Katalóg výrobkov a systémov
2011
ZateplenIE
OMIETKY
FARBY
Systémy EXTHERM
Obsah
EXTHERM je certifikovaný vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS, spĺňajúci najprísnejšie európske kritériá podľa
ETAG 004.
Ponúkané systémy EXTHERM
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s fasádnym polystyrénom EPS F
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s fasádnou minerálnou doskou a lamelou
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s extrudovaným polystyrénom XPS
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS so sivým fasádnym polystyrénom EPS F PLUS
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s EPS Perimeter SD
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s keramickým obkladom
Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS s fasádnym polystyrénom na drevený podklad
Výhody systému EXTHERM
Jednoduchá a rýchla spracovateľnosť
Výrazné úspory nákladov na vykurovanie
Odstránenie tepelných mostov
Bohaté možnosti architektonického stvárnenia plášťov budov
Výber z viac ako 900 odtieňov omietok a farieb
Ponuka 1001 odtieňov mramorových omietok
Zaručená kvalita preverená realizovanými objektmi nielen na Slovensku
Miešanie na počkanie na 10 miestach na Slovensku
Technická podpora EXTHERM
Produktové školenia
Návrh hrúbky izolácie a najvhodnejšieho riešenia
Cenové kalkulácie kompletného systému
Vzorkovník Extherm Eurotrend s možnosťou výberu až 900 odtieňov omietok a farieb
Vzorkovník Extherm Granit s ponukou až 1001 odtieňov mramorových omietok
Odporučenie licencovaných a preškolených realizačných firiem
Podpora pri licencovaní realizačných firiem
Technologický predpis EXTHERM
Program Komplexná obnova budov - súčinnosť pri príprave, realizácii a financovaní stavby
www.extherm.com
Európske technické osvedčenia EXTHERM MW - ETA 08/0044 a EXTHERM EPS – ETA 09/0145
Skladba systému......................................................................................................................4
Kotevné plány ..........................................................................................................................4
Pokyny pre realizáciu..............................................................................................................5
Vizualizácia farebného návrhu fasády.................................................................................5
Lepiace a stierkovacie hmoty................................................................................................6
Sklotextilné sieťoviny ............................................................................................................6
Omietky a penetrácia.............................................................................................................7
Štruktúry omietok...................................................................................................................7
Fasádne a vnútorné farby......................................................................................................8
Mramorové omietky a ich farebnosť..............................................................................9-11
Príslušenstvo k ETICS......................................................................................................12-13
Izolácie ....................................................................................................................................14
Referencie...............................................................................................................................15
Zoznam predajných miest...................................................................................................16
Prehlásenie o zhode
ES PREHLÁSENIE O ZHODE
ES PREHLÁSENIE O ZHODE
V súlade zo smernicou 89/106/EHS Rady Európskych spoločenstiev zo dňa 21. Decembra 1988
o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, týkajúcich sa stavebných
výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice 93/68/EHS Rady Európskych
spoločenstiev zo dňa 22. júla 1993
V súlade zo smernicou 89/106/EHS Rady Európskych spoločenstiev zo dňa 21. Decembra 1988
o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, týkajúcich sa stavebných
výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice 93/68/EHS Rady Európskych
spoločenstiev zo dňa 22. júla 1993
Výrobca
Výrobca
WOODCOTE Slovakia, s. r.o. , Stará Vajnorská 37, Bratislava, 83104, Slovenská Republika
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. ,Stará Vajnorská 37, Bratislava, 83104, Slovenská Republika
IČO: 314 04 367
IČO: 314 04 367
Prehlasuje, že výrobok vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém (ETICS)
Prehlasuje, že výrobok vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém (ETICS)
z penového polystyrénu s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
z minerálnej vlny s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
EXTHERM EPS
EXTHERM MW
je v zhode s požiadavkami ETA-09/0145
je v zhode s požiadavkami ETA-08/0044
vydanom dňa 20. 8. 2010 s platnosťou do 26. 5. 2014
vydanom dňa 20. 8. 2010 s platnosťou do 2. 6. 2013
www.extherm.com
EXTHERM je ako veľmi kvalitný vonkajší kontaktný zatepľovací systém na trhu v Slovenskej republike od r. 2003.
Rovnako ako má svojich spokojných zákazníkov na trhoch v ďalších krajinách ako je Česká republika, Poľsko, Maďarsko
a Rumunsko.
V Bratislave 27. 8. 2010
V Bratislave 27. 8. 2010
Toto je ES prehlásenie o zhode je vydané na základe ES CERTIFIKÁTU VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY
Toto je ES prehlásenie o zhode je vydané na základe ES CERTIFIKÁTU ZHODY č. 1301-CPD-0637 a ES CERTIFIKÁTU
VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY č. 1301-CPD-0529 , vydaného TSÚS Bratislava, n.o. , dňa 27. Augusta 2010.
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. , Stará Vajnorská 37, Bratislava, 83104, Slovenská Republika, IČO: 314 04 367
2
č. 1301-CPD-0530 , vydaného TSÚS Bratislava, n.o. , dňa 27. Augusta 2010.
1/1
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. , Stará Vajnorská 37, Bratislava, 83104, Slovenská Republika, IČO: 314 04 367
1/1
3
Pokyny pre realizáciu
Skladba systému EXTHERM
min.
EXTHERM FIX - lepiaci tmel
KOTVA - hmoždinka
správne
správne
EXTHERM EPS F alebo iná izolácia
1) Osadenie soklového profilu
do vodorovnej polohy a
pripevnenie soklovou
hmoždinkou k podkladu
(cca 3ks/bm)
EXTHERM Fix - armovacia stierka
EXTHERM - sklotextilná mriežka
nesprávne
nesprávne
2a)Lepenie fasádnych dosiek
z polystyrénu a z minerálnej vlny. Minimálne 40%
plochy fasádnej dosky
má byť pevne spojené s
podkladom
2b)Celoplošné lepenie lamiel
z minerálnej vlny s kolmým
vláknom
3a)Kladenie fasádnych dosiek
na väzbu a rozmiestnenie
hmoždiniek na ploche a
zosilnenie v rohoch
správne
správne
EXTHERM Fix - armovacia stierka
nesprávne
nesprávne
EXTHERM - univerzálna penetrácia podkladu
EXTHERM - zatieraná alebo ryhovaná omietka
3b) Nesprávne kladenie dosiek
bez väzby
cm
50
cm
25
Kotevné plány
3c)Nesprávne vypĺňanie škár
4) Povrch izolantu je NUTNÉ
5a)Vyrezanie fasádnej dosky
medzi doskami lepiacim
upraviť zabrúseným hoblíkom
podľa tvaru okenného
tmelom. Vzniknuté škáry NIKDY
alebo dverného otvoru
nevypĺňame lepiacim tmelom
5b)Vystuženie oblastí so zvýšeným napätím (okenné a
dverné otvory) prídavnou
diagonálnou výstužou
s rozmerom min. 50x25 cm
ETICS s EPS 70F – únosný podklad
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
počet hmoždiniek v ploche: 4 ks/m2
ETICS s EPS 70F – neúnosný podklad
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
počet hmoždiniek v ploche: 5 ks/m2 (sivá)
počet hmoždiniek v rohu: 8 ks/m2 (zelená), od 0 do 8 m
počet hmoždinek v rohu: 12 ks/m2 (červená), nad 8 m
ETICS s minerálnou fasádnou doskou
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
počet hmoždiniek v ploche: 6 ks/m2 (sivá), od 0 do 8 m
počet hmoždiniek v rohu: 7 ks/m2 (zelená), od 8 do 20 m
počet hmoždiniek v rohu: 9 ks/m2 (červená), nad 20 m
6) Vytvorenie armovacej
vrstvy vložením sklotextilnej sieťoviny do lepiaceho
tmelu. Prekrytie sieťoviny
pri nadpájaní je min. 100
mm
7) Príprava podkladu
penetračným náterom
8) Nanesenie tenkovrstvovej
farebnej omietky pomocou
antikorového hladidla a
následne hladidlom
z plastu
Vizualizácia farebného návrhu fasády
ETICS s minerálnou lamelovou doskou - únosný podklad
www.extherm.com
www.extherm.com
rozmer dosky: 1000 x 200 mm
počet hmoždiniek v ploche: 4 ks/m2 (sivá)
počet hmoždiniek v rohu: 8 ks/m2 (modrá)
pozn.: Zvýšený počet hmoždiniek v oblasti rohov sa počíta 2 m od rohu objektu.
EXTHERM ponúka službu „Vizualizácia farebného návrhu fasády“ – pomoc pri výbere farebného odtieňa fasády pred realizáciou.
Spracovanie návrhu fasády z digitálnych fotografií až v 900 farebných odtieňoch zo vzorkovníka EXTHERM EUROTREND.
Ukážka spracovania farebného návrhu fasády v troch rôznych farebných odtieňoch.
4
5
EXTHERM lepiace a stierkovacie hmoty ETICS
EXTHERM omietky a penetrácia
EXTHERM Fix
EXTHERM akrylátová omietka zatieraná a ryhovaná
Lepiaca hmota na báze cementu určená pre lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek z EPS F a MW.
spotreba: cca 3,5 kg/m2 pre lepenie EPS F
cca 3,5 kg/m2 pre stierkovanie EPS F
cca 5,0 kg/m2 pre lepenie MW
cca 5,0 kg/m2 pre stierkovanie MW s kolmými vláknami
cca 7,0 kg/m2 pre stierkovanie MW s pozdĺžnymi vláknami
balenie: vrece 25 kg, 42 (48) vriec /pal. = 1050 kg (1200 kg)
No
vin
ka
No
vin
ka
(EXTHERM Spachtelputz a Strukturputz AL)
Prefarbená omietka pastovitej konzistencie, použiteľná v exteriéri a interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, ľahko spracovateľná a paropriepustná. Podklad je nutné
penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod omietku a nechať vyzrieť 24
hodín. Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť prefarbenú penetráciu vo farbe
omietky.
štruktúra
zatieraná
zatieraná
zatieraná
zatieraná
ryhovaná
ryhovaná
zrnitosť
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
spotreba 1,8 - 2,0 kg/m2 2,5 - 3,0 kg/m2 3,3 - 3,9 kg/m2 3,5 - 4,1 kg/m2 2,7 - 3,1 kg/m2 3,5 - 4,0 kg/m2 výdatnosť 6,8 - 7,5 m2/bal 5,0 - 6,0 m2/bal 3,8 - 4,5 m2/bal 3,7 - 4,2 m2/bal 4,8 - 5,5 m2/bal 3,8 - 4,2 m2/bal
EXTHERM Fix R
Rýchlotuhnúca lepiaca hmota na báze cementu určená pre lepenie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek z EPS F a MW v zimnom období.
spotreba: cca 3,5 kg/m2 pre lepenie EPS F
cca 3,5 kg/m2 pre stierkovanie EPS F
cca 5,0 kg/m2 pre lepenie MW
cca 5,0 kg/m2 pre stierkovanie MW s kolmými vláknami
cca 7,0 kg/m2 pre stierkovanie MW s pozdĺžnymi vláknami
balenie: vrece 25 kg, 42 vriec /pal. = 1050 kg
balenie: 15 kg vedro
EXTHERM silikónová omietka zatieraná a ryhovaná
(EXTHERM Spachtelputz a Strukturputz SN)
Prefarbená omietka pastovitej konzistencie, použiteľná v exteriéri a interiéri.
Omietka je vysoko vodoodpudivá, paropriepustná a odolná voči znečisteniu.
Podklad je nutné penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod omietku a
nechať vyzrieť 24 hodín. Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť prefarbenú
penetráciu vo farbe omietky.
EXTHERM Fix E
Lepiaca hmota na báze cementu určená pre lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek z EPS F.
spotreba: cca 3,5 kg/m2 pre lepenie EPS F
cca 3,5 kg/m2 pre stierkovanie EPS F
balenie: vrece 25 kg, 42 (48) vriec /pal. = 1050 kg (1200 kg)
štruktúra
zatieraná
zatieraná
ryhovaná
zrnitosť
1,5 mm
2,0 mm
2,0 mm
spotreba 2,5 - 3,0 kg/m2 3,3 - 3,9 kg/m2 2,7 - 3,1 kg/m2
výdatnosť 5,0 - 6,0m2/ bal 3,8 - 4,5m2/ bal 4,8 - 5,5 m2/bal
balenie: 15 kg vedro
No
vin
ka
EXTHERM Flex
EXTHERM univerzálna penetrácia pod omietku
Flexibilná lepiaca malta triedy C2TE určená pre lepenie ťažkých keramických
obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramických dlažieb v exteriéri a interiéri.
spotreba: cca 1,6 – 4,5 kg/m2
balenie: vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
(EXTHERM Primer)
Penetračný prefarbený náter pre vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou
EXTHERM akrylátových, silikónových a mramorových omietok.
spotreba:
cca 0,15kg/m2 - na lepiace stierky EXTHERM
cca 0,20kg/m2 - na bežné minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 75 - 100 m2/15 kg vedro
cca 37,5 - 50 m2/7,5 kg vedro
EXTHERM Thermo Kleber
Nízkoexpanzná polyuretánová pena je určená pre lepenie fasádnych dosiek z EPS F,
XPS na podklady z dreva, sadrokartónu a sadrovlákna.
výdatnosť dózy: pri ø 4 cm výdatnosť cca 6 m2
pri ø 3 cm výdatnosť cca 8 m2
balenie:
dóza 750 ml, 12 ks/krab.
Štruktúry akrylátových a silikónových omietok
EXTHERM sklotextilné sieťoviny
EXTHERM sklotextilná sieťovina 145g
Sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkalickým látkam,
hustota sieťoviny 3,5 x 4,5 mm, plošná hmotnosť 145g/m2.
zatieraná omietka 1,0 mm
zatieraná omietka 1,5 mm
ryhovaná omietka 2,0 mm
ryhovaná omietka 3,0 mm
zatieraná omietka 2,0 mm
zatieraná omietka 2,5 mm
šírka rolí: 1 (1,1) m
balenie: 1 rola = 50 (55) m2
30 (33) rolí / 1 pal. = 1500 (1815) m2
www.extherm.com
www.extherm.com
spotreba: cca 1,1 bm/m2
výdatnosť: cca 45 (50) m2 na rolu
EXTHERM sklotextilná sieťovina 165 g
Sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkalickým látkam,
hustota sieťoviny 3,5 x 3,5 mm plošná hmotnosť 165 g/m2
spotreba: cca 1,1 bm/m2
výdatnosť: cca 45 (50) m2 na rolu
6
šírka rolí: 1 (1,1)m
balenie: 1 rola = 50 (55) m2
30 (33) rolí / 1 pal. = 1500 (1815) m2
7
EXTHERM Mramorové omietky
Farebnosť a štruktúra mramorových omietok
EXTHERM Mramorové omietky
(EXTHERM Marmerstuck)
Omietka z farebných kamienkov, použiteľná v exteriéri a interiéri. Podklad je nutné
penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod omietku a nechať vyzrieť
24 hodín.
HBBW
HBWW
HFFF
HHBW
HHFF
HHHF
HHHK
HHHW
HHKK
HHWW
HKKK
HWWW
KFFF
KFGW
KKFF
KKKF
KKKS
KKKW
KKSS
KKWF
KSSS
KWFF
KWWF
KWWW
NBBB
NBBP
NBPP
NFFF
NFFK
NFFP
NFFZ
NFKK
NFPP
NFWP
NFWZ
NFZZ
NHHH
NHHK
NHHP
NHKK
NHPP
NKFW
NKKK
NNBB
NNBP
NNFF
NNFK
NNFP
NNFZ
NNHH
NNHK
NNHP
NNKK
NNNB
NNNF
NNNH
NNNK
NNNP
NNNS
NNNW
NNNZ
NNPP
NNSS
NNWW
NNZZ
NPBF
NPPP
NSSS
NWWW
NZZZ
PBBB
PGGG
PHHH
PHHK
PHKK
PKKK
PKKW
PKWW
EXTHERM Mramorová omietka 2,0 mm
spotreba: 4,5 - 5,5 kg/m2
balenie: 15 kg
výdatnosť: 2,7 - 3,3 m2/vedro
EXTHERM univerzálna penetrácia pod omietku
(EXTHERM Primer)
Penetračný prefarbený náter pre vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou
EXTHERM akrylátových, silikónových a mramorových omietok.
spotreba:
cca 0,15 - na lepiace stierky EXTHERM
cca 0,20 - na bežné minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 75 - 100 m2/15 kg vedro
cca 37,5 - 50 m2/7,5 kg vedro
Farebnosť a štruktúra mramorových omietok
Základná
farebnosť
NNNN
www.extherm.com
BBBF
PPPP
BBBH
FFFF
SSSS
BBBW
GGGG
VVVV
BBFF
HHHH
WWWW
BBHH
KKKK
ZZZZ
BBPW
BBWW
BFFF
BHHH
BPPW
BPWW
BWWW
FBHP
FBSP
FFFG
FFFP
FFFS
FFFW London
FFGG Madrid
FFHK
FFHW
FFWS
FGGG
FHHK
FHHW
FHKK
FHWW
FPPP
FPWK
FWWW
GFFP
GFPP
GGFP
GGGK
GGKK
GKKK
8
www.extherm.com
BBBB
9
EXTHERM fasádne farby
Farebnosť a štruktúra mramorových omietok
EXTHERM akrylátová fasádna farba
PPBB
PPFF
PPGG
PPHH
PPHK
PPKK
PPKW
PPPB
PPPG
PPPH
PPPK
PPPS
PPPZ
PPSK
PPSS
PPWG
PPWZ
PPZZ
PSKK
PSSK
PSSS
PWFF
PWFG
PWGG
PWSK
PWWF
PWWG
PWWZ
PWZZ
PZZZ
SBBB
SKKW
SKWF
SKWW
SSBB Barcelona
SSFF
SSKW
SSSB
SSSF
SSWF
VVVW
VVWW
VWWW
WFHK
WFPP Amsterdam
WGGG
WGGH
WGHH
WPPP
WVKK
WVVK
WWFF
WWFS
WWGG
WWGH
WWKK
WWPP Dakar
WWVK
WWWG
WWWP
(EXTHERM Akrylfarbe AL)
Náter použiteľný v exteriéri a interiéri. Farba je vodoodpudivá, ľahko spracovateľná
a paropriepustná.
skladba náteru: 1. vrstva EXTHERM univerzálna penetrácia pod fasádnu farbu
2. a 3. vrstva EXTHERM akrylátová fasádna farba
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m2 (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m2/15 l vedro cca 30 - 50 m2/10 l vedro
cca 15 - 25 m2/ 5 l vedro
EXTHERM silikónová fasádna farba
(EXTHERM Silikonfarbe SN)
Náter použiteľný v exteriéri a interiéri. Farba je vysoko paropriepustná,
vodoodpudivá a odolná voči znečisťovaniu.
skladba náteru: 1. vrstva EXTHERM univerzálna penetrácia pod fasádnu farbu
2. a 3. vrstva EXTHERM silikónová fasádna farba
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m2 (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 30 - 50 m2/10 l vedro
EXTHERM vnútorné farby
EXTHERM vnútorná farba PROFI
Matný, oteruvzdorný biely interiérový náter s vysokou krycou schopnosťou. Dodávaný
náter podľa vzorkovníka EXTHERM.
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m2 (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m2/15 l vedro cca 30 - 50 m2/10 l vedro
cca 15 - 25 m2/ 5 l vedro
EXTHERM vnútorná farba STANDARD
Matný oteruvzdorný biely interiérový náter s vysokou krycou schopnosťou.
Dodávaný náter v bielej farbe.
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m2 (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m2/15 l vedro cca 30 - 50 m2/10 l vedro
EXTHERM penetrácie pod fasádne a vnútorné farby
ZGGG
ZHFF
ZHHF
ZSSS
ZWWW
ZZFF
ZZGG
ZZHF
ZZSS
ZZWW Paríž
ZZZF
ZZZG
ZZZS
ZZZW
10
ZWWF
ZZWF
EXTHERM univerzálna penetrácia pod farbu
www.extherm.com
www.extherm.com
ZFFF
(EXTHERM Primer Impregner)
Penetračný náter pre vyrovnávanie nasiakavosti podkladov pred aplikáciou
EXTHERM akrylátových, silikónových a vnútorných farieb.
spotreba: cca 0,06 - 0,20 l/m2 na obvyklé minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 50 - 166 m2/10 l vedro
cca 25 - 83 m2/ 5 l vedro
11
Príslušenstvo ETICS
Príslušenstvo ETICS
Soklový (štartovací) hliníkový profil s okapničkou
Dĺžka 2m
Hrúbka plechu 0,6/0,7/1,0 mm
Šírka 23-253 mm
Rohová hliníková lišta so sklotextilnou tkaninou 10/10
Dĺžka 2,5m
Okapnica s tkaninou pre soklový profil
Dĺžka 2,0m
Rohová PVC lišta so sklotextilnou tkaninou 10/10
Dĺžka 2,5m
Zatĺkacia (soklová) hmoždinka pre upevnenie soklových profilov
Spotreba 3ks/bm
Balenie 6x60 mm 50ks
6x80 mm 50ks
Rohový EKO profil so sklotextilnou tkaninou 10/10
Dĺžka 2,0m
Vymedzovacia podložka pre vyrovnanie nerovnosti muriva pri montáži soklových profilov
50 x 50 x 3, 5, 8, 10, 15 mm
Balenie 100ks
Pripojovací parapetný profil so sklotextilnou tkaninou
Dĺžka 2,0m
Spojka soklových profilov
Balenie 30 mm 100ks
Balenie 100 mm 10ks
Dilatačný profil priebežný stenový so sklotextilnou tkaninou
Dĺžka 2,0m
Tanierové hmoždinky ø 10 mm plastový tŕň
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom vhodné pre kotvenie tepelno izolačných systémov
s EPS F (polystyrénová fasádna doska) alebo XPS (extrudovaný polystyrén) na podklad z betónu a
plných tehál. Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 50 mm.
Dilatačný profil rohový stenový so sklotextilnou tkaninou
Dĺžka 2,0m
Lišta s tkaninou EKO 206
Dĺžka 1,4/2,4m
Tanierové hmoždinky ø 8 mm kovový tŕň
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom vhodné pre kotvenie minerálnych fasádnych dosiek
na podklad z betónu a plných tehál. Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 50 mm.
Lišta s tkaninou EKO 206 s tesniacim jazýčkom
Dĺžka 1,4/2,4m
www.extherm.com
www.extherm.com
Fasádny tanier KWL pre zväčšenie priemeru hmoždinky pri kotvení fasádnych lamiel
Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omietku
Dĺžka 2,0m
Tanier fasádny KC a samorezná skrutka pre kotvenie izolácie ku drevenému alebo
oceľovému podkladu
Doporučená kotevná hĺbka 30mm do dreva, 20mm do ocele
12
13
Izolácie
Farebnosť
EXTHERM EPS 70 F (fasádny polystyrén)
Objemovo stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu pre kontaktný
zatepľovací systém.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,038 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
Farebná odlišnosť
Vzorkovník Extherm je vyrobený tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu výrobca nemôže zaručiť úplnú
zhodu odtieňov vzorkovníka s odtieňmi natiahnutých farieb alebo omietok. Výsledný odtieň materiálu je závislý
od jeho typu, zrnitosti, štruktúry podkladu, na čase schnutia, dopadu svetla a na spôsobe nanášania. Je vhodné
pre každú zákazku objednať potrebné množstvo materiálu naraz a spracovať ho, ako je možné, za ustálených
poveternostných podmienok. Farebná zhoda je zaručená len v rámci jednej výrobnej šarže. V každom prípade
je potrebné nanášať na jednotlivé ucelené plochy materiál bez prerušenia práce.
Prefarbenie penetračných náterov
EXTHERM EPS 80 F (fasádny polystyrén)
Objemovo stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu pre kontaktný
zatepľovací systém.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,037 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: 10-250 mm
U mozaikových a ryhovaných omietok odporúčame používať prefarbenú penetráciu podľa vzorkovníka
Extherm. Výrazne tým znížite riziko presvitania podkladu.
Hodnota svetelnej odrážavosti (HBW)
Pri aplikácii omietok s kontaktným zatepľovacím systémom ETICS neodporúčame použité odtiene s nízkou
hodnotou svetelnej odrážavosti / HBW <25 /. Tmavé odtiene s nízkou tepelnou odrážavosťou spôsobujú
prehrievanie zateplených fasád a následné odtrhnutie tenkovrstvovej prefarbenej omietky. Odtiene vhodné
za určitých podmienok s HBW 25 - 30 odporúčame konzultovať s výrobcom.
Zoznam nevhodných odtieňov a vhodných za určitých podmienok je súčasťou vzorkovníka Extherm.
Vzorky omietok a farieb
EXTHERM EPS 100 F (fasádny polystyrén)
Objemovo stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu pre kontaktný
zatepľovací systém.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: 10-250 mm
EXTHERM EPS 70 F PLUS (sivý fasádny polystyrén)
Objemovo stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu s prísadou
grafitu pre kontaktný zatepľovací systém.
Nov
ink
a
Pred objednaním požadovanej omietky alebo farby Vám odporúčame použiť farebnú vzorku. Tak predídete
prípadným neoprávneným reklamáciám z dôvodu farebnej odchýlky od vzorkovníka Extherm.
Upozornenie
Spotreba prefarbených omietok, farieb a penetrácie uvádzaných v katalógu bola nameraná na zvislom, rovnom
a hladkom podklade. Podľa druhu podkladu, architektonického stvárnenia a spôsobu aplikácie sa spotreba
môže zvýšiť. Zatieraná omietka 1mm sa neodporúča používať vo veľkých plochách u ETICS z dôvodu nižšej
mechanickej pevnosti.
Referencie
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,032 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: 20-200 mm
Minerálna fasádna doska
Čadičová doska s pozdĺžnymi vláknami
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,039 W/mK.
rozmer: 1000 x 600 mm hrúbka: 20-200 mm
Minerálna fasádna doska
Čadičová doska s pozdĺžnymi vláknami
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000 x 600 mm hrúbka: 60-200 mm
Minerálna fasádna doska
Čadičová doska s kolmými vláknami
www.extherm.com
www.extherm.com
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,040 W/mK.
rozmer: 1000 x 600 mm hrúbka: 20-260 mm
Extrudovaný polystyrén XPS
Extrudovaný polystyrén s rovnou hranou a drsným (waflovým) povrchom určený predovšetkým pre
tepelnú izoláciu soklových a podzemných častí obvodových stien a strateného debnenia
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,034 W/mK.
Pevnosť v tlaku 300kPa
Nasiakavosť WL (T): < 0,5%
rozmer: 1250x600 mm hrúbka: 20-120 mm
ETICS s EPS 70F – neúnosný podklad
14
15
Technické poradenstvo a miešacie centrá EXTHERM
BRATISLAVA, Woodcote Stavebniny
Stará Vajnorská 37 tel: 0911 102 390
tel: 02/491 050 45 (49) fax: 02/444 606 38
e-mail: [email protected]
PREŠOV, Woodcote Stavebniny
Strojnícka 18
tel: 0911 241 542
tel: 051/749 67 40 (43,44)
fax: 051/776 43 09
e-mail: [email protected]
POPRAD, Woodcote Stavebniny
Teplická 4
tel: 0903 400 761
tel: 052/789 33 23 (24)
fax: 052/776 71 23
e-mail: [email protected]
TRNAVA, Woodcote Stavebniny
Cukrová 16
tel: 0903 739 746
tel: 033/534 74 21 (22)
fax: 033/535 49 40
e-mail: [email protected]
TRENČÍN, Woodcote Stavivo
Z
latovská 3072
tel: 0911 010 719
tel: 032/649 20 12 (13)
f ax: 032/658 31 19
e-mail: [email protected]
ŽIAR NAD HRONOM, Woodcote Stavebniny
Priemyselná 2
tel: 0911 410 883
tel: 045/672 74 54 (08,09)
fax: 045/672 74 24
e-mail: [email protected]
ŽILINA, Woodcote Stavebniny Dlhá 88
tel: 0903 659 050
tel: 041/700 27 22 (23,24)
fax: 041/723 11 27
e-mail: [email protected]
www.extherm.com
Referencie
16
K
OŠICE, Woodcote Stavebniny
Pri Prachárni 18
tel: 0911 102 461
tel: 055/729 58 77 (78)
fax: 055/633 02 48
e-mail: [email protected]
Download

Katalóg výrobkov a systémov