EURÓPSKY SVET
NEHNUTEĽNOSTÍ
magazínu MOSTY
www.magazinmosty.sk
VÝCHODO-EURÓPSKY PODNIKATEĽSKÝ KLUB
Vám predstavuje špeciálne vydanie magazínu MOSTY, zamerané na investovanie
do nehnuteľností, ale aj možnosť kapitálovo vstúpiť do developerských projektov
na území Slovenska/Česka/Rakúska. Vzniká na základe dopytov naších ruských
partnerov a čitateľov magazínu Mosty, ktorý vychádza aj na území Ruskej
federácie. Špeciálnom vydaní sa chceme pokúsiť dať odpovede na ich najčastejšie
otázky ako sú informácie o cenách pozemkov, nehnuteľností a cenách nájmov,
prehľad nákladov na prevádzku nehnuteľností a daňové zaťaženie, informácie
z oblasti stavebníctva, stavebných materiálov a technológií, prehľad cien a iné dôležité
informácie, týkajúce sa legislatívy v stavebníctve. Nebudú chýbať ani informácie
o hypotekárnych úveroch, stavebných úveroch, o úrokových sadzbách,
o podmienkach získania bankových zdrojov na co-financovanie developerských
projektov, poistenie a iné. Nakoľko toto špeciálne vydanie je určené pre našich
ruských čitateľov, nájdu tu aj informácie týkajúce sa pobytu a podnikania na Slovensku
a zaujímavé informácie o Slovensku. Vzniká tak zaujímavý priestor na prezentáciu
slovenských, českých a rakúskych spoločností podnikajúcich v tomto odvetví.
Spestrením špeciálneho vydania magazínu MOSTY bude prehľad toho najlepšieho,
čo môže Slovensko ale aj Rakúsko ponúknuť v oblasti cestovného ruchu.
Info nájdete na stránke www.magazinmosty.sk
www.magazinmosty.sk
VZORY VIZUÁLU
JEDNOTLIVÝCH ROZMEROV
INZERCIE
ŠPECIÁLNEHO VYDANIA
www.magazinmosty.sk
A kategória Mesto
logo
SLOVAKIA
Názov
LOREM IPSUM
PARAMETRE
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
FOTO
80 x 123 mm
TEXT
max. 840 znakov
vrátane medzier
FOTO
28 x 40 mm
www.magazinmosty.sk
FOTO
28 x 40 mm
FOTO
28 x 40 mm
alebo QR kód
0000
xxx
0000
xxx
0000
xxx
0000
xxx
0000
xxx
0000
xxx
0000
xxx
0000
Kontaktné údaje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A kategória Mesto
SLOVAKIA
Názov
Názov
LOREM IPSUM
logo
FOTO
76 x 80 mm
TEXT
max. 441 znakov
vrátane medzier
PARAMETRE
FOTO
25x 40 mm
alebo QR kód
KONTAKT
0000
xxx
0000
xxx
0000
www.magazinmosty.sk
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
0000
xxx
0000
xxx
0000
XXXX YYYY
logo
FOTO
76 x 80 mm
TEXT
max. 441 znakov
vrátane medzier
FOTO
25 x 40 mm
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
LOREM IPSUM
FOTO
25 x 40 mm
PARAMETRE
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
FOTO
25x 40 mm
alebo QR kód
KONTAKT
0000
xxx
0000
xxx
0000
XXX
YYY
XXX
YYY
XXX
0000
xxx
0000
xxx
0000
XXXX YYYY
A kategória Mesto
Názov
SLOVAKIA
logo
Názov
LOREM IPSUM
FOTO
108 x 53 mm
TEXT
max. 360 znakov
vrátane medzier
FOTO
20 x 34 mm
FOTO
20 x 34 mm
alebo QR kód
logo
LOREM IPSUM
FOTO
108 x 53 mm
TEXT
max. 360 znakov
vrátane medzier
KONTAKT
Názov
TEXT
max. 360 znakov
vrátane medzier
Názov
FOTO
108 x 53 mm
FOTO
20 x 34 mm
KONTAKT
www.magazinmosty.sk
FOTO
20 x 34 mm
alebo QR kód
KONTAKT
logo
LOREM IPSUM
FOTO
20 x 34 mm
FOTO
20 x 34 mm
alebo QR kód
logo
LOREM IPSUM
TEXT
max. 360 znakov
vrátane medzier
FOTO
108 x 53 mm
FOTO
20 x 34 mm
KONTAKT
FOTO
20 x 34 mm
alebo QR kód
A kategória Mesto
Hotel
Názov
FOTO
55 x 98 mm
PARAMETRE
FOTO
118 x 168 mm
TEXT
max. 2100 znakov
vrátane medzier
FOTO
55 x 98 mm
alebo QR kód
www.magazinmosty.sk
FOTO
55 x 98 mm
FOTO
55 x 98 mm
FOTO
55 x 98 mm
FOTO
55 x 98 mm
FOTO
55 x 98 mm
A kategória Mesto
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
logo
LOREM IPSUM
logo
LOREM IPSUM
logo
logo
logo
Názov
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
Názov
LOREM IPSUM
www.magazinmosty.sk
SLOVAKIA
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
TEXT max. 190 znakov vrátane medzier
KONTAKT
ŠTRUKTÚRA PONÚK
Prezentácia ponúkaného projektu
v špeciálnom vydaní magazínu MOSTY,
ktorú definuje záujemca( inzerent),
hľadajúci kupujúceho, investora,
spoluinvestora a pod.
www.magazinmosty.sk
PARAMETRE
Typ projektu resp. investičnej príležitosti:
Byty na predaj (prenájom)
Predaj projektu so stavebným povolením
Rodinné domy
Stavebné pozemky
Poľnohospodárska pôda, sady lúky pasienky
Poľnohospodárske objekty
Priemyselné stavby
Energetické stavby
Hotely a zariadenia cestovného ruchu
Zdravotnícke zariadenia
Nákupné a obchodné centrá
Iné
Stav projektu:
Vypracovaná štúdia k pozemku so špecifikovanou
územnou informáciou
Realizácia projektu pre UR, SP
Vydané UR, SP
Projekt vo výstavbe
Projekt ukončený a skolaudovaný
Projekt nedokončený
Objekt nepoužívaný, neobývaný
Iné
Lokalita s vyznačením na mape:
Štát / kraj / obec / ulica / kataster
Iné















Termíny:
Vloženie ponuky do systému resp. začiatok inzercie
Dátum zahájenia predaja, prenájmu
Dátum zahájenia výstavby
Dátum (aj predpokladaný) ukončenia výstavby
Iné





www.magazinmosty.sk








Cena projektu:
Celková cena, členenie ceny po objektoch
a pozemkoch, DPH, cena za m2 a pod.
Predpokladaná výška investície
a predpokladaný predaj
Špecifikácia jednotlivých nákladov (projekt,
inžinierska činnosť, náklady na výstavbu a pod.)
a prípadne výnosov
Iné



PARAMETRE
Popis projektu:
Napr.:
Bytový projekt ponúka tiché
a pohodlné bývanie v uzavretom
areáli novostavby za rozumné ceny,
ktoré sú dostupné pre každého.
Obytný súbor tvoria dva bytové
domy s 2 a 3 izbovými bytmi, ktoré majú
ideálnu výmeru a praktickú dispozíciu.
Projekt XY ponúka na výber viaceré
dispozičné riešenia bytov s rovnakým
počtom izieb a výmer.
Pri výstavbe developer dbal aj na kvalitu
bývania a potreby obyvateľov.
Na spoločnom pozemku v uzavretom areáli
medzi dvoma obytnými domami
a jestvujúcimi 30 ročnými stromami vznikne
parkovo upravená oddychová zóna
s lavičkami a grilom pre príjemné
posedenie s rodinou alebo priateľmi
bez priameho kontaktu
s parkujúcimi autami.

www.magazinmosty.sk
Popis lokality:
Napr.:
Projekt XY sa nachádza v širšom
centre Stupavy, len 17 km od Bratislavy
s priamym napojením na diaľnicu D2
do hlavného mesta ( 10 min. autom).
Je umiestnený už v zabývanej
časti, 5 min. pešo do centra,
čo zaručuje kupujúcemu presnú
predstavu o jeho budúcom bývaní.

Výhody projektu:
Napr.:
cena (porovnania),
benefity (pivnica, uzavretý areál,
detské ihrisko),
financovanie...

CENNÍK
Vzor
Rozmery inzercie
Cena
1
1300 €
1/2 výška
780 €
1/4
390 €
Ďalšie typy inzercie
PR ČLÁNKY, TITULKA,
VNÚTORNÁ A ZADNÁ STRANA OBÁLKY
EXKLUZÍVNE PO INDIVIDUÁLNOM
DOHOVORE.
195 €
1/13
2x1
2340 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
www.magazinmosty.sk
PREČO VYUŽIŤ MOŽNOSŤ PREZENTÁCIE V ŠPECIÁLNOM VYDANÍ MAGAZÍNU MOSTY?

MARKETINGOVÁ PODPORA ŠPECIÁLNEHO VYDANIA MAGAZÍNU MOSTY A DISTRIBÚCIA
Okrem printovej podoby bude špeciál prezentovaný na webe a v aplikácii KIOSK pre iOS a podporený kampaňou nielen
v regiónoch, kde je plánovaná distribúcia printovej verzie, ale v celom Rusku (najrozšírenejší rusky prehliadač Yandex
a Google plus sociálne siete ako Facebook a Vkontakte). Distribúcia printovej verzie: partneri klubu, cestovné kancelárie, realitné kancelárie, letiská, investičné spoločnosti, banky, vízové centrá v Rusku, vybrané výstavy v Rusku, hotely a iné.
Časopis bude distribuovaný bezplatne v mestách Voronež, Saratov, Kaliningrad, Tambov, Lipeck, Briansk, Borisoglebsk.

ČLENSTVO VO VÝCHODO - EURÓPSKOM PODNIKATEĽSKOM KLUBE (VEPK), VYTVORENIE SIETE
AGENTOV V RUSKU NA ZÁKLADE FINANČNEJ MOTIVÁCIE.
Inzerentom ponúkame možnosť bezplatného členstva vo VEPK na dobu 6 mesiacov. Ponuky členov VEPK budú obsahovať okrem vlastných kontaktov aj ruský kontakt na VEPK v Rusku, kde vyškolený manažér zabezpečí informačný servis v ruskom jazyku a bude koordinovať komunikáciu na ruskej strane s agentmi aj potencionálnymi záujemcami. Preto inzerenti,
ktorí ponúknu zaujímavú províziu, zvýšia maximálne svoju šancu a ich ponuka bude prezentovaná aktívne.

SPÄTNÁ VÄZBA, REGISTRÁCIA
Pre lepšiu spätnú väzbu plánujeme tiež uverejniť súťaž o hodnotné ceny pre zaregistrovaných čitateľov v Rusku (napr.
rekreačný pobyt na Slovensku alebo susednom Rakúsku, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, zvýhodnené nákupy
na Slovensku a Rakusku, vecné ceny...) a zároveň zabezpečiť databázu kontaktov potencionálnych záujemcov v Rusku.

ZHRNUTIE - PRIDANÁ HODNOTA INZERCIE V NAŠOM ŠPECIÁLNOM VYDANÍ MAGAZÍNU MOSTY
Prezentáciou v našom špeciálnom vydaní magazínu MOSTY získate možnosť osloviť konkrétnych záujemcov
- potencionálnych klientov a zároveň sieť agentov - potencionálnych partnerov, obchodníkov - tipérov v Rusku, ochotných pracovať za províziu. Formality ako komunikácia s klientom, vízové otázky, otázky súvisiace s nadobudnutím nehnuteľnosti alebo podnikateľskou činnosťou zariadi náš Východo - európsky podnikateľský klub prostredníctvom svojich členov a partnerov.
Spoločne dokážeme zabezpečiť dlhodobo fungujúci model aj bez potreby založenia pobočky vašej spoločnosti v Rusku.
www.magazinmosty.sk
Východo-európsky podnikateľský klub
Pribinova 4, 811 09 Bratislava (Slovensko)
Korešp. adresa: Seberíniho 1, 821 04 Bratislava
IČO: 42265029
NÁZOV ÚČTU
BANKOVÉ SPOJENIE
ČÍSLO ÚČTU
KÓD BANKY
MENA
SWIFT (BIC)
IBAN
ADRESA BANKY
email: [email protected]
tel.: +421 917 111 444
www.magazinmosty.sk
www.magazinmosty.sk
OOO << Vychodo - europsky podnikatelsky klub>>
ul. Lenina 73/A
Voronež (Rusko)
INN: 3664054143
Východo - európsky podnikateľský klub
4001205102
3100
EUR
LUBASKBX
SK2031000000004001205102
Sberbank Slovensko a.s. Vysoká 9. 810 00 Bratislava (SK)
Download

EURÓPSKY SVET