Účastníci krajského kola SOČ 2012 podľa súťažných odborov
Prešovský kraj
P.č.
celkom
Odbor
SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 29.03.2012
P.č.
1.
1
1.
Martin Kačír
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Posilňovanie
2.
1
2.
Romana Školníková
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Levočan
3.
1
3.
Lenka Hlopková
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Meditácia, cesta k očiste mysle
4.
1
4.
Lucia Imrichová
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Origami
5.
Júlia Klaudia Knižková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Buď pripravený
Spojená cirk. škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Bezmotorové lietanie
5.
1
Priezvisko a meno autora
Škola
Spoluautori
Dávid Zoričák
Ulica
Názov práce
Mesto
6.
1
6.
Valentín Hadzima
7.
1
7.
Michaela Ochotnická
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Knihy a dnešná mládež
8.
1
8.
Martin Tešla
Cirk. gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa ERKO - HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ
9.
1
9.
Romana Solotruková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
10.
1
10. Cyril Slabý
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Vplyv doplnkov stravy na výkon a rast svalovej hmoty v kulturistike
11.
1
11. Lucia Onteková
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Akné - postrach mladých
12.
1
12. Michaela Boráčová Borodáčová
Zuzana Čičková
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Reiki
13.
1
13. Martina Cebuľová
Zuzana Hubová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Kreativita mládeže - PROSAB, n. o.
14.
1
14. Anna Pitlaničová
Simona Pčolová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Voľný čas a sninská mládež
15.
1
15. Martin Janus
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Prešovský singletrack
1
16. Marek Turčok
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Umenie za kulisou spoločnosti
17.
1
17. Miroslava Seňková
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
Motocykle
18.
1
18. Veronika Kyrcová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Vo víre hudby
19.
1
19. Zuzana Halagová
SOŠ
SNP 16
Sabinov
Podmienky pre vznik chovnej stanice psov s následným využitím plemena
20.
2
1.
Matúš Kamenický
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Premenné hviezdy a ich pozorovanie
21.
2
2.
Michal Vojsovič
Gymnázium
Kukčínová 4239/1
Poprad
Vplyv slnečného žiarenia na intenzitu spŕšok sekundárneho kozmického žiarenia detekovaného prostredníctvom
detektora SKZ SKALTA
22.
2
3.
Mária Hutníková
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Lineárna funkcia v odpisoch majetku
23.
2
4.
Lukrécia Mária Palenčárová
Spojená škola - Gymnázium
D. Tatarku 4666/7
Poprad
Magnetická kvapalina
24.
2
5.
Martin Kubaš
Spojená škola - Gymnázium
D. Tatarku 4666/7
Poprad
Mechanizmus Rubeho Goldberga
25.
2
6.
Ľuboš Nagy
Cirk. gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Teslova Cievka
26.
2
7.
Tomáš Šlampiak
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Metóda Monte Carlo
27.
2
8.
Miroslav Zahorjan
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Solárne články a ich využitie v praxi
28.
2
9.
Matúš Vavrek
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Applety grafov kvadratických funkcií
2
10. Simona Pčolová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Nezvyčajné úlohy v matematike
30.
2
11. Tatiana Miklošová
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Svet financií
31.
2
12. Michal Choma
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Využitie funkcií pri riešení slovných úloh
16.
29.
Lenka Kollárová
32.
2
13. Matúš Janič
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Čierne diery
33.
2
14. Svorad Sabatula
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Aerodynamika krídla
34.
3
1.
Ján Hrebeňár
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Lepenie pomocou lepidiel a faktory ovplyvňujúce lepenie
35.
3
2.
Ivana Jurčová
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Stanovenie kyslosti vína
36.
3
3.
Veronika Talafová
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Chémia vôní
37.
3
4.
Pavol Boďo
Cirk. gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Izolácia a deacetylácia kyseliny acetylsalicylovej v lieku Acylpyrín
38.
3
5.
Veronika Vargovčíková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Enzýmy
39.
3
6.
Jakub Fedorko
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Nesteroidné antireumatiká
40.
3
7.
Anna Maďarová
Gymnázium
Kukčínová 4239/1
Poprad
HODNOTY PH MYDIEL A ICH VPLYV NA POKOŽKU
41.
3
8.
Petrana Mitterová
Gymnázium
Kukčínová 4239/1
Poprad
Produkcia kyslíka u akvaristických rastlín
42.
3
9.
Marcela Kuľandová
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Použitie čokolády na výrobu praliniek a výrobkov z nej
43.
3
10. Marek Timko
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Škatuľka na čaj
44.
3
11. Diana Stašková
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Voňavá chémia
45.
3
12. Marek Gič
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Laboratórna príprava a testovanie biomydla
46.
3
13. Monika Koporová
Súkromné gymnázium
Solivarská 28
Prešov
Chipsy
47.
4
1.
Lucia Poľaková
Gymnázium
Konštantínova 64
Stropkov
Pozorovanie salamandry škvrnitej v lokalite Potašňa
48.
4
2.
Michal Aftanas
Cirk. gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Prikrmovanie poľovnej zveri v zimnom období v poľovníckom revíri PZ Sulinka
49.
4
3.
Monika Murdzová
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Potenie, prípravky proti poteniu a ich účinnosť
50.
4
4.
Karina Firmentová
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Život ohrozujúce situácie
51.
4
5.
Andrej Tkáč
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Štúdium druhovej diverzity rýb a ich parazitov v rieke Topľa
52.
4
6.
Michaela Bujdová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Výskyt, ekológia a etológia vydry riečnej (Lutra lutra Linné 1758) na hornom toku rieky Topľa a nad mestom
Bardejov
53.
4
7.
Mária Sendecká
Spojená cirk. škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Vplyv turizmu na kamzíka vrchovského tatranského
54.
4
8.
Erika Rindosšová
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Fenologické pozorovanie vybraného biotopu
55.
4
9.
Jaroslav Sabol
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Prvá pomoc na školách
56.
4
10. Štefánia Pavlíková
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Vysoký krvný tlak u adolescentov
57.
5
1.
Martina Gulašiová
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Vyhotovenie geometrického plánu
58.
5
2.
Jana Vnenčáková
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
New York
59.
5
3.
Vladislav Zajac
Spojená škola - OA
Centrálna 464
Svidník
Dažďové pralesy
60.
5
4.
Stanislav Chomjak
ESŠ - Evanjelické kol.gymnázium
Nám. legionárov 3
Prešov
Dubnícke opálové bane
61.
5
5.
Dana Koľová
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Zaniknuté obce Hornej Torysy
62.
5
6.
Patrícia Dzubová
Gymnázium
Študentská 4
Snina
Geografické aspekty volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2010 v okrese Snina
5
7.
Katarína Štofiková
Gymnázium
Študentská 4
Snina
Kapské mesto
SOŠ
Košická 20
Prešov
Nezvyčajné dediny východného Slovenska
63.
Lucia Habiňáková
Jozef Mihalco
Gabriela Jašová,
Alexandra Bavolárová
8.
Iveta Dzurjuvová
5
9.
Katarína Sabolová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Jaskyne Nízkych Tatier
5
10. Pavla Petričková
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Legálne a nelegálne skládky odpadov a ich vplyv na životná prostredie – environmentálne záťaže
67.
5
11. Ladislav Platko
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Nové mocnosti BRICS
68.
5
12. Jaroslav Bolišinga
SPŠ stavebná
Plzenská 10
Prešov
Hydrografický pasport geodetickej dokumentácie
69.
6
1.
Zuzana Kohútová
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Zisťovanie zastúpenia alergií a vplyvu životného prostredia na ich vznik
70.
6
2.
Lenka Nemčíková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Arómaterapia a éterické oleje
64.
5
65.
66.
71.
6
3.
Monika Krafčíková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Chrbtica a jej pohyblivosť
72.
6
4.
Xénia Bretzová
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
ZÁŤAŽ PRI POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O UMIERAJÚCICH PACIENTOV
73.
6
5.
Juraj Štefanák
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
Úloha partnera pri pôrode
74.
6
6.
Alžbeta Dikunová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Detekcia lymskej boreliózy PCR reakciou a elekroforézou prenášanou kliešťom obyčajným na vybraných lokalitách v
Bardejove
75.
6
7.
Lucia Ondrejčáková
Gymnázium
Kukčínová 4239/1
Poprad
Vyšetrenie moču a jeho diagnostický význam
76.
6
8.
Martina Lizáková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Dentálny výskum
77.
6
9.
Tatiana Lajošová
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Darovanie krvi
78.
6
10. Martina Štefaňáková
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
Úprava a redukcia hmotnosti
79.
6
11. Katarína Šajnová
Stredná zdravotnícka škola
Kláštorská 24A
Levoča
Edukácia prvej pomoci u žiakov materských a základných škôl
80.
6
12. Monika Bérešová
Stredná zdravotnícka škola
Kláštorská 24A
Levoča
Pohybová liečba pri diagnóze skleróza multiplex
81.
6
13. Barbora Šimčáková
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Prírodná lekáreň - vplyv liečivých rastlín pri liečbe chorôb človeka
82.
6
14. Eva Wiesnerová
Spojená cirkevná škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Predčasne narodené deti
83.
6
15. Ivana Kiššová
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
celiakia
84.
6
16. Dominika Kuchtaninová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
BMI žiakov našej školy
85.
6
17. Mária Karľová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Jód v našej potrave
86.
6
18. Denisa Dragoňová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Strhujúci príbeh bulimičky
87.
7
1.
Lucia Milanová
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Uplatnenie logistiky pri ochrane životného prostredia
88.
7
2.
Ivana Sokolová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Invázne rastliny v meste Bardejov
89.
7
3.
Kamila Šurkalová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Fytocenóza ŠPR Zborovský hradný vrch pred rekonštrukciou Zborovského hradu
90.
7
4.
Katarína Bernátová
Monika Chorendžáková
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Ako triedime odpad na SOŠ Jarmočnej
91.
7
5.
Adriana Vaňová
Richard Iľko
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Škola 3.tisícročia
92.
7
6.
Andrea Mižáková
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Recyklovaný čajník
93.
7
7.
Jozef Rimský
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Bezmotorová vretenová pojazdná kosačka trávy
94.
7
8.
Tatiana Vaškovičová
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Voda nad zlato (Hospodárenie s vodou)
95.
8
1.
Matúš Kormaník
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Slovensko vs. Slovinsko – tak podobné, a tak rozdielne
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Vitajte pod Tatrami (turistický sprievodca)
Juraj Vranovský
Dušan Chyba
Oľga Šittenhelmová,
Lucia Fedoriková
96.
8
2.
Patrícia Višňovská
97.
8
3.
Šimon Senko
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Exkurzia do "krajiny trollov"
8
4.
Andrea Bartkovská
Anežka Hudáková
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Za krásami Pienin
99.
8
5.
Silvia Dinisová
Veronika Molčanová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Mikroregión Minčol
100.
9
1.
Martin Rezničák
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa Motronic
101.
9
2.
Kamil Mihalik
Str. priemyselná škola
Komenského 5
Bardejov
Návrh RC auta
102.
9
3.
Ján Strišovský
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Stojanová brúska
103.
9
4.
Vladimír Kolesár
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Vŕtací stojan na plošné spoje
104.
9
5.
Tomáš Ružbacký
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Sekčná brána
105.
9
6.
Jozef Kurila
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
MANIPULÁTOR
106.
9
7.
Marek Kmec
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Vplyv procesných faktorov na kvalitu obrobenej plochy po valcovom brúsení
107.
9
8.
Martin Skladaný
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Programovanie na CNC, lineárne, kruhové, vnútorné a vonkajšie interpolácie, programovanie cyklov G64 a G78
108.
9
9.
Zdenko Džačovský
Patrik Cehelský
SOŠ
SNP 16
Sabinov
Katalyzátory a lambda sondy
9
11. Igor Velčko
Ján Roba
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Magnetický motor
98.
109.
Pavol Lach
110.
9
12. Tomáš Štefani
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Športovo - tuningová úprava motorového vozidla
111.
10
1.
Veronika Ksiažeková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Vplyv vysokej školy Bauhaus na dnešný interiérový dizajn
10
2.
Patrícia Mačičáková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Návrh rekonštrukcie záhrady rodinného domu
Spojená škola - Gymnázium
Slovenská 5
Bardejov
El Dieseño De La BellezA
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Bytový dom s mezonetovými bytmi
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Poliklinika
Spojená škola - Gymnázium
D. Tatarku 4666/7
Poprad
Zmena dizajnu vestibulu školy
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Reklamné výrobky z dreva
112.
113.
10
3.
Martin Svjantek
114.
10
4.
Miroslav Budzák
115.
10
5.
Tomáš Bondra
116.
10
6.
Katarína Javorská
Patrik Beňa,
Martin Mikula
Peter Pikna
117.
10
7.
Pavol Fantazír
Milan Štempec,
Vladimir Sykora
118.
10
8.
Michal Píš
Jakub Tarbaj
SPŠ stavebná
Plzenská 10
Prešov
OBNOVA A PRÍSTAVBA ŠPECIÁLNEJ ZŠ v Ostrovanoch
119.
10
9.
Kristián Brindzko
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Štartovacie byty pre mladých
120.
11
1.
Adrián Vnenčák
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa Proces tvorby webovej stránky
121.
11
2.
Patrik Pekarčík
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Webový hotelový rezervačný systém
122.
11
3.
Martin Veis
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Redakčné systémy
123.
11
4.
František Pitorák
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
Online systém - Worker
11
5.
Patrik Boržecký
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Vizualizácia riadenia elektrárne v systéme Control Web 2000 so sieťovou komunikáciou
125.
11
6.
Jozef Novobilský
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Vizualizácia práce bankomatu v systéme Control Web 2000 s komunikáciou po sieti
126.
11
7.
Pavol Andraško
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Vírusy počítačových sietí a ochrana počítača proti nim
127.
11
8.
Tomáš Bončo
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Portál pre školský časopis a školskú televíziu
128.
11
9.
Martin Čarnogurský
Gymnázium
SNP 3
Sp.Stará Ves
Interaktívna škola
129.
11
10. Martin Morek
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Riadenie solárnej elektrárne
130.
11
11. Martin Kupčík
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Identita koncertu, problematika reklamy
131.
11
12. Tomáš Pira
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Kyberšikana
132.
11
13. Dominik Juhás
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Tvorba webu v HTML a CSS
133.
11
14. Pavol Duplinský
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Interaktívna Webkamera
11
15. Michal Jurečko
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Elektronická nástenka
11
16. Ján Mochňak
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Rezervácia IT učebni
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Úspora elektrickej energie v domácnosti
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Led Cube 8x8x8
124.
134.
135.
Tomáš Lipovský,
Lukáš Laskovský
136.
12
1.
Jozef Volák
137.
12
2.
Martin Ondruško
138.
12
3.
Juraj Kupec
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa Reproduktorová sústava
139.
12
4.
Roman Závacký
Juraj Čupka
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Elektronický zámok riadený cez ethernet
140.
12
5.
Tomáš Kalafut
Jakub Bendík
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Návrh a realizácia solárneho ostrovného systému
141.
12
6.
Miroslav Hančar
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Logický analyzátor
142.
12
7.
Lukáš Dzurov
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Detektor kovov
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Solárna elektráreň
8.
Michal Jurečko
Slavomír Kožár,
Pavol Vargovčík
12
9.
Tomáš Hučko
Dávid Jaroš
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Riadenie lineárneho pohonu pomocou PLC
12
10. Daniel Jakubov
Patrik Švarny
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Mobilná konštrukcia a vizuálne efekty
146.
13
1.
Michal Fecko
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Onager - obliehacia zbraň
147.
13
2.
Simona Polláková
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Život Mons. Daniela Faltina, pápežského preláta a sudcu Rímskej roty
143.
12
144.
145.
Lucia Glejdurová
148.
13
3.
Dagmar Petrášková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Odsun sudetských Nemcov z oblasti Spiša
149.
13
4.
Filip Ščigulinský
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
11.september 2001
150.
13
5.
Matúš Šmelko
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
Poznaj vlastnú minulosť
151.
13
6.
Mária Hudáková
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Rodokmeň mojej rodiny
152.
13
7.
Michaela Kováčová
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
Komunizmus na Spiši z pohľadu očitých svedkov
153.
13
8.
Katarína Palubová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Osudy Dušan Dajku, st. v kontexte významných osobností Slovenska
154.
13
9.
Daniel Viglaš
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Baťa - história koncernu a ekonomické riadenie firmy
155.
13
10. Katarína Repková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Staroorientálne štáty
156.
13
11. Lukáš Hatala
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Nenápadní hrdinovia
157.
13
12. Jakub Kozák
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Tajné spoločnosti sveta
158.
13
13. Kvetoslava Drabiková
ESŠ - Evanjelické kol.gymnázium
Nám. legionárov 3
Prešov
Evanjelický a.v. kostol Sv. Trojice v Prešove
159.
13
14. Tatiana Harvilíková
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Cezhraničná spolupráca a euroregióny
160.
13
15. Samuel Vysočanský
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Hľadáme spravodlivosť
161.
13
16. Nikola Dirgová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Moja rodná obec -Kyjov
162.
13
17. Anna Gavronová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Postoj stredoškolskej mládeže k voľbám
163.
13
18. Mária Suchárová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Sakrálne skvosty Prešova
164.
14
1.
Patrícia Džundová
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Virtuálny náučný chodník ako učebná pomôcka pre 1.ročník gymnázií
165.
14
2.
Denis Malinič
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Multimediálna učebná pomôcka - Grafika
166.
14
3.
Mária Mutková
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Maľba na textil
167.
14
4.
Tomáš Ružbacký
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Sekčná brána
168.
14
5.
Ondrej Majerníček
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Ako sa efektívne učiť
169.
14
6.
Michaela Chomová
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Akvarelová a gvašová maľba
170.
14
7.
Kristián Patlevič
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Vírusy, ochrana a údržba počítača
171.
14
8.
Patrik Bodnár
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Meranie induktívneho snímača
172.
14
9.
Ondrej Matija
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Nastavenie pracovného bodu tranzistora
173.
14
10. Marek Fabuľa
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
MERANIE NA ELEKTRICKÝCH STROJOCH
174.
14
11. Katarína Bebjaková
Gymnázium
Konštantínova 2
Prešov
Zefektívňovanie poskytovania prvej pomoci
175.
14
12. Lucia Kováčová
Súkromná SOŠ
Dukelská 33
Giraltovce
Personalistika
176.
14
13. Mária Gičová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Návrh učebnice regionálnej výchovy pre základné školy
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Učíme sa finančnej gramotnosti
Lenka Demjaničová
Anna Krivjanská
Richard Holda
Eva Bajkušová
Miroslava Lesníková
Lenka Mihaličová
177.
14
14. Nikola Pristašová
178.
14
15. Juraj Stebila
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
ZLOŽENIE A RIADENIE KROKOVÉHO MOTORA
179.
14
16. Ján Lenkey
Maroš Barna
Spojená škola - SLŠ
Kollárova 10
Prešov
Lesnícky významné druhy listnatých drevín
180.
14
17. Lukáš Hostačný
Tomáš Veliký
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Model solárnej elektrárne
181.
15
1.
Miriam Hakszerová
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní
182.
15
2.
Štefan Gontkovič
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa On-line obchodovanie na burze
183.
15
3.
Viktória Schréterová
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Vývoj eura a jeho vplyv na svetové ekonomiky
184.
15
4.
Dominika Kucová
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Ekonomický vývoj Slovenska v prelomových rokoch
185.
15
5.
Katarína Čontošová
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Analýza daňových únikov na Slovensku
186.
15
6.
Andrea Bašistová
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Personálna činnosť podniku COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
187.
15
7.
Anna Nadebská
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Nezamestnanosť v Podolínci
Nikola Gromadová
Lenka Uličná
188.
15
8.
Nikoleta Bittová
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Manažment v hotelierstve
189.
15
9.
Ivana Pavelkova
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
Bankovníctvo
190.
15
10. Dominika Špirková
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Nie je obal ako obal
191.
15
11. Dominika Birošová
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Kvalita tovarov a spotrebiteľ
192.
15
12. Samuel Zavacký
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
193.
15
13. Barbora Kašická
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Anemone s.r.o
194.
15
14. Tomáš Jadlovský
Súkromná SOŠ
Dukelská 33
Giraltovce
Reklama na obale produktu
Zuzana Pavlišková, Michal
Súkromná SOŠ
Pavliško
Dukelská 33
Giraltovce
Financovanie produktu
195.
15
15. Marta Juhasová
196.
15
16. Ivan Dudňák
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Superhrubá mzda
197.
15
17. Patrícia Mathiová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Výrobná činnosť podniku Prelika, a. s., Prešov
198.
15
18. Jana Lackaňová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Poliklinika Sabinov, n. o. a jej prepojenie na VšZP
199.
16
1.
Veronika Lavková
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Vikartovce
200.
16
2.
Katarína Mikulovská
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Chytré deti počúvajú metal
201.
16
3.
Denisa Lopuchová
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Vtáčia noblesa
202.
16
4.
Diana Handzilková
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Popart- Andy Warhol
203.
16
5.
Júlia Škvarová
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Svadobné zvyky a tradície obce Kamienka
204.
16
6.
Nikola Koršňáková
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa História, tradície a zvyky obce Šambron
205.
16
7.
Kamila Gemzíková
Gymnázium
Konštantínova 64
Stropkov
Inšpirácia tvorbou Gustava Klimta
206.
16
8.
Katarína Mochnacká
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
ThDr.Ján Andraščík v kontexte 21.storočia
207.
16
9.
Jozef Pilát
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Návrh a realizácia objektu
208.
16
10. Jana Tomková
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Propagačné materiály pre FSM Štrbian
209.
16
11. Ivana Molčanová
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Púť somálského dievčaťa s krutým osudom za svojím snom - Waris Dirie
210.
16
12. Dominika Tomusková
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Po stopách predkov - život a tvorba Andreja Mizeráka
211.
16
13. Ivana Jendreková
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Porovnanie šarišskej a rusínskej svadby dvoch dedín
212.
16
14. Lenka Genčúrová
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Matka Tereza
213.
16
15. Patrik Ontkovič
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Maturitné tablo
214.
16
16. Iveta Chamcová
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Kniha - dvojaké umenie
SPŠ odevná
Soviet.hrdinov 324
Svidník
Štýlovo do mesta
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Drevené kostolíky uličskej doliny
Lívia Jurčíková
Sabina Kandračová
Dominika Cingeľová,
Viktória Turková
215.
16
17. Marcela Krochtová
216.
16
18. Nikola Fundáková
217.
16
19. Sylvia Vassová
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Stručný prehľad umenia v dejinách ľudstva
218.
16
19. Katarína Bodnárová
Katarína Grešová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Tam, kde slnko vychádza
219.
16
20. Štefánia Pekár-Hudáková
Marta Lichvarčíková
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Krása folklóru našich predkov
220.
16
21. Katarína Liptáková
Soňa Peržeľová
SOŠ
Košická 20
Prešov
Fotografia deťom
221.
17
1.
Zuzana Muchová
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Alzheimerova choroba
222.
17
2.
Ľudmila Valigurská
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Svet nepočujúcich detí
223.
17
3.
Petra Pavláková
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
224.
17
4.
Nikolas Devera
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Extrémizmus a jeho vývojové trendy v Slovenskej republike
225.
17
5.
Daniela Šalapková
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa ROK 2011 - EURÓPSKY ROK DOBROVOĽNÍCTVA
17
6.
Silvia Matalíková
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
226.
Predsudky v hudbe–je možné spojiť moderné s klasickým?
AUTIZMUS
227.
17
7.
Barbora Vojteková
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Podprahová reklama
228.
17
8.
Adela Kohanová
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Neformálne vzdelávanie a aktívne sociálne učenie
229.
17
9.
Mária Štrauchová
Gymnázium sv. Fr. Assiského
Kláštorská 24
Levoča
Vplyv sublimačných posolstiev
230.
17
10. Klára Živčáková
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
231.
17
11. Pavol Matava
Patrícia Mitterová
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Sprevádzanie umierajúcich Podnázov: Štádiá zomierania, práca so zomierajúcimi a hospic ako miesto dôstojného
umierania
Podprahové vnímanie, manipulácia mysle
232.
17
12. Patrícia Grudecká
Simona Gerlaská
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Podpora sebestačnosti u seniorov v domove sociálnych služieb
233.
17
13. Mária Frohmannová
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Drogy "fenomén" súčasnosti
234.
17
14. Katarína Rybovičova
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Spánok
235.
17
15. Michaela Valancová
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Súrodenecká žiarlivosť
236.
17
16. Simona Šudíková
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Postavenie rómskej komunity v našej spoločnosti
237.
17
17. Martin Ruščanský
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
vplyv združovania detí a mládeže na spoločnosť
Download

Účastníci krajského kola SOČ 2012 podľa súťažných odborov