Inštitút finančnej politiky:
Ekonomický analytik
Miesto:
Dátum nástupu:
Pozícia:
Trvanie:
Kompenzácia:
Zodpovedná osoba:
Bratislava
flexibilne od 1/6/2015
Ekonomický analytik
2-3 mesiace (max. do štyroch mesiacov)
neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na
pokrytie časti výdavkov, potenciálny interný tréning (na vyžiadanie)
riaditeľ odboru štrukturálnych a výdavkových politík IFP
Internship Program
Požiadavky na kandidáta:
•
•
•
•
Študent ekonómie s vynikajúcimi výsledkami, priorita bude daná študentom v posledných dvoch rokoch
štúdií
Pracovná znalosť STATA alebo Eviews (v závislosti od projektu)
Schopnosť pracovať samostatne
Drive, entuziazmus a iniciatívnosť
Uchádzač musí zaslať svoje CV a motivačný list (obe v slovenčine).
Ciele projektu:
•
•
Letný stážista bude pod dohľadom seniora samostatne pracovať na zvolenom projekte.
Príklady projektov z minulého leta:
o Experiment hodnotiani diskrimináciu Rómov na slovenskom trhu práce ,
o Odhad systému QUAIDS z rodinných účtov,
o Softvér na vizualizáciu dát v mapách (Mapher),
o Kalkulačka čistej mzdy.
Možné výstupy projektu:
•
•
•
Interný podklad, prezentácia alebo publikovaná analýza IFP či komentár
Technická podpora pri realizovanej ekonomickej analýze - research assistant (napr. dopadu určitého
vládneho opatrenia)
Vplyv na reálny policy-making na Slovensku
Výberový proces:
•
•
Online analytický test (draftovacie a analytické zručnosti, prípadne Excel).
Vybraní kandidáti budú pozvaní na Skype, telefonický alebo osobný pohovor.
Informácie o projekte:
•
•
IFP každý rok počas letných mesiacov poskytuje príležitosť niekoľkým študentom stať sa členom IFP
tímu, podieľať sa na zaujímavých projektoch a získať neoceniteľné skúsenosti.
Letní stážisti sú potenciálni budúci platení stážisti aj počas roka, alebo full-time zamestnanci.
O zamestnávateľovi:
IFP je analytická jednotka na Ministerstve financií SR. Misia IFP je poskytovať spoľahlivé makroekonomické
a fiškálne prognózy a analýzy pre vládu a verejnosť.
Hľadáme výnimočných ekonómov s charakteristickými zručnosťami. Ponúkame prácu pre najlepších
študentov a absolventov, avšak aj skúsených senior ekonómov. Naše výstupy možno nájsť na našom
facebooku alebo stránke.
Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prihlášku, informácie o
absolventoch programu a pripravovaných sprievodných aktivitách v lete 2015 nájdete na stránke LEAF.
Slovak Professionals Abroad Program
Download

Inštitút finančnej politiky: Ekonomický analytik