GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 4-A
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
(2)
DİN4
DİN4
SERAP
Toplam Ders Saati : 2
(3)
(4)
(5)
Sınıf Öğretmeni :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(9)
(10)
SERAP
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 4-B
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
(2)
Toplam Ders Saati : 2
(3)
(4)
DİN4
DİN4
SERAP
(5)
Sınıf Öğretmeni :
(6)
(7)
(8)
SERAP
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 5-A
Gün
Ders
(1)
(2)
TRK56
TRK56
Toplam Ders Saati : 35
(3)
(4)
(5)
FEN
FEN
DIN
Sınıf Öğretmeni : ERDEM ALHAN
(6)
(7)
DIN
SOS
Pazartesi
KUTSAL
Salı
HAKAN
HAKAN
ERDEM
ERDEM
KUTSAL
KUTSAL
FEN
FEN
GS7
MAT567
MAT567
YDL56
KUTSAL
YDL56
ERDEM
BLU5
ERDEM
BLU5
SERAP
TRK56
SERAP
TÜLAY
TRK56
MAT567
BED
BED
ERDEM
Perşembe
MELTEM
MELTEM
KUTSAL
KUTSAL
HAKAN
HAKAN
HAKAN
MAT567
MAT567
SOS
SOS
YAZMA
YAZMA
MUZ1
BİLİŞİ
Cuma
ELİF
BİLİŞİ
ELİF
SÜREYYA
TRK56
TÜLAY
ELİF
TRK56
TÜLAY
ELİF
YDS5
KUTSAL
FERHAT
YDS5
KUTSAL
(9)
(10)
(9)
(10)
ELİF
Çarşamba
ERDEM
(8)
FERHAT
YDL56
MURAT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 5-B
Gün
Ders
(1)
(2)
FEN
FEN
Toplam Ders Saati : 35
(3)
(4)
(5)
MAT567
MAT567
GS7
Pazartesi
ERDEM
Salı
TÜLAY
TÜLAY
HAKAN
HAKAN
TRK56
TRK56
FEN
SOS
ERDEM
SOS
ELİF
YDL56
Sınıf Öğretmeni : KUTSAL Ö. KANAT
(6)
(7)
BED
BED
ELİF
SÜREYYA
FERHAT
YDL56
MAT567
ELİF
ERDEM
ERDEM
FEN
SOS
MAT567
MAT567
BLU5
FERHAT
BLU5
Çarşamba
KUTSAL
Perşembe
KUTSAL
KUTSAL
MELTEM
SERAP
SERAP
KUTSAL
KUTSAL
BİLİŞİ
MUZ1
TRK56
TRK56
YDS5
YDS5
YDL56
Cuma
TRK56
MELTEM
KUTSAL
TRK56
MURAT
ERDEM
BİLİŞİ
KUTSAL
ERDEM
DIN
KUTSAL
TÜLAY
DIN
HAKAN
ELİF
YAZMA
HAKAN
(8)
ELİF
YAZMA
HAKAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 6-A
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
(2)
MTU6
MTU6
(3)
(4)
(5)
TRK56
TRK56
YDL56
MAT567
MAT567
TRK56
ASLI
MELTEM
ERCAN
ERCAN
ERCAN
ERCAN
BED
BED
DIN
DIN
FEN
FEN
GS7
FERHAT
Perşembe
TÜLAY
TÜLAY
SOS
SOS
TÜLAY
YDL56
ERCAN
(7)
TRK56
BİLİŞİ
ASLI
(6)
Ç.GNR
Çarşamba
ASLI
Sınıf Öğretmeni : ASLI EROL
Ç.GNR
ASLI
Cuma
Toplam Ders Saati : 35
YDL56
YDS6
FERHAT
SERAP
SERAP
SOS
YAZMA
YAZMA
ASLI
ERDEM
ERDEM
MAT567
MAT567
MUZ1
BİLİŞİ
Ç.GNR
ASLI
Ç.GNR
MURAT
ERDEM
Ç.GNR
FEN
(10)
(9)
(10)
YDS6
SÜREYYA
FEN
MAT567
TRK56
TRK56
ASLI
(9)
Ç.GNR
ERDEM
MELTEM
(8)
Ç.GNR
ASLI
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 6-B
Gün
Ders
(1)
(2)
BED
BED
Toplam Ders Saati : 35
(3)
(4)
(5)
MAT567
MAT567
FEN
Pazartesi
FERHAT
Salı
ERDEM
ERDEM
TÜLAY
TÜLAY
GS7
YAZMA
YAZMA
FEN
FERHAT
FEN
Ç.GNR
SOS
Sınıf Öğretmeni : FERHAT DOĞAN
(6)
(7)
FEN
YDL56
Ç.GNR
ERDEM
ERDEM
ERCAN
SOS
TRK56
TRK56
MAT567
TRK56
TRK56
YDL56
YDL56
ASLI
ASLI
Ç.GNR
Çarşamba
SÜREYYA
Perşembe
ERCAN
ERCAN
TÜLAY
MELTEM
MELTEM
SERAP
SERAP
MUZ1
TRK56
TRK56
MAT567
MAT567
MTU6
MTU6
Cuma
YDS6
MURAT
ASLI
YDS6
ASLI
ASLI
SOS
ASLI
ASLI
BİLİŞİ
Ç.GNR
ASLI
BİLİŞİ
Ç.GNR
ERCAN
DIN
Ç.GNR
(8)
ERCAN
DIN
Ç.GNR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 7-A
Gün
Ders
(1)
(2)
TEKNO
TEKNO
Pazartesi
MELTEM
Salı
GÜNGÖR
GÜNGÖR
MAT567
FEN
Çarşamba
ELİF
Y.Dİ78
Perşembe
Cuma
Toplam Ders Saati : 35
(3)
(4)
(5)
MUZ1
YAZMA
YAZMA
(6)
(7)
TRK78
TRK78
MELTEM
MURAT
KUTSAL
FEN
MAT567
MAT567
ELİF
HAKAN
HAKAN
TÜLAY
MAT567
SBED
SBED
GS7
TRK78
TRK78
ELİF
Y.Dİ78
ELİF
FERHAT
BED
FERHAT
BED
KUTSAL
Sınıf Öğretmeni : HAKAN KOCAER
Y.Dİ78
SÜREYYA
KUTSAL
Y.Dİ78
KUTSAL
TRK78
SOS
KUTSAL
TÜLAY
TÜLAY
BLU7
BLU7
MAT567
FEN
FEN
DIN
DIN
GÜNGÖR
AYŞE
(10)
SOS
FERHAT
GÜNGÖR
(9)
KUTSAL
FERHAT
ELİF
(10)
SOS
HAKAN
GÜNGÖR
(9)
KUTSAL
HAKAN
GÜNGÖR
(8)
AYŞE
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 7-B
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Toplam Ders Saati : 35
(1)
(2)
MAT567
MAT567
MAT567
MAT567
ELİF
GÜNGÖR
GÜNGÖR
MELTEM
MELTEM
KUTSAL
Y.Dİ78
Y.Dİ78
MAT567
TRK78
TRK78
SOS
SOS
ELİF
ELİF
ELİF
(3)
(4)
(5)
SBED
SBED
FEN
Sınıf Öğretmeni : GÜNGÖR GÜROL
FERHAT
BLU7
FERHAT
BLU7
GÜNGÖR
TEKNO
(6)
(7)
FEN
GS7
GÜNGÖR
TEKNO
SÜREYYA
TRK78
Çarşamba
HAKAN
Perşembe
FERHAT
FERHAT
HAKAN
HAKAN
TÜLAY
AYŞE
AYŞE
TRK78
TRK78
MUZ1
YAZMA
YAZMA
FEN
FEN
Cuma
BED
KUTSAL
HAKAN
BED
KUTSAL
ELİF
Y.Dİ78
MURAT
KUTSAL
Y.Dİ78
ASLI
KUTSAL
SOS
ASLI
TÜLAY
DIN
GÜNGÖR
(8)
TÜLAY
DIN
GÜNGÖR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 8-A
Gün
Ders
(1)
(2)
Y.Dİ78
Y.Dİ78
Pazartesi
ERCAN
Salı
Ç.GNR
Ç.GNR
TRK78
MAT8
Çarşamba
ASLI
FEN
Perşembe
Cuma
Toplam Ders Saati : 30
(3)
(4)
(5)
FEN
FEN
INK
Sınıf Öğretmeni : MELTEM İŞTİPLİLER
(6)
GÜNGÖR
GÜNGÖR
MAT8
TRK78
TRK78
ASLI
AYŞE
AYŞE
MED8
Y.Dİ78
Y.Dİ78
RSE1
GS7
TÜLAY
DIN
ERCAN
MELTEM
SÜREYYA
Ç.GNR
MAT8
TRK78
TRK78
BED
BED
TEKNO
TEKNO
MUZ1
VAT
MELTEM
(10)
(9)
(10)
DIN
Ç.GNR
MELTEM
(9)
TÜLAY
GÜNGÖR
FERHAT
MAT8
TÜLAY
GÜNGÖR
FERHAT
FEN
ERCAN
(8)
INK
ERCAN
ASLI
(7)
ASLI
ASLI
MURAT
TÜLAY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
GÜRE ATATÜRK ORTA OKULU
Sınıf : 8-B
Gün
Ders
(1)
(2)
FEN
FEN
Toplam Ders Saati : 30
(3)
(4)
(5)
Y.Dİ78
Y.Dİ78
TRK78
Sınıf Öğretmeni : TÜLAY KAYA
(6)
GÜNGÖR
Salı
MELTEM
MELTEM
Ç.GNR
Ç.GNR
TÜLAY
TÜLAY
Y.Dİ78
Y.Dİ78
RSE1
GS7
DIN
DIN
Çarşamba
Perşembe
Cuma
TEKNO
TEKNO
ERCAN
MAT8
MAT8
INK
INK
TRK78
TRK78
ASLI
GÜNGÖR
GÜNGÖR
Ç.GNR
Ç.GNR
TRK78
MED8
BED
BED
VAT
MUZ1
ASLI
TÜLAY
FERHAT
FEN
FERHAT
AYŞE
ASLI
ERCAN
FEN
SÜREYYA
ASLI
ERCAN
ASLI
TÜLAY
ERCAN
MAT8
TÜLAY
(8)
TRK78
Pazartesi
GÜNGÖR
(7)
AYŞE
MAT8
MURAT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Nuri SAĞLAM
Okul Müdürü
Download

Sınıf Ders Programlarında Değişiklik