Café
01
10
02
ODVOZ ODPADU
Ponúkame Vám
kontajnerovú prepravu
staVebného
OBCHODNÁ ČINNOSŤ,
ČISTENIE MESTA,
Regionálne inzertné noviny
a priemyselného odpadu
ZIMNÉ PRÁCE,
kontajneroch
ZEMNÉ PRÁCE A VEREJNÁ
ZELEŇ, PREVÁDZKOVANIE
ZBERNÉHO DVORA
Megrendelések: [email protected], 0911 445 101
Nádvorie Európy 30, Dom Polska, Komárno
V 3 m3, 5,5 m3, 8m3
DOPRAVNÁ ČINNOSŤ,
Szalagavatók - születésnapok - céges rendezvények
- halotti torok lebonyolítása
11
Ing. LITOMERICZKY Nándor
Tel.: 0907 635 335 ❙ www.gratis.sk ❙ e-mail: [email protected]
3 m3 kontajner
len u nás už od 50 eur
autorizovaný architekt
(cena obsahuje aj PoPlatok
Vnútorná okružná 53, Komárno
tel.: 035/7713 003
za legálnu skládku)
Január
[email protected]
Po
03
Miletičova 55
821 09 Bratislava
Prevádzka: Palatínova 39
94501 Komárno
Tel.: 035/7705 595,
035/7701 430
Fax: 035/7705 596
Ut
Február
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
Po
Ut
Marec
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
Po
Apríl
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
Po
építész
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
24
25
26
27
28
24
25
26
27
28
29
30
28
29
30
Nádvorie Európy č.1-Európa udvar 1.sz
Komárno-Komárom
[email protected], [email protected]
31
Maj
COM-therm energetická spoločnosť
Po
Dodávame teplo do 10 000 domácností
a vyrobíme denne 24 MW elektrickej energie
04
Jún
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Po
Júl
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Po
1
12
August
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
Po
Ut
St
7
Pi
So
Ne
1
2
3
8
9
10
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
4
5
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
18
19
20
21
22
23
24
23
24
25
26
27
28
29
28
29
30
31
25
26
27
28
29
30
31
2
6
Št
30
September
05
Október
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Po
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ut
Po
Ut
St
Pekár roka
December
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
17
18
27
28
29
30
31
24
25
lovensko
Česko-s arská
ď
a
m
ňa
ka kuchy
a talians vozom
o
d
s
š stôl!
až na Vá
06
November
Št
Pi
So
Ne
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
8
9
10
11
12
13
14
13
14
15
16
15
16
17
18
19
20
21
19
20
21
22
23
22
23
24
25
26
27
28
26
27
28
29
30
29
30
31
08
A 2012.évi
FArsAng KupA
Legjobb pék-je
2009 a 2010
www.baker-pekaren.sk
13
Zabezpečujeme vysokokvalitnú
pitnú vodu
do 11650 odberných miest v Komárne
a v 16 obciach
09
a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v Komárne a v troch obciach
5 367
0903 23 910
0
035 773
10. - 22. h.
www.uciernehopsa.sk
www.gratis.sk/obedy
07
w w w. t h e r m a l k n . s k
14
2014
15
A Madách könyvesbolt
mindig gazdag kínálattal várja vásárlóit!
Komárno, Jókai utca 25, www.madachkonyv.com
16
21
až do domu
22
Otv.: Utorok - Štvrtok 19:00 - 01:00
Piatok - Sobota 19:00 - 03:00
23
17
08
13
23
19
05
10
STRETÁVKY, ZÁBAVY, SVADBY,
DENNÉ MENU
18
www.gratis.sk/obedy
Poskytujeme stravovacie služby
v historickom jadre mesta.
12
24
01
Komárno, Nám. gen. Klapku
tel.: 035/7730 053, 0902 297 175
[email protected]
www.restaurantklapka.eu
★★★
★★★
★
★★
★★★
19
SK
0907 884 000
24
28
GOLDHÉD-KOMÁRNO
32
ČLEN NÁRODNEJ ASOCIÁCIE
STK
35
Bratislavská 1, areál SAD
Tel.: +421 35 7740 106
26
25
22
30
20
27
e-mail: [email protected]
06
20
www.real-k.sk
USPORIADANIE
SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ
DO 220 OSÔB
V NOVEJ KLIMATIZOVANEJ
MIESTNOSTI PRIAMO
V REŠTAURÁCII
34
31
17
STK-EK
Čínska
reštaurácia
PANDA
DONÁŠKA JEDÁL
PRIAMO NA VÁŠ STÔL
365 dní v roku
04
02
15
INFO: 0918 531 270
33
www.gratis.sk/obedy
11
16
09
03
25
18
14
07
Pondelok-piatok › 10:30-22:00
Sobota-nedeľa › 11:00-22:00
Ul. Františkánov 14, Komárno
Tel.: 0908 149 015
35
29
36
26
36
21
27
Otv.doba po-pia 7:00–16:00
vyšetrenie
zraku
zdarma!
Po-Pia 9:00–17:00
So 10:00 - 12:00
Nám. M.R. Štefánika 11,
Komárno
035/7731 929
854
dlika 4
o, Á.Je a rk e to m )
rn
á
m
M
o
K
rk u ry
802
(z a M e
48 821
Tel. [email protected]
pyroko
Hasiace prístroje
Plnenie CO2
Bezpečnostné tabuľky
Požiarne hydranty
Hadice, savice
Technické plyny
28
29
Wifi Free
30
PARTNER
32
VŠETKÝCH POISŤOVNÍ
NAJNIŽŠIE poistné výberom z 20 poisťovní
caffe,cocktail and salat bar
M.R.Štefánika 6, KN ❙ 0918 771 540
Dom Matice Slovenskej, vchod z Ul. Pohraničná
pondelok - pIATok
0800 - 2100
SoBoTA
MPS s.r.o.
0903 408 381
(Pyramída)
www.mps.sk
Záhradnícka 16,
Komárno
1000 - 2100
Vždy Výhodný nákup
a poskytovanie služieb
v 120 rôznych prevádzkach!
34
E-mail:
[email protected]
Otvorené Po – Pia: 6:00 – 18:00 hod.
So: 6:00 – 13:00 hod.
Nám. Kossutha, Komárno
Tel.: 035/7701 642,www.nck.sk
31
Nám. Kossutha 5, Komárno
035/7700 155, 0905 659 584
33
Nákupné centrum (TržNica)
Komárno
Download

Mapa firiem 2014