17.1. A Q U A C U P
17.1 .1 . D O M Á C E V O D Á R N E
17.1.1.1. P R E S S M I N I
PRESS MINI
Automatická vodáreň s odstredivým čerpadlom, s 2 až 24 l tlakovou nádobou s vakom, s nastaviteľným tlakovým spínačom a motorom 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 1,4 – 2,8 bar. Sacia schopnosť čerpadla je 5 m. Je vhodná na posilnenie tlaku alebo ako vodáreň na chate, chalupe a pre zavlažovanie.
TYP
PRESS MINI 60
PRESS MINI 80
PRÍKON
370 W
750 W
PRIETOK
2 400 l / hod
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
70 m
CENA [€]
89,27
128,96
17.1.1. 2 . E C O P R E S S
ECO PRESS
Automatická vodáreň so samonasávacím filtrovým čerpadlom, tlakovou nádobou s vakom a nastaviteľným tlakovým spínačom a motorom 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 1,4 – 2,8 bar.
Samonasávacia schopnosť čerpadla 8 m. Je vhodná pre menšie rodinné domy, chalupy a pre zavlažovanie.
TYP
ECOPRESS
PRÍKON
600 W
PRIETOK
3 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
35 m
CENA [€]
103,11
17.1.1. 3 . A L F A C O N T R O L
ALFA CONTROL
Automatická vodáreň so samonasávacím filtrovým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastaviteľným
tlakovým spínačom a motorom 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 2 – 3,5 bar. Je vhodná
pre rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažovanie.
TYP
ALFA CONTROL 24
ALFA CONTROL 35
ALFA CONTROL 50
ALFA CONTROL 60
ALFA CONTROL 80
PRÍKON
750 W
751 W
752 W
753 W
754 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
3 600 l / hod
3 601 l / hod
3 602 l / hod
3 603 l / hod
3 604 l / hod
506
DOPRAVNÁ VÝŠKA
56 m
57 m
58 m
59 m
60 m
CENA [€]
150,10
198,96
203,05
215,88
228,41
17.1. A Q U A C U P
17.1 .1 . D O M Á C E V O D Á R N E
17.1.1. 4 . F U L L C O N T R O L
FULL CONROL
Automatická vodáreň so samonasávacím nerezovým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastaviteľným
tlakovým spínačom a motorom 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 1,4 – 2,8 bar. Je vhodná pre rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažovanie.
TYP
FULL CONROL 24
FULL CONTROL 35
FULL CONTROL 50
FULL CONTROL 60
FULL CONTROL 80
PRÍKON
800 W
800 W
800 W
800 W
800 W
PRIETOK
3 600 l / hod
3 600 l / hod
3 600 l / hod
3 600 l / hod
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
CENA [€]
140,68
187,67
192,88
205,26
219,05
17.1.1. 5 . F U L L C O N T R O L I N O X
TYP
FULL CONTROL INOX
PRÍKON
800 W
PRIETOK
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
CENA [€]
159,77
17.1.1. 6 . F U L L C O N T R O L M A X I
FULL CONTROL MAXI
Automatická vodáreň s viacstupňovým odstredivým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastaviteľným tlakovým spínačom a motorom 230 V. Sacia schopnosť čerpadla je 7 m. Nastavenie zapínacieho
a vypínacieho tlaku je 2 – 3,5 bar. Hodí sa pre generačné rodinné domy, penzióny, menšie prevádzky, zavlažovanie.
TYP
FULL CONTROL 24 MAXI
FULL CONTROL 35 MAXI
FULL CONTROL 50 MAXI
FULL CONTROL 60 MAXI
FULL CONTROL 80 MAXI
PRÍKON
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
507
DOPRAVNÁ VÝŠKA
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
CENA [€]
202,86
235,10
240,93
244,09
250,36
17. Č E R PA D L Á
FULL CONTROL INOX
Automatická vodáreň z nerezovej ocele so samonasávacím čerpadlom, s nastaviteľným tlakovým spínačom
a motorom 230 V. Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 1,4 – 2,8 bar. Hodí sa pre rodinné domy,
chaty, chalupy, zavlažovanie alebo do prevádzky, kde je vyžadované použitie nerezovej ocele.
17.1. A Q U A C U P
17.1 .1 . D O M Á C E V O D Á R N E
17.1.1. 7. F U L L C O N T R O L M U LT I
FULL CONTROL MULTI
Samonasávacia automatická vodáreň s viacstupňovým odstredivým čerpadlom a tlakovou nádobou 24 až
80 l, s nastaviteľným tlakovým spínačom a motorom 230 V. Samonasávacia schopnosť čerpadla je 8 m.
Nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku je 2 – 3,5 bar. Je vhodná pre generačné rodinné domy, penzióny, menšie prevádzky, zavlažovanie.
TYP
FULL CONTROL 24 MULTI
FULL CONTROL 35 MULTI
FULL CONTROL 50 MULTI
FULL CONTROL 60 MULTI
FULL CONTROL 80 MULTI
PRÍKON
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
PRIETOK
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
CENA [€]
215,45
244,53
247,19
257,11
270,75
17.1.1. 8 . S Y S T E M C O N T R O L
TLAKOVÁ STANICA SYSTEM CONTROL
Je vhodná pre posilnenie tlaku a tam, kde je nutné zaistiť nepretržitú dodávku vody – v hoteloch, penziónoch,
pre menšie a stredne veľké výrobné prevádzky, pre viac bytov, autoumyvárky, atď. Vodáreň je vybavená dvoma čerpadlami, ktoré sa podľa aktuálnej potreby vody pravidelne striedajú, prípadne bežia oba súčasne.
Striedanie čerpadiel predĺžuje ich životnosťou, veľkou výhodou je výrazná úspora energie.
TYP
TLAK. STANICA SYSTEM CONTROL
PRÍKON
2 x 1 500 W
PRIETOK
12 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
55 m
CENA [€]
939,83
17.1 . 2 . O D S T R E D I V É Č E R P A D L Á
17.1. 2 .1. M O U S E
MOUSE
Odstredivé čerpadlo s motorom 230 V a vstavanou tepelnou ochranou vo vinutí motora. Teleso čerpadla
je z liatiny, obežné koleso z mosadze, model BZ má čerpadlo z bronzu. Sacia schopnosť čerpadla je
5 m. čerpadlo je vhodné na zavlažovanie, posilnenie tlaku, prečerpávanie alebo chladiace systémy.
TYP
MOUSE 60
MOUSE 80
MOUSE 60 BZ
PRÍKON
370 W
750 W
370 W
PRIETOK
2 400 l / hod
3 600 l / hod
2 400 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
70 m
40 m
CENA [€]
38,56
81,65
96,53
17.1. 2 . 2 . E C O J E T
ECOJET
Samonasávacie čerpadlo s telesom z liatiny. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexikáblom s motorom 230 V. Samonasávacia schopnosť je 8 m. Čerpadlo má zabudovanú tepelnú ochranu vo vinutí motora.
Čerpadlo je vhodné na stavbu vodární, závlažovanie, prečerpávanie, posilnenie tlaku.
TYP
ECOJET
PRÍKON
600 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
3 000 l / hod
508
DOPRAVNÁ VÝŠKA
35 m
CENA [€]
58,78
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 2 . O D S T R E D I V É Č E R P A D L Á
17.1. 2 . 3 . A L F A J E T
ALFAJET
Samonasávacie čerpadlo s telesom z liatiny, s kvalitným difúzorom z technopolyméru, hriadeľou
z nerezovej ocele AISI 316 (typ ALFAJET Bss má mosadzné obežné koleso) Samonasávacia schopnosť je 8 m.
Čerpadlo má zabudovanú tepelnú ochranu vo vinutí motora. Je vhodné na stavbu vodární, zavlažovanie, prečerpávanie na väčšiu vzdialenosť.
TYP
ALFAJET 750
ALFAJET 750 Bss
ALFAJET 1100
PRÍKON
750 W
750 W
1 100 W
PRIETOK
3 600 l / hod
3 600 l / hod
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
56 m
56 m
72 m
CENA [€]
91,57
93,33
97,22
17.1. 2 . 4 . H Y D R O C O N T R O L 7 5 0
HYDRO CONTROL 750
Samonasávacie čerpadlo osadené hydrostatom so zapínacím tlakom 2,2 bar. Hydostat udržuje čerpadlo trvalo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené elektronicky pred chodom
nasucho, čerpadlo je vybavené flexikáblom. Samonasávacia schopnosť je 8 m. Čerpadlo má zabudovanú
tepelnú ochranu vo vinutí motora. Je vhodné na posilnenie tlaku v rade, ako vodáreň a pre automatické
zavlažovanie.
PRÍKON
750 W
PRIETOK
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
56 m
CENA [€]
149,4
17. Č E R PA D L Á
TYP
HYDRO CONTROL 750
17.1. 2 . 5 . J E T
JET
Samonasávacie čerpadlo s telesom z nerezovej ocele, kvalitným difúzorom technopolyméru, hriadeľom z nerezovej ocele AISI 316. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexikáblom, s motorom 230 V.
Samonasávacia schopnosť je 8 m. Tepelná ochrana je zabudovaná vo vinutí motora. Je vhodné na stavbu domácich vodární, zavlažovanie a prečerpávanie.
TYP
JET 800
PRÍKON
800 W
PRIETOK
3 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
CENA [€]
76,01
17.1. 2 . 6 . H Y D R O C O N T R O L 8 0 0
HYDRO CONTROL 800
Samonasávacie čerpadlo osadené hydrostatom so zapínacím tlakom 1,5 bar. Hydrostat udržuje čerpadlo trvalo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené elektronicky pred behom nasucho, čerpadlo je vybavené vypínačom a flexikáblom, s motorom 230 V. Samonasávacia schopnosť je 8 m.
Tepelná ochrana je zabudovaná vo vinutí motora. Je vhodné na posilnenie tlaku v rade, ako vodáreň a pre
automatické zavlažovanie.
TYP
HYDRO CONTROL 800
PRÍKON
800 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
3 600 l / hod
509
DOPRAVNÁ VÝŠKA
40 m
CENA [€]
131,06
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 2 . O D S T R E D I V É Č E R P A D L Á
17.1. 2 . 7. M A X I J E T
MAXIJET
Odstredivé viacstupňové čerpadlo s telesom z nerezovej ocele, sací a výtlačný diel je z liatiny, má motor 230
V. Tepelná ochrana je zabudovaná vo vinutí motora. Sacia schopnosť je 7 m. Je vhodné na stavbu domácich
vodární, zavlažovanie a prečerpávanie.
TYP
MAXIJET 4-100
MAXIJET 5-100
PRÍKON
1 100 W
1 500 W
PRIETOK
6 000 l / hod
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
48 m
55 m
CENA [€]
122,02
138,14
17.1. 2 . 8 . M U LT I J E T
MULTIJET
Samonasávacie viacstupňové čerpadlo s telesom z nerezovej ocele. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom, flexikáblom a motorom 230 V. Samonasávacia schopnosť je 8 m. Tepelná ochrana je zabudovaná vo
vinutí motora. Je vhodné pre stavbu domácich vodární, zavlažovanie a prečerpávanie.
TYP
MULTIJET 4-120
MULTIJET 5-120
PRÍKON
1 100 W
1 500 W
PRIETOK
6 000 l / hod
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
48 m
55 m
CENA [€]
153,15
166,90
17.1. 2 . 9 . H Y D R O C O N T R O L 110 0
HYDRO CONTROL 1100
Samonasávacie 4-stupňové čerpadlo osadené hydrostatom, so zapínacím tlakom 2,2 bar. Hydrostat udržuje
čerpadlo trvalo v najvyššom pracovnom bode v závislosti na prietoku. Zariadenie je chránené elektronicky pred
behom nasucho. Čerpadlo je vybavené rukoväťou, vypínačom a flexikáblom a motorom 230 V. Samonasávacia
schopnosť je 8 m. Tepelná ochrana je zabudovaná vo vinutí motora. Je vhodné na posilnenie tlaku v rade, ako
vodáreň a pre automatické zavlažovanie, atď.
TYP
HYDRO CONTROL 1100
PRÍKON
1 100 W
PRIETOK
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
48 m
CENA [€]
210,84
17.1 . 3 . P O N O R N É D R E N Á Ž N E Č E R P A D L Á
17.1. 3 . 1. T E R R A 3 51
TERRA 351
Drenážne čerpadlo na mierne znečistenú vodu s pevnými prímesami do 5 mm. Je vhodné na prečerpávanie
vody z bazénov, zaplavených pivníc, nádrží atď. Má motor 230 V, plavákový spínač a 10 m flexikábel. S čerpadlom sa ľahko manipuluje.
TYP
TERRA 351
PRÍKON
350 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
8 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
8m
510
PRIPOJENIE
1" - 5/4"
CENA [€]
42,93
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 3 . P O N O R N É D R E N Á Ž N E Č E R P A D L Á
17.1. 3 . 2 . R A P I D 4 0 3
RAPID 403
Drenážne čerpadlo kategórie "mop" na mierne znečistenú vodu s pevnými prímesmi do 5 mm. Je vhodné
na prečerpávanie vody z bazénov, zaplavených pivníc, nádrží, atď. Má motor 230 V, plavákový spínač a 10 m
flexikáblom. Je s ním ľahká manipulácia, má priamy výtlak.
TYP
RAPID 403
PRÍKON
400 W
PRIETOK
9 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
8m
PRIPOJENIE
1" - 5/4"
CENA [€]
52,49
17.1. 3 . 3 . S U B T E R R A 5 0 0
SUBTERRA 500 INOX
Nerezové drenážne čerpadlo na mierne znečistenú vodu s pevnými prímesmi do 5 mm. Je vhodné na prečerpávanie vody z bazénov, zaplavených pivníc, nádrží, atď. Má motor 230 V, plavákový spínač, 10 m flexikábel, teleso čerpadla je z kvalitnej nerezovej ocele.
PRÍKON
500 W
PRIETOK
10 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
7,5 m
PRIPOJENIE
1" - 5/4"
CENA [€]
75,64
17.1 . 4 . P O N O R N É K A L O V É Č E R P A D L Á
17.1. 4 . 1. U N I T E R R A 5 51
UNITERRA 551
Kalové čerpadlo na znečistenú vodu s pevnými prímesmi do 20 mm. Je vhodné na prečerpávanie odpadových
a drenážnych vôd. Má motor 230 V, plavákový spínač, 10 m flexikábel, ľahko sa s ním manipuluje.
TYP
UNITERRA 551
PRÍKON
550 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
12 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
6m
511
PRIPOJENIE
1" - 5/4"
CENA [€]
53,94
17. Č E R PA D L Á
TYP
SUBTERRA 500 INOX
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 3 . P O N O R N É K A L O V É Č E R P A D L Á
17.1. 4 . 2 . S U B W E L L 7 5 0
SUBWELL 750
Nerezové kalové čerpadlo na silno znečistenú vodu s pevnými prímesmi do 35 mm. Je vhodné na prečerpávanie kalových odpadových vôd. Má motor 230 V, plavákový spínač a 10 m flexikábel. Teleso čerpadla je
z kvalitnej nerezovej ocele.
TYP
SUBWELL 750
PRÍKON
750 W
PRIETOK
14 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
8m
PRIPOJENIE
1" - 5/4"
CENA [€]
92,26
17.1. 4 . 3 . S H R E D D 110 0 Q G
SHREDD 1100 QG
Kalové čerpadlo s obežným kolesom a rezacím nožom na znečistenú vodu s prímesou vlákniny – priemyselný
a domový odpad so zbytkami textilných zmesí. Čerpadlo má motor 230 V je vybavené 10 m flexikáblom,
H07RNG3 X 1mm, plavákovým spínačom a termopoistkou vo vinutí motora. Teleso čerpadla je zo samočistiacej liatiny GG20, obežné koleso z ocele ZG35, rezací nôž z ocele ZG40Cr, hriadeľ z ocele 2Cr13, dvojitá mechanická zátka (C/keramika, SiC/SiC), izolácia motora je triedy B, krytie motora je IP 68.
TYP
SHREDD 1100 QG
PRÍKON
1 100 W
PRIETOK
18 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
16 m
PRIPOJENIE
2" - 2 1/4"
CENA [€]
229,64
17.1. 4 . 4 . H A R T 110 S Q G
HART 1100 SQG
Kalové čerpadlo s obežným kolesom a drviacim zariadením na znečistenú vodu s prímesou pevných častíc ako
zbytky dreva, odpad živočíšneho pôvodu, odpad z bitúnkov, kože, časti kostí, a pod. čerpadlo je s motorom
230 V, vybavené 10 m flexikáblom H07RNG3 X 1mm, plavákovým spínačom a termopoistkou vo vinutí motora. Teleso čerpadla je zo samočistiacej liatiny GG20, obežné koleso z liatiny, drviace nože z ocele ZG9Cr18
hriadeľ z ocele 2Cr13, dvojitá mechanická zátka (C/keramika, SiC/SiC), izolácia motora je triedy B, krytie
motora je IP 68.
TYP
HART 1100 SQG
PRÍKON
1 100 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIETOK
12 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA
20 m
512
PRIPOJENIE
2" - 2 1/4"
CENA [€]
243,56
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 5 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
17.1. 5 . 1. B U C K 9 0 0
BUCK 900
Ponorné trojstupňové čerpadlo s plavákovým spínačom 10 m pripojovacím káblom a motorom 230 V. Je vhodné na prečerpávanie a zavlažovanie. V spojení s tlakovou nádobou sa môže použiť ako vodáreň pre chatu
alebo chalupu. Vinutie motora je štandardne osadené termopoistkou, ktorá chráni čerpadlo pred preťažením
motora. Výhodou je priamy výtlak v hornej časti, čo uľahčuje manipuláciu a prácu s čerpadlom. Čerpadlo má
profesionálne materiálové vyhotovenie.
TYP
BUCK 900
PRÍKON
900 W
NAPÄTIE
230 V
PRIETOK
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
32 m
170 mm
CENA [€]
96,53
17.1. 5 . 2 . S I G I 4 0 / 6 0 M
SIGI 40/60 M
Ponorné jednostupňové čerpadlo s priemerom 96 mm. Má 20 m pripojovací kábel, ovládaciu elektroskriňu
a motor 230 V. Je vhodné pre studne a vrty od priemeru 100 mm, zavlažovanie, stavbu domácich vodární pre
menšie rodinné domy a rekreačné objetky.
TYP
SIGI 40/60 M
PRÍKON
750 W
NAPÄTIE
230 V
PRIETOK
2 400 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
60 m
20 m
CENA [€]
139,73
17. Č E R PA D L Á
17.1. 5 . 3 . F U T U R A 10 0 / 7 5 M
FUTURA 100/75 M
Ponorné viacstupňové čerpadlo so spodným saním. Má 20 m prívodný kábel, vrátane ovládacej elektroskrinky. Má delený motor a hydrauliku, šesťhranný hriadeľ ukončený na tisícihran s prepojovacím medzikusom.
Obežné koleso je z acetátovej živice, difúzory z polykarbonátu. Čerpadlo má priemer 98 mm a motor 230 V.
Je vhodné na zavlažovanie, stavbu domácich vodární.
TYP
FUTURA 100/75 M
PRÍKON
1 100 W
NAPÄTIE
230 V
PRIETOK
6 000 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
75 m
98 mm
CENA [€]
224,067
17.1. 5 . 4 . B A R A C A A U T
5" BARACA aut
Ponorné viacstupňové čerpadlo so spodným sacím otvorom, s plavákovým spínačom, 20 m pripojovacím káblom, vrátane ovládacej elektroskrinky. Teleso čerpadla, sací kôš, hriadeľ a ložiskové puzdro sú z nerezovej
ocele. Obežné kolesá a difúzory sú z polypropylénu. Čerpadlo má priemer 126 mm a je vhodné pre kopané
studne a tam, kde je nutné vzhľadom k výdatnosti zdroja strážiť výšku hladiny. Čerpadlo je optimálnym
riešením na zavlažovanie a pre stavbu domácich či priemyselných vodární.
TYP
BARACA 100/62 aut
BARACA 100/72 aut
PRÍKON
1 100 W
1 500 W
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
NAPÄTIE
230 V
230 V
PRIETOK
6 000 l / hod
6 000 l / hod
513
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
62 m
20 m
72 m
20 m
CENA [€]
209,80
236,35
17.1. A Q U A C U P
17.1 . 5 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
17.1. 5 . 5 . E L E C T R A 3 , 5 "
ELECTRA 3,5 "
Viacstupňové ponorné čerpadlo s 25 m káblom a ovládacou elektroskrinkou (alebo s 1,5 m káblom bez
elektroskrinky). Má motor 230 V. Čerpadlo má priemer 83 mm a je vhodné do hlbokých vrtov s minimálnym
priemerom 90 mm. Dá sa použiť na zavlažovanie, prečerpávanie a na stavbu domácich vodární. Pri stavbe vodárne sa dá použiť zostava príslušenstva s ľubovoľnou tlakovou nádobou.
TYP
ELECTRA 3,5 " 45/78
ELECTRA 3,5 " 45/78
ELECTRA 3,5 " 45/100
ELECTRA 3,5 " 45/100
PRÍKON
550 W
550 W
750 W
750 W
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
230 V
PRIETOK
2 700 l / hod
2 700 l / hod
2 700 l / hod
2 700 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
78 m
1,5 m
78 m
25 m
100 m
1,5 m
100 m
25 m
CENA [€]
221,21
266,97
225,63
273,11
17.1. 5 . 6 . E L E C T R A 4 "
ELECTRA 4"
Viacstupňové ponorné čerpadlo s 25 m káblom a ovládacou elektroskrinkou (alebo s 1,5 m káblom bez elektroskrinky) má motor 230 V. Čerpadlo má priemer 83 mm a je vhodné do hlbokých vrtov o minimálnom priemere 100 mm. Dá sa použiť na zavlažovanie, prečerpávanie a na stavbu domácich a priemyslových vodární. Pri stavbe vodárne sa dá použiť zostava príslušenstva s ľubovoľnou tlakovou nádobou.
TYP
ELECTRA 4" 80/72
ELECTRA 4" 80/72
ELECTRA 4" 80/115
ELECTRA 4" 80/115
ELECTRA 4" 150/85
ELECTRA 4" 150/85
ELECTRA 4" 215/100
ELECTRA 4" 15/100
PRÍKON
1 100 W
1 100 W
1 500 W
1 500 W
2 200 W
2 200 W
3 000 W
3 000 W
NAPÄTIE
230-400 V
230-400 V
230-400 V
230-400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
PRIETOK
4 000 l / hod
4 000 l / hod
4 000 l / hod
4 000 l / hod
9 000 l / hod
9 000 l / hod
12 600 l / hod
12 600 l / hod
DOPRAVNÁ VÝŠKA PRIEMER ČERPADLA
72 m
1,5 m
72 m
25 m
115 m
1,5 m
115 m
25 m
85 m
1,5 m
85 m
25 m
100 m
1,5 m
100 m
25 m
CENA [€]
238,06
287,18
276,78
336,29
347,05
422,90
410,15
472,01
17.1 . 6 . T L A K O V É N Á D O B Y
17.1. 6 .1. S U B S Y S T E M
SUBSYSTEM
Zostava domácej vodárne pre ponorné čerpadlo. Sada príslušenstva pre stavbu domácej
vodárne s ponorným čerpadlom vo vyhotovení 230 V alebo 400 V. Sada obsahuje: tlakovú
nádobu (od 24 l do 100 l), tvarovku, tlakový spínač, spätná klapka, manometer, flexibilná
pripojovacia hadica.
TYP
SUBSYSTEM 24 l
SUBSYSTEM 35 l
SUBSYSTEM 50 l
SUBSYSTEM 60 l
SUBSYSTEM 80 l
SUBSYSTEM 100 l
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
TLAKOVÁ NÁDOBA
24 l
35 l
50 l
60 l
80 l
100 l
514
CENA [€]
56,41
70,51
99,66
116,58
133,81
170,79
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 .1 . P O N O R N É D R E N Á Ž N E Č E R P A D L Á
17. 2 .1.1. U N I L I F T C C
UNILIFT CC
vyhotovenie kompozit/nehrdzavejúca oceľ, s elektromotorom 1 x 220-230 V, 50 Hz, chlad. plášťom prípojka
Rp11/4’’, 1’’ alebo 1 1/4 AG, skáblom 10 m a zástrčkou Schuko, priechodnosť 10 mm.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
96280965
UNILIFT CC 5 M1
96280966
UNILIFT CC 5 A1
96280967
UNILIFT CC 7 M1
96280968
UNILIFT CC 7 A1
96280969
UNILIFT CC 9 M1
96280970
UNILIFT CC 9 A1
M1 - bez plaváka, A1 - s plavákom
NAPÄTIE [V], 50 Hz
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
VÝKON MOTORA P2 [kW] MENOVITÝ PRÚD In [A] DĹŽKA KÁBLA PLÁVÁK
0,24
1,1
10
nie
0,24
1,1
10
áno
0,38
1,7
10
nie
0,38
1,7
10
áno
0,78
3,7
10
nie
0,78
3,7
10
áno
CENA [€]
157,20
168,70
185,90
195,50
237,60
252,90
17. 2 .1. 2 . U N I L I F T K P
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
NAPÄTIE [V], 50 Hz VÝKON MOTORA P2 [kW] MENOVITÝ PRÚD In [A] DĹŽKA KÁBLA PLÁVÁK
011H1300
UNILIFT KP 150 M1
1 x 220-230 V
0,30
1,3
10
nie
011H1600
UNILIFT KP 150 A1
1 x 220-230 V
0,30
1,3
3*
áno
011H1800
UNILIFT KP 150 A1
1 x 220-230 V
0,30
1,3
10
áno
012H1300
UNILIFT KP 250 M1
1 x 220-230 V
0,50
2,2
10
nie
012H1600
UNILIFT KP 250 A1
1 x 220-230 V
0,50
2,2
3*
áno
012H1800
UNILIFT KP 250 A1
1 x 220-230 V
0,50
2,2
10
áno
013N1300
UNILIFT KP 350 M1
1 x 220-230 V
0,70
3,2
10
nie
013N1600
UNILIFT KP 350 A1
1 x 220-230 V
0,70
3,2
3*
áno
013N1800
UNILIFT KP 350 A1
1 x 220-230 V
0,70
3,2
10
áno
* určené pre inštaláciu do Liftaway, M1 - bez plaváka, A1 - s plavákom
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
515
CENA [€]
231,80
231,80
246,90
274,20
274,20
287,20
348,80
346,80
371,90
17. Č E R PA D L Á
UNILIFT KP
vyhotovenie nehrdzavejúca oceľ s elektromotorom 1 x 220-230 V, 50 Hz, prípojka Rp 11/4’’, so zástrčkou Schuko,
priechodnosť 10 mm.
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 2 . P O N O R N É K A L O V É Č E R P A D L Á
17. 2 . 2 .1. U N I L I F T A P 3 5
Čerpadlá na znečistené vody, z nehrdzavejúcej ocele, výtlačné hrdlo Rp 1 1/2 vertikálne
Čerpadlá s priechodnosťou 35 mm, (čerpadlá s dĺžkou kábla 3 m určené pre Liftway) alebo 10 m.
Otáčky 2 900 t/min., A1 s plavákovým čerpadlom.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
NAPÄTIE [V],
50 Hz
PRÍKON/VÝKON MENOVITÝ ZÁSTRČKA DĹŽKA SPÍNACIA
KÁBLA [m] SKRINKA
MOT. Pv/Pz [kW] PRÚD In [A]
PLÁVÁK CENA [€]
96001796
UNILIFT AP 35.40.06.1.V
1 x 230 V
0,90/0,60
4
Schuko
10
nie
nie
96001777
UNILIFT AP 35.40.06.A1.V
1 x 230 V
0,90/0,60
4
Schuko
3
nie
áno
502,00
517,10
96010982
UNILIFT AP 35.40.06.A1.V
1 x 230 V
0,90/0,60
4
Schuko
10
nie
áno
558,40
96000169
UNILIFT AP 35.40.06.3.V
3 x 400 V
0,90/0,60
1,6
–
10
nie
nie
484,80
96023875
UNILIFT AP 35.40.06.A3.V
3 x 400 V
0,90/0,60
1,6
CEE
10
áno
áno
614,90
96001672
UNILIFT AP 35.40.08.1.V
1 x 230 V
1,20/0,70
5,5
Schuko
10
nie
nie
549,30
96001897
UNILIFT AP 35.40.08.A1.V
1 x 230 V
1,20/0,70
5,5
Schuko
3
nie
áno
565,50
96010983
UNILIFT AP 35.40.08.A1.V
1 x 230 V
1,20/0,70
5,5
Schuko
10
nie
áno
591,70
96001718
UNILIFT AP 35.40.08.3.V
3 x 400 V
1,10/0,70
2
–
10
nie
nie
530,20
96023876
UNILIFT AP 35.40.08.A3.V
3 x 400 V
1,10/0,70
2
CEE
10
áno
áno
665,30
17. 2 . 2 .1. U N I L I F T A P 12
Čerpadlá na znečistenie vody, z nehrdzavejúcej ocele.
Čerpadlá s priechodnosťou 12 mm, káblom 3 m (čerpadlá s dĺžkou kábla 3 m určené pre Liftway) alebo 10 m.
Výtlačné hrdlo Rp 1 1/2 alebo Rp 2 vertikálne. Otáčky 2 900 t/min., A1 s plavákovým čerpadlom.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
NAPÄTIE [V],
50 Hz
PRÍKON/VÝKON MENOVITÝ ZÁSTRČKA DĹŽKA SPÍNACIA
MOT. Pv/Pz [kW] PRÚD In [A]
KÁBLA [m] SKRINKA
PLÁVÁK CENA [€]
96011016
UNILIFT AP 12.40.04.1
1 x 230 V
0,70/0,40
3
Schuko
10
nie
nie
434,50
96011017
UNILIFT AP 12.40.04.A1
1 x 230 V
0,70/0,40
3
Schuko
3
nie
áno
444,50
470,80
96011018
UNILIFT AP 12.40.04.A1
1 x 230 V
0,70/0,40
3
Schuko
10
nie
áno
96011024
UNILIFT AP 12.40.04.3
3 x 400 V
0,70/0,40
1,2
–
10
nie
nie
419,30
96023871
UNILIFT AP 12.40.04.A3
3 x 400 V
0,70/0,40
1,2
CEE
10
áno
áno
554,40
96001720
UNILIFT AP 12.40.06.1
1 x 230 V
0,90/0,60
4,4
Schuko
10
nie
nie
453,60
96001735
UNILIFT AP 12.40.06.A1
1 x 230 V
0,90/0,60
4,4
Schuko
3
nie
áno
466,80
96010979
UNILIFT AP 12.40.06.A1
1 x 230 V
0,90/0,60
4,4
Schuko
10
nie
áno
500,00
96001652
UNILIFT AP 12.40.06.3
3 x 400 V
0,90/0,60
1,6
–
10
nie
nie
438,50
96023872
UNILIFT AP 12.40.06.A3
3 x 400 V
0,90/0,60
1,6
CEE
10
áno
áno
586,70
96001869
UNILIFT AP 12.40.08.1
1 x 230 V
1,30/0,80
5,9
Schuko
10
nie
nie
506,00
96001798
UNILIFT AP 12.40.08.A1
1 x 230 V
1,30/0,80
5,9
Schuko
3
nie
áno
523,20
96010980
UNILIFT AP 12.40.08.A1
1 x 230 V
1,30/0,80
5,9
Schuko
10
nie
áno
552,40
96001791
UNILIFT AP 12.40.08.3
3 x 400 V
1,20/0,80
2,1
–
10
nie
nie
486,90
96023873
UNILIFT AP 12.40.08.A3
3 x 400 V
1,20/0,80
2,1
CEE
10
áno
áno
614,90
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
516
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 2 . P O N O R N É K A L O V É Č E R P A D L Á
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
NAPÄTIE [V], PRÍKON/VÝKON MENOVITÝ ZÁSTRČKA DĹŽKA SPÍNACIA
50 Hz
MOT. Pv/Pz [kW] PRÚD In [A]
KÁBLA [m] SKRINKA
96001958 *
UNILIFT AP 12.50.11.1
1 x 230 V
1,70/1,10
8,5
Schuko
10
nie
96001965 *
UNILIFT AP 12.50.11.A1
1 x 230 V
1,70/1,10
8,5
Schuko
3
nie
96010981 *
UNILIFT AP 12.50.11.A1
1 x 230 V
1,70/1,10
8,5
Schuko
10
nie
96001975 *
UNILIFT AP 12.50.11.3
3 x 400 V
1,70/1,20
3,2
–
10
nie
96023874 *
UNILIFT AP 12.50.11.A3
3 x 400 V
1,70/1,20
3,2
CEE
10
áno
Poznámka: * výtlačné hrdlo Rp 2, ostatné typy výtlačné hrdlo Rp 1 1/2
PLÁVÁK CENA [€]
nie
áno
áno
nie
áno
713,70
734,80
770,10
689,50
824,50
17. 2 . 3 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
17. 2 . 3 .1. S P O
OBJEDNÁVACIE Č.
96587112
96587113
96587114
96587115
96587117
96587118
96587119
96587131
96587132
96587133
96587134
96587135
96587136
96587137
TYP
SPO 3-40
SPO 3-50
SPO 3-65
SPO 3-75
SPO 5-45
SPO 5-55
SPO 3-70
SPO 3-40 A
SPO 3-50 A
SPO 3-65 A
SPO 3-75 A
SPO 5-45 A
SPO 5-55 A
SPO 5-70 A
NAPÄTIE [V], 50 Hz
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
VÝKON MOTORA P2 [kW]
0,75
0,75
1,00
1,20
0,75
1,00
1,20
0,75
0,75
1,00
1,20
0,75
1,00
1,20
DĹŽKA KÁBLA [m]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ZÁSTRČKA
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
PLÁVÁK
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
CENA [€]
483,80
492,90
530,20
567,60
492,90
530,20
567,60
502,00
511,10
549,30
588,70
511,10
549,30
588,70
DĹŽKA KÁBLA [m]
20
20
20
20
20
20
20
ZÁSTRČKA
–
–
–
–
–
–
–
PLÁVÁK
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
CENA [€]
475,80
484,80
521,10
550,40
484,80
521,10
550,40
SPO so sacím sitom. Trojfázové 3 x 380-415 V, -6%/+6%, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
96587138
96587139
96587150
96587151
96587153
96587154
96587155
TYP
SPO 3-40
SPO 3-50
SPO 3-65
SPO 3-75
SPO 5-45
SPO 5-55
SPO 5-70
NAPÄTIE [V], 50 Hz
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 V
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VÝKON MOTORA P2 [kW]
0,75
0,75
1,00
1,20
0,75
1,00
1,20
517
17. Č E R PA D L Á
SPO so sacím sitom. Jednofázové 1 x 220-240 V, -6%/+6%, 50 Hz.
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 3 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
SPO so základovou doskou. Jednofázové 1 x 220-240 V, -6%/+6%, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
96587223
96587227
96587229
96587230
96587246
96587247
96587248
96587249
96587250
96587251
96587253
96587254
96587259
96587261
96587263
96587265
TYP
SPO 3-50 B
SPO 3-65 B
SPO 5-55 B
SPO 5-70 B
SPO 3-50 C
SPO 3-65 C
SPO 5-55 C
SPO 5-70 C
SPO 3-50 B
SPO 3-65 B
SPO 5-55 B
SPO 5-70 B
SPO 3-50 C
SPO 3-65 C
SPO 5-55 C
SPO 5-70 C
NAPÄTIE [V], 50 Hz
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
1 x 220-240 V
VÝKON MOTORA P2 [kW]
0,75
1,00
1,00
1,20
0,75
1,00
1,00
1,20
0,75
1,00
1,00
1,20
0,75
1,00
1,00
1,20
DĹŽKA KÁBLA [m]
4
4
4
4
4
4
4
4
20
20
20
20
20
20
20
20
ZÁSTRČKA
–
–
–
–
–
–
–
–
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
PLÁVÁK
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
CENA [€]
539,30
578,60
578,60
616,90
560,40
597,70
597,70
639,10
575,60
614,90
614,90
652,20
595,80
633,00
633,00
672,40
SPO so základovou doskou. Trojfázové 3 x 380-415 V, -6%/+6%, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
NAPÄTIE [V], 50 Hz VÝKON MOTORA P2 [kW] DĹŽKA KÁBLA [m] ZÁSTRČKA
PLÁVÁK CENA [€]
96587273
SPO 3-50 B
3 x 380-415 V
0,75
4
nie
539,30
96587278
SPO 3-65 B
3 x 380-415 V
1,00
4
–
nie
577,50
96587279
SPO 5-55 B
3 x 380-415 V
1,00
4
–
nie
577,50
96587280
SPO 5-70 B
3 x 380-415 V
1,2
4
–
nie
604,80
Poznámka: Pri označení TYP „bez označenia” so sacím sitom, bez plaváka, „A” so sacím sitom, s plavákom, „B” so základnou doskou, bez plaváka, „C” so základnou
doskou s plavákom
17. 2 . 3 . 2 . S Q E
Komplet pre udržovanie konštantného tlaku vr. čerpadla
skladá sa z: ponorného čerpadla SQE s plochým ponorným káblom 3 X1,5 mm2, s 20 káblovými
úchytkami na upevnenie kábla na výtlačné potrubie. Membránová tlaková nádoba 8/10 s tlakovým
snímačom 0-6 barov.
OBJEDNÁVACIE Č.
96524505
96524506
96524507
965245002
96524501
96524508
96524509
96524503
TYP
SQE 2-55
SQE 2-65
SQE 2-115
SQE 3-65
SQE 3-65
SQE 3-105
SQE 5-50
SQE 5-70
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
DĹŽKA KÁBLA [m]
40
60
80
20
40
80
40
40
518
CENA [€]
1 280,20
1 751,90
1 938,40
1 538,20
1 571,50
1 951,50
1 693,40
1 710,50
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 3 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
OBJEDNÁVACIE Č.
96524421
96524428
96524429
96524442
96524423
96524430
96524431
96524432
96524433
96524434
96524436
96524435
96524443
96524444
96524426
96524427
96524476
96524437
96524438
96524439
96524440
96524445
96524446
96524447
96524448
96524441
96524449
96524450
96524451
96524452
96524453
TYP
SQ 1-65
SQ 1-80
SQ 1-80
SQ 1-140
SQ 2-35
SQ 2-55
SQ 2-55
SQ 2-55
SQ 2-55
SQ 2-70
SQ 2-70
SQ 2-70
SQ 2-85
SQ 2-85
SQ 3-40
SQ 3-40
SQ 3-40
SQ 3-55
SQ 3-55
SQ 3-65
SQ 3-65
SQ 3-80
SQ 3-80
SQ 3-95
SQ 3-105
SQ 5-35
SQ 5-50
SQ 5-50
SQ 5-60
SQ 5-70
SQ 7-40
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 50 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 70 m ponorného plochého kábla 3 x 2,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 10 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 60 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 60 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 80 m ponorného plochého kábla 3 x 2,5 mm2, kompletné prepojenie
s 40 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 80 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 40 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 50 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 70 m ponorného plochého kábla 3 x 2,5 mm2, kompletné prepojenie
s 80 m ponorného plochého kábla 3 x 4 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 30 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
s 15 m ponorného plochého kábla 3 x 1,5 mm2, kompletné prepojenie
519
CENA [€]
819,50
987,80
1 065,50
1 425,30
708,70
727,80
747,90
806,40
925,30
877,00
1 074,50
994,90
1 003,00
1 320,50
719,70
778,20
na dopyt
816,50
877,00
962,70
1 003,00
1 158,10
1 213,60
1 295,20
1 485,50
816,50
904,10
982,70
1 194,40
1 228,80
1 207,60
17. Č E R PA D L Á
17. 2 . 3 . 3 . S Q
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 3 . P O N O R N É T L A K O V É Č E R P A D L Á
17. 2 . 3 . 4 . V O D Á R E N S K Y S E T
Kompletná zostava, ktorá je pripravená k okamžitému pripojeniu na systém rozvodov vody. Zostava obsahuje tlakovú nádobu, tlakový spínač, manometer a päťcestnú armatúru.
OBJEDNÁVACIE Č.
96974532
96974525
96974521
OBJEM [l]
24
50
100
MAXIMÁLNY TLAK [bar]
6
6
6
ROZMER PRIPOJENIA
DN 25 (1’’)
DN 25 (1’’)
DN 25 (1’’)
CENA [€]
73,00
159,00
257,00
17. 2 . 4 . O D S T R E D I V É Č E R P A D L O
17. 2 . 4 .1. J P – S A M O N A S Á VA C I E Č E R PA D L O
Horizontálne, jednostupňové odstredivé samonasávacie čerpadlá.
Pre napätie 1 x 220-230V sa JP 5 a JP 6 dodáva s 1,5 m prívodným káblom a zástrčkou SCHUKO.
Pre napätie 3 x 380-415V sa JP 5 a JP 6 dodáva bez prívodného kábla a zástrčky.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
46711202
46711211
46811202
46831211
JP 5
JP 5
JP 6
JP 6
NAPÄTIE [V]
50 Hz
1 x 220-230 V
3 x 380-415 V
1 x 220-230 V
3 x 380-415 V
VÝKON MOTORA
P2 [kW]
0,775
0,775
1,350
1,350
MAX. PRIETOK
[m3/h]
3,5
3,5
4,5
4,5
MAX. DOPRAVNÁ
VÝŠKA [m]
40
40
48
48
PRÍPOJKA
CENA [€]
G1
G1
G1
G1
249,00
239,90
311,40
309,50
17. 2 . 5 . D O M Á C E V O D Á R N E
17. 2 . 5 .1. M Q - D O M Á C A V O D Á R E Ň
MQ 3-25 – Automatická vodáreň s viacstupňovým samonasávacím čerpadlom s integrovaným riadením
a membránovou nádobou.
MQ 3-35 – Integrovaná ochrana proti chodu čerpadla nasucho s automatickým opätovným uvedením
do prevádzky.
MQ 3-45 – Integrovaný komplet so spätným ventilom a zástrčkou Schuko.
OBJEDNÁVACIE Č.
96515520
96515412
96515415
TYP
NAPÄTIE [V]
50 Hz
VÝKON MOTORA
P2 [kW]
MAX. PRIETOK
[m3/h]
MAX. DOPRAVNÁ
VÝŠKA [m]
PRÍPOJKA
CENA [€]
MQ 3-25
MQ 3-35
MQ 3-45
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
1 x 220-230 V
0,600
0,850
1,000
3,4
4,0
4,0
23
36
44
G1
G1
G1
453,60
471,70
495,00
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
520
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 5 . D O M Á C E V O D Á R N E
17. 2 . 5 . 2 . H Y D R O J E T
Hydrojet JP 5/24 L – Domáca vodáreň obsahuje JP 5 s 24 l nádobou, všetko pripravené k okamžitej prevádzke.
Hydrojet JP 6/24 L – Domáca vodáreň obsahuje JP 6 s 24 l nádobou, všetko pripravené k okamžitej prevádzke.
Hydrojet JP 5/50 L – Domáca vodáreň obsahuje JP 5 s 50 l nádobou, všetko pripravené k okamžitej prevádzke.
Hydrojet JP 6/60 L – Domáca vodáreň obsahuje JP 6 s 60 l nádobou, všetko pripravené k okamžitej prevádzke.
Hydrojet JP 6/80 L – Domáca vodáreň obsahuje JP 6 s 80 l nádobou, všetko pripravené k okamžitej prevádzke.
OBJEDNÁVACIE Č.
96973886
4661BPBE
96972714
4661BQBE
97518627
TYP
Hydrojet JP 5/24 L
Hydrojet JP 6/24 L
Hydrojet JP 5/50 L
Hydrojet JP 6/60 L
Hydrojet JP 6/80 L
NAPÄTIE [V] VÝKON MOTORA
50 Hz
P2 [kW]
1 x 220-230 V
0,775
1 x 220-230 V
1,350
1 x 220-230 V
0,775
1 x 220-230 V
1,350
1 x 220-230 V
1,350
MAX. PRIETOK
[m3/h]
3,0
4,0
3,0
4,0
4,0
MAX. DOPRAVNÁ
VÝŠKA [m]
40
48
40
48
48
PRÍPOJKA
CENA [€]
G1
G1
G1
G1
G1
418,40
476,70
529,20
587,70
599,80
17. 2 . 6 . P R E Č E R P Á V A C I E Z A R I A D E N I A
17. 2 . 6 .1. S O L O L I F T + W C
OBJEDNÁVACIE Č.
96176909
96176910
96176911
96176912
96176914
TYP
SOLOLIFT + WC
SOLOLIFT + WC-1
SOLOLIFT + WC-3
SOLOLIFT + CWC-3
SOLOLIFT + PWC-3
PRÍKON P1 [KW]
0,40
0,40
0,40
0,35
0,67
MENOVITÝ PRÚD In [A] ROZMER š x h x v [mm]
1,8
510 x 189 x 290
1,8
510 x 189 x 290
1,8
510 x 189 x 290
1,6
532 x 138 x 298
3,1
529 x 172 x 271
17. Č E R PA D L Á
Malá kompletná čerpacia stanica s rezacím zariadením. Vhodné na pripojenie 1 x WC, pri Sololift + WC-1:
ďalšie 1 pripojenie (napr. umývadlo), pri Sololift + WC-3 a PWC-3: ďalšie 3 pripojenia (napr. umývadlo, bidet a sprcha). Stanica Sololift + PWC-3 je vybavená výkonným motorom pre ťažké prevádzkové podmienky.
Pre Sololift + CWC-3: vhodné pre pripojenie závesného WC + ďalšie 3 pripojenia (napr. umývadlo, bidet, sprcha).
Možnosť pripojenia potrubia s priemerom 23, 25, 28 a 32 mm, s 1,2 m káblom.
Stanica v kompletne zmontovanom stave, vrátane kábla a zástrčky Schuko, ako aj tlakového spínača na
zaistenie bezporuchovej automatickej prevádzky.
Max. teplota kvapaliny 40 °C. Napätie 1 x 230-240 V, 50 Hz.
CENA [€]
563,50
578,60
650,10
662,20
908,20
SOLOLIFT + C-3
Čerpacie zariadenie na odčerpanie odpadových vôd (bez fekálií - nie pre WC) zo spŕch, pračiek, umývačiek a umývadiel.
Možnosť pripojenia potrubia s priemerom 23, 25, 28 a 32 mm, s 1,2 m káblom. Na okamžité použitie pre postavenie
na podlahu, s 3 kusmi hrdiel pripojenia DN 40.
Max. teplota kvapaliny 70 °C (krátkodobo). Napätie 1 x 230-240 V, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
96176913
TYP
SOLOLIFT + C-3
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRÍKON P1 [KW]
0,30
521
MENOVITÝ PRÚD In [A] ROZMER š x h x v [mm]
1,5
532 x 138 x 298
CENA [€]
578,60
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 6 . P R E Č E R P Á V A C I E Z A R I A D E N I A
SOLOLIFT + D-3
Čerpacie zariadenie na odčerpanie odpadových vôd (bez fekálií - nie pre WC) zo spŕch a umývadiel v stiesnených priestoroch. Možnosť pripojenia potrubia s priemerom 23 a 32 mm, s 1,2 m káblom a zástrčkou. Na okamžité použitie pre postavenie na podlahu, s 3 kusmi hrdiel pripojenia DN 40.
Max. teplota kvapaliny 40 °C. Napätie 1 x 230-240 V, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
96176915
TYP
SOLOLIFT + D-3
PRÍKON P1 [KW]
0,27
MENOVITÝ PRÚD In [A] ROZMER š x h x v [mm]
1,35
296 x 162 x 144
CENA [€]
547,40
17. 2 . 6 . 2 . L I F T AWAY
LIFTAWAY C
Čerpacie zariadenie na odčerpanie vody zo suterénnych priestorov (nie pre WC). Zariadenie je pripravené na pripojenie čerpadla na odčerpanie mierne znečistených vôd UNILIFT KP 150-A1 alebo UNILIFT KP 250-A1 resp. Unilift
KP 150-S1 alebo KP 250-S. Vrátane spätnej klapky, elastickej priechodky s hadicovou sponou pre výtlak s priemerom 40 mm, vedenie plavákového spínača. Materiál na upevnenie zariadenia k podlahe, prípadne na zavesenie
na stenu a gumové pätky. Prívodné skrutkovania sú uzavreté viečkami. Max. teplota kvapaliny 70 °C (krátkodobo).
Čerpadlo UNILIFT KP resp. Unilift KP-S je potrebné objednať zvlášť.
OBJEDNÁVACIE Č.
96003985
TYP
Liftaway C
ROZMER š x h x v [mm]
405 x 275 x 340
CENA [€]
242,90
LIFTAWAY B
Čerpacie zariadenie na odčerpanie vody zo suterénnych priestorov (nie pre WC). Zariadenie je pripravené na pripojenie čerpadla na čerpanie mierne znečistených vôd UNILIFT KP 150-A1, UNILIFT KP 250-A1 alebo na pripojenie čerpadiel na odpad. vody Unilift AP 12.40.04 A1. Šachta obsahuje teleskopický nástavec s pachovým uzáverom. Zostava
na pripojenie čerpadiel UNILIFT KP alebo UNILIFT AP 12 pozostáva zo spätnej klapky, ,výtlačného potrubia, priechodky stenou, výtlačného hrdla, a pružnej priechodky a výtlačným potrubím. Max. teplota kvapaliny 70 °C (krátkodobo).Čerpadlo UNILIFT KP alebo Unilift AP 12 je potrebné objednať zvlášť
OBJEDNÁVACIE Č.
96003974
TYP
Liftaway B
POPIS
pre UNILIFT KP
96003975
Liftaway B
pre UNILIFT AP 12
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
522
ROZMER š x h x v [mm]
500 x 770
CENA [€]
693,50
500 x 770
719,70
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 6 . P R E Č E R P Á V A C I E Z A R I A D E N I A
17. 2 . 6 . 3 . C O N L I F T / C O N L I F T L
Čerpacie zariadenie k automatickému čerpaniu kondenzátu z kondenzačných kotlov, chladiacich a klimatizačných
zariadení. Napätie 1 x 230 V, 50 Hz
Conlift: Pripravené k pripojeniu s káblom a zástrčkou Schuko, s integrovaným dynamickým tlakovým spínačom
pre automatické zapínanie a vypínanie, dynamický tlakový spínač výstražného zariadenia, bzučiak
a bezpečnostný prídavný spínač (dodatočné pripojenie) čerpadla.
Rozsah dodávky: 2 m kábel a zástrčka Schuko, integrovaný spätný ventil, uholník pre zabezpečenie
vztlaku, 5 m hadice a montážne konzoly a skrutky s hmoždinkami
Conlift L: Pripravené k pripojeniu s káblom a zástrčkou Schuko, s integrovaným plavákovým spínačom pre
automatické zapínanie a vypínanie a s plavákovým spínačom výstražného zariadenia.
Rozsah dodávky: 1,3 m kábel a zástrčka Schuko, integrovaný spätný ventil, 6 m tlaková hadica,
odstupňovaný adaptér prívodu (19, 32, 40 mm), adaptér predĺženia hadice, montážny
materiál, 3 zátky (pre nepoužívané prívody)
OBJEDNÁVACIE Č.
96115900
96845662
TYP
Conlift
Conlift L
PRÍKON P1 [kW]
0,08
0,06
MENOVITÝ PRÚD I0 [A]
0,7
0,5
ROZMER š x h x v [mm]
248 x 199 x 172
277 x 160 x 146
HMOTNOSŤ [kg]
2,3
2,0
CENA [€]
179,40
87,70
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
17. Č E R PA D L Á
17. 2 . 7.1. A L P H A 2
Elektronicky regulované obehové čerpadlá, jednofázové, s unikátnou patentovanou funkciou AUTOAdapt,
energetická trieda A, napätie 1 x 230 V, 50Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
95047500
ALPHA 2 25-40
95047504
ALPHA 2 25-60
95047512
ALPHA 2 32-40
95047513
ALPHA 2 32-60
95047501
ALPHA 2 25-40 A ▲
95047505
ALPHA 2 25-60 A ▲
95047508
ALPHA 2 15-40 130
95047524
ALPHA 2 15-60 130
95047503
ALPHA 2 25-40 130
95047507
ALPHA 2 25-60 130
95047502
ALPHA 2 25-40 N ■
95047506
ALPHA 2 25-60 N ■
Poznámka:
(▲) – vyhotovenie s odvzdušňovacou komorou
(■) – vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
STAVEBNÁ DĹŽKA [mm]
180
180
180
180
180
180
130
130
130
130
180
180
523
ŠTANDARDNÁ PRÍPOJKA
R1
R1
R 1 1/4
R 1 1/4
R1
R1
R 1/2
R 1/2
R1
R1
R1
R1
CENA [s]
241,00
261,10
261,10
281,30
261,10
291,30
241,00
261,10
241,00
261,10
423,40
483,80
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
17. 2 . 7. 2 . M A G N A ( D )
Elektronicky regulované obehového čerpadlá, jednofázové, možnosť komunikácie, unikátna patentovaná
funkcia AUTOAdapt, energetická trieda A (okrem typov UPED 80 – 120 FZ, kde je energetická trieda B),
napätie 1 x 230 V, 50 Hz.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
STAVEBNÁ DĹŽKA [mm] ŠTANDARDNÁ PRÍPOJKA
PRÍRUBA
CENA [s]
96817929
MAGNA 25-40
180
R1
nie
413,30
96281022
MAGNA 25-60
180
R1
nie
534,20
96281015
MAGNA 25-100
180
R1
nie
602,80
96817952
MAGNA 32-40
180
R 1 1/4
nie
478,80
96281023
MAGNA 32-60
180
R 1 1/4
nie
571,60
96281016
MAGNA 32-100
180
R 1 1/4
nie
614,90
96281018
MAGNA 32-100 F
220
DN 32
PN 06/10
665,30
96513625
MAGNA 32-120 F
220
DN 32
PN 06/10
947,50
96281019
MAGNA 40-100 F 1)
220
DN 40
PN 06/10
385,40
96513626
MAGNA 40-120 F
250
DN 40
PN 06/10
997,90
96513627
MAGNA 50-60 F
280
DN 50
PN 06/10
1 229,80
96281020
MAGNA 50-100 F 2)
240
DN 50
PN 06/10
816,50
96504872
MAGNA 50-120 F
280
DN 50
PN 06/10
1 501,90
96513628
MAGNA 65-60 F
340
DN 65
PN 06/10
1 340,60
96504873
MAGNA 65-120 F
340
DN 65
PN 06/10
1 713,60
96988410
UPE 80-120 FZ
360
DN 80
PN 06
2 268,00
96988412
UPE 80-120 FZ
360
DN 80
PN 10
2 268,00
96988414
UPE 100-120 FZ
450
DN 100
PN 06
2 520,00
96988415
UPE 100-120 FZ
450
DN 100
PN 10
2 520,00
Poznámka:
1) Stavebná dĺžka pri MAGNA 40-100 F je iná ako pri starom čerpadle UPE 40-80 F. Použite vyrovnávací kus A 40-30, obj. č. 96281076 (PN 6) alebo 96608515 (PN10).
2) Stavebná dĺžka pri MAGNA 50-100 F je iná ako pri starom čerpadle UPE 50-80 F. Použite vyrovnávací kus A 50-30, obj. č. 96281077 (PN 6) alebo 96608516 (PN10).
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
STAVEBNÁ DĹŽKA [mm]
96943201
MAGNA 25-40 N ▲
180
96943223
MAGNA 25-60 N ▲
180
96943224
MAGNA 25-100 N ▲
180
180
96817954
MAGNA 32-40 N ▲
96700323
MAGNA 32-60 N ▲
180
96281017
MAGNA 32-100 N ▲
180
220
96513643
MAGNA 32-120 F N ▲
96513644
MAGNA 40-120 F N ▲
220
96513645
MAGNA 50-60 F N ▲
280
280
96504877
MAGNA 50-120 F N ▲
96513646
MAGNA 65-60 F N ▲
340
96504877
MAGNA 65-120 F N ▲
340
220
96513629
MAGNA D 32-120 F ■
96281021
MAGNA D 40-100 F ■
220
96513640
MAGNA D 40-120 F ■
250
96513641
MAGNA D 50-60 F ■
280
280
96504874
MAGNA D 50-120 F ■
96513642
MAGNA D 65-60 F ■
340
340
96504875
MAGNA D 65-120 F ■
360
96988411
UPED 80-120 FZ ■
96988413
UPED 80-120 FZ ■
360
Poznámka: (▲) – vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele
(■) – zdvojené čerpadlá
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
524
ŠTANDARDNÁ PRÍPOJKA
R1
R1
R1
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
PRÍRUBA
nie
nie
nie
nie
nie
nie
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06
PN 10
CENA [s]
731,8
804,4
903,2
786,2
826,6
957,6
1 663,20
1 723,70
2 046,20
2 449,40
2 167,20
2 812,30
2 016,00
1 491,80
2 217,60
2 721,60
3 124,80
2 923,20
3 517,90
4 636,80
4 636,80
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
17. 2 . 7. 3 . U P S
Obehové čerpadlá s pevnými otáčkami
UPS SÉRIA 100, JEDNOFÁZOVÉ 1 x 230 V, 50 Hz.
59542500
95906400
59543000
96281384
96281432
96281483
96621354
95906429
95906480
52588336
59582500
95906401
59583000
96281390
96281435
95906409
96281494
96621355
95906442
95906458
95906500
95906483
95906420
95906462
95906486
59562502
59563000
96281387
96281491
96913060
96913085
95906439
52052044
95906448
95906489
95906422
96281368
96281471
96281371
96281372
96281376
96281424
96281476
96621356
TYP
UPS 25-20
UPS 25-25
UPS 25-30
UPS 25-40
UPS 25-50
UPS 25-60
UPS 25-70
UPS 25-80
UPS 25-100
UPS 25-120
UPS 32-20
UPS 32-25
UPS 32-30
UPS 32-40
UPS 32-50
UPS 32-55
UPS 32-60
UPS 32-70
UPS 32-80
UPS 32-80 F
UPS 32-100
UPS 32-100 F
UPS 40-50 F
UPS 40-80 F
UPS 40-100 F
UPS 25-20 A ▲
UPS 25-30 A ▲
UPS 25-40 A ▲
UPS 25-60 A ▲
UPS 25-40 N ■
UPS 25-60 N ■
UPS 25-80 N ■
UPS 32-50 FB ■
UPS 32-80 N ■
UPS 32-80 N ■
UPS 40-50 FN ■
UPS 15-40 130
UPS 15-60 130
UPS 20-40 130
UPS 20-60 130
UPS 25-40 130
UPS 25-50 130
UPS 25-60 130
UPS 25-70 130
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
220
180
220
250
250
250
180
180
180
180
180
180
180
220
180
180
250
130
130
130
130
130
130
130
130
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
DN 32
R 1 1/4
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
DN 32
R 1 1/4
R 1 1/4
DN 40
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 3/4
R1
R1
R1
R1
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
525
PRÍRUBA
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
ENERGETICKÁ
TRIEDA
F
C
D
B
B
B
C
C
C
F
F
C
D
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
F
D
C
C
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
CENA [€]
103,90
201,60
110,90
131,20
131,00
146,10
156,30
292,30
423,40
317,60
116,00
277,20
121,00
126,00
141,10
322,60
161,30
169,30
373,00
413,30
453,60
493,90
393,10
423,40
524,20
121,00
126,00
131,00
161,30
226,80
282,20
443,50
675,40
524,20
725,80
735,80
118,90
141,10
121,00
141,10
131,20
131,00
146,10
156,30
17. Č E R PA D L Á
OBJEDNÁVACIE Č.
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
59544505
UPS 25-40 K ●
180
180
59544524
UP 25-40 KU ●
59544502
UPS 25-50 K ●
180
180
59545520
UP 25-50 KU ●
59546508
UPS 25-60 K ●
180
59546510
UP 25-60 KU ●
180
95906413
UPSD 32-50
180
95906455
UPSD 32-80
180
95906416
UPSD 32-50 F
220
95906459
UPSD 32-80 F
220
95906484
UPSD 32-100 F
220
95906423
UPSD 40-50 F
250
95906465
UPSD 40-80 F
250
95906487
UPSD 40-100 F
250
Poznámka: (▲) – vyhotovenie s odvzdušňovacou komorou
(■) – vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele, bronzu
(●) – vyhotovenie na studenú vodu
vyhotovenie „N” alebo „B” na studenú vodu na vyžiadanie
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R 1 1/4
R 1 1/4
DN 32
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
PRÍRUBA
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
ENERGETICKÁ
TRIEDA
C
C
C
CENA [€]
126,00
221,80
131,00
252,00
146,10
277,20
463,70
625,00
504,00
665,30
987,80
705,60
806,40
997,90
UPS SÉRIE 100, TROJFÁZOVÉ 3 x 400 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
59542800
59544800
59545800
59546800
59582800
59584800
59585800
59586800
TYP
UPSD 25-20
UPSD 25-40
UPSD 25-50
UPSD 25-60
UPSD 32-20
UPSD 32-40
UPSD 32-50
UPSD 32-60
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
180
180
180
180
180
180
180
180
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
R1
R1
R1
R1
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
R 1 1/4
526
PRÍRUBA
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
ENERGETICKÁ
TRIEDA
F
D
D
D
F
D
D
D
CENA [€]
151,20
171,40
221,80
211,70
166,30
181,40
196,60
221,80
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
UPS séria 200, jednoduché čerpadlá, jednofázové a trojfázové, DN 32 až 100
Obehové čerpadlá radu UPS/UPSD sú vybavené integrovaným termospínačom. Základné vyhotovenie čerpadiel série 200 sa dodáva so štandardným modulom (bez interného vyhodnocovania tepelnej ochrany motora). Dodatočne je možné objednať ochranný modul/reléový modul - viď prislušenstvo.
OBJEDNÁVACIE Č.
96401733
96401771
96401837
96401870
96401897
96401915
96401942
96401977
96430299
96402004
96402035
96402053
96402101
96402134
96430300
96402177
96402227
96402258
96402278
TYP
UPS 32-30 F
UPS 32-60 F
UPS 32-120 F
UPS 40-30 F
UPS 40-60/4 F
UPS 40-60/2 F
UPS 40-120 F
UPS 40-180 F
UPS 40-185 F
UPS 50-30 F
UPS 50-60/4 F
UPS 50-60/2 F
UPS 50-120 F
UPS 50-180 F
UPS 50-185 F
UPS 65-30 F
UPS 65-60/4 F
UPS 65-60/2 F
UPS 65-120 F
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
220
220
220
250
250
250
250
250
250
280
280
280
280
280
280
340
340
340
340
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
DN 32
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
PRÍRUBA
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
ENERGETICKÁ
TRIEDA
C
C
C
D
E
C
C
D
E
D
E
C
D
D
E
D
E
C
D
CENA [€]
ENERGETICKÁ
TRIEDA
E
C
C
D
C
C
C
C
E
C
D
C
C
C
D
CENA [€]
438,50
488,80
614,90
524,20
655,20
554,40
695,50
806,40
816,50
665,30
826,60
685,40
856,80
957,60
967,70
856,80
997,90
856,80
997,90
UPS SÉRIA 200, TROJFÁZOVÉ 3 x 400 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
96401735
96401777
96401839
96401872
96401899
96401917
96401944
96401979
96430296
96402006
96402037
96402055
96402103
96402136
96430297
TYP
UPS 32-30 F
UPS 32-60 F
UPS 32-120 F
UPS 40-30 F
UPS 40-60/4 F
UPS 40-60/2 F
UPS 40-120 F
UPS 40-180 F
UPS 40-185 F
UPS 50-30 F
UPS 50-60/4 F
UPS 50-60/2 F
UPS 50-120 F
UPS 50-180 F
UPS 50-185 F
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
220
220
220
250
250
250
250
250
250
280
280
280
280
280
280
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
DN 32
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
527
PRÍRUBA
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
433,40
478,80
594,70
514,10
645,10
544,30
685,40
796,30
806,40
655,20
816,50
675,40
836,60
927,40
937,40
17. Č E R PA D L Á
UPS SÉRIA 200, JEDNOFÁZOVÉ 1 x 230 V, 50 Hz
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
96402181
96402229
96402260
96402280
96402316
96430298
96402346
96402347
96402391
96402392
96402440
96402441
96402503
96402508
TYP
UPS 65-30 F
UPS 65-60/4 F
UPS 65-60/2 F
UPS 65-120 F
UPS 65-180 F
UPS 65-185 F
UPS 80-30 F
UPS 80-60 F
UPS 80-120 F
UPS 100-30 F
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
340
340
340
340
340
340
360
360
360
360
360
360
450
450
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
PRÍRUBA
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
ENERGETICKÁ
TRIEDA
C
C
D
C
C
D
D
D
C
C
C
C
D
D
CENA [€]
836,60
977,80
836,80
977,80
1 108,80
1 088,60
1 058,40
1 038,20
1 209,60
1 260,00
1 300,30
1 330,60
1 391,00
1 421,30
UPS séria 200, jednoduché čerpadlá, jednofázové a trojfázové, DN 32 až 100 s bronzovým telesom
Obehové čerpadlá radu UPS/UPSD sú vybavené integrovaným termospínčom. Základné vyhotovenie
čerpadiel série 200 sa dodáva so štandardným modulom (bez interného vyhodnocovania tepelnej ochrany
motora). Dodatočne je možné objednať ochranný modul/reléový modul – viď prislušenstvo.
UPS SÉRIA 200 S TROJFÁZOVÝM TELESOM, JEDNOFÁZOVÉ 1 x 230 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
96401739
96401797
96401844
96401876
96401900
96401921
96401949
96401983
96402010
96402038
96402064
96402108
96402140
96402206
96402233
96402262
96402285
TYP
UPS 32-30 FB
UPS 32-60 FB
UPS 32-120 FB
UPS 40-30 FB
UPS 40-60/4 FB
UPS 40-60/2 FB
UPS 40-120 FB
UPS 40-180 FB
UPS 50-30 FB
UPS 50-60/4 FB
UPS 50-60/2 FB
UPS 50-120 FB
UPS 50-180 FB
UPS 65-30 FB
UPS 65-60/4 FB
UPS 65-60/2 FB
UPS 65-120 FB
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
220
220
220
250
250
250
250
250
280
280
280
280
280
340
340
340
340
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
DN 32
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
528
PRÍRUBA
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
ENERGETICKÁ
TRIEDA
C
C
C
D
E
C
C
D
D
E
C
D
D
E
E
D
D
CENA [€]
917,50
983,90
1 237,20
1 104,40
1 357,50
1 123,00
1 411,50
1 671,10
1 378,40
1 700,10
1 411,50
1 737,50
1 957,50
1 737,50
2 075,80
1 737,50
2 075,80
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 7. O B E H O V É Č E R P A D L Á
UPS SÉRIE 200 S TROJFÁZOVÝM TELESOM, TROJFÁZOVÉ 3 x 400 V, 50 Hz
96401741
96401808
96401846
96401878
96401902
96401923
96401951
96401985
96402012
96402040
96402072
96402110
96402142
96402208
96402235
96402264
96402287
96402320
96404907
96402356
96404916
96402401
96404924
96402445
96404933
96402527
TYP
UPS 32-30 FB
UPS 32-60 FB
UPS 32-120 FB
UPS 40-30 FB
UPS 40-60/4 FB
UPS 40-60/2 FB
UPS 40-120 FB
UPS 40-180 FB
UPS 50-30 FB
UPS 50-60/4 FB
UPS 50-60/2 FB
UPS 50-120 FB
UPS 50-180 FB
UPS 65-30 FB
UPS 65-60/4 FB
UPS 65-60/2 FB
UPS 65-120 FB
UPS 65-180 FB
UPS 80-30 FB
UPS 80-60 FB
UPS 80-120 FB
UPS 100-30 FB
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
220
220
220
250
250
250
250
250
280
280
280
280
280
340
340
340
340
340
360
360
360
360
360
360
450
450
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
DN 32
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
PRÍRUBA
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06/10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
PN 06
PN 10
ENERGETICKÁ
TRIEDA
E
C
C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
D
D
C
C
C
C
D
D
CENA [€]
875,90
983,20
1 173,10
1 052,40
1 293,30
1 069,10
1 345,10
1 590,10
1 314,00
1 619,10
1 345,10
1 652,40
1 864,10
1 652,40
1 978,20
1 652,40
1 978,20
2 266,80
2 187,80
2 219,00
2 511,70
2 644,90
2 692,70
2 623,90
2 833,50
2 864,60
17. 2 . 7. 4 . S O L A R
Obehové čerpadlá pre solárne sústavy
JEDNOFÁZOVÉ ČERPADLÁ 1 x 230 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
96817710
96705819
96817649
59508500
59544183
96817722
96817725
59546639
96817652
96817707
52588352
TYP
SOLAR 15-45 130
SOLAR 15-60 130
SOLAR 15-65 130
SOLAR 15-80 130
SOLAR 25-40 180
SOLAR 25-45 130
SOLAR 25-45 180
SOLAR 25-60 180
SOLAR 25-65 130
SOLAR 25-65 180
SOLAR 25-120 180
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
STAVEBNÁ DĹŽKA [mm]
130
130
130
130
180
130
180
180
130
180
180
529
ŠTANDARDNÁ PRÍPOJKA
R 1/2
R 1/2
R 1/2
R 1/2
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
CENA [€]
126,00
156,30
156,30
171,40
126,00
126,00
126,00
156,30
156,30
156,30
317,60
17. Č E R PA D L Á
OBJEDNÁVACIE Č.
17. 2 . G R U N D F O S
17. 2 . 8 . C I R K U L A Č N É Č E R P A D L Á
17. 2 . 8 .1. C O M F O R T
Cirkulačné čerpadlá, jednofázové 1 x 230 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
STAVEBNÁ DĹŽKA
ŠTANDARDNÁ
[mm]
PRÍPOJKA
96433883
UP 15-14 B ▲
80
R 1/2
96433884
UP 15-14 BU ▲
80
R 1/2
80
R 1/2
96433885
UP 15-14 BT ▲
96433886
UP 15-14 BUT ▲
80
R 1/2
96433887
UP 20-14 BX ■
110
R 3/4
110
R 3/4
96433888
UP 20-14 BXU ■
96433889
UP 20-14 BXT ■
110
R 3/4
110
R 3/4
96433890
UP 20-14 BXUT ■
Poznámka: (▲) – teleso s vnútorným závitom Rp 1/2
(■) – teleso so skrutkovaním G 1 1/4, uzatvárací a spätný ventil
VYHOTOVENIE
CENA [€]
126,00
166,30
166,30
206,60
151,20
191,50
191,50
221,80
s časovým spínačom
s termostatom
s časovým spínačom a termostatom
s časovým spínačom
s termostatom
s časovým spínačom a termostatom
17. 2 . 8 . 2 . U P / U P S
Cirkulačné čerpadlá série 100 na cirkuláciu teplej vody, jednofázové a trojfázové.
UP/UPS 100, (N) – Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, (B) – Z BRONZU, JEDNOFÁZOVÉ 1 x 250 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
TYP
59640506
UP 20 - 07 N
59641500
UP 20 - 15 N
59643500
UP 20 - 30 N
95906472
UP 20 - 45 N
96913060
UP 25 - 40 N
96913085
UP 25 - 60 N
95906439
UP 25 - 80 N
52052044
UP 32 - 50 FB
95906448
UP 32 - 80 N
95906489
UP 32 - 100 N
95906422
UP 40 - 50 FN
Poznámka: vyhotovenie na studenú vodu na vyžiadanie
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
150
150
150
150
180
180
180
220
180
180
250
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
R 3/4
R 3/4
R 3/4
R 3/4
R1
R1
R1
DN 32
R 1 1/4
R 1 1/4
DN 40
ENERGETICKÁ
TRIEDA
B
C
D
C
D
C
D
CENA [€]
161,30
181,40
226,80
231,80
231,80
282,20
443,50
675,40
524,20
725,80
735,80
UP/UPS 100, (N) – Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, TROJFÁZOVÉ 3 x 400 V, 50 Hz
OBJEDNÁVACIE Č.
59641800
59643800
TYP
UP 20 - 15 N
UP 20 - 15 N
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
STAVEBNÁ DĹŽKA
[mm]
150
150
ŠTANDARDNÁ
PRÍPOJKA
R 3/4
R 3/4
530
ENERGETICKÁ
TRIEDA
CENA [€]
262,10
267,10
Download

Čerpadlá - SOLIDSTAV