COMITATUS justh pozvanka A5 mg TLAC.indd 1-2
Príspevky vyjdú tlačou v kolektívnej monografii.
KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., predseda o.z. Comitatus
[email protected], mobil: 0907 368 024
www.comitatus.sk, facebook: comitatus
UBYTOVANIE
Kaštieľ Mošovce, mobil: 0905 583 702, tel.: 043 4901 624
e-mail: [email protected], www.kastielmosovce.sk
Organizátori
Partneri
Občianske združenie Comitatus
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Slovenské národné múzeum v Martine
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu,
konanú pod záštitou primátora mesta Martin a poslanca NR SR, Mgr. art. Andreja Hrnčiara,
venovanú turčianskemu šľachtickému rodu:
Rod Justh z Necpál
v 15. – 20. storočí
14.5.2013 9:25
Dňa 3. a 4. júna 2013 v Martine a v Mošovciach
COMITATUS justh pozvanka A5 mg TLAC.indd 3-4
PROGRAM
Pondelok 3. júna 2013, hotel Turiec – konferenčná miestnosť
09:00 Otvorenie
13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka
ÚVODNÉ PRÍHOVORY
• Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin
• Mgr. Jozef Havrila, senior Turčianskeho seniorátu ECAV
a farár v Necpaloch
• vystúpenie Martinského evanjelického zborového spevokolu
s prednesom Žalmu 23 v bibličtine
2. BLOK 14:00: Stavebná činnosť a mecenát
ÚVODNÁ PREDNÁŠKA
Doc. PaedDr. Miloš KOVAČKA, PhD. (Martin)
• Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi (fragmenty k téme)
Mgr. Kristína ZVEDELOVÁ, PhD. (Kláštor pod Znievom)
• Stavebno-historický vývoj obytných sídel rodu Justh v Necpaloch
PhDr. Radoslav RAGAČ, PhD. (Slovenský národný archív v Bratislave)
• Kultúrny mecenát Justhovcov
PhDr. Klára KOMOROVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
• Literárny mecenát Justhovcov v 17. storočí
1. BLOK: Postavenie a majetky Justhovcov
PhDr. Pavol MALINIAK, PhD. (Univerzita Mateja Bela)
• Vígľašský kapitán Jošt z Kussowa a jeho aktivity
v polovici 15. storočia
Mgr. Eva AUGUSTÍNOVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
• Literárny mecenát Justhovcov v 18. – 19. storočí
Doc. PhDr. Miloš MAREK, PhD. (Trnavská univerzita)
• Necpalskovci a Justhovci. Prevzatie turčianskych majetkov
19:00 Spoločenský večer s pohostením v Kaštieli Mošovce.
15:30 Exkurzia po pamiatkach rodu Justh v Necpaloch a okolí.
Mgr. Maroš MAČUHA, PhD. (COMITATUS, o.z., Bratislava/Turiec)
• Postavenie a majetky Justhovcov v 16. – 18. storočí
Utorok 4. júna 2013, kaštieľ Mošovce
9:30 3. BLOK: Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi
13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka
Ing. Miloš DUDÁŠ, CSc. (Krajský pamiatkový úrad Žilina)
• Zaniknutý artikulárny kostol v Necpaloch
Mgr. Jozef TIHÁNYI (SNM – Múzeum Červený kameň)
• Portrét Juraja Justha (1887) a problémy s portrétmi neznámych
šľachticov v zbierkach SNM - Múzea Červený Kameň
Mgr. Petra MATOVIČOVÁ (Martin)
• Prínos Justhovcov pri stavbe a existencii artikulárneho
kostola v Necpaloch
Július JARKOVSKÝ (Košťany)
• Artikulárny kostol v Necpaloch vo svetle archívnych prameňov
Mgr. Richard LACKO, PhD. (Martin)
• Kanonické vizitácie necpalskej farnosti
Mgr. Ivana FIALOVÁ, PhD. (Slovenský národný archív v Bratislave)
• Archív rodu Justh v Slovenskom národnom archíve
Mgr. Ladislav ROSIVAL (COMITATUS, o.z., Bratislava/Turiec)
• Poslední Justhovci. Genealogické vzťahy a životné osudy
posledných členov rodu.
Mgr. Róbert ŠKULA a Albín LATKO (Necpaly)
• Necpaly a Justhovci. Postrehy zo života obce (oral history).
4. BLOK: Justhovci vo verejnom a súkromnom pôsobení
Koniec približne o 16:00.
Doc. PhDr. Frederik FEDERMAYER, PhD. (FiF UK)
• Vývoj erbu Justhovcov a sfragistické pamiatky
Mgr. Ľuboš KAČÍREK, PhD. (FiF UK)
• Justhovci a slovenská národnostná otázka v Uhorsku
14.5.2013 9:25
Súčasťou konferencie bude aj krátkodobá výstava rodinných vecí posledných Justhovcov zo súkromnej zbierky Ladislava Rosivala.
COMITATUS justh pozvanka A5 mg TLAC.indd 3-4
PROGRAM
Pondelok 3. júna 2013, hotel Turiec – konferenčná miestnosť
09:00 Otvorenie
13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka
ÚVODNÉ PRÍHOVORY
• Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin
• Mgr. Jozef Havrila, senior Turčianskeho seniorátu ECAV
a farár v Necpaloch
• vystúpenie Martinského evanjelického zborového spevokolu
s prednesom Žalmu 23 v bibličtine
2. BLOK 14:00: Stavebná činnosť a mecenát
ÚVODNÁ PREDNÁŠKA
Doc. PaedDr. Miloš KOVAČKA, PhD. (Martin)
• Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi (fragmenty k téme)
Mgr. Kristína ZVEDELOVÁ, PhD. (Kláštor pod Znievom)
• Stavebno-historický vývoj obytných sídel rodu Justh v Necpaloch
PhDr. Radoslav RAGAČ, PhD. (Slovenský národný archív v Bratislave)
• Kultúrny mecenát Justhovcov
PhDr. Klára KOMOROVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
• Literárny mecenát Justhovcov v 17. storočí
1. BLOK: Postavenie a majetky Justhovcov
PhDr. Pavol MALINIAK, PhD. (Univerzita Mateja Bela)
• Vígľašský kapitán Jošt z Kussowa a jeho aktivity
v polovici 15. storočia
Mgr. Eva AUGUSTÍNOVÁ, PhD. (Žilinská univerzita)
• Literárny mecenát Justhovcov v 18. – 19. storočí
Doc. PhDr. Miloš MAREK, PhD. (Trnavská univerzita)
• Necpalskovci a Justhovci. Prevzatie turčianskych majetkov
19:00 Spoločenský večer s pohostením v Kaštieli Mošovce.
15:30 Exkurzia po pamiatkach rodu Justh v Necpaloch a okolí.
Mgr. Maroš MAČUHA, PhD. (COMITATUS, o.z., Bratislava/Turiec)
• Postavenie a majetky Justhovcov v 16. – 18. storočí
Utorok 4. júna 2013, kaštieľ Mošovce
9:30 3. BLOK: Justhovci ako patróni evanjelickej cirkvi
13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka
Ing. Miloš DUDÁŠ, CSc. (Krajský pamiatkový úrad Žilina)
• Zaniknutý artikulárny kostol v Necpaloch
Mgr. Jozef TIHÁNYI (SNM – Múzeum Červený kameň)
• Portrét Juraja Justha (1887) a problémy s portrétmi neznámych
šľachticov v zbierkach SNM - Múzea Červený Kameň
Mgr. Petra MATOVIČOVÁ (Martin)
• Prínos Justhovcov pri stavbe a existencii artikulárneho
kostola v Necpaloch
Július JARKOVSKÝ (Košťany)
• Artikulárny kostol v Necpaloch vo svetle archívnych prameňov
Mgr. Richard LACKO, PhD. (Martin)
• Kanonické vizitácie necpalskej farnosti
Mgr. Ivana FIALOVÁ, PhD. (Slovenský národný archív v Bratislave)
• Archív rodu Justh v Slovenskom národnom archíve
Mgr. Ladislav ROSIVAL (COMITATUS, o.z., Bratislava/Turiec)
• Poslední Justhovci. Genealogické vzťahy a životné osudy
posledných členov rodu.
Mgr. Róbert ŠKULA a Albín LATKO (Necpaly)
• Necpaly a Justhovci. Postrehy zo života obce (oral history).
4. BLOK: Justhovci vo verejnom a súkromnom pôsobení
Koniec približne o 16:00.
Doc. PhDr. Frederik FEDERMAYER, PhD. (FiF UK)
• Vývoj erbu Justhovcov a sfragistické pamiatky
Mgr. Ľuboš KAČÍREK, PhD. (FiF UK)
• Justhovci a slovenská národnostná otázka v Uhorsku
14.5.2013 9:25
Súčasťou konferencie bude aj krátkodobá výstava rodinných vecí posledných Justhovcov zo súkromnej zbierky Ladislava Rosivala.
COMITATUS justh pozvanka A5 mg TLAC.indd 1-2
Príspevky vyjdú tlačou v kolektívnej monografii.
KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., predseda o.z. Comitatus
[email protected], mobil: 0907 368 024
www.comitatus.sk, facebook: comitatus
UBYTOVANIE
Kaštieľ Mošovce, mobil: 0905 583 702, tel.: 043 4901 624
e-mail: [email protected], www.kastielmosovce.sk
Organizátori
Partneri
Občianske združenie Comitatus
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Slovenské národné múzeum v Martine
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu,
konanú pod záštitou primátora mesta Martin a poslanca NR SR, Mgr. art. Andreja Hrnčiara,
venovanú turčianskemu šľachtickému rodu:
Rod Justh z Necpál
v 15. – 20. storočí
14.5.2013 9:25
Dňa 3. a 4. júna 2013 v Martine a v Mošovciach
Download

Rod Justh z Necpál v 15. – 20. storočí