T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : HAVVA ÇALIŞĞAN
Ders
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
7/A
MAT7
(2)
09:50
10:30
7/A
MAT7
Salı
8/B
MAT8
8/B
MAT8
Çarşamba
8/A
MAT8
8/A
MAT8
7/B
MAT7
7/B
MAT7
Perşembe
7/A
MAT7
7/A
MAT7
8/B
MAT8
8/B
MAT8
Cuma
7/B
MAT7
7/B
MAT7
8/A
MAT8
8/A
MAT8
Gün
(3)
10:40
11:20
7/B
MAT7
(4)
11:30
12:10
7/A
MTU7
Toplam :
(5)
13:00
13:40
7/B
MTU7
Saat
Saat
Saat
6/A
MTU6
(6)
13:50
14:30
Sınıf Öğretmenliği : 6/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1-2.KAT
(7)
14:40
15:20
7/B
MTU7
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
7/A
MAT7
6/A
MTU6
7/A
MTU7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders Adı
7/A
MAT7
MATEMATİK
2
1
7/B
MTU7
Matematik Uygulamaları(Seçmeli)1
1
Matematik Uygulamaları(Seçmeli)
1
7/B
8/B
5
7/A
7
8/A
6
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
13:40 15:20 12:10 12:10 15:20
6/A
MAT7
MAT8
MTU7
MTU6
MAT8
MATEMATİK
1
MATEMATİK
Matematik Uygulamaları(Seçmeli)
MATEMATİK
Toplamlar
4
2
2
1
6
2
2
2
4
2
1
1
4
2
6
5
5
2
4
2
2
4
24
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : MEHTAP DEĞİRMENCİ
Ders
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
7/B
YDL7
(2)
09:50
10:30
7/B
YDL7
Salı
7/B
YDL7
7/B
YDL7
Çarşamba
6/A
YDL6
6/A
YDL6
Perşembe
8/A
YDL8
8/A
YDL8
Cuma
5/A
YDL5
5/A
YDL5
Gün
(3)
10:40
11:20
8/B
YDL8
(4)
11:30
12:10
8/B
YDL8
6/A
YDL6
5/A
YDL5
7/A
YDL7
7/A
YDL7
Toplam :
(5)
13:00
13:40
8/A
YDL8
Saat
Saat
Saat
(6)
13:50
14:30
8/A
YDL8
8/B
YDL8
8/B
YDL8
7/A
YDL7
7/A
YDL7
5/B
YDL5
5/B
YDL5
Sınıf Öğretmenliği : 7/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 1-2.KAT
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
5/B
YDL5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
7/B
YDL7
YABANCI DİL( İNG)
3
8/A
YDL8
YABANCI DİL( İNG)
5
5/A
2
4
6
7
8/B
6/A
7/A
5/B
YDL8
YDL6
YDL5
YDL7
YDL5
YABANCI DİL( İNG)
YABANCI DİL (İNG)
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
14:30 14:30 14:30 14:30 13:40
2
2
2
YABANCI DİL(İNG)
2
2
1
YABANCI DİL( İNG)
YABANCI DİL(İNG)
Toplamlar
4
2
6
5
2
1
2
5
4
4
2
2
4
2
1
5
3
3
4
3
25
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : NEBAHAT ÖZTAŞ
Ders
Toplam :
Saat
(6)
13:50
14:30
5/B
BI.YAZ
Sınıf Öğretmenliği : 8/B
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ZEMİN
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
Çarşamba
5/B
GS5
5/A
GS5
8/A
TEK
8/A
TEK
6/A
GÖS6
8/B
RSE8
Perşembe
8/B
TEK
8/B
TEK
7/A
TEK
7/A
TEK
7/B
TEK
7/B
TEK
8/B
GÖS8
7/B
GÖR7
8/A
GÖS8
8/B
SE-RES
Gün
(5)
13:00
13:40
Saat
Saat
Pazartesi
(7)
14:40
15:20
5/B
BI.YAZ
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
Salı
Cuma
7/A
GÖR7
6/B
GÖS6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
5/B
BI.YAZ
Bilişim Tek.Yazılım
3
5/A
GS5
GÖRSEL SANATLAR
5
6/A
2
4
6
7
8
5/B
8/A
8/B
6/B
8/B
9
7/A
11
7/A
13
7/B
10
12
14
15
7/B
8/B
8/A
8/B
GS5
TEK
GÖS6
RSE8
GÖS6
TEK
TEK
TEK
GÖR7
GÖS8
GÖR7
GÖS8
SE-RES
GÖRSEL SANATLAR
PZT
13:50
15:20
2
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00
15:20 14:30 14:30
2
1
1
1
TEKNO TASAR
1
2
GÖRSEL SANATLAR
REHBERLİK VE SOS.ETKİNLİKLER
GÖRSEL SANATLAR
TEKNO TASAR
2
1
1
1
1
TEKNO TASAR
1
2
2
GÖRSEL SANATLARI
GÖRSEL SANATLAR
2
1
1
GÖRSEL SANATLARI
1
GÖRSEL SANATLAR
Toplamlar
2
2
TEKNO TASAR
SANAT ETKİNLİĞİ
1
1
2
7
6
1
5
2
1
1
1
1
1
20
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : NURETTİN ARAS
Ders
Gün
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
7/A
BED6
7/A
BED6
Pazartesi
Salı
Çarşamba
7/B
BED6
7/B
BED6
(4)
11:30
12:10
5/A
BED5
8/A
BED8
8/A
BED8
8/B
BED8
5/B
BED5
(5)
13:00
13:40
5/A
BED5
Saat
(6)
13:50
14:30
6/A
SVF6
Sınıf Öğretmenliği : 6/B
Eğitici Kolu(Kulüp) : SPOR
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
7/A
SVF7
7/B
SVF7
Perşembe
Cuma
Toplam :
Saat
Saat
5/B
BED5
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
6/B
SVF6
8/B
BED8
7/B
SVF7
6/A
SVF6
6/A
BED6
6/A
BED6
7/A
SVF7
6/B
BED6
6/B
BED6
6/B
SVF6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
BED5
BEDEN EĞİTİMİ 5
7/A
SVF7
Spor ve Fizikî Etkinlikler(Seçmeli) 1
6/A
7/A
7/B
6/B
7/B
8/B
6/A
11
5/B
12
Ders Adı
5/A
9
10
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:30 09:50 09:00 13:00 09:00
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
8/A
6/B
SVF6
BED6
SVF7
SVF6
BED6
BED8
BED6
BED8
BED5
BED6
2
Spor ve Fizikî Etkinlikler(Seçmeli) 1
1
BEDEN EĞİTİMİ 6
2
Spor ve Fizikî Etkinlikler(Seçmeli)
1
Spor ve Fizikî Etkinlikler(Seçmeli)
1
BEDEN EĞİTİMİ 6
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ 5
BEDEN EĞİTİMİ 6
Toplamlar
2
2
1
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
1
1
2
BEDEN EĞİTİMİ 6
2
4
6
3
2
2
2
2
2
4
2
2
7
2
2
2
2
24
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : MEHTAP TÜRKOĞLU
Ders
Gün
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
Toplam :
(5)
13:00
13:40
Saat
Saat
Saat
(6)
13:50
14:30
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
Pazartesi
6/B
YDL6
Salı
Çarşamba
Perşembe
6/B
YDL6
Cuma
6/B
YDL6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
6/B
Ders
YDL6
Ders Adı
YABANCI DİL (İNG)
Toplamlar
PZT
SALI
10:40
11:20
1
1
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:40
12:10
2
2
3
3
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : EMİNE TEPE
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
8/B
TCİ8
(2)
09:50
10:30
8/B
TCİ8
(3)
10:40
11:20
6/A
SOS6
Salı
8/A
VAT8
Çarşamba
7/A
SOS7
Perşembe
7/B
SOS7
(4)
11:30
12:10
6/B
SOS6
7/B
SOS7
6/A
SOS6
Cuma
6/A
SOS6
Toplam :
(5)
13:00
13:40
8/B
VAT8
Saat
Saat
Saat
(6)
13:50
14:30
5/A
SOS5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : İNSAN HAKLARI
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 1-2.KAT
(7)
14:40
15:20
5/A
SOS5
6/B
SOS6
6/B
SOS6
7/B
SOS7
5/B
SOS5
5/B
SOS5
8/A
TCİ8
8/A
TCİ8
5/A
SOS5
7/A
SOS7
7/A
SOS7
5/B
SOS5
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
TCİ8
T.C.İNK. TAR.ve ATATÜRKÇÜLÜK2
8/B
VAT8
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
1
6/A
4
5/A
6
6/B
5
8/A
7
7/A
9
5/B
8
10
Ders Adı
8/B
2
3
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 10:40 10:40 09:00 10:40
15:20 14:30 15:20 15:20 15:20
7/B
8/A
SOS6
SOS5
VAT8
SOS6
SOS7
SOS7
SOS5
TCİ8
SOSYAL BİLGİLER
1
SOSYAL BİLGİLER
2
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
2
1
2
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
T.C.İNK. TAR.ve ATATÜRKÇÜLÜK
Toplamlar
6
1
1
1
1
2
5
5
2
3
2
2
3
1
3
1
2
1
5
3
3
3
3
2
24
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : MURAT PEDÜK
Ders
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
6/B
DİN6
(2)
09:50
10:30
6/B
DİN6
Salı
6/A
DİN6
6/A
DİN6
Çarşamba
5/A
HZH5
8/B
DİN8
Gün
(3)
10:40
11:20
8/A
DİN8
(4)
11:30
12:10
8/A
DİN8
5/B
KRN5
8/B
DİN8
Perşembe
5/B
DİN5
Cuma
7/B
KRN7
Toplam :
(5)
13:00
13:40
7/A
DİN7
Saat
Saat
Saat
5/A
DİN5
(6)
13:50
14:30
7/A
DİN7
Sınıf Öğretmenliği : 5/B
Eğitici Kolu(Kulüp) : SİVİL SAVUNMA
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ZEMİN
(7)
14:40
15:20
6/A
KRN6
5/A
DİN5
5/A
HZH5
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
5/A
KRN5
5/B
KRN5
5/B
DİN5
(8)
15:30
16:10
7/B
KRN7
5/A
KRN5
6/A
KRN6
7/B
DİN7
7/B
DİN7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
DİN6
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ2
2
7/A
DİN7
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
2
8/A
4
6/A
5
6
6/A
5/B
7
5/A
9
5/A
8
10
11
12
13
Ders Adı
6/B
2
3
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 10:40 10:40
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
5/A
8/B
7/B
5/B
7/B
DİN8
KRN6
DİN6
KRN5
DİN5
KRN5
HZH5
DİN8
KRN7
DİN5
DİN7
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
Kur`an-ı Kerim(Seçmeli)
1
2
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
2
Kur`an-ı Kerim(Seçmeli)
Kur`an-ı Kerim(Seçmeli)
Hz. Muhammed`in Hayatı(Seçmeli)
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
7
1
1
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
6
2
2
1
2
Kur`an-ı Kerim(Seçmeli)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
5
2
2
1
2
1
2
5
2
1
2
3
2
2
2
2
26
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : İRFAN KUTLU
Ders
(2)
09:50
10:30
6/A
FET6
(3)
10:40
11:20
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
6/A
FET6
(4)
11:30
12:10
6/B
FET6
Salı
5/B
FET5
5/B
FET5
8/B
FET8
8/B
FET8
Çarşamba
7/A
FET6
7/A
FET6
6/A
FET6
6/A
FET6
Perşembe
6/B
FET6
6/B
FET6
8/A
FET8
8/A
FET8
Cuma
5/B
FET5
5/B
FET5
8/B
FET8
Gün
Toplam :
(5)
13:00
13:40
6/B
FET6
Saat
Saat
Saat
8/A
FET8
(6)
13:50
14:30
7/B
FET7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ZEMİN
(7)
14:40
15:20
7/B
FET7
8/A
FET8
7/B
FET7
5/A
FET5
5/A
FET5
7/A
FET6
7/A
FET6
7/B
FET7
8/B
FET8
5/A
FET5
5/A
FET5
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders Adı
6/A
FET6
FEN VE TEKNOLOJİ
7/B
FET7
FEN VE TEKNOLOJİ
6/B
5/B
8/B
6
8/A
8
5/A
7
Ders
7/A
FET6
FET5
FET8
FET8
FET6
FET5
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
2
2
2
FEN VE TEKNOLOJİ
6
7
2
2
6
4
2
1
2
2
FEN VE TEKNOLOJİ
Toplamlar
1
2
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
2
2
2
7
4
2
2
2
6
4
4
4
4
4
4
32
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : YAŞAR ERKEN
Ders
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
8/A
TRK8
(2)
09:50
10:30
8/A
TRK8
(3)
10:40
11:20
5/B
TÜR5
(4)
11:30
12:10
5/B
TÜR5
Salı
8/A
TRK8
8/A
TRK8
7/B
TRK7
7/B
TRK7
Perşembe
5/B
TÜR5
5/B
TÜR5
7/B
TRK7
7/B
TRK7
Cuma
8/B
TRK8
8/B
TRK8
Gün
Toplam :
(5)
13:00
13:40
Saat
Saat
Saat
(6)
13:50
14:30
8/B
TRK8
Sınıf Öğretmenliği : 7/B
Eğitici Kolu(Kulüp) : YAYIN VE İLETİŞİM
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
5/B
TÜR5
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
5/B
TÜR5
Çarşamba
8/B
TRK8
8/B
TRK8
7/B
TRK7
8/A
TRK8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders
8/A
TRK8
TÜRKÇE
8/B
TRK8
TÜRKÇE
5/B
7/B
TÜR5
TRK7
Ders Adı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI
09:00 09:00
14:30 15:20
2
2
1
5
2
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00
14:30 14:30
1
5
2
2
5
6
4
2
2
2
2
6
1
6
5
21
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : VEDAT KARAKÖSE
Ders
Toplam :
(2)
09:50
10:30
5/B
MAT5
(3)
10:40
11:20
Pazartesi
(1)
09:00
09:40
5/B
MAT5
(4)
11:30
12:10
6/A
MAT6
Salı
5/A
MAT5
5/A
MAT5
5/B
MTU5
6/B
MAT6
Çarşamba
6/B
MAT6
6/B
MAT6
5/B
MAT5
5/B
MAT5
6/B
MTU6
Perşembe
5/A
MAT5
5/A
MAT5
6/B
MAT6
6/B
MAT6
6/B
MTU6
Cuma
6/A
MAT6
6/A
MAT6
5/A
MAT5
Gün
(5)
13:00
13:40
6/A
MAT6
Saat
Saat
Saat
(6)
13:50
14:30
Sınıf Öğretmenliği : 5/A
Eğitici Kolu(Kulüp) : SİVİL SAVUNMA
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
6/A
MAT6
5/B
MTU5
5/B
MAT5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
MAT5
MATEMATİK
5/A
MAT5
MATEMATİK
6/A
4
5/B
5
6
Ders Adı
5/B
2
3
Ders
6/B
6/B
MAT6
MTU5
MAT6
MTU6
MATEMATİK
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
13:40 12:10 14:30 15:20 14:30
2
2
Matematik Uygulamaları(Seçmeli)
MATEMATİK
Matematik Uygulamaları(Seçmeli)
Toplamlar
4
2
2
1
1
1
2
4
6
1
2
1
1
5
1
5
2
2
1
6
5
2
5
4
2
24
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : FATİH KAYA
Ders
Gün
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
Pazartesi
(3)
10:40
11:20
7/A
TRK7
(4)
11:30
12:10
7/A
TRK7
Toplam :
(5)
13:00
13:40
Saat
Saat
Saat
7/A
TRK7
Salı
(6)
13:50
14:30
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
7/A
TRK7
Çarşamba
Perşembe
7/A
TRK7
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
7/A
Ders
TRK7
TÜRKÇE
Ders Adı
Toplamlar
PZT
SALI
10:40 13:00
12:10 14:30
2
2
2
2
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:50
10:30
1
1
5
5
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : GÜLŞAH TIRANPA
Ders
Gün
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
Pazartesi
Salı
7/A
ISB7
Cuma
6/B
TÜR6
Saat
(4)
11:30
12:10
5/A
TÜR6
5/A
TÜR6
5/B
OKB5
6/A
TÜR6
6/A
TÜR6
5/A
TÜR6
5/A
TÜR6
6/B
DRM6
7/A
ISB7
6/B
TÜR6
6/B
TÜR6
6/A
TÜR6
6/A
TÜR6
6/A
TÜR6
(5)
13:00
13:40
5/B
OKB5
6/A
TÜR6
6/B
TÜR6
5/A
TÜR6
5/A
TÜR6
(6)
13:50
14:30
6/B
TÜR6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) : YAYIN VE İLETİŞİM
Nöbet Günü ve Yeri :
(3)
10:40
11:20
6/B
DRM6
Çarşamba
Perşembe
Toplam :
Saat
Saat
(7)
14:40
15:20
6/B
TÜR6
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
Ders Adı
6/B
DRM6
Drama(Seçmeli)
6/B
TÜR6
TÜRKÇE
5/B
4
7/A
6
6/A
5
Ders
5/A
OKB5
ISB7
TÜR6
TÜR6
Okuma Becerileri(Seçmeli)
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:40 09:00 11:30 10:40 09:00
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
1
1
2
1
İletişim ve Sunum Becerileri(Seçmeli)
1
TÜRKÇE
2
TÜRKÇE
Toplamlar
4
2
6
1
1
2
4
2
2
2
4
2
2
2
6
2
6
2
6
6
24
T.C
YALOVA VALİLİĞİ
Rahmi Tokay Ortaokulu Müdürlüğü
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı : 30000001-3
Adı Soyadı : SERAP TEPE DEMİR
Ders
(1)
09:00
09:40
5/A
ZEK5
(2)
09:50
10:30
5/A
BI.YAZ
(3)
10:40
11:20
5/A
BI.YAZ
(4)
11:30
12:10
7/B
MÜZ7
Salı
6/B
BI.YAZ
6/B
BI.YAZ
6/A
MÜZ6
8/A
MÜZ8
Çarşamba
8/B
MÜZ8
5/B
MÜZ5
6/B
MÜZ6
7/A
MÜZ7
Perşembe
6/A
BI.YAZ
6/A
BI.YAZ
5/A
ZEK5
5/A
MÜZ5
Gün
Pazartesi
Toplam :
(5)
13:00
13:40
Saat
Saat
Saat
8/A
SE-RES
(6)
13:50
14:30
Sınıf Öğretmenliği : 8/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:40
15:20
(8)
15:30
16:10
(9)
16:20
17:00
(10)
17:10
17:50
Ma. Üc
8/A
RSE8
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 09/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
09/02/2015
Erol ŞENOL
09/02/2015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdür V.
Yer Adı
Sınıf
ZEK5
Zekâ Oyunları(Seçmeli)
7/B
MÜZ7
MÜZİK
5/A
6/B
6/A
7
8/B
8
9
8/A
5/B
6/B
10
7/A
12
8/A
11
13
14
Ders Adı
5/A
5
6
Ders
8/A
6/A
5/A
BI.YAZ
BI.YAZ
MÜZ6
MÜZ8
MÜZ8
MÜZ5
MÜZ6
MÜZ7
SE-RES
RSE8
BI.YAZ
MÜZ5
Bilişim Tek.Yazılım
Bilişim Tek.Yazılım
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
09:00 09:00 09:00 09:00
12:10 12:10 14:30 12:10
1
1
2
1
MÜZİK
2
1
MÜZİK
MÜZİK
1
1
1
1
1
1
SANAT ETKİNLİĞİ
1
Bilişim Tek.Yazılım
4
1
1
REHBERLİK VE SOS.ETKİNLİKLER
Toplamlar
1
1
MÜZİK
MÜZİK
2
1
MÜZİK
4
2
1
1
MÜZİK
2
6
1
2
1
4
1
2
1
18
Download

6/A Ders Gün (1)