ODBORNÝ PROGRAM
Pátek 14. října 2011
8.30 - 17.30
Registrace
9.15 - 9.30
Slavnostní zahájení
MUDr. Petr Zajíc, MBA
Prezident kongresu
Ing. Tomáš Petřík
Náměstek primátora města Ostravy
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
Předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP
9.30 - 10.35
1.
Sekce I
Předsedající: O. Eliška, F.-J. Schingale
Lymphological reasons for pain in the leg
Dr.Med. Franz-Josef Schingale
Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, Německo
2.
Lymfatická drenáž dolních končetin a pánve
Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
3.
Co nového v komplexní dekongestivní terapii
MUDr. René Vlasák
Centrum preventivní medicíny, Praha
4.
Lymfedém a psychosomatika
Doc. PhDr. Marcela Bendová, prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
1
Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno
2
Arcus onko a lymfo centrum Brno
10.35 - 11.00
Kávová přestávka a prohlídka výstavy odborných firem
11.00 - 11.45
Sekce II
Předsedající: M. Bendová, P. Zajíc
5.
4
Právní problémy v lymfologické praxi a jejich řešení
JUDr. Pavel Zajíc
Advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři JURIMEDICAL s.r.o., Ostrava
LYMPHO 2011
6.
Právní odpovědnost zdravotníka při indikaci a provádění lymfoterapie
MUDr. Anna Loskotová1,2,3, Mgr. et Bc. Jitka Loskotová2,4
1
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, LF MU, FN Brno-Bohunice
2
SALVE centrum – Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto
3
Centrum zdravotnického práva, 3. LF UK, preventivní medicína, Praha
4
Kat. finančního práva, Právnická fakulta MU, Brno, ČR
7.
Hrozby při práci s informačními technologiemi, aneb jak se nedostat do problémů
Ing. Bc. David Nespěšný, MBA
Ekonomická fakulta VŠB - TU, Ostrava
11.45 - 12.45
Sekce III
Předsedající: V. Pavlasová, N. Vojáčková
8.
Primární lymfedém u dětí
MUDr. Naděžda Vojáčková
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha
9.
Syndrom kongenitálních konstrikčních pruhů - kazuistika
MUDr. Věra Pavlasová
Kožní oddělení Nemocnice Třebíč, p.o.
10.
Diferenciální diagnóza otoků končetin
MUDr. Adisa Duranovič
Dermatovenerologická klinika FN Plzeň
11.
Súčasné možnosti liečby lymfedému v paliatívnom štádiu
MUDr. Eva Husarovičová, Ph.D.1, Mgr. Marta Poláková1, MUDr. Valéria
Machová, Ph.D.2
1
Národný onkologický ústav, Bratislava
2
NZZ, Bratislava
12.45 - 13.45
Oběd a prohlídka výstavy odborných firem
13.45 - 14.10
Sekce IV
Předsedající: R. Vlasák
12. Firemní přednáška - Farmakoterapie lymfedému
MUDr. Marta Honzíková
MucosPharma, oddělení výzkumu a vědeckých informací, Praha
13. Firemní sdělení: Kompresivní terapie lymfedému pomocí přístroje Lymfoven
Ing. Karel Kopsa
LYMFOVEN, Klecany
LYMPHO 2011
5
14.10 - 15.10
Sekce V
Předsedající: K. Benda, M. Wittnerová
14.
Indikace a timing chirurgických výkonů u chronického lymfedému
MUDr. Martin Wald, Ph.D. MUDr. Jan Adámek, MUDr. Soňa Měšťáková, prof.
MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
15.
Léčba pooperačního edému z pohledu fyzioterapeuta
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha
16.
Lymfo-venózní anastomóza v léčbě chronického lymfedému dolních končetin
MUDr. Martin Wald, Ph.D.1, MUDr. Tomáš Vidim2
1
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
2
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
17.
Rozdílné výsledky liposukce dolních končetin u primárního a sekundárního
lymfedému
MUDr. Martin Wald, Ph.D., MUDr. Jan Adámek
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
15.10 - 15.40
P1.
Lymfedém a výkon profese
MUDr. Věra Vítová1,2, Mgr. Hana Vítová1,3, Jitka Sobolová1
1
Masarykův onkologický ústav, Brno
2
ÚPL LF MU Brno
3
DR CČSH, Praha
15.40 - 16.45
18.
Kávová přestávka, prohlídka výstavy odborných firem
a diskuze k posteru:
Sekce VI
Předsedající: Z. Kružicová, F. Žernovický
Roztroušená skleróza a lymfodrenážní terapie
MUDr. Zuzana Kružicová
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FNB, Praha
19.
Vred predkolenia - ako komplikácia lymphoedému
Doc. MUDr. František Žernovický, Ph.D., MUDr. František Žernovický jr.,
MUDr. Katarína Žernovická, Katarína Dudášová
Angio s.r.o., Bratislava
20.
Lymfatický systém a ovlivnění sekundární zánětlivé reakce
MUDr. Anna Loskotová1, Mgr. et Bc. Jitka Loskotová 2
1
LF MU, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno - Bohunice
2
SALVE centrum – Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto
6
LYMPHO 2011
21.
Lymfotaping jako jedna z možností pomoci při léčbě otoků
Bc. Drahomíra Ricková
Arsderma s.r.o., Ostrava
22.
Taping v komplexní léčbě lymfedému: počáteční zkušenosti
Zuzana Saidová, prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Arcus onko a lymfo centrum Brno
16.45 - 17.30
Sekce VII
Předsedající: A. Džupina, M. Wald
23.
Obezita v lymfologické praxi
MUDr. René Vlasák
Centrum preventivní medicíny, Praha
24.
Vybrané aspekty problematiky liečby sekundárneho lymfedému
Mgr. Marta Poláková1, MUDr. Eva Husarovičová1, PhD., Mgr. Juraj Polák2
1
Národný onkologický ústav, Bratislava
2
Bratislava
25.
Edukace lymfatiků - nikdy nekončící proces
Bc. Soňa Brskovská
Centrum preventivní medicíny, Praha
26.
Hodnocení edukace lymfatiků - výsledky výzkumu v rámci bakalářské práce
Bc. Hana Koubková
Centrum preventivní medicíny, Praha
20.00 - 24.00
Společenský večer
SOBOTA 15. října 2011
9.00 - 11.00
Sekce VIII
Předsedající: H. Houdová, Z. Navrátilová
27.
Zevní komprese v terapii lymfedému - standard léčebného plánu
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno
28.
Aktuální možnosti předpisu KEP na míru a seznámení se současnou metodikou
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno
29.
Workshop měření kompresivních elastických návleků na míru - technika plochého
pletení
MAXIS a.s., Praha
LYMPHO 2011
7
30.
Workshop měření kompresivních elastických návleků na míru - technika plochého
pletení
G.P.S. Ofa, Černošice
Diskuze
11.00 - 11.30
Kávová přestávka prohlídka výstavy odborných firem
11.30 - 11.45
Sekce IX
31.
Evidence lymfocenter v ČR: Proč a jak?
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
Radiologická klinika a FN Brno
11.45- 12.15
32.
Praktická ukázka
Manuální mízní drenáž dolních končetin
MUDr. Hana Houdová
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
12.15 - 12.55
Sekce X - Varia
Předsedající: E. Husarovičová, P. Zajíc
33.
Degenerativní celulitida - multifaktorová problematika
Pavel Tichý
Privátní praxe, Praha
34.
Kazuistika - lymfopacient
Jana Zemanová
Dermatovenerologická klinika FN, Praha
35.
Vplyv lymfodrenáže na distorziu členkového kľbu
Eva Musilová
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenská
zdravotnícka univerzita, Bratislava
36.
Rizika doplňků stravy v lymfologii
PharmDr. Vladimír Végh1, JUDr. Jan Vondráček2
1
Edukofarma., Praha
2
Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol.
12.55
Zakončení kongresu
13.00
Plenární schůze členů České lymfologické společnosti ČLS JEP
8
LYMPHO 2011
Download

ODBORNÝ PROGRAM