Sınıf : 5-A
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
A.KOÇ
A.KOÇ
R.TAŞ
R.TAŞ
B.ÖZD
Salı
S.ARS
S.ARS
T.CYL
T.CYL
BLU5
MATE5
S.ÜNL
E.ARS
E.ARS
MATE5
MATE5
FEN5
FEN5
BED5
BED5
YD5
BTYA5
MÜZ5
İ.KSE
A.KOÇ
N.ÖZD
N.ÖZD
B.ÖZD
B.ÖZD
BTYA5
MATE5
MATE5
GS5
DİN5
TRK5
TRK5
Gün
SOS5
YYB5
Çarşamba
S.ÜNL
Perşembe
D.DĞN
Cuma
D.DĞN
SOS5
YYB5
S.ÜNL
S.ÜNL
KRN5
KRN5
BLU5
N.ÖZD
N.ÖZD
SOS5
FEN5
S.ÜNL
H.ÖZT
TRK5
H.KRT
FEN5
R.TAŞ
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
B.ÖZD
R.TAŞ
TRK5
YD5
H.KRT
TRK5
B.ÖZD
DİN5
(8)
15:20
16:00
YD5
E.ARS
TRK5
B.ÖZD
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED5
Beden Eğitimi ve Spor
3 BTYA5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 BLU5
4 DİN5
5 FEN5
6 GS5
7 KRN5
8 MATE5
9 MÜZ5
10 SOS5
11 TRK5
12 YD5
13 YYB5
Bilim Uygulamaları (Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Müzik
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Yabancı Dil
Yazarlık ve Yazma Becerileri
(Seçmeli)
Hs
2
2
2
2
4
1
2
5
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
TUĞÇE CEYLAN
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
NAZAN ÖZDEMİR
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SEDA ÜNAL KILIÇ
İRFAN KÖSE
ABDURRAHMAN
KOÇ
BAHATTİN
ÖZDEMİR
ELİF ARSLAN
SERPİL ARSLAN
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 5-B
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
MATE5
Pazartesi
S.ÜNL
BLU5
Salı
(2)
09:20
10:00
MATE5
(3)
10:20
11:00
BTYA5
S.ÜNL
D.DĞN
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
D.DĞN
R.TAŞ
BTYA5
(7)
14:30
15:10
R.TAŞ
N.GLR
DİN5
MATE5
S.ÜNL
S.ARS
E.ARS
N.GLR
N.GLR
SOS5
SOS5
TRK5
TRK5
YD5
YD5
YYB5
Perşembe
N.GLR
H.ÖZT
BED5
TRK5
H.KRT
TRK5
TRK5
BLU5
N.GLR
GS5
MÜZ5
İ.KSE
R.TAŞ
R.TAŞ
T.CYL
T.CYL
BED5
FEN5
FEN5
SOS5
MATE5
MATE5
KRN5
T.CYL
T.CYL
E.ARS
E.ARS
KRN5
A.KOÇ
FEN5
S.ÜNL
(8)
15:20
16:00
TRK5
A.KOÇ
H.KRT
N.GLR
YD5
(6)
13:40
14:20
T.CYL
A.KOÇ
YYB5
DİN5
Sınıf Öğretmeni :
T.CYL
Çarşamba
Cuma
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
S.ARS
FEN5
S.ÜNL
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED5
Beden Eğitimi ve Spor
3 BTYA5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 BLU5
4 DİN5
5 FEN5
6 GS5
7 KRN5
8 MATE5
9 MÜZ5
10 SOS5
11 TRK5
12 YD5
13 YYB5
Bilim Uygulamaları (Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Müzik
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Yabancı Dil
Yazarlık ve Yazma Becerileri
(Seçmeli)
Hs
2
2
2
2
4
1
2
5
1
3
6
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
TUĞÇE CEYLAN
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
TUĞÇE CEYLAN
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SEDA ÜNAL KILIÇ
İRFAN KÖSE
ABDURRAHMAN
KOÇ
NALAN GÜLER
ELİF ARSLAN
SERPİL ARSLAN
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 6-A
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
D.DĞN
D.DĞN
Y.ÇLK
Y.ÇLK
N.GLR
Salı
S.ÜNL
H.KRT
H.KRT
N.GLR
N.GLR
H.KRT
H.KRT
FEN6
FEN6
MAT6
MAT6
SOS6
KRN6
KRN6
Gün
BTY6
MAT6
Çarşamba
N.ÖZD
MÜZ6
Perşembe
Cuma
BTY6
BED6
N.ÖZD
DİN6
YD6
YD6
BED6
TRK6
S.ÜNL
S.ÜNL
DİN6
GS6
TRK6
TRK6
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
N.GLR
S.ÜNL
TRK6
SFS16
A.KOÇ
TRK6
R.TAŞ
TRK6
MAT6
SFS16
R.TAŞ
YD6
İ.KSE
R.TAŞ
R.TAŞ
H.ÖZT
N.GLR
N.GLR
Y.ÇLK
MAT6
BLU6
BLU6
FEN6
FEN6
SOS6
SOS6
S.ÜNL
N.ÖZD
N.ÖZD
N.ÖZD
N.ÖZD
A.KOÇ
(8)
15:20
16:00
A.KOÇ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED6
Beden Eğitimi ve Spor
3 BTY6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 BLU6
4 DİN6
5 FEN6
6 GS6
7 KRN6
8 MAT6
9 MÜZ6
10 SFS16
11 SOS6
12 TRK6
13 YD6
Bilim Uygulamaları (Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Müzik
Spor ve Fizikî Etkinlikler
(Seçmeli-2)
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Yabancı Dil
Hs
2
2
2
2
4
1
2
5
1
2
3
6
3
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
NAZAN ÖZDEMİR
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
NAZAN ÖZDEMİR
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SEDA ÜNAL KILIÇ
İRFAN KÖSE
HİLAL KURT
ABDURRAHMAN
KOÇ
NALAN GÜLER
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 6-B
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
TRK6
MAT6
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
R.TAŞ
R.TAŞ
N.GLR
N.GLR
A.KOÇ
Salı
R.TAŞ
R.TAŞ
Y.ÇLK
N.ÖZD
N.ÖZD
S.GLÇ
S.GLÇ
FEN6
FEN6
SFS16
SFS16
TRK6
TRK6
MAT6
Gün
DİN6
KRN6
DİN6
KRN6
TRK6
YD6
BLU6
Çarşamba
T.CYL
Perşembe
T.CYL
T.CYL
N.GLR
N.GLR
GS6
BTY6
BTY6
T.CYL
FEN6
Cuma
FEN6
H.ÖZT
D.DĞN
H.KRT
TRK6
D.DĞN
SOS6
BLU6
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
S.GLÇ
S.GLÇ
MAT6
MAT6
H.KRT
N.GLR
TRK6
MÜZ6
İ.KSE
A.KOÇ
A.KOÇ
YD6
YD6
BED6
BED6
Y.ÇLK
Y.ÇLK
N.GLR
MAT6
SOS6
H.KRT
(8)
15:20
16:00
S.GLÇ
SOS6
H.KRT
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED6
Beden Eğitimi ve Spor
3 BTY6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 BLU6
4 DİN6
5 FEN6
6 GS6
7 KRN6
8 MAT6
9 MÜZ6
10 SFS16
11 SOS6
12 TRK6
13 YD6
Bilim Uygulamaları (Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Müzik
Spor ve Fizikî Etkinlikler
(Seçmeli-2)
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Yabancı Dil
Hs
2
2
2
2
4
1
2
5
1
2
3
6
3
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
NAZAN ÖZDEMİR
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
TUĞÇE CEYLAN
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SELEN GÜLEÇ
BARAN
İRFAN KÖSE
HİLAL KURT
ABDURRAHMAN
KOÇ
NALAN GÜLER
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 7-A
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
MAT7
MTU7
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
N.ÖZD
N.ÖZD
S.ÜNL
S.ÜNL
S.ÜNL
Salı
N.ÖZD
N.ÖZD
S.ARS
H.KRT
H.KRT
R.TAŞ
R.TAŞ
KRN7
KRN7
YD7
YD7
MAT7
SOS7
SOS7
Gün
FEN7
FEN7
FEN7
FEN7
Çarşamba
R.TAŞ
Perşembe
H.KRT
H.KRT
TRK7
BED7
Cuma
S.ARS
MAT7
TRK7
SFS17
MTU7
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
S.ÜNL
A.KOÇ
SFS17
R.TAŞ
Y.ÇLK
Y.ÇLK
BED7
TTAS7
TTAS7
E.ŞKR
S.ARS
S.ARS
TRK7
GS7
MAT7
MAT7
S.ARS
E.ŞKR
H.ÖZT
S.ÜNL
S.ÜNL
DİN7
SOS7
DİN7
A.KOÇ
A.KOÇ
TRK7
MÜZ7
YD7
YD7
TRK7
S.ÜNL
Y.ÇLK
(8)
15:20
16:00
İ.KSE
Y.ÇLK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED7
Beden Eğitimi ve Spor
3 FEN7
Fen Bilimleri
2 DİN7
4 GS7
5 KRN7
6 MAT7
7 MTU7
8 MÜZ7
9 SFS17
10 SOS7
11 TRK7
12 TTAS7
13 YD7
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli)
Müzik
Spor ve Fizikî Etkinlikler
(Seçmeli-2)
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Teknoloji ve Tasarım
Yabancı Dil
Hs
2
2
4
1
2
5
2
1
2
3
5
2
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
RUKİYE TAŞÇI
NAZAN ÖZDEMİR
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SEDA ÜNAL KILIÇ
SEDA ÜNAL KILIÇ
İRFAN KÖSE
HİLAL KURT
ABDURRAHMAN
KOÇ
SERPİL ARSLAN
EYÜP ŞEKER
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 7-B
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
S.GLÇ
S.GLÇ
S.ARS
S.GLÇ
S.GLÇ
Salı
Y.ÇLK
Y.ÇLK
YD7
TTAS7
TTAS7
E.ŞKR
S.GLÇ
S.ARS
S.ARS
TRK7
TRK7
KRN7
KRN7
MÜZ7
FEN7
FEN7
Gün
MAT7
YD7
MAT7
TRK7
MTU7
E.ŞKR
MTU7
MAT7
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
Y.ÇLK
Y.ÇLK
YD7
TRK7
YD7
TRK7
Çarşamba
S.ARS
Perşembe
A.KOÇ
A.KOÇ
H.ÖZT
T.CYL
T.CYL
H.KRT
H.KRT
DİN7
DİN7
SOS7
SFS17
SFS17
MAT7
MAT7
SOS7
Cuma
R.TAŞ
S.ARS
SOS7
R.TAŞ
R.TAŞ
R.TAŞ
GS7
FEN7
A.KOÇ
H.KRT
İ.KSE
FEN7
H.KRT
T.CYL
BED7
S.GLÇ
(8)
15:20
16:00
T.CYL
BED7
S.GLÇ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED7
Beden Eğitimi ve Spor
3 FEN7
Fen Bilimleri
2 DİN7
4 GS7
5 KRN7
6 MAT7
7 MTU7
8 MÜZ7
9 SFS17
10 SOS7
11 TRK7
12 TTAS7
13 YD7
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Görsel Sanatlar
Kur’an-ı Kerim (Seçmeli)
Matematik
Matematik Uygulamaları
(Seçmeli)
Müzik
Spor ve Fizikî Etkinlikler
(Seçmeli-2)
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Teknoloji ve Tasarım
Yabancı Dil
Hs
2
2
4
1
2
5
2
1
2
3
5
2
4
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
RUKİYE TAŞÇI
TUĞÇE CEYLAN
HALİME ÖZTÜRK
AK
RUKİYE TAŞÇI
SELEN GÜLEÇ
BARAN
SELEN GÜLEÇ
BARAN
İRFAN KÖSE
HİLAL KURT
ABDURRAHMAN
KOÇ
SERPİL ARSLAN
EYÜP ŞEKER
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 8-A
Ders
Gün
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
S.ARS
S.ARS
N.ÖZD
N.ÖZD
Salı
TTAS8
TTAS8
E.ŞKR
S.GLÇ
S.GLÇ
S.ARS
N.ÖZD
YD8
YD8
İNK8
İNK8
MAT8
MAT8
E.ŞKR
TRK8
FEN8
FEN8
MAT8
MAT8
(5)
12:50
13:30
BTYS8
D.DĞN
TRK8
Çarşamba
Y.ÇLK
Perşembe
H.ÖZT
N.ÖZD
N.ÖZD
H.KRT
H.KRT
YD8
YD8
DİN8
DİN8
Y.ÇLK
GS8
Cuma
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:30
09:10
TRK8
Pazartesi
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
Y.ÇLK
FEN8
Y.ÇLK
A.KOÇ
A.KOÇ
FEN8
BED8
R.TAŞ
R.TAŞ
(6)
13:40
14:20
VAT8
(8)
15:20
16:00
A.KOÇ
REH8
S.GLÇ
S.GLÇ
BED8
MÜZ8
TRK8
TRK8
S.ARS
(7)
14:30
15:10
İ.KSE
S.ARS
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED8
Beden Eğitimi ve Spor
3 DİN8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2 BTYS8
4 FEN8
5 GS8
6 MAT8
7 MÜZ8
8 REH8
9 TRK8
10 TTAS8
11 VAT8
12 YD8
13 İNK8
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
(Seçmeli)
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Matematik
Müzik
Rehberlik ve Kariyer Planlama
Türkçe
Teknoloji ve Tasarım
VATANDAŞLIK VE DEM.
Yabancı Dil
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
Hs
2
1
2
4
1
4
1
1
5
2
1
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
NAZAN ÖZDEMİR
HALİME ÖZTÜRK
AK
SELEN GÜLEÇ
BARAN
İRFAN KÖSE
NAZAN ÖZDEMİR
SERPİL ARSLAN
EYÜP ŞEKER
ABDURRAHMAN
KOÇ
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
ABDURRAHMAN
KOÇ
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 8-B
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
60.Yıl Ortaokulu
Toplam Ders Saati : 30
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
Y.ÇLK
Y.ÇLK
A.KOÇ
A.KOÇ
S.ARS
Salı
S.GLÇ
S.GLÇ
D.DĞN
R.TAŞ
R.TAŞ
T.CYL
BED8
BED8
FEN8
FEN8
TRK8
TRK8
Gün
YD8
MAT8
Çarşamba
Perşembe
MAT8
İNK8
H.KRT
TTAS8
TTAS8
E.ŞKR
S.ARS
VAT8
GS8
A.KOÇ
H.ÖZT
İNK8
BTYS8
H.KRT
E.ŞKR
Cuma
YD8
DİN8
TRK8
DİN8
TRK8
TRK8
MÜZ8
İ.KSE
Y.ÇLK
Y.ÇLK
MAT8
MAT8
FEN8
FEN8
S.GLÇ
T.CYL
(8)
15:20
16:00
REH8
T.CYL
YD8
(7)
14:30
15:10
S.ARS
T.CYL
S.GLÇ
S.ARS
(6)
13:40
14:20
S.ARS
YD8
T.CYL
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ömer DOĞAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED8
Beden Eğitimi ve Spor
3 DİN8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2 BTYS8
4 FEN8
5 GS8
6 MAT8
7 MÜZ8
8 REH8
9 TRK8
10 TTAS8
11 VAT8
12 YD8
13 İNK8
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
(Seçmeli)
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Matematik
Müzik
Rehberlik ve Kariyer Planlama
Türkçe
Teknoloji ve Tasarım
VATANDAŞLIK VE DEM.
Yabancı Dil
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
Hs
2
1
2
4
1
4
1
1
5
2
1
4
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
HİLAL KURT
DİLŞAT DOĞAN
RUKİYE TAŞÇI
TUĞÇE CEYLAN
HALİME ÖZTÜRK
AK
SELEN GÜLEÇ
BARAN
İRFAN KÖSE
TUĞÇE CEYLAN
SERPİL ARSLAN
EYÜP ŞEKER
ABDURRAHMAN
KOÇ
YELİZ ÇELİK
ERZURUM
ABDURRAHMAN
KOÇ
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Download

sınıf programı için tıklayınız