DOTAZNÍK - Poistenie Môj domov (budova, domácnosť, zodpovednosť)
Získ.číslo :
Maklér :
Makl. spol. :
A KLIENT
Rodné číslo * :
Meno a priezvisko :
Trvalý pobyt (adresa) :
Miesto poistenia (adresa) :
B POISTENIE DOMÁCNOSTI
Umiestnenie (rodinný dom / bytový dom poschodie / bytový dom prízemie /
rekreačný dom, chata) :
2
Modul krytia (BASIC / ŠTANDARD / OPTIMAL) :
Podlahová plocha (m ):
Poistné sumy :
Ostatné hnut. veci v budove
(povinné - min. 7 000 €)
€
Ostatné hnut. veci vo vedľajších stavbách
(min. 300€)
€
Elektronické a optické prístroje (min. 1000€)
€
Iné vozidlá (min. 300€)
€
Cennosti (min. 500€)
€
Hnut. veci slúžiace na zárobkovú činnosť
(min. 300€)
€
Umelecké diela a starožitnosti
(min. 300€)
€
Stavebné súčasti (min. 200€)
€
Motory v elektrospotrebičoch
€
C POISTENIE BUDOVY
2
Druh (rodinný dom / chata / byt / nebytový priestor) :
Plocha (m ) :
Modul krytia (BASIC / ŠTANDARD / OPTIMAL):
Rok výstavby / poslednej rekonštrukcie :
Poistná suma nehnuteľnosti :
€
Materiálová charakteristika (murovaný / drevený) :
Podnikanie (áno / nie):
Strecha (rovná / šikmá / šikmá s podkrovím) :
Podpivničenie (m ) :
2
Počet nadzemných podlaží (bez podkrovia) :
Vinkulácia (áno / nie):
Motory v poistených stavbách :
€
v prospech :
D VEDLAJŠIE STAVBY v mieste poistenia
(Druh – napr. garáž, rozmer, materiál, PS)
1.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
2.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
3.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
4.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
E VEDLAJŠIE STAVBY na inom mieste poistenia
Modul krytia
(BASIC / ŠTANDARD / OPTIMAL) :
(Druh – napr. garáž, rozmer, materiál, PS)
Adresa :
1.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
2.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
3.
Podnikanie (áno/nie):
(m2/m/ m3/ks)
Materiál :
PS
€
Vyplnený dotazník zašlite na e-mailovú adresu - [email protected]
NEPOVINNÉ - podmienka pre tlač detailnej návrhopoistky (bez uvedenia RČ možnosť predložiť len zjednodušenú
ponuku)
** ak sa zhoduje miesto poistenia s trvalým pobytom - nevypĺňať
*
F OSTATNÉ POISTENIA
Poistenie zodpovednosti :
€
PS
Poistenie skla :
Poistenie náhrobného pomníka (BASIC / ŠTANDARD) :
PS
€
PS
€
G OSTATNÉ ÚDAJE
Poistné obdobie ( ročne / polročne / štvrťročne) :
Dátum začiatku platnosti PZ :
Spôsob platby (šekom / prevodom) :
Miesto dojednania :
POISTENIE DOMÁCNOSTI - MODUL POISTNÉHO KRYTIA
BASIC
ŠTANDARD
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Voda z vodovodného zariadenia
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
BASIC +
Povodeň, záplava
Zosuv pôdy
Lavína
Pád predmetov
Ťarcha snehu
Zemetrasenie
Náraz vozidla
Vandalizmus
Prepätie
Atmosférické zrážky
Spodná voda
Predĺžená záruka elektrospotrebičov
OPTIMAL
RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
ŠTANDARD +
Búrlivý vietor
Dym
Spätné vystúpenie vody
Rázová vlna
Výbuch sopky
POISTENIE BUDOVY - MODUL POISTNÉHO KRYTIA
BASIC
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Voda z vodovodného zariadenia
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
ŠTANDARD
RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
BASIC +
Povodeň, záplava
Zosuv pôdy
Lavína
Pád predmetov
Ťarcha snehu
Zemetrasenie
Náraz vozidla
Vandalizmus
Prepätie
Atmosférické zrážky
Spodná voda
OPTIMAL
RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
ŠTANDARD +
Búrlivý vietor
Dym
Spätné vystúpenie vody
Rázová vlna
Výbuch sopky
Mráz na meračoch
Sprejerstvo
Vyplnený dotazník zašlite na e-mailovú adresu - [email protected]
NEPOVINNÉ - podmienka pre tlač detailnej návrhopoistky (bez uvedenia RČ možnosť predložiť len zjednodušenú
ponuku)
** ak sa zhoduje miesto poistenia s trvalým pobytom - nevypĺňať
*
Download

Dotazník k oisteniu Môj domov