Týždeň bez hádok, bitiek, tvrdých slov, výsmechu.
Nehráme sa s hračkárskymi zbraňami, ani bojové hry.
Aktivity na riešenie konfliktov
Inšpirované publikáciou Ch.J.Meiners „Naučme sa spolu rozprávať a nájsť riešenie“
4 kroky riešenia problémov
Ak chceme naše problémy riešiť slušne a pokojne, môžeme postupovať podľa nasledujúcich 4och krokov, ktoré sa
môžeme naučiť naspamäť a pritom ukazovať na určité miesta na našom tele.
1. Rozprávaj o probléme. (ústa)
2. Počúvaj a rozumej. (ucho)
3. Premysli si riešenie. (hlava, mozog)
4. A vyber to najlepšie. (ruka)
1. Rozprávam o sebe = o tom, čo mne vadí, v čom ja vidím príčinu, aký mám ja názor. Používam slušné slová, ktoré
vyjadria, čo ma trápi, čo chcem. Nekričím, nenadávam, nevrčím, nejačím, nehádžem sa o zem , nebijem druhých.
Aj malé deti sa snažíme vypočuť a vedieme ich k tomu, aby svoje požiadavky, protesty vyjadrovali pokojne slovami.
2. Počúvam druhého a snažím sa ho pochopiť = pozerám sa na druhého, neprerušujem ho, neskáčem do reči,
nekomentujem, nevysmievam sa, nehodnotím jeho názor, a to ani v duchu.
3. Hľadáme riešenie, ktoré je dobré pre oboch. Premýšľam nad tým, čo by bolo dobré pre mňa ale zároveň aj pre
druhého. Aj malých detí sa môžeme skúsiť spýtať: „Čo si myslíš, ako by sme to mohli vyriešiť?“ Prípadne im môžeme
dať na výber z dvoch, alebo niekoľkých možností.
4. Spôsobov, ako môžeme vyriešiť problém je mnoho. Môžeme ich zhrnúť do troch skupín: spolupracujeme,
vystriedame sa, podelíme sa.
Symboly
Vyrobme si z papiera symboly, ktoré si môžeme umiestniť na viditeľné miesto a snažme sa správne riešiť vzniknuté
problémy. Môžeme si vytlačiť tie, ktoré sú na konci tohto dokumentu, alebo nakresliť vlastné.
Hra na počúvanie
Deti, alebo aj rodičia s deťmi sa môžu zahrať hru na počúvanie – cvičíme body 1. a 2., použijeme symboly ústa
a ucho.
Hrajú sa dvaja – dohodnú sa, kto bude rozprávať a kto počúvať. Ten kto rozpráva o probléme, drží v ruke symbol úst,
ten druhý, ktorý počúva drží v ruke symbol ucha. Keď prvý dokončí, tak si symboly vymenia a ten, ktorý počúval skúsi
zopakovať, čo počul. Potom sa vymenia a druhý rozpráva o probléme.
Riešenia
Vyberme si 1 problém, ktorý môžeme ale nemusíme v rodine prežívať (hádky detí, hádzanie hračiek v hneve,
neupratovanie, neslušné slová, ...) – napíšme ho na veľký papier. Vyzvime všetkých, aby sa zapojili a skúsme
vymyslieť čo najviac riešení, ktoré by sa dali urobiť. Pri tejto aktivite zapíšeme každý nápad, zatiaľ nehodnotíme,
nerobíme výber, na to budeme mať čas neskôr.
Najlepšie riešenie
Snažíme sa nájsť najlepšie riešenie z napísaných možností. Najlepšie riešenie je také, ktoré je dobré pre obidvoch
a vyrieši problém na dlhý čas. Každý označí na papieri červeným smajlíkom také riešenie, ktoré je dobré pre obe
strany a modrým smajlíkom také, ktoré je dlhodobým riešením.
Potom sa o tom porozprávame, vyberieme najlepšie riešenie a urobíme dohodu, s ktorou budú obe strany súhlasiť.
Download

Aktivity na riešenie konfliktov