Účastníci krajského kola SOČ 2012 podľa škôl
P.č.
celkové
1.
Priezvisko a meno hlavného
autora
Andrej Tkáč
Priezvisko a meno
spoluautorov
Súťažný
odbor
Škola
Ulica
Mesto
4
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
4
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Názov práce
Štúdium druhovej diverzity rýb a ich parazitov v rieke Topľa
6
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Výskyt, ekológia a etológia vydry riečnej (Lutra lutra Linné 1758) na hornom toku rieky Topľa a nad
mestom Bardejov
Detekcia lymskej boreliózy PCR reakciou a elekroforézou prenášanou kliešťom obyčajným na
vybraných lokalitách v Bardejove
4.
Ivana Sokolová
7
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Invázne rastliny v meste Bardejov
5.
Kamila Šurkalová
7
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Fytocenóza ŠPR Zborovský hradný vrch pred rekonštrukciou Zborovského hradu
6.
Katarína Palubová
13
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Osudy Dušan Ćajku, st. v kontexte významných osobností Slovenska
7.
Daniel Viglaš
13
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Baťa - história koncernu a ekonomické riadenie firmy
8.
Patrícia Džundová
14
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
Virtuálny náučný chodník ako učebná pomôcka pre 1.ročník gymnázií
9.
Katarína Mochnacká
16
Gymnázium L.Stockela
Jiráskova 12
Bardejov
ThDr.Ján Andraščík v kontexte 21.storočia
10.
Martin Svjantek
10
Bardejov
El Dieseño De La BellezA
11.
9
Spojená škola - Gymnázium
Str. priemyselná škola
Slovenská 5
Kamil Mihalik
Komenského 5
14
Dukelská 33
Bardejov
Giraltovce
Návrh RC auta
Súkromná SOŠ
15
Súkromná SOŠ
Dukelská 33
Giraltovce
Reklama na obale produktu
2.
3.
Michaela Bujdová
Alžbeta Dikunová
12.
Lucia Kováčová
13.
Tomáš Jadlovský
14.
Marta Juhasová
Patrik Beňa, Martin Mikula
Eva Bajkušová
Zuzana Pavlišková, Michal
Pavliško
Súkromná SOŠ
15
Giraltovce
Dukelská 33
Personalistika
Financovanie produktu
15.
Diana Stašková
3
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Voňavá chémia
16.
Tatiana Vaškovičová
7
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Voda nad zlato (Hospodárenie s vodou)
17.
Tatiana Harvilíková
13
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Cezhraničná spolupráca a euroregióny
18.
Samuel Vysočanský
13
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Hľadáme spravodlivosť
19.
Simona Šudíková
17
Gymnázium ar.gen.L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
Postavenie rómskej komunity v našej spoločnosti
20.
Miroslava Seňková
1
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
Motocykle
21.
Ivana Pavelkova
15
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
Bankovníctvo
22.
Martin Ruščanský
17
Obchodná akadémia
Komenského 1
Humenné
vplyv združovania detí a mládeže na spoločnosť
23.
Martin Morek
11
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Riadenie solárnej elektrárne
24.
Miroslav Hančar
12
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Logický analyzátor
25.
Lukáš Dzurov
12
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Detektor kovov
26.
Lukáš Hostačný
14
SOŠ technická
Družstevná1737
Humenné
Model solárnej elekrtrárne
27.
Patrik Ontkovič
16
1
Hviezdoslavova 20
Humenné
Kežmarok
Maturitné tablo
28.
SOŠ technická
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Družstevná1737
Lucia Imrichová
29.
Júlia Klaudia Knižková
1
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Buď pripravený
Chémia vôní
Tomáš Veliký
Origami
30.
Veronika Talafová
3
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
31.
Martina Lizáková
6
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Dentálny výskum
32.
Tatiana Lajošová
6
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Darovanie krvi
33.
Matúš Kormaník
8
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Slovensko vs. Slovinsko – tak podobné, a tak rozdielne
34.
Veronika Ksiažeková
10
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Vplyv vysokej školy Bauhaus na dnešný interiérový dizajn
35.
Patrícia Mačičáková
10
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Návrh rekonštrukcie záhrady rodinného domu
36.
Patrik Pekarčík
11
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Webový hotelový rezervačný systém
37.
Dagmar Petrášková
13
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Odsun sudetských Nemcov z oblasti Spiša
38.
39.
Filip Ščigulinský
13
Pavol Matava
41.
Michaela Kováčová
42.
Veronika Lavková
43.
Petra Pavláková
Hviezdoslavova 20
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Klára Živčáková
40.
Gymn. P. O.Hviezdoslava
17
Patrícia Mitterová
Kežmarok
11.september 2001
Kežmarok
Sprevádzanie umierajúcich Podnázov: Štádiá zomierania, práca so zomierajúcimi a hospic ako miesto
dôstojného umierania
Hviezdoslavova 20
17
Gymn. P. O.Hviezdoslava
Hviezdoslavova 20
Kežmarok
Podprahové vnímanie, manipulácia mysle
13
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
Komunizmus na Spiši z pohľadu očitých svedkov
16
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Vikartovce
17
SUŠ
Slavkovská 19
Kežmarok
Predsudky v hudbe – je možné spojiť moderné s klasickým?
Úprava a redukcia hmotnosti
44.
Martina Štefaňáková
6
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
45.
František Pitorák
11
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
Online systém - Worker
46.
Silvia Matalíková
17
Gymn. J. F. Rimavského
Kláštorská 37
Levoča
AUTIZMUS
47.
Martin Kačír
1
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Posilňovanie
48.
Romana Školníková
1
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Levočan
49.
Matúš Kamenický
2
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Premenné hviezdy a ich pozorovanie
50.
Ján Hrebeňár
3
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Lepenie pomocou lepidiel a faktory ovplyvňujúce lepenie
51.
Ivana Jurčová
3
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Stanovenie kyslosti vína
52.
Zuzana Kohútová
6
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Zisťovanie zastúpenia alergií a vplyvu životného prostredia na ich vznik
53.
Michal Fecko
13
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Onager - obliehacia zbraň
54.
Simona Polláková
13
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Život Mons. Daniela Faltina, pápežského preláta a sudcu Rímskej roty
55.
Adela Kohanová
17
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Neformálne vzdelávanie a aktívne sociálne učenie
56.
Mária Štrauchová
17
Gymnázium sv.F. Assiského
Kláštorska 24
Levoča
Vplyv sublimačných posolstiev
57.
Katarína Šajnová
6
Stredná zdravotnícka škola
Kláštorská 24A
Levoča
Edukácia prvej pomoci u žiakov materských a základných škôl
58.
Monika Bérešová
6
Stredná zdravotnícka škola
Kláštorská 24A
Levoča
Pohybová liečba pri diagnóze skleróza multiplex
59.
Svorad Sabatula
2
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Aerodynamika krídla
60.
Dana Koľová
5
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Zaniknuté obce Hornej Torysy
61.
Jakub Kozák
13
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Tajné spoločnosti sveta
62.
Ivana Jendreková
16
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Porovnanie šarišskej a rusínskej svadby dvoch dedín
63.
Lenka Genčúrová
16
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
Matka Tereza
64.
Matúš Vavrek
2
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Applety grafov kvadratických funkcií
65.
Tomáš Pira
11
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Kyberšikana
14
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
66.
Nikola Pristašová
Dávid Zoričák
Lucia Glejdurová
Miroslava Lesníková,Lenka
Mihaličová
Učíme sa finančnej gramotnosti
67.
Juraj Stebila
14
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
ZLOŽENIE A RIADENIE KROKOVÉHO MOTORA
68.
Samuel Zavacký
15
SOŠ Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou
2
Gymnázium
Kukučínová 4239/1
Poprad
Vplyv slnečného žiarenia na intenzitu spŕšok sekundárneho kozmického žiarenia detekovaného
prostredníctvom detektora SKZ SKALTA
69.
Michal Vojsovič
70.
Anna Maďarová
3
Gymnázium
Kukučínová 4239/1
Poprad
HODNOTY PH MYDIEL A ICH VPLYV NA POKOŽKU
71.
Petrana Mitterová
3
Gymnázium
Kukučínová 4239/1
Poprad
Produkcia kyslíka u akvaristických rastlín
72.
Lucia Ondrejčáková
6
Gymnázium
Kukučínová 4239/1
Poprad
Vyšetrenie moču a jeho diagnostický význam
73.
Lenka Hlopková
1
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Meditácia, cesta k očiste mysle
74.
Jana Vnenčáková
5
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
New York
8
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
15
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Vývoj eura a jeho vplyv na svetové ekonomiky
15
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
Ekonomický vývoj Slovenska v prelomových rokoch
75.
Patrícia Višňovská
76.
Viktória Schréterová
77.
Dominika Kucová
Oľga Šittenhelmová, Lucia
Fedoriková
Nikola Gromadová
Vitajte pod Tatrami (turistický sprievodca)
78.
Martin Veis
11
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Redakčné systémy
79.
Pavol Andraško
11
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Vírusy počítačových sietí a ochrana počítača proti nim
80.
Michaela Chomová
14
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Akvarelová a gvašová maľba
81.
Kristián Patlevič
14
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Vírusy, ochrana a údržba počítača
82.
Katarína Mikulovská
16
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Chytré deti počúvajú metal
83.
Ján Strišovský
9
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Stojanová brúska
84.
Vladimír Kolesár
9
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Vŕtací stojan na plošné spoje
85.
Martin Ondruško
12
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Led Cube 8x8x8
12
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Úspora elektrickej energie v domácnosti
15
SOŠ elektrotechnická
Hlavná 1
PP-Matejovce
Nezamestnanosť v Podolínci
Pavol Lach
86.
Jozef Volák
Tomáš Lipovský, Lukáš
Laskovský
87.
Anna Nadebská
Lenka Uličná
88.
Tomáš Ružbacký
9
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Sekčná brána
89.
Jozef Kurila
9
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
MANIPULÁTOR
90.
Miroslav Budzák
10
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Bytový dom s mezonetovými bytmi
91.
Tomáš Bondra
10
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Poliklinika
92.
Patrik Boržecký
11
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Vizualizácia riadenia elektrárne v systéme Control Web 2000 so sieťovou komunikáciou
93.
Jozef Novobilský
11
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Vizualizácia práce bankomatu v systéme Control Web 2000 s komunikáciou po sieti
94.
Roman Závacký
Juraj Čupka
12
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Elektronický zámok riadený cez ethernet
95.
Tomáš Kalafut
Jakub Bendík
12
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Návrh a realizácia solárneho ostrovného systému
96.
Tomáš Ružbacký
14
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Sekčná brána
97.
Nikoleta Bittová
15
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Manažment v hotelierstve
98.
Jozef Pilát
16
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Návrh a realizácia objektu
99.
Jana Tomková
16
SPŠ
Mnoheľova 828/23
Poprad
Propagačné materiály pre FSM Štrbian
100.
Valentín Hadzima
1
Spojená cirkevná škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Bezmotorové lietanie
101.
Mária Sendecká
4
Spojená cirkevná škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Vplyv turizmu na kamzíka vrchovského tatranského
102.
Eva Wiesnerová
6
Spojená cirkevná škola P.U.Olivu
Dlhé hony 3522
Poprad
Predčasne narodené deti
103.
Lukrécia Mária Palenčárová
2
Spojená škola - Gymnázium
D. Tatarku 4666/7
Poprad
Magnetická kvapalina
104.
Martin Kubaš
2
Spojená škola - Gymnázium
D. Tatarku 4666/7
Poprad
Mechanizmus Rubeho Goldberga
105.
Katarína Javorská
10
D. Tatarku 4666/7
Xénia Bretzová
6
Levočská 5
Poprad
Poprad
Zmena dizajnu vestibulu školy
106.
Spojená škola - Gymnázium
Str. zdravotnícka škola
107.
Juraj Štefaňák
6
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
Úloha partnera pri pôrode
108.
Matúš Šmelko
13
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
Poznaj vlastnú minulosť
109.
Tomáš Bončo
11
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Portál pre školský časopis a školskú televíziu
110.
Mária Hudáková
13
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Rodokmeň mojej rodiny
111.
Denis Malinič
14
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Multimediálna učebná pomôcka - Grafika
112.
Katarína Čontošová
15
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Analýza daňových únikov na Slovensku
113.
Andrea Bašistová
15
Súkr. stredná odb.škola
Ul. 29. augusta 4812
Poprad
Personálna činnosť podniku COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
114.
Stanislav Chomják
5
ESŠ - Evanjelické kol.gymnázium
Námestie legionárov 3 Prešov
Dubnícke opálové bane
115.
Kvetoslava Drabiková
13
ESŠ - Evanjelické kol.gymnázium
Námestie legionárov 3 Prešov
Evanjelický a.v. kostol Sv. Trojice v Prešove
116.
Monika Koporová
3
Súkromné gymnázium
Solivarská 28
Prešov
Chipsy
117.
Tatiana Miklošová
2
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Svet financií
118.
Michal Choma
2
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Využitie funkcií pri riešení slovných úloh
119.
Erika Rindosšová
4
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Fenologické pozorovanie vybraného biotopu
Peter Pikna
ZÁŤAŽ PRI POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O UMIERAJÚCICH PACIENTOV
120.
Lukáš Hatala
13
Gymnázium bl. P.P.Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov
Nenápadní hrdinovia
121.
Katarína Bebjaková
14
Gymnázium
Konštantínova 2
Prešov
Zefektívňovanie poskytovania prvej pomoci
Iveta Dzurjuvová
Gabriela Jašová, Alexandra
Bavolárová
5
SOŠ
Košická 20
Prešov
Katarína Liptáková
Soňa Peržeľová
16
SOŠ
Košická 20
Prešov
Fotografia deťom
1
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Umenie za kulisou spoločnosti
1
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Vo víre hudby
5
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Jaskyne Nizkych Tatier
122.
123.
Nezvyčajné dediny východného Slovenska
124.
Marek Turčok
125.
Veronika Kyrcová
126.
Katarína Sabolová
127.
Adriana Vaňová
Richard Iľko
7
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Škola 3.tisícročia
128.
Andrea Bartkovská
Anežka Hudáková
8
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Za krásami Pienin
129.
Silvia Dinisová
Veronika Molčanová
8
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Mikroregión Minčol
130.
Mária Suchárová
Lenka Demjaničová
13
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Sakrálne skvosty Prešova
131.
Barbora Kašická
15
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Anemone s.r.o
132.
Katarína Bodnárová
Katarína Grešová
16
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Tam, kde slnko vychádza
133.
Štefánia Pekár-Hudáková
Marta Lichvarčíková
16
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Krása folklóru našich predkov
134.
Katarína Rybovičova
17
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Spánok
135.
Michaela Valancová
17
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Súrodenecká žiarlivosť
136.
Jaroslav Sabol
4
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Prvá pomoc na školách
137.
Pavla Petričková
5
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Legálne a nelegálne skládky odpadov a ich vplyv na životná prostredie – environmentálne záťaže
138.
Ladislav Platko
5
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Nové mocnosti BRICS
139.
Marek Kmec
9
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Vplyv procesných faktorov na kvalitu obrobenej plochy po valcovom brúsení
9
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Programovanie na CNC, lineárne, kruhové, vnútorné a vonkajšie interpolácie, programovanie cyklov G64
a G78
11
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Identita koncertu, problematika reklamy
14
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Meranie induktívneho snímača
140.
Lenka Kollárová
Martin Skladaný
141.
Martin Kupčík
142.
Patrik Bodnár
143.
Mária Frohmannová
17
Spojená škola - Gymnázium
Ľ.Podjavorinskej 22
Prešov
Drogy "fenomén" súčasnosti
144.
Martin Janus
1
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Prešovský singletrack
145.
Jozef Rimský
7
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Bezmotorová vretenová pojazdná kosačka trávy
146.
Igor Velčko
9
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Magnetický motor
147.
Tomáš Štefani
9
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Športovo - tuningová úprava motorového vozidla
148.
Pavol Duplinský
11
SPŠ strojnícka
Duklianska 1
Prešov
Interaktívna Webkamera
149.
Ján Lenkey
14
Spojená škola - SLŠ
Kollárova 10
Prešov
Lesnícky významné druhy listnatých drevín
150.
Michal Jurečko
11
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Elektronická nástenka
151.
Ján Mochňak
11
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Rezervácia IT učebni
152.
Michal Jurečko
Slavomír Kožár, Pavol Vargovčík
12
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Solárna elektráreň
153.
Tomáš Hučko
Dávid Jaroš
12
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Riadenie lineárneho motora pomocou PLC
154.
Ondrej Matija
14
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Nastavenie pracovného bodu tranzistora
155.
Marek Fabuľa
14
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
MERANIE NA ELEKTRICKÝCH STROJOCH
156.
Ivan Dudňák
15
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Superhrubá mzda
157.
Jaroslav Bolišinga
5
SPŠ stavebná
Plzenská 10
Prešov
Hydrografický pasport geodetickej dokumentácie
158.
Michal Píš
10
SPŠ stavebná
Plzenská 10
Prešov
OBNOVA A PRÍSTAVBA ŠPECIÁLNEJ ZŠ v Ostrovanoch
159.
Lucia Onteková
1
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Akné - postrach mladých
160.
Michaela Boráčová Borodáčová
1
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Reiki
161.
Matúš Janič
2
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Čierne diery
Richard Holda
Ján Roba
Maroš Barna
Jakub Tarbaj
Zuzana Čičková
162.
Ivana Kiššová
6
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
celiakia
163.
Kristián Brindzko
10
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Štartovacie byty pre mladých
164.
Patrícia Grudecká
Simona Gerlaská
17
SZŠ
Sládkovičova 36
Prešov
Podpora sebestačnosti u seniorov v domove sociálnych služieb
165.
Martina Cebuľová
Zuzana Hubová
1
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Kreativita mládeže - PROSAB, n. o.
166.
Denisa Dragoňová
6
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Strhujúci príbeh bulimičky
167.
Nikola Dirgová
13
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Moja rodná obec -Kyjov
168.
Patrícia Mathiová
15
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Výrobná činnosť podniku Prelika, a. s., Prešov
169.
Jana Lackaňová
15
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Poliklinika Sabinov, n. o. a jej prepojenie na VšZP
170.
Ivana Molčanová
16
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Púť somálského dievčaťa s krutým osudom za svojím snom - Waris Dirie
171.
Dominika Tomusková
16
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Sabinov
Po stopách predkov - život a tvorba Andreja Mizeráka
172.
Zuzana Halagová
1
SOŠ
SNP 16
Sabinov
Podmienky pre vznik chovnej stanice psov s následným využitím plemena
173.
Zdenko Džačovský
9
SOŠ
SNP 16
Sabinov
Katalyzátory a lambda sondy
174.
Patrícia Dzubová
5
Gymnázium
Študentská 4
Snina
Geografické aspekty volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2010 v okrese Snina
175.
Katarína Štofiková
5
Gymnázium
Študentská 4
Snina
Kapské mesto
176.
Anna Pitlaničová
1
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Voľný čas a sninská mládež
177.
Simona Pčolová
2
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Nezvyčajné úlohy v matematike
178.
Marek Gič
3
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Laboratórna príprava a testovanie biomydla
179.
Štefánia Pavlíková
4
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Vysoký krvný tlak u adolescentov
180.
Dominika Kuchtaninová
6
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
BMI žiakov našej školy
181.
Mária Karľová
6
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Jód v našej potrave
182.
Anna Gavronová
13
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Postoj stredoškolskej mládeže k voľbám
183.
Mária Gičová
14
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Návrh učebnice regionálnej výchovy pre základné školy
184.
Nikola Fundáková
16
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Drevené kostolíky uličskej doliny
185.
Sylvia Vassová
16
Cirk. spojená škola - gymnázium
Švermova 10
Snina
Stručný prehľad umenia v dejinách ľudstva
186.
Martin Čarnogurský
11
Gymnázium
SNP 3
Sp.Stará Ves
Interaktívna škola
187.
Martin Tešla
1
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa ERKO - HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ
188.
Ľuboš Nagy
2
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Teslova Cievka
189.
Pavol Boďo
3
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Izolácia a deacetylácia kyseliny acetylsalicylovej v lieku Acylpyrín
190.
Michal Aftanas
4
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Prikrmovanie poľovnej zveri v zimnom období v poľovníckom revíri PZ Sulinka
191.
Šimon Senko
8
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Exkurzia do "krajiny trollov"
192.
Barbora Vojteková
17
Cirkevné gymnázium sv Mikláša
Štúrova 3
Stará Ľubovňa Podprahová reklama
193.
Romana Solotruková
1
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
194.
Cyril Slabý
1
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Vplyv doplnkov stravy na výkon a rast svalovej hmoty v kulturistike
195.
Tomáš Šlampiak
2
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Metóda Monte Carlo
196.
Miroslav Zahorjan
2
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Solárne články a ich využitie v praxi
197.
Veronika Vargovčíková
3
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Enzýmy
198.
Jakub Fedorko
3
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Nesteroidné antireumatiká
199.
Monika Murdzová
4
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Potenie, prípravky proti poteniu a ich účinnosť
200.
Karina Firmentová
4
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Život ohrozujúce situácie
201.
Martina Gulašiová
5
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Vyhotovenie geometrického plánu
202.
Lenka Nemčíková
6
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Arómaterapia a éterické oleje
203.
Monika Krafčíková
6
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Chrbtica a jej pohyblivosť
204.
Katarína Repková
13
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Staroorientálne štáty
Sabina Kandračová
Patrik Cehelský
Simona Pčolová
205.
Ondrej Majerníček
14
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Ako sa efektívne učiť
206.
Diana Handzilková
16
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Popart- Andy Warhol
207.
Júlia Škvarová
16
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Svadobné zvyky a tradície obce Kamienka
208.
Zuzana Muchová
17
Gymnázium Terézie Vansovej
ul. 17 novembra 6
Stará Ľubovňa Alzheimerova choroba
209.
Ľudmila Valigurská
17
ul. 17 novembra 6
210.
Mária Hutníková
2
Gymnázium Terézie Vansovej
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Svet nepočujúcich detí
Stará Ľubovňa Lineárna funkcia v odpisoch majetku
211.
Miriam Hakszerová
15
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa On-line obchodovanie na burze
212.
Štefan Gontkovič
15
Obchodná akadémia
213.
Nikolas Devera
17
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa Extrémizmus a jeho vývojové trendy v Slovenskej republike
214.
Daniela Šalapková
17
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa ROK 2011 - EURÓPSKY ROK DOBROVOĽNÍCTVA
215.
Michaela Ochotnická
1
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Knihy a dnešná mládež
216.
Marcela Kuľandová
Lucia Habiňáková
3
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Použitie čokolády na výrobu praliniek a výrobkov z nej
217.
Barbora Šimčáková
Juraj Vranovský
6
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Prírodná lekáreň - vplyv liečivých rastlín pri liečbe chorôb človeka
218.
Katarína Bernátová
Monika Chorendžáková
7
SOŠ
Jarmočná 108
Stará Ľubovňa Ako triedime odpad na SOŠ Jarmočnej
219.
Nikola Koršňáková
16
Jarmočná 108
220.
Martin Rezničák
9
SOŠ
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa História, tradície a zvyky obce Šambron
Stará Ľubovňa Motronic
221.
Adrián Vnenčák
11
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa Proces tvorby webovej stránky
12
SOŠ technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa Reproduktorová sústava
222.
Juraj Kupec
223.
Lucia Poľaková
4
Gymnázium
Konštantínova 64
Stropkov
Pozorovanie salamandry škvrnitej v lokalite Potašňa
224.
Kamila Gemzíková
16
Gymnázium
Konštantínova 64
Stropkov
Inšpirácia tvorbou Gustava Klimta
225.
Vladislav Zajac
Jozef Mihalco
5
Spojená škola - OA
Centrálna 464
Svidník
Dažďové pralesy
226.
Marcela Krochtová
Dominika Cingeľová, Viktória
Turková
16
SPŠ odevná
Soviet.hrdinov 324
Svidník
Štýlovo do mesta
227.
Lucia Milanová
Dušan Chyba
7
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Uplatnenie logistiky pri ochrane životného prostredia
228.
Mária Mutková
Anna Krivjanská
14
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Maľba na textil
229.
Denisa Lopuchová
Lívia Jurčíková
16
SOŠ
Štefánikova 39
Svit
Vtáčia noblesa
230.
Pavol Fantazír
Milan Štempec, Vladimir Sykora
10
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Reklamné výrobky z dreva
231.
Dominik Juhás
11
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Tvorba webu v HTML a CSS
232.
Daniel Jakubov
12
SOŠ drevárska
Lúčna 1055
Vranov n /T
Mobilná konštrukcia a vizuálne efekty
233.
Marek Timko
3
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Škatuľka na čaj
234.
Andrea Mižáková
7
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Recyklovaný čajník
235.
Dominika Špirková
15
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Nie je obal ako obal
236.
Dominika Birošová
15
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Kvalita tovarov a spotrebiteľ
237.
Iveta Chamcová
16
SOŠ
A. Dubčeka 963/2
Vranov n /T
Kniha - dvojaké umenie
Patrik Švarny
Download

Účastníci krajského kola SOČ 2012 podľa škôl