Örnek LiDAR Sistemleri
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 1
Örnek LiDAR Sistemleri-Optech
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 2
Örnek LiDAR Sistemleri-Riegl
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 3
Örnek LiDAR Sistemleri-IGI
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 4
Örnek LiDAR Sistemleri-TopoSYS
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 5
Örnek LiDAR Sistemleri
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 6
Örnek LiDAR Sistemleri-Leica ALS70
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 7
Örnek LiDAR Sistemleri-Leica ALS70
High pulse rate Airborne LiDAR system
Laser: 1064 nm
Flying heights (Altitude): 3500 m
Digital Camera: 1280 x 1024 çözünürlük
The scan rate: 0 to 200 Hz
Accuracy: 5 – 38 cm (yatay), 7-16 cm (düşey)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 8
LiDAR Filtreleme Teknikleri
 Sayısal yükseklik modeli (DYM), sayısal arazi modeli (SAM): “Yer”
 Sayısal yüzey modeli (SYM): “üst yüzey”
 Bazı sebeplerden dolayı, SYM ölçülen lazer noktalarının
oluşturduğu yüzeyden farklıdır. Bu sebepler:
 LiDAR sisteminin ölçü hataları (konum, dönüklük, mesafe vb.)
 Obje ile temas sonucu özellikle vejetasyonda noktaların
karışması
 Yorumlama
 Filtreleme: arazi ve araziye ait olmayan noktaların sınıflandırılması
 Gerçekleştirim için SAM üretilmeli ve topoğrafik objelerin ortaya
çıkarımıdır.
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 9
Filtreleme
LiDAR ile üretilen
Yüzey noktaları
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 10
Filtreleme
Yer üstü ve yalın
yer yüzü noktaları
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 11
Örnek filtreleme
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 12
Filtreleme algoritmaları
Genel metotlar
Temel yaklaşımlar
 Matematiksel morfoloji
 Kademeli iyileştirme/düzeltme (progressive refinement)
 Lineer kestirim
 Segmentasyon
Nokta lokal komşuluklar ve segmentler
ALS veri filtreleme
 Morfolojik operatörler ve eğim tabanlı filtreleme (Vosselman, 2000)
 Lineer kestirim ve hiyerarşik robust yorumlama (Kraus ve Pfeifer, 1998;
Pfeifer et al., 2001)
 Kademeli TIN yoğunlaştırma (Axelson, 2000)
 Segmentasyon tabanlı filtreleme (Sithole, Vosselman, 2005)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 13
Morfolojik operatörler
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 14
Örnek 1: Opening (açma)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 15
Örnek 2: Opening (açma)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 16
Örnek 3: Opening (açma)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 17
Morfolojik operatörler: Gri skala görüntü (DSM)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 18
Opening (açma)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 19
Opening (açma)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 20
Dijital Yüzey Modeli filtreleme
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 21
Eğim tabanlı filtreleme
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 22
Eğim tabanlı kernel fonksiyonu
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 23
Kernel fonksiyonunun belirlenmesi
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 24
Örnek 1: Eğim tabanlı filtre
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 25
Lineer kestirim ve hiyerarşik robust yorumlama filtresi
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 26
Üçgensel kernel fonksiyonu
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 27
Gauss kernel fonksiyonu
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 28
Örnek 1: Orman alanı
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 29
Kademeli/aşamalı TIN yoğunlaştırma filtresi
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 30
Segmentasyon tabanlı filtreleme
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 31
Profile segmentasyonu
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 32
Örnek: segmentasyon filtreleme
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 33
Örnek: Köprü belirleme (segmentasyon ile)
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 34
Örnek LiDAR verisi
# x y z intensity (I)
#
#
x
y
632441.315916 5241371.511566
632441.489538 5241371.138985
632440.711040 5241371.641106
632438.872603 5241371.507230
632439.354545 5241371.245455
632439.619802 5241371.101926
632440.637407 5241370.403773
632441.223543 5241370.042336
632441.285229 5241369.728593
632440.519973 5241370.171933
632439.612858 5241370.851281
632439.340006 5241370.904065
632438.620724 5241371.322045
632438.260363 5241371.566035
632436.544357 5241371.554476
632437.604495 5241370.690458
632438.223774 5241370.272349
632438.920859 5241369.552097
632438.829124 5241369.922948
632439.382447 5241369.648279
632440.346959 5241368.654692
632439.672510 5241369.617202
632440.379697 5241369.197974
...
14.05.2014
z
297.164155
297.384893
297.404111
298.037727
300.450547
302.021196
301.072372
301.439231
301.298858
301.733190
302.580127
300.062403
299.246201
298.630602
302.572440
300.955040
301.742230
297.597205
302.242295
303.473824
298.592465
305.104726
305.976798
I
134
232
65
211
34
55
76
92
172
147
125
190
202
182
293
71
90
49
95
152
108
219
83
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
LiDAR noktaları
Sayfa 35
LASTools Komutlar (lastools.ppt)
Lasview
laszip: laszip -i lidar.las -o lidar_copy.las
lasground: lasground -i terrain.las -o classified_terrain.las
lasheight: lasheight -i *.las -class 3
lasclassify: lasclassify -i lidar_with_heights.las -o lidar_classified.las
las2dem: las2dem -i *.las –oasc
lasgrid: lasgrid -i *.las -opng -step 5 -false -sp83 OH_N
lasoverage: lasoverage -i tile.las -step 2 -o tile_overage.laz
lasboundary: lasboundary -i *.las –oshp; lasboundary -i *.las -merged -o merged.shp
lasclip: lasclip -i *.las -poly polygon.shp -verbose
lastile: lastile -i *.las -o tile.las
lasinfo: lasinfo lidar.las
lasmerge: lasmerge -i *.las -o out.las
lasprecision: lasprecision -i MARS_Sample_Filtered_LiDAR.las -all
las2shp: las2shp -i *.las
las2txt:las2txt -i lidar.las -o lidar.txt -parse xyz
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 36
Lasview
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 37
LASTools proje akışı
Dosya yolu: C:\..\lastools\bin; orman verisi üzerinde çalışılacak…
las2las
lasheight
lastile (eğer 2 veri ile çalışılacaksa kullanılacak)
lasground
lasheight
lasclassify
lastile
14.05.2014
Lazer Tarama Teknolojisi- Doç. Dr. Fevzi Karslı
Sayfa 38
Download

Örnek LiDAR Sistemleri