Sınıf : 4/A
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 5
Sınıf Öğretmeni : GÖKHAN TURGUT AYTAÇ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
Pazartesi
(5)
11:50
12:30
İNG456
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
S.YĞT
İNG456
Salı
S.YĞT
İNG456
S.YĞT
Çarşamba
DIN
Perşembe
A.KCA
DIN
A.KCA
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 4/B
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 5
Sınıf Öğretmeni : ÖZGÜR İLYAS BAYIRAKOŞAN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
İNG456
Perşembe
Cuma
A.IML
İNG456
A.IML
DIN
A.KCA
DIN
A.KCA
İNG456
A.IML
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 4/C
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 5
Sınıf Öğretmeni : AHMET ÖGE
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
İNG456
İNG456
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Pazartesi
Salı
P.SYL
P.SYL
İNG456
Çarşamba
P.SYL
Perşembe
DIN
Cuma
A.KCA
DIN
A.KCA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 4/D
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
İNG456
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 5
Sınıf Öğretmeni : SALİH EKİCİ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
S.YĞT
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
A.KCA
A.KCA
DIN
DIN
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
İNG456
S.YĞT
İNG456
S.YĞT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 5/A
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
İ.HAN
S.DER1
DINN
Pazartesi
Salı
A.ÇFT
DINN
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ŞENOL YILMAZOĞLU
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
Ş.YLM
İ.KLK
İ.KLK
BED
TRK5-6
TRK5-6
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
Z.ERG
Ö.YNL
MAT567
MAT567
İNG456
FENT
MAT567
FENT
TRK5-6
SOS
A.ÇFT
MÜZ
BED
M.YLG
M.YLG
D.TNR
M.ATL
GÖR
TRK5-6
Çarşamba
İ.HAN
Perşembe
Ş.YLM
Ş.YLM
SOS
TRK5-6
TRK5-6
MAT567
MAT567
İNG456
İNG456
SOS
Cuma
A.PLA
A.PLA
M.YMN
P.SYL
M.YMN
M.YMN
P.SYL
(5)
11:50
12:30
M.YMN
Z.ERG
A.PLA
FENT
H.YLD
FENT
H.YLD
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
M.YMN
Ö.YNL
A.PLA
H.YLD
H.YLD
BİL
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
BİL
P.SYL
A.PLA
M.YMN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5/B
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Ö.YNL
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : H.HANIM YILDIRIM
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
Ö.YNL
Ş.YLM
Ş.YLM
SOS
TRK5-6
TRK5-6
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
GÖR
TRK5-6
BİL
İ.KOÇ
BİL
İ.KOÇ
SOS
İ.KOÇ
BED
Çarşamba
M.ATL
Perşembe
H.YLD
H.YLD
FENT
TRK5-6
İNG456
İNG456
TRK5-6
Cuma
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
FENT
N.KNY
İ.KOÇ
BED
(5)
11:50
12:30
N.ŞNL
İ.KOÇ
FENT
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
N.ŞNL
A.KCA
S.DER3
MAT567
FENT
İNG456
İ.KOÇ
N.ŞNL
İ.KLK
İ.KLK
H.YLD
H.YLD
TRK5-6
MAT567
MAT567
MÜZ
MAT567
MAT567
N.KNY
N.ŞNL
N.ŞNL
N.ŞNL
D.TNR
A.PLA
A.PLA
A.PLA
A.PLA
DINN
(8)
14:20
15:00
A.PLA
N.KNY
SOS
Ş.YLM
DINN
A.KCA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 5/C
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
İ.KLK
İ.KLK
BED
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
FENT
BED
Pazartesi
Salı
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : SABİRE ERDEM
M.ATL
FENT
M.ATL
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
S.ERD
D.TNR
MÜZ
İNG456
İNG456
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
S.ERD
A.MUT
A.MUT
Çarşamba
Ş.ÖNC
Perşembe
F.YCL
F.YCL
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
TRK5-6
TRK5-6
MAT567
MAT567
SOS
Cuma
N.ŞNL
Ş.ÖNC
SOS
N.ŞNL
N.ŞNL
FENT
S.ERD
A.MUT
SOS
(6)
12:40
13:20
A.IML
A.MUT
BİL
(7)
13:30
14:10
BİL
Ö.YNL
Ö.YNL
FENT
İNG456
TRK5-6
TRK5-6
S.ERD
DIN
A.KCA
DIN
A.KCA
(10)
16:00
16:40
S.ERD
F.YCL
N.ŞNL
(9)
15:10
15:50
A.IML
N.ŞNL
A.IML
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
N.ŞNL
GÖR
M.ATL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5/D
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : C.CANAN DERİCİ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
MAT567
C.DRC
M.ATL
M.TRH
M.TRH
FENT
TRK5-6
TRK5-6
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
SOS
İNG456
MAT567
MAT567
M.CAN
TRK5-6
M.BLD
FENT
Perşembe
M.TRH
Cuma
D.KON
BİL
M.CAN
DIN
İ.HAN
FENT
M.CAN
DIN
İ.HAN
SOS
FENT
(7)
13:30
14:10
MAT567
C.DRC
GÖR
(6)
12:40
13:20
M.CAN
F.YCL
SOS
M.TRH
F.YCL
F.YCL
BİL
TRK5-6
TRK5-6
D.KON
M.BLD
M.BLD
M.CAN
A.IML
BED
M.BLD
M.CAN
C.DRC
M.BLD
C.DRC
C.DRC
İ.KLK
İ.KLK
BED
TRK5-6
MÜZ
İNG456
İNG456
D.TNR
A.IML
(8)
14:20
15:00
M.BLD
A.IML
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 5/E
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M.BLD
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
İ.HAN
İ.HAN
F.YCL
Ö.YNL
Ö.YNL
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
C.DRC
H.YLD
MAT567
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
M.BLD
D.TNR
MÜZ
İNG456
İNG456
BED
MAT567
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
SOS
TRK5-6
TRK5-6
Pazartesi
Salı
C.DRC
Çarşamba
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ALAADDİN PALA
A.PLA
BED
Perşembe
O.ÜNS
Cuma
H.YLD
FEN2
DIN
C.DRC
A.PLA
O.ÜNS
FEN2
H.YLD
DIN
C.DRC
M.BLD
A.PLA
SOS
F.YCL
SOS
C.DRC
A.PLA
F.YCL
BİL
C.DRC
M.BLD
M.BLD
BİL
S.YĞT
(7)
13:30
14:10
İNG456
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
S.YĞT
FEN2
S.YĞT
FEN2
M.BLD
H.YLD
GÖR
MAT567
M.ATL
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
A.PLA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5/F
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MURAT BİLDİK
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
MÜZ
TRK5-6
İNG456
İNG456
Z.GKM
F.YCL
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
MAT567
MAT567
GÖR
TRK5-6
TRK5-6
B.DĞN
H.YLD
K.SİV
BED
Perşembe
M.ERD
Cuma
F.YCL
SOS
M.BLD
H.YLD
Z.GKM
H.YLD
FENT
H.YLD
FENT
K.SİV
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
BED
TRK5-6
TRK5-6
M.ERD
SOS
F.YCL
M.BLD
BİL
D.KON
SOS
H.YLD
M.ATL
H.YLD
M.BLD
FENT
K.SİV
M.BLD
M.BLD
İ.HAN
İ.HAN
DIN
İNG456
BİL
MAT567
MAT567
TRK5-6
D.KON
DIN
FENT
K.SİV
K.SİV
(8)
14:20
15:00
Z.GKM
M.BLD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 5/G
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
F.YCL
İNG456
TRK5-6
M.BLD
F.YCL
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
BİL
MAT567
TRK5-6
S.ERD
B.GNC
BİL
F.YCL
Ö.YNL
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
M.BLD
Cuma
(5)
11:50
12:30
İNG456
SOS
Perşembe
(4)
11:00
11:40
MAT567
B.GNC
Çarşamba
(3)
10:10
10:50
MAT567
S.ERD
Salı
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : SULTAN YİĞİT
M.BLD
M.BLD
M.BLD
S.YĞT
N.KNY
Ö.YNL
DIN
İ.HAN
BED
M.ERD
S.YĞT
N.KNY
S.ERD
DIN
N.KNY
M.BLD
FEN2
SOS
N.KNY
GÖR
M.ATL
FEN2
SOS
FEN2
M.TRH
MÜZ
M.TRH
B.DĞN
BED
MAT567
MAT567
İNG456
S.ERD
(10)
16:00
16:40
FEN2
M.TRH
S.ERD
(9)
15:10
15:50
M.TRH
İ.HAN
M.ERD
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
S.YĞT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 5/H
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : M.CEMAL ATLI
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
SOS
MAT567
MAT567
Y.ÖZD
B.DĞN
A.MUT
A.MUT
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
GÖR
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
S.YĞT
Ş.YLM
BİL
TRK5-6
TRK5-6
M.VCD
Z.ERG
FENT
İNG456
İNG456
TRK5-6
Ş.YLM
A.IML
MAT567
Y.ÖZD
A.IML
Y.ÖZD
M.ATL
MAT567
MAT567
Y.ÖZD
BED
O.ÜNS
Y.ÖZD
BED
O.ÜNS
A.IML
M.VCD
BİL
İ.SRT
FENT
Z.ERG
MÜZ
A.IML
M.VCD
İ.SRT
Z.ERG
DIN
O.ŞMŞ
M.VCD
S.YĞT
DIN
(7)
13:30
14:10
O.ŞMŞ
SOS
S.YĞT
TRK5-6
(8)
14:20
15:00
M.VCD
FENT
Z.ERG
SOS
Ş.YLM
FENT
M.VCD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 6/A
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
FENT
TRK5-6
TRK5-6
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
TRK5-6
MAT567
MAT567
S.ERD
M.ATL
O.ÜNS
DIN
İNG456
İNG456
TRK5-6
FENT
Pazartesi
Salı
M.YLG
Çarşamba
N.ŞNL
DIN
Perşembe
Cuma
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ORHAN ÜNSAL
M.YLG
S.ERD
İ.KOÇ
İ.KOÇ
MAT567
MAT567
S.ERD
S.ERD
(3)
10:10
10:50
N.ŞNL
E.AKG
Z.GKM
BİL
İ.SRT
(4)
11:00
11:40
N.ŞNL
E.AKG
GÖR
Z.GKM
SOS
Ş.YLM
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
S.ERD
D.TNR
Ş.YLM
S.DER3
S.DER3
İNG456
N.ALP
BED
MÜZ
N.ALP
BED
O.ÜNS
FENT
SOS
(10)
16:00
16:40
BİL
İ.SRT
FENT
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
SOS
TRK5-6
TRK5-6
N.ŞNL
(9)
15:10
15:50
Z.GKM
N.ŞNL
Ş.YLM
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
N.ŞNL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6/B
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ŞENGÜL ÖNCEL
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
İ.KOÇ
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
İNG456
N.KNY
İ.SRT
İ.SRT
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
MAT567
TRK5-6
M.YMN
A.KCA
M.CAN
FENT
M.YMN
A.KCA
M.CAN
FENT
N.KNY
A.KCA
M.YMN
BED
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
O.ÜNS
MAT567
MAT567
İNG456
M.CAN
M.CAN
N.KNY
A.KCA
SOS
BİL
A.KCA
SOS
BİL
A.KCA
FENT
DINN
DINN
İ.KOÇ
FENT
Ş.YLM
Ş.YLM
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
BED
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
GÖR
TRK5-6
O.ÜNS
M.ATL
M.CAN
M.YMN
M.YMN
MÜZ
D.TNR
(8)
14:20
15:00
M.YMN
SOS
Ş.YLM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 6/C
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
F.YCL
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
F.YCL
İ.KOÇ
İ.KOÇ
İ.KLK
İ.KLK
BED
TRK5-6
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
İNG456
İNG456
N.KNY
F.YCL
SOS
MAT567
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
FENT
MAT567
MAT567
BİL
TRK5-6
SOS
Pazartesi
Salı
E.ÇLK
Çarşamba
N.KNY
Perşembe
A.ÇFT
MÜZ
Cuma
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : FADİMANA YÜCEL
D.TNR
SOS
E.ÇLK
A.ÇFT
GÖR
M.ATL
DIN
E.ÇLK
N.KNY
FENT
H.YVZ
DIN
E.ÇLK
M.CAN
FENT
H.YVZ
FENT
H.YVZ
BED
E.ÇLK
M.CAN
H.YVZ
BİL
İ.SRT
E.ÇLK
A.ÇFT
M.CAN
İ.SRT
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
A.ÇFT
M.CAN
A.ÇFT
M.CAN
A.ÇFT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6/D
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : P.PERİHAN SÖYLER
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
O.ŞMŞ
O.ŞMŞ
FENT
TRK5-6
TRK5-6
S.DER1
S.DER1
S.DER2
FENT
E.BAŞ
BED
E.BAŞ
(3)
10:10
10:50
A.ÇFT
Y.ÖZD
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
A.ÇFT
İ.KOÇ
M.ÖLK
M.ÖLK
S.DER2
S.DER3
S.DER3
İNG456
BİL
MAT567
Y.ÖZD
DINN
Y.ÖZD
SOS
Y.ÖZD
SOS
İ.KOÇ
D.TNR
MÜZ
TRK5-6
A.ÇFT
İ.SRT
MAT567
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
İNG456
P.SYL
İ.SRT
GÖR
TRK5-6
FENT
MAT567
MAT567
M.ATL
A.ÇFT
A.ÇFT
SOS
M.ÖLK
A.ÇFT
FENT
O.ŞMŞ
P.SYL
O.ŞMŞ
M.CAN
(8)
14:20
15:00
P.SYL
İ.KLK
M.CAN
DINN
(4)
11:00
11:40
İ.KLK
M.CAN
BED
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
M.CAN
BİL
M.CAN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 6/E
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M.TRH
M.TRH
FEN2
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
TRK5-6
TRK5-6
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
FEN2
Pazartesi
Salı
K.SİV
Çarşamba
M.YMN
Perşembe
M.YMN
TRK5-6
Cuma
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MEMİŞ TURHAN
M.YMN
K.SİV
M.YMN
(3)
10:10
10:50
E.BAŞ
K.SİV
E.BAŞ
BED
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
E.BAŞ
Ş.YLM
Ş.YLM
S.DER2
S.DER3
S.DER3
FEN2
İNG456
İNG456
K.SİV
M.TRH
BED
SOS
K.SİV
P.SYL
DIN
M.YMN
İ.KLK
İ.KLK
A.MUT
SOS
MAT567
MAT567
İNG456
Ş.YLM
E.BAŞ
E.BAŞ
P.SYL
SOS
K.SİV
P.SYL
DIN
A.MUT
BİLL
D.KON
(7)
13:30
14:10
TRK5-6
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
M.YMN
MÜZ
B.DĞN
GÖR
M.ATL
FEN2
M.TRH
BİLL
D.KON
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6/F
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M.VCD
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ERKAN BAŞ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
B.DĞN
Ö.YNL
Ö.YNL
BİLL
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
MAT567
MAT567
TRK5-6
H.DRC
M.VCD
BED
MÜZ
H.DRC
M.VCD
BED
BİLL
H.DRC
P.SYL
SOS
H.DRC
E.BAŞ
SOS
İ.KLK
İ.KLK
Ş.YLM
Ş.YLM
İNG456
İNG456
TRK5-6
TRK5-6
P.SYL
P.SYL
M.VCD
M.VCD
(5)
11:50
12:30
E.BAŞ
H.DRC
E.BAŞ
FENT
Z.ERG
GÖR
M.ATL
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
E.BAŞ
A.MUT
H.DRC
FENT
DINN
DINN
A.MUT
FENT
Z.ERG
Z.ERG
FENT
TRK5-6
SOS
MAT567
Z.ERG
Ş.YLM
(8)
14:20
15:00
M.VCD
E.BAŞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 6/G
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
F.YCL
SOS
MAT567
MAT567
Y.ÖZD
M.TRH
M.TRH
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
BED
TRK5-6
N.ŞNL
F.YCL
F.YCL
FENT
TRK5-6
N.ŞNL
DIN
Cuma
(5)
11:50
12:30
N.ŞNL
M.TRH
Perşembe
(4)
11:00
11:40
TRK5-6
Ş.ÖNC
Çarşamba
(3)
10:10
10:50
TRK5-6
N.ŞNL
Salı
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : YÜKSEL ÖZDEMİR
A.MUT
Ş.ÖNC
FENT
M.TRH
BİL
D.KON
DIN
A.MUT
S.SĞŞ
BED
O.ÜNS
BİL
Y.ÖZD
S.SĞŞ
O.ÜNS
S.SĞŞ
FENT
S.SĞŞ
SOS
FENT
MÜZ
MAT567
MAT567
İNG456
GÖR
TRK5-6
TRK5-6
İNG456
İNG456
M.ATL
N.ŞNL
N.ŞNL
P.SYL
(10)
16:00
16:40
SOS
B.DĞN
Y.ÖZD
(9)
15:10
15:50
Y.ÖZD
D.KON
Y.ÖZD
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
P.SYL
P.SYL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 6/H
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ZELİHA GÖKMEN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
İNG456
İNG456
MAT567
MAT567
C.DRC
O.ÜNS
O.ÜNS
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
P.SYL
M.ATL
FENT
MAT567
TRK5-6
TRK5-6
Z.GKM
P.SYL
SOS
Ş.YLM
TRK5-6
Z.GKM
P.SYL
SOS
Z.GKM
FENT
Z.GKM
Ş.YLM
H.YLD
H.YLD
MÜZ
MAT567
MAT567
E.AKG
B.DĞN
TRK5-6
TRK5-6
E.AKG
C.DRC
E.AKG
C.DRC
FENT
H.YLD
C.DRC
FENT
H.YLD
BED
P.SYL
C.DRC
SOS
Ş.YLM
DIN
A.MUT
BED
(7)
13:30
14:10
E.AKG
BİL
TRK5-6
E.AKG
GÖR
E.AKG
BİL
D.KON
D.KON
DIN
İNG456
A.MUT
(8)
14:20
15:00
Z.GKM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 7/A
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(6)
12:40
13:20
TRK7-8
M.YMN
M.ÖLK
SOS
ING7-8
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
MAT567
MÜZ
B.DĞN
MAT567
Cuma
(5)
11:50
12:30
TRK7-8
E.BAŞ
Perşembe
(4)
11:00
11:40
MAT567
A.YŞR
Çarşamba
(3)
10:10
10:50
MAT567
E.BAŞ
Salı
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : NİHAL ALPTEKİNOĞLU
E.BAŞ
E.BAŞ
A.YŞR
E.BAŞ
DINN
M.YMN
M.SRT
FENT
H.YVZ
FENT
A.PLA
BED
H.YVZ
M.ERD
A.PLA
BED
M.ERD
İ.HAN
M.ÖLK
M.ÖLK
SOS
TRK7-8
M.YMN
H.YVZ
GÖR
TRK7-8
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
N.ALP
SOS
M.SRT
Z.GKM
M.YMN
M.YMN
Z.GKM
FENT
Z.GKM
(7)
13:30
14:10
ING7-8
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Z.GKM
T.T1
S.TRH
DINN
İ.HAN
FENT
H.YVZ
T.T1
S.TRH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 7/B
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ABDÜLBAKİ ÇİFTKAYA
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
TRK7-8
TRK7-8
A.ÇFT
M.ÖLK
M.ÖLK
H.DRC
H.DRC
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
M.CRA
H.DRC
MÜZ
TRK7-8
TRK7-8
DIN
MAT567
MAT567
ING7-8
ING7-8
B.GNC
F.EVL
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
A.ÇFT
M.CRA
B.DĞN
B.GNC
A.ÇFT
M.CRA
A.ÇFT
B.GNC
SOS
M.CRA
A.ÇFT
T.T
B.GNC
SOS
M.CRA
DIN
İ.HAN
T.T
FEN2
M.CRA
İ.HAN
BED
FEN2
(7)
13:30
14:10
E.BAŞ
BED
F.EVL
M.ERD
M.ERD
GÖR
MAT567
MAT567
N.ALP
E.BAŞ
E.BAŞ
MAT567
(8)
14:20
15:00
E.BAŞ
FEN2
E.BAŞ
FEN2
H.DRC
SOS
M.ÖLK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 7/C
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
E.AKG
S.TRH
S.TRH
M.ERD
M.ERD
BED
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
İNGG7
FENT
Çarşamba
O.ŞMŞ
Perşembe
M.ÖLK
SOS
İNGG7
B.GNC
F.KOÇ
FENT
T.T
F.KOÇ
T.T
F.KOÇ
BED
(7)
13:30
14:10
TRK7-8
F.KOÇ
Cuma
(3)
10:10
10:50
TRK7-8
E.AKG
Salı
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ESHABİL AKGÜN
F.KOÇ
F.KOÇ
MÜZ
TRK7-8
TRK7-8
MAT567
MAT567
SOS
MAT567
MAT567
TRK7-8
İNGG7
İNGG7
M.ÖLK
DIN
E.ÇLK
Y.ÖZD
DIN
E.ÇLK
Y.ÖZD
SOS
M.ÖLK
E.AKG
GÖR
N.ALP
Y.ÖZD
B.GNC
FENT
O.ŞMŞ
(10)
16:00
16:40
B.GNC
B.DĞN
E.AKG
(9)
15:10
15:50
Y.ÖZD
O.ŞMŞ
E.AKG
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
Y.ÖZD
B.GNC
FENT
O.ŞMŞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 7/D
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : MURAT ERDEM
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
M.ÖLK
M.ÖLK
N.ALP
GÖR
TRK7-8
TRK7-8
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
ING7-8
ING7-8
FENT
MAT567
MAT567
SOS
A.PLA
B.GNC
DIN
Perşembe
E.ÇLK
Cuma
O.ŞMŞ
FENT
SOS
A.PLA
(3)
10:10
10:50
M.ATL
FENT
(4)
11:00
11:40
E.AKG
M.ATL
B.GNC
O.ŞMŞ
O.ŞMŞ
DIN
ING7-8
ING7-8
FENT
TRK7-8
TRK7-8
E.ÇLK
O.ŞMŞ
B.GNC
E.AKG
B.GNC
E.AKG
(5)
11:50
12:30
E.AKG
S.ERD
S.ERD
T.T
S.TRH
BED
M.ERD
(6)
12:40
13:20
S.ERD
S.ERD
(7)
13:30
14:10
MAT567
S.ERD
SOS
M.ÖLK
MÜZ
S.ERD
B.DĞN
T.T
TRK7-8
BED
MAT567
S.TRH
M.ERD
(8)
14:20
15:00
E.AKG
S.ERD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 7/E
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
M.ERD
M.ERD
BED
TRK7-8
E.AKG
Ş.ÖNC
Ş.ÖNC
FEN2
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
MAT567
MÜZ
TRK7-8
TRK7-8
E.AKG
M.ÖLK
FEN2
İNGG7
A.IML
N.ALP
MAT567
MAT567
TRK7-8
TRK7-8
FEN2
İNGG7
İNGG7
BED
Pazartesi
Salı
M.TRH
Çarşamba
D.TNR
Perşembe
F.KOÇ
SOS
Cuma
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : AHMET MURAT IMIL
M.ÖLK
M.TRH
E.AKG
F.KOÇ
SOS
M.ÖLK
M.TRH
E.AKG
T.T
S.TRH
FEN2
M.TRH
SOS
M.TRH
Ş.ÖNC
E.AKG
Ş.ÖNC
T.T
İNGG7
S.TRH
A.IML
(6)
12:40
13:20
F.KOÇ
M.TRH
A.IML
DIN
E.ÇLK
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
F.KOÇ
F.KOÇ
GÖR
A.IML
DIN
E.ÇLK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 7/F
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : H.ORHAN DERİCİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
S.TRH
S.TRH
T.T
TRK7-8
TRK7-8
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
GÖR
MAT567
TRK7-8
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
T.T
H.YVZ
N.ALP
Z.GKM
BED
M.ERD
H.YVZ
C.DRC
(3)
10:10
10:50
A.YŞR
S.YĞT
A.YŞR
DIN
(4)
11:00
11:40
A.YŞR
S.YĞT
A.YŞR
DIN
Z.GKM
E.ÇLK
E.ÇLK
BED
ING7-8
ING7-8
M.ERD
Z.GKM
Z.GKM
(5)
11:50
12:30
C.DRC
S.YĞT
SOS
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
C.DRC
H.DRC
S.DER3
TRK7-8
S.YĞT
FEN2
FEN2
A.YŞR
FEN2
M.ÖLK
H.DRC
H.DRC
FEN2
MAT567
MAT567
H.DRC
SOS
M.ÖLK
C.DRC
SOS
M.ÖLK
(8)
14:20
15:00
C.DRC
MÜZ
D.TNR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 7/G
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
(7)
13:30
14:10
K.SİV
A.IML
E.ÇLK
E.ÇLK
S.DER3
İNGG7
TRK7-8
TRK7-8
MAT567
MAT567
S.DER1
S.DER1
S.DER2
S.DER2
S.DER3
MÜZ
MAT567
MAT567
A.YŞR
Salı
(2)
09:20
10:00
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : ZEKİ ERGÜN
A.MUT
SOS
Çarşamba
M.ÖLK
Perşembe
Z.ERG
Cuma
Z.ERG
FENT
FENT
A.YŞR
A.MUT
SOS
M.ÖLK
FENT
K.SİV
B.GNC
D.TNR
BED
B.GNC
K.SİV
BED
Z.ERG
M.ERD
M.ERD
FENT
İNGG7
İNGG7
Z.ERG
A.IML
A.IML
İNGG7
B.GNC
DIN
B.GNC
DIN
N.ALP
GÖR
TRK7-8
SOS
TRK7-8
TRK7-8
T.T
MAT567
T.T
S.TRH
A.YŞR
S.TRH
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
A.IML
K.SİV
M.ÖLK
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
A.YŞR
A.YŞR
K.SİV
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8/A
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
İ.KOÇ
Salı
Z.ERG
Çarşamba
F.EVL
F.EVL
ING7-8
ING7-8
ING7-8
ING7-8
Gün
Perşembe
Cuma
DIN
FENT
T.T
S.SĞŞ
S.SĞŞ
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : MEHMET CAN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
İ.KOÇ
O.ÜNS
O.ÜNS
FENT
TRK7-8
DIN
Z.ERG
T.T
S.SĞŞ
S.SĞŞ
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
BED
A.ÇFT
GÖR
N.ALP
MAT
M.CAN
MAT
M.CAN
BED
MÜZ
D.TNR
FENT
Z.ERG
MAT
(5)
11:50
12:30
TRK7-8
A.ÇFT
İNK.
M.ÖLK
FENT
Z.ERG
BİL-8
(6)
12:40
13:20
TRK7-8
İNK.
M.ÖLK
REH
M.CAN
VAT
İ.SRT
M.ÖLK
MAT
TRK7-8
TRK7-8
A.ÇFT
(8)
14:20
15:00
A.ÇFT
M.CAN
M.CAN
(7)
13:30
14:10
A.ÇFT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 8/B
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
K.SİV
K.SİV
ING7-8
ING7-8
MAT
Pazartesi
Salı
S.SĞŞ
DIN
Çarşamba
İ.KOÇ
Perşembe
E.ÇPN
Cuma
K.SİV
İNK.
MAT
MAT
S.SĞŞ
DIN
İ.KOÇ
İNK.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : SULTAN SAĞIŞ
(3)
10:10
10:50
TRK7-8
M.VCD
GÖR
N.ALP
FENT
H.DRC
FENT
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
M.VCD
S.TRH
S.TRH
TRK7-8
BİL-8
T.T
MÜZ
İ.SRT
D.TNR
FENT
TRK7-8
H.DRC
FENT
M.VCD
BED
T.T
REH
BED
O.ÜNS
O.ÜNS
MAT
ING7-8
ING7-8
TRK7-8
TRK7-8
M.VCD
(10)
16:00
16:40
S.SĞŞ
H.DRC
S.SĞŞ
(9)
15:10
15:50
VAT
H.DRC
S.SĞŞ
(8)
14:20
15:00
E.ÇPN
E.ÇPN
K.SİV
(7)
13:30
14:10
20/02/2015
M.VCD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8/C
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
E.ÇPN
E.ÇPN
Salı
Y.ÖZD
Çarşamba
H.YVZ
Perşembe
F.EVL
Cuma
H.YVZ
Gün
İNK.
MAT
FENT
T.T
FENT
İNK.
MAT
Y.ÖZD
FENT
H.YVZ
T.T
F.EVL
FENT
H.YVZ
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ABDULLAH YAŞAR
(3)
10:10
10:50
ING7-8
S.SĞŞ
MÜZ
D.TNR
MAT
Y.ÖZD
DIN
İ.KOÇ
BED
O.ÜNS
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
ING7-8
TRK7-8
TRK7-8
VAT
TRK7-8
TRK7-8
S.SĞŞ
E.ÇPN
MAT
A.YŞR
A.YŞR
GÖR
A.YŞR
REH
N.ALP
DIN
TRK7-8
A.YŞR
İ.SRT
BED
ING7-8
ING7-8
O.ÜNS
S.SĞŞ
(8)
14:20
15:00
A.YŞR
Y.ÖZD
İ.KOÇ
(7)
13:30
14:10
A.YŞR
BİL-8
S.SĞŞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 8/D
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
F.KOÇ
F.KOÇ
Salı
D.TNR
Çarşamba
H.DRC
Perşembe
H.DRC
H.DRC
Cuma
E.ÇPN
VAT
TRK7-8
Gün
MAT
MÜZ
FENT
FENT
MAT
GÖR
N.ALP
FENT
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : MÜÇTEBA YILGIN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
E.ÇPN
E.ÇPN
İNK.
T.T
F.EVL
MAT
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
İNK.
TRK7-8
TRK7-8
T.T
ING7-8
ING7-8
F.EVL
MAT
M.YLG
A.IML
BİL-8
İ.SRT
M.YLG
FENT
ING7-8
ING7-8
TRK7-8
TRK7-8
M.YLG
DIN
A.KCA
DIN
A.KCA
BED
O.ÜNS
(10)
16:00
16:40
REH
F.KOÇ
M.YLG
(9)
15:10
15:50
A.IML
F.KOÇ
A.IML
(8)
14:20
15:00
M.YLG
H.DRC
A.IML
(7)
13:30
14:10
20/02/2015
M.YLG
BED
O.ÜNS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8/E
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
TRK7-8
M.YLG
İNK.
(2)
09:20
10:00
TRK7-8
M.YLG
İNK.
Salı
E.ÇPN
Çarşamba
M.ERD
M.ERD
TRK7-8
TRK7-8
Perşembe
Cuma
BED
M.YLG
T.T
F.KPL
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : FATİH KOÇ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
F.KOÇ
F.KOÇ
MAT
FENT
MAT
FENT
(5)
11:50
12:30
ING7-8
N.KNY
MÜZ
E.ÇPN
H.YVZ
H.YVZ
B.DĞN
BED
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
M.YLG
T.T
F.KPL
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
M.YLG
MAT
F.KOÇ
GÖR
N.ALP
N.KNY
MAT
F.KOÇ
VAT
E.ÇPN
N.KNY
DIN
A.KCA
FENT
H.YVZ
(6)
12:40
13:20
ING7-8
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
N.KNY
BİL-8
İ.SRT
REH
F.KOÇ
DIN
A.KCA
FENT
H.YVZ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 8/F
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
A.KCA
A.KCA
Salı
F.EVL
Çarşamba
F.KOÇ
F.KOÇ
ING7-8
ING7-8
Gün
DIN
T.T
MAT
Perşembe
N.KNY
GÖR
Cuma
N.ALP
DIN
T.T
F.EVL
MAT
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : NACİYE KANYILMAZ
(3)
10:10
10:50
MÜZ
B.DĞN
FENT
O.ŞMŞ
BED
M.ERD
İNK.
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
M.YLG
O.ŞMŞ
O.ŞMŞ
FENT
TRK7-8
TRK7-8
TRK7-8
O.ŞMŞ
BED
M.ERD
İNK.
FENT
M.YLG
BİL-8
Ö.YNL
MAT
FENT
MAT
F.KOÇ
F.KOÇ
VAT
TRK7-8
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
N.KNY
(10)
16:00
16:40
REH
E.ÇPN
M.YLG
(9)
15:10
15:50
N.KNY
E.ÇPN
M.YLG
(8)
14:20
15:00
M.YLG
N.KNY
E.ÇPN
(7)
13:30
14:10
20/02/2015
N.KNY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8/G
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
ING7-8
S.SĞŞ
FEN2
(2)
09:20
10:00
ING7-8
S.SĞŞ
FEN2
Salı
O.ŞMŞ
Çarşamba
O.ÜNS
O.ÜNS
TRK7-8
TRK7-8
DIN
TRK7-8
Perşembe
Cuma
BED
M.VCD
E.ÇLK
O.ŞMŞ
BED
M.VCD
M.VCD
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : MEHMET VİCDAN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
E.ÇLK
O.ŞMŞ
DIN
VAT
E.ÇPN
MAT
A.PLA
MÜZ
B.DĞN
MAT
A.PLA
FEN2
GÖR
N.ALP
MAT
(5)
11:50
12:30
TRK7-8
M.VCD
T.T
S.TRH
FEN2
(6)
12:40
13:20
TRK7-8
T.T
S.TRH
REH
O.ŞMŞ
M.VCD
BİL-8
ING7-8
ING7-8
MAT
A.PLA
S.SĞŞ
İNK.
E.ÇPN
(8)
14:20
15:00
M.VCD
A.PLA
D.KON
(7)
13:30
14:10
S.SĞŞ
İNK.
E.ÇPN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : 8/H
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
E.ÇLK
Salı
F.KPL
Çarşamba
Z.ERG
Z.ERG
TRK7-8
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
Gün
DIN
T.T
FENT
Perşembe
A.YŞR
Cuma
S.YĞT
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : KADİR SİVRİ
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
E.ÇLK
M.ERD
M.ERD
K.SİV
K.SİV
T.T
TRK7-8
TRK7-8
A.YŞR
E.ÇPN
FENT
ING7-8
ING7-8
TRK7-8
DIN
F.KPL
A.YŞR
S.YĞT
BED
A.YŞR
S.YĞT
FENT
Z.ERG
MAT
K.SİV
BED
S.YĞT
FENT
Z.ERG
MAT
K.SİV
MAT
VAT
A.YŞR
İNK.
E.ÇPN
BİL-8
D.KON
MAT
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
MÜZ
B.DĞN
REH
K.SİV
İNK.
E.ÇPN
GÖR
N.ALP
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : 8/I
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
O.ÜNS
O.ÜNS
Salı
N.ALP
Ö.YNL
TRK7-8
TRK7-8
Gün
Çarşamba
Perşembe
Cuma
BED
GÖR
M.YLG
FENT
BED
BİL-8
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : ERDEN ÇAPAN
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
A.BLT
A.BLT
E.ÇPN
E.ÇPN
MAT
MAT
A.BLT
T.T
MAT
MAT
A.BLT
T.T
İNK.
FENT
H.YVZ
MÜZ
İNK.
REH
F.EVL
B.DĞN
E.ÇPN
FENT
TRK7-8
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
DIN
TRK7-8
ING7-8
ING7-8
Z.GKM
M.YLG
VAT
E.ÇPN
M.YLG
DIN
E.ÇLK
Z.GKM
E.ÇLK
(8)
14:20
15:00
FENT
F.EVL
H.YVZ
(7)
13:30
14:10
H.YVZ
M.YLG
H.YVZ
Z.GKM
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
Z.GKM
M.YLG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : BİL ÖM
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
20/02/2015
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 2
Sınıf Öğretmeni :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
BİL-SÇ
BİL-SÇ
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Pazartesi
Salı
Ö.YNL
Ö.YNL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : SPOR I
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
S.DER1
S.DER1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
Pazartesi
Salı
İ.KLK
İ.KLK
İ.KLK
İ.KLK
İ.KLK
İ.KLK
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Sınıf : SPOR M
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
S.DER1
S.DER1
20/02/2015
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Pazartesi
Salı
M.ERD
M.ERD
M.ERD
M.ERD
M.ERD
M.ERD
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Sınıf : SPOR O
Gün
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
S.DER1
S.DER1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
AKŞEHİR ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
11:50
12:30
(6)
12:40
13:20
S.DER2
S.DER2
S.DER3
S.DER3
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
(7)
13:30
14:10
(8)
14:20
15:00
Pazartesi
Salı
O.ÜNS
O.ÜNS
O.ÜNS
O.ÜNS
O.ÜNS
O.ÜNS
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 20/02/2015 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
EKREM HORZUM
Okul Müdür V.
20/02/2015
(9)
15:10
15:50
(10)
16:00
16:40
Download

4/A Toplam Ders Saati : 5 Sınıf Öğretmeni : G