Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.3349
Název projektu
I nejvyšší věž byla začata od základů
(zkráceně NV)
Klíčová aktivita
III/2
Sada č. 6
IDENTIFIKÁTOR: VY_32_INOVACE_SADA_6_Ch, č.16
Klíčová aktivita
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Tematický okruh
Téma
Období tvorby VM
Ročník
Autor
Anotace o možnosti využití VM
Ověření (dle TK)
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Člověk a příroda
Chemie
Organická chemie - uhlovodíky
Alkeny
2011-2013
9.
Mgr.Alena Čelovská
DUM definuje pojem alkeny, polohová izomerie, předkládá názvy,
vzorce alkenů, jejich vlastnosti a některé zástupce.
15.1.2013
ALKENY
dvouprvkové
sloučeniny uhlíku
a vodíku
Alkeny
1) Jaké vazby se vyskytují v uhlíkatém řetězci?
2) Jaký je uhlíkatý řetězec uvedených sloučenin?
H H H H
H H
H
H-C–C=C–C–H
H–C–C–C=C-H
H
H
H H
H-C-H
H-C-H
H
ad 1) jedna dvojná vazba, další jednoduché
ad 2) přímý nebo rozvětvený (acyklický) C – řetězec
Alkeny
Jsou to uhlovodíkové sloučeniny,
které mají v otevřeném
uhlíkatém řetězci
jednu dvojnou vazbu.
Názvosloví alkenů
Úkol: Vytvoř strukturní vzorec
prvního uhlovodíku alkenu.
Otázka: Jak se nazývá uhlovodík alkan se dvěma uhlíky v
řetězci?
ethan
U alkenů je ke kořeni názvu alkanů připojena koncovka – en
kořen … eth – en … koncovka
ethen
Homologická řada
Název
Molekulový
vzorec
Racionální vzorec
Strukturní vzorec
ethen
C2H4
CH2=CH2
H H
C=C
H H
ethen
propen
propen C3H6
CH2=CH-CH3
H H H
C=C– C–H
H
H
buten
CH2=CH-CH2-CH3
H H H H
C=C–C– C–H
H
H H
C4H8
Je mezi molekulami po sobě následujících
alkenů nějaká podobnost?
jsou rozdílné vždy o stejnou skupinu – CH2
buten
Obecný vzorec
(pomocí něho odvodíme vzorec libovolného alkenu)
Otázka: Jak ovlivnila přítomnost dvojné vazby počet
vodíků ve sloučenině?
Počet vodíků se snížil o dva.
Otázka: Jaký bude obecný vzorec alkenů jestliže u alkanů
je CnH2n + 2 ?
CnH2n
Úkol: Zapiš název
a vzorec prvních
třech zástupců
z každé homologické
řady.
Počet
C
1
2
3
4
Název
alkanu
Vzorec
alkanu
Název
alkenu
Vzorec
alkenu
Vlastnosti alkenů
Alkeny se dříve označovaly pojmem olefiny a to proto, že se
vyrábějí z ropy. Z latiny oleum (ropa) a affinis (slučivý).
Podobají se alkanům.
Skupenství plynné (po 3 C v řetězci),kapalné
(po 16 C) a vyšší alkeny jsou pevné voskovité
látky.
Násobná vazba zvyšuje reaktivitu.
Výskyt v přírodě vzácný, výroba z alkanů
vytvořením dvojné vazby.
Izomerie
(polohová –umístění násobné vazby v C řetězci)
•
hex-1-en
hex-2-en
hex-3-en
stejný sumární vzorec C6H12 – různé vlastnosti
Alkeny
shrnutí
• Jsou to uhlovodíky, které mají v molekule s
otevřeným řetězcem mezi atomy uhlíku jednu
dvojnou vazbu .
• Koncovka: - en
• Obecný vzorec: CnH2n
Alkeny
Ethen (ethylen) C2H4
zástupci
Výskyt:
v ropě, zemním plynu, koksárenském plynu
Vlastnosti:
- bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, nasládlé vůně
- v určitém poměru vytváří se vzduchem výbušnou
směs
Využití:
- Jako hormon urychlující zrání ovoce
- základní surovina v chem. průmyslu
(např.polyethylen)
zástupce
Propen (propylen) C3H6
CH2 = CH – CH3
Výskyt: v ropě
Vlastnosti: bezbarvý, vysoce hořlavý plyn, bez zápachu
Využití: výroba polypropylenu
H
Buten C4H8
CH2 – CH3
C=C
– surovina pro výrobu syntetického kaučuku,
Koupelnová
podložka
leteckého benzínu
H
H
Úkoly k procvičení:
1a) Jak se nazývá řada uhlovodíků se stejným obecným vzorcem?
b) Jaký je obecný vzorec alkenů?
ad a) homologická řada
ad b) CnH2n
2) Vypočítej pomocí obecného vzorce sumární vzorec uhlovodíku:
a) oktenu
b) nonadekenu (n = 19)
C8H2.8 = C8H16
C19H2.19 = C19H38
3) Doplň vazby u daného uhlovodíku:
-C- -C-C–C–C=C–C–
C C
C–C–C=C–C–
Úkoly k procvičení:
4) Co znamená pojem acyklický?
otevřený
5) Olefiny (alkeny) se vyskytují a vyrábějí z …..
ropy
6) Který z alkenů se používá:
a) k výrobě syntetického kaučuku b) jako hormon urychlující
zrání
buten
ethen
Děkuji za pozornost.
Příští téma…..
ALKADIENY
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-02-01].
•
•
•
•
•
•
http://www.green-planet-solar-energy.com/alkene.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propen
http://chneukirchen.org/blog/archive/2004/05/ppchtex.html
http://www.e-chembook.eu/databaze_molekul/fenol.png
http://www.thekitchn.com/food-science-ethylene-gas-130275
http://www.bridgestone.cz/tisk-a-media/tiskovezpravy/2012/bridgestone-corporation-a-ajinomoto-co-inc-spolecnevyvijeji-synteticky-kaucuk-z-biomasy
• http://www.koupelny-online.cz/protiskluzova-podlozka-platfus-do-sprchkoutu-modra/d-77337/
• http://e-vsudybyl.cz/clanky/87-milionu-litru-denne-1814.html
Zpracovala Mgr. Alena Čelovská
Download

VY_32_INOVACE_SADA_6_Ch, -