Ročný tréningový plán družstiev prípraviek
Súťažný ročník 2014/2015
Hlavný cieľ:
Úspešné začlenenie hráča do kolektívu v klube MFK Tatran L. Mikuláš.
Hráčov čaká:
-
Majstrovské zápasy v súťaži prípraviek
Mliečna liga prípraviek. Halové turnaje
Vianočná akcia
Viac ako 11 000 minút herného zaťaženia počas roka
Časový harmonogram na rok 2014 /2015
1. Tréningové jednotky Hlavného obdobia I
• August – September - Október /2014/
August
PC – Drill ( vedenie lopty ) HC a PH 1 na 1 ( rovnaký počet hráčov )
September PC – Drill ( prihrávka ) HC a PH od 2 na 2 do 3 na 3 ( rovnaký počet hráčov )
Október
PC – Drill ( súčinnosť Hčj) od 1 na 1 do 3 na 3 ( rovnaký počet hráčov )
• November –December /2014/ - telocvičňa
November – December
PC – zdokonaľovanie Drill ( súčinnosť Hčj)
PC- Coerver - Každý hráč sa zdokonaľuje v práci z loptou. Malé lopty
HC - PH od 1 na 1 do 3 na 3 ( rovnaký počet hráčov )
KT - Gymnastika – Každý hráč vie, rozvíja kondičné schopnosti
Domáci Halový turnaj - Hotel Alexandria
2. Tréningové jednotky Hlavného obdobia II
• Január –Marec /2015/ - telocvičňa
Január PC – zdokonaľovanie Drill ( vedenie lopty ) HC a PH 1 na 1, 2 na 2, 2 na 1
KT - Gymnastika – Každý hráč vie, rozvíja kondičné schopnosti
Február PC – zdokonaľovanie Drill ( prihrávka ) HC a PH od 2 na 2 do 4 na 4, hry v prečíslení
PC - Coerver - Každý hráč sa zdokonaľuje v práci s loptou. Malé lopty
KT - Bežecká ABECEDA ( základných 5 prvkov )
Marec PC – zdokonaľovanie Drill ( súčinnosť Hčj) od 1 na 1 do 4 na 4 . hry v prečíslení
PC - Coerver - Každý hráč sa zdokonaľuje v práci s loptou
KT - Bežecká ABECEDA ( základných 5 prvkov )
• Apríl– Máj – Jún /2015/
Apríl – Máj –Jún
PC – zdokonaľovanie Drill ( súčinnosť Hčj)
HC - od 1 na 1 do 5 na 5 ( hry o rovnakom počte , prečíslenia, podčíslenia )
PH- od 1 na 1 do 5 na 5 (hry v rovnakom počte )
KT - Bežecká ABECEDA ( základných 10 prvkov )
KT- Agilita ( koordinácia )
Zloženie Tréningovej jednotky pre kategóriu prípraviek
1. RC
0 – 5 min
Pohybové hry, Kniha Pohybové hry pre futbalové prípravky
2. KT
5 – 15 min
PC- Coerver ( KT- koordinácia)
KT- Bežecká abeceda, Agilita
KT- Gymnastika od 5 min do 15 min (bez lopty)
-------------------------------- ----
Presun do bodu 3 vysvetlenie požiadaviek na nasledujúce PC – HC ----------------------------------------
3. HT- PC
20- 35 min
-------------------------------- ----
4. HT- HC- PH
PC- drill (vedenie lopty, prihrávka, súčinnosť )
Vedenie lopty ( v hustom priestore, voľnom priestore )
Prihrávka rôznou časťou nohy na presnosť v pohybe
Krytie lopty a spracovanie lopty
Reťazce cvičení do zakončenia na bránu
Gymnastika od 20 do 35 min ( plus malá lopta)
Presun do bodu 4 vysvetlenie požiadaviek na nasledujúce HC – PH
---------------------------------------
40 – 75 min HC- od 1 na 1 do 5 na 5 ( podľa ročného plánu )
PH- od 1 na 1 do 5 na 5 (podľa ročného plánu)
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. KC
75 – 80
Domáca úloha žonglovanie ( noha, hlava)
Domáca úloha prihrávka, pociťovanie
Kontrola žiackej knihy
Metodické pokyny pre trénera do tréningového procesu:
• dávaj otázky
• odpovedaj na otázky
• nebuď negatívny
• rozprávaj s hráčmi jednotlivo
• buď zrozumiteľný a presný
• v hre potrebujeme 5 x 5m pre 1 hráča
• v hre 1 na 1 potrebujeme ihrisko široké 5 metrov, ale dlhé 10 m
Mgr. Juraj Sabol
Športový riaditeľ mládeže
Download

Ročný plán prípraviek - MFK Tatran Liptovský Mikuláš