ROMOLD KÁBLOVÉ KOMORY
Na základe dlhej životnosti materiálu a mnohých výhod ako absolútna tesnosť, vysoká kvalita materiálu a hospodárnosť
je použitie plastov perfektnou alternatívou k tradičným komorám z betónu. Komory môžu byt‘ použité s poklopmi až do
triedy D. Káblové komory z PE sa používajú hlavne pre elektrické a optické káble, v oblasti mestského osvetlenia, pre
signalizačné zariadenia a telekomunikácie. Umožňujú rýchle a isté položenie, jednoduché napojenie káblových
ochranných trubiek a v prípade potreby absolútne tesné prevedenie.
POLYETYLÉN
Je surovina priaznivá pre životné prostredie, na viac spĺňa všetky bežné normy a vychádza spracovateľovi optimálne v
ústrety. Pri výrobe ROMOLD používa 100 % čistú surovinu. Polyetylén dlhodobo odoláva chemickým vplyvom aj
mechanickému zaťaženiu a abrázii.
Výhody ROMOLD komôr:
NÌZKA HMOTNOSŤ
Hmotnosť jednotlivých dielov cca 5 až 53 kg, rýchla a jednoduchá montáž.
100 % VODOTESNOSŤ
Všetky konštrukčné diely sú testované na vonkajší a vnútorný tlak (0,5 BAR).
DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Životnosť 100 rokov, je reálna.
PRUŽNOSŤ
Žiadne trhliny a zlomy v dôsledku pohybov pôdy.
KOMPATIBILITA
Bezproblémové pripojenie na všetky trubkové systémy.
HOSPODÁRNOSŤ
Investícia do budúcnosti s jasnými výhodami v celkovej bilancii.
Možnosť použitia:
PRIPOJENIE TRUBIEK, RÚR, CHRÁNIČIEK
Na ROMOLD káblové komory môžu byt’ napojené PE – trúbky navarením, alebo so vstupným tesnením (IS), PVCtrúbky s IS, PE - ochranné trúbky pre optické káble s IS a korugované potrubia. Štandardne v hrdlovom prevedení pre
napojenie PE- alebo PVC - trubiek podľa En 50086-2-4 so vstupným tesnením podľa En 1277, En 681-1 a DIN 4060.
Jednoduché napojenie trubiek rôznych priemerov na mieste v ktoromkoľvek bode.
Žiadne obmedzenie na predznačené miesta alebo pevné pozície.
ROMOLD LAMELOVÉ TESNENIE
Surovina: SBR, k ohybnému napojeniu PVC- a PE - trubiek podľa EN 50086-2-4, prípustné odchýlenie osí +/- 5°,
skúšané na 0,5 barov vnútorného a vonkajšieho tlaku, podľa DIN 4060 a En 1277.
Typy káblových komôr
ROMOLD F45/20 LD
Káblová komora DN 450, v = 25 cm: PE -káblová komora DN 450 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu
bez recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), so zosilneným dnom, vr.
pochodzieho PE poklopu. Konštrukčná výška komory vr. poklopu 25 cm. Hmotnosť 5,5 kg. Ideálne riesenie na
prepojenie mikrotrubičiek prichádzajúcich z rôznych smerov.
KÁBLOVÁ KOMORA KS 100.60./115 RAL7046
Káblová komora DN 1000, v = 127 cm: PE - káblová komora DN 1000 v piesku tesnom prevedení, zo 100 %
nového materiálu bez recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť‘ => 200 %),
s horizontálnymi spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku.
Konštrukčná výška 104 - 127 cm.
KÁBLOVÁ KOMORA KS 63/80
Káblová komora DN 625, v = 80 cm: PE -káblová komora DN 625 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu bez recyklovaného
podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), s horizontálnymi spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku.
Konštrukčná výška 45 - 80 cm.
KÁBLOVÁ KOMORA KS 80.63
Káblová komora DN 800, v = 44 cm (60 cm): PE -káblová komora DN 800 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu bez
recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), vnútorná konštrukčná výška 44 cm, kónus komory o
svetlosti 625 s horizontálnymi spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku. Konštrukčná výška komory 47 cm.
KÁBLOVÁ KOMORA KS 100.63
Káblová komora DN 1000, v = 53 cm (70 cm): PE -káblová komora DN1000 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu bez
recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), ploché rebrovité dno, kónus komory o svetlosti 625
s horizontálnymi spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku.
Konštrukčná výška komory 53 cm (70 cm).
KÁBLOVÁ KOMORA KS 100.63
Káblová komora so stúpadlami DN 1000, v = 110 cm: PE -káblová komora DN 1000 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu
bez recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), ploché rebrovité dno, s integrovanými
nehrdzavejúcimi stúpadlami, odstup medzi jednotlivými stúpadlami 25 cm, kónus komory o svetlosti 625 s horizontálnymi
spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku. Konštrukčná výška komory 100 - 110 cm.
KÁBLOVÁ KOMORA KS 100.63/53.08 (100.63/70.08) s PE poklopom
Káblová komora DN 1000, v = 53 cm (70 cm): PE -káblová komora DN1000 v tesnom prevedení, zo 100 % nového materiálu bez
recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr. tržná rozťažnosť => 200 %), ploché rebrovité dno, kónus komory o svetlosti 625
s horizontálnymi spevňovacími rebrami na zaistenie vztlaku. Farba RAL 7046
Konštrukčná výška komory 53 cm (70 cm).
POKLOPY
ROMOLD poklopy sú špeciálne koncipované pre použitie s ROMOLD plastovými komorami a zaručujú maximálne rýchlu montáž a zaistené
uloženie proti posunutiu.. Montáž je prevedená pomocou ROMOLD prstenca priamo na systémový diel komory.
Klasifikácia poklopov podľa En 124:
Poklopy triedy B 125 sú vhodné pre chodníky, pešie zóny a podobné plochy, napr. parkovacie plochy pre osobné automobily (skupina 2).
Poklopy triedy D 400 sú vhodné pre dopravné komunikácie (vozovky certifikované pre všetky automobily (skupina 4).
Štvorcový poklop tr. D LED 70/70 G
Poklopy – vodotesné
Poklopy – pieskutesné
PRÍSLUŠENSTVO
POKYNY NA MONTÁŽ A ZABUDOVANIE
Výkop pre komoru musí byt’ prevedený tak, aby okolo komory bola zaručená minimálne 30 cm zásypová vrstva (pri
použití ľahkého betónu minimálne 15 cm). Hrúbka penetračnej vrstvy pod dnom komory musí byť 10 cm.
Káblová ochranné rúry musia byt’ k stene komory napojené pod pravým uhlom (odchýlka ± 5°). Aby bola zachovaná
dostatočná ohybnosť, je nutné, odkryť existujúce prázdne trúbky v dostatočnom odstupe od komory. Vzhľadom k nízkej
hmotnosti komory je tiež možné nasadiť ju na prázdnu trúbku.
Pred navŕtaním by komora mala byt’ vo výkope zdvihnutá, aby mohli byt’ prekontrolované možnosti napojenia. Miesta
prevŕtania by mali byt’ označené. Prevŕtané otvory musia byt’ v dostatočnej vzdialenosti od zosilňujúcich rebier.
Vstupné otvory ktoré sú navŕtané na mieste, je treba odhrotovať. Na tesnenie a konce trubiek (rúr) nanesieme vhodný
mazací prostriedok. Všetky tesnenia zbavíme nečistôt a prekontrolujeme ich správne osadenie. Popísaná strana tesnenia
sa musí nachádzať na vonkajšej strane komory.
Vhodný zásypový materiál G1- nebo G2-materiál podlľa ATV 127, odst. 3.1. Zrnitost’: kruhové zrno < 32 mm, hranaté
zrno < 16 mm
Väčšie kamene ako vyššie uvedené nesmú doliehať priamo na stenu komory. Zásypový materiál musí byt’ sypaný a
zhutňovaný po vrstvách (20-40 cm). Pozor pri použití ľahkého betónu nie je možné dodatočné napojenie prázdnych
trubiek (rúr).
Zhutňovací stroj, používame stredne ťažké vibračné ubíjadlo (motorové ubíjadlo ca. 50 kg):
Počas zhutňovania by mal byt’ nasadený PE -poklop, aby bolo hrdlo komory dodatočne vystužené
.
Výškové prispôsobenie u komôr, ktoré sa dajú skrátiť, môžeme konštrukčnú výšku prispôsobiť odrezaním
kónusu komory pozdĺž označenia pílou na drevo (napr. ručnou). Pritom je nutné zohľadniť konštrukčnú výšku poklopu.
Poklopy - Pri montáži poklopu dbáme na čistotu. Všetky tesnenia musia byt’ náležite osadené. Aby sme sa vyhli
dodatočnému čisteniu, poklopy by mali byt’ po zdvihnutí odkladané na čistú podložku (fólia, drevená doska).
Zabudovanie LK 63D s liatinovým poklopom 700x700 -Betónový rám pre poklop 700 x 700, podľa výkresu firmy
ROMOLD (viď obrázok vyššie) musí byt’ uložený na zhutnený zásypový materiál. Na hrdlo komory nasadíme tesnenie
PE -čapice a potom pevne samotnú tesniacu čapicu.
Oficiálny distribútor ROMOLD v SR:
FibreComponents, s.r.o., Topoľnícka 189, 93013 Trhová Hradská, IČO: 44122250
Tel.: +421 905 360000, [email protected], www.fibrecomponents.eu
Download

romold kablove komory