Do kontaktu so spoločnosťou PRAMA som prišiel v októbri 2010, prostredníctvom
inzerátu na Pozíciu „Vedúci nákupu“, uverejnenom na stránke Profesia Sk. So
zástupkyňou spoločnosti p. Dobríkovou som absolvoval niekoľko osobných pohovorov,
vrátane stretnutia s predstaviteľmi spoločnosti Woodcote Slovakia s.r.o, ktorá sa
uvedenú pozíciu chystala obsadiť.
Stretnutia s p. Dobríkovou boli vedené na vysokej úrovni, profesionálnym spôsobom,
vecné a korektné.
Výsledkom tejto aktivity bolo akceptovanie uvedenej pozície oboma stranami, a na tejto
pozícii pracujem až do súčasnosti.
Medzinárodný rozmer spoločnosti Woodcote Slovakia s.r.o a charakter vykonávanej
práce mi vyhovuje a umožňuje uplatniť schopnosti (odborné, jazykové), ktoré som
nadobudol v predchádzajúcich zamestnaniach.
Ďakujem týmto p. Dobríkovej a spoločnosti PRAMA za spoluprácu a ústretovosť pri
hľadaní zamestnania.
Ing. Pavol Tokoš
Purchase Manager
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. · Stará Vajnorská 37 · 831 04 Bratislava · Slovakia
T: +421 2 444 529 45 · F: +421 2 491 050 47 · M: +421 911 101 431
www.woodcote.sk www.podlahy-dvere.sk www.extherm.sk
Download

Do kontaktu so spoločnosťou PRAMA som prišiel v