Fotografie futbalových družstiev Bošian,
zozbierané z publikácii o futbale, fotoarchívov klubov a súkromných osôb
Pamätný list pri príležitosti 50 výročia založenia futbalu v Bošanoch
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany A 1970
Zľava horný rad: Ľ. Nechala (tajomník FO), D. Pudlajner (rozhodca), Peter Minarovič, Jozef Petrikovič, Dušan Halmo, Jozef Janík, Karol Borcha, J. Fruňo, Jozef Guniš,
Peter Jaroš,, Anton Halo, Ján Halmo (tréner), Dolný rad: P. Karl (predseda FO), Jozef Škvarenina, Miro Škvarenina, J. Krištof, Eman Rybár, J. Škvarenina ml., Jozef Šuráni
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany A 1971
Zľava horný rad: Anton Škvarenina (tréner), P. Karl (predseda FO), Jozef Petrikovič, Anton Halo, Peter Minarovič, J. Lištiak, Edo Vrábel, Jozef Rampáček,
E. Vančo (vedúci m.), Ľ. Nechala (tajomník FO), Stredný rad: Viktor Belica, Pavel Taraba, Jozef Janík, Miro Šmotlák, Jozef Škvarenina
Dolný rad: Jarko Bartoš (zdravotník), M. Mišuta, Anton Škvarenina, Jozef Bencel, Štefan Valanec, Jozef Guniš, Miroslav Škvarenina
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany 1974
hore zľava: J. Podmanický (tréner), Jozef Petrikovič, Eman Mišeje, Anton Halo, Eman Rybár, Pavel Štros, Ján Turček, J. Lištiak, Jozef Janík,
Jozef Borcha (zdravotník), dole zľava: Ján Grác, Anton Škvarenina, Jaroslav Junas, Jozef Minarovič, Dušan Kalamár, Pavol Taraba
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany 1976
Zľava hore: Jozef Huba, Anton Halo, J. Lištiak, Peter Rybár, Pavel Taraba, Peter Gerbel, Jozef Petrikovič, P. Karl, Jarko Bartoš,
Dole: Ján Grác, Ján Jakubík, Jaro Junás, Eman Mišeje, Anton Škvarenina, Július Minarovič
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany 1976
hore zľava: Jozef Borcha (zdravotník), Jaro Junas, Ján Grác, Rudolf Petrikovič, Ján Turček, Dano Gerbel, Peter Rybár, Jozef Poliak, Ivan Božík
dole zľava: Milan Šupa, Jozef Janík, Eman Rybár, Jozef Minarovič, Anton Škvarenina, Pavel Štros
Zdroj: súkromný archív
BTC Bošany 1977
Zľava: Ivan Božik, Ján Grac, Ján Turček, Pavel Taraba, Jaro Školek, Jozef Mišeje, Eman Mišeje, Eman Rybár, Jaro Junas
dole zľava: Jozef Janík, Rudolf Petrikovič, Anton Škvarenina, Július Minarovič, Jozef Minarovič, Anton Kluka
Zdroj: súkromný archív
Zimné sústredene v Podbanskom 1980
hore zľava: Ivan Božik, Š. Šarközy, Vlado Hamara, Ján Turček, Jaro Junas, Miro Šmotlák, Anton Rosa, Jozef Minarovič, Ján Grác, Eman Mišeje,
dole zľava: Jozef Poliak, Anton Žajdlík, Štefan Guniš, Edo Novotný, Pavel Štros, Imro Kalina, Oto Španko, František Klučiar (tréner), Viktor Belica
Zdroj: Kronika bošianskeho futbalu – 90 rokov, Ľudovít Štros, obec Bošany 2010
BTC Bošany 1980
hore zľava: Jarko Bartoš (vedúci mužstva), Ivan Božik, Ján Turček, Ján Grác, Jozef Minarovič, Eman Mišeje, Eman Rybár, Jaro Školek, Jozef Mišeje,
Viktor. Belica, Jaro Junas, Jozef Borcha (zdravotník) ,
dole zľava: Anton Kluka, Anton Škvarenina ml. Peter Maťavka, Pavel Štros, Rudolf Petrikovič, Anton Škvarenina st,. Jozef Janík
Zdroj: Kronika bošianskeho futbalu – 90 rokov, Ľudovít Štros, obec Bošany 2010
BTC Bošany 1981
hore zľava: Štefan Omelka (Tréner), Jozef Borcha (zdravotník), Vojtech Ďurkovič (hospodár), Vlado Hamara, Jozef Mišeje, M. Hamara, Ján Grac, I. Guliš,
Eman Mišeje, Jozef Minarovič, Peter Zvala, Jarko Bartoš, (vedúci mužstva)
dole zľava: Pavel Štros, Štefan Guniš, Anton Kluka, Edo Novotný, Imro Kalina, Jozef Šlosár, Jaro Junas, Rudolf Petrikovič, Vlado Chrenko
Zdroj: Kronika bošianskeho futbalu – 90 rokov, Ľudovít Štros, obec Bošany 2010
Download

Staré fotografie A 004