TERMÍNY ODBORNÝCH KONFERENCIÍ
PRE FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV
A MAGISTROV PRE ROK 2015:
POPRAD
Hotel Satel 3*
Mnoheľova 825/3
útorok
14. 4. 2015
BANSKÁ BYSTRICA
Hotel LUX 3*
Námestie slobody 2
streda
15. 4. 2015
BRATISLAVA
Hotel Medium 4*
Tomášikova 34
štvrtok
16. 4. 2015
ŽILINA
Hotel Slovakia Inn 3*
nám. L. Štúra 2
útorok
28. 4. 2015
KOŠICE
Hotel Centrum 3*
Južná tr. 2/A
piatok
16. 10. 2015
NITRA
Hotel Mikado 4*
Hollého 11
štvrtok
22. 10. 2015
VOĽNE PREDAJNÉ LIEKY, POTRAVINOVÉ DOPLNKY,
ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL, DETSKÁ VÝŽIVA,
KOZMETIKA, NOVINKY
CENA JEDNOTLIVÝCH KONFERENCIÍ:
prezentačný priestor vrátane 10 min. firemnej prezentácie:
400 EUR
prezentačný priestor bez firemnej prezentácie:
335 EUR
Hlavný partner konferencie (max. 3 firmy)
1200 EUR
* 15-minútová firemná prezentácia
* Väčšia výstavná expozícia
* Umiestnenie loga firmy v programe
* Predstavenie firmy pri zahájení konferencie
* Odovzdanie firemných materiálov všetkým účastníkom akcie
* Umiestnenie banneru v hlavnej prednáškovej sále
Sponzor coffee breaku (max. 2 firmy)
800 EUR
* 10-minútová firemná prezentácia
* Základná výstavná expozícia
* Umiestnenie loga firmy v programe
* Umiestnenie loga a krátka informácia o firme v materiáloch pre účastníkov
* Odovzdanie firemných materiálov všetkým účastníkom akcie
* Umiestnenie banneru pri coffee breaku
ZĽAVY:
Pri uzatvorení ročnej objednávky (účasť na všetkých 6 konferenciách) – 10% z celkovej
ceny (zľava bude odrátaná z ceny poslednej konferencie usporiadanej dňa 22. 10. 2015
v hoteli MIKADO)
Technické vybavenie v konferenčnej miestnosti: USB, FLASH DISK a CD mechanika, dataprojektor, plátno,
ozvučenie.
KONTAKTNÁ OSOBA: Petra BALATKOVÁ, tel.: +420 733 650 385
VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ZAŠLITE SPÄŤ NA: fax: +420 274 861 189, e-mail: [email protected],
alebo poštou na adresu: Pharma News, Jakobiho 326, Praha 10, 109 00, Česká republika
KONFERENCIE BUDÚ ZARADENÉ DO SYSTÉMU VZDELÁVANIA!
PHARMA NEWS s.r.o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10, tel./fax: +420 274 861 189, +420 733 650 385,
e-mail: [email protected], www.pharmanews.sk
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 2015
POPRAD
HOTEL SATEL 3*, Mnoheľova 825/3
14. 04.
útorok
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
BANSKÁ BYSTRICA
HOTEL LUX 3*, Námestie slobody 2
15. 04.
streda
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
BRATISLAVA
HOTEL MEDIUM 4*, Tomášikova 34
16. 04.
štvrtok
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
ŽILINA
28. 04.
HOTEL SLOVAKIA INN 3*, nám. L. Štúra 2
útorok
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
KOŠICE
HOTEL CENTRUM 3*, Južná tr. 2/A
16. 10.
piatok
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
NITRA
HOTEL MIKADO 4*, Hollého 11
22. 10.
štvrtok
ÁNO
NIE
prednáška
ÁNO
NIE
CENA ZA AKCIU ........................................... CENA CELKOM ...........................................................
POZNÁMKA .........................................................................................................................................
OBCHODNÁ FIRMA ............................................................................................................................
ADRESA ...............................................................................................................................................
IČO/DIČ......................................................................TEL/FAX............................................................
E-MAIL .................................................. PEČIATKA A PODPIS ......................................................
STORNOPOPLATKY ZA ZRUŠENIE UŽ OBJEDNANEJ KONFERENCIE:
50 % ceny od 20. dňa do 8. dňa vrátane, pred termínom konania konferencie
100 % ceny od 7. dňa do dňa konania konferencie
PHARMA NEWS s.r.o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10, tel./fax: +420 274 861 189, +420 733 650 385,
e-mail: [email protected], www.pharmanews.sk
Download

TERMÍNY ODBORNÝCH KONFERENCIÍ PRE