Chowana klawiatura
WAGA DIETETYCZNA
MODEL: TMD-103
Zawiera pełną bazę danych o 7 wartościach odżywczych
999 rodzajów żywności lub składników !
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Waga dietetyczna
Model: TMD 103
Przed użyciem prosimy przeczytać tę instrukcję
PREZENTACJA URZĄDZENIA
SZKIC
Naciśnij przycisk z tyłu
Otwiera się
automatycznie
Zamyka się
ręcznie
Klawisze
funkcji
T .
W
W
T
Platforma wagi
LCD Klawisze numeryczne
CECHY
1. Precyzyjny czujnik tensometryczny, duży wyświetlacz LCD (40,5x37 mm)
2. Kompletna baza danych z 7 wartościami odżywczymi 999 produktów:
Wartość odżywcza
kalorie
sód
białko
tłuszcz
węglowodany
cholesterol
błonnik
Jednostka
kcal
mg
g
g
g
mg
g
Kod
KCAL
SOD
PROT
FAT
CARB
CHOL
FIBR
3. Kody 999 produktów podane w dodatku na końcu instrukcji.
4. Wbudowany czujnik temperatury i czasomierz z alarmem.
5. Wskaźnik niskiego stanu baterii i przeciążenia.
6. Wyłączanie ręczne lub automatyczne (po 2 minutach)
1
DANE TECHNICZNE
1. Maksymalne obciążenie: 5 kg
2. Działka: 1 g / 0,5 oz
3. Jednostki: g, kg, oz, lb:oz
4. Zasilanie: jedna bateria alkaliczna 9 V (nie wchodzi w skład zestawu)
5. Zakres temperatury: 0-40°C; działka temperatury: 0,5°C
6. Zakres czasomierza z alarmem: 99' 59”
ELEMENTY WYŚWIETLACZA LCD
Czasomierz/temperatura
Pamięć
Kod
produktu
żywnościowego
Wartość
:Cała zawartość pamięci
:Uncja
:Niski stan baterii
:Kilogram
:Czasomierz
:Miligram
:Stopnie Celsjusza
:Funt
:Stopnie Fahrenheita
:Waga zerowa
:Ujemna wartość wagi
:Waga
:Kod wartości odżywczej
2
PRZYCISKI
Klawisze funkcji
Przycisk zasilania
ZERO Zerowanie podczas ważenia
T-SET
g/oz
WT
CLR
MC
KCAL
Ustawienie czasu alarmu
1. Konwersja jednostki wagi w trybie ważenia
2. Powrót do wyświetlania wagi produktów w trybie wartości odżywczej
3. Sprawdzenie łącznej wagi wszystkich produktów zapisanych w pamięci
Kasowanie aktualnej wartości na wyświetlaczu LCD
SOD
PROT
FAT
CARB CHOL
FIBR Kody wartości odżywczej
1. Sprawdzenie wartości odżywczej w trybie wartości odżywczej
2. Sprawdzenie łącznej wartości odżywczej przy odczycie zapisów
historycznych
Klawiatura numeryczna
0~9
Wpisanie kodu produktu lub ustawienie czasu alarmu
M+
Dodanie wartości odżywczej ważonego produktu do pamięci.
Można dodać maks. 99 pozycji.
MR
Sprawdzenie łącznej wartości odżywczej produktów zapisanej w pamięci.
Tryby pracy
Tryb ważenia
Tryb odczytywania
wartości odżywczych
WT
CA RB
Obsługa
Instalacja/wymiana baterii
1. Otwórz pokrywę wnęki
na baterię z tyłu urządzenia.
2. Podłącz nową baterię
do zatrzasków baterii 9 V
zwracając uwagę na polaryzację.
3
Tryb zapisywania
wartości odżywczych
CA RB
Tryb ważenia
WT
M ax.5 Kg/ 11lb d=1 g/ 0.05 oz
M ax .5K g/ 11 l b d=1 g/0 .0 5o z
M ax .5Kg /1 1lb d=1g / 0.05 o z
Naciśnij
aby włączyć
Wyświetla się zero
Autotest
WT
M ax . 5 K g/11 lbd=1 g/0 .0 5o z
Max.5 Kg /1 1lb d=1 g/0.0 5oz
Umieść produkt spożywczy
na platformie wagi
Naciśnij
aby wyłączyć
po zakończeniu ważenia
Zmiana jednostek wagi
A
WT
M ax .5 K g/ 11 l b d=1 g/0 .0 5 o z
Naciśnij
g/ oz
WT
kg
WT
WT
WT
WT
WT
WT
WT
WT
aby zmienić jednostkę
A. Gdy wyświetla się wartość zero
naciskaj
aby zmieniać jednostkę
wagi na g, kg, oz i lb:oz
g/ oz
WT
B
WT
kg
M ax .5 K g/ 11 l bd =1 g/ 0 .0 5 o z
Naciśnij
g/ oz
WT
aby zmienić jednostkę
B. Po umieszczeniu produktu na platformie
wagi naciskaj
aby wyświetlać
wagę porcji w różnych jednostkach
g/ oz
WT
4
Funkcja „Tara”
WT
WT
Ma x .5 K g/ 1 1l bd =1 g/ 0.0 5 oz
M ax .5 Kg / 11 lb d =1 g/0 .0 5 o z
Możliwe jest ważenie kilku kolejnych porcji bez zdejmowania produktów z wagi.
Umieść na platformie pierwszą porcję i odczytaj jej wagę. Przed dodaniem następnej
porcji naciśnij ZERO, aby wyzerować wyświetlacz LCD.
Czynności te można powtarzać.
Wpisywanie i kasowanie kodu produktu
WT
WT
WT
Ma x. 5 K g/ 1 1l bd=1g / 0.0 5 oz
M ax. 5Kg/ 1 1lb d=1g / 0.0 5 oz
Odszukaj na liście
produktów kod
ważonego produktu.
Ma x .5K g/ 11l bd=1g/0. 05oz
Wpisz trzycyfrowy kod
produktu z klawiatury
numerycznej.
MC
Naciśnij CLR
aby skasować
kod produktu i wpisać
nowy kod.
Tryb odczytywania wartości odżywczych
WT
WT
M ax.5 Kg/11 l bd=1 g/0.0 5 oz
M ax.5 K g/ 11l bd =1g/0 .05 oz
Połóż porcję produktu
na wadze
Wpisz kod produktu
S OD
M ax.5 Kg/ 1 1lb d=1g/ 0.05oz
Naciśnij SOD aby odczytać
wartość odżywczą „sód”.
Naciskając
pozostałe klawisze
kodów wartości
odżywczych
można odczytać
inne wartości
Naciśnij CARB aby odczytać
odżywcze
wartość odżywczą
K CAL
Ma x .5Kg / 11lb d=1g/0 .05 oz
CA RB
M ax .5 Kg/ 11 lb d =1 g/ 0 .0 5 o z
„węglowodany”.
5
Naciśnij KCAL aby odczytać
kaloryczną porcji.
Zapisywanie wartości odżywczych w pamięci
WT
WT
Ma x.5 Kg /1 1lb d =1 g/0.0 5o z
M ax.5K g / 11 lbd =1g/0.0 5o z
Połóż porcję produktu na wadze
Wpisz kod produktu
SO
PR OT
Max .5 K g/ 1 1l bd =1 g/ 0.0 5 oz
Naciśnij M+ aby zapisać wartości
odżywcze pierwszego produktu
do pamięci
PR OT
M ax .5K g/ 11 lb d =1g /0 .05o z
Naciśnij PROT aby odczytać wartość
odżywczą „białko” tego produktu
Zdejmij z wagi pierwszy produkt
i wpisz kod drugiego produktu
SO
PR OT
Max .5 Kg / 11 lb d =1 g/ 0.0 5 o z
Wpisz kod drugiego produktu
PR OT
Max.5 Kg /11 lb d=1 g/0.0 5o z
Połóż porcję drugiego produktu
na wadze
SO
PR OT
Max. 5Kg /1 1lb d=1g/0 .05o z
Tak samo
można zapisać
kolejne wartości
Naciśnij MR aby
odczytać sumaryczne wartości odżywcze
produktów zapisane w pamięci
PR OT
Max .5 K g/11 lbd=1 g /0 .0 5oz
S OD
O
Ma x . 5K g/ 1 1l bd=1g/ 0.05oz
Naciśnij M+ aby zapisać wartości
odżywcze drugiego produktu
do pamięci
Naciśnij SOD aby odczytać sumaryczną
wartość odżywczą „sód” produktów
zapisaną w pamięci
6
Odczytywanie dawniejszych wpisów do pamięci
WT
M ax .5K g /11 lb d=1 g/ 0 . 05o z
M ax .5 K g/ 11 l b d=1 g/0 .0 5oz
M ax .5Kg /1 1l b d=1 g / 0.05 o z
Naciśnij
CA RB
aby włączyć
Automatyczne wyszukiwanie Koniec wyszukiwania.
Wyświetla się zero
dawniejszych wpisów
SO
SO
M ax.5 Kg/ 1 1lb d=1g/ 0.05oz
WT
PR OT
SO
Ma x . 5 K g/ 1 1l bd=1g / 0.0 5 oz
Ma x .5K g /1 1l bd=1 g/0 . 05oz
Naciśnij MR aby odczytać
sumaryczne wartości odżywcze
produktów zapisane w pamięci
Przy każdym wyłączeniu wagi wartości odżywcze zapisane w pamięci mogą zostać zapamiętane.
Po ponownym włączeniu wagi można odczytać ostatnio zapisane wartości sumaryczne.
W taki sam sposób można odczytać inne
sumaryczne wartości odżywcze.
Kasowanie dawniejszych wpisów do pamięci
SO
PR OT
SO
M ax .5 Kg / 11 lb d =1 g/ 0.0 5 o z
Naciskaj
PR OT
PR OT
Ma x .5K g/ 11l bd=1g/0 .05 oz
CLR
MC
M ax .5 Kg/11 lb d=1g/ 0.05oz
Wpisy skasowane
przez 3 sekundy
Naciśnij MR aby powrócić
do trybu ważenia
Nastawianie czasomierza z alarmem
Minute
WT
WT
M ax .5K g /1 1b
l d= 1 g/0 .0 5oz
Włącz urządzenie
WT
M ax .5 K g/ 11 lb d=1 g/0 .0 5oz
Second
Ma x .5 K g/ 11 l bd =1 g/ 0 .0 5 o z
Naciśnij T-SET aby wejść
w tryb ustawiania alarmu
WT
WT
M ax .5K g / 11l bd=1 g/ 0 . 05 oz
M ax .5K g /11 lb d=1 g/ 0.0 5o z
Po zakończeniu odliczania
Naciśnij T-SET aby rozpocząć Wpisz odstęp czasu
odliczanie w dół
włączy się alarm dźwiękowy
z klawiatury numerycznej
(na 30 sekund). Aby go wyłączyć,
naciśnij dowolny klawisz.
Podczas nastawiania alarmu można nacisnąć CLR
aby skasować wpisaną wartość.
MC
Podczas odliczania można nacisnąć T-SET aby skasować ustawienie i wpisać nowe.
7
Czujnik temperatury
Wyświetla temperaturę otoczenia
WT
M ax .5K g/ 11 l b d=1 g/ 0 .0 5oz
Automatyczne wyłączanie (tryb oszczędzania baterii)
Następuje po 2
minutach bezczynności
WT
Ma x .5K g/1 1l bd=1g/0 .05 oz
M ax .5 K g/ 11 l b d=1 g/ 0 .0 5oz
Zasilanie wyłącza się automatycznie, jeżeli na wyświetlaczu przez 2 minuty jest „0”
lub ta sama wartość.
Wskaźniki
Niski poziom
naładowania baterii
WT
K CAL
WT
Przeciążenie
Ujemna wartość odżywcza lub
wejście w tryb odczytu wartości
odżywczej w czasie
wpisywania kodu produktu
Wartość odżywcza
większa niż 199999
Wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji
1. Ustaw wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od silnego pola
elektromagnetycznego.
2. Jeżeli wagi nie można włączyć, sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
3. W przypadku niedokładnego ważenia NIE demontuj wagi.
4. Waga jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym.
Należy obchodzić się z nią delikatnie.
5. Jeżeli waga ma być nieużywana przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj
wagę w chłodnym, suchym miejscu.
6. Wartości odżywcze podawane przez wagę są średnimi statystycznymi.
Mogą one różnić się od wartości rzeczywistych, jeżeli produkty żywnościowe
zawierają nietypowe składniki lub były przechowywane w specjalnych warunkach.
7. NIE UŻYWAJ wagi do celów handlowych lub medycznych.
8
LISTA ŻYWNOŚCI DLA ELEKTRONICZNEJ
WAGI DIETETYCZNEJ
Kod Nazwa żywności
PIECZYWO
Chleb, zboże, makaron i ryz
1
Rogal, zwykły
2
Rogal, z cynamonem i rodzynkami
3
Rogal, z jajkiem
4
Chleb bananowy, przepis, margaryna
5
Kasza jęczmienna, kasza perłowa,
nieugotowana
6
Biszkopty, zwykłe lub maślane, przepis,
2% mleka
7
Biszkopty, zamrożone ciasto, upieczone,
zwykłe
Chleb
8
Ziarno pszenne
9
Chleb jajeczny
10 Ciasto francuskie, wiedeńskie, zakwas
piekarski
11 Indyjskie pieczywo (naan)
12 Pieczywo włoskie
13 Zmieszane zboża, nieopieczone
14 Płatki owsiane, nieopieczone
15 Pita
16 Pumpernikiel, nieopieczony
17 Rodzynki, nieopieczone
18 Zyto, nieopieczone
19 Zyto, o niższej zawartości kalorii
20 Pszenica, nieopieczona
21 Pszenica, o niższej zawartości kalorii
22 Ryż, nieopieczony
23 Ryż, miękkie ziarna
24 Ryż, o niższej zawartości kalorii
25 Cała pszenica, nieopieczona
26 Okruchy chleba, suche, zacierane,
zwykłe, wzbogacone
27 Okruchy chleba, suche, zacierane,
doprawione, niewzbogacone
28 Nadzienie pieczywa, mieszanka sucha
Śniadanie/Baton z płatków owsianych
29 Baton śniadaniowy, zbożowe skórki
chleba, nadzienie owocowe,
beztłuszczowe
30 Baton z płatków owsianych, twardy,
zwykły
31 Baton z płatków owsianych, miękki,
bez polewy, chrupek czekoladowy
32 Baton z płatków owsianych, miękki,
bez polewy, rodzynki
33 Zbożowy baton z płatków owsianych,
owocowy
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
9
Bulgur, ugotowany
Pieczywo kukurydziane, mieszanka
Pieczywo kukurydziane, przepis,
2% mleko
Mączka kukurydziana, żółta, sucha,
całe ziarna
Mączka kukurydziana, bez kiełków,
wzbogacona
Mąka kukurydziana
Kuskus, nieugotowany
Grzanki, przyprawione
Babeczki, zwykłe, nieupieczone
Tost francuski, przepis, 2<>/<> mleko,
usmazony na margarynie
Tost francuski, zamrożony
Mąka
Mąka, wzbogacona
Mąka gryczana, całe ziarna
Ciasto lub mąka na ciasto francuskie,
wzbogacona, nieprzesiana, nakładana
łyżką
Mąka kukurydziana, masa, wzbogacona
Rosnące, wzbogacone, nieprzesiane,
nabierane łyżką
Mąka pszenna, wszystkie rodzaje użycia,
wzbogacona, przesiana, nabierana łyżką
Mąka pszenna, wszystkie rodzaje użycia,
wzbogacona, nieprzesiana, nabierana
łyżką
Maca, zwykła
Babeczki
Babeczki, borówki, gotowe
Babeczki, borówki, mieszanka
Babeczki, otręby z rodzynkami
Babeczki, Kukurydza, gotowe
Babeczki, kukurydza, mieszanka
Babeczki, otręby, gotowe
Otręby, nieugotowane
Naleśniki, zamrożone, golowe
Naleśniki, gotowa mieszanka
Naleśniki, mieszanka, 2% mleko, jaja i olej
Kruchy placek, upieczony, przepis
Kruchy placek, upieczony, zamrozony
Kruchy placek, sucharek graham
Placek, gotowy
Jabłko
Borówka
Wiśnia
Krem czekoladowy
Beza cytrynowa
Orzech pikan
Dynia
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Sajgonki, obiad
Sajgonki, hamburger lub hotdog
Słodka rolada, cynamon z rodzynkami,
gotowe
Słodka rolada, cynamon, zamrożone
ciasto, upieczone z lukrem
Ciasto taco, upieczone
Tapioka, perłowa, suszona
Opieczone ciasto francuskie, owoc
Opieczone ciasto francuskie, niska
zawartość tłuszczu
Tortilla, gotowa do pieczenia, kukurydza
Tortilla, gotowa do pieczenia, mąka
Wafle, zwykłe, przepis
Wafle, zwykłe, zamrożone, opieczone
Wafle, zwykle, niska zawartość tłuszczu
Zboża całe; twarde, zmieszane, nabierane
łyżką
Zalążki zbóż, opieczone, czyste
Płatki zbożowe, ugotowane
Grysik kukurydziany, biały
Grysik kukurydziany, żółty
Grysik kukurydziany, zwykły instant
Śmietanka zbożowa, zwyczajna
Smietanka zbożowa, szybka
Śmietanka zbożowa, Mix'n'eat, zwyczajna
Płatki owsiane, instant, wzbogacone,
zwykle
Płatki owsiane, instant, jabłka i cynamom
Płatki owsiane, instant, klonowe i brązowy
cukier
Płatki owsiane, zwyczajne, na szybko lub
instant, zwykłe, niewzbogacone
Otręby pszenne
Płatki zbożowe, gotowe do spożycia
Wszystkie otręby
Jabłkowo-cynamonowe, Cheerios
Apple Jack (chrupki jabłkowe)
Basic 4
Cap'N Crunch
Cheerios
Chex, kukurydziane
Chex, miodowo-orzechowe
Chex, wielootrębowe
Chex, ryżowe
Chex, pszeniczne
Cinnamon Life
Cocoa Krispies
Cocoa Pulls
Complete Wheat Bran (Pełne płatki
pszeniczno-otrębowe)
Płatki kukurydziane, ogólnie, razem
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
159
150
151
152
153
154
155
156
157
10
Płatki kukurydziane Kellogg's
Prażona kukurydza
Crispix
Frootloops
Frosted Flakes
Frosted Mini Wheats, zwykłe
Frosted Mini Wheats, duże
Golden Grahams
Honey Nut Cheerios
Honey Nut Cluslers
Kix
Life
Nature Valley, Granola
100% Natural Cereal, z otrębami, miodem
i rodzynkami
100% Natural Cereal, z otrębami, miodem
i rodzynkami, niska zawartość tłuszczu
Product19
Ryż dmuchany
Pszenica dmuchana
Raisin Bran, General Mills, Total
Raisin Bran, Kellogg's
Raisin Nut Bran
Rice Krispies
Shredded Wheat
Special K
Toasted Oatmeal, Quaker, Honey Nul
Razem, Całe ziarna
Wheaties
Makaron
Makaron (kolanka), wzbogacony,
ugotowany
Chow mein (chińska potrawa z mięsa,
makaronu i jarzyn) w puszce
Makaron (jajeczny), wzbogacony,
ugotowany, zwyczajny
Makaron (jajeczny), wzbogacony,
ugotowany, szpinakowy
Makaron, japoński, saba, ugotowany
Makaron, świeżo zamrożony, zwykły,
ugotowany
Makaron nitki, ugotowany, wzbogacony
Makaron nitki, z pszenicy, ugotowany
Ryż
Ryż, makaron, ugotowany
Ryż, brązowy, diugoziarnisty, ugotowany
Ryż biały diugoziarnisty, surowy
Ryż biały d/ugoziarnisty, ugotowany
Ryż biały długoziarnisty, instant
Ryż parboiled, surowy
Ryż parboiled, ugotowany
Dziki, ugotowany
158 Ciasto ryżowe, ryż brązowy, zwykły
WARZYWA
159 Kieiki lucerny, surowe
160 Karczochy, ugotowane, suszone
161 Szparagi, surowe, ugotowane, suszone
162 Szparagi, mrożone, ugotowane, suszone
163 Szparagi, puszkowane, pędy, suszone
164 Kiełki bambusa, puszkowane, suszone
Fasole
165 Kiełki fasoli, surowe
166 Kiełki fasoli, gotowane, suszone
167 Groch beżowy, surowy, gotowany, suszony
168 Groch beżowy, mrożony,
gotowany, suszony
169 lima, Ford Hooks, mrożone,
gotowane, suszone
170 Lima, młoda, mrożona, gotowana,
suszona
171 Fasola szparagowa, zielona, surowa,
gotowana, suszona
172 Fasola szparagowa, żółta, surowa,
gotowana, suszona
173 Fasola szparagowa, zielona, mrożona,
gotowana, suszona
172 Fasola szparagowa, żółta, mrożona,
gotowana, suszona
175 Fasolka szparagowa, zielona,
puszkowana, suszona
176 Fasolka szparagowa, żółta, puszkowana,
suszona
Buraki
177 Plasterki, gotowane, suszone
178 Całe, gotowane, suszone
179 Plasterki, z puszki, suszone
179 Całe, z puszki, suszone
181 Botwinka, liście i łodygi, gotowane,
suszone
Brokuły
182 Surowe, siekane lub pokrojone w kostkę
183 Surowe, pędy
184 Surowe, część kwiatowa
185 Surowe, gotowane, suszone, siekane
186 Mrożone, suszone, siekane
187 w sosie serowym, mrożone
188 Brukselka, mrożona, gotowana, suszona
188 Brukselka, surowa, gotowana, suszona
190 Kapusta, surowa, szatkowana
191 Kapusta gotowana
Kapusta pekińska, poszatkowana,
gotowana, suszona
192 Pak choi lub bok choi
193 Kapusta napa
194 Kapusta, czerwona, surowa, szatkowana
195 Kapusta włoska, surowa, szatkowana
Marchew
196 Sok z marchwi, puszkowany
197 Surowa
198 Młoda
199 Surowa, gotowana, siekana, suszona
200 Mrożona, gotowana, siekana, suszona
Kalafior
201 Surowy
202 Surowy, gotowany, suszony
203 Mrożony; gotowany, osuszony
Seler
204 Seler surowy, łodyga
205 Seler, kawałki, plasterki
206 Seler, gotowany, osuszony bez soli
207 Szczypior, surowy, posiekany
208 Kolendra, surowa
209 Boćwina, surowa
210 Surówka z białej kapusty
211 Kapusta włoska, gotowana, osuszona,
posiekana, surowa
212 Kapusta włoska, mrożona, gotowana,
osuszona, posiekana
Kukurydza, słodka, żółta
(gotowana i osuszona)
213 Surowa, ziarna na kolbie
214 Mrożona, ziarna na kolbie
215 Ziarna
216 Puszkowana, krem
217 Puszkowana, całe ziarna
218 Kukurydza, słodka, biała, gotowana,
osuszona
219 Ogórek, obrany
220 Ogórek, z skórką
221 liście mniszka lekarskiego gotowany,
osuszony
222 Koper, surowy
223 Bakłażan, gotowany, osuszony
224 Cykoria, także escarole, surowa, małe
kawałki
225 Czosnek, surowy
226 Liście winogron, puszkowane
227 Korzeń imbiru, surowy
228 Koper, cebulka, surowa
229 Srodki palm, puszkowane
230 Karczoch jerozolimski, surowy, krojony
231 Kapusta włoska, gotowana, osuszona,
posiekana, surowa
232 Kapusta włoska, mrożona, gotowana,
osuszona, posiekana
233 Kalarepa, gotowana, osuszona, pokrojona
11
234 Por, cebulka i liście, posiekane,
pokrojone, gotowane, osuszone
235 Sałata, surowa (zwykła)
236 Sałata lodowa, liść
237 Sałata lodowa
238 Sałata włoska, liść
239 Sałata włoska, kawałki, porwana
240 Sałata rzymska, liść wewnętrzny
241 Sałata rzymska, kawałki, porwana
Grzyby
242 Surowe
243 Gotowane, osuszone
244 Puszkowane, osuszone
245 Shitake, gotowane
246 Shitake, suszone
247 Gorczyca, część zielona,
gotowana, osuszona
248 Róża chińska, surowa, siekana,
gotowana. osuszona
249 Róża chińska, mrożona, siekana.
gotowana, osuszona
Cebule
250 Surowa
251 Surowa. gotowana. osuszona
252 Odwodnione płatki
253 Szczypiorek, surowy
254 Pietruszka, surowa
255 Pasternak, siekany, gotowany, osuszony
256 Groszek, jadalna otoczka, surowy:
gotowany, osuszony
257 Groszek, jadalna otoczka, mrożony;
gotowany, osuszony
258 Groszek, zielony, puszkowany, suszony
259 Groszek, zielony, mrożony, gotowany,
osuszony
Papryka
260 Banan, surowy
261 Ostry chili, surowy zielony
261 Ostry chili, surowy czerwony
263 Papryka ostra jalapeno, puszkowana,
krojona, cała, w płynie
264 Papryka słodka, surowa, zielona, siekana
265 Papryka słodka, surowa, czerwona,
siekana
266 Papryka słodka, gotowana, osuszona,
siekana, zielona
267 Papryka słodka, gotowana, osuszona,
siekana, czerwona
268 Ziele angielskie, puszkowane
269 Marynata, ogórek, koper
270 Marynata, przysmak, słodka
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
12
Ziemniaki
Pieczone w mundurkach
Pieczone, bez mundurków
Pieczone, sama skórka
Obrane po gotowaniu
Obrane przed gotowaniem
Produkty ziemniaczane
Zapiekane, mieszanka sucha, cała, masło
Zapiekane, przepis domowy, masło
Frytki, mrożone, podgrzewane
w piekarniku
Smażone, mrożone
Smażone, przepis domowy
Puree, odwodnione płatki, pełne mleko,
masło, sól
Puree, przepis domowy, pełne mleko
Puree, przepis domowy, pełne mleko
i margaryna
Placki ziemniaczane, przygotowane
w domu
Sałatka ziemniaczana, przygotowana
w domu
W panierce, sucha mieszanka, pełne
mleko, masło
W panierce, przepis domowy, masło
Dynia, gotowana, puree
Dynia, puszkowana
Rzodkiew, surowa
Brukiew, gotowana, osuszona
Kapusta kiszona, puszkowana. jednolita,
z płynem
Algi, wodorosty, surowe
Algi, spirulina, osuszone
Szalotka, surowa, siekana
Ziarna soi, zielonej, gotowane, osuszone
Szpinak
Surowy
Surowy, gotowany, suszony
Mrożony; gotowany, osuszony
Z puszki, suszony, kawałki
Kabaczek
Letni, siekany, surowy
Gotowany, osuszony
Zimowy, pieczony, kostki
Dynia piżmowa, mrożona, gotowana,
puree
Słodkie ziemniaki
Gotowane, pieczone w mundurkach
Gotowane, bez skórki
Kandyzowane
Puszkowane, w syropie, osuszone
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
Pomidory
Surowe
Cherry
Puszkowane, całe, w płynie
Suszone, zwykłe
Sok pomidorowy, w puszce, sól
Puszkowane, miażdżone
Puszkowane, sos
Puszkowane, duszone
Rzepa, gotowana, w kostkach
Natka rzepy, surowa, gotowana, osuszona
Natka rzepy, mrożona, gotowana,
osuszona
Sok warz'f'Nny, koktail. puszkowany
Warzywa, mieszanka, puszkowane,
osuszone
Warzywa, mieszanka, mrożone,
gotowane, osuszone
Kasztany jadalne, puszkowane, siekane,
całe, w płynie
Słodki ziemniak pochrzyn, gotowany,
upieczone na ruszcie, osuszony, lub
upieczony
OWOC
Jabłka, surowe, ze skórką
Jabłka, surowe, obrane
Jabłka. suszone
Jabłka, duszone z cukrem
Jabłka, duszone bez cukru
Sok jabłkowy, puszkowany, słodzony
Sok jabłkowy, puszkowany, niesłodzony
Morele, surowe
Morele, puszkowane, połowy,
owoc i płyn, ciężki syrop
Morele, puszkowane, połowy,
owoc i płyn, sok
Morele, suszone, konserwowane
Gruszki azjatyckie, surowe
Awokado, surowe, bez skóri<i i pestki
Banany, surowe, całe
Jeżyny, surowe
Jeżyny, puszkowane, ciężki syrop
Jagody, surowe
Jagody, mrożone, słodzone
Karambola (gwiażdzisty owoc), surowa
Wiśnie, kwaśne, czerwone, drylowane,
puszkowane, z wodą
Czereśnie, słodkie, surowe,
bez pestek i gałązek
Nadzienie placka wiśniowego,
puszkowane
Zurawina, suszona, słodzona
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
385
387
388
389
13
Sos żurawinowy, słodzony, puszkowany
Porzeczki, suszone
Daktyl bez pestek, cały
Figi, suszone
Koktail owocowy, puszkowany,
owoce i płyn, ciężki syrop
Koktail owocowy, puszkowany,
owoce i płyn, sok
Grejpfrut, surowy nieobrany, z membraną
i nasionami, różowy lub czerwony
Grejpfrut, surowy nieobrany, z membraną
i nasionami, biały
Grejpfrut, surowy nieobrany, z membraną
i nasionami, puszkowany, lekki syrop
Winogrona, bezpestkowe, surowe
Kiwi, surowy, bez skórki
Cytryny, surowe, bez skórki
Sok z cytryny, surowy
Sok z cytryny. w puszce lub butelce,
niesłodzony
Sok z limonki, surowy
Sok z limonki, puszkowany, niesłodzony
Mandarynki, lekki syrop
Mango, surowe. bez skórki i pestki, całe
Czereśnie, puszkowane, osuszone
Melon, kantalupa, bez łupiny
Melon honeydew, bez łupiny
Nektarynki, surowe
Pomarańcze, surowe,
nieobrane z pestkami
Oliwki, marynowane, zielone
Oliwki, puszkowane, dojrzałe, czarne
Papaja, surowa
Brzoskwinie, surowe
Brzoskwinie, puszkowane, ciężki syrop
Brzoskwinie, puszkowane, sok
Brzoskwinie, suszone
Gruszki, surowe
Gruszki, puszkowane, ciężki syrop
Gruszki, puszkowane, sok
Ananas, surowy, krojony
Ananas, puszkowany, ciężki syrop,
połamany, kawałki
Ananas, puszkowany, ciężki syrop, krojony
Ananas, puszkowany, sok, łamany, krojony
lub kawałki
Ananas, puszkowany, sok, kawałki
Sok z ananasa, puszkowany, niesłodzony
Banan, bez skórki, surowy
Sliwki, surowe
Suszone śliwki, drylowane, niegotowane
390 Suszone śliwki, duszone, niesłodzone,
owoc i płyn
391 Sok z suszonych śliwek, puszkowany
lub w butelce
392 Rodzynki, bez nasion
393 Maliny, surowe
394 Maliny, mrożone, słodzone, rozmrożone
395 Rabarbar, mrożony, gotowany z cukrem
396 Truskawki, surowe, duże
397 Truskawki, surowe, średnie
398 Truskawki, mrożone, słodzone, krojone.
rozmrożone
399 Mandarynki, surowe, obrane, bez pestek
400 Arbuz, surowy, kawałek
MIĘSA I DRÓB
Wołowina
401 Zadnia, gotowana, chuda i tłusta
402 Zadnia, gotowana, chuda
403 Duszona, chuda i tłusta
404 Duszona, chuda
405 Puszkowana, konserwa
406 Spodnia zadnia, chuda i tłusta
407 Spodnia zadnia, chuda
408 Wołowina zadnia 83%, pieczona
409 Wołowina zadnia 79%, pieczona
410 Wołowina zadnia 73%, pieczona
411 Suszone mięso
412 Wątroba, smażona, płat
413 Pieczona na ruszcie, w piekarniku,
żeberko, chude i tłuste
414 Pieczona na ruszcie, w piekarniku,
żeberko, chude
415 Stek, polędwica wołowa, pieczona,
kawałek, chuda i tłusta
416 Stek, polędwica wołowa, pieczona,
kawałek, chuda
417 Stek, polędwica wołowa, czubek,
pieczona, chuda
418 Stek z kością, pieczony, chudy
419 Stek, polędwica, pieczone, chude
420 Stek, befsztyk z polędwicy I polędwica,
pieczone, chude
Jagnięcina
421 Kotlet, gotowany, chudy i tłusty
422 Kotlet, gotowany, chudy
423 Polędwica pieczona, chuda i tłusta
424 Polędwica pieczona, chuda
425 Udziec, pieczony, chudy i tłusty
Drób
Kurczak
426 Broiler lub kurczę do pieczenia,
mięso i skóra, smażone, masło
427 Broiler lub kurczę do pieczenia,
mięso i skóra, smażone, mąka
428 Broiler lub kurczę do pieczenia,
mięso i skóra, smażone
429 Broiler lub kurczę do pieczenia,
pierś, tylko mięso, smażone
430 Broiler lub kurczę do pieczenia,
pierś. tylko mięso. pieczone
431 Broiler lub kurczę do pieczenia, mięso
ciemne, tylko mięso, smażone
433 Broiler lub kurczę do pieczenia, mięso
ciemne, tylko mięso, pieczone
433 Broiler lub kurczę do pieczenia, nóżka,
mięso i skóra, smażone, masło
434 Broiler lub kurczę do pieczenia, nóżka,
mięso i skóra, smażone, mąka
435 Podroby z kurczaka, duszone
436 Broiler lub kurczę do pieczenia, mięso
jasne, tylko mięso, smażone
437 Broiler lub kurczę do pieczenia, mięso
jasne, tylko mięso, pieczone
438 Broiler lub kurczę do pieczenia, udko,
mięso i skóra, smażone, masło
439 Broiler lub kurczę do pieczenia, udko,
mięso i skóra, smażone, mąka
440 Broiler lub kurczę do pieczenia,
skrzydełko, mięso i skóra, smażone, masło
441 Broiler lub kurczę do pieczenia,
skrzydełko, mięso i skóra, smażone, mąka
442 Puszkowany, tylko mięso, w rosole
443 Kura po kornwalijsku, mięso i skóra,
pieczone
444 Wątróbka, duszona
445 Pieczenie, mięso jasne, tylko mięso,
pieczone
Kaczka
446 Mięso i skóra, pieczona
447 Tylko mięso, pieczone
448 Kaczka po pekińsku, pierś, mięso i skóra,
bez kości, pieczona
Gęś
449 Mięso i skóra, pieczona
450 Tylko mięso, pieczone
451 Pate de froe gras (wątróbka gęsia)
Indyk
452 Pierś, wstępnie przygotowana,
mięso i skóra, pieczona
453 Mięso ciemne, mięso i skóra, pieczone
454 Podroby, duszone
455 Kuper, gotowany
456 Mięso jasne i ciemne, krojone,
doprawione
14
457 Mięso jasne, mięso i skóra, pieczone
458 Mięso jasne, tylko mięso, pieczone
459 Kotlety, w panierce lub maśle, smazone
Wieprzowina
460 Bekon, wędliny, gotowane
461 Bekon, kanadyjski, wędliny, gotowane
462 Szynka, w puszce
463 Szynka, świeża, gotowana, chuda i tłusta
464 Szynka, wędlina, chuda i tłusta
465 Szynka, nóżka, kawałek pieczony,
chudy i tłusty
466 Żeberka, pieczone, chude i tłuste
467 Zeberka, chude i tłuste, gotowane, grzbiet
468 Żeberka, chude i tłuste, gotowane,
duszone
469 Kiełbasa, gotowana, łączona
470 Kiełbasa, gotowana, pasztecik
471 Polędwica, pieczona, chuda
Cielęcina
472 Kotlet, pieczony, chudy i tłusty
473 Kotlet, panierowany, gotowany,
chudy i tłusty
Dziczyzna
474 Polędwica, gotowana, pieczona, chuda
475 Mięso zadnie, gotowane, pieczone, chude
Mięsa mieszane i delikatesy
476 Kiełbasa bolońska, wołowina
477 Kiełbasa bolońska, wołowina i
wieprzowina
478 Kiełbasa bolońska, indyk
479 Kiełbaska, wołowina i wieprzowina,
wędzona
480 Kiełbaska, wieprzowina, gotowana
481 Braunschweiger
(kiełbasa z wątroby i wieprzowiny)
482 Chorizo (kiełbasa sucha),
wołowina i wieprzowina
483 Suszona wołowina, wędzona
484 Szynka, gotowana, zwyczajna
485 Szynka, gotowana, super chuda
486 Szynka, miodowa, wędzona, gotowana
487 Hot dog! parówka, wołowa
488 Hot dog f parówka, wołowa i wieprzowa
489 Pastrami, wołowina, wędzona
490 Pepperoni, wieprzowina, wołowina
491 Salami, wołowina i wieprzowina,
gotowane
491 Salami, wołowina i wieprzowina, suche
493 Kiełbasa, kiełbasa polska
494 Kiełbasa letnia, wołowa i wieprzowa
495 Parówki wiedeńskie
496 Delikatesy z białego mięsa indyka
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
535
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
15
OWOCE MORZA
Okoń, słodkowodny, gotowany, suszony
Okoń, morski, gotowany, suszony
Zębacz, panierowany, smażony
Małż, surowe mięso
Małż, panierowany, smażony
Małż, puszkowany, osuszone kawałki
Dorsz, pieczony lub duszony
Krab, Alaskan King, gotowany
Mięso z kraba, puszkowe
Ciasto z kraba, jajo, cebula, margaryna,
smazone
Węgorz, gotowany, suszony
Filet rybny, umaczany w maśle
lub w panierce i smażony
Paluszki rybne, porcja, panierowane,
mrożone, wstępnie przygotowane
Flądra i sola, pieczone lub duszone
Łupacz, pieczony lub duszony
Halibut, pieczony lub duszony
Śledż, marynowany
Homar, gotowany na parze
Makrela
Omułek, gotowany na parze
Sandacz, gotowany
Ostryga, tylko surowe mięso
Ostryga, panierowana, smażona
Mintaj, pieczony lub duszony
Okoń, pieczony lub duszony
Gardłosz atlantycki, pomarańczowy,
pieczony lub duszony
Łosoś, pieczony lub duszony
Łosoś, puszkowany (różowy),
cały wraz z płynem (z ośćmi)
Łosoś, wędzony (pacyficzny)
Sardynki, atlantyckie, puszkowane
w oleju, osuszone całe (z ośćmi)
Przegrzebek, gotowany, panierowany,
smażony
Przegrzebek, wędzony
Krewetki, panierowane, smażone
Krewetki, puszkowane, osuszone kawałki
Miecznik, pieczony lub duszony
Pstrąg, pieczony lub duszony
Tuńczyk, pieczony lub duszony
Tuńczyk w puszce, osuszone kawałki,
woleju, lekkie połcie
Tuńczyk w puszce, osuszone kawałki,
w wodzie, lekkie połcie
Tuńczyk w puszce, osuszone kawałki,
w wodzie, duże połcie
537 Sałatka z tuńczyka: lekki tuńczyk woleju,
przyprawa marynowana, w przybraniu
majonezowym
538 Sandacz, szczupak
SUCHA FASOLA I ORZECHY
539 Migdały, w skorupkach
Fasola, sucha, gotowana
540 Czarna
541 Fasola biała
542 Fasola Kidney, czerwona
543 lima, duża
544 Biała fasola
545 Fasola zwykła Puszkowana, cała, w płynie
546 Pieczona fasola, zwykła, lub wegetariańska
547 Groch beżowy, suchy, gotowany
548 Groch beżowy, suchy, puszkowany,
cały w płynie
549 Fasola Kidney, czerwona
550 lima, duża
551 Biała fasola
552 Nerkowce, w skorupkach
553 Mąka na chleb świętojański
554 Nerkowce, solone, pieczone na sucho
555 Nerkowce, solone, pieczone na oleju
556 Kasztany jadalne, pieczone, w skorupkach
557 Ciecierzyca, gotowana na sucho
558 Ciecierzyca, w puszkach, cała w płynie
559 Kokos, surowy,w kawałkach,
nie pakowany
560 Kokos, surowy,w kawałkach, suszony,
słodzony
561 Orzechy laskowe, siekane
562 Hummus, kupiony gotowy
563 Soczewica, sucha, gotowana
564 Orzechy makademia, opalane na sucho,
solone
565 Orzechy arachidowe, opiekane na sucho
566 Orzechy arachidowe, opiekane na oleju
567 Orzechy arachidowe, opiekane na sucho,
solone
568 Orzechy arachidowe, opiekane na sucho,
niesolone
569 Orzechy arachidowe, opiekane na oleju,
solone
570 Masło orzechowe, zwykłe, do smarowania
571 Masło orzechowe, zwykłe, kawałek
572 Orzechy arachidowe, z mniejsza
zawartością tłuszczu, do smarowania
573 Groch, łuskany, suchy, gotowany
574 Orzech pikan, połówka
575 Szyszka, w skorupce
576 Pistacje, opiekane na sucho, solone,
w skorupkach
577 Pestki dyni, opiekane, solone
578 Pieczona fasola, w puszkach
579 Ziarno sezamu
Produkty sojowe
580 Miso
581 Ziarna soi, gotowane na sucho
582 Mleko sojowe
583 Orzechy sojowe, opiekane na sucho
584 Tofu, twarde
585 Tofu, miękkie
586 Ziarna słonecznika, opiekane na sucho,
solone
587 Tahini pasta sezamowa
588 Orzechy włoskie, posiekane
Jaja
589 Surowe, cale
590 Surowe, białko
591 Surowe, żółtko
592 Na twardo, bez skorupki
593 Gotowane z solą
594 Jajecznica, margaryna, pełne mleko, sól
595 Substytut, płyn
596 Omlet, zwykły
NABIAŁ
Ser, naturalny
597 Błękitny
598 Camembert
599 Cheddar lub Colby
600 Cheddar lub Colby, niska zawartość
tłuszczu
601 Ser, twaróg, małe lub duże kawałki
602 Ser, twaróg, kremowy z owocami
603 Ser, twaróg, niska zawartość tłuszczu (2%}
604 Ser, twaróg, niska zawartość tłuszczu (1%)
605 Ser, twaróg, beztłuszczowy
606 Biały tłusty ser, zwyczajny
607 Biały lIusty ser, niska zawartość tłuszczu
608 Biały tłusty ser, beztłuszczowy
609 Ser, rozdrobniony
610 Feta
611 Gouda
612 Monterey
613 Mozzarella, pełnomleczna
614 Muenster
615 Neufchatel
616 Parmezan
617 Provolone
618 Ricolla, pełnomleczny
619 Ricotta, z częściowo odtłuszczonego
mleka
16
620 Romano
621 Szwajcarski
Proces pasteryzacji
622 Amerykański, zwyczajny
623 Amerykański, beztłuszczowy
624 Szwajcarski
Śmietana, słodka
625 Pół na pół
626 Słaba kawa
627 Bita śmietana, nieubita
628 Bita śmietana, nieubita, lekka
628 Polewa z bitej śmietany (sprężona)
Śmietana, kwaśna
629 Zwykła
630 O niższej zawartości tłuszczu
631 Beztłuszczowa
632 Dip koperkowy
Produkty ze śmietany, słodkie
633 Sproszkowana
634 Sproszkowana z pełnym mlekiem
635 Pod ciśnieniem
636 Polewa z bitej śmietany, mrożona
Mrożone desery
637 Jogurt, z ekspresu, czekolada
638 Jogurt, z ekspresu, wanilia
639 Lody, czekoladowe
640 Lody, czekoladowe, lekkie
641 Lody, waniliowe
642 Lody, waniliowe, lekkie
643 Lody, włoskie, waniliowe
644 Lód z mlekiem, sherbert
Mleko
Płynne
645 Pełne (3,25'%)
646 O niższej zawartości tłuszczu (2%)
647 O niskiej zawartości tłuszczu (10;.'»
648 Beztłuszczowe, odtłuszczone
649 Maślanka
650 Mleko sojowe
Puszkowane
651 Kondensowane, słodzone
652 Zagęszczone, pełne mleko
653 Zagęszczone, mleko odtłuszczone
654 W proszku, maślanka
Napoje mleczne
655 Gotowy czekoladowy
656 Gotowy czekoladowy, o niższej
zawartości tłuszczu
657 Gotowy czekoladowy, o niskiej
zawartości tłuszczu
658 Eggnog (korzenny napój alkoholowy
na jajkach i mleku}
659 Milk shake, gęsty, czekoladowy
660 Milk Shake, gęsty, waniliowy
661 Jogurt i sok, zmieszane
Jogurt
662 Niskotluszczowy, owocowy
663 Niskolłuszczowy, zwykły
664 Beztłuszczowy, owocowy
665 Beztłuszczowy, zwykły
666 Z pełnotłustego mleka, zwykły
667 Z beztłuszczowego mleka, słodzony
niskokalorycznym słodzikiem, waniliowy
lub cytrynowy
CIASTA I BATONY! PĄCZKI! WYROBY
CUKIERNICZE
668 Babka
669 Polewa czekoladowa
670 Wyroby czekoladowe, gotowe,
bez mrożenia, zwyczajne
671 Wyroby czekoladowe, gotowe,
bez mrożenia, beztłuszczowe
672 Wyroby czekoladowe, mieszanka sucha,
mniejsza zawartość kalorii
673 Ciasta, sucha mieszanka, babki
674 Ciasta, sucha mieszanka, żółte, lekkie,
woda, białka jaj, bez mrożenia
675 Sernik
676 Czekoladowe z czekoladową polewą
677 Kawowe, okruchy
678 Drożdżówki, z serem
679 Drożdżówki, z owocami
680 Pączki, ciasto
681 Pączki, za zakwasie drożdżowym,
w polewie
682 Ciasto owocowe
683 Ciasto wieloskładnikowe, masło
684 Ciasto wieloskładnikowe, beztłuszczowe
685 Ciastko, czekoladowe, z kremem,
lukrowane
686 Ciastko, czekoladowe, lukrowane,
niskolluszczowe
687 Ciastko, żółte, z polewą czekoladową
CUKIERKI
688 Żelkowe misie
689 landrynki
690 Żelki
691 Ptasie mleczko, miniaturka
692 Ptasie mleczko. zwyczajne
693 M&Msy, orzechowe (M&M Mars)
694 M&Msy, zwykle (M&M Mars)
695 Mllky way (M&M Mars)
696 Reese's orzechowo-maślane (Hershey)
697 Smckersy (M&M Mars)
17
698 Karmelowe, zwykłe
699 Karmelowe, o smaku czekoladowym
CZEKOLADA
700 Czekolada, mleczna, zwyczajna
701 Czekolada, mleczna, z migdałami
702 Czekolada, mleczna, z orzechami,
Mr. Gocx:lbear
703 Wiórki czekoladowe, mleczne
704 Wiórki czekoladowe, półsłodkie
705 Wiórki czekoladowe, białe
706 Orzechy w polewie czekoladowej
707 Rodzynki w polewie czekoladowej
708 Ciemna, słodka czekolada (Hershey)
CIASTKA
709 Maślane, gotowe
710 Czekoladowe, gotowe, zwyczajne
711 Czekoladowe. gotowe, i niższej zawartości
tłuszczu
712 Czekoladowe, gotowe, mrożone ciasto
713 Baton figowy
714 Płatki owsiane, zwyczajne, duże
715 Płatki owsiane, miękkie
716 Płatki owsiane, beztłuszczowe
717 Masło orzechowe, gotowe
718 Masło orzechowe, przepis z margaryną
719 Czekolada z nadzieniem kremowym
720 Kruche ciasto, golowe, zwyczajne
721 Cukrowe, gotowe
722 Cukrowe, mrożone ciasto
723 Cukrowe, przepis, margaryna
724 Wafel waniliowy, niskolłuszczowy
KRAKERSY
725 Serowy
726 Graham, zwykły
727 Graham, pokruszony
728 Tost melba, zwykły
729 Walel żytni, całe ziarna, zwykły
730 Solone krakersy, kwadratowe
731 Krakersy zwykłe, średnie
732 Krakersy zwykłe, okrągłe
733 Cienkie wafle pszeniczne
734 Pełno pszeniczne
BUDYNIE
735 Sucha mieszanka, 2% mleko,
czekoladowy, instant
736 Sucha mieszanka, 2% mleko,
czekoladowy, zwykły, gotowany
737 Sucha mieszanka, 2% mleko, waniliowy,
instant
738 Sucha mieszanka, 2% mleko, waniliowy,
zwykły, gotowany
739 Gotowy do spożycia, zwykły, czekoladowy
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
18
Gotowy do spożycia, zwykły, ryżowy
Gotowy do spożycia, zwykły, tapioka
Gotowy do spozycia, zwykły, waniliowy
Gotowy do spożycia, beztłuszczowy,
czekoladowy
Gotowy do spożycia, beztłuszczowy,
tapioka
Gotowy do spożycia, beztłuszczowy,
waniliowy
PRZEKĄSKI I CHRUPKI
Chex Mlx
Chrupki kukurydziane, zwykle
Popcorn, beztłuszczowy, niesolony
Popcorn, na oleju, solony
Popcorn, karmel, orzeszki
Popcorn, serowy
Czipsy ziemniaczane, zwykłe, solone
Czipsy ziemniaczane,
o smaku śmietanki i cebulki
Czipsy Ziemniaczane,
o niższej zawartoSci tłuszczu
Czipsy ziemniaczane, beztłuszczowe
Precle, proste
Precle, zwinięte
Ryżowe chrupki, kwadratowe
Czipsy tortilla, zwykle
Czipsy tortilla, nieskotłuszczowe, pieczone
CZlpsy lortilla, nacho, zwykłe
Czipsy lortilla chips, nacho, lekkie,
o niższej zawartości tłuszczu
CUKIER
Brązowy, pakowany
Brązowy, niepakowany
Biały, granulowany
Biały, puder, nieprzesiany
SYROP
Chudy, czekoladowy
Czekoladowy, typ .krówki¬
Kukurydziany, lekki
Klonowy
Melasa
INNE SŁODYCZE
W polewie, gotowe do spożycia,
czekoladowe
W polewie, gotowe do spożycia,
waniliowe
Mrozone, batony owocowe i z soków
lody na patyku
lody włoskie, przygotowane w restauracji
Żelatyna, deser z proSZku i wody,
zwyczajny
778 Zelalyna, deser z proszku i wody, z niższa
zawartością kalorii
779 Miód
780 Dzemy i marmolady
781 Galaretki, kisiele
Masło
782 Słone
783 Niesłone
784 Smalec
Margaryna, sól
785 Zwyczajna (80% tłuszczu), twarda
786 Zwyczajna (80"k tłuszczu), miękka
787 Do smarowania (60"10 tłuszczu), twarda
788 Do smarowania (60% tłuszczu), miękka
789 Do smarowania (40%)
790 Melanz maslany
Oleje, sałatki lub dania
791 Olej canola
792 Kukurydziany
793 Z oliwek
794 Orzechowy
795 Krokoszowy
796 Sezamowy
797 Sojowy, odwodniony
798 Słonecznikowy
Sosy do sałatek
799 Ser plesniowy, zwyczajny
800 Ser pleśniowy, lekki
801 Cesarski; zwyczajny
802 Cesarski; lekki
803 Sos Coleslaw
804 Francuski, zwyczajny
805 Francuski, lekki
806 Włoski, zwyczajny
807 Włoski, lekki
808 Ma;onez, zwyczajny
809 Majonez, lekki (bez cholesterolu)
810 MaJOnez, beztłuszczowy
811 Sosy Ranch, zwykłe
812 Sosy Ranch, lekkie
813 Sosy Ranch, bezlluszczowe
814 Rosyjski, zwykły
815 Rosyjski, niska zawartość kalorii
816 Sos Tysiąca Wysp, zwykły
817 Sos Tysiąca Wysp, lekki
MIESZANKI
818 Makaron Jajeczny Alfredo i kremowym
sosie, sucha mieszanka
819 Wołowina z makaronem, mrożona,
Healthy choice
820 Ravioli wołowe w sosie pomidorowomięsnym, w puszce
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
19
Stek wołowy, w puszce
Zapiekanka z kurczaka, mrożona
Chili con came z fasolą, w puszce
Hot dog na patyku, mrozony
Kanapka z szynką i serem, mrozona
Lasagna z mięsem i sosem
Lasagna, warzywna
Makaron z serem, w puszce, z olejem
kukurydzianym
Pałeczki sera mozarella
Bezmięsny pasztecik, mrożony,
Morningstar larms
Ryż meksykanski, danie, suchy
WieprzOWina z fasolą w sosie
pomidorowym, w puszce
Sahsbury steak entree, mrozony
Spaghetti bolognese, mrożone,
Healthy Choice
Suflet szpinakowy, przygotowany wdomu
Tortellini, makaron z serem, mrozone
Fast (oody, sniadania
Kanapka z jajkiem i parówką
Tost rrancuski z masłem
Siekane zapiekane ziemniaki
Naleśniki, maslo i syrop
Burrilo, fasola i ser
Burrito, fasola i mięso
Inne fast foody Cheeseburger,
zwykły z przyprawami
Podwójny pasztecik, warzywa i sos
Pojedynczy pasztecik
Cheeseburger, zwykły
Podwójny pasztecik
Podwójny pasztecik, 3-częsciowa bułka
Pojedyncza bulka
Cheeseburger, duży z przyprawami
POfedynczy pasztecik, z sosem
majonezowym i warzywami
Kanapka z filetem z kurczaka
(panierowanym l smazonym), zwykla
Kawałki kurczaka, bez kości (panierowane
i smażone), zwykłe
Chili con carne
Surówka z białej kapusty
lody mleczne, waniliowe, lekkie, w rożku
Deser lodowy, gorąca gęsta polewa
Kanapka z rybą, sos tatarski, ser
Frytki
Hamburger, zwykły z przyprawami
Podwójny pasztecik
Pojedynczy pasztecik
859
860
B61
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
Duży z przyprawami, sosem
majonezowym, warzywami
Podwójny pasztecik
Pojedynczy pasztecik
Hot dog. zwykły
Hol dog, chili
Th.Jczone ziemniaki
Krążki cebuli, panierowane, smazone
Pizza, ser
Pizza, pepperoni
Sałatka, kurczak, bez sosu
Shake, czekoladowy
Shake, waniliowy
Krewetki, panierowane, smażone
Kanapka składana, olej i ocet, ser, salami,
szynka, warzywa
Kanapka składana, pieczona wołowina,
majonez, warzywa
Kanapka składana, sałatka z tuńczyka,
majonez, sałata
Taco, wołowe
ZUpy
Zupy w puszkach, kondensowane,
przygotowane z pełnotłustym mlekiem
Brokułowo-serowa
Z sera Cheddar
Gęsta zupa rybna z małżami,
New England
Zupa-krem z selera
Zupa-krem z kurczaka
Zupa-krem grzybowa
Pomidorowa
W puszkach, kondensowane,
przygotowane na wodzie
Rosół wołowy, bulion
Wołowa z makaronem
Rosół z makaronem
Gęsta zupa rybna z maiżami, Manhattan
Zupa-krem z kurczaka
Zupa-krem grzybowa
Jarzynowa
Grochówka, z zjelonego grochu
Pomidorowa
Warzywno-wołowa
Warzywna wegetarianska
W puszce, gotowe do spożycia, gęste
Rosół z makaronem
Rosół, warzywny
Warzywno-wolowa
W puszkach, gotowe do spożycia, niska
zawartosc tłuszczu, zredukowany sód
Rosół z kurczaka
897 Rosół z makaronem
898 Rosół, warzywny z ryżem
899 Gęsta zupa rybna z maiżami,
New England
900 Z soczewicy
901 Jarzynowa
902 Warzywna
Odwodnione, nieprzygotowane
903 Bulion wołowy
904 Cebulowa
905 Japońska zupa ramen Z makaronem,
o smaku kurczaka
Odwodnione, przygotowane z wodą
906 Rosół z makaronem
907 Cebulowa
Przygotowana w domu
908 Wołowa
909 Rosół
910 Rybna
Sosy gotowe do podania
911 Barbecue
912 Serowy
913 Sos enchilada
914 Serowe nacho
915 Salsa
916 Sojowe
917 Spaghetti! MannaraI Makaron
918 Słodko-kwasny
919 Teriyaki
920 Worcestershlre
Sosy własne, w puszkach
921 Wołowy
922 Z kurczaka
923 Grzybowy
924 Z indyka
RÓŻNE
925 Kawałek bekonu
926 Proszek do pieczenia, sód, siarczan glinu
927 Proszek do pieczenia; fosforany proste
928 Proszek do pieczenia, niska zawartość
sodu
929 Soda do pieczenia
930 Keczup
931 Ziarna selera
932 Przyprawa chili
933 Czekolada, niesłodzona, pieczona,
w kawałkach
934 Czekolada, niesłodzona, pieczona,
w płynie
935 Cynamon
936 posypka kokosowa, niesłodzona
937 Sos tatarski
20
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
Przyprawa curry
Czosnek w proszku
Chrzan, gotowy
Smażone w głębokim oleju cebulki
Musztarda, gotowa, żółta
Nutella
Cebula w proszku
Papryka
Pietruszka, suszona
Pieprz, czarny
Wanilia w proszku
Ocet, jabłkowy
Ocet, destylowany
Drożdże, suszone, aktywne
Drożdże, prasowane
NAPOJE
Alkoholowe;
Piwo, zwykłe
Piwo, jasne
Dżin, rum, strzelec, tequila, wódka,
whiskey (80 procentowe)
Likier (53 procentowe)
Wino, czerwone
Wino, pąsowe
Wino, białe
Gazowane;
Cola
Cola, dietetyczna
Napój imbirowy
Woda sodowa winogronowa
Woda sodowa cytrynowa, o smaku
limonki
Woda sodowa cytrynowa, o smaku
limonki, dietetyczna
Woda sodowa cytrusowa, z koleiną
Woda sodowa pomarańczowa
Piwo korzenne
Napój czekoladowy w proszku
Kawa;
Warzona
Espresso
Zalewana instant
Sok:
Jabłkowy, w butelce lub puszce
Jabłkowy, mrożony, koncentrat,
nierozcieńczony
Jabłkowy, mrożony, koncentrat,
rozcieńczony
Sok z grejpfruta;
Surowy, różowy
Surowy, biały
Surowy, w puszce, niesłodzony
979 Surowy, w puszce, słodzony
980 Surowy, mrożony, koncentrat,
niesłodzony, nierozcieńczony
981 Surowy, mrożony, koncentrat,
niesłodzony, rozcieńczony
z winogron:
982 W puszce lub butelce
983 Mrożony, koncentrat, słodzony,
nIerozcieńczony
984 Mrożony, koncentrat, słodzony,
rozcieńczony
Sok pomarańczowy:
985 Surowy, wszystkie rodzaje
986 W puszce, niesłodzony
987 Schłodzony
988 Nierozcieńczony
989 Rozcieńczony
Napoje owocowe:
990 Koktail z soku z borówek
991 Poncz owocowy
992 Napój winogronowy
Lemoniada;
993 Gotowy mrożony koncentrat
994 W proszku, do przygotowania z wodą
Herbata:
995 Czarna
996 Ziołowa
997 Instant, w proszku, gotowa, niesłodzona
998 Słodzona, o smaku cytryny
999 Słodzona słodzikiem, o smaku cytryny
21
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
22
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
23
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Model
.............................................................................................................................
Nr seryjny
.............................................................................................................................
Data sprzedaży
.............................................................................................................................
Pieczątka punktu sprzedaży
.............................................................................................................................
Opis usterki
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
24
Chowana klawiatura
WAGA DIETETYCZNA
MODEL: TMD-103
Zawiera pełną bazę danych o 7 wartościach odżywczych
999 rodzajów żywności lub składników !
Download

instrukcje - Tech-Med