overené DNA polymerázy pre Vaše spoľahlivé výsledky
osvedčené v GC-rich, STR aj sekvenačných reakciách
garantované vysoké výťažky a výborná špecificita
vhodné aj pre multiplex PCR
Kat. č.
Názov a popis
Množstvo
Cena
bez DPH
s 10 % DPH
500 U
47,3 €
52 €
1000 U
90,0 €
rutinná PCR s lepšou kontrolou
PCR reakcie pomocou farbiva
500 U
73,6 €
1000 U
146,4 €
99 €
81 €
161 €
2,5 x Ready PCR Mix pre rutinné
amplifikácie
100 Rx
(po 25 µl)
30,0 €
33 €
250 U
90,0 €
99 €
500 U
177,3 €
195 €
100 Rx
(po 25 µl)
48,2 €
53 €
250 U
90,0 €
99 €
500 U
177,3 €
195 €
200 Rx
(po 25 µl)
148,2 €
163 €
Pfu High Fidelity PCR s tvorbou
tupých koncov
250 U
84,5 €
500 U
165,5 €
Pyrococcus-like enzým pre ultra
fidelity a Long PCR (6 x presnejšia
než Pfu)
250 U
187,3 €
93 €
182 €
206 €
500 U
359,1 €
395 €
Presná PCR dlhých DNA oblastí
(35 kb lambda, 10 kb genomická
DNA)
250 U
114,5 €
126 €
500 U
225,5 €
Presná PCR dlhých
(10 kb genomická) a GC-rich oblastí
250 U
121,8 €
500 U
240,9 €
Amplifikácia veľmi dlhých úsekov
DNA (do 20 kb genomickej DNA)
250 U
129,1 €
500 U
255,5 €
248 €
134 €
265 €
142 €
281 €
Použitie
Cena
Taq DNA Polymerázy pre rutinnú PCR
GC-021
GC-047
BioTherm™ DNA polymerase
rutinná robustná PCR
polymeráza pre robustnú PCR
BioThermRed™ DNA polymerase
Taq DNA s červeným farbivom
BioThermMix™
2,5 x PCR Ready-Mix (Taq, dNTPs, pufor)
Hot-Start DNA Polymerázy
GC-008
GC-041
GC-045
BioThermAB™ DNA polymerase
monoclonal antibody inactivated
BioThermStarMix™
High-specific PCR, malé množstvo
templátu (homologická
s PlatinumTaq)
Hot-Start PCR Mix pre rutinné
amplifikácie
2,5x Hot-Start PCR Ready Mix
BioThermStar™ DNA polymerase
chemicky modifikovaná
High-specific PCR, nízke množstve
templátu (homologická
s AmpliTaq Gold)
SYBR® Green I Hot-Start PCR Mix
GC-067
2 x SYBR® Green I Hot-Start qPCR Mix
Pfu DNA polymeráza s proof-reading aktivitou
GC-004
GC-014
Pfu AccuTherm™ DNA polymerase
s „proof-reading“ aktivitou
ThermoHybrid™ DNA polymerase
„Fusion-like“ with ultra fidelity
Long PCR amplifikácie (do 20 kb genomickej DNA)
GC-005
Synergy™ DNA polymerase
zmes KlenTherm™ and Pfu polymeráz
GC-028
GC-048
SynergyN™ DNA polymerase
zmes KlenThermN™ a Pfu polymeráz
SynergyPlus™ DNA polymerase
Long polymeráza + Tth pyrofosfatáza
Ecoli s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovenská republika
tel.: (+421) 2 6478 9336 fax: (+421) 2 6478 9040 mobil: (+421) 903 160 701 [email protected]
www.ecoli.sk
Cenník je platný od 1. februára 2015 do vydania nového cenníka.
GC-002
Kat. č.
Názov a popis
Použitie
Cena
bez DPH
s 10 % DPH
250 U
99,1 €
109 €
500 U
195,5 €
250 U
114,5 €
500 U
225,5 €
215 €
126 €
248 €
500 U
150,9 €
166 €
1000 U
295,5 €
325 €
267 €
518 €
88 €
164 €
125 €
248 €
Množstvo
Cena
Sekvenovanie, in vitro mutagenéza, SNP, mikrosatelity
DNA sekvenovanie (homologická s USB
Thermo Sequenase)
modifikovaná KlenTherm™
KlenThermPlatinum™ DNA polymerase
GC-046
modified KlenTherm™
PCR s excelentnou špecificitou, CG-rich
templáty, mikrosatelity, SNP, blunt ends
Špeciálne aplikácie
KlenTherm™ DNA polymerase
GC-001
Stoffelov fragment
KlenThermN™ DNA polymerase
GC-023
modifikovaná KlenTherm™
BioThermD-™ DNA polymerase
GC-064
polymeráza bez stôp DNA E. coli
BioThermPlus™ DNA polymerase
GC-061
zmes BioTherm™ a Pfu polymeráz
PCR GC rich fragmentov a DNA
so sekundárnymi štruktúrami
PCR a sekvenovanie GC-bohatých
fragmentov nad 2 kb
500 U
242,7 €
1000 U
470,9 €
PCR a sekvenovanie 16S rRNA
pri identifikácii baktérií
500 U
80,0 €
1000 U
149,1 €
250 U
113,6 €
500 U
225,5 €
250 U
129,1 €
500 U
255,5 €
142 €
281 €
Výrazne zvyšuje špecificitu
a výťažnosť PCR
500 µl
80,9 €
89 €
20 mM each dNTP, each 10 umol
500 µl
46,4 €
51 €
10 mM each dNTP, each 5 umol
(1 µl/50 µl PCR Rx)
500 µl
29,1 €
32 €
4 x 250 µl
113,6 €
4 x 1 ml
266,4 €
125 €
293 €
4 x 250 µl
97,3 €
107 €
1000 U
50,9 €
56 €
500 Weiss U*
74,5 €
82 €
1000 Weiss U*
113,6 €
125 €
Presná PCR dlhších oblastí (≥ 5 kb)
DNA Polymeráza pre PCR s degenerovanými primermi
SynergyT™ DNA polymerase
GC-049
zmes Synergy™ a TthPlus™
Low-specificity PCR
s degenerovanými primermi
PCR Super Enhancer
20 x Super Enhancer for PCR
GC-063
Zmesi nukleotidov pre PCR
GC-013-002
GC-013-004
GC-013-0011
GC-013-0012
GC-013-005
DNA Polymerization Mix 20/10
dNTP Set
100 mM each solution, 4 x 25 µmol
each dNTP
dNTP(GAC) / dUTP Set
100 mM each solution, 4 x 25 µmol
rach
DNA / RNA modifikujúce enzýmy
GC-042-1
Natívny enzým z humánnej
placenty. Inhibuje RNázu A, B, C
a iné typy – 5 U/µl
Rekombinantná T4 DNA ligáza
RNase Inhibitor
GC-011-05
GC-011-1
T4 DNA Ligase (+ PEG 4000)
Ultračistá bez exo- aktivity
10 Weiss U/µl
*500 Weiss U=33 333 lig.U,
t.j.1 lig. U=0,015 Weiss U
DNA Markery
ZĽAVA
...už ste vyskúšali naše ostré DNA Markery?
Teraz sa to oplatí ešte viac.
Pripravili sme pre Vás
Viac na www.ecoli.sk
Ecoli s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovenská republika
tel.: (+421) 2 6478 9336 fax: (+421) 2 6478 9040 mobil: (+421) 903 160 701 [email protected]
www.ecoli.sk
Cenník je platný od 1. februára 2015 do vydania nového cenníka.
KlenThermase™ DNA polymerase
GC-018
Download

overené DNA polymerázy pre Vaše spoľahlivé výsledky