T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5A
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
MÜZK
MUN S
YD L
ASE
NGSÇ ASE
FEN
M.AYD
MAT
M.ÖZ
2.Ders
TRK56
.BA
YD L
ASE
NGSÇ ASE
FEN
M.AYD
MAT
M.ÖZ
3.Ders
TRK56
.BA
TRK56
.BA
SOS
AHMET YD L
ASE
TRK56
4.Ders
FEN
M.AYD
TRK56
.BA
SOS
AHMET
KAB HKAN
TRK56
5.Ders
FEN
M.AYD
MAT
M.ÖZ
MAT
M.ÖZ
KAB HKAN
SOS
AHMET
6.Ders
KKRM
HKAN
MAT
M.ÖZ
L56
BEGM
BEGT
TEK N
OKM
S.KIL
7.Ders
KKRM
HKAN
GÖRS
SEMA
L56
BEGM
BEGT
TEK N
OKM
S.KIL
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
OK BEC(SEÇ)
2
Türkçe56
6
Mat 567
5
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
NG56
3
AY E SELCEN ERDEM
NG(SEÇ)
2
AY E SELCEN ERDEM
Kur’anK(SEÇ)56
2
HAM DE KAN
Din Kül ve Ah Bilg
2
HAM DE KAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
YAZILIM56
S.KILINÇ
.BA ARAN
Derslik
.BA
.BA
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5B
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
TRK56 V.AY
KAB HKAN
FEN
M.AYD
KKRM
HKAN
MAT
SLCN
2.Ders
TRK56 V.AY
KAB HKAN
FEN
M.AYD
KKRM
HKAN
MAT
SLCN
3.Ders
MAT
SLCN
YD L
ASE
OKM
S.KIL
SOS
AHMET TRK56 V.AY
4.Ders
MAT
SLCN
YD L
ASE
OKM
S.KIL
YD L
ASE
BEGT
TEK N
5.Ders
SOS
AHMET GÖRS
SEMA
NGSÇ ASE
TRK56 V.AY
BEGT
TEK N
6.Ders
FEN
M.AYD
TRK56 V.AY
NGSÇ ASE
L56
BEGM
SOS
AHMET
7.Ders
FEN
M.AYD
TRK56 V.AY
MAT
L56
BEGM
MÜZK
MUN S
Dersin Ad
HDS
SLCN
retmenin Ad
OK BEC(SEÇ)
2
S.KILINÇ
Türkçe56
6
V.AY
Mat 567
5
SELCEN YALÇIN
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
NG56
3
AY E SELCEN ERDEM
NG(SEÇ)
2
AY E SELCEN ERDEM
Kur’anK(SEÇ)56
2
HAM DE KAN
Din Kül ve Ah Bilg
2
HAM DE KAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
YAZILIM56
Derslik
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5C
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
NGSÇ ASE
MAT
SLCN
MAT
SLCN
L56
BEGM
SOS
AHMET
2.Ders
NGSÇ ASE
MAT
SLCN
MAT
SLCN
L56
BEGM
SOS
AHMET
3.Ders
TRK56 V.AY
TRK56 V.AY
GÖRS
SEMA
FEN
M.AYD
FEN
M.AYD
4.Ders
TRK56 V.AY
TRK56 V.AY
TRK56 V.AY
FEN
M.AYD
FEN
M.AYD
5.Ders
MÜZK
MUN S
YD L
ASE
TRK56 V.AY
SOS
AHMET YD L
6.Ders
BEGT
TEK N
OKM
S.KIL
KKRM
S.KOC
KAB HKAN
YD L
ASE
7.Ders
BEGT
TEK N
OKM
S.KIL
KKRM
S.KOC
KAB HKAN
MAT
SLCN
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
OK BEC(SEÇ)
2
S.KILINÇ
Türkçe56
6
V.AY
Mat 567
5
SELCEN YALÇIN
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
NG56
3
AY E SELCEN ERDEM
NG(SEÇ)
2
AY E SELCEN ERDEM
Din Kül ve Ah Bilg
2
HAM DE KAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
2
S.KOCAMAN
YAZILIM56
Kur’anK(SEÇ)56
Derslik
ASE
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
6A
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
BEGT
TEK N
FEN
M.AYD
HAD
Z
NGSÇ SARAÇ TRK56
2.Ders
BEGT
TEK N
FEN
M.AYD
HAD
Z
NGSÇ SARAÇ TRK56
3.Ders
YD L
SARAÇ MAT
M.ÖZ
FEN
M.AYD
4.Ders
YD L
SARAÇ MAT
M.ÖZ
FEN
5.Ders
KKRM
S.KOC
TRK56
.BA
YD L
6.Ders
MAT
M.ÖZ
TRK56
.BA
GÖRS
7.Ders
SOS
AHMET KKRM
S.KOC
MÜZK
Dersin Ad
HDS
.BA
KAB S.KOC
SOS
AHMET
M.AYD
KAB S.KOC
SOS
AHMET
SARAÇ
L56
BEGM
MAT
M.ÖZ
SEMA
TRK56
.BA
MAT
M.ÖZ
MUN S
TRK56
.BA
retmenin Ad
Türkçe56
6
Mat 567
5
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
HUK VE AD(SEÇ)67
2
NG56
3
O.SARAÇ
.BA ARAN
UZHAN ZÜLÜFLÜ
NG(SEÇ)
2
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Kur’anK(SEÇ)56
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
YAZILIM56
.BA
Derslik
L56
BEGM
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
6B
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
FEN
M.AYD
YD L
SARAÇ SOS
AHMET TRK56
.BA
HAD
2.Ders
FEN
M.AYD
YD L
SARAÇ SOS
AHMET TRK56
.BA
HAD
3.Ders
MAT
M.ÖZ
FEN
M.AYD
MAT
M.ÖZ
NGSÇ SARAÇ MAT
M.ÖZ
4.Ders
TRK56
.BA
FEN
M.AYD
MAT
M.ÖZ
NGSÇ SARAÇ MAT
M.ÖZ
5.Ders
TRK56
.BA
KKRM
S.KOC
GÖRS
SEMA
KAB S.KOC
YD L
SARAÇ
6.Ders
L56
BEGM
KKRM
S.KOC
TRK56
.BA
KAB S.KOC
BEGT
TEK N
7.Ders
L56
BEGM
MÜZK
MUN S
TRK56
.BA
AHMET BEGT
TEK N
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe56
6
Mat 567
5
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
HUK VE AD(SEÇ)67
2
NG56
3
O.SARAÇ
.BA ARAN
UZHAN ZÜLÜFLÜ
NG(SEÇ)
2
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Kur’anK(SEÇ)56
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
YAZILIM56
SOS
Derslik
Z
Z
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
6C
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
MAT
M.ÖZ
TRK56 MKM
MAT
M.ÖZ
BEGT
TEK N
KKRM
HKAN
2.Ders
MAT
M.ÖZ
TRK56 MKM
MAT
M.ÖZ
BEGT
TEK N
KKRM
HKAN
3.Ders
SOS
AHMET
NGSÇ SARAÇ
KAB S.KOC
L56
BEGM
YD L
SARAÇ
4.Ders
SOS
AHMET
NGSÇ SARAÇ
KAB S.KOC
SOS
AHMET YD L
SARAÇ
5.Ders
YD L
SARAÇ
MAT
M.ÖZ
6.Ders
TRK56 MKM
FEN
M.AYD
7.Ders
MÜZK
FEN
M.AYD
Dersin Ad
MUN S
L56
BEGM
HDS
FEN
M.AYD
GÖRS
SEMA
TRK56 MKM
HAD
Z
TRK56 MKM
HAD
Z
retmenin Ad
Türkçe56
6
MERAL KESG N MANAS
Mat 567
5
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
Sosyal Bil567
3
A.D LMAN
HUK VE AD(SEÇ)67
2
NG56
3
O.SARAÇ
UZHAN ZÜLÜFLÜ
NG(SEÇ)
2
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
2
BEGÜM DA LI
2
HAM DE KAN
YAZILIM56
Kur’anK(SEÇ)56
TRK56 MKM
Derslik
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
7A
M.K. AKBULUT
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
HAD
AHMET TRK78 V.AY
NG
SARAÇ
KAB S.KOC
BUYG
2.Ders
HAD
AHMET TRK78 V.AY
NG
SARAÇ
KAB S.KOC
BUYG
SA H
3.Ders
BEGT
TEK N
DE T
SONER TRK78 V.AY
MAT
SLCN
MÜZK
MUN S
4.Ders
BEGT
TEK N
DE T
SONER GÖRS
SEMA
MAT
SLCN
SOS
SONER
5.Ders
TTAS
RA
MAT
SLCN
MAT
SLCN
NG
SARAÇ SOS
SONER
6.Ders
FEN
SA H
MAT
SLCN
FEN
SA H
NG
SARAÇ TRK78 V.AY
7.Ders
FEN
SA H
TTAS
RA
FEN
SA H
SOS
SONER TRK78 V.AY
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe78
5
V.AY
Mat 567
5
SELCEN YALÇIN
Fen Bilimleri
4
.HAFALIR
M UYG.
2
.HAFALIR
HUK VE AD(SEÇ)67
2
A.D LMAN
Sosyal Bil567
3
BAYRAM SONER ERSOY
DÜ ÜNME E T.
2
BAYRAM SONER ERSOY
NG78
4
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
Derslik
SA H
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
7B
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
MAT
SLCN
BEGT
TEK N
SOS
SONER BUYG
SA H
NG
SARAÇ
2.Ders
MAT
SLCN
BEGT
TEK N
SOS
SONER BUYG
SA H
NG
SARAÇ
3.Ders
FEN
SA H
TRK78 MKM
MAT
SLCN
TRK78 MKM
HAD
Z
4.Ders
FEN
SA H
TRK78 MKM
FEN
SA H
TRK78 MKM
HAD
5.Ders
GÖRS
SEMA
SOS
SONER FEN
SA H
MAT
MAT
SLCN
MUN S
SLCN
Z
6.Ders
KAB S.KOC
NG
SARAÇ TTAS
RA
DE T
Z
MÜZK
7.Ders
KAB S.KOC
NG
SARAÇ TTAS
RA
DE T
Z
TRK78 MKM
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe78
5
MERAL KESG N MANAS
Mat 567
5
SELCEN YALÇIN
Fen Bilimleri
4
.HAFALIR
M UYG.
2
.HAFALIR
Sosyal Bil567
3
BAYRAM SONER ERSOY
HUK VE AD(SEÇ)67
2
UZHAN ZÜLÜFLÜ
DÜ ÜNME E T.
2
NG78
4
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
UZHAN ZÜLÜFLÜ
Derslik
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
7C
BAYRAM SONER ERSOY
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
NG
SARAÇ FEN
SA H
TRK78 V.AY
MAT
M.ÖZ
MÜZK
MUN S
2.Ders
NG
SARAÇ FEN
SA H
TRK78 V.AY
MAT
M.ÖZ
DE T
SONER
3.Ders
GÖRS
SEMA
KAB S.KOC
NG
SARAÇ FEN
SA H
DE T
SONER
4.Ders
MAT
M.ÖZ
KAB S.KOC
NG
SARAÇ FEN
SA H
TRK78 V.AY
5.Ders
MAT
M.ÖZ
BEGT
TEK N
HAD
AHMET BUYG
SA H
TRK78 V.AY
6.Ders
SOS
SONER BEGT
TEK N
HAD
AHMET BUYG
SA H
TTAS
RA
7.Ders
SOS
SONER SOS
SONER MAT
TTAS
RA
Dersin Ad
HDS
M.ÖZ
TRK78 V.AY
retmenin Ad
Türkçe78
5
V.AY
Mat 567
5
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
.HAFALIR
M UYG.
2
.HAFALIR
HUK VE AD(SEÇ)67
2
A.D LMAN
Sosyal Bil567
3
BAYRAM SONER ERSOY
DÜ ÜNME E T.
2
BAYRAM SONER ERSOY
NG78
4
O.SARAÇ
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
Derslik
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8A
V.AY
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
FEN
SA H
MAT
M.ÖZ
KAB S.KOC
TRK78 MKM
NG
ASE
2.Ders
FEN
SA H
MAT
M.ÖZ
KAB S.KOC
TRK78 MKM
NG
ASE
3.Ders
NG
ASE
FEN
SA H
BEGT
TEK N
MAT
M.ÖZ
TRK78 MKM
4.Ders
NG
ASE
FEN
SA H
BEGT
TEK N
MAT
M.ÖZ
TTAS
5.Ders
TRK78 MKM
TRK78 MKM
MÜZK
MUN S
NK
SONER TTAS
6.Ders
MSEÇ
GÖRS
REH
MUN S
NK
SONER VAT
MUN S
SEMA
7.Ders
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe78
5
MERAL KESG N MANAS
Mat 8
4
MAKBULE ÖZTÜRK
Fen Bilimleri
4
.HAFALIR
2
BAYRAM SONER ERSOY
VATAND 8
1
BAYRAM SONER ERSOY
NG78
4
AY E SELCEN ERDEM
Din Kül ve Ah Bilg
2
S.KOCAMAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
MÜZ K( SEÇ )
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
Rehber8
1
M.K. AKBULUT
nkTar 8
Derslik
RA
RA
SONER
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8B
HAM DE KAN
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
TTAS
RA
TRK78
.BA
FEN
SA H
MAT
SLCN
VAT
SONER
2.Ders
TTAS
RA
TRK78
.BA
FEN
SA H
MAT
SLCN
MÜZK
MUN S
3.Ders
MSEÇ
MUN S
BEGT
TEK N
NK
SONER TRK78
.BA
MAT
SLCN
4.Ders
GÖRS
SEMA
BEGT
TEK N
NK
SONER TRK78
.BA
MAT
SLCN
5.Ders
NG
ASE
FEN
SA H
TRK78
6.Ders
NG
ASE
FEN
SA H
REH
.BA
NG
ASE
KAB HKAN
SLCN
NG
ASE
KAB HKAN
7.Ders
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe78
5
Mat 8
4
Fen Bilimleri
4
.HAFALIR
2
BAYRAM SONER ERSOY
VATAND 8
1
BAYRAM SONER ERSOY
NG78
4
AY E SELCEN ERDEM
Din Kül ve Ah Bilg
2
HAM DE KAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
MÜZ K( SEÇ )
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
Rehber8
1
SELCEN YALÇIN
nkTar 8
.BA ARAN
SELCEN YALÇIN
Derslik
T.C.
GÖLH SAR KAYMAKAMLI I
ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
08.10.2014
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8C
M.AYDEM R
2014 - 2015 Ö retim Y nda 08.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
SMA L ÇET N
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
GÖRS
SEMA
NK
SONER TRK78 MKM
NG
ASE
FEN
M.AYD
2.Ders
MÜZK
MUN S
NK
SONER TRK78 MKM
NG
ASE
FEN
M.AYD
3.Ders
TRK78 MKM
MAT
SLCN
4.Ders
TRK78 MKM
MAT
5.Ders
MAT
SLCN
TTAS
6.Ders
MAT
SLCN
TTAS
NG
ASE
BEGT
TEK N
KAB HKAN
SLCN
NG
ASE
BEGT
TEK N
RA
VAT
SONER FEN
M.AYD
MSEÇ
RA
REH
SONER FEN
M.AYD
TRK78 MKM
KAB HKAN
7.Ders
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
Türkçe78
5
MERAL KESG N MANAS
Mat 8
4
SELCEN YALÇIN
Fen Bilimleri
4
M.AYDEM R
2
BAYRAM SONER ERSOY
VATAND 8
1
BAYRAM SONER ERSOY
NG78
4
AY E SELCEN ERDEM
Din Kül ve Ah Bilg
2
HAM DE KAN
Görsel Sanatlar
1
S.ACAR
Müzik
1
M.K. AKBULUT
MÜZ K( SEÇ )
1
M.K. AKBULUT
Beden E it
2
O.TEK N
TeknoTas78
2
BÜ RA HELLAÇ
Rehber8
1
BAYRAM SONER ERSOY
nkTar 8
Derslik
MUN S
Download

ders programları