C
www.tms.sk
CENNÍK
2011
bezplatná infolinka: 0800100888
KOTLOVÁ TECHNIKA
Banská Bystrica ● Bratislava ● Dubnica nad Váhom ● Dunajská Streda ● Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Nitre ● Komárno ● Košice ● Malacky ● Námestovo ● Nové Zámky ● Poprad
Prešov ● Prievidza ● Ružomberok ● Trenčín ● Trnava ● Zvolen ● Žilina
KOTLOVÁ TECHNIKA
PROTHERM
PROTHERM
Plynové závesné kondenzačné kotly PANTHER
Cena
Verzia
Výkon (kW)
25 KKV, prietokový ohrev TÚV
Turbo
4,9 - 18,1
12 KKO, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
Turbo
3,9 - 12,0
933,33
25 KKO, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
Turbo
5,9 - 24,5
1000,00
Verzia
Výkon (kW)
Turbo
5,4 - 19,6
Verzia
Výkon (kW)
24 KKV, prietokový ohrev TÚV
Turbo
4,2 - 25
(EUR/ks)
1058,33
28 KKV, prietokový ohrev TÚV
Turbo
5,0 - 29
1108,33
28 KKO, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
Pripojovacia rampa ku kotlom LEV 24/28 KKX
Turbo
-
5,0 - 29
1033,33
-
37,91
CONDENS
Plynové závesné kondenzačné kotly
TIGER CONDENS 25 KKZ42
(EUR/ks)
1058,33
Cena
(EUR/ks)
25 KKZ 42-A, 2 zabudované nerezové zásobníky
teplej vody 2 x 21l. Rozsah výkonu pre ohrev TÚV:
1641,67
5,1-25,5kW. Patentovaná technológia ISODYN2.
Plynové závesné kondenzačné kotly
LEV
Cena
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
2
KOTLOVÁ TECHNIKA
PROTHERM
Zostavy kotlov PANTHER CONDENS
Výkon (kW)
12KKO+B60Z - pravo-ľavá zostava, s 58l zásobníkom teplej vody,
krytom prepojenia, verzia Turbo
12KKO+B60Z - dolná zostava, s 58l zásobníkom teplej vody, krytom
prepojenia, verzia Turbo
25KKO+B60Z - pravo-ľavá zostava, s 58l zásobníkom teplej vody,
krytom prepojenia, verzia Turbo
25KKO+B60Z - dolná zostava, s 58l zásobníkom teplej vody, krytom
prepojenia, verzia Turbo
Zostavy kotlov AQUA COMPLET
4,1 - 12,3
1295,00
4,1 - 12,3
1325,00
5,9 - 24,5
1358,33
5,9 - 24,5
1391,67
Výkon (kW)
PANTHER CONDENS 12KKO+B120S so 115l zásobníkom teplej
vody B120S, verzia Turbo
PANTHER CONDENS 25KKO+B120S so 115l zásobníkom teplej
vody B120S, verzia Turbo
LEV 28KKO+B120S so 115l zásobníkom teplej vody B120S, verzia
Turbo
Cena
(EUR/ks)
Cena
(EUR/ks)
4,1 - 12,3
1291,67
6,1 - 30,6
1358,33
5,0 - 29,0
1391,67
Prepojovacie sady, pripojovacie sady a prestavbové sady na propán - bután
Označenie
Sada 3-cetného ventila FUGAS
Popis
Sada obsahuje 3-cestný motorický ventil, rozdeľovací člen vratného
potrubia a snímač teploty NTC
Pripojovacia rampa ku kotlom
Sada je určená na pripojenie k vykurovacej sústave z medených rúrok.
PANTHER, GEPARD a PANTHER
Obsahuje dva uzatváracie ventily VV, jeden ventil 1/2'' pre TV a jeden ventil
CONDENS pre medené rúry
Pripojovacia rampa ku kondenzač.
plynový 1/2''
Rampa obsahuje dva ventily VV 3/4'', 1 ventil TV 1/2'', jeden ventil plynový
závesným kotlom LEV
3/4'', šablóna
Sada, kryt prepojenia pre zásobník
B60Z, bočná
Sada, kryt prepojenia pre zásobník
B60Z, dolná
Cena (EUR/ks)
52,50
45,00
37,91
Sada určená na zakrytie prepojenia zásobníka PROTHERM B60Z a
závesného kotla PROTHERM. Zásobník je umiestnený pod kotlom. Sada
25,41
obsahuje kryt s upevňovacím materiálom.
Sada určená na zakrytie prepojenia zásobníka PROTHERM B60Z a
závesného kotla PROTHERM. Zásobník je umiestnený pod kotlom. Sada
Prestavbová sada PB pre PANTHER
obsahuje kryt s upevňovacím materiálom.
Sada na zmenu paliva zo zemného plynu na propán - bután pre kotly
12kW
PANTHER 12kW
Prestavbová sada PB pre PANTHER
Sada na zmenu paliva zo zemného plynu na propán - bután pre kotly
25kW
PANTHER 25kW
Prestavbová sada PB pre PANTHER
Sada na zmenu paliva zo zemného plynu na propán - bután pre kotly
30kW
PANTHER 30kW
56,66
36,66
45,41
47,00
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
3
KOTLOVÁ TECHNIKA
PROTHERM
Ostatné príslušenstvo
Popis
Cena (EUR/ks)
Ventil 3-cestný kaskádový SF25M1S
52,50
Ventil 3-cestný 3/4'' na pripojenie TV
50,00
NTC snímač teploty SO10044 - 2m
5,91
Snímač teploty S010075 - vonkejší
11,25
Dymovody ku kondenzačným kotlom
SÚOSÉ ø 60/100mm
TYP
obj. kód
Adaptér na dymovody ø 60/100mm
A1K
7,91
Zostava komínová ø60/100mm
S3K
37,91
Cena (EUR/ks)
Rúrka súosá ø60/100mm - 1m
T1K-1000
17,50
Rúrka súosá ø60/100mm - 0,5m
T1K-500
14,16
Rúrka súosá ø60/100mm - 2m
T1K-2000
32,91
Koleno ø60/100mm - 90° s inšpekčným otvorom
K1KR
30,41
Koleno ø60/100mm - 90°
K1KR
14,58
Koleno ø60/100mm - 45° (2ks)
K11K
30,00
Zostava vodorovná ø60/100mm - 0,8m*
S1K
31,25
Rúrka koncová ø60/100mm - 0,75m
T1KZ
19,16
Redukcia zvyslá ø60/100mm**
R1M
28,75
Adaptér na dymovody ø 80/125mm
A25K
10,83
Koleno ø80/125mm - 45° (2ks)
K251K
39,58
Odbočka pravoúhla ø 80/125mm
O25K
46,25
Koleno súosé ø80/125mm - 90°
K25K
27,08
Rúrka súosá ø80/125mm - 0,5m
T25K-500
25,00
Rúrka súosá ø80/125mm - 1m
T25K-1000
33,33
Zostava komínová ø80/125mm
S4K
59,16
Rúrka koncová ø80/125mm
T25KZ
55,83
Priechodka strechou šikmá
PS3
17,08
Priechodka strechou rovná
PR3
12,50
Priechodka strechou 25° - 45°, olovený golier
PS4
30,41
Redukcia zvyslá ø80/125mm**
R25M
34,58
Úchytka pre ø125mm
U25
23,75
Člen rozdvojovací 2 x ø80mm
R2K
36,25
Člen rozdvojovací 2 x ø80mm**
R2M
43,75
Redukcia z 80mm na ø80/125mm
R12M
6,60
Koleno ø80mm - 45° (2ks)
K21K
10,00
SÚOSÉ ø 80/125mm
ODDELENÉ ø 80/80mm
Koleno ø80mm - 90°
K2K
7,91
Koleno s podperou ø80mm - 90°
K2KP
24,58
Zostava komínová ø80/125mm
S4K
59,16
Rúrka predlžovacia ø80mm - 0,5m
T2K-500
5,00
Rúrka predlžovacia ø80mm - 1m
T2K-1000
7,50
Rúrka predlžovacia ø80mm - 2m
T2K-2000
11,66
Ukončovací košík ø80mm
ZK2
10,41
Úchytka ø80mm
U2
12,91
* Nedá sa použiť k závesným kotlom LEV, pre nich je zostavu potrebné zložiť z častí K1K a T1KZ
** Používa sa len pre závesné kotly LEV
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
4
KOTLOVÁ TECHNIKA
PROTHERM
Dymovody k nekondenzačným plynovým závesným kotlom
SÚOSÉ ø 60/100mm
TYP
obj. kód
Cena (EUR/ks)
Zostava vodorovná ø 60/100mm - 1m
S5D-1000
32,08
Zostava vodorovná ø 60/100mm - 0,75m
S5D-750
29,58
Koleno s prírubou ø60/100mm - 90°
K5D
15,83
Rúrka koncová ø60/100mm - 1m
T3D
21,25
Rúrka súosá ø60/100mm - 0,5m
T1D-500
11,66
Rúrka súosá ø60/100mm - 0,2m
T1D-200
9,16
Zostava komínová ø60/100mm - 1m
S3
57,50
Rúrka súosá ø60/100mm - 1m
T1D-1000
15,83
Koleno súosé ø60/100mm - 45°
K11D
16,25
Odbočka pravouhlá ø60/100mm s vekom
OV1
23,33
Koleno súosé ø60/100mm - 90°
K1D
13,33
Zachytávač kondenzátu ø60/100mm - vertikálny
Z1
26,25
Spojka ø60mm
SA1D
4,66
Manžeta ø100/100mm s plastovou sponou
M1D
3,58
Manžeta ø100/95mm s plastovou sponou
M3D
3,83
Krúžok "O" 60x1mm
OK1
1,25
Zakončenie dymovodu zvislé (strieška)
SM1D
22,50
Diel zakončovací, súosý ø60/100mm
DZ1D
17,91
Ružica silikónová ø100mm - vonkajšia
SR1D
1,75
Ružica plastová ø100mm - vnútorná
SR3D
0,83
Tesnenie ø100mm - silikón
TE1
1,83
Tesnenie ø60mm - silikón
TE3
1,41
Koleno ø80/125mm - 45°
K251I
45,41
Koleno ø80/125mm - 90°
K25I
47,91
Redukcia z ø 60/100mm na ø 80/125mm - s prírubou
DZ2
44,58
Ružica krycia ø 125mm
SR25I
6,66
Odbočka pravouhlá ø80/125mm s vekom
OV25I
67,50
Zostava komínová ø80/125mm
S25I
99,16
Rúrka súosá ø80/125mm - 1m
T25I-1000
45,41
Rúrka koncová ø80/125mm - 1m
T25IZ
56,66
Rúrka súosá ø80/125mm
T25I-500
37,91
Manžeta ø125mm so sponou
M25I
17,91
Tesnenie náhradné ø80mm
TE2I
1,66
Tesnenie náhradné ø125mm
TE4I
2,50
Zostava oddelená ø80/80mm
S2
63,33
SÚOSÉ ø 80/125mm
ODDELENÉ ø 80/80mm
Zostava komínová ø80mm
S4
65,00
Rúrka predlžovacia ø80mm - 1m
T2
18,33
Rúrka koncová ø80mm - 1m
T4
20,50
Koleno ø80mm - 90°
K2
11,66
Koleno ø80mm - 45°
K21
10,83
Rúrka ø80mm s revíznym otvorom - 0,4m
T2R
41,66
Odbočka pravouhlá ø80mm s vekom
OV2
23,33
Zachytávač kondenzátu ø80mm
Z2
19,58
Zakončenie dymovodu zvislé (strieška) ø80mm
SM2
4,00
Manžeta ø80mm so sponou
M2
3,91
Ružica silikónová ø80mm
SR2
2,08
Tesnenie pod prírubu
TP1D
1,66
Predĺženie dymovodu ohybné ø80mm
PO2
21,25
Tesnenie silikónové ø80mm
TE2
1,58
Člen rozdvojovací 2 x ø80mm
R1
27,08
Adaptér pre dymovody, nasávanie z priestoru
R2D
21,25
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
5
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
JUNKERS
Plynové závesné kondenzačné kotle CERAPURSMART
ZSB14-3 C, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
Expanzná
nádoba (l)
8
8
ZWB 24-3 C, prietokový ohrev TÚV
●
●
Cena
3,7 - 14,1
(EUR/ks)
1149,00
8,0 - 21,6
1249,00
Plynové závesné kondenzačné kotle
Expanzná
CERAPURCOMFORT
ZSBR 16-3 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
nádoba (l)
12
3,7 - 15,9
(EUR/ks)
1469,75
ZSBR 28-3 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
12
7,1 - 27,4
1469,75
-
10,2 - 35,2
1469,75
-
10,1 - 40,4
1469,75
12
10,2 - 35,2
1587,39
ZBR 35-3 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
ZBR 42-3 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
ZWBR 35-3 A, prietokový ohrev TÚV a možnosť pripojenia
zásobníka TÚV
Plynové závesné kondenzačné kotle CERAPURMAXX
●
●
Výkon (kW)
Expanzná
ZBR 65-1 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
nádoba (l)
-
ZBR 90-1 A, možnosť pripojenia zásobníka TÚV
-
Výkon (kW)
Výkon (kW)
Cena
Cena
13,3 - 65,0
(EUR/ks)
3738,66
15,8 - 89,5
4604,20
● V základnej dodávke kotla nie je obsiahnutá príruba na odťah spalín
Príslušenstvo pre kondenzačné kotly
Montážne pripájacie dosky
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
č. 258
Montážna doska (zemný plyn) pre kotly CerapurComfort Z.BR (priame pripojenie)
29,41
č. 759
Montážna doska (zemný plyn) pre kotly CerapurComfort ZBR (priame pripojenie)
60,50
č. 1215
Sada prepojovacích kolien medzi kotlom a montážnou doskou pre kotly CerapurSmart
52,94
č. 1147
3-stupňové obehové čerpadlo pre CerapurComfort ZBR, 230V/50Hz
149,58
č. 1146
elektronické obehové čerpadlo pre CerapurComfort ZBR, 230V/50Hz
205,88
UPS 25-60
3-stupňové obehové čerpadlo pre ZBR 65-1 A, 230V/50Hz
114,29
UPS 32-55
3-stupňové obehové čerpadlo pre ZBR 90-1 A, 230V/50Hz
546,22
Obehové čerpadlá
Príslušenstvo pre zaobchádzanie s kondenzátorom
KP 600
Zdvihové čerpadlo kondenzátu s neutralizačným systémom, pre kaskády do 600kW
529,41
NB 100
Neutralizačná skriňa, obsahuje 4kg neutralizačného granulátu
195,80
č. 839
Neutralizačný granulát pre jedno naplnenie NB 100, 4kg
83,19
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
6
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Zostavy kondenzačných kotlov s nepriamoohrievanými zásobníkmi teplej vody
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
CERAPURACU
ZWSB 22/28-3A
prísl. Č. 1187 + 258
Výkon 8-21,7kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu ø80/125, integrovaný
zásobník 42l, objem exp. Nádoby 10l, hmotnosť 58kg, rozmery (v x š x h) 890 x
2200,00
600 x 482mm, montážna doska
CERAPURMODUL
Výkon 3,3-14,2kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu ø80/125, integrovaný
ZBS 14/100 S-3 MA
zásobník 100l, objem expanznej nádoby 12l, rozmery (v x š x h) 1537 x 600 x
2000,00
600mm - stacionárny kotol
CERAPURMODUL SOLAR
Výkon 3,3-14,2kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu ø80/125, integrovaný
ZBS 14/210 S-3 MA
zásobník 210l, solárna expanzná nádoba, solárne čerpadlo, manometer, poistný
ventil, prietokomer, modul ISM1, rozmery (v x š x h) 1882 x 600 x 750mm -
2856,30
stacionárny kotol
PREMIUM PLUS
CerapurSmart ZSB 14-3C
Výkon 14,1kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
prísl. č. 1215 + 258
Montážna doska
PREMIUM PLUS SOLAR 300
CerapurSmart ZSB 14-3C
Výkon 14,1kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
SK 300 - 1 solar
Stacionárny solárny zásobník s využiteľným objemom 286l
prísl. č. 1215 + 258
Montážna doska
TOP PLUS 16
CerapurComfort ZSBR 16-3A
Výkon 15,9kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120 - 2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
prísl. č. 258 + 1088
Montážna doska, kryt prepojenia kotla a zásobníka
TOP PLUS 16 SOLAR 300
CerapurComfort ZSBR 16-3A
Výkon 15,9kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
SK 300 - 1 solar
Využ. objem 286l, v/o,1844/600mm, 30,6kW kotol / 52,6kW solar, 757l/h
prísl. č. 258
Montážna doska
TOP PLUS 16 SOLAR 750
CerapurComfort ZSBR 16-3A
Výkon 15,9kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
SK 750 solar
Využ. objem 145l TV, v/o, 2040/950mm, 25,1kW kotol / 82,3kW solar, 590l/h
prísl. č. 258
Montážna doska
TOP PLUS 28
CerapurComfort ZSBR 28-3A
Výkon 27,4kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120 - 2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
prísl. č. 258 + 1088
Montážna doska, kryt prepojenia kotla a zásobníka
TOP PLUS 28 SOLAR 300
CerapurComfort ZSBR 28-3A
Výkon 27,4kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
SK 300 - 1 solar
Využ. objem 286l, v/o,1844/600mm, 30,6kW kotol / 52,6kW solar, 757l/h
prísl. č. 258
Montážna doska
TOP PLUS 28 SOLAR 750
CerapurComfort ZSBR 28-3A
Výkon 27,4kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
SK 750 solar
Využ. objem 145l TV, v/o, 2040/950mm, 25,1kW kotol / 82,3kW solar, 590l/h
prísl. č. 258
Montážna doska
1450,00
1950,00
1805,88
2268,07
3276,47
1805,88
2268,07
3276,47
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
7
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Plynové závesné nízkoteplotné kotle CERACLASS
Expanzná
nádoba (l)
ZW 24-2 LHKE, prietokový ohrev TÚV, odvod spalín do
●
komína
ZW 24-2 LHAE, prietokový ohrev TÚV, odvod spalín cez
obvodovú konštrukciu 60/100
ZS 24-2 LHKE, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
●
spalín do komína
ZS 24-2 LHAE, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
spalín cez obvodovú konštrukciu 60/100
ZS 12-2 LHKE, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
●
spalín do komína
ZS 12-2 LHAE, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
spalín cez obvodovú konštrukciu 60/100
●
699,00
6
10,0 - 24,0
799,00
6
8,0 - 23,6
699,00
6
10,0 - 24,0
799,00
6
4,0 - 12,0
699,00
6
4,0 - 12,0
799,00
Expanzná
nádoba (l)
ZWC 24-3 MFA, prietokový ohrev TÚV, odvod spalín cez
obvodovú konštrukciu 60/100
ZSC 24-3 MFK, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
●
8,0 - 23,6
CERACLASSEXCELLENCE
komína
spalín do komína
ZSC 24-3 MFA, možnosť pripojenia zásobníka TÚV, odvod
spalín cez obvodovú konštrukciu 60/100
(EUR/ks)
6
Plynové závesné nízkoteplotné kotle
ZWC 24-3 MFK, prietokový ohrev TÚV, odvod spalín do
Cena
Výkon (kW)
Cena
Výkon (kW)
(EUR/ks)
8
7,3 - 24,0
929,00
8
7,3 - 24,0
999,00
8
7,3 - 24,0
929,00
8
7,3 - 24,0
999,00
● V základnej dodávke kotla nie je obsiahnutá príruba na odťah spalín
Zostavy závesných nízkoteplotných kotlov s nepriamoohrievanými zásobníkmi teplej vody
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
CERACLASSACU
Výkon 24kW, odvod spalín do komína, integrovaný zásobník 48l, objem
ZWSE 24-5 MFK
exp. nádoby 7,5l, hmotnosť 75kg, rozmery (v x š x h)
1159,00
890 x 600 x 482mm
Výkon 24kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu ø60/100, integrovaný
ZWSE 24-5 MFA
zásobník 48l, objem exp. nádoby 7,5l, hmotnosť 79kg, rozmery (v x š x h)
1159,00
890 x 600 x 482mm, montážna doska
BASIC 12
Ceraclass ZS 12-2 LHKE
Výkon 12kW, odvod spalín do komína
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
Ceraclass ZS 12-2 LHAE
Výkon 12kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
BASIC 24
Ceraclass ZS 24-2 LHKE
Výkon 24kW, odvod spalín do komína
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
Ceraclass ZS 24-2 LHAE
Výkon 24kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
PREMIUM
CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFK
Výkon 24kW, odvod spalín do komína
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
CeraclassExcellence ZSC 24-3 MFA
Výkon 24kW, odvod spalín cez obvodovú konštrukciu
ST 120-2E
Stacionárny zásobník s využiteľným objemom 115l
999,00
999,00
999,00
999,00
1199,00
1299,00
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
8
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Odťahy spalín pre závesné kondenzačné kotly
Odťahy spalín AZB ø80/125mm pre kotly CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Adaptér
AZB 931
Pripojovací adaptér na kotol 80/125 (nie pre AZB 918, AZB 919 a AZB 933)
25,21
Vodorovný odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 918
L=530mm (rúra s ukonč., 90° koleno, rozeta, nie je potrebné AZB 931), obsahuje AZB 604/1
193,28
Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 919
Zvislý 1365mm odťah spalín a prívod vzduchu (čierna farba, nie je potrbné AZB 931)
126,05
AZB 933
Zvislý 1365mm odťah spalín a prívod vzduchu (červená farba, nie je potrbné AZB 931)
79,83
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZB 604/1
L = 500mm
29,41
AZB 605/1
L = 1000mm
42,02
AZB 606/1
L = 2000mm
84,03
Koleno odťahu spalín
AZB 607/1
90° koleno
33,61
AZB 608/1
2 x 45° koleno
58,82
AZB 832/1
30° koleno
50,42
Strešná príruba
Pre plochú strechu
33,61
AZB 923
AZ 136
Pre šikmú strechu, červená farba
33,61
AZB 925
Pre šikmú strechu, čierna farba
33,61
Rozeta 200 x 200mm (krycia príruba potrubia s priemerom ø125mm)
25,21
Ostatné
AZB 537/1
Príslušenstvo pre vedenie odťahu spalín na fasáde
AZB 616/1
Set pre odťah spalín a prívod vzduchu od kotla k fasáde
117,65
AZB 617/1
Set príslušenstva na vedenie odťahu spalín na fasádu
369,75
AZB 831/1
Koncový kus odťahu spalín vedeného na fasáde
75,63
AZB 657
Držiak odťahu spalín na fasáde
46,22
AZB 609
T-kus 90° s kontrolným otvorom
84,03
Odťahy spalín pre kondenzačné kotly CerapurMaxx (ø100/150mm)
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 633
L = 1290mm čierna farba
151,26
AZB 634
L = 1290mm červená farba
159,66
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZB 636
L = 500mm
AZB 637
L = 1000mm
50,42
63,03
AZB 638
L = 2000mm
117,65
Koleno odťahu spalín
AZB 635
T-kus 90° s kontrolným otvorom
134,45
AZB 639
90° koncentrické koleno
50,42
AZB 640
2 x 45° koncentrické koleno (sada 2ks)
92,44
Príruba zvislého odťahu spalín
AZB 660
Pre plochú strechu, ø150mm)
46,22
AZB 654
Pre šikmú strechu (univerzálna olovená príruba), ø150mm)
46,22
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
9
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Odťahy spalín AZB ø60/100mm pre kotly CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu, CerapurModul
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Adaptér
AZB 1093
Pripojovací adaptér na kotol 60/100mm
25,21
Vodorovný odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 916
Nastaviteľná dĺžka 395-615mm, nie je potrebné AZB 1093
67,23
Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZB 917
L = 1169mm (čierna farba), obsahuje AZB 1093
105,04
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZB 909
L = 500mm
27,73
AZB 908
L = 1000mm
36,13
Koleno odťahu spalín
AZB 910
90° koleno
27,73
AZB 911
2 x 45° koleno
55,46
Oddelený odťah spalín ø80/80mm pre kotly CerapurSmart, CerapurComfort, CerapurAcu, CerapurModul
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Oddelený odťah spalín
AZB 922
AZ 175
Prípojka oddeleného odťahu na kotol 80/80mm (nie je potrebné AZB 931)
75,63
Zlučovač oddeleného odťahu
21,01
Predĺženie
AZB 610
L = 500mm
8,40
AZB 611
L = 1000mm
16,81
AZB 612
L = 2000mm
25,21
AZB 619
Koleno 90°
8,40
AZB 620
Koleno 45°
8,40
AZB 662
Koleno 30°
16,81
AZB 661
Koleno 15°
16,81
T-kus s kontrolným otvorom
16,81
Koleno
Ostatné
AZB 618
Odťahy spalín pre závesné nízkoteplotné kotly
Odťahy spalín AZ ø60/100mm pre kotly Ceraclass, CeraclassExcellence, CeraclassAcu
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Adaptér
AZ 370
Pripojovací adaptér na kotol 60/100mm(v prípade AZ 362,AZ 361 a AZ 369 nie je potrebná)
33,61
Vodorovný odťah spalín a prívod vzduchu
AZ 362
L = 810mm, obsahuje AZ 370
54,62
AZ 361
Nastaviteľná dĺžka 425-725mm, obsahuje AZ 370
67,23
Zvislý odťah spalín a prívod vzduchu
AZ 369
L = 1385mm (čierna farba), obsahuje AZ 370
105,04
Predĺženie odťahu spalín a prívodu vzduchu
AZ 363
L = 350mm
21,01
AZ 364
L = 750mm
29,41
AZ 365
L = 1500mm
54,62
Koleno odťahu spalín
AZ 366
90° koleno
21,01
AZ 367
koleno 45° (2ks)
46,22
AZB 925
pre šikmú strechu, čierna farba
33,61
AZB 923
pre šikmú strechu, červená farba
33,61
AZ 374
odvádzač kondenzátu - vodorovný
67,23
AZ 375
odvádzač kondenzátu - zvislý
71,43
Strešná príruba
Ostatné
Cenník 2011
10
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Odťahy spalín AZ ø60/100mm pre kotly Ceraclass, CeraclassExcellence, CeraclassAcu
Označenie
Popis
Cena (EUR/ks)
Oddelený odťah spalín
AZ 377
Prípojka oddeleného odťahu na kotol 80/80mm
58,82
AZ 380
Zlučovač oddeleného odťahu (zvislý)
21,01
AZ 383
L = 500mm
16,81
AZ 384
L = 1000mm
21,01
AZ 385
L = 2000mm
33,61
AZ 381
Koleno 90°
10,92
AZ 382
Koleno 45°
10,92
Predĺženie
Koleno
Prietokové ohrievače vody
Prietokové ohrievače vody Oxystop - bez odťahu
W 125 V 2P 23, bez odťahu - Oxystop
Regulovaný
Max. množst.
Cena
výkon (kW)
vody (l/min)
(EUR/ks)
-
5
165,83
Prietok. ohrievače MINIMAXX s
množst. 60°C
Regulovaný
Max. množst.
Cena
piezoelektrickým zapaľovaním
vody (l/min)
výkon (kW)
vody (l/min)
(EUR/ks)
WR 11-2 P, odvod spalín do komína
2,0 - 5,5
7,0 - 19,2
11
215,83
WR 14-2 P, odvod spalín do komína
2,0 - 7,0
7,0 - 23,6
14
265,83
Prietok. ohrievače MINIMAXX s
množst. 60°C
Regulovaný
Max. množst.
Cena
HYDROPOWER zapaľovaním
vody (l/min)
výkon (kW)
vody (l/min)
(EUR/ks)
WRD 11-2 G, odvod spalín do komína
2,0 - 5,5
7,0 - 19,2
11
282,50
WRD 14-2 G, odvod spalín do komína
2,0 - 7,0
7,0 - 23,6
14
299,17
WRD 18-2 G, odvod spalín do komína
2,0 - 8,8
7,0 - 30,5
17,6
332,50
množst. 60°C
Regulovaný
Max. množst.
Cena
vody (l/min)
výkon (kW)
vody (l/min)
(EUR/ks)
2,0 - 7,0
7,0 - 23,8
11
499,17
Prietokové ohrievače Celsius
WT 14 AM1E, odvod spalín cez
obvodovú konštrukciu, príslušenstvo:
odťah spalín AZ
Cenník 2011
11
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Zásobníkové ohrievače vody
Nepriamoohrievané zásobníky
množst. 45°C
Výkon vyk.
Využiteľný
Cena
STORACELL - závesné
vody (l/hod)
ST 65 E
614
vložky (kW)
25
objem (l)
63
(EUR/ks)
671,43
Nepriamoohrievané zásobníky
množst. 45°C
Výkon vyk.
Využiteľný
Cena
STORACELL - stacionárne
vody (l/hod)
ST 120-2 E
590
vložky (kW)
25,1
objem (l)
115
(EUR/ks)
587,39
ST 160-2 E
590
25,1
149
587,39
Nepriamoohrievané zásobníky
množst. 45°C
Výkon vyk.
Využiteľný
Cena
STORACELL - stacionárne
vody (l/hod)
SO 120-1
590
vložky (kW)
25
objem (l)
114
(EUR/ks)
419,33
SO 160-1
590
25
153
461,34
SO 200-1
590
24,8
192
503,36
SK 300-3 ZB
1081
45
293
1091,60
SK 400-3 ZB
1450
60
388
1259,66
SK 500-3 ZB
1917
78
470
1427,73
Nepriamoohrievané zásobníky
množst. 45°C
Výkon vyk.
Využiteľný
Cena
STORACELL - solárne
vody (l/hod)
SK 300-1 solar
1081
vložky (kW)
45
objem (l)
293
(EUR/ks)
1175,63
SK 500-1 solar
1450
60
388
1259,66
SP 750 solar
1917
78
470
2436,13
Príslušenstvo pre zásobníky
Označenie
Popis
SF 2 + konektor NTC - čidlo pre zásobník + konektor
Cena (EUR/ks)
79,83
č. 432
Zápachová uzávierka - sifón pre odvod z poistného ventilu zásobníka
5,88
č. 1088
Kryt prepojenia závesného kotla a zásobníka ST 120/160-2E
16,81
č. 615/2.1
Prepojovacia sada závesného kotla a zásobníka ST 120/160-2E, montáž nad omietku
252,10
č. 615/2.2
Prepojovacia sada závesného kotla a zásobníka ST 120/160-2E, montáž pod omietku
252,10
Pripojenie cirkulácie TÚV na nepriamoohrievané zásobníky ST 120(160)-2E, resp. ST 65 E
42,02
ZL 102
Cenník 2011
12
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Regulátory vykurovania
Priestorové regulátory
TRZ 12-2, 6-30°C, napájanie 2x1,5V (DC), týždenný cyklus
Typ kotla: Ceraclass, CeraclassAcu
Priestorové regulátory
10, 5-30°C, 1 okruh, neprogramovateľný, bez týždenného cyklusu
* FR
Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
Priestorové regulátory
100, 5-30°C, 1 okruh, aj pre Bosh Heatronic II, pre kombinované kotly (ZW...), týždenný
* FR
cyklus
Cena
(EUR/ks)
84,03
Cena
(EUR/ks)
42,02
Cena
(EUR/ks)
149,00
Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
FR 110, 5-30°C, 1 okruh vykurovania, ohrev teplej vody (zásobník), pre ZS...,
* týždenný cyklus
149,00
Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
Ekvitermické regulátory
100, 5-30°C, 1 okruh vykurovania, ohrev teplej vody (zásobník), solárny systém,
* FW
týždenný cyklus
Cena
(EUR/ks)
119,00
Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
FW 200, 5-30°C, 2 a viac okruhov vykurovania, kaskádové riadenie kotlov, týždenný cyklus
* Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
226,89
FW 500, 5-30°C, 10 okruhov vykurovania, bez diaľkového ovládania, kaskádové zapojenie
16 kotlov (pomocou modulov ICM), týždenný cyklus
277,31
Typ kotla: Ceraclass-Excellence, Cerapursmart, CerapurComfort, CerapurAcu
Diaľkové ovládania
10, pre regulátory FW100/200, neprogramovateľné
* FB
FB 100, pre regulátory FW100/200, programovateľné
*
Spínacie hodiny
*
Cenník 2011
Cena
(EUR/ks)
46,22
176,47
Cena
DT 10, jednokanálové, zabudovateľné do ovládacieho panelu kotla
(EUR/ks)
58,82
DT 20, dvojkanálové, zabudovateľné do ovládacieho panelu kotla
58,82
BUS EMS (2 žily)
13
KOTLOVÁ TECHNIKA
JUNKERS
Plynové stacionárne liatinové článkové kotly SUPRALINE
Priemer
Max. výkon pri
Max. výkon pri vst.
hrdla
pretlaku zemného
odvodu
plynu 20 mbar (kW)
spalín
vst. pretlaku
Typ kotla
zemného plynu
18 mbar (kW)
Cena
(EUR/ks)
KN 23-8 E
21,9
23
(mm)
130
KN 30-8 E
28,5
30
150
915,97
KN 36-8 E
34,2
36
150
1033,61
KN 42-8 E
39,9
42
150
1176,47
KN 48-8 E
45,6
48
180
1176,47
915,97
Príslušenstvo pre stacionárne liatinové článkové kotly
Označenie
SVM 1
MB 40
Popis
Modul pre prednostný ohrev TÚV v nepriamoohrevnom zásobníku, vhodný pre všetky zásobníky
Junkers
Obmedzovač výstupnej teploty kotla (40°C) pre kotol riadený priestorovou reguláciou - spínanie
čerpadla
UNN 15/36-8 31 Prestavbová sada zo ZP (23) na PB (31) pre kotly KN 15/23/30/36-8E(EC 23)
UNN 42-8 31
Prestavbová sada zo ZP (23) na PB (31) pre kotly KN 42-8E 23
Cena (EUR/ks)
128,57
57,14
57,14
57,14
VŠETY PREVEDENIA KOTLOV SUPRALINE SÚ DODÁVANÉ LEN NA ZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU S DODACOU DOBOU 4 TÝŽDNE OD
DORUČENIA OBJEDNÁVKY.
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
14
KOTLOVÁ TECHNIKA
VIESSMANN
VIESSMANN
Plynový kotol Vitopend 100 so 120l zásobníkom TÚV,
regulácia na konštantnú teplotu
Vitopend 100 turbo + zásobník Vitocell 100-W, objem 120l
+ snímač TÚV
Vitopend 100 komín + zásobník Vitocell 100-W, objem
120l + snímač TÚV
Cena
Obj. číslo
Výkon (kW)
WH1D289
10,5 - 24
1134,00
WH1D290
24
1078,00
(EUR/ks)
Príslušenstvo pre Vitopend 100
Jednotlivé armatúry pre nástenný kombinovaný kotol na plyn pozostávajúci z uzatváracích armatúr a
plniaceho a vypúšťacieho kohúta
Kondenzačný kotol Vitodens 100 so 120l zásobníkom
TÚV
Vitodens 100 + zásobník Vitocell W 100, objem 120l +
snímač TÚV
Obj. číslo
Výkon (kW)
WB1B113
9 - 26
Cena
(EUR/ks)
1475,00
Príslušenstvo pre Vitodens
Jednotlivé armatúry pre nástenný kombinovaný kotol na plyn pozostávajúci z uzatváracích armatúr a
plniaceho a vypúšťacieho kohúta
Cena
Plynový kotol Vitopend 100 s prietokovým ohrevom TÚV
Obj. číslo
Výkon (kW)
Vitopend 100 turbo + prietokový ohrev TÚV
WH1D281
10,7 - 24,8
738,00
Vitopend 100 komín + prietokový ohrev TÚV
WH1D282
10,7 - 24,8
681,00
(EUR/ks)
Príslušenstvo pre Vitopend 100
Jednotlivé armatúry pre nástenný kombinovaný kotol na plyn pozostávajúci z uzatváracích armatúr a
plniaceho a vypúšťacieho kohúta
Kondenzačný kotol Vitodens 100 s prietokovým ohrevom
TÚV
Vitodens 100 + prietokový ohrev TÚV
Obj. číslo
Výkon (kW)
WB1B098
9 - 26
Cena
(EUR/ks)
1078,00
Príslušenstvo pre Vitodens
Jednotlivé armatúry pre nástenný kombinovaný kotol na plyn pozostávajúci z uzatváracích armatúr a
plniaceho a vypúšťacieho kohúta
Kondenzačný kotol Vitodens 200 19kW so 120l
zásobníkom TÚV
Obj. číslo
Výkon (kW)
WB2C336
19
Cena
(EUR/ks)
Vitodens 200W, regulácia Vitotronic 200, zásobník Vitocell
100-120l, snímač TÚV, diaľkové ovládanie Vitotrol 200A,
2846,00
montážna pomôcka, prepojovacia sada kotol-zásobník
Cenník 2011
15
KOTLOVÁ TECHNIKA
VIESSMANN
Zostava kondenzačného kotla Vitodens 100-W, 9 až 26 kW so solárnym systémom Vitosol 100-F - pre
šikmú strechu
Obj. číslo
Cena
(EUR/ks)
Vrátane: pripájacích armatúr, regulácie na konštantnú teplotu, izbového termostatu Vitotrol 100 UTD,
bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100l, prepojovacej sady kotol-zásobník bez
rúrok, 2ks kolektorov (celková plocha 4,6 m2), Solar-Divicon s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej
WB1B397
3768,00
nádoby (25l), odvzdušňovača, nákritky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25l), regulácie Vitosolic 100 SD1, plniacej armatúry
Zostava kondenzačného kotla Vitodens 100-W, 9 až 26 kW so solárnym systémom Vitosol 100-F - pre
plochú strechu
Obj. číslo
Cena
(EUR/ks)
Vrátane: pripájacích armatúr, regulácie na konštantnú teplotu, izbového termostatu Vitotrol 100 UTD,
bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100l, prepojovacej sady kotol-zásobník bez
rúrok, 2ks kolektorov (celková plocha 4,6 m2), Solar-Divicon s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej
WB1B398
3788,00
nádoby (25l), odvzdušňovača, nákritky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25l), regulácie Vitosolic 100 SD1, plniacej armatúry
Solárny balík Vitosol 100-F - pre šikmú strechu
Obj. číslo
Cena
(EUR/ks)
Vrátane: 2ks kolektorov (celková plocha 4,6 m2), Solar-Divicon s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej
nádoby (25l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25l), regulácie Vitosolic 100SD1, bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-
SK02016
2580,00
W, objem 300l, farba zásobníka biela + upevňovacia sada pre šikmú strechu so škridlou
Solárny balík Vitosol 100-F - pre plochú strechu
Obj. číslo
Cena
(EUR/ks)
Vrátane: 2ks kolektorov (celková plocha 4,6 m2), Solar-Divicon s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej
nádoby (25l), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25l), regulácie Vitosolic 100SD1, bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-
SK02023
2600,00
W, objem 300l, farba zásobníka biela + upevňovacia sada pre šikmú strechu so škridlou
Upevňovacie sady pre Zostavy kondenzačných kotlov a Solárne balíky
Obj. číslo
Cena
Upevňovacia sada pre šikmú strechu so škridlou pre vertikálne kolektory SV1
Z008481
(EUR/ks)
215,00
Upevňovacia sada pre plochú strechu so škridlou pre vertikálne kolektory SV1
Z005452
555,00
Upevňovacia sada pre šikmú strechu so škridlou pre horizontálne kolektory SH1
Z008529
319,00
Upevňovacia sada pre plochú strechu so škridlou pre horizontálne kolektory SH1
Z005492
384,00
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
16
Download

C E N N Í K