17. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre manažment liečby
lymfedému - prvá informácia o projekte
A.Džupina jr., ALIAN s.ro., Bardejov
Lymfologická sekcia
Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
16,30 – 18,00
18. Praktická ukážka manuálnej lymfodrenáže hlavy,krku a
dolných končatín - workshop
H. Houdová, Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
organizuje
VIII. Lymfologický deň
Kontaktné adresy:
MUDr. Andrej Džupina - predseda Lymfologickej sekcie SAS SLS
Angiologická ambulancia ALIAN, s.ro., Bezručová 9, 08501
Bardejov
Tel.: 054 - 472 2004, Fax.: 054 - 472 3464
E-mail: [email protected]
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. - vedecký sekretár Lymfologickej sekcie
SAS SLS
II. interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02 - 572 90 511, Fax.: 02 – 572 90 701
E-mail: [email protected]
18. mája 2012
o 08,30 hod.
Hotel Slovan
Tatranská Lomnica
www.angiology.sk
Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia
( 8 kreditov ).
08,30
Otvorenie:
MUDr. A. Džupina – predseda Lymfologickej sekcie SAS SLS
MUDr. Mistrík Augustín- hlavný odborník pre odbor angiológia MZ SR
09,00 – 11,00
Predsedníctvo: A.Džupina - E.Iker - M.Wald
1. Management of complicated lymphedema cases
E. Iker, Lymphedema Center, Santa Monica, USA
2. Lymfo-venózní anastomóza
M. Wald, I. chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
3. Manažment maligných ochorení prsníka-nový koncept
L.Havrlentová1,2, J.Heroková2, R.Duchoň3, E.Rovenská3, P.Holéczy2,
1.Ústav histológie a embryológie LFUK Bratislava, 2.Vítkovická
nemocnice a.s., Ostrava, 3.NOÚ Klenová, Bratislava
4. Korekcia lymfatickej cirkulácie u pacientov s vredom predkolenia,
likvidáciou venózneho refluxu
F.Žernovický, jr., K.Žernovická, E.Marton, K.Kanalíková, jr., NUSCH a
Angio s.r.o., Bratislava
5. Projekt edema plus- vysledky
A.Džupina sr., ALIAN s.ro., Angiologická ambulancia, Bardejov
kávová prestávka
8. Lymfedém v dětském věku
Z. Navrátilová, M. Mičánová, M. Šnédarová, DermAngio s.r.o., Brno
9 . Závažnejšie formy a štádiá lymfedému - vybrané kazuistiky
z našej klinickej praxe
I.Vacula, Angiologická ambulancia, Trnava a 2.interná klinika UNB a
LFUK, Bratislava
10. Terapie lymfedému ve specializované ambulanci - nejčastější
chyby, kterých by se měl vyvarovat lékař lymfolog a lymfoterapeut
H. Houdová, Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
11. Mliečne škvrny omenta
L.Havrlentová1,2, P.Holéczy2, I.Varga1, Š.Polák1, 1.Ústav histológie a
embryológie LFUK Bratislava,2.Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
obedová prestávka
14,00 – 16,00
Predsedníctvo: E. Ambrózy - H.Houdová - E.Husarovičová
12. Kritéria pro indikaci k liposukci u
pacientů s lymfedémem, předoprační příprava v lymfocentru a
pooperační péče
H. Houdová, Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
13. Liposukce u chronického lymfedému HK a DK
M. Wald, I. chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
11,30 – 13,00
Predsedníctvo: A. Szuba - Z. Navrátilová - I.Vacula
14. Posttraumatický lymfedém
E.Husarovičová, M.Poláková, V.Machová, NOU Klenová, Bratislava
6. Predictive value of preoperative lymphoscintigraphy in prediction of
postmastectomy lymphedema
A. Szuba, Wrocław, Polsko
15. Problémy pacienta s lymfedémom a dôležitosť účinnej
komunikácie
M.Poláková, E.Husarovičová, J.Polák, NOU Klenová, Bratislava
7. Role of lymphoscintigraphy of lower extremity lymphedema in
patients with increased body mass index
E. Iker, Lymphedema Center, Santa Monica, USA
16. Farmakologická liečba lymfedému
E.Ambrózy, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Download

Angiologický deň II