Sınıf : 5-A
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
S.PLT
F.MAY
M.ÖZN
S.ÇLK
S.ÇLK
İ.AYB
İ.AYB
FENB
FENB
TRK56
İNG4-6
KRN5
KRN5
SOS
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Behice DOKUDUR
MAT5
MÜZ
TRK56
TRK56
TRK56
Salı
Ş.SLM
Çarşamba
H.TML
H.TML
S.PLT
S.PLT
O.IRM
BEDS
BEDS
DİN
MAT5
Ş.SLM
BTY5
Perşembe
BTY5
İ.BRL
İ.BRL
GÖR
Cuma
M.ÖZG
MAT5
F.MAY
S.ÇLK
S.ÇLK
SOS
SOS
O.IRM
F.MAY
MAT5
FENB
F.MAY
Ş.SLM
İNG5
İNG5
B.DKD
F.ÇZM
F.ÇZM
DİN
TRK56
TRK56
MAT5
MTU5
MTU5
S.ÇLK
S.ÇLK
F.MAY
F.MAY
F.MAY
FENB
İNG4-6
İNG4-6
Ş.SLM
B.DKD
(8)
12:40
13:20
B.DKD
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 KRN5
7 MAT5
8 MTU5
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 5. Snf)
Matematik -5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 5.Snf)
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
2
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Osman IRMAK
Şükran SALMAN
Mine ÖZGEN
Fatma ÇİZMECİ
Fatma MAYDA
Fatma MAYDA
Mediha Efun ÖZEN
Sibel Naciye
POLAT
Sabahat
ÇELİKELOĞLU
Behice DOKUDUR
İlker AYBAY
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 5-B
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
Pazartesi
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
İ.BRL
İ.BRL
O.IRM
O.IRM
İNG4-6
İNG5
İNG5
İNG4-6
İ.AYB
O.IRM
TRK56
TRK56
FENB
S.ÇLK
SOS
Çarşamba
(2)
07:50
08:30
İNG4-6
İ.AYB
Salı
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Osman IRMAK
DİN
BEDS
FENB
S.ÇLK
Ş.SLM
Ş.SLM
BEDS
İ.AYB
F.KLÇ
F.KLÇ
M.CNG
SOS
TRK56
TRK56
S.ÇLK
H.KRT
H.KRT
O.IRM
MAT5
FENB
FENB
BTY5
BTY5
TDB1
TDB1
Perşembe
H.KRT
Cuma
H.KRT
Ş.SLM
MAT5
MAT5
H.KRT
Ş.SLM
MÜZ
M.ÖZN
MAT5
KRN5
M.CNG
S.ÇLK
MAT5
KRN5
H.TML
H.TML
O.IRM
SOS
TRK56
TRK56
M.CNG
S.ÇLK
S.ÇLK
(8)
12:40
13:20
DİN
O.IRM
GÖR
M.ÖZG
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 KRN5
7 MAT5
8 MÜZ
9 SOS
10 TDB1
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 5. Snf)
Matematik -5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
Temel Dini Bilgiler 1 (Seçmeli)
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
1
3
2
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Osman IRMAK
Şükran SALMAN
Mine ÖZGEN
Osman IRMAK
Havva KURT
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Osman IRMAK
Sabahat
ÇELİKELOĞLU
İlker AYBAY
Funda KILIÇ
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 5-C
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
S.ÇLK
S.ÇLK
H.KRT
H.KRT
F.ÇZM
F.ÇZM
F.ÇZM
İNG4-6
İNG4-6
MAT5
MAT5
MÜZ
İNG5
İNG5
TRK56
TRK56
S.ÇLK
H.TML
H.TML
Ş.SLM
Ş.SLM
H.KRT
TRK56
TRK56
BEDS
BEDS
SOS
KRN5
KRN5
SOS
İNG4-6
TRK56
Pazartesi
Salı
İ.AYB
Çarşamba
S.ÇLK
Perşembe
S.ÇLK
TRK56
MAT5
İ.AYB
M.CNG
M.CNG
MAT5
H.KRT
H.KRT
BTY5
S.ÇLK
SOS
Cuma
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Fatma ÇİZMECİ
BTY5
İ.BRL
İ.BRL
DİN
İ.AYB
F.ÇZM
DİN
M.ÖZN
FENB
M.CNG
GÖR
M.ÖZG
HZH5
B.DKD
FENB
F.ÇZM
FENB
Ş.SLM
HZH5
(8)
12:40
13:20
B.DKD
MAT5
F.ÇZM
FENB
Ş.SLM
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 HZH5
7 KRN5
8 MAT5
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Hz. Muhammed`in Hayatı
(Seçmeli 5. Snf)
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 5. Snf)
Matematik -5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
2
5
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Fatma ÇİZMECİ
Şükran SALMAN
Mine ÖZGEN
Fatma ÇİZMECİ
Fatma ÇİZMECİ
Havva KURT
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Sabahat
ÇELİKELOĞLU
İlker AYBAY
Behice DOKUDUR
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 5-D
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
H.KRT
F.KRĞ
F.KRĞ
MAT5
Pazartesi
MAT5
Salı
Çarşamba
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Havva KURT
TRK56
MAT5
A.BKK
H.KRT
H.KRT
MÜZ
DİN
GÖR
KRN5
KRN5
BEDS
İ.BRL
M.CNG
BTY5
BTY5
Cuma
Z.KLY
H.TML
FENB
FENB
Z.KLY
(7)
11:50
12:30
İNG4-6
BEDS
H.TML
(6)
11:00
11:40
İNG4-6
H.KRT
Perşembe
(5)
10:15
10:55
TRK56
H.KRT
İ.BRL
(4)
09:25
10:05
A.BKK
MTU5
M.ÖZN
F.ÇZM
M.ÖZG
SOS
TRK56
TRK56
F.KRĞ
Z.KLY
Z.KLY
TRK56
TRK56
İNG4-6
İNG5
İNG5
F.KRĞ
F.KRĞ
F.KRĞ
MAT5
MAT5
H.KRT
H.KRT
A.BKK
SOS
M.CNG
O.IRM
MTU5
FENB
A.BKK
SOS
M.CNG
(8)
12:40
13:20
O.IRM
FENB
A.BKK
DİN
F.ÇZM
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 KRN5
7 MAT5
8 MTU5
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 5. Snf)
Matematik -5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 5.Snf)
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
2
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Fatma ÇİZMECİ
Zühal Elbir KALAY
Mine ÖZGEN
Osman IRMAK
Havva KURT
Havva KURT
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Funda
KARAAĞAÇLIOĞLU
Arife BATKAN
Arife BATKAN
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 6-A
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
H.TML
H.TML
BTY5
İNG4-6
BEDS
BEDS
TRK56
TRK56
Ü.DNZ
Ş.SLM
Ş.SLM
M.ÖZG
M.CNG
M.ÖZN
FENB
DİN
SOS
SOS
TRK56
YYB6
YYB6
BTY5
Pazartesi
Salı
İ.BRL
Çarşamba
Cuma
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
İ.AYB
F.ÇZM
F.MAY
S.YVZ
S.YVZ
TRK56
MAT5
MAT5
ZEK6
ZEK6
İ.BRL
Ü.DNZ
Perşembe
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Ümran DENİZ
Ş.SLM
F.ÇZM
İNG4-6
İNG4-6
İ.AYB
İ.AYB
DİN
Ü.DNZ
F.MAY
FENB
FENB
M.CNG
M.CNG
FENB
MAT5
Ş.SLM
F.MAY
MAT5
F.MAY
GÖR
BLU6
M.TŞK
SOS
BLU6
M.TŞK
MÜZ
Ü.DNZ
Ü.DNZ
Ü.DNZ
MAT5
TRK56
TRK56
F.MAY
Ü.DNZ
(8)
12:40
13:20
Ü.DNZ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 BTY5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 BLU6
4 DİN
5 FENB
6 GÖR
7 MAT5
8 MÜZ
9 SOS
10 TRK56
11 İNG4-6
12 YYB6
13 ZEK6
Bilim Uygulamaları-2 (Seçmeli)
DİN KÜL.AH.BİL.
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Matematik -5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
Yazarlık ve Yazma Becerileri
(Seçmeli 6. Snf)
Zekâ Oyunları(Seçmeli) 6
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
2
4
1
5
1
3
6
3
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Selma YAVUZ
Hasan TEMEL
Fatma ÇİZMECİ
Şükran SALMAN
Mine ÖZGEN
Fatma MAYDA
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Ümran DENİZ
İlker AYBAY
Ümran DENİZ
Murat TAŞKIN
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 6-B
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
O.YNR
O.YNR
F.MAY
F.MAY
F.KRĞ
F.MAY
F.MAY
İNG4-6
B.DKD
MAT5
F.MAY
BEDS
BEDS
FENB
HZH6
HZH6
SOS
TRK56
TRK56
F.KRĞ
M.ÖZN
S.YVZ
S.YVZ
M.ÖZG
İNG4-6
İNG4-6
FENB
DİN
TRK56
OKB-2
OKB-2
SOS
Pazartesi
Salı
Çarşamba
O.YNR
Perşembe
SOS
F.KRĞ
B.DKD
BTY5
Cuma
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Funda KARAAĞAÇLIOĞLU
H.TML
MAT5
MAT5
İ.BRL
İ.BRL
MÜZ
B.DKD
S.YVZ
F.ÇZM
BTY5
TRK56
TRK56
H.TML
F.KRĞ
F.KRĞ
TRK56
S.YVZ
FENB
F.KRĞ
DİN
F.ÇZM
MTU6
S.PLT
FENB
F.KRĞ
MAT5
F.MAY
MTU6
(8)
12:40
13:20
S.PLT
GÖR
F.KRĞ
MAT5
F.MAY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 HZH6
7 MAT5
8 MTU6
9 MÜZ
10 OKB-2
11 SOS
12 TRK56
13 İNG4-6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Hz. Muhammed`in Hayatı
(Seçmeli 6. Snf)
Matematik -5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 6Snf)
MÜZİK
Okuma Becerileri-2 (Seçmeli)
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
2
1
2
3
6
3
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Fatma ÇİZMECİ
Selma YAVUZ
Mine ÖZGEN
Sibel Naciye
POLAT
Fatma MAYDA
Fatma MAYDA
Mediha Efun ÖZEN
Funda
KARAAĞAÇLIOĞLU
Orhan Sami
YENER
Funda
KARAAĞAÇLIOĞLU
Behice DOKUDUR
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 6-C
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
İ.BRL
İ.BRL
O.YNR
F.KRĞ
FENB
İNG4-6
BEDS
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Şükran SALMAN
FENB
BEDS
SOS
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
TRK56
İNG4-6
B.DKD
F.KTN
F.KTN
İNG4-6
DİN
İNG6
İNG6
Salı
S.YVZ
Çarşamba
S.YVZ
M.ÖZG
O.YNR
O.YNR
F.KTN
DİN
TRK56
MAT5
MAT5
S.YVZ
FENB
Perşembe
F.ÇZM
Cuma
F.KTN
GÖR
F.KRĞ
MAT5
MAT5
F.KTN
B.DKD
B.DKD
SOS
BTY5
H.TML
MTU6
F.ÇZM
İ.AYB
İ.AYB
MAT5
TRK56
TRK56
F.KTN
FENB
S.YVZ
KRN6
KRN6
BTY5
TRK56
TRK56
SOS
F.KTN
MTU6
H.TML
F.KRĞ
F.KRĞ
ATA
F.KRĞ
(8)
12:40
13:20
F.KRĞ
ATA
MÜZ
M.ÖZN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 KRN6
7 MAT5
8 MTU6
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 6. Snf)
Matematik -5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 6Snf)
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 6. Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
2
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Fatma ÇİZMECİ
Selma YAVUZ
Mine ÖZGEN
Yasemin ATA
Fulya KETENCİ
Fulya KETENCİ
Mediha Efun ÖZEN
Orhan Sami
YENER
Funda
KARAAĞAÇLIOĞLU
Behice DOKUDUR
İlker AYBAY
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 6-D
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
M.ÖZN
F.KTN
F.KTN
H.TML
H.TML
ATA
ATA
GÖR
DİN
FENB
FENB
TRK56
Ü.DNZ
F.MAY
MÜZ
Pazartesi
MAT5
Salı
M.ÖZG
Çarşamba
F.KTN
S.YVZ
SOS
Cuma
MAT5
BTY5
BTY5
KRN6
MTU6
KRN6
S.YVZ
S.YVZ
FENB
BEDS
BEDS
TRK56
TRK56
Ü.DNZ
ATA
M.CNG
SOS
M.CNG
TRK56
Ü.DNZ
FENB
S.YVZ
İNG4-6
İNG6
İNG6
TRK56
TRK56
İNG4-6
İNG4-6
Ü.DNZ
Ü.DNZ
İ.BRL
İ.BRL
B.DKD
B.DKD
Ü.DNZ
B.DKD
MAT5
F.KTN
B.DKD
MAT5
F.KTN
(8)
12:40
13:20
MTU6
ATA
MAT5
Perşembe
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : Fulya KETENCİ
F.MAY
DİN
B.DKD
SOS
M.CNG
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 KRN6
7 MAT5
8 MTU6
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 6. Snf)
Matematik -5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 6Snf)
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 6. Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
5
2
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Hasan TEMEL
Yasemin ATA
Selma YAVUZ
Mine ÖZGEN
Yasemin ATA
Fulya KETENCİ
Fatma MAYDA
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Ümran DENİZ
Behice DOKUDUR
Behice DOKUDUR
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 6-E
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
İNG4-6
İNG4-6
B.DKD
F.KTN
F.KTN
B.DKD
B.DKD
BTY5
BTY5
DİN
TRK56
FENB
KRN6
KRN6
ATA
B.DKD
Salı
H.TML
Çarşamba
Ş.SLM
Ş.SLM
TRK56
FENB
Ü.DNZ
B.DKD
MAT5
TRK56
Ü.DNZ
M.CNG
M.CNG
F.KTN
F.KTN
TRK56
BEDS
BEDS
GÖR
HZH6
HZH6
FENB
SOS
A.KRG
A.KRG
M.ÖZG
SOS
TRK56
TRK56
M.CNG
Ü.DNZ
Ü.DNZ
ATA
İNG5
FENB
SOS
Ş.SLM
İNG5
ATA
Ş.SLM
Ü.DNZ
MAT5
H.TML
Ü.DNZ
İNG4-6
Cuma
(3)
08:35
09:15
DİN
Pazartesi
Perşembe
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
MAT5
S.PLT
MÜZ
M.ÖZN
(8)
12:40
13:20
ATA
MAT5
S.PLT
MAT5
F.KTN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BEDS
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
3 DİN
DİN KÜL.AH.BİL.
2 BTY5
4 FENB
5 GÖR
6 HZH6
7 KRN6
8 MAT5
9 MÜZ
10 SOS
11 TRK56
12 İNG4-6
13 İNG5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Fen Bilimleri
GÖRSEL SANATLAR
Hz. Muhammed`in Hayatı
(Seçmeli 6. Snf)
Kur`an-ı Kerim (Seçmeli 6. Snf)
Matematik -5
MÜZİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE-5-6
İNGİLİZCE-4-5-6
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
4
1
2
2
5
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Hasan TEMEL
Yasemin ATA
Şükran SALMAN
Mine ÖZGEN
Sibel Naciye
POLAT
Yasemin ATA
Fulya KETENCİ
Mediha Efun ÖZEN
Mehmet Tolga
CENGİZ
Ümran DENİZ
Behice DOKUDUR
Behice DOKUDUR
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 7-A
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
C.KHR
C.KHR
H.YMN
H.YMN
S.PLT
A.BKK
SOS
SOS
TRK
GÖR
FEN
FEN
MAT
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Abdullah Salih MAYATEPEK
MAT
TRK
TRK
SOS
İNG
Salı
S.PLT
Çarşamba
A.BKK
A.BKK
O.IRM
M.TŞK
M.TŞK
A.MYT
TRK
TRK
MÜZ
DİN
MAT
MAT
S.PLT
İNG
İNG
Perşembe
H.YMN
Cuma
A.MYT
FEN
H.YMN
FEN
A.MYT
H.YMN
M.ÖZG
DİN
TEK
M.ÖZN
O.IRM
BED
BED
A.KRG
A.KRG
A.MYT
TEK
C.KHR
İNG
A.BKK
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
A.MYT
REH
C.KHR
İNG
A.BKK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 SOS
9 TEK
10 TRK
11 İNG
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
3
2
5
5
Yer
OKUL MÜDÜRÜ
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Osman IRMAK
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Mine ÖZGEN
Cengiz
KAHRAMAN
Mediha Efun ÖZEN
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Sibel Naciye
POLAT
Murat TAŞKIN
Halil YEMENİCİ
Arife BATKAN
Nermin KARAMAN
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 7-B
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
A.MYT
A.MYT
S.PLT
S.PLT
H.YMN
H.YMN
BED
BED
TEK
TEK
MAT
MAT
FEN
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Sibel Naciye POLAT
FEN
SOS
SOS
TRK
TRK
Salı
A.KRG
Çarşamba
O.IRM
S.PLT
A.BKK
A.BKK
M.ÖZN
S.PLT
MAT
MAT
İNG
TRK
DİN
GÖR
A.KRG
DİN
Perşembe
C.KHR
Cuma
A.BKK
SOS
C.KHR
İNG
İNG
A.BKK
M.TŞK
M.TŞK
İNG
İNG
A.BKK
H.YMN
FEN
FEN
A.MYT
A.MYT
C.KHR
MÜZ
O.IRM
TRK
H.YMN
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
C.KHR
REH
M.ÖZG
TRK
H.YMN
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 SOS
9 TEK
10 TRK
11 İNG
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
3
2
5
5
Yer
OKUL MÜDÜRÜ
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Osman IRMAK
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Mine ÖZGEN
Cengiz
KAHRAMAN
Mediha Efun ÖZEN
Sibel Naciye
POLAT
Sibel Naciye
POLAT
Murat TAŞKIN
Halil YEMENİCİ
Arife BATKAN
Nermin KARAMAN
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 7-C
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
Z.KLY
Z.KLY
A.KRG
A.KRG
O.IRM
O.YNR
İNG
İNG
GÖR
TRK
TRK
MÜZ
FEN
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Orhan Sami YENER
FEN
BED
BED
DİN
SOS
Salı
N.ALT
Çarşamba
N.ALT
N.ALT
H.YMN
Z.KLY
Z.KLY
O.YNR
İNG
DİN
MAT
MAT
TRK
TRK
N.ALT
İNG
Perşembe
N.ALT
Cuma
C.KHR
İNG
O.IRM
MAT
MAT
C.KHR
M.ÖZG
H.YMN
TRK
FEN
C.KHR
C.KHR
TEK
TEK
M.TŞK
M.TŞK
H.YMN
FEN
H.YMN
SOS
O.YNR
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
M.ÖZN
REH
H.YMN
SOS
O.YNR
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 SOS
9 TEK
10 TRK
11 İNG
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
3
2
5
5
Yer
OKUL MÜDÜRÜ
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Osman IRMAK
Zühal Elbir KALAY
Mine ÖZGEN
Cengiz
KAHRAMAN
Mediha Efun ÖZEN
Orhan Sami
YENER
Orhan Sami
YENER
Murat TAŞKIN
Halil YEMENİCİ
Nilüfer ALTUNCU
Nermin KARAMAN
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 7-D
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
N.ALT
ATA
C.KHR
C.KHR
A.KRG
A.KRG
TEK
TEK
MAT
MAT
DİN
TRK
İNG
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Nilüfer ALTUNCU
DİN
MAT
MAT
BED
BED
Salı
M.TŞK
Çarşamba
M.ÖZG
O.YNR
M.ÖZN
N.ALT
N.ALT
N.ALT
TRK
TRK
İNG
İNG
FEN
FEN
M.TŞK
GÖR
Perşembe
G.SNR
Cuma
O.YNR
SOS
G.SNR
SOS
SOS
O.YNR
C.KHR
C.KHR
MÜZ
İNG
N.ALT
N.ALT
FEN
FEN
Z.KLY
Z.KLY
ATA
İNG
Z.KLY
TRK
G.SNR
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
G.SNR
REH
Z.KLY
TRK
G.SNR
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 SOS
9 TEK
10 TRK
11 İNG
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
3
2
5
5
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Yasemin ATA
Zühal Elbir KALAY
Mine ÖZGEN
Cengiz
KAHRAMAN
Mediha Efun ÖZEN
Nilüfer ALTUNCU
Orhan Sami
YENER
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Gülsen SUNAR
Nilüfer ALTUNCU
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 7-E
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
M.TŞK
M.TŞK
G.SNR
ATA
C.KHR
C.KHR
MAT
MAT
İNG
İNG
BED
BED
TEK
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Yasemin ATA
TEK
TRK
DİN
MAT
Salı
C.KHR
Çarşamba
G.SNR
G.SNR
N.ALT
ATA
O.YNR
FEN
FEN
GÖR
MÜZ
C.KHR
TRK
Perşembe
Z.KLY
Cuma
G.SNR
TRK
Z.KLY
TRK
TRK
G.SNR
N.ALT
N.ALT
İNG
DİN
M.ÖZG
M.ÖZN
SOS
SOS
O.YNR
O.YNR
MAT
A.KRG
A.KRG
SOS
REH
İNG
İNG
N.ALT
FEN
Z.KLY
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
ATA
N.ALT
FEN
Z.KLY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 SOS
9 TEK
10 TRK
11 İNG
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
3
2
5
5
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Yasemin ATA
Zühal Elbir KALAY
Mine ÖZGEN
Cengiz
KAHRAMAN
Mediha Efun ÖZEN
Yasemin ATA
Orhan Sami
YENER
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Gülsen SUNAR
Nilüfer ALTUNCU
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 8-A
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
S.YVZ
S.YVZ
F.KLÇ
F.KLÇ
G.SNR
G.SNR
MAT
MAT
TRK
TRK
DİN
GÖR
FEN
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Gülsen SUNAR
FEN
İNG
İNG
Salı
E.YLD
Çarşamba
E.YLD
E.YLD
F.KLÇ
O.IRM
FEN
FEN
İNG
E.YLD
MAT
Perşembe
S.YVZ
Cuma
M.TŞK
MAT
S.YVZ
TEK
TEK
M.TŞK
G.SNR
İNG
F.KLÇ
İNK
TRK
G.SNR
O.IRM
DİN
VAT.D.
S.PLT
G.SNR
İNG
MÜZ
TRK
F.KLÇ
İNK
S.PLT
TRK
S.PLT
M.ÖZN
BED
A.KRG
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
M.ÖZG
REH
G.SNR
BED
A.KRG
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 TEK
9 TRK
10 VAT.D.
11 İNG
12 İNK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ
EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
TC İNKILAP TARİHİ
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
2
5
1
5
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Osman IRMAK
Selma YAVUZ
Mine ÖZGEN
Emine YILDIZ
Mediha Efun ÖZEN
Gülsen SUNAR
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Gülsen SUNAR
Sibel Naciye
POLAT
Funda KILIÇ
Sibel Naciye
POLAT
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 8-B
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
G.SNR
G.SNR
S.YVZ
S.YVZ
F.KLÇ
F.KLÇ
TRK
TRK
VAT.D.
DİN
BED
BED
TRK
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Cengiz KAHRAMAN
TRK
FEN
FEN
İNG
İNG
Salı
G.SNR
Çarşamba
F.KLÇ
O.IRM
S.YVZ
S.YVZ
G.SNR
İ.BRL
MAT
MAT
TEK
TEK
İNG
İNG
G.SNR
İNG
Perşembe
E.YLD
Cuma
S.PLT
DİN
E.YLD
İNK
İNK
S.PLT
S.PLT
O.IRM
FEN
FEN
A.Çtn
A.Çtn
GÖR
MÜZ
M.ÖZG
M.ÖZN
İ.BRL
TRK
F.KLÇ
MAT
E.YLD
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
İ.BRL
REH
F.KLÇ
MAT
E.YLD
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 TEK
9 TRK
10 VAT.D.
11 İNG
12 İNK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ
EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
TC İNKILAP TARİHİ
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
2
5
1
5
2
Yer
OKUL MÜDÜRÜ
Dersin
Öğretmeni
İlker BARLIK
Osman IRMAK
Selma YAVUZ
Mine ÖZGEN
Emine YILDIZ
Mediha Efun ÖZEN
İlker BARLIK
Abdurrahman
Çetinkaya
Gülsen SUNAR
Sibel Naciye
POLAT
Funda KILIÇ
Sibel Naciye
POLAT
Murat TAŞKIN
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 8-C
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
O.IRM
F.KLÇ
A.MYT
A.MYT
M.TŞK
M.TŞK
İNG
İNG
DİN
VAT.D.
MAT
MAT
DİN
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Mine ÖZGEN
İNG
FEN
FEN
TEK
TEK
Salı
F.KLÇ
Çarşamba
A.MYT
A.MYT
G.SNR
F.KLÇ
F.KLÇ
M.ÖZG
İNK
İNK
TRK
TRK
BED
BED
F.KLÇ
FEN
Perşembe
S.PLT
Cuma
E.YLD
FEN
S.PLT
MAT
MAT
E.YLD
O.IRM
S.PLT
TRK
İNG
G.SNR
G.SNR
TRK
TRK
G.SNR
G.SNR
E.YLD
İNG
A.KRG
MÜZ
M.ÖZN
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
E.YLD
REH
A.KRG
GÖR
M.ÖZG
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 TEK
9 TRK
10 VAT.D.
11 İNG
12 İNK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ
EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
TC İNKILAP TARİHİ
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
2
5
1
5
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Osman IRMAK
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Mine ÖZGEN
Emine YILDIZ
Mediha Efun ÖZEN
Mine ÖZGEN
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Gülsen SUNAR
Sibel Naciye
POLAT
Funda KILIÇ
Sibel Naciye
POLAT
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 8-D
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
A.KRG
A.KRG
N.ALT
N.ALT
O.YNR
M.ÖZN
İNK
İNK
FEN
FEN
İNG
İNG
BED
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Emine YILDIZ
BED
İNG
İNG
VAT.D.
MÜZ
Salı
O.YNR
Çarşamba
H.YMN
H.YMN
A.MYT
A.MYT
ATA
E.YLD
GÖR
İNG
TRK
DİN
MAT
MAT
O.YNR
TRK
Perşembe
M.ÖZG
Cuma
H.YMN
TRK
TRK
N.ALT
TRK
H.YMN
A.MYT
A.MYT
FEN
FEN
H.YMN
ATA
MAT
DİN
E.YLD
MAT
E.YLD
N.ALT
E.YLD
TEK
M.TŞK
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
N.ALT
REH
E.YLD
TEK
M.TŞK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 TEK
9 TRK
10 VAT.D.
11 İNG
12 İNK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ
EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
TC İNKILAP TARİHİ
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
2
5
1
5
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Yasemin ATA
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Mine ÖZGEN
Emine YILDIZ
Mediha Efun ÖZEN
Emine YILDIZ
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Halil YEMENİCİ
Orhan Sami
YENER
Nilüfer ALTUNCU
Orhan Sami
YENER
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Sınıf : 8-E
Ders
Gün
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
F.KLÇ
H.YMN
ATA
O.YNR
A.MYT
A.MYT
TRK
TRK
İNG
İNG
İNK
İNK
İNG
Pazartesi
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni : Funda KILIÇ
TRK
DİN
VAT.D.
FEN
FEN
Salı
H.YMN
Çarşamba
M.TŞK
M.TŞK
M.ÖZG
E.YLD
E.YLD
F.KLÇ
İNG
İNG
MAT
MAT
DİN
MÜZ
TEK
Perşembe
F.KLÇ
Cuma
A.KRG
H.YMN
TEK
F.KLÇ
BED
BED
A.KRG
F.KLÇ
F.KLÇ
GÖR
MAT
E.YLD
E.YLD
TRK
TRK
H.YMN
H.YMN
O.YNR
MAT
ATA
FEN
A.MYT
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
O.YNR
REH
M.ÖZN
FEN
A.MYT
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
1 BED
Ders
2 DİN
3 FEN
4 GÖR
5 MAT
6 MÜZ
7 REH
8 TEK
9 TRK
10 VAT.D.
11 İNG
12 İNK
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜL.AH.BİL.
FEN VE TEKNOLOJİ
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
MÜZİK
REHBERLİK
TEKNOLOJİ VE TAS.
TÜRKÇE
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ
EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
TC İNKILAP TARİHİ
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
4
1
4
1
1
2
5
1
5
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Ali KARAGÖZ
Yasemin ATA
Abdullah Salih
MAYATEPEK
Mine ÖZGEN
Emine YILDIZ
Mediha Efun ÖZEN
Funda KILIÇ
Nermin KARAMAN Murat TAŞKIN
Halil YEMENİCİ
Orhan Sami
YENER
Funda KILIÇ
Orhan Sami
YENER
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Gün
Ders
Sınıf : B.LB.Ö
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
Pazartesi
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
(8)
12:40
13:20
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
H.TML
H.TML
H.TML
BTRÖ
BTRÖ
BTRÖ
Salı
BTRÖ
Çarşamba
H.TML
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
1 BTRÖ
Dersin Adı
Bilişim Teknolojileri ve Rehberlik
Hzm. Öğl.
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
Hasan TEMEL
OKUL MÜDÜRÜ
BTRÖ
H.TML
BTRÖ
H.TML
Gün
Sınıf : BI.LB.
Ders
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
Pazartesi
BTRS
Salı
BTRS
H.TML
H.TML
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
H.TML
H.TML
BTRS
BTRS
BTRS
H.TML
BTRS
(8)
12:40
13:20
H.TML
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
1 BTRS
Dersin Adı
Bilişim Teknolojileri Rehberlik
Hizmetleri
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
Hasan TEMEL
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Gün
Sınıf : FEN LB
Ders
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 4
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
Pazartesi
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
Z.KLY
Z.KLY
MTU6
MTU6
BLU5
BLU5
(8)
12:40
13:20
Salı
Çarşamba
Perşembe
F.KTN
F.KTN
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
1 BLU5
2 MTU6
Dersin Adı
Bilim Uygulamaları-1 (Seçmeli)
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 6Snf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Zühal Elbir KALAY
Fulya KETENCİ
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Gün
Sınıf : SBH 2G
Ders
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
Pazartesi
Salı
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
N.ALT
N.ALT
MTU5
MTU5
İNG5
İNG5
H.KRT
H.KRT
OKB-1
OKB-1
(8)
12:40
13:20
Çarşamba
Perşembe
S.ÇLK
S.ÇLK
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 MTU5
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 5.Snf)
3 İNG5
İngilizce (Seçmeli Y. Dil 5.Snf)
2 OKB-1
Okuma Becerileri-1 (Seçmeli)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Havva KURT
Sabahat
ÇELİKELOĞLU
Nilüfer ALTUNCU
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Gün
Sınıf : SOSYAL
Ders
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 6
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
S.PLT
S.PLT
ARP6
ARP6
Pazartesi
Salı
HZH5
HZH5
O.AYD
O.AYD
ARP5
ARP5
(8)
12:40
13:20
Çarşamba
Perşembe
O.AYD
O.AYD
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
1 ARP5
Arapça Y. Dil (Seçmeli 5. Snf)
3 HZH5
Hz. Muhammed`in Hayatı
(Seçmeli 5. Snf)
2 ARP6
Arapça Y. Dil (Seçmeli 6. Sınıf)
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Osman AYDOĞAN
Osman AYDOĞAN
Sibel Naciye
POLAT
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Gün
Sınıf : TEK-TA
Ders
(1)
07:00
07:40
(2)
07:50
08:30
ORUÇOĞLU ORTAOKULU
2013-20143 ÖĞRTM YILI 2.D-2 17Şbt14
HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Toplam Ders Saati : 4
Sınıf Öğretmeni :
(3)
08:35
09:15
(4)
09:25
10:05
(5)
10:15
10:55
(6)
11:00
11:40
(7)
11:50
12:30
ZEK5
ZEK5
(8)
12:40
13:20
Pazartesi
Salı
N.KRM
N.KRM
MTU5
MTU5
Çarşamba
Perşembe
H.KRT
H.KRT
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Suat KÖDÜRGÜ
S.No
Ders
1 MTU5
2 ZEK5
Dersin Adı
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli 5.Snf)
Zekâ Oyunları(Seçmeli) 5
AFYON ORUÇOĞLU ORTAOKULU
Hs
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
Havva KURT
Nermin KARAMAN
OKUL MÜDÜRÜ
(9)
13:30
14:10
(10)
14:15
14:55
Download

Sınıf Programı