POZNÁMKA:
DETAIL ZAPOJENIA REBRÍKOVÉHO VYKUROVACIEHO TELESA
KORADO KORALUX LINEAR
PÔDORYS 2.NP:
8
1
2
3
4
4
5
- 2.02 KORAD 11 VKP 5/05 - A
TV15
16x2,0iz
6
2
3
5
1
2
3
4
- 2.02 KORAD 11 VKP 5/05 - B
TV15
16x2,0iz
7
16x2,0iz
16x2,0iz
+ 0.000
DETAIL SPÔSOBOV ULOŽENIA VYKUROVACIEHO POTRUBIA V PODLAHE
LEGENDA:
- 2.01 Galéria+Obývacia časť
64.9 m2
65.1 m3
15 °C
1235 W
- 2.02 Sklad
44.1 m2
78.3 m3
15 °C
1041 W
Pripojenie vykurovacieho telesa rohové, farbia biela
Svorková spojka s vnútornym závitom
Krycia rozeta
Pripojovacia garnitúra s upevňovacím systémom
Násuvná objímka
Vykurovacia rúrka Viessmann v ochrannej rúrke
Vodiaci oblúk 90°
Stenová konzola
1
2
3
4
5
6
7
8
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
BETÓNOVÁ MAZANINA
KRYCIA FÓLIA
IZOLÁCIA TUBOLIT DG
TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLÁCIA
PLASTOVÁ RÚRKA
PODKLADNY BETÓN
DETAIL ZAPOJENIA DOSKOVÉHO VYKUROVACIEHO TELESA
KORAD - VENTIL KOMPAKT
+ 3.025
2
3
4
+ 3.025
SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA
1
Vitotronic 200 65/50°C
2
8
16x2,0iz
16x2,0iz
16x2,0iz
16x2,0iz
20x2,0iz
6
16x2,0iz
16x2,0iz
16x2,0iz
50
5
GK
AOV
TRV
TRV
Č
VK
7
1 2 3 4 5 6 7 8 910
LEGENDA:
16x2,0iz
- 2.02 KORAD 11 VKP 5/05 - D
TV15
AOV
6
4
3
40/30°C
RZ 1 / 10 okruhov
Rozdeľovač Viessmann
+ zmiešavacia sada s elektronickým čerpadlom
- 2.02 KORAD 11 VKP 5/05 - C
TV15
1 Termostatická hlavica
2 Vykurovacie teleso - pripojenie VK
3 Pripojovacie skrutkovanie
Rp 1/2" pre vykurovacie telesá VENTIL-KOMPAKT
4 Krycia rozeta
5 Vykurovacia rúrka Viessmann v ochrannej rúrke
6 Pripojovacia garnitúra
7 Vodiaci oblúk
8 Krytka
- 2.01 KORAD 22 VKP 5/14
TV15
20x2,0iz
GK
čerpadlo Grundfos
UP15-14 BxUT
Č
SV GK
GK
PV
F SV GK
TEN
LEGENDA:
ČÍSLO MIESTNOSTI
NÁZOV MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
- 1.09 Izba
PÔDORYS 1.NP:
32.4 m3
20 °C
501 W
VYPOČTOVÁ TEPLOTA
PODLAHOVÁ PLOCHA MIESTNOSTI
r = 50 mm
r = 50 mm
r = 50 mm
integrovaná okrajová zóna
integrovaná okrajová zóna
integrovaná okrajová zóna
16x2,0iz
16x2,0iz
- 1.08 -
r = 50 mm
PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY θp=65°C, MATERIÁL PE-RT/AL/PE-HD (VIESSMANN)
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY θv=50°C, MATERIÁL PE-RT/Al/PE-HD (VIESSMANN)
- POTRUBIA SÚ VEDENÉ V PODLAHE, RESP. V STENE SPÁJANÉ NÁSUVNOU OBJÍMKOU LISOVANÍM (VIESSMANN)
- POTRUBIA HLAVNÉHO ROZVODU VYKUROVANIA BUDÚ TEPELNE IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU ARMACELL TUBOLIT DG HR. 13 MM
Izba
12.2 m2
32.4 m3
12.2 m2
32.4 m3
20 °C
574 W
20 °C
501 W
PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUR. VODY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA θp=40°C, MATERIáL PE-Xc (VIESSMANN)
VRATNÉ POTRUBIE VYKUR. VODY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA θv=30°C, MATERIáL PE-Xc (VIESSMANN)
RZ / 7. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
- 1.05 -
NEPRIAMO OHRIEVANÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY VIESSMANN VITOCELL 100-W S OBJEMOM 150 LITROV
SÚOSÉ POTRUBIE ∅60/100mm (AZ), KONCENTRICKÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN A PRÍVODU SPAĽOVACIEHO VZDUCHU
- KOMÍNOVÁ SADA VIESSMANN PRE KONCENTRICKÉ VEDENIE VZDUCHU A SPALÍN PRIAMO CEZ STRECHU TYP C33x
ROZDEĽOVAČ A ZBERAČ OKRUHOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA VIESSMANN S PRIETOKOMERMI PRE VYREGULOVANIE
JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA (10 OKRUHOV), SKRIŇA ROZDEĽOVAČA V PREDSTENOVOM PREVEDENÍ
integrovaná okrajová zóna
- 1.09 -
Izba
PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 300-W S VÝKONOM 3,8 - 13,0 kW
BEZ INTEGROVANÉHO OHREVU TV, SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 2,05 m³/h
LEGENDA:
- 1.09 KORAD 11 VKP 6/09
TV15
- 1.08 KORAD 11 VKP 6/10
TV15
RZ / 6. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
RZ / 5. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
RZ / 4. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
- POTRUBIA SÚ VEDENÉ V PODLAHE SPÁJANÉ NÁSUVNOU OBJÍMKOU LISOVANÍM (VIESSMANN)
- POTRUBIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA BUDÚ TEPELNE NEIZOLOVANÉ
VYKUROVACIA PLOCHA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, OHRANIČENÁ DILATAČNOU ŠKÁROU
SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA VIESSMANN - NOPOVÁ SYSTÉMOVÁ DOSKA + POTRUBIE PE-Xc 16x2,0
K JEDNOTLIVÝM OKRUHOM PRISLÚCHA POPIS TECHNICKÝCH PAREMETROV OKRUHU
OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO - KORAD VKP S PRAVÝM SPODNÝM PRIPOJENÍM VENTIL KOMPAKT
PRIPOJENIE CEZ PRIPOJOVACIE SKRUTKOVANIE VIESSMANN VK ROHOVÉ - 2 RÚRKOVÝ SYSTÉM (o.č.9573922)
DLŽKA VYKUROVACIEKO TELESA (1200 mm)
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (600 mm)
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT S PRAVÝM PRIPOJENÍM
POČET PRÍDAVNÝCH VYKUROVACÍCH PLÔCH
POČET VYKUROVACÍCH PANELOV
- 1.03 -
WC
Chodba
1.6 m2
4.3 m3
5.4 m2
14.4 m3
20 °C
56 W
20 °C
71 W
- 1.05 KORAD 10 VKP 3/05
TV15
16x2,0iz
- 1.04 -
KOMÍNOVÉ TELESO
Kúpeľňa 1
RZ / 8. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 150 mm
16x2,0iz
- 1.07 -
SCHÉMA ODVODU SPALÍN
16x2,0iz
16x2,0iz
16x2,0iz
16x2,0iz
4.4 m2
11.6 m3
24 °C
355 W
Kúpeľňa 2
- 1.10+1.11 -
60.4 m2
160.9 m3
20 °C
2589 W
16x2,0iz
10.1 m3
24 °C
319 W
- 1.04 KORALUX LINEAR 7/06 10
TRV10 - RV10
16x2,0iz
3.8 m2
16x2,0iz
RZ / 9. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
RZ / 1. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
KORALUX LINEAR 7/06 10
- 1.12 Špajza
RZ / 10. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
5.3 m2
19 °C
14.2 m3
0W
M
20x2,0iz
- 1.07 -
20x2,0iz
± 0,000
20x2,0iz
2.NP
RZ / 3. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 100 mm
26x3,0iz
43.1 m3
20 °C
666 W
CH
20x2,0iz
16x2,0iz
θe = -11°C
26x3,0iz
16x2,0
20x2,0iz
16x2,0iz
20x2,0iz
16x2,0
RZ / 2. okruh
θp = 40°C
θv = 30°C
r = 50 mm
16x2,0iz
- 1.02 -
15 °C
16x2,0iz
- 1.01 KORAD 10 VKP 6/04
TV15
16x2,0iz
16x2,0iz
- 1.07 KORAD 11 VKP 6/12
TV15
HLAVNÝ PROJEKTANT
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
PROJEKTANT
Ing. Arch. M. Minárik
Ing. M. Boledovič, PhD.
Ing. M. Boledovič, PhD.
- 1.01 -
20.2 m3
100 W
Projekt pre stavebné povolenie.
V
Technická miestnosť
7.6 m2
TRV10
RV10
TV15
OCELOVÉ REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO - KORADO KORALUX LINEAR
OCELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR, PRIPOJENIE CEZ VIESSMANN ARMATÚRY TRV10 A RV10
PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESAD CEZ DN10
ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA (600 mm)
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (780 mm)
TYP VYKUROVACIEHO TELESA
TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL VIESSMANN DN10 S PREDNASTAVENÍM (o.č.7199364)
ROHOVÉ SKRUTKOVANIE NA SPIATOČKU S VYPÚŠŤANÍM VIESSMANN DN10 S PREDNASTAVENÍM (o.č.7199469)
TERMOSTATICKÁ REGULAČNÁ VENTILOVÁ VLOŽKA VYKUROVACIEHO TELESA VIESSMANN DN15
U
Spálňa
16.2 m2
KORAD 11 VKP 6/12
Kuchyňa+Obývačka
- 1.06 -
- 1.06 KORALUX LINEAR 7/06 10
TRV10 - RV10
TEPELNÁ STRATA
12.2 m2
LEGENDA ZARIADENÍ:
KO
5
02
5/0
- 1. VK P
10 15
D
TV
RA
Zádverie
6.1 m2
16.3 m3
20 °C
589 W
- 0.050
INVESTOR
OBJEKT
- 0.050
1.NP
MIESTO
PROFESIA
OBSAH VÝKR.
Ing. Marian Gálik s manželkou
RODINNÝ DOM
obec Veľký Biel, k.ú. Veľký Biel, p.č.: 751/105
VYKUROVANIE
FORMÁT
6xA4
DÁTUM
02/2012
STUPEŇ
SP
MIERKA
Č.VÝKR.
1:50
UK - 01
Download

LEGENDA - 123dopyt.sk