www.biolifeitaliana.it
Ceny sú platné od 1. januára 2012 do vydania nového cenníka.
OBSAH:
Biologické indikátory
Rýchle latex testy
ID Biochemické testy
Rýchle diagnostické testy
STRANY:
1
1
1-2
2 - 11
BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY
KAT. ČÍSLO
9100110
NÁZOV
MHSCT (MOIST HEAT STERILITY COLOUR TEST)
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
24 testov
73,8 €
81,2 €
Bioindikátor pre overenie, kvalifikáciu a monitorovanie procesu sterilizácie parou. Fľaštičky s obsahom G. stearothermophilus ATCC 7953 spór a pH
indikátor
9100200
DHSCT (DRY HEAT STERILITY COLOUR TEST)
10 testov
46,1 €
50,7 €
Bioindikátor pre overenie, kvalifikáciu a monitorovanie procesu sterilizácie suchým teplom. Papierový disk obsahuje B. atrophaeusus ATCC 9372 spóry
RÝCHLE LATEX TESTY
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
271050
LEGIONELLA RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie identifikácie Legionella pneumophila 01, Legionella
pneumophila 2-15, Legionella spp.
271020
SALMONELLA RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie identifikácie kolónií Salmonella
271080
E. coli O157RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie identifikácie kolónií E. coli O157
271060
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
3 x 50 testov
246,5 €
271,2 €
50 testov
139,7 €
153,7 €
50 testov
46,6 €
51,2 €
50 testov
55,9 €
61,5 €
100 testov
124,2 €
136,6 €
50 testov
59,0 €
64,9 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
160 testov
63,9 €
70,2 €
20 testov
76,8 €
84,5 €
30 diskov
45,5 €
50,0 €
CAMPYLOBACTER RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie identifikácie termofilných kolónií Campylobacter
271030
BALENIE
STAPH RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie identifikácie kolónií Staphylococcus aureus
271070
STREP GROUPING RAPID LATEX TEST KIT
Latex aglutinačný test pre potvrdenie kolónií Streptococcus skupiny ABCDFG
ID BIOCHEMICKÉ TESTY
Teplota skladovania 2-8°C, pokiaľ nie je uvedené inak.
Osvedčenie o kontrole kvality: pre každú šaržu sú k dispozícii na www.biolifeitaliana.sk.
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
Candida albicans:
191400
MUAG CANDI KIT
Činidlo pre rýchlu identifikáciu kolónií Candida albicans UV lampou 366 nm
Gardnerella vaginalis:
192500
RAP-ID-GARD
Sada so 4 enzymatickými reakciami na rýchlu (2 hod.) identifikáciu Gardnerella vaginalis
193020
HIPPURATE TEST DISCS
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
1
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
24 testov
55,9 €
61,5 €
24 testov
17,7 €
19,5 €
50 diskov
34,9 €
38,4 €
31,6 €
34,8 €
8 ml
(160 testov)
70,8 €
77,9 €
Listeria monocytogenes:
193000
MONO CONFIRM TEST
Mikrometóda pre biochemickú identifikáciu druhov rodu Listeria a diferenciácie baktérie
Listeria monocytogenes
524510
INOCULATION FLUID
Skúmavky s kvapalným médiom pre prenášanie kultúry; má byť použitý s
monoconfirmačným testom
193005
MONOCYTOGEN ID DISCS
Diagnostické disky a činidlo pre rýchle rozlíšenie Listeria monocytogenes
541606
ALOA CONFIRMATION AGAR
Salmonella:
191500
MUCAP TEST
Test pre okamžité zistenie kolónií salmonely detekciou enzýmu (UV lampou 366 nm)
Staphylococci:
423102
RPF SUPPLEMENT II
4 x 10 ml
53,2 €
99,5 €
423102D
RPF SUPPLEMENT II
4 x 20 ml
90,5 €
65,5 €
5131022
BAIRD PARKER AGAR BASE + RPF SUP
4 x 100 ml
59,6 €
24,7 €
COAGULASE PLASMA EDTA
10 x 1 ml
(60 testov)
22,5 €
24,7 €
4 x 2,5 ml
(60 testov)
22,1 €
24,3 €
4 x 5 ml
(120 testov)
22,5 €
24,7 €
50 diskov
Papierové disky napustené 0,04 IU bacitracínu na diferencovanie skupiny beta-hemolytických streptokokov
14,5 €
16,0 €
50 diskov
14,5 €
16,0 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
15 ks
22,8 €
25,0 €
30 diskov
14,5 €
16,0 €
100 ks
72,5 €
79,8 €
50 ml
13,4 €
14,7 €
8 ml
11,7 €
12,9 €
429938
Lyofilizovaná králičia plazma pre identifikáciu koagulázo-pozitívnych stafylokokov
429937
COAGULASE PLASMA EDTA
Lyofilizovaná králičia plazma pre identifikáciu koagulázo-pozitívnych stafylokokov
429936
COAGULASE PLASMA EDTA
Lyofilizovaná králičia plazma pre identifikáciu koagulázo-pozitívnych stafylokokov
Streptococci:
191030
BIOS DISC B
191035
BIOS DISC E -50DISCHI
Papierové disky napustené 6 mg ethylhydrocupreínom na diferencovanie Streptococcus
pneumoniae
Oxidázový test:
KAT. ČÍSLO
19171002
NÁZOV
OXIBIOSWAB
Tampóny napustené dimetyl-p-fenyléndiamínom na cytochromoxidázový test
191040
BIOS DISC O
Disky napustené dimetyl-p-fenyléndiamínom na cytochromoxidázový test
Aminopeptidázový test:
19171020
GRAMBIOSWAB
Tampóny napustené L-alanín-4-nitroanilínom na aminopeptidásový test a rozlišovanie medzi
grampozitívnymi a gramnegatívnymi baktériami
Voges Proskauer test:
193025
ALFA NAPHTOL 6% SOLUTION
Fenylalanínový test:
193030
FERRIC CHLORIDE 10 % SOLUTION
RÝCHLE DIAGNOSTICKÉ TESTY
RAPID DIAGNOSTIC TEST: IMMUNOCHROMATOGRAPHIC TEST
URINARY PROTEINS
KAT. ČÍSLO
VT82900
VT82901
VT82970
VT83900
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
BENCE JONES
Modified Immunochromatographic card test ( A. F. I. A ) for the detection of
Bence Jones proteinuria
KAPPA and LAMBDA
Modified Immunochromatographic card test ( A. F. I. A ) for the detection of
Kappa & Lambda in urine
100 testov
295,0 €
324,5 €
20 testov
74,5 €
82,0 €
2 x 10 testov
74,5 €
82,0 €
100 testov
248,4 €
273,2 €
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
2
KAT. ČÍSLO
VT81802
NÁZOV
MICROALBUMINIA MONOSTEP
Immunochromatographic card test for the semiquantitative detection of
microalbumin in urine
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
25 testov
49,7 €
54,6 €
CENA s 10% DPH
MICROBIOLOGY: MISCELLANEOUS
KAT. ČÍSLO
VQ81405
NÁZOV
CHLAMYDIA TRACHOMATIS
VQ81410
VQ81406
Immunochromatographic card test for detection of Chlamydia trachomatis
in swab
VQ81411
VQ84000
VR82005
VQ81650
VQ81660
VQ84075
VQ84100
VQ85200
GONORREA TEST STRIP
Rapid enzymatic test strip for the detection of oxidase activity of Neisseria
gonorrheae in urogenital swab
HAV IgM CARD new
Immunochromatographic card test for detection of IgM anti Hepatitis A virus
in serum and plasma
HELICOBACTER PYLORI CARD Ab
Immunochromatographic card test for detection of antibodies (IgG, IgA,
IgM) anti-Helicobacter pylori in whole blood, serum and plasma
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
Immunochromatographic strip test for detection of L.pneumophila
serogroup 1 antigen in urine
LEGIONELLA PNEUMOPHILA CARD new
Immunochromatographic card test for detection of L.pneumophila
serogroup 1 antigen in urine
LEISHMANIA CARD next release
Immunochromatographic card test for detection and differentiation of IgG /
IgM anti - Leishmaniosi whole blood/serum and plasma
VQ85100
95,6 €
50 testov
20 testov
173,9 €
191,3 €
52,8 €
58,1 €
next release
153,7 €
169,1 €
10 testov
46,6 €
51,2 €
10 testov
107,1 €
117,8 €
25 testov
85,4 €
93,9 €
25 testov
54,3 €
59,8 €
30 testov
107,1 €
117,8 €
20 testov
41,9 €
46,1 €
50 testov
93,2 €
102,5 €
25 testov
156,8 €
172,5 €
25 testov
169,2 €
186,1 €
10 testov
51,2 €
56,4 €
10 testov
55,9 €
61,5 €
10 testov
34,2 €
37,6 €
25 testov
76,1 €
83,7 €
25 testov
49,7 €
54,6 €
25 testov
43,5 €
47,8 €
20 testov
43,5 €
47,8 €
next release
60 testov
FILARIASIS CARD next release
Immunochromatographic card test for detection and differentiation of IgG /
IgM anti-Filaria in whole blood / serum and plasma
VQ85400
86,9 €
FEMLAB
Immunochromatographic card test for vaginitis screening in swab
VQ85300
CENA bez DPH
DENGUE Ab IgG / IgM
Immunochromatographic card test for detection and differentiation of IgG /
IgM anti-Dengue virus in whole blood / serum and plasma
VQ81500
BALENIE
25 testov
VQ81205
LEPTOSPIRA CARD next release
Immunochromatographic card test for A202 of IgG / IgM anti-Leptospira
whole blood / serum and plasma
MALARIA
Immunochromatographic card test for detection and differentiation of
Plasmodium falciparum , vivax , orale and Plasmodium malariae in blood /
serum and plasma
MONONUCLEOSIS CARD IgM
Immunochromatographic test for the detection of IgM antibodies
associated to infectious Mononucleosis
SYPHILIS Ab
Immunochromatographic card test for detection of antibodies anti Treponema pallidum in plasma and serum
STREP A CARD
VQ81210
Immunochromatographic card test for detection of Streptococcus A in Swab
50 testov
76,1 €
83,7 €
VQ81305
STREP B CARD
Immunochromatographic card test for detection of Streptococcus B in
Swab
TUBERCULOSI
Immunochromatographic card test for detection of antibodies anti - M.
tuberculosis in plasma and serum
20 testov
43,5 €
47,8 €
50 testov
76,1 €
83,7 €
10 testov
30,7 €
33,8 €
VQ81700
VQ81705
VQ82705
VQ83000
VQ81310
VQ81800
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
3
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
25 testov
32,6 €
35,9 €
25 testov
48,1 €
52,9 €
25 testov
59,0 €
64,9 €
25 testov
55,9 €
61,5 €
25 testov
91,6 €
100,8 €
25 testov
45,0 €
49,5 €
25 testov
184,7 €
203,2 €
25 testov
100,9 €
111,0 €
25 testov
51,2 €
56,4 €
25 testov
51,2 €
56,4 €
25 testov
63,7 €
70,0 €
25 testov
45,0 €
49,5 €
25 testov
91,6 €
100,8 €
10 testov
27,9 €
30,7 €
50 testov
132,0 €
145,2 €
Immunochromatographic strip test for the detection of Helicobacter pylori
antigen in faeces, with positive and negative liquid controls
50 testov
153,7 €
169,1 €
HEPY STOOL CARD
Immunochromatographic card test for detection of Helicobacter pylori
antigen in faeces. Complete with specimen collection with predispensed
diluent
HEPY STOOL CARD II next release
10 testov
35,7 €
39,3 €
50 testov
156,8 €
172,5 €
50 testov
167,7 €
184,4 €
25 testov
102,5 €
112,7 €
MICROBIOLOGY: GASTROENTEROLOGY
KAT. ČÍSLO
VC1002
VC194020
NÁZOV
ADENO DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Adenovirus antigen
in faeces
ADENOVIRUS CARD
Immunochromatographic card test for detection of Adenovirus antigen in
faeces. Complete with specimen collection with predispensed diluent
VC194025
VC1020
VC1007
VC1004
VC194055
VC194050
VC1005
VC1013
VC1021
ADENO + ROTA CARD
Immunochromatographic card test for the detection and differentiation of
Adenovirus and Rotavirus antigen in faeces. Complete with specimen
collection with predispensed diluent.
ASTROVIRUS - DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Astrovirus antigen in
faeces
CAMPYLOBACTER SPECIES Ag CARD next release
Immunochromatographic test for direct detection of Campylobacter spp. in
faeces
COMBI DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for detection and differentiation of
Adenovirus and Rotavirus antigen in faeces
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINE A + B
Immunochromatographic card test for detection and differentiation of Toxin
A & B Clostridium difficile in faeces
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINE A
Immunochromatographic card test for detection of Toxin of A, Clostridium
difficile in faeces
CRYPTO-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Cryptosporidium
parvum antigen in faeces
GIARDIA-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Giardia lamblia
antigen in faeces
CRYPTO+GIARDIA-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection and differentiationn of
Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia in faeces
VC1011
VR82000
VC1110
VC1150
VC1150P
VT82000
VT82001
VT82002
O157 E.COLI-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Escherichia coli
O157 in faeces
HAV Ag CARD next release
Immunochromatographic card test for detection of Hepatis A antigen in
faeces.
HEPYLORI
Immunochromatographic strip test for the detection of Helicobacter pylori
antigen in faeces
HEPYLORI Plus new
Immunochromatographic card test for detection of Helicobacter pylori
antigen in faeces. Complete with specimen collection two ways with
predispensed diluent and positive-negative liquid controls
VT81600
h LACTOFERRIN CARD next release
Immunochromatographic card test for detection of h Lactoferrin in
faeces.Complete with specimen collection with predispensed diluent.
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
4
KAT. ČÍSLO
VT81605
NÁZOV
VC194022
CENA s 10% DPH
25 testov
86,9 €
95,6 €
10 testov
43,5 €
47,8 €
25 testov
32,6 €
35,9 €
25 testov
48,1 €
52,9 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
10 testov
43,5 €
47,8 €
25 testov
45,0 €
49,5 €
10 testov
43,5 €
47,8 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
25 testov
60,5 €
66,6 €
25 testov
76,1 €
83,7 €
25 testov
83,8 €
92,2 €
25 testov
83,8 €
92,2 €
25 testov
59,0 €
64,9 €
25 testov
76,1 €
83,7 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
25 testov
54,3 €
59,8 €
25 testov
49,7 €
54,6 €
10 testov
12,4 €
13,7 €
50 testov
49,7 €
54,6 €
50 det.
23,3 €
25,6 €
LISTERIA MONOCYTOGENES
Immunochromatographic card test for detection of Listeria antigen in faeces
VC1001
CENA bez DPH
h LACTOFERRIN Dipstick next release
Immunochromatographic strip test for detection of h Lactoferrin in faeces
VQ84050
BALENIE
ROTA DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Rotavirus antigen in
faeces
ROTAVIRUS CARD
Immunochromatographic card test for detection of Rotavirus antigen in
faeces, complete with specimen collection with predispensed diluent.
FOOD ANALYSIS
KAT. ČÍSLO
VQ84050
VC1010
VQ84060
NÁZOV
LISTERIA MONOCYTOGENES
Immunochromatographic card test for detection of Listeria antigen in food
and faeces
O157-E.COLI CARD next release
Immunochromatographic card test for the detection of Escherichia coli
O157 in food
SALMONELLA Ag
Immunochromatographic card test for detection of Salmonella antigen in
food
RESPIRATORY DISEASES: VIROLOGY
KAT. ČÍSLO
VC1009
VC1014
VC1012
NÁZOV
ADENO RESPI-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Adenovirus antigen
in nasopharyngeal specimens
ADENO-RESPI-CARD next release
Immunochromatographic card test for the detection of Adenovirus antigen
in nasopharyngeal specimens
INFLU-A+B-RESPI-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for detection and differentiation of
Influenza A (including A/H1N1) & B in nasopharyngeal specimens
VC1019
VC1006
VC1015
RSV+ADENO-RESPI-DIPSTICK new
Immunochromatographic strip test for detection and differentiation of
Respiratory Syncytial Virus & Adenovirus antigen in nasopharyngeal
specimens
RSV-RESPI-DIPSTICK
Immunochromatographic strip test for the detection of Respiratory
Syncytial Virus antigen in nasopharyngeal specimens
RSV-RESPI-CARD next release
Immunochromatographic card test for the detection of Respiratory Syncytial
Virus antigen in nasopharyngeal specimens
FAECAL OCCULT BLOOD
KAT. ČÍSLO
VT81650
VT81655
VT81500
NÁZOV
COMBI Hb - TRANSFERRIN FECAL next release
Immunochromatographic card test for the detection and differentiation of
human hemoglobin & transferrin in faeces. Complete with specimen
collection with predispensed diluent.
COMBI Hb - TRANSFERRIN FECAL next release
Immunochromatographic strip test for the detection and differentiation of
human hemoglobin & transferrin in faeces.
Hb FECALE
VT81510
Immunochromatographic card test for the detection of human hemoglobin
in faeces. Complete with specimen collection with predispensed diluent.
VT81500B
Hb FECALE (Extraction liquid tubes)
Collection tube with predispensed diluent
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
5
KAT. ČÍSLO
VT81550
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
100 testov
24,8 €
27,3 €
QUICK GUAIACOL CARD
Rapid enzimatic guaicol card test for the detection of human blood in faeces
PREGNANCY
KAT. ČÍSLO
VP80416
VP80417
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
20 testov
13,4 €
14,8 €
100 testov
37,3 €
41,0 €
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
Immunochromatographic card test for semiquantitative detection of Protein
C Reactive in serum plasma and whole blood
25 testov
43,5 €
47,8 €
20 testov
60,5 €
66,6 €
10 x 3 testov
76,1 €
83,7 €
10 testov
49,7 €
54,6 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
20 testov
48,1 €
52,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
ß-HCG MONOSTEP TEST
Immunochromatographic card test for the detection of hCG in urine and
serum
CARDIAC MARKER
KAT. ČÍSLO
VT84000
VS81465
VS81470
hs-CRP CARD next release
TROPONIN I
Immunochromatographic card test for detection of Treponin I serum, whole
blood and plasma.
COMBI CARDIAC MARKER new
Immunochromatographic card test for the qualitative detection of Troponin
I,
CK-MB, and Mioglobin in serum, whole blood and plasma
VS81500
D-DIMERO new
Immunochromatographic card test for detection of D-dimer serum and
whole blood
DRUG OF ABUSE
KAT. ČÍSLO
VU86000
NÁZOV
ALCOOL TEST
Immunochromatographic strip test for the detection of ethanol in saliva
VU85501
AMFETAMINE CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU86201
ANTIDEPRESIVE TCA CARD new
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85901
BARBITURATES CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85701
BENZODIAZEPINE CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU86101
BUPRENORPHIN CARD
20 testov
24,8 €
27,3 €
VU86110
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
75 testov
68,3 €
75,1 €
VU85201
CANNABINOIDS CARD ( THC- MARIJUANA)
20 testov
21,7 €
23,9 €
VU85210
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
75 testov
65,2 €
71,7 €
VU85401
COCAINE CARD
20 testov
21,7 €
23,9 €
VU85410
Immunochromatographic rapid test for the qualitative detection in urine
75 testov
65,2 €
71,7 €
VU86300
KETAMINE CARD
20 testov
24,8 €
27,3 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
20 testov
21,7 €
23,9 €
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85601
PHENCICLIDINE CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85801
METHADONE CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85101
METHAMFETAMINE(mAMP) CARD
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
6
KAT. ČÍSLO
VU85150
NÁZOV
METHYLENDIOSSIMETHAMFETAMINE (MDMA-ECTASY) CARD new
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
20 testov
21,7 €
23,9 €
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
VU85301
OPIATES CARD (EROIN - MORFPHINE - CODEIN)
20 testov
21,7 €
23,9 €
VU85310
Immunochromatographic test for the qualitative detection in urine
75 testov
65,2 €
71,7 €
VU85000
DRUGS MULTI TEST CARD 6 parameters
10 x 6 testov
41,9 €
46,1 €
VU85001
Immunochromatographic test for the detection and differentiation and in
urine of: Methadone - metha-Amphetamine - Benzodiazepine - Cocaine Morphine- Cannabinoids
20 x 6 testov
80,7 €
88,8 €
VU85010
DRUGS MULTI TEST CARD 10 parameters
10 x 10 testov
73,0 €
80,3 €
Immunochromatographic test for the detection and differentiation in urine
of: Methadone - metha-Amphetamine - Benzodiazepine - Cocaine Morphine- Cannabinoids- Phenylciclidine (Barbiturates) Metilendiosssimethanphetamine - Amphetamine - Antidepressiv Triciclic
RAPID DIAGNOSTIC: AGGLUTINATION TESTS
INFECTIOUS DISEASES
KAT. ČÍSLO
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
UB80710
MONONUCLEOSIS LATEX
NÁZOV
62 testov
20,2 €
22,2 €
UB80720
Latex agglutination slide test for the detection of heterophilic antibodies
associated to Mononucleosis.Kit complete with controls and slide.
250 testov
51,2 €
56,4 €
SYPHILIS: RPR TEST
UC80600
VDRL modified. Kit complete with controls and slide.
100 testov
17,1 €
18,8 €
UC80610
VDRL modified. Kit complete with controls and slide.
300 testov
23,3 €
25,6 €
UC80620
VDRL modified. Suspension.
300 testov
18,6 €
20,5 €
UC80610A
VVDRL modified. Kit complete with controls and 50 slide.
300 testov
35,7 €
39,3 €
100 testov
38,8 €
42,7 €
300 testov
76,1 €
83,7 €
300 testov
57,4 €
63,2 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
62 testov
27,9 €
30,7 €
62 testov
24,8 €
27,3 €
62 testov
17,1 €
18,8 €
250 testov
37,3 €
41,0 €
125 testov
17,1 €
18,8 €
62 testov
14,0 €
15,4 €
250 testov
26,4 €
29,0 €
125 testov
14,0 €
15,4 €
SYPHILIS: TPHA TEST
UC80500
Haemoagglutination test, with negative and positive control sera, for the
qualitative determination of antibodies to Treponema pallidum.
UC80515
UC80501
Sospension for the qualitative determination of anti-Treponema pallidum
RHEUMATOLOGY
KAT. ČÍSLO
UB80800
UB80810
UA80100
UA80110
UA80101
UA80200
NÁZOV
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (Antibodies anti-DNA)
Latex agglutination slide test for the detection of Systemic Lupus
Erythematosus (S.L.E.). Kit complete with controls and slide.
Latex agglutination slide test for the detection of Systemic Lupus
Erythematosus (S.L.E.)
PCR LATEX
Latex agglutination slide test for the detection of C-Reactive Protein (PCR) in
undiluted serum. Kit complete with controls and slide.
Latex agglutination slide test for the detection of C-Reactive Protein (PCR) in
undiluted serum.
Latex agglutination slide test for the detection of C-Reactive Protein (PCR) in
undiluted serum.
RF LATEX
Latex agglutination slide test for the detection of Rheumatoid Factor (RF) in
undiluted serum. Kit complete with controls and slide.
UA80210
UA80201
Latex agglutination slide test for the detection of Rheumatoid Factor (RF) in
undiluted serum.
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
7
KAT. ČÍSLO
UA80250
UA80251
UA80300
UA80315
UA80301
NÁZOV
WAALER-ROSE TEST
Latex agglutination slide test for the detection on suspension of Rheumatoid
factors in serum. Kit complete with controls and slide. (Waaler-Rose
modified)
Latex agglutination slide test for the detection on suspension of Rheumatoid
factors in serum. Only Latex
ASO LATEX
Latex agglutination slide test for the detection of O-streptolysine in
undiluted serum. Kit complete with controls and slide.
Latex agglutination slide test for the detection of O-streptolysine in
undiluted serum. Only Latex
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
62 testov
17,1 €
18,8 €
125 testov
17,1 €
18,8 €
62 testov
17,1 €
18,8 €
250 testov
32,6 €
35,9 €
125 testov
18,6 €
20,5 €
NEGATIVE AND POSITIVE CONTROLS FOR RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHIC AND
AGGLUTINATION TESTS
KAT. ČÍSLO
UD80015
NÁZOV
Adenovirus Ctrls new
Negative and positive controls in swab
UD80320
ASO Ctrls
Negative and positive controls
UD80350
Chlamydia trachomatis Ctrls
Negative and positive controls
UD80360
Clostridium difficile Tox. A+B Ctrls
Negative and positive controls
UD80010
Haemoglobin Ctrls new
Negative and positive controls
UD80005
Helicobacter pylori Ctrls new
Negative and positive controls
UD8XXXX
Flu A&B next release
Negative and positive controls in swab
UD80035
Legionella pneumophila Ctrls new
Negative and positive controls in swab
UD80802
Anti n-DNA Ctrls
Negative and positive controls
UD80700
Mononucleosi Ctrls
Negative and positive controls
UD80120
PCR Ctrls
Negative and positive controls
UD80220
RF Ctrls
Controllo positivo e negativo
UD80020
Rotavirus Ctrls new
Negative and positive controls in swab
UD80602
RPR Ctrls
Negative and positive controls
UD80025
Strept A Ctrls
Negative and positive controls
UD80030
Strept B Ctrls
Negative and positive controls
UD80502
TPHA Ctrls
Negative and positive controls
UD80252
Waaler-Rose Ctrls
Negative and positive controls
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
3 x 2 testy
26,4 €
29,0 €
2 x 0,5 ml
7,9 €
8,7 €
2 x 0,5 ml
20,2 €
22,2 €
2 x 0,6 ml
27,9 €
30,7 €
2 x 0,5 ml
17,1 €
18,8 €
2 x 0,5 ml
21,7 €
23,9 €
3 x 2 testy
26,4 €
29,0 €
3 x 2 testy
32,6 €
35,9 €
2 x 0,5 ml
10,9 €
12,0 €
2 x 0,5 ml
10,9 €
12,0 €
2 x 0,5 ml
10,9 €
12,0 €
2 x 0,5 ml
8,7 €
9,6 €
3 x 2 testy
26,4 €
29,0 €
2 x 0,5 ml
8,7 €
9,6 €
2 x 0,5 ml
10,9 €
12,0 €
2 x 0,5 ml
10,9 €
12,0 €
2 x 0,5 ml
9,3 €
10,2 €
2 x 0,5 ml
8,7 €
9,6 €
ACCESSORIES
KAT. ČÍSLO
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
UE 91620
BLACK SLIDE
NÁZOV
1 x 50 Items
6,2 €
6,8 €
UE 91621
WHITE SLIDE
1 x 50 items
6,2 €
6,8 €
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
8
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
48 testov
232,9 €
256,2 €
IMMUNOENZYMATIC TEST
ENZYME IMMUNOASSAY
KAT. ČÍSLO
393140
NÁZOV
HEPY STOOL II Elisa new
Immunoenzymatic test for the detection of antigen Helicobacter pylori on
stool
BACTERIAL SEROLOGY
FEVER MACROTEST (3 x 20 ml = 120 TESTOV)
Bacterial stained suspensions for rapid agglutination on tube, determination of Widal-Wright e Weil-Felix. The following suspensions:
KAT. ČÍSLO
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
XA100000
SALMONELLA TYPHI H
NÁZOV
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100100
SALMONELLA TYPHI O
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100050
SALMONELLA TYPHI TOTALE
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100200
SALMONELLA PARATYPHI AH
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100300
SALMONELLA PARATYPHI AO
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100250
SALMONELLA PARATYPHI A TOTAL
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100400
SALMONELLA PARATYPHI BH
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100500
SALMONELLA PARATYPHI BO
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100450
SALMONELLA PARATYPHI B TOTAL
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100600
SALMONELLA PARATYPHI CH
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100700
SALMONELLA PARATYPHI CO
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100650
SALMONELLA PARATYPHI C TOTAL
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100800
BRUCELLA (TOTAL)
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100850
BRUCELLA ABORTUS
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100860
BRUCELLA MELITENSIS
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100870
BRUCELLA SUIS
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA100900
PROTEUS OX 19
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA101000
PROTEUS OX 2
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA101100
PROTEUS OX K
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA101200
SALMONELLA TYPHI MURIUM TOTAL
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA101250
SALMONELLA ENTERITIDIS TOTAL
3 x 20 ml
16,3 €
17,9 €
XA87249
LISTERIA KIT TUBE TEST
4 x 20 ml
79,2 €
87,1 €
FEVER MICROTEST (3 x 10 ml = 300 TESTOV)
Bacterial stained suspensions for rapid agglutination on micro 96 - well plates. Determinaion of Widal-Wright e Weil - Felix. Kit contains slides, positive
and negative controls and micro 96 -well plates.
The following suspensions:
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
XB100001
SALMONELLA TYPHI H
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100101
SALMONELLA TYPHI O
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100051
SALMONELLA TYPHI TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100201
SALMONELLA PARATYPHI AH
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100301
SALMONELLA PARATYPHI AO
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100251
SALMONELLA PARATYPHI A TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100401
SALMONELLA PARATYPHI BH
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100501
SALMONELLA PARATYPHI BO
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100451
SALMONELLA PARATYPHI B TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100601
SALMONELLA PARATYPHI CH
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100701
SALMONELLA PARATYPHI CO
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100651
SALMONELLA PARATYPHI C TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100801
BRUCELLA (TOTAL)
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100851
BRUCELLA ABORTUS
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100861
BRUCELLA MELITENSIS
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100871
BRUCELLA SUIS
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB100901
PROTEUS OX 19
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB101001
PROTEUS OX 2
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
9
KAT. ČÍSLO
NÁZOV
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
XB101101
PROTEUS OX K
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB101201
SALMONELLA TYPHI MURIUM TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB101211
SALMONELLA ENTERITIDIS TOTAL
3 x 10 ml
27,9 €
30,7 €
XB105000
FEVER KIT
Stained suspensions for: Salmonella typhi H, O, Salmonella paratyphi AH,
AO, Salmonella paratyphi BH, BO and Brucella
FEVER KIT MINOR
Stained suspensions for: Salmonella typhi H, O; Salmonella paratyphi A
total; Salmonella paratyphi B total; Salmonella paratyphi C total and
Brucella
7 x 10 ml
55,9 €
61,5 €
6 x 10 ml
48,1 €
52,9 €
XB105550
FEVER SLIDE TEST (1 x 5 ml = 125 TESTOV)
Bacterial stained suspensions for rapid agglutination on slide. Kit contains slides, positive and negative controls and following suspensions:
KAT. ČÍSLO
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
XC100002
SALMONELLA TYPHI H
NÁZOV
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100102
SALMONELLA TYPHI O
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100052
SALMONELLA TYPHI TOTAL
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100202
SALMONELLA PARATYPHI AH
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100302
SALMONELLA PARATYPHI AO
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC101252
SALMONELLA PARATYPHI A TOTAL
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100402
SALMONELLA PARATYPHI BH
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100502
SALMONELLA PARATYPHI BO
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC101452
SALMONELLA PARATYPHI B TOTAL
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100602
SALMONELLA PARATYPHI CH
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100702
SALMONELLA PARATYPHI CO
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC101652
SALMONELLA PARATYPHI C TOTAL
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100802
BRUCELLA (TOTAL)
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100852
BRUCELLA "BENGAL ROSE"
1 x 5 ml
23,3 €
25,6 €
XC100842
BRUCELLA ABORTUS
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100862
BRUCELLA MELITENSIS
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100872
BRUCELLA SUIS
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC100902
PROTEUS OX 19
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC101002
PROTEUS OX 2
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC101102
PROTEUS OX K
1 x 5 ml
18,6 €
20,5 €
XC105100
MULTIBACTERIAL KIT
Stained suspensions for: Salmonella typhi H, O, Salmonella paratyphi AH,
AO, Salmonella paratyphi BH, BO, Salmonella paratyphi B totale, Salmonella
paratyphi C total and Brucella
9 x 5 ml
107,1 €
117,8 €
CENA s 10% DPH
CONTROL SERA
KAT. ČÍSLO
BALENIE
CENA bez DPH
XE105030
NEGATIVE CONTROL
NÁZOV
3 x 0,75 ml
7,8 €
8,5 €
XE105040
POLIVALENT POSITIVE CONTROL
3 x 0,75 ml
18,6 €
20,5 €
XE108000
SALINE
5 x 100 ml
12,4 €
13,7 €
REAGENT FOR PLATELET AGGREGATION - ADEHESIVENESS
REAGENT FOR PLATELET AGGREGATION
KAT. ČÍSLO
3115001
311500WB
NÁZOV
AGP TEST
KIT for platelet aggregation evaluation on PRP induced by: Collagene, ADP,
Adrenaline, Ristocetin
ARACHIDONIC ACID (50 mM)
Aggregation Reagent for PRP and whole blood
311500BL
ADRENALINE 5mM (Epinephrin) LIO
Aggregation Reagent plus Diluent A
311500A
ADP 0,1 mM
Aggregation Reagent plus Diluent A, aggregation on PRP
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
900 det.
246,8 €
271,5 €
150 det.
308,9 €
339,8 €
36 x 0,5 ml
192,5 €
211,8 €
24 x 0,5 ml
156,8 €
172,5 €
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
10
KAT. ČÍSLO
311500WA
NÁZOV
ADP 1 mM
Aggregation Reagent plus Diluent A, aggregation on whole blood
311501C
COLLAGEN 1 mg/ml
Aggregation Reagent plus Diluent B
311500D
RISTOCETIN 25 mg
Aggregation Reagent plus Diluent A
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
6 x 0,5 ml
57,4 €
63,2 €
6 x 0,5 ml
784,0 €
862,4 €
6 x 0,5 ml
558,9 €
614,8 €
BALENIE
CENA bez DPH
CENA s 10% DPH
6 testov
86,9 €
95,6 €
6 testov
86,9 €
95,6 €
REAGENT FOR PLATELET ADHESIVENESS
KAT. ČÍSLO
3110021
NÁZOV
ADEPLAT S
Standardized test for platelet hypo - adhesiveness evaluation
3110061
ADEPLAT T
Standardized test for platelet hypo - adhesiveness evaluation
Ecoli s.r.o. , Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovak Republic
tel.: +421 2 6478 9336 fax: +421 2 6478 9040 www.ecoli.sk [email protected]
11
Download

BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY RÝCHLE LATEX TESTY ID