Sınıf : 5-A
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MEDİHA MELİKE ÇEVİK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MÜZ
D.ARS
Pazartesi
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
Salı
SOS
A.ÖZÇ
SOS
A.ÖZÇ
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
SEÇ1
SEÇ1
TÜRK56 TÜRK56 MAT567
Ö.KLK
Ö.KLK
M.ÇVK
SEÇ2
SEÇ2
SEÇ3
SEÇ3
GÖR
S.KYA
FEN
H.SYL
FEN
H.SYL
Çarşamba
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
Perşembe
BİLŞ
S.KYA
BİLŞ
S.KYA
DİN
N.AYD
Cuma
SOS
A.ÖZÇ
İNG56
B.YKT
İNG56
B.YKT
FEN
H.SYL
DİN
N.AYD
FEN
H.SYL
İNG56
B.YKT
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-B
Gün
Ders
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ÖZGÜR KELKİT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
FEN
H.SYL
İNG56
B.YKT
İNG56
B.YKT
Salı
MAT567
M.ÇVK
SOS
A.ÖZÇ
SOS
A.ÖZÇ
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
FEN
H.SYL
FEN
H.SYL
GÖR
S.KYA
SEÇ2
SEÇ2
Pazartesi
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
Ö.KLK
Ö.KLK
M.ÇVK M.ÇVK
Perşembe
SOS
A.ÖZÇ
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
BİLŞ
S.KYA
BİLŞ
S.KYA
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
MÜZ
D.ARS
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
FEN
H.SYL
İNG56
B.YKT
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 5-C
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ARZU GÜNER ANIK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
DİN
N.AYD
Pazartesi
FEN
S.GRL
Salı
DİN
N.AYD
SOS
A.ÖZÇ
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
Çarşamba
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
BED
Ü.ÇĞL
Perşembe
MAT567
M.ÇVK
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
İNG56
B.YKT
SOS
A.ÖZÇ
SOS
A.ÖZÇ
Cuma
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
İNG56
B.YKT
İNG56
B.YKT
SEÇ1
SEÇ1
BED
Ü.ÇĞL
FEN
S.GRL
SEÇ2
SEÇ2
SEÇ3
SEÇ3
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
MÜZ
D.ARS
GÖR
S.KYA
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-D
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : SELİN GÜREL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
SOS
A.ÖZÇ
SOS
A.ÖZÇ
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
GÖR
S.KYA
BED
Ü.ÇĞL
FEN
S.GRL
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
İNG56
B.YKT
İNG56
B.YKT
MÜZ
D.ARS
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
SEÇ1
SEÇ1
MAT567
M.ÇVK
FEN
S.GRL
İNG56
B.YKT
SEÇ2
SEÇ2
SOS
A.ÖZÇ
MAT567 MAT567
M.ÇVK M.ÇVK
SEÇ3
SEÇ3
BED
Ü.ÇĞL
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 5-E
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : BUKET YAKUT BEŞTEK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
İNG56
B.YKT
Pazartesi
Salı
MÜZ
D.ARS
Çarşamba
GÖR
S.KYA
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
SEÇ1
SEÇ1
MAT567 MAT567 TÜRK56 TÜRK56
M.CAN M.CAN A.ANK
A.ANK
SEÇ2
SEÇ2
FEN
S.GRL
SOS
Z.ŞNR
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
Perşembe
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
FEN
S.GRL
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
MAT567
M.CAN
SOS
Z.ŞNR
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
İNG56
B.YKT
İNG56
B.YKT
SOS
Z.ŞNR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-F
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : AYSEL KARADUMAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
FEN
S.GRL
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
İNG56
A.KRD
İNG56
A.KRD
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
FEN
S.GRL
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
SEÇ1
SEÇ1
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
SOS
Z.ŞNR
SOS
Z.ŞNR
TÜRK56 TÜRK56
A.ANK
A.ANK
GÖR
S.KYA
SOS
Z.ŞNR
İNG56
A.KRD
SEÇ2
SEÇ2
MAT567
M.CAN
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
SEÇ3
SEÇ3
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
MÜZ
D.ARS
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 5-G
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ÜLKÜ ÇAĞLAR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
BİLŞ
S.BRA
Pazartesi
BİLŞ
S.BRA
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
Salı
MÜZ
D.ARS
Çarşamba
İNG56
A.KRD
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
Perşembe
SOS
Z.ŞNR
Cuma
FEN
S.ÖZL
FEN
S.ÖZL
İNG56
A.KRD
GÖR
S.KYA
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
SEÇ1
SEÇ1
İNG56
A.KRD
FEN
S.ÖZL
MAT567
M.CAN
SEÇ2
SEÇ2
SOS
Z.ŞNR
SOS
Z.ŞNR
FEN
S.ÖZL
SEÇ3
SEÇ3
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-H
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MEHMET SADIK CAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Salı
SOS
Z.ŞNR
SOS
Z.ŞNR
İNG56
A.KRD
TÜRK56 TÜRK56 MAT567
İ.YLM
İ.YLM
M.CAN
İNG56
A.KRD
MÜZ
D.ARS
FEN
S.ÖZL
FEN
S.ÖZL
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
İNG56
A.KRD
FEN
S.ÖZL
SOS
Z.ŞNR
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
BED
Ü.ÇĞL
BED
Ü.ÇĞL
GÖR
S.KYA
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
SEÇ3
SEÇ3
FEN
S.ÖZL
MAT567 MAT567
M.CAN M.CAN
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
Cuma
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 5-I
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : CEMİLE YALÇIN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
Pazartesi
BED
Ü.ÇĞL
SOS
Z.ŞNR
Salı
İNG56
A.KRD
BED
Ü.ÇĞL
Çarşamba
SOS
Z.ŞNR
Perşembe
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
MAT567
C.YLÇ
Cuma
FEN
S.ÖZL
FEN
S.ÖZL
MÜZ
D.ARS
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
SOS
Z.ŞNR
FEN
S.ÖZL
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
SEÇ1
SEÇ1
GÖR
S.KYA
FEN
S.ÖZL
SEÇ2
SEÇ2
İNG56
A.KRD
İNG56
A.KRD
SEÇ3
SEÇ3
BİLŞ
S.GRL
BİLŞ
S.GRL
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5-J
Gün
Ders
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : SAİT FATİH ÖZEL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
İNG56
A.KRD
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
Salı
SOS
Z.ŞNR
SOS
Z.ŞNR
İNG56
A.KRD
Çarşamba
FEN
S.ÖZL
SOS
Z.ŞNR
Pazartesi
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
İNG56
A.KRD
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
GÖR
S.KYA
SEÇ1
SEÇ1
MÜZ
D.ARS
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
FEN
S.ÖZL
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
MAT567
C.YLÇ
DİN
N.AYD
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLM
İ.YLM
FEN
S.ÖZL
FEN
S.ÖZL
DİN
N.AYD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ALİ ÖZÇELİK
Sınıf : 5-K
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Salı
İNG56
A.UZĞ
İNG56
A.UZĞ
MÜZ
D.ARS
SOS
A.ÖZÇ
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
Çarşamba
Perşembe
İNG56
A.UZĞ
Cuma
BİLŞ
N.SRM
FEN
S.ÖZL
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
BİLŞ
N.SRM
GÖR
S.KYA
SOS
A.ÖZÇ
SOS
A.ÖZÇ
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
SEÇ1
SEÇ1
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
SEÇ2
SEÇ2
FEN
S.ÖZL
MAT567
C.YLÇ
SEÇ3
SEÇ3
FEN
S.ÖZL
FEN
S.ÖZL
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 35
SOS
N.ÇTN
BED
T.KLC
Salı
MÜZ
M.ÖZÇ
SOS
N.ÇTN
SOS
N.ÇTN
Çarşamba
İNG56
G.TRH
İNG56
G.TRH
FEN
E.AYD
Perşembe
FEN
E.AYD
FEN
E.AYD
Cuma
Sınıf Öğretmeni : ŞENOL EREN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
GÖR
A.KÇK
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 6-A
Ders
Bülent CEYLAN
BED
T.KLC
DİN
Z.BĞC
FEN
E.AYD
MAT567 MAT567
Ş.ERN
Ş.ERN
SEÇ1
SEÇ1
TÜRK56 TÜRK56
E.YLD
E.YLD
SEÇ2
SEÇ2
TÜRK56 TÜRK56 MAT567
E.YLD
E.YLD
Ş.ERN
SEÇ3
SEÇ3
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
E.YLD
E.YLD
Ş.ERN
Ş.ERN
DİN
Z.BĞC
İNG56
G.TRH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : EMİNE AYDIN
Sınıf : 6-B
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Pazartesi
TÜRK56 TÜRK56
A.AKD
A.AKD
SOS
E.YLM
GÖR
A.KÇK
FEN
E.AYD
FEN
E.AYD
MÜZ
M.ÖZÇ
Salı
MAT567
Ş.ERN
İNG56
G.TRH
İNG56
G.TRH
BİLŞ
G.TRH
BİLŞ
G.TRH
SEÇ1
SEÇ1
DİN
S.SĞL
DİN
S.SĞL
FEN
E.AYD
SEÇ2
SEÇ2
FEN
E.AYD
SEÇ3
SEÇ3
Çarşamba
TÜRK56 TÜRK56
A.AKD
A.AKD
Perşembe
MAT567 MAT567
Ş.ERN
Ş.ERN
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
Cuma
TÜRK56 TÜRK56
A.AKD
A.AKD
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
MAT567 MAT567
Ş.ERN
Ş.ERN
İNG56
G.TRH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf : 6-C
Ders
Bülent CEYLAN
Sınıf Öğretmeni : GÜLDEN TURHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MAT567 MAT567
D.ÖZT D.ÖZT
MÜZ
M.ÖZÇ
Salı
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
Çarşamba
FEN
E.AYD
FEN
E.AYD
SOS
N.ÇTN
Perşembe
DİN
S.SĞL
DİN
S.SĞL
SOS
N.ÇTN
Cuma
İNG56
G.TRH
İNG56
G.TRH
FEN
E.AYD
TÜRK56 TÜRK56
A.AKD
A.AKD
MAT567 TÜRK56 TÜRK56
D.ÖZT A.AKD
A.AKD
SEÇ1
SEÇ1
SEÇ2
SEÇ2
İNG56
G.TRH
SEÇ3
SEÇ3
BİLŞ
E.AYD
BİLŞ
E.AYD
FEN
E.AYD
MAT567 MAT567
D.ÖZT D.ÖZT
SOS
N.ÇTN
TÜRK56 TÜRK56
A.AKD
A.AKD
GÖR
A.KÇK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 6-D
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : AYSU KÜÇÜKÇELİK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
FEN
E.AYD
Salı
MAT567
İ.BLG
DİN
Z.BĞC
Çarşamba
MAT567 MAT567
İ.BLG
İ.BLG
Pazartesi
FEN
E.AYD
Perşembe
DİN
Z.BĞC
FEN
E.AYD
MAT567 MAT567
İ.BLG
İ.BLG
Cuma
MÜZ
D.ARS
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
İNG56
A.UZĞ
SEÇ1
SEÇ1
İNG56
A.UZĞ
SEÇ2
SEÇ2
SOS
E.DRD
SEÇ3
SEÇ3
BED
N.ÜLG
BİLŞ
A.KÇK
BİLŞ
A.KÇK
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
GÖR
A.KÇK
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
FEN
E.AYD
İNG56
A.UZĞ
BED
N.ÜLG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6-E
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ÖZLEM GÖRGÜLÜ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
FEN
E.AYD
MÜZ
D.ARS
İNG56
Ö.GRG
MAT567 MAT567 TÜRK56 TÜRK56
C.YLÇ
C.YLÇ
Ö.KLK
Ö.KLK
Salı
MAT567 MAT567
C.YLÇ
C.YLÇ
SOS
E.DRD
BİLŞ
A.KÇK
BİLŞ
A.KÇK
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
MAT567
C.YLÇ
BED
N.ÜLG
İNG56
Ö.GRG
İNG56
Ö.GRG
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
FEN
E.AYD
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
SEÇ3
SEÇ3
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
GÖR
A.KÇK
Cuma
FEN
E.AYD
BED
N.ÜLG
FEN
E.AYD
TÜRK56 TÜRK56
Ö.KLK
Ö.KLK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 6-F
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ALİ DEKLİ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MAT567 TÜRK56 TÜRK56
M.ALC
A.DEK
A.DEK
Pazartesi
İNG56
A.UZĞ
İNG56
A.UZĞ
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
SEÇ1
SEÇ1
Salı
SOS
E.DRD
MÜZ
D.ARS
GÖR
A.KÇK
Çarşamba
FEN
S.GRL
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
İNG56
A.UZĞ
MAT567 MAT567
M.ALC
M.ALC
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
MAT567 MAT567
M.ALC
M.ALC
FEN
S.GRL
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6-G
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MELİKE ALICI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
GÖR
A.KÇK
FEN
H.SYL
FEN
H.SYL
MAT567 MAT567
M.ALC
M.ALC
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
Salı
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
A.DEK
A.DEK
M.ALC
M.ALC
İNG56
Ö.GRG
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
İNG56
Ö.GRG
İNG56
Ö.GRG
MAT567
M.ALC
BED
N.ÜLG
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
FEN
H.SYL
SEÇ3
SEÇ3
FEN
H.SYL
MÜZ
D.ARS
Cuma
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
BİLŞ
N.SRM
BED
N.ÜLG
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
BİLŞ
N.SRM
SOS
E.DRD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Sınıf : 6-H
Gün
Ders
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : AYSUN UZUĞ ALKAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
Salı
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
Çarşamba
FEN
H.SYL
İNG56
A.UZĞ
İNG56
A.UZĞ
Perşembe
SOS
E.DRD
FEN
H.SYL
GÖR
A.KÇK
MAT567
M.ALC
FEN
H.SYL
FEN
H.SYL
Pazartesi
Cuma
İNG56
A.UZĞ
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
A.DEK
A.DEK
M.ALC
M.ALC
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
MÜZ
D.ARS
MAT567 MAT567
M.ALC
M.ALC
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
TÜRK56 TÜRK56
A.DEK
A.DEK
SEÇ1
SEÇ1
SEÇ2
SEÇ2
SEÇ3
SEÇ3
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6-I
Gün
Ders
Pazartesi
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : İLKAY YALÇINKAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLÇ
İ.YLÇ
Salı
FEN
H.SYL
FEN
H.SYL
Çarşamba
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
SOS
E.DRD
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
MAT567 TÜRK56 TÜRK56
İ.BLG
İ.YLÇ
İ.YLÇ
İNG56
Ö.GRG
İNG56
Ö.GRG
SEÇ1
SEÇ1
GÖR
A.KÇK
MÜZ
D.ARS
FEN
H.SYL
SEÇ2
SEÇ2
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
İNG56
Ö.GRG
SEÇ3
SEÇ3
FEN
H.SYL
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
Perşembe
MAT567 MAT567
İ.BLG
İ.BLG
Cuma
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
İ.YLÇ
İ.YLÇ
İ.BLG
İ.BLG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : HÜSEYİN SOYALP
Sınıf : 6-J
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
SOS
E.DRD
Pazartesi
MAT567 MAT567
M.ALC
M.ALC
İNG56
Ö.GRG
İNG56
Ö.GRG
DİN
N.AYD
DİN
N.AYD
Salı
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLÇ
İ.YLÇ
İNG56
Ö.GRG
SOS
E.DRD
SOS
E.DRD
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
TÜRK56 TÜRK56
İ.YLÇ
İ.YLÇ
FEN
S.GRL
BİLŞ
N.SRM
BİLŞ
N.SRM
SEÇ2
SEÇ2
FEN
S.GRL
FEN
S.GRL
SEÇ3
SEÇ3
Perşembe
BED
N.ÜLG
BED
N.ÜLG
MAT567
M.ALC
Cuma
FEN
S.GRL
MÜZ
D.ARS
TÜRK56 TÜRK56 MAT567 MAT567
İ.YLÇ
İ.YLÇ
M.ALC
M.ALC
GÖR
S.KYA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Pazartesi
Salı
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf : 7-A
Ders
Bülent CEYLAN
Sınıf Öğretmeni : ERTUĞRUL YILMAZ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
GÖR
G.AKY
SOS
E.YLM
FEN
M.BKT
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
TÜRK78 TÜRK78
İ.YLÇ
İ.YLÇ
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
MÜZ
M.ÖZÇ
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
TÜRK78
İ.YLÇ
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
MAT567
S.YĞT
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
FEN
M.BKT
TEK
S.TRM
TEK
S.TRM
MAT567 MAT567 TÜRK78 TÜRK78
S.YĞT
S.YĞT
İ.YLÇ
İ.YLÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : SERHAT YİĞİT
Sınıf : 7-B
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
Salı
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
Çarşamba
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
Pazartesi
İNG78
D.KBT
SOS
E.YLM
Cuma
SOS
E.YLM
MAT567 TÜRK78 TÜRK78
S.YĞT
İ.YLÇ
İ.YLÇ
FEN
M.BKT
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
Perşembe
İNG78
D.KBT
SOS
E.YLM
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
TEK
S.TRM
TEK
S.TRM
GÖR
G.AKY
MÜZ
M.ÖZÇ
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
FEN
M.BKT
TÜRK78
İ.YLÇ
SEÇ1
SEÇ1
SEÇ2
SEÇ2
SEÇ3
SEÇ3
TÜRK78 TÜRK78
İ.YLÇ
İ.YLÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 35
BED
Y.YĞZ
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
FEN
M.BKT
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
MAT567
S.YĞT
SOS
E.YLM
TÜRK78
E.YLD
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
MÜZ
M.ÖZÇ
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
DİN
M.KLY
FEN
M.BKT
Salı
Sınıf Öğretmeni : MİYASE Ş. AKBAŞ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
BED
Y.YĞZ
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 7-C
Ders
Bülent CEYLAN
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
GÖR
G.AKY
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
DİN
M.KLY
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MEHMET KEMAL BEKTAŞ
Sınıf : 7-D
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MAT567 MAT567 TÜRK78 TÜRK78
S.YĞT
S.YĞT
A.AKD
A.AKD
Pazartesi
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
FEN
M.BKT
Salı
GÖR
G.AKY
TÜRK78 TÜRK78
A.AKD
A.AKD
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
SOS
E.YLM
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
MÜZ
M.ÖZÇ
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
MAT567
S.YĞT
FEN
M.BKT
TÜRK78
A.AKD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 35
MAT567 MAT567
B.DMR B.DMR
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
FEN
M.BKT
GÖR
A.KÇK
TÜRK78
V.BŞĞ
Salı
MAT567 MAT567
B.DMR B.DMR
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
MÜZ
M.ÖZÇ
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
MAT567
B.DMR
SEÇ2
SEÇ2
SOS
E.YLM
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
SEÇ3
SEÇ3
FEN
M.BKT
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
İNG78
C.HAN
İNG78
C.HAN
Cuma
Sınıf Öğretmeni : BETÜL DEMİR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
Pazartesi
Perşembe
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 7-E
Ders
Bülent CEYLAN
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
Sınıf : 7-F
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
SOS
E.YLM
GÖR
A.KÇK
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
BED
Y.YĞZ
Perşembe
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
Cuma
DİN
S.SĞL
DİN
S.SĞL
MÜZ
M.ÖZÇ
TÜRK78 TÜRK78 MAT567
V.BŞĞ
V.BŞĞ B.DMR
MAT567 MAT567
B.DMR B.DMR
Çarşamba
BED
Y.YĞZ
MAT567 MAT567
B.DMR B.DMR
SEÇ1
SEÇ1
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
TÜRK78
V.BŞĞ
SEÇ2
SEÇ2
TEK
H.KRD
TEK
H.KRD
FEN
E.ERK
SEÇ3
SEÇ3
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
FEN
E.ERK
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : DEMET TÜLAY ÖZTÜRK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
DİN
Z.BĞC
DİN
Z.BĞC
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
GÖR
A.KÇK
Salı
TÜRK78
A.AKD
MÜZ
M.ÖZÇ
SOS
E.YLM
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
TÜRK78 TÜRK78
A.AKD
A.AKD
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
FEN
Ö.KÇT
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
TÜRK78 TÜRK78 MAT567
A.AKD
A.AKD D.ÖZT
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
SEÇ3
SEÇ3
Cuma
MAT567 MAT567
D.ÖZT D.ÖZT
TEK
H.KRD
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
FEN
Ö.KÇT
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 7-G
Ders
Bülent CEYLAN
TEK
H.KRD
MAT567 MAT567
D.ÖZT D.ÖZT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : YASİN YAĞIZ
Sınıf : 7-H
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
FEN
M.BKT
FEN
M.BKT
GÖR
A.KÇK
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
SOS
E.YLM
SOS
E.YLM
Salı
DİN
S.SĞL
DİN
S.SĞL
FEN
M.BKT
MAT567 MAT567
S.YĞT
S.YĞT
SEÇ1
SEÇ1
Çarşamba
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
SOS
E.YLM
SEÇ2
SEÇ2
Perşembe
TEK
H.KRD
TEK
H.KRD
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
MÜZ
M.ÖZÇ
SEÇ3
SEÇ3
MAT567
S.YĞT
FEN
M.BKT
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
TÜRK78
A.KRT
Pazartesi
Cuma
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ARZU KARTAL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
VAT
N.ÇTN
TÜRK78
A.KRT
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
Salı
FEN
Ö.KÇT
GÖR
G.AKY
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
İNK
A.ÖZÇ
İNK
A.ÖZÇ
Çarşamba
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
BED
Y.YĞZ
BED
Y.YĞZ
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 8-A
Ders
Bülent CEYLAN
Perşembe
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
FEN
Ö.KÇT
MÜZ
M.ÖZÇ
Cuma
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
HALK
A.ÖZÇ
REH
A.KRT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : SUAL BORA
Sınıf : 8-B
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
Pazartesi
VAT
N.ÇTN
Salı
MAT8
Ş.ERN
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
Çarşamba
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
BED
T.KLC
BED
T.KLC
FEN
E.ERK
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
Perşembe
HALK
A.ÖZÇ
MÜZ
M.ÖZÇ
GÖR
G.AKY
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
FEN
E.ERK
Cuma
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
İNK
A.ÖZÇ
İNK
A.ÖZÇ
TÜRK78
A.KRT
REH
S.BRA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : DUYGU KABATAŞ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
TÜRK78
A.KRT
MÜZ
M.ÖZÇ
Salı
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
HALK
A.ÖZÇ
FEN
E.ERK
Çarşamba
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
GÖR
G.AKY
VAT
N.ÇTN
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
Perşembe
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
BED
T.KLC
BED
T.KLC
İNK
A.ÖZÇ
İNK
A.ÖZÇ
Cuma
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
FEN
E.ERK
REH
D.KBT
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 8-C
Ders
Bülent CEYLAN
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : TÜLİN KILIÇASLAN
Sınıf : 8-D
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
Salı
HALK
A.ÖZÇ
BED
T.KLC
BED
T.KLC
MÜZ
M.ÖZÇ
Çarşamba
GÖR
G.AKY
FEN
E.ERK
MAT8
B.DMR
MAT8
B.DMR
İNG78
G.TRH
İNG78
G.TRH
Perşembe
VAT
N.ÇTN
FEN
E.ERK
MAT8
B.DMR
MAT8
B.DMR
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
Cuma
İNK
A.ÖZÇ
İNK
A.ÖZÇ
İNG78
G.TRH
İNG78
G.TRH
TÜRK78
V.BŞĞ
REH
T.KLC
Pazartesi
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Pazartesi
Salı
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf : 8-E
Ders
Bülent CEYLAN
Sınıf Öğretmeni : ÖZLEM KOÇDAŞ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
VAT
N.ÇTN
MÜZ
M.ÖZÇ
GÖR
G.AKY
MAT8
B.DMR
MAT8
B.DMR
FEN
Ö.KÇT
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
İNK
H.AKB
İNK
H.AKB
Çarşamba
BED
T.KLC
BED
T.KLC
İNG78
G.TRH
İNG78
G.TRH
TÜRK78 TÜRK78
A.KRT
A.KRT
Perşembe
MAT8
B.DMR
MAT8
B.DMR
İNG78
G.TRH
İNG78
G.TRH
TÜRK78
A.KRT
FEN
Ö.KÇT
Cuma
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
HALK
B.CYL
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
REH
Ö.KÇT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : VİLDAN BAŞOĞLU
Sınıf : 8-F
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
MÜZ
M.ÖZÇ
GÖR
G.AKY
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
TÜRK78
V.BŞĞ
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
HALK
B.CYL
İNK
H.AKB
İNK
H.AKB
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
FEN
Ö.KÇT
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
VAT
N.ÇTN
FEN
Ö.KÇT
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
REH
V.BŞĞ
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Perşembe
BED
T.KLC
Cuma
BED
T.KLC
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : İMRE BİLGEL İŞEVCAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TEK
S.BRA
TEK
S.BRA
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
Salı
İNK
H.AKB
İNK
H.AKB
GÖR
G.AKY
MAT8
İ.BLG
MAT8
İ.BLG
FEN
Ö.KÇT
Çarşamba
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
BED
T.KLC
BED
T.KLC
HALK
M.AKB
FEN
Ö.KÇT
Perşembe
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
MAT8
İ.BLG
MAT8
İ.BLG
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
Cuma
VAT
N.ÇTN
MÜZ
M.ÖZÇ
İNG78
M.AKB
İNG78
M.AKB
TÜRK78
E.YLD
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Sınıf : 8-G
Ders
Bülent CEYLAN
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
REH
İ.BLG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : NURCAN ÖZDEMİR
Sınıf : 8-H
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
Pazartesi
TEK
S.TRM
Salı
TEK
S.TRM
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
BED
T.KLC
BED
T.KLC
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
FEN
E.ERK
MÜZ
M.ÖZÇ
Çarşamba
TÜRK78 TÜRK78
E.YLD
E.YLD
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
Perşembe
TÜRK78
E.YLD
HALK
A.ÖZÇ
FEN
E.ERK
GÖR
G.AKY
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
İNK
N.ÇTN
İNK
N.ÇTN
VAT
N.ÇTN
REH
E.YLD
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Pazartesi
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf : 8-I
Ders
Bülent CEYLAN
Sınıf Öğretmeni : YELİZ ÇİFÇİLİ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
Salı
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
FEN
E.ERK
VAT
A.ÖZÇ
TEK
S.TRM
TEK
S.TRM
Çarşamba
MAT8
Ş.ERN
MAT8
Ş.ERN
TÜRK78
V.BŞĞ
GÖR
G.AKY
İNK
N.ÇTN
İNK
N.ÇTN
Perşembe
BED
T.KLC
BED
T.KLC
HALK
M.AKB
FEN
E.ERK
TÜRK78 TÜRK78
V.BŞĞ
V.BŞĞ
Cuma
FEN
E.ERK
FEN
E.ERK
İNG78
Y.ÇFÇ
İNG78
Y.ÇFÇ
MÜZ
M.ÖZÇ
REH
Y.ÇFÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
T.C.
MAMAK KAYMAKAMLIĞI
TİCARET ODASI ORTAOKULU
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : AYŞE AKDEMİR
Sınıf : 8-J
Gün
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:20 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 18:55 19:40
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:00 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 18:50 19:35 20:20
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
DİN
M.KLY
DİN
M.KLY
FEN
Ö.KÇT
MÜZ
M.ÖZÇ
Salı
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
TEK
S.TRM
TEK
S.TRM
GÖR
G.AKY
TÜRK78
A.AKD
Çarşamba
İNK
N.ÇTN
İNK
N.ÇTN
FEN
Ö.KÇT
FEN
Ö.KÇT
TÜRK78 TÜRK78
A.AKD
A.AKD
Perşembe
MAT8
D.ÖZT
MAT8
D.ÖZT
VAT
A.ÖZÇ
FEN
Ö.KÇT
TÜRK78 TÜRK78
A.AKD
A.AKD
Cuma
İNG78
D.KBT
İNG78
D.KBT
BED
T.KLC
BED
T.KLC
Pazartesi
HALK
T.KLC
REH
A.AKD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MAMAK TİCARET ODASI ORTAOKULU
Bülent CEYLAN
Okul Müdürü
Download

Sınıf T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI TİCARET ODASI ORTAOKULU