TYPICKÝ REZ A-A
OBVODOVÝM ZÁKLADOM
TYPICKÝ REZ B-B
STREDOVÝM ZÁKLADOM
±0.00
-0.53
-0.30
-0.18
-0.30
-0.30
BET. TVÁRNICE
DT 30
BET. TVÁRNICE
DT 25
1370
1000
-1.30
-1.30
+129.40
150
3255
1855
600
1255
150
600
150
125
POZNÁMKA:
- Realizátor je povinný výkres tvaru vždy prekontrolovať so stavebnými výkresmi a výkresmi jednotlivých profesií.
- Zistené zmeny, prípadne rozdiely vo výkresoch treba oznámiť projektantovi statiky.
- Prierazy nezakreslené vo výkrese tvaru konzultovať so statikom a zodpovednou osobou.
- Pred betonážou podkladového betónu treba osadiť ležaté rozvody profesií pod objektom.
- K prevzatiu základovej škáry privolať statika.
- Po realizácii základových konštrukcií urobiť hrubú úpravu okolitého terénu (násyp) o hrúbke min 30cm .
2000
250
500
2205
150
300
150
LEGENDA:
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V REZE (Vystužený betón )
4105
600
4105
600
7155
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
7155
600
600
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V POHĽADE
BETÓNOVÉ TVÁRNICE DT30, DT25 V REZE
(Zálievkový betón C16/20)
KONŠTRUKCIA V NASLEDUJÚCOM PODLAŽÍ
MATERIÁL:
13460
B
BETÓN: C20/25 XC1 - ( Podkladová doska)
C16/20 XO - (Zálievka, prostý betón)
OCEĽ: 10505(R)
±0.000 = 130.70 m Bpv
200
300
200
7050
300
150
600
Ing. Martin KYSEĽ
Vitanová 45, 027 12 LIESEK
IČO:43954979, DIČ:1076791694
0903 / 972 639
[email protected]
VYPRACOVAL:
A
Ing. Martin KYSEĽ
PROJEKTOVAL:
Ing. Martin KYSEĽ
ZODPOVEDNÝ:
4105
INVESTOR:
4505
C
150
S-01
175
250
175
Plán:
4505
Doska d= 12cm
DHH= -0.18
DDH= -0.30
3105
4405
3105
150
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/500
DH= -1.80 HH= -1.30
900
ZÁKLADOVÝ PÁS 500/500
DH= -1.80 HH= -1.30
500
250
600
175
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/500
DH= -1.80 HH= -1.30
125
250
125 900 175
ZÁKLADOVÝ PÁS 700/500
DH= -1.80 HH= -1.30
9160
8260
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
8260
300
HH = HORNÁ HRANA
DH = DOLNÁ HRANA
VP = VÝŠKA PARAPETU
PD = PRIERAZ V DOSKE
VD = VYBRATIE V DOSKE
PS = PRIERAZ V STENE
VS = VYBRATIE V STENE
DHH = DOSKA HORNÁ HRANA
DDH = DOSKA DOLNÝ HRANA
PHH = PARAPET HORNÁ HRANA
PKDH = PREKLAD DOLNÁ HRANA
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA V REZE (Prostý betón )
3155
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
C
150
300
OBJEKT:
150
Ing. Martin KYSEĽ
Miroslav JAVIĽAK, Valentína SLUČANOVÁ
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc.č. 16/177, kat ú. Studené, Most pri Bratislave
Projekt pre stavebné povolenie
150
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
150
150
Stupeň:
600
4405
700
600
Výkres tavru základov
150
300
600
300
150
150
300
OBSAH VÝKRESU:
600
9460
A
150
-1.80
150
300
150
3155
300
150
5195
150
600
ZÁKLADOVÝ PÁS 500/500
DH= -1.80 HH= -1.30
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
4000
300
3400
150
10900
700
600
700
300
-1.80
125
4405
600
150
600
500
5960
ZÁKLADOVÝ PÁS 600/600
DH= -1.90 HH= -1.30
600
600
500
7160
600
-1.90
600
+129.40
500
-1.30
+129.40
600
+130.70
-0.18
BET. TVÁRNICE
DT 30
300
180
180
-0.18
1000
50
±0.00 +130.70
120
+130.17
120
180
±0.00 +130.70
120
380
1000
120
TYPICKÝ REZ C-C
STREDOVÝM ZÁKLADOM
7050
600
4105
DÁTUM:
600
04 / 2011
18060
V/Š = 420 / 620 (0.26m˛)
FORMÁT:
6xA4
MIERKA:
1:50, 1:25
Allplan 2009
Download

Allplan: 1 RD - Javilak