Užitočné informácie
Sekretariát FOP
Liga proti rakovine SR
Brestová 6
821 02 Bratislava
Tel.: 02/52 92 17 35
Fax: 02/20 81 20 47
e-mail: [email protected]
www.lpr.sk
Miesto konania FOP
Hotel Double Tree by Hilton
Trnavská cesta 27/A, Bratislava
Doprava do hotela:
Z hlavnej železničnej stanice:
autobus č. 61 – vystúpiť na zastávke Zimný štadión (na
Trnavskej ceste) (5 min. pešo do Hotela Nivy, Hotel Double
Tree by Hilton je na druhej strane cesty od zastávky Zimný
štadión)
Z autobusovej stanice:
autobus č. 50 – vystúpiť na zastávke Slovanet (na
Záhradníckej ul.) (2 min. pešo k Hotelu Nivy, Hotel Double
Tree by Hilton je od Hotela Nivy vzdialený cca 7min. pešo)
Ubytovanie pre účastníkov FOP:
Hotel Nivy
Líščie Nivy 3, Bratislava
Ubytovanie pre účastníkov FOP
Ubytovanie vrátane raňajok je zabezpečené v Hoteli Nivy pre
všetkých prihlásených účastníkov, ktorí túto požiadavku
vyznačili v záväznej prihláške. Účastníci s ubytovaním sa
môžu hlásiť na recepcii hotela najskôr od 14:00 vo štvrtok
13. 12. Ubytovanie pre účastníkov je v plnej výške hradené
Ligou proti rakovine.
Pre ubytovaných účastníkov je možnosť parkovania pred
hotelom – cena 0,50€/hod. (účastník si parkovné hradí sám).
V hoteli je k dispozícii wellness centrum a bazén, ubytovaní
účastníci ho v prípade záujmu môžu využiť na vlastné náklady.
Účastníci odhlásia ubytovanie a opustia hotel v sobotu
15. 12. najneskôr do 14:30 hod.
III. Fórum onkologických pacientov
zastávka Zimný štadión
Hotel Double Tree by Hilton
14. – 15. december 2012
Double Tree by Hilton, Bratislava
Registrácia:
Registrácia účastníkov fóra bude prebiehať v piatok 14. 12.
pred kongresovou sálou Hotela Double Tree by Hilton,
Bratislava, na 1. poschodí od 8:00 – 9:00.
Ďakujeme spoločnosti WALMARK
za podporu III. Fóra pacientov
Stravovanie:
Obed, večera i občerstvenie počas prestávok bude pre všetkých
účastníkov fóra pripravené v Hoteli Double Tree by Hilton a rovnako
ako ubytovanie je v plnej výške hradené Ligou proti rakovine.
Hotel Nivy
zastávka Slovanet
Program
III. Fórum onkologických pacientov
„Spoločne môžeme veľa zlepšiť“
pod záštitou
Európskej asociácie líg proti rakovine
Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenskej onkologickej spoločnosti
Odborný výbor:
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.
MUDr. Darina Sedláková, MPH.
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Organizačný výbor:
Ing. Eva Kováčová
Ing. Eva Tománková
Mgr. Lucia Budáčová
Ing. Mgr. Martina Myjavcová-Slušná
Simona Papánková
Mgr. Tatiana Bartošíková
Témy:
psychosociálna onkológia
psychologická podpora
sociálna ochrana, rehabilitácia
paliatívna starostlivosť
liečba bolesti
komunikácia lekár-pacient
Piatok 14. december
15:45 – 17:15 Workshopy a panelové diskusie – blok II
8:00 – 9:00
Registrácia
9:00 – 9:30
Otvorenie a príhovory hostí
Workshop 1:
Fyzická a psychická rehabilitácia, paliatívna starostlivosť –
súčasný stav, možnosti, požiadavky
9:30 – 11:00
Odborný program
– Siracká E.: Spoločne môžeme veľa zlepšiť
– Wagnerová M.: Geriatrická onkológia –
realita dneška
– Husarovičová E.: Priorita rehabilitácie
v starostlivosti o onkologického pacienta.
– Broďáni D., Broďániová V.: Liečba bolesti –
neoddeliteľná súčasť komplexnej
starostlivosti
Workshop 2:
Význam sociálnej starostlivosti, jej zabezpečenie a inovačné
prístupy – princípy a realita
17:45 – 19:15 Večera
19:30
Večerný kultúrny program
11:00 – 11:30 Prestávka
Sobota 15. december
11:30 – 13:00 – Križanová A.: Komunikácia lekár – pacient
– Herda R.: Posilnenie právomoci pacientov
– Lesáková V.: Zdravotné poisťovne pre pacientov
9:30 – 11:30
Závery z workshopov a panelových diskusií,
návrhy a schválenie rezolúcie
13:00 – 14:00 Obed
11:30
Obed
14:00 – 17:15 Workshopy a panelové diskusie
(pozn. workshopy a diskusie budú
simultánne prebiehať v dvoch časových
blokoch, aby sa každý účastník mohol
zúčastniť oboch diskusií)
14:00 – 15:25 Workshopy a panelové diskusie – blok I.
Workshop 1:
Fyzická a psychická rehabilitácia, paliatívna starostlivosť –
súčasný stav, možnosti, požiadavky
Workshop 2:
Význam sociálnej starostlivosti, jej zabezpečenie a inovačné
prístupy – princípy a realita
15:25 – 15:45 Prestávka
Download

fop letak s programom.pdf