deliciosa) Zararlı Bitki Paraziti Nematod Y. AĞI, E. EFE
Türlerinin Tespiti Yayılışı ve Yoğunluğu ile Önemli G. ÇETİN, T YALÇIN
Olanların Kimyasal Mücadeleleri Üzerine
M.E. ERGUN
Araştırmalar
134
Marmara Bölgesinde Patateste Entegre Mücadele
Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
E. EFE, A. NOGAY,
Y. AĞI
G.ÇETİN, C. HANTAŞ
135
Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze İşleme
Sanayi ve Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu
F. PEZİKOĞLU
136
Kivide (Actinidia deliciosa var. Hayward) Meyve
Gelişimi, Olgunlaşma ve Depolama Koşulları
Üzerinde Araştırmalar
K. KAYNAŞ, S.
ÖZELKÖK
H. SAMANCI, T.
YALÇIN
137
Bursa Yöresinde Prunus Cerassifera Türüne Giren
Eriklerin Bazı Anaçlık Nitelikleri Üzerinde
Araştırmalar
Y. ERBİL
138
139
140
141
142
144
145
T. YALÇIN, M.
Hayvard Kivi Çeşidinin (Actinidia deliciosa Planch)
BURAK B.
Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltılması
ERENOĞLU
Örtüaltı Yetiştiriciliği Yapılan Sebze Türlerinde
Fertigasyon ve Farklı Sulama Programları Üzerine S. SOYERGİN
Araştırmalar
Besin Çözelisinde Geliştirilen Mantar (Agaricus
bisporus) Miselinin Dane Misel Üretiminde
Anakültür Olarak Kullanılması ve Elde Edilen
Ş. AKSU, S. E. IŞIK
Misellerin Mantarın Verim ve Kalitesine Etkisi
Üzerine Bir Araştırma
K. GÜRSAN
Türkiye'de Bazı Soğanlı Kesme Çiçek Türlerinin
N. ÇAKIROĞLU
Geliştirilmesi ve Preperasyon Teknikleri ile Çiçek K. ERKEN, F.
Açma Zamanlarının Programlanması Projesi
ÇELİKEL
E. AKSU
M. E.ERGUN,
S.ERKAL
Türkiye'de Meyve Fidancılığının Durumu, Sorunları
F. PEZİKOĞLU
ve Çözüm Önerileri
M. BURAK,
M.ÖZTÜRK
Elma, Armut Anaç ve Çeşitlerinin Biyolojik
İndeksleme Yöntemiyle Virus, Virus Benzeri ve
Phytoplasma Hastalıkları Yönünden
Değerlendirilmesi
Değişik Teknolojik Uygulamaların Kültür
Mantarının (Agaricus bisporus) Derin
Dondurulmaya Uygunluğu ve Depolama Sırasında
Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Etkileri
A. NOGAY
M. YÜREKTÜRK
K. ÇETİN, G.
BİRİCİK,
S.S. ERDOĞAN,
Ş. AKSU, S.
146
147
Bazı Üzümsü Meyve Tür ve Çeşitlerinin (Ahududu,
Böğürtlen, Frenk Üzümü, Bektaşi Üzümü)
Dondurularak Muhafazası Üzerine Araştırmalar
Melezleme Yolu İle Elde Edilmiş Çilek Tip Ve
Çeşitlerinin Derin Dondurulmaya Uygunluğunun
Araştırlması
148
Kiraz, İncir ve Çilek Meyvelerinin Modifiye
Atmosferde Depolama Olanaklarının Araştırılması
149
Kestane Kanseri (Cryphorectrica parasitica (Murr.)
Barr.) Hastalığının Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
150
Göl Soğanının (Leocojum aestivum) Vegatatif
Yöntemlerle Çoğaltılma İmkanlarının Araştırılması
151
Güney Marmara Bölgesinde Örtü Altında
Yetiştirilen Bazı Fasulye Çeşitlerinde Farklı Ekim
Tarihlerinin Erkencilik ve Verim Üzerine Etkileri
152
154
156
157
158
163
ÖZELKÖK
S. SOYERGİN
S.S. ERDOĞAN, G.F.
BİRİCİKB.
ERENOĞLU
S. ERDOĞAN, G.
BİRİCİK, B.
ERENOĞLU
F. G. ÇELİKEL
S. ÖZELKÖK
K. KAYNAŞ,
M.BURAK
B. ERENOĞLU
N. UZUNOĞULLARI
E. DAMGACI
A. NOGAY, S. UFUK
E. AKSU, G. GÖRÜR
F.G. ÇELİKEL
İ. SÖNMEZ, Y. İNAN
U. KASIM, N.
SÜRMELİ
Ü.KARİK, M.
ÖZTÜRK
G.BEŞİRLİ, S.
BAŞAY
F. G. ÇELİKEL
E. AKSU, K.ERKEN,
M. S. REID
Bazı Kesme Çiçeklerin (Gül, Kasımpatı, Gerbera ve
Astilbe) Kesim Sonrası Fizyolojileri Üzerinde
Araştırmalar
Melezleme İle Yeni Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Elde
A. ATAK, T. YALÇIN
Edilmesi – II (Ara Sonuç)
N. KAYNAŞ
Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytininde E. YALÇINKAYA
Sık Dikim
M. E. ERGUN, A. R.
SÜTÇÜ
N. KAYNAŞ
Farklı Erik Anaç ve Çeşitlerinin Kurağa Dayanımları
K. KAYNAŞ, Y.
Üzerinde Araştırmalar – II
ERBİL
Farklı Kompost Hazırlama Yöntemlerinin Kompost
D. DURSUNOĞLU
Randımanı, Mantar Verimi ve Erkenciliğe
S. SOYERGİN
Etkilerinin Araştırılması
Ihracatı Yapılan Doğal Cyclamen
E. AKSU, K. ERKEN
Türlerinden Cyclamen Hederifolium, Cyclamen
G. GÖRÜR
Coum ve Cyclamen CiliciumYumrularının Tohumla
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
176
177
Üretilmeleri
Yalova Koşullarında Dallas Athena Ve Osiana
K. ERKEN, K.
Çeşidi Güllerde Uç Alma Yöntemleri İle Çiçek
GÜRSAN
Kesim Zamanlarının Programlanması
Uç Kesme Ve Farklı Ekim Zamanlarının Brüksel
İ. SÖNMEZ, M.U.
Lahanasında Verim Ve Kaliteye Etkisi
KASIM, R. KASIM
Bazı Tarımsal Artıkların Mantar (Pleurotus sajorŞ. AKSU
caju)Üretiminde Kullanım Olanaklarının
E. UYSAL
Araştırılması
Hayward Kivi Çeşidinin (Actinidia deliciosa Planch)
T. YALÇIN, A. ATAK
Çelikle Çoğaltılması
N. SÜRMELİ, G.
BEŞİRLİ,
S. BAŞAY, K.
KAYNAŞ
Geriye Melezleme Yolu ile Sivri Biber Islahı
S. ERDOĞAN, İ.
SÖNMEZ
U. KASIM, M.
GÖÇMEN
E. YALÇINKAYA
Güney Marmara’da Yetiştiriciliği Yapılan Kızılcık
Y. ERBİL, M. BAŞ
Tiplerinin Pomolojik ve Teknolojik Özellikleri ile
S. SOYERGİN
Bitki Besin Maddeleri İçerikleri, Hasat Sonrası
F. G. ÇELİKEL
Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar
S. ERDOĞAN
E. EFE, S. SOYERGİN
G. ÇETİN, H. C.
Marmara Bölgesinde Organik Kiraz, Zeytin, Şeftali, AKGÜN
Elma ve Çilek Üretimine Yönelik Araştırmalar
S. HANTAŞ, Ü. ESER
N. UZUNOĞULLARI
A. YAZLIK
Melezleme ile İlde Edilen Bazı Üzüm (Vitis
vinifera L.) Çeşit Adayları İle Bunların
A. ATAK
Ebeveynlerinin Rapd Tekniği ile Tanımlanmaları
Domates Ve Ispanağın Organik Tarım Koşullarında G. BEŞİRLİ, F.
Yetiştirilebilirliğinin Araştırlması
PEZİKOĞLU
Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Manolya
(Magnolia grandiflora L.) nın Kullanımının Dört
K. ERKEN
Farklı Mikro-Ekolojide Araştırılması
F. PEZİKOĞLU, M.E.
Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Pazarlamasında
ERGUN, S. ERKAL,
Büyük Perakendecilerin Yeri Ve İşleyişi
M. ÖZTÜRK, M.
UÇAR
Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Dış Ticaretinde Görev M. ÖZTÜRK, ,M.E.
Alan Kuruluşların Yapısı,Sorunları ve Çözüm
Önerileri
178
180
181
182
183
184
185
187
193
195
ERGUN, S. ERKAL, F.
PEZİKOĞLU,
M.UÇAR
S.S.l ERDOĞAN, Z.
Elma Suyuna Uygun Elma Çeşitlerinin Belirlenmesi KURBAN, M.
BURAK, A. KILINÇ
Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Üzümsü
G. ÇETİN, C.
Meyvelerde Böcek Ve Akar Faunasının Tespiti,
HANTAŞ,
Önemli Bazı Türlerin Populasyon Yoğunluklarının
B.ERENOĞLU
Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Güney Marmara Ekolojisinde Isıtmasız Seralarda
Sebze Yetiştiriciliği İçin Ürün Deseninin
İ. SÖNMEZ
Belirlenmesi
Doğu Marmara Bölgesi Önemli Kiraz Çeşitlerinin
E. UYSAL
Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
Biber Tohumlarında Ozmotik Koşullandırma ve
S. BAŞAY
Yüksek Sıcaklıkların Depolama Süresince Yaşlanma N. SÜRMELİ, E.
Üzerine Etkisi
UYSAL
M. YALÇIN, N.
KAYNAŞ,
E. YALÇINKAYA
Marmara Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Toprak
E. ERGUN, T.
İşleme Sistemlerinin Karşılaştırılması
ACICAN
A. SÖĞÜT, G.
ŞARLAR
T. NOGAY
K. GÜRSAN, E.
Daffodil (Narcisus) Soğanlarında Dikim Öncesi
KAYA
Değişik Sürelerde 9ºC Sıcaklık Uygulamalarının
İ. GÜVENÇER, K.
Çiçek Açma Zamanı, Verim ve Kalite Üzerine Etkisi ERKEN
F. G. ÇELİKEL
M.E. AKÇAY
Armut İntrodüksiyon ve Adaptasyon Denemesi
M. BÜYÜKYILMAZ
(İntrodüksiyon – IV)
M. BURAK
Z. GÖKSEL,
İşleme Sanayine Uygun Kiraz Çeşitlerinin
S.S.ERDOĞAN,
Belirlenmesi
M. BURAK
T. ACICAN, K.
KAYNAŞ
Bazı Elma Çeşitlerinin Taşımaya Duyarlılıklarının
İ.S. ÖZELKÖK,
Farklı Ambalaj Materyalleri ile Yapay Koşullarda
M.YALIÇIN
Belirlenmesi
F.G. ÇELİKEL
M. BURAK
197
Elma Sık Dikim Denemeleri - II
205
Organik Pırasa Yetiştiriciliğinin Araştırılması
207
Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve
Yönlendirilmesi için Gerekli Politikaların
Belirlenmesi
211
Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı
Ekolojilere Uyumları Üretim ve Pazarlama
Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
(Yalova Dilimi – Deneme I)
212
218
223
228
231
232
M. ÖZTÜRK
A.T. ÖZ
A.S. YAŞASIN, M.
BURAK
M.E. AKÇAY, M.E.
ERGÜN
Y. TÜRKELİ
S. SOYERGİN
M. BÜYÜKYILMAZ
G. BEŞİRLİ, S.
SOYERGİN
İ. SÖNMEZ,
F. PEZİKOĞLU,
C. HANTAŞ
S. ERDOĞAN
F. PEZİKOĞLU
İ. TOSUN, A.
FİDANCI
F. PEZİKOĞLU, C.
HANTAŞ
F.G. ÇELİKEL
İ. TOSUN
Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
M.E. AKÇAY
(Yalova Dilimi – Deneme I)
S. YAŞASIN
G. GÖRÜR, B.V.
Melezleme ile Sera ve Bahçe Tipi Yeni Gül
ULUĞ
Çeşitlerinin Elde Edilmesi-II
E. AKSU, K.
(Seleksiyon ve Adaptasyon)
GÜRSAN
F.G. ÇELİKEL
S. YAŞASIN,
M. BURAK
Yerli ve Yabancı Elma Çeşitlerinin Seçimi – V
M. E. AKÇAY,
Y. TÜRKELİ
M. BÜYÜKYILMAZ
E. KAYA
Türkiye Florasında Mevcut Şakayık (Paeonia spp.)
K. GÜRSAN
Türlerinin Tespiti Islahı ve Yetiştirme Tekniklerinin
A. B. TINMAZ
Belirlenmesi – I
E. UYSAL
Patlıcan (Solanum melongena L.) da Verticillium
S. BAŞAY
dahliae Kleb.’e Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi
Marmara Bölgesi’nin Bazı İllerinde Süne Yumurta G. ÇETİN, C.
236
258
260
263
264
Parazitoitlerinin Alternatif Konukçuları ve Bu
Konukçuların Bulunduğu Bitkilerin Belirlenmesi
Bazı klonal meyve anaç ve çeşitlerinin in Vitro’da
Hızlı Çoğaltılma Tekniklerinin Belirlenmesi (III.
Aşama: Kestane klon Anaçları: Maraval Ca 74,
Marigoule Ca 15 (Castanea crenata x Castanea
sativa))
HANTAŞ
E.KOÇAK
A.FİDANCI
İ.TOSUN
Z. GÖKSEL
S.S. ERDOĞAN
Bazı Üzüm Çeşitleri ile Çeşit Adaylarının Kabuk, A. ÖZTÜRK
Pulp ve Çekirdek Flavonoid Profilinin Belirlenmesi Y. YILMAZ
A. ATAK
C. ÖZER
Katırtırnağı (Spartium Junceum L.) Manisa
Katırtırnağı (Genista Lydia var. Lydia Boiss) Ve
Sarızeybek Çalısı (Chamaecytiscus hirsutus L.,
K. ERKEN
Link) Taksonlarının Çoğaltım Yöntemleri Ve Süs
Bitkisi Özelliklerinin Saptanması
Doğal Bileşenlerle Muamele Edilen Bazı Kiraz
Çeşitlerinin Kalite ve Kimyasal Değişimlerinin
Z. GÖKSEL
Belirlenmesi
Bazı Melez Zeytinlerin Fiziksel ve Kimyasal
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Starter Kültür
Y. ÖZDEMİR
(Lactobacillus plantarum) İlavesiyle Sofralık Zeytin
Fermantasyonuna Uygunluğunun Araştırılması
Download

sonuç raporları (bilimsel araştırma ve incelemeler)