Poistenie domácnosti
a poistenie budovy
Môj domov
Pocit domova nenahradíte,
majetok áno
Poistenie vozidiel
Staráme sa o váš domov
Za bránami našich domácností nachádzame útočisko a pocit
bezpečia, o ktoré však môžeme kedykoľvek prísť. S naším
poistením získavate istotu, že váš životný štandard, v prípade
vzniku nepríjemností, ostane ako predtým.
2
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Na koľko si ceníte
svoj domov?
Ak ste si už svoju domácnosť či
nehnuteľnosť poistili dávnejšie,
stojí za to overiť si, či v prípade
poistnej udalosti dostanete toľko
peňazí, že si budete môcť zadovážiť
takú istú novú vec.
Zavolajte nám na Infolinku 0800 122 222 a poraďte
sa, či vaša zmluva dostatočne kryje všetko, na čom
vám záleží.
S našimi poisteniami získate:
• komplexné poistenie vášho domu, bytu,
domácnosti, či nebytového priestoru podľa
vami zvolených rizík,
• v prípadoch, že vám praskne potrubie alebo sa
vymknete, stačí len zavolať a my vám pomôžeme,
• zľavu na poistnom až do výšky 30 %, ak sa počas
poistenia nevyskytne zavinená poistná udalosť.
Myslite na kvalitnú ochranu vášho domova!
Naše majetkové poistenia
sú dlhodobo hodnotené ako
najlepšie na trhu.
3
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Môj domov
POISTENIE DOMÁCNOSTI A BUDOVY
OPTIMAL
ŠTANDARD
BASIC
Zvoľte si rozsah poistenia podľa
vašich potrieb. Poistené riziká sú
rozdelené do troch modulov
BASIC, ŠTANDARD, OPTIMAL - od
základnej po najkomplexnejšiu
ochranu vášho domova
• Požiar
• Výbuch
• Úder blesku
• Pád lietadla
• Voda z vodovodného zariadenia
• Víchrica
• Krupobitie
• Krádež
• Vandalizmus po vlámaní
(len pri poistení domácnosti)
• Lúpež
• Zosuv pôdy
• Lavína
• Pád predmetov
• Ťarcha snehu
• Povodeň, záplava
• Zemetrasenie
• Vandalizmus po vlámaní
(len pri poistení budovy)
• Výbuch sopky
• Náraz vozidla
• Vandalizmus
• Rázová vlna
• Dym
• Prepätie
• Atmosférické zrážky
(len pri poistení domácnosti)
4
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Chránime vašu domácnosť
Požiar, ktorý vypukol v trojizbovom byte v Ružomberku,
spôsobil skrat staršieho typu malého prenosného
televízora. Pri prevádzke vybuchol, následne zhorel
a oheň zachvátil celý byt. Škoda bola vyčíslená na
35 tis. eur.
Viete, že v roku 2011
sme vyplatili za škody
spôsobené požiarom viac
ako 9 miliónov eur?
Naše poistenie domácnosti:
• sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré máte
v domácnosti, ako napríklad nábytok, koberce,
doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce
spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby,
• vám umožňuje poistné krytie rozšíriť na škody
spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch
(sú poistené bez obmedzenia príkonu),
• vám umožňuje poistné krytie rozšíriť na vozidlá bez
evidenčného čísla, napr. malý motocykel, trojkolka,
malotraktor,
• vám nahradí prípadnú škodu v nových cenách,
t. j. peniaze, ktoré od nás dostanete, budú
zodpovedať nákladom na opravu alebo kúpu
novej veci, ktorá bola poistená.
Pre komplexnú ochranu
vám odporúčame modul
poistného krytia OPTIMAL!
Chráňte sa pred poškodením vášho
majetku s naším poistením domácnosti!
5
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Chránime vám strechu nad hlavou
"Zobralo mi takmer všetko. Vo vode plávali postele aj
skrine“, zalamuje rukami nešťastná majiteľka nehnuteľnosti z Livova, ktorá z domu ušla pred dravým
prúdom v poslednej chvíli. Došlo k podmytiu stavby
a následnému poškodeniu statiky domu, pričom
hrozilo jeho zrútenie. Celková škoda bola vyčíslená
na 60 tis. eur.
Viete, že v roku 2010 sme
vyplatili za škody spôsobené
povodňou alebo záplavou
viac ako 22 miliónov eur?
Chráňte sa pred poškodením vášho majetku
s naším poistením budov!
Naše poistenie budovy chráni vaše „štyri steny“ domu
alebo bytu so všetkým, čo k nemu patrí.
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Aké sú najčastejšie riziká,
ktoré môžu nastať?
• chránime stavebné súčasti ako sú okná, dvere,
podlahy a podobne,
• poistiť si môžete garáž, hospodárske budovy,
altánky, prístrešky, bazény a ďalšie vedľajšie stavby
na rôznych miestach poistenia,
• kryje palivo určené na vykurovanie budovy, stavebné
mechanizmy a náradie na údržbu nehnuteľnosti,
• v prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti
v dôsledku poistnej udalosti vám nahradíme škodu
v nových cenách, aby ste si mohli túto nehnuteľnosť
opraviť, prípadne znovu postaviť.
Možnosť poistenia aj bez spoluúčasti!
Škody hradíme v nových cenách!
Pri riziku povodeň" nestanovujeme žiadne
"
povodňové mapy, na toto riziko poistíme
všetky nehnuteľnosti!
7
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Naše ďalšie poistenia
• Poistenie skla
Poistenie sa vzťahuje na okná, sklo vstupných
dverí, sklenené výplne interiérových dverí, krbu,
vstavaných skríň, zrkadlá, akváriá, sklokeramické
platne, slnečné kolektory a ďalšie sklenené súčasti
vášho domova.
• Poistenie zodpovednosti
Poistenie ochráni členov vašej domácnosti
v prípade, že spôsobia škodu – vytopíte suseda,
vaše deti rozbijú susedovi okno, prípadne, okrem
škôd na majetku, spôsobia aj ujmu na zdraví.
Poistenie zodpovednosti je možné uzatvoriť
aj samostatne!
S naším poistením
zodpovednosti máte chránený
aj druh nepríjemnej udalosti,
akou je vytopenie suseda.
8
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Poistenie Privát Plus
Pomoc, keď ju najviac potrebujete!
Po príchode domov našla pani Daniela spúšť v podobe
vytopeného bytu. Škoda spôsobená vodou unikajúcou
z prasknutého potrubia sa stále zväčšovala. Pani Daniela
sa pokúsila uzavrieť prívodový ventil, ten bol však
zhrdzavený. V tejto situácii potrebovala rýchlu pomoc.
K nášmu poisteniu domácnosti a poisteniu budovy
odporúčame uzatvoriť aj poistenie Privát Plus.
Zabuchli ste si vchodové dvere,
tečie vám voda z radiátora, neviete
na koho sa obrátiť s opravou
poškodeného bytu alebo domu?
Vyriešime to za vás na telefónnych číslach
0850 122 222, 0917 122 222 a 0902 122 222,
sedem dní v týždni od 7.00 do 21.00 hod.
9
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
Chcete sa dozvedieť viac o našich
produktoch a službách alebo sa
niečo spýtať ohľadom zmlúv, ktoré
ste si u nás uzatvorili?
Volajte zadarmo na Infolinku 0800 122 222
sedem dní v týždni od 7.00 do 21.00 hod.
Kontaktujte nás:
• prostredníctvom vášho sprostredkovateľa poistenia
• navštívte naše obchodné miesto
• kontaktujte Infolinku 0800 122 222
• kliknite na www.allianzsp.sk
Poistnú udalosť môžete nahlásiť
rýchlo a pohodlne:
• telefonicky na číslach 0850 122 222, 0902 122 222
a 0917 122 222, zo zahraničia +421 2 496 15 666
(pondelok - nedeľa, v čase 7.00 - 21.00 hod.)
• prostredníctvom internetu
• osobne
• poštou
• a teraz ako novinka cez mobilnú aplikáciu
Hlásenie poistných udalostí", ktorú si stiahnete
"
do svojho smartfónu zosnímaním príslušného
QR kódu
10
Poistenie domácnosti a poistenie budovy
11
2012.04
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
[email protected]
Infolinka 0800 122 222
Download

Môj domov - Marián Bako, Allianz