Návod na montáž a provoz
Návod na montáž a prevádzku
CZ
SK
(kolektory SB25 a SVB26)
Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských
výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné plynové
kotle, stacionární kotle, elektrické ohřívače vody) získala
certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO 9001.
Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný ve
firmě BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, místě výroby
tohoto kotle, vyhovuje nejpřísnější normě – UNI EN ISO
9001, která se týká všech etap organizace práce a těch
nejdůležitějších v procesu výroby/distribuce.
Firma BAXI S.p.A. ako jeden z najväčších európskych
výrobcov teplotechniky pre domácnos (závesné plynové
kotly, stacionárne kotly, elektrické ohrievače vody) získala
certifikát CSQ poda normy UNI EN ISO 9001.
Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný vo
firme BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, mieste výroby
tohto kotla, vyhovuje najprísnejšej norme – UNI EN ISO
9001, ktorá sa týka všetkých etáp organizácie práce
a tých najdôležitejších v procese výroby/distribúcie.
2
Obsah
1. Všeobecné pokyny pro montáž a provoz / Všeobecné pokyny pre montáž a prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Technické údaje kolektoru SB 25 / Technické údaje kolektora SB 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Technické údaje kolektoru SVB 26 / Technické údaje kolektora SVB 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Příklady zapojení / Príklady zapojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Montáž a připojení panelů / Montáž a pripojenie panelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Solární panel SB 25 / Solárny panel SB 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.1 Montáž na šikmou střechu / Montáž na šikmú strechu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.2 Montáž na rovnou střechu / Montáž na rovnú strechu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.3 Hydraulické připojení / Hydraulické pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.4 Umístění teplotního čidla / Umiestnenie teplotného čidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2 Solární panel SVB 26 / Solárny panel SVB 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.1 Montáž na šikmou střechu / Montáž na šikmú strechu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.2 Montáž na rovnou střechu / Montáž na rovnú strechu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.3 Hydraulické připojení / Hydraulické pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.4 Umístění teplotního čidla / Umiestnenie teplotného čidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. Čerpadlové jednotky / Čerpadlové jednotky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1 Čerpadlová skupina / Čerpadlová skupina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2 Systémový regulátor ECO pro tepelné solární zařízení ovládané mikroprocesorem
Systémový regulátor ECO pre tepelné solárne zariadenie ovládané mikroprocesorom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.1 Oblast použití / Vlastnosti / Oblas použitia / Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.2 Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.3 Montáž zařízení / Montáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2.4 Elektrické připojení - přehled / Elektrické pripojenie - prehad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2.5 Ovladače / Zobrazení / Ovládače / Zobrazenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2.6 Možnosti ovládání / Možnosti ovládania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.7 Funkce nastavení / Funkcie nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2.8 Funkce nastavení / Funkcie nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.9 Technické údaje solárního regulátoru / Technické údaje solárneho regulátora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.10 Tabulka odporů PT1000 / Tabuka odporov PT1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.11 Tabulka typických / aktuálních nastavení / Tabuka typických / aktuálnych nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2.12 Záruční podmínky / Záručné podmienky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2.13 Prohlášení o shodě / Prehlásenie o zhode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5. Expanzní nádoby / Expanzné nádoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1 Velikost expanzní nádoby a výpočet provozního tlaku / Vekos expanznej nádoby a výpočet prevádzkového tlaku. . . . . . . . . . 43
5.1.1 Velikost expanzní nádoby / Vekos expanznej nádoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.2 Výpočet provozního tlaku soustavy / Výpočet prevádzkového tlaku sústavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.3 Výpočet přednastaveného tlaku expanzní nádoby / Výpočet prednastaveného tlaku expanznej nádoby. . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.4 Příklad výpočtu provozního tlaku a tlaku v expanzní nádobě
Príklad výpočtu prevádzkového tlaku a tlaku v expanznej nádobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Instalace odvzdušňovačů / Inštalácia odvzdušňovačov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3 Naplnění, propláchnutí, kontrola těsnosti a odvzdušnění systému
Naplnenie, prepláchnutie, kontrola tesnosti a odvzdušnenie systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3.1 Naplnění / Naplnenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3.2 Propláchnutí / Prepláchnutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3.3 Odvzdušnění systému / Odvzdušnenie systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3.4 Tlaková zkouška těsnosti / Tlaková skúška tesnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.4 Spuštění / Spustenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.5 Provoz, kontrola a údržba / Prevádzka, kontrola a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6. Zásobník TUV a akumulační nádoby pro solární systém BAXI
Zásobník TÚV a akumulačné nádoby pre solárny systém BAXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.1 Všeobecné údaje / Všeobecné údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2 Technické údaje / Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.3 Pokyny pro montáž / Pokyny pre montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.4 Instalace / Údržba / Inštalácia / Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.5 Diagnostika poruch a doporučení / Diagnostika porúch a odporúčanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.6 Záruční podmínky / Záručné podmienky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3
1
Všeobecné pokyny pro montáž a provoz
Všeobecné pokyny pre montáž a prevádzku
Popis kolektoru
Ploché deskové sluneční kolektory BAXI jsou určeny pro ohřev teplé
užitkové vody, přitápění a ohřev bazénu z energie slunečního záření.
Sluneční záření prochází sklem a zachytává se účinnou absorpční vrstvou nanesenou na celoměděném absorbéru. Z něj se teplo předává do
teplonosné kapaliny. Absorbér je uzavřen v kompaktním rámu s kvalitní
tepelnou izolací. Kolektory jsou určeny pro celoroční provoz, a proto
pracují v odděleném primárním okruhu naplněném nemrznoucí teplonosnou kapalinou. Kolektory nejsou určeny na přímý ohřev vody.
Popis kolektora
Ploché doskové slnečné kolektory BAXI sú určené pre ohrev teplej úžitkovej
vody, prikurovanie a ohrev bazéna z energie slnečného žiarenia. Slnečné
žiarenie prechádza sklom a zachytáva sa účinnou absorpčnou vrstvou
nanesenou na celomedenom absorbére. Z neho sa teplo odovzdáva do
teplonosnej kvapaliny. Absorbér je uzavretý v kompaktnom ráme s kvalitnou
tepelnou izoláciou. Kolektory sú určené pre celoročnú prevádzku a preto
pracujú v oddelenom primárnom okruhu naplnenom nemrznúcou teplonosnou kvapalinou. Kolektory nie sú určené na priamy ohrev vody.
Doprava a manipulace
Kolektory se dopravují v originálních obalech, ve vertikální poloze (postavené na kratší straně) nebo horizontálně (se sklem vodorovně) v max.
počtu 10 ks na sobě.
Doprava a manipulácia
Kolektory sa dopravujú v originálnych obaloch, vo vertikálnej polohe
(postavené na kratšej strane) alebo horizontálne (so sklom vodorovne)
v max. počte 10 ks na sebe.
Montáž kolektoru
Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno vyškolenou osobou
nebo odbornou firmou. Při montáži a před uvedením do provozu musí být
kolektory zakryty, aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání absorbéru
a případnému popálení montážního dělníka. Při práci na střeše je nutno
dbát příslušných bezpečnostních předpisů.
Montáž kolektora
Montáž a uvedenie do prevádzky musí by vykonané vyškolenou osobou
alebo odbornou firmou. Pri montáži a pred uvedením do prevádzky musia by kolektory zakryté, aby nedochádzalo k nadmernému prehrievaniu
absorbéra a prípadnému popáleniu montážneho robotníka. Pri práci na
streche je nutné dba na príslušné bezpečnostné predpisy.
Umístění
Kolektor se umísuje ve venkovním prostředí. Ideální je orientace zasklené
absorpční plochy na jih, s odchylkami do 45˚ (jihozápad nebo jihovýchod).
Pro celoroční provoz je optimální sklon kolektoru 40˚ – 50˚, pro letní provoz doporučujeme menší sklon (30˚). Kolektor může být umístěn i svisle
(sklon 90˚, např. na fasádu), což je optimální pro zimní provoz. Sklon nesmí
být menší než 20˚.
Umiestnenie
Kolektor sa umiestňuje vo vonkajšom prostredí. Ideálna je orientácia
zasklenenej absorpčnej plochy na juh, s odchýlkami do 45˚ (juhozápad
alebo juhovýchod). Pre celoročnú prevádzku je optimálny sklon kolektora
40˚ - 50˚, pre letnú prevádzku odporúčame menší sklon (30˚). Kolektor
môže by umiestnený zvislo (sklon 90˚, napr. na fasádu), čo je optimálne
pre zimnú prevádzku. Sklon nesmie by menší ako 20˚.
Ochrana proti blesku
Pro solární systémy je předepsaná ochrana proti blesku. Při montáži na
střechu musí být kolektory vodivě propojeny se systémem ochrany před
bleskem. Je třeba dodržet normu ČSN 34 1390.
Ochrana proti blesku
Pre solárne systémy je predpísaná ochrana proti blesku. Pri montáži na
strechu musia by kolektory vodivo prepojené so systémom ochrany
pred bleskom. Je treba dodrža normu STN EN 62305-3: 2007.
1.1 Technické údaje kolektora SB 25
Rozměry š x v x hl. [mm]
Rozmery š x v x hl. [mm
1170 x 2150 x 83
Plocha kolektoru
Plocha kolektora
2,51 m2
Připojovací rozměry
Pripojovacie rozmery
šroubení / šróbenie 3/4“
Max. teplota
Max. teplota
210 ˚C
Povrch absorbéru
Povrch absorbéra
Vysoce sunselektivní vrstva
Vysoká sunselektívna vrstva
Tlouška izolace
Hrúbka izolácie
50 mm
Max. pracovní tlak
Max. pracovný tlak
6 bar
Obsah kapaliny
Obsah kvapaliny
1,7 l
Hmotnost
Hmotnos
47 kg
Max. zkušební přetlak
Max. skúšobný pretlak
10 bar
150
TLAKOVÁ ZTRÁTA
TLAKOVÁ STRATA
100
tlaková ztráta [mbar]
tlaková strata [mbar]
Technické údaje kolektoru SB 25
50
0
0
průtok [l/min]
prietok [l/min]
4
1
2
3
4
5
Upozornění pro manipulaci
s kolektorem
Upozornenie pre manipuláciu
s kolektorom
Pozor! Při montáži
nezavěšujte kolektor
za vývody kolektoru.
Může dojít k jeho
poškození.
Pozor! Pri montáži
nezavesujte kolektor
za vývody kolektora.
Môže dôjs k jeho
poškodeniu.
5
1.2 Technické údaje kolektora SVB 26
Technické údaje kolektoru SVB 26
Celková plocha
Celková plocha
2,57 m2
Absorpční plocha
Absorpčná plocha
2,36 m2
Plocha apertury
Plocha apertúry
2,23 m2
Hmotnost
Hmotnos
42 kg
Objem kolektoru
Objem kolektora
2,27 l
Max. provozní přetlak
Max. prevádzkový pretlak
10 bar
Tlaková ztráta na kolektoru u směsi nemrznoucí směsi / voda (40 % / 60 %) při teplotě teplonosné látky 50 °C
Křivka tlakové ztráty: ∆p = 0,00004148 x2 + 0,2199950 x
Tlaková strata na kolektore pri zmesi nemrznúcej zmesi / voda (40 % / 60 %) pri teplote teplonosnej látky 50 °C
Krivka tlakovej straty: ∆p = 0,00004148 x2 + 0,2199950 x
Hmotové průtočné množství / Hmotové prietočné množstvo [kg/h]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Tlaková ztráta / Tlaková strata [mbar]
0
1,2
2,6
4,2
6,0
7,9
10,1
12,8
15,5
18,3
21,4
6
Upozornění pro manipulaci
s kolektorem
Upozornenie pre manipuláciu
s kolektorom
Pozor! Při montáži
nezavěšujte kolektor
za vývody kolektoru.
Může dojít k jeho
poškození.
Pozor! Pri montáži
nezavesujte kolektor
za vývody kolektora.
Môže dôjs k jeho
poškodeniu.
7
2
Příklady zapojení
SCHÉMA SESTAVY S DESKOVÝMI KOLEKTORY sb 25
Príklady zapojenia
SCHÉMA ZOSTAVY S DOSKOVÝMI KOLEKTORMI SB 25
MONTÁŽ
A PREPOJENIE
PANELOV
> str. 10 - 18
Montáž
a propojení
panelů
> str. 10 - 18
ČERPADLOVÉ
JEDNOTKY
> str. 28 - 42
ČERPADLOVÉ
JEDNOTKY
> str. 28 - 42
EXPANZNÍ
NÁDOBY
> str. 43 - 45
EXPANZNÉ
NÁDOBY
> str. 43 - 45
ZásobníkY TUV
a akumulační nádoby
> str. 46 - 63
ZásobníkY TÚV
a akumulačnÉ nádoby
> str. 46 - 63
LEGENDA:
LEGENDA:
1. Kondenzační kotel BAXI Luna3 Comfort HT 1.240
2. Regulátor Baxi (součástí kotle Luna3)
3. Venkovní sonda Siemens QAC34/149 pro kotel Luna3 Comfort HT
(je součástí sestavy)
4. Solární kolektory SB 25 (v sestavě 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (včetně všech potřebných
čidel pro řízení solárního systému)
6. Bojler 300 litrů DC (dvojspirálový zásobník TUV)
7. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů (součástí sestavy)
1. Kondenzačný kotol BAXI Luna3 Comfort HT 1.240
2. Regulátor Baxi (súčasou kotla Luna3)
3. Vonkajšia sonda Siemens QAC34/149 pre kotol Luna3 Comfort HT
(je súčasou zostavy)
4. Solárne kolektory SB 25 (v zostave 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (vrátane všetkých potrebných
čidiel pre riadenie solárneho systému)
6. Bojler 300 litrov DC (dvojšpiralový zásobník TÚV)
7. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov (súčasou zostavy)
8
SCHÉMA SESTAVY S VAKUOVÝMI KOLEKTORY sVb 26
SCHÉMA ZOSTAVY S VÁKUOVÝMI KOLEKTORMI SVB 26
MONTÁŽ
A PREPOJENIE
PANELOV
> str. 19 - 28
Montáž
a propojení
panelů
> str. 19 - 28
ČERPADLOVÉ
JEDNOTKY
> str. 28 - 42
ČERPADLOVÉ
JEDNOTKY
> str. 28 - 42
ZásobníkY TUV
a akumulační nádoby
> str. 46 - 63
EXPANZNÍ
NÁDOBY
> str. 43 - 45
ZásobníkY TÚV
a akumulačnÉ nádoby
> str. 46 - 63
EXPANZNÉ
NÁDOBY
> str. 43 - 45
LEGENDA:
LEGENDA:
1. Kondenzační kotel BAXI Luna3 Comfort HT 1.120
2. Regulátor Baxi (součástí kotle Luna3 Comfort HT)
3. Venkovní sonda Siemens QAC34/101 pro kotel Luna3 Comfort HT (je
součástí sestavy)
4. Solární kolektory SVB 26 (v sestavě 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (včetně všech potřebných čidel pro
řízení solárního systému)
6. Bojler 300 litrů DC (dvojspirálový zásobník TUV)
7. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů (součástí sestavy)
8. Prostorový termostat ON-OFF
9. Regulační směšovací souprava AVS 75
1. Kondenzačný kotol BAXI Luna3 Comfort HT 1.120
2. Regulátor Baxi (súčasou kotla Luna3 Comfort HT)
3. Vonkajšia sonda Siemens QAC34/101 pre kotol Luna3 Comfort HT
(je súčasou zostavy)
4. Solárne kolektory SVB 26 (v zostave 2ks)
5. Čerpadlová skupina s elektronikou ECO (vrátane všetkých potrebných
čidiel pre riadenie solárneho systému)
6. Bojler 300 litrov DC (dvojšpirálový zásobník TÚV)
7. Expanzná nádoba pre solárny systém 18 litrov (súčasou zostavy)
8. Priestorový termostat ON-OFF
9. Regulačná zmiešavacia súprava AVS 75
9
3
Montáž a propojení panelů
(S kolektory i příslušenstvím zacházejte opatrně, případná poškození při
dopravě ihned reklamujte)
Montáž a prepojenie panelov
(S kolektormi i príslušenstvom zachádzajte opatrne, prípadné poškodenie
pri doprave ihne reklamujte)
3.1 Solárny panel SB 25
Solární panel SB 25
Montážní sady na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25 / MONTÁŽNE SADY NA ŠIKMÉ STRECHY PRE UPEVNENIE KOLEKTOROV SB 25
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Upevňovací sada pro 1 kolektor SB 25 (na 4 háky)**
Upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 25 (na 4 háky)**
8558
Upevňovací sada pro 2 kolektory SB 25 (na 4 háky)**
Upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25 (na 4 háky)**
8484
Upevňovací sada pro 3 kolektory SB 25 (na 6 háků)**
Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25 (na 6 hákov)**
8560
Upevňovací sada pro 4 kolektory SB 25 (na 8 háků)**
Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25 (na 8 hákov)**
8561
Upevňovací sada pro 5 kolektorů SB 25 (na 10 háků)**
Upevňovacia sada pre 5 kolektorů SB 25 (na 10 hákov)**
8562
** počet háků nutno přiobjednat dle typu střešní krytiny / počet hákov nutné priobjedna poda typu strešnej krytiny
Háky pro různé typy střešních krytin na šikmou střechu / HÁKY PRE RÔZNE TYPY STREŠNÝCH KRYTÍN NA ŠIKMÚ STRECHU
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Hák pro břidlicovou střechu – hliník
Hák pre bridlicovú strechu – hliník
6920
Hák pro vlnité tašky, volitelná výška – hliník
Hák pre vlnité škridly, volitená výška – hliník
7013
Hák pro vlnité tašky – žárově pozinkovaná ocel
Hák pre vlnité škridly – žiarom pozinkovaná oce
7929
Hák pro vlnité tašky – nerez
Hák pre vlnité škridly – nerez
6857
poznámka: detailní uchycení na šikmou střechu nutno prokonzultovat s výrobcem střešní krytiny!
poznámka: Detailné uchytenie na šikmú strechu nutné prekonzultova s výrobcom strešnej krytiny!
Montážní sady na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB 25 / MONTÁŽNE SADY NA ROVNÉ STRECHY PRE UPEVNENIE KOLEKTOROV SB 25
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Upevňovací sada pro 2 kolektory SB 25
Upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25
8483
Upevňovací sada pro 3 kolektory SB 25
Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25
8552
Upevňovací sada pro 4 kolektory SB 25
Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25
8556
Upevňovací sada pro 5 kolektorů SB 25
Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 25
8557
10
3.1.1 Montáž na šikmou střechu
3.1.1 Montáž na šikmú strechu
PREHAD
Přehled
obr. 1: Kolektorové pole a střešní háky
obr. 1: Kolektorové pole a strešné háky
6b
1
1
6b
5
6
4
2
10
3b
3
Pozice
Pozícia
1
Označení
Označenie
Plochý kolektor SB 25
3b
10
Střešní hák se šroubem M8 s hlavou do H-profilu / Strešný hák so skrutkou M8 s hlavou do H-profilu
Upevňovací a propojovací sady / Upevňovacie a prepojovacie sady
Počet kolektorů (kód sady) / Počet kolektorov (kód sady)
Pozice
Označení
Pozícia
Označenie
2 (8484)
3 (8560)
4 (8561)
5 (8562)
Hliníkový H-profil 2ks
2
2,39m
3,61m
4,82m
6,15m
Hliníkový H-profil 2ks
Matice M8 do H-profilu
4
6ks
8ks
10ks
12ks
Matice M8 do H-profilu
Šroub M8 x18, s imbusovou hlavou
5
6ks
8ks
10ks
12ks
Skrutka M8 x18, s imbusovou hlavou
Přídržná destička kolektoru-koncová
4ks
4ks
4ks
4ks
6
Prídržná doštička kolektora-koncová
Pojistky proti sklouznutí kolektoru
3
4ks
6ks
8ks
10ks
Poistky proti skĺznutiu kolektora
Přídržná destička mezi kolektory
6b
2ks
4ks
6ks
8ks
Prídržná doštička medzi kolektormi
11
Instalace háků pro šikmou střechu
INŠTALÁCIA HÁKOV PRE ŠIKMÚ STRECHU
Montáž pomocí háků za montážní desku
Montáž pomocou hákov za montážnu dosku
• u taškových střech se na konstrukci
střechy připevňují zespodu přídavné
montážní desky o tloušce 3 cm.
Střešní háky zahákněte za montážní
desku a připevněte vrutem.
obr. 2
140 - 160
145
ø6
ø6
35
65,5
80
79 - 99
80
99
100
40
35
300
290
Střešní hák nerezový
Strešný hák nerezový
• odkryjte střešní krytinu v délce montážních desek. Zpravidla postačuje odsunout tašky směrem nahoru.
• pri škridlových strechách sa na konštrukciu strechy pripevňujú zospodu
prídavné montážne dosky s hrúbkou
3 cm. Strešné háky zaháknite za montážnu dosku a pripevnite skrutkou.
Střešní hák hliníkový
Strešný hák hliníkový
prostor pro instalaci háku
priestor pre inštaláciu háku
obr. 3
laování
latovanie
• odkryte strešnú krytinu v dĺžke montážnych dosiek. Spravidla postačuje
odsunú škridly smerom hore.
kontrala
kontralaty
krokev
krokla
Odkrytí prostoru pro upevnění montážní desky
Odkrytie priestoru pre upevnenie montážnej dosky
• montážní desky přišroubujte v takové
výšce, aby montážní hák nebránil umístění tašky ve správném přesahu
• střešní hák zavěste na montážní desku
v místě, kde nebude překážet správnému dosednutí tašky a hák přišroubujte
pomocí nerezových vrutů
• všechny další střešní háky připevněte
stejným způsobem. Háky umisujte přibližně na předpokládaný střed kolektoru
(vzdálenost a)
obr. 4
a
Upevnění montážní desky a střešních háků
Upevnenie montážnej dosky a strešných hákov
Montáž pomocí háků na břidlicovou střechu
• Hák jednoduše přiložte na střešní krytinu v místě, kde je dostatečně pevná
střešní konstrukce (trám či jiný nosník)
a nerezovými vruty jej upevněte. Proti
zatékání vody háky oplechujte, nebo
zakryjte jiným vhodným způsobem dle
doporučení výrobce střešní krytiny.
• montážne dosky priskrutkujte v takej
výške, aby montážny hák nebránil
umiestneniu škridly v správnom presahu
• Strešný hák zaveste na montážnu
dosku v mieste, kde nebude prekáža
správnemu dosadnutiu škridly a hák
priskrutkujte pomocou nerezových vrtov
• všetky alšie strešné háky pripevnite
rovnakým spôsobom. Háky umiestňujte približne na predpokladaný stred
kolektora
(vzdialenos a)
Montáž pomocou hákov na bridlicovú strechu
• Hák jednoducho priložte na strešnú
krytinu v mieste, kde je dostatočne
pevná strešná konštrukcia (trám či
iný nosník) a nerezovými skrutkami
ho upevnite. Proti zatekaniu vody háky
oplechujte, alebo zakryte iným vhodným spôsobom poda odporúčania
výrobcu strešnej krytiny.
obr. 5
228
78 - 98
Hák pro střechy s břidlicovou krytinou
Hák pre strechy s bridlicovou krytinou
Instalace H-profilů na střešní háky
• připravte si dva H-profily v délce odpovídající počtu a typu instalovaných
kolektorů. Nastavte tvarované hlavy
šroubů (10) rovnoběžně se základovým
profilem a H-profil na ně nasuňte, nebo
šrouby nasuňte do H-profilu a upevněte na háky. K pojištění matek použijte
vějířovité podložky.
Inštalácia H-profilov na strešné háky
obr. 6
šroub M8 s hlavou do H-profilu
skrutka M8 s hlavou do H-profilu
H-profil
střešní hák
Připevnění H-profilu na háky
Pripevnenie H-profilu na háky
12
strešný hák
• pripravte si dva H-profily v dĺžke zodpovedaúcej počtu a typu inštalovaných
kolektorov. Nastavte tvarované hlavy
skrutiek (10) rovnobežne so základovým profilom a H-profil na ne nasuňte, alebo skrutky nasuňte do H-profilu
a upevnite na háky. K poisteniu matiek
použite vejárovité podložky.
• Vyrovnejte H-profily tak, aby ležely
rovnoběžně s taškami. Úhlopříčky mezi
H-profily musí mít stejnou délku:
D1 = D2
Pak dotáhněte matky u upevňovacích
šroubů.
• Vyrovnajte H-profily tak, aby ležali
rovnobežne so škridlami. Uhlopriečky
medzi H-profilmi musia ma rovnakú
dĺžku:
D1 = D2
Potom dotiahnite matky pri upevňovacích skrutkách.
obr. 7
D1
D2
rovnoběžně
rovnobežne
Vyrovnání základových H-profilů
Vyrovnanie základových H-profilov
Montáž kolektorů
• při montáži vlastních kolektorů je nutné
jejich zakrytí
Montáž kolektorOV
obr. 8
• pri montáži vlastných kolektorov je
nutné ich zakry.
14
14
• nasate do spodního H-profilu pojistky
proti sklouznutí kolektoru, vždy 2 pojistky na jeden kolektor
14
4
• nasate do spodného H-profilu poistky
proti skĺznutiu kolektora, vždy 2 poistky
na jeden kolektor.
4
4 – Hliníkový H-profil
14 – Pojistka proti sklouznutí kolektoru
Poistka proti skĺznutiu kolektora
Nasazení pojistek proti sklouznutí
Nasadenie poistiek proti skĺznutiu
• pojistky proti sklouznutí umístěte do
H-profilů tak, aby byly vzdáleny asi
100 mm od okrajů kolektorů
• poistky proti skĺznutiu umiestnite do
H-profilov tak, aby boli vzdialené asi
100 mm od okrajov kolektorov
obr. 9
• na H-profily položte první kolektor
a vyrovnejte ho. Vzdálenost mezi hranou kolektoru a okrajem základového
profilu B = 35 mm.
• na H-profily položte prvý kolektor a vyrovnajte ho. Vzdialenos medzi hranou
kolektora a okrajom základového profilu B = 35 mm.
B
~100
~1000
~100
Vzdálenosti pojistek proti sklouznutí
• montáži dalších kolektorů pokračujte
stejným způsobem.
• do obidvoch H-profilov vložte matice.
Na H-profily položte prídržné doštičky
a pomocou skrutiek M8x18 nimi kolektor pripevnite.
1225
1170
22,5
22,5
22,5
83
9b
5
42
• další kolektor položte s dostatečnou
mezerou vedle. Pak nasate těsnění
do šroubení kolektoru a přisuňte na
doraz. Šroubení podržte plochým
klíčem a dotáhněte převlečnou matici
šroubení. Více instrukcí v kapitole 5 Hydraulické připojení
obr. 10
22
• do obou H-profilů vložte matice. Na
H-profily položte přídržné destičky
a pomocí šroubů M8x18 jimi kolektor
připevněte.
8
9
5
28
1170
~55
1170
28
• alší kolektor položte s dostatočnou
medzerou veda. Potom nasate tesnenie do šróbenia kolektora a prisuňte
na doraz. Šróbenie podržte plochým
kúčom a dotiahnite prevlečnú maticu
šróbenia. Viac inštrukcií v kapitole 5
Hydraulické pripojenie
1225
5 – Matice M8 do H-profilu / Matica M8 do H-profilu
8 – Šroub M8x18, s imbusovou hlavou
Skrutka M8x18, s imbusovou hlavou
9 – Přídržná destička kolektoru / Prídržná doštička kolektora
9b- Přídržná destička mezi kolektory
Prídržná doštička medzi kolektormi
• montáže alších kolektorov pokračujte
rovnakým spôsobom.
Montáž upevňovací destičky
Montáž upevňovacej doštičky
Průchod připojovacích trubek střechou
PRIECHOD PRIPOJOVACÍCH TRUBIEK STRECHOU
• Pro průchod připojovacích trubek střešní krytinou použijte například
odvětrávací tašky, u kterých upravte otvor podle velikosti trubky s izolací. Při použití všech způsobů průchodu trubek střešní krytinou je
nutné dodržet předpisy výrobce krytiny.
• Pre priechod pripojovacích trubiek strešnou krytinou použite napríklad
odvetrávacie škridly, pri ktorých upravte otvor poda vekosti trubky
s izoláciou. Pri použití všetkých spôsobov priechodu trubiek strešnou
krytinou je nutné dodrža predpisy výrobcu krytiny.
13
3.1.2 Montáž na rovnou střechu
3.1.2 Montáž na rovnú strechu
Přehled
PREHAD
obr. 11: Trojúhelníková podpěra a zavětrovací kříž
Trojuholníková podpera a zavetrovací kríž
obr. 12: Kolektorové pole
Kolektorové pole
9b
10
1
1
9b
8
24
9
3c
5
4
Pozice
Pozícia
1
Označení
Označenie
Plochý kolektor SB 25
3c
Trojúhelníková podpěra / Trojuholníková podpera
24
Zavětrovací kříž / Zavetrovací kríž
14
Upevňovací a propojovací sady / Upevňovacie a prepojovacie sady
Počet kolektorů (kód sady) / Počet kolektorov (kód sady)
Pozice
Označení
Pozícia
Označenie
2
3
4
5
4
Hliníkový H-profil 2ks
Hliníkový H-profil 2ks
5
Matice M8 do H-profilu
Matica M8 do H-profilu
Šroub M8x18, s imbusovou hlavou
Skrutka M8x18, s imbusovou hlavou
Přídržná destička kolektoru-koncová
Prídržná doštička kolektora-koncová
Pojistky proti sklouznutí kolektoru
Poistky proti skĺznutiu kolektora
Přídržná destička mezi kolektory
Prídržná doštička medzi kolektormi
8
9
14
9b
2,14 m
3,205 m
4,4 m
5,46 m
6ks
8ks
10ks
12ks
6ks
8ks
10ks
12ks
4ks
4ks
4ks
4ks
4ks
6ks
8ks
10ks
2ks
4ks
6ks
8ks
Montáž držáků na rovnou střechu
Držák na plochou střechu se skládá
z dvou H-profilů, trojúhelníkových podpěr
a jednoho zavětrovacího kříže. Počet trojúhelníkových podpěr závisí na počtu kolektorů. Pro každý kolektor použijte jednu
podpěru. Zavětrovací kříž je jen jeden až
do délky profilu 6,15 m.
• na montážní plochu položte dva H-profily a do drážek vložte matice
Vzdálenost H-profilů = 1720 mm
Úhlopříčky mezi základovými profily
musí mít stejnou délku: D1 = D2
MONTÁŽ DRŽIAKOV NA ROVNÚ STRECHU
obr. 13
3c
17
2
4
D1
0
m
m
D2
a
4
Držiak na plochú strechu sa skladá
z dvoch H-profilov, trojuhonikových
podpier a jedného zavetrovacieho kríža.
Počet trojuhonikových podpier závisí od
počtu kolektorov. Pre každý kolektor použite jednu podperu. Zavetrovací kríž je len
jeden až do dĺžky profilu 6,15 m.
• Na montážnu plochu položte dva Hprofily a do drážiek vložte matice
vzdialenos H-profilov = 1720 mm
• Uhlopriečky medzi základovými profilmi musia ma rovnakú dĺžku: D1 = D2.
3c – Trojúhelníková podpěra / Trojuhoníková podpera
4 – Hliníkový H-profil
Vyrovnání H-profilů a montáž první trojúhelníkové podpěry
Vyrovnanie H-profilov a montáž prvej trojuhoníkovej podpery
14
• trojúhelníkové podpěry jsou dodávány
předem sešroubované dvěma šrouby.
Volné konce nosníků spojte šroubem.
Vzdálenost
první
trojúhelníkové
podpěry od konce H-profilu je a ≈
500 mm.
• trojuhoníkové podpery sú dodávané
obr. 14
dopredu zoskrutkované dvoma skrutkami. Voné konce nosníkov
spojte skrutkou. Vzdialenos prvej
trojuhoníkovej podpery od konca Hprofilu je a ≈ 500 mm.
• trojúhelníkovou podpěru přišroubujte
na H-profil pomocí šroubů s tvarovanou hlavou, vějířovitých podložek
a matic. Šrouby s tvarovaným koncem
zajistěte v H-profilu otočením o 90˚ (viz.
obr. 14).
• trojuhoníkovú podperu priskrutkujte
na H-profil pomocou skrutiek s tvarovanou hlavou, vejárovitých podložiek
a matíc. Skrutky s tvarovaným koncom
zaistite v H-profile otočením o 90˚ (vi.
obr. 14).
a
b
c
Montáž pomocí šroubů s tvarovanou hlavou
Montáž pomocou skrutiek s tvarovanou hlavou
• další trojúhelníkové podpěry přimontujte k H-profilům stejným způsobem.
Vzdálenost mezi nimi upravte vždy
tak, aby trojúhelníková podpěra ležela
přibližně pod středem kolektoru. Pokud bude mezi podpěrami instalován
zavětrovací kříž, utáhněte pouze jednu
podpěru. Zavětrovací kříž sám vymezí
vzdálenost obou podpěr.
obr. 15
A
B
24
• alšie trojuhoníkové podpery primontujte k H-profilom rovnakým spôsobom.
Vzdialenos medzi nimi upravte vždy
tak, aby trojuhoníková podpera ležala
približne pod stredom kolektora. Pokia
bude medzi podperami inštalovaný zavetrovací kríž, utiahnite len jednu podperu. Zavetrovací kríž sám vymedzí
vzdialenos obidvoch podpier.
• zavetrovací kríž sa upevňuje na
trojuhoníkovú podperu a na H-profil
(vi. obr. 15). Na jeden držiak (až do
dĺžky H-profilu 6,15 m) stačí použi
jeden zavetrovací kríž.
• zavětrovací kříž se upevňuje na trojúhelníkovou podpěru a na H-profil (viz.
obr. 15). Na jeden držák (až do délky
H-profilu 6,15 m) stačí použít jeden zavětrovací kříž.
Montáž zavětrovacího kříže
Montáž zavetrovacieho kríža
• do H-profilu (04) vložte matice M8 (23).
Pro upevnění zavětrovacího kříže do
H-profilu použijte speciální šrouby se
stopkou. Stopka na šroubu se při utahování zavrtá do H profilu, tím zafixuje přesnou polohu šroubu a zabrání
možnému uvolnění kříže. Proto při utahování uslyšíte cvaknutí. To znamená,
že pozice šroubu je již pevně fixována
vůči H-profilu. Po tomto cvaknutí šroub
úplně dotáhněte.
• do H-profilu (04) vložte matice M8 (23).
obr. 16
24
3c
4
15
8
3c – Trojúhelníková podpěra / Trojuhoníková podpera
4 – Hliníkový H-profil
8 – Šroub M8x18 s imbusovou hlavou
Skrutka M8x18 s imbusovou hlavou
15 – Šroub M8 se stopkou / Skrutka M8 so stopkou
24 – Zavětrovací kříž / Zavetrovací kríž
Spojení zavětrovacího kříže s H-profilem
Spojenie zavetrovacieho kríža s H-profilom
15
Pre upevnenie zavetrovacieho kríža
do H-profilu použite špeciálne skrutky
so stopkou. Stopka na skrutke sa pri
uahovaní zavŕta do H profilu, tým zafixuje presnú polohu skrutky a zabráni
možnému uvoneniu kríža. Preto pri
uahovaní začujete cvaknutie. To znamená, že pozícia skrutky je už pevne
fixovaná voči H-profilu. Po tomto cvaknutí skrutku úplne dotiahnite.
• pokračujte v montáži zbývajících trojúhelníkových podpěr tak, aby jednotlivé
podpěry ležely přibližně na středu kolektoru, tzn. c ≈ 1000 mm.
• pokračujte v montáži ostávajúcich troj-
obr. 17
uhoníkových podpier tak, aby jednotlivé podpery ležali približne na strede
kolektora, tzn. c ≈ 1000 mm.
3c
c
Montáž dalších držáků
Montáž alších držiakov
• držák překlopte do provozní polohy
(zavětrovací kříž svisle). Držák zajistěte
bu přišroubováním do střechy, nebo
zatížením. Pokud se zajišuje zatížením,
musí být při namáháním větrem do
8 m výšky budovy a zatížení sněhem
do 0,75 kN/m2 zátěž rozložena podle
následující tabulky:
Montáž na plochou střechu
1 kolektor
2 kolektory
3 kolektory
4 kolektory
5 kolektorů
• držiak preklopte do prevádzkovej po-
obr. 18
lohy (zavetrovací kríž zvislo). Držiak zaistite bu priskrutkovaním do strechy,
alebo zaažením. Pokia sa zaisuje
zaažením, musí by pri namáhaním vetrom do 8 m výšky budovy a zaažení
snehom do 0,75 kN/m2 záaž rozložená poda nasledujúcej tabuky:
do 8 m
290 kg
580 kg
870 kg
1160 kg
1450 kg
Montáž na plochú strechu
1 kolektor
2 kolektory
3 kolektory
4 kolektory
5 kolektorov
do 8 m
290 kg
580 kg
870 kg
1160 kg
1450 kg
Statická bezpečnost (zatížení)
Statická bezpečnos (zaaženie)
V žádném případě se nesmí překročit přípustné zatížení střechy,
doporučujeme konzultovat zatížení předem se statikem. Při narušení střechy je nutno zajistit odborné zaizolování.
Minimální vzdálenost kolektorových polí
viz obr. 19.
Kolektory na držiak umiestnite a pripevnite na H-profily rovnakým postupom ako
pri montáži na šikmú strechu (vi „MONTÁŽ KOLEKTOROV“ na str. 13).
obr. 19
3 x výška
Minimálna vzdialenos kolektorových polí
vi obr. 19.
výška
Kolektory na držák umístěte a připevněte
na H-profily stejným postupem jako při
montáži na šikmou střechu (viz „Montáž
kolektorů“ na str. 13).
V žiadnom prípade sa nesmie prekroči prípustné zaaženie strechy, odporúčame konzultova zaaženie dopredu so statikom. Pri
narušení strechy je nutné zaisti odborné zaizolovanie.
KOLEKTOR
KOLEKTOR
Minimální vzdálenost kolektorových polí
Minimálna vzdialenos kolektorových polí
16
3.1.3 Hydraulické připojení
3.1.3 Hydraulické pripojenie
Spojení kolektorů
SPOJENIE KOLEKTOROV
Upevněte první kolektor a další kolektor
položte s dostatečnou mezerou vedle.
Pak do horního vývodu vložte těsnění
mezi šroubení a kolektor přisuňte na
doraz. Šroubení podržte plochým klíčem
a dotáhněte matici.
Stejným způsobem postupujte i u dalších
kolektorů. Izolaci na šroubení nasate až
po provedení tlakové zkoušky.
Upevnite prvý kolektor a alší kolektor
položte s dostatočnou medzerou veda.
Potom do horného vývodu vložte tesnenie medzi šróbenie a kolektor prisuňte na
doraz. Šróbenie podržte plochým kúčom
a dotiahnite maticu.
Rovnakým spôsobom postupujte i u alších kolektorov. Izoláciu na šróbení nasate až po vykonaní tlakovej skúšky.
obr. 20
Spojování kolektorů (na obrázku je postup připojení
horního šroubení)
Spojovanie kolektorov (na obrázku je postup
pripojenia horného šróbenia)
PREPOJENIE KOLEKTOROV
Propojení kolektorů
V řadě kolektorů může být nejvýše 5 kolektorů vedle sebe zapojených do série.
Dále mohou následovat další kolektory
v paralelním zapojení. Připojovací potrubí
od kolektorů je vhodné vést co nejkratší trasou. Doporučené průměry potrubí
a průtoky přes kolektory při různém zapojení viz. tab. 1.
Všechny části solární soustavy musí být
pečlivě a bezpečně utěsněny a musí být
z materiálu odolného glykolu a teplotám
do 160 ˚C.
Spojovací potrubí doporučujeme provést
z nerezových ohebných trubek nebo
z měděného potrubí spojovaného tvrdým
pájením. V žádném případě není možné použít pro přívodní a vratné potrubí
plastové trubky, které nevyhovují provozním podmínkám solárních soustav.
Potrubí ke kolektorům je možné vést stávajícími komíny, větracími šachtami nebo
drážkami ve zdi. Otevřené šachty je třeba
vhodně utěsnit, aby nedocházelo k vyšším tepelným ztrátám konvekcí. Je třeba
pamatovat i na tepelnou dilataci a trubky
osadit kompenzátory, oblouky či dilatačními sponami. Potrubí je nutno připojit na
uzemnění domu.
V rade kolektorov môže by najviac 5 kolektorov veda seba zapojených do série.
Ďalej môžu nasledova alšie kolektory
v paralelnom zapojení. Pripojovacie potrubie od kolektorov je vhodné vies čo
najkratšou trasou. Odporúčané priemery
potrubia a prietoky cez kolektory pri rôznom zapojení vi. tab. 1.
Všetky časti solárnej sústavy musia by
starostlivo a bezpečne utesnené a musia
by z materiálu odolného glykolu a teplotám do 160 ˚C.
Spojovacie potrubie odporúčame vykona z nerezových ohybných trubiek alebo
z medeného potrubia spojovaného tvrdou pájkou.
V žiadnom prípade nie je možné použi pre prívodné a vratné potrubie
plastové trubky, ktoré nevyhovujú prevádzkovým podmienkam solárnych
sústav.
Potrubie ku kolektorom je možné vies
stavajucími komínmi, vetracími šachtami
alebo drážkami v stene. Otvorené šachty
je treba vhodne utesni, aby nedochádzalo k vyšším tepelným stratám konvekciou.
Je treba pamäta i na tepelnú dilatáciu
a trubky osadi kompenzátormi, oblúkmi
či dilatačnými sponami. Potrubie je nutné
pripoji na uzemnenie domu.
obr. 21
Propojení kolektorů
Prepojenie kolektorov
Potrubie solárnej sústavy sa musí zaobstara tepelnou izoláciou napríklad typu AEROFLEX, aby tepelné straty z potrubia do okolia podstatne
neznižovali celkovú účinnos solárnej sústavy. Tepelná izolácia musí by
odolná voči teplotám do 160 ˚C, pri vonkajších rozvodoch je na viac nutná ochrana proti UV žiareniu a nenavlhavosti. Hrúbku tepelnej izolácie
vote minimálne 13 mm pre vnútorný rozvod, pre vonkajší rozvod vote
minimálne 19 mm.
Potrubí solární soustavy se musí opatřit tepelnou izolací například typu
AEROFLEX, aby tepelné ztráty z potrubí do okolí podstatně nesnižovaly celkovou účinnost solární soustavy. Tepelná izolace musí být odolná
vůči teplotám do 160 ˚C, u venkovních rozvodů je navíc nutná ochrana
proti UV záření a nenavlhavost. Tloušku tepelné izolace volte minimálně
13 mm pro vnitřní rozvod, pro venkovní rozvod volte minimálně 19 mm.
17
Počet kolektorů
Počet kolektorov
1
5
6
8
9
10
12
Typ zapojení
Typ zapojenia
1x1
1 x 5 sériově / sériovo
2 x 3 paralelně / paralelne
2 x 4 paralelně / paralelne
3 x 3 paralelně / paralelne
5 x 2 paralelně / paralelne
4 x 3 paralelně / paralelne
Průtok
Prietok
2 l/min
10 l/min
12 l/min
16 l/min
18 l/min
20 l/min
24 l/min
Připojovací potrubí
Pripojovacie potrubie
Cu 18 x 1
Cu 22 x 1
Cu 18 x 1
Cu 22 x 1
Cu 22 x 1
Cu 28 x 1,5
Cu 28 x 1,5
Tab. 1: Doporučené průměry potrubí
Tab. 1: Odporúčané priemery potrubia
3.1.4 Umístění teplotního čidla
3.1.4 Umiestnenie teplotného čidla
• teplotní čidlo umístěte do jímky kolektoru na výstup posledního kolektoru
obr. 21
max. 50m
v součtu výstupního
a vratného potrubí
max. 50m
v súčte výstupného
a vratného potrubia
• teplotné čidlo umiestnite do príslušného otvoru kolektora na výstup posledného kolektora.
• použijte splétaný vodič 2 x 1mm2, nestíněný, oddělený od silových vodičů.
Maximální délka je 100m. Minimalizujte
množství montážních krabic a svorkovnic
délka připojení: do 50m průřez:
0,5 mm2
délka připojení: do 100m průřez:
1,0 mm2
• teplotní a mechanická odolnost použitého vodiče musí odpovídat prostředí,
kterým vodič prochází
Max.délka potrubí
Max. dĺžka potrubia
• použite spletaný vodič 2 x 1mm2, netienený, oddelený od silových vodičov.
Maximálna dĺžka je 100 m. Minimalizujte množstvo montážnych krabíc
a svorkovníc
dĺžka pripojenia: do 50m prierez:
0,5 mm2
dĺžka pripojenia: do 100m prierez:
1,0 mm2
Umístění teplotního čidla
Umiestnenie teplotného čidla
18
• teplotná a mechanická odolnos použitého vodiča musí zodpoveda prostrediu, ktorým vodič prechádza.
3.2 Solárny panel SVB 26
Solární panel SVB 26
Montážní sady na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SVB 26
MONTÁŽNE SADY NA ŠIKMÉ STRECHY PRE UPEVNENIE KOLEKTOROV SVB 26
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Upevňovací sada pro 1 kolektor SVB 26 (na 4 háky)**
Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB 26 (na 4 háky)**
9375
Upevňovací sada pro 2 kolektory SVB 26 (na 6 háků)**
Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB 26 (na 6 hákov)**
9376
Upevňovací sada pro 3 kolektory SVB 26 (na 8 háků)**
Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB 26 (na 8 hákov)**
9377
Upevňovací sada pro 4 kolektory SVB 26 (na 12 háků)**
Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB 26 (na 12 hákov)**
9385
Upevňovací sada pro 5 kolektorů SB25 (na 14 háků)**
Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB 26 (na 14 hákov)**
9386
** počet háků nutno přiobjednat dle typu střešní krytiny / počet hákov nutné priobjedna poda typu strešnej krytiny
Háky pro různé typy střešních krytin na šikmou střechu pro upevnění kolektorů SVB 26
HÁKY PRE RÔZNE TYPY STREŠNÝCH KRYTÍN NA ŠIKMÚ STRECHU PRE UPEVNENIE KOLEKTOROV SVB 26
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Hák pro břidlicovou střechu – hliník
Hák pre bridlicovú strechu – hliník
6920
Hák pro vlnité tašky, volitelná výška – hliník
Hák pre vlnité škridly, volitená výška – hliník
7013
Hák pro vlnité tašky – žárově pozinkovaná ocel
Hák pre vlnité škridly – žiarom pozinkovaná oce
7929
Hák pro vlnité tašky – nerez
Hák pre vlnité škridly – nerez
6857
poznámka: Detailní uchycení na šikmou střechu nutno prokonzultovat s výrobcem střešní krytiny!
poznámka: Detailné uchytenie na šikmú strechu nutné prekonzultova s výrobcom strešnej krytiny!
Montážní sady na rovné střechy pro upevnění kolektorů SVB 26
MONTÁŽNE SADY NA ROVNÉ STRECHY PRE UPEVNENIE KOLEKTOROV SVB 26
Vyobrazení / Vyobrazenie
Položka
Ob. kód
Upevňovací sada pro 1 kolektor SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)
Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaažovacie dielce)
9372
Upevňovací sada pro 2 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)
Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaažovacie dielce)
9373
Upevňovací sada pro 3 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)
Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaažovacie dielce)
9374
Upevňovací sada pro 4 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)
9383
Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaažovacie dielce)
Upevňovací sada pro 5 kolektorů SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)
Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB 26 (montážna sada neobsahuje zaažovacie dielce)
19
9384
3.2.1 Montáž na šikmou střechu
3.2.1 Montáž na šikmú strechu
Přehled
PREHAD
obr. 1: Kolektorové pole a střešní háky
obr. 1: Kolektorové pole a strešné háky
6
7
1
1
10
3b
2
6b
4
3
Pozice
Pozícia
1
Označení
Označenie
Plochý kolektor SVB 26
3b
10
Střešní hák se šroubem M8 s hlavou do H-profilu / Strešný hák so skrutkou M8 s hlavou do H-profilu
Upevňovací a propojovací sady / Upevňovacie a prepojovacie sady
Pozice
Pozícia
Označení
Označenie
2
Hliníkový H-profil 2ks
4
Matice M8 do H-profilu
Matica M8 do H-profilu
Šroub M8 x18, s imbusovou hlavou
Skrutka M8 x18, s imbusovou hlavou
Držák vrchní
Držiak vrchný
Držák spodní
Držiak spodný
Spojka H-profilu
Spojka H-profilu
5
6
3
6b
2
Počet kolektorů / Počet kolektorov
3
4
5
2 x 3,24 m
2 x 4,86 m
3,24 m
4,86 m
2 x 3,24 m
12 ks
18 ks
24 ks
30 ks
20 ks
30 ks
40 ks
50 ks
4 ks
6 ks
8 ks
10 ks
4 ks
6 ks
8 ks
10 ks
-
-
2 ks
2 ks
20
INŠTALÁCIA HÁKOV PRE ŠIKMÚ STRECHU
Montáž pomocou hákov za montážnu dosku
Instalace háků pro šikmou střechu
Montáž pomocí háků za montážní desku
• u taškových střech se na konstrukci
střechy připevňují zespodu přídavné
montážní desky o tloušce 3 cm. Střešní háky zahákněte za montážní desku
a připevněte vrutem.
• pri škridlových strechách sa na konštrukciu strechy pripevňujú zospodu
prídavné montážne dosky s hrúbkou
3 cm. Strešné háky zaháknite za montážnu dosku a pripevnite skrutkou.
obr. 2
145
140 - 160
ø6
35
ø6
80
65,5
80
79 - 99
100
99
35
40
300
290
Střešní hák nerezový
Strešný hák nerezový
• odkryjte střešní krytinu v délce montážních desek. Zpravidla postačuje odsunout tašky směrem nahoru.
Střešní hák hliníkový
Strešný hák hliníkový
prostor pro instalaci háku
priestor pre inštaláciu háku
obr. 3
laování
latovanie
• odkryte strešnú krytinu v dĺžke montážnych dosiek. Spravidla postačuje
odsunú škridly smerom hore.
kontrala
kontralaty
krokev
krokla
Odkrytí prostoru pro upevnění montážní desky
Odkrytie priestoru pre upevnenie montážnej dosky
• montážní desky přišroubujte v takové
výšce, aby montážní hák nebránil umístění tašky ve správném přesahu
obr. 4
• montážne dosky priskrutkujte v takej
výške, aby montážny hák nebránil
umiestneniu škridly v správnom presahu.
a
• střešní hák zavěste na montážní desku
v místě, kde nebude překážet správnému dosednutí tašky a hák přišroubujte
pomocí nerezových vrutů
• strešný hák zaveste na montážnu
dosku v mieste, kde nebude prekáža
správnemu dosadnutiu škridly a hák
priskrutkujte pomocou nerezových vrtov.
• všechny další střešní háky připevněte
stejným způsobem. Háky umisujte přibližně na předpokládaný střed kolektoru
(vzdálenost a)
• všetky alšie strešné háky pripevnite
rovnakým spôsobom. Háky umiestňujte približne na predpokladaný stred
kolektora
(vzdialenos a).
Upevnění montážní desky a střešních háků
Upevnenie montážnej dosky a strešných hákov
Montáž pomocou hákov na bridlicovú strechu
Montáž pomocí háků na břidlicovou střechu
• Hák jednoduše přiložte na střešní krytinu v místě, kde je dostatečně pevná
střešní konstrukce (trám či jiný nosník)
a nerezovými vruty jej upevněte. Proti
zatékání vody háky oplechujte, nebo
zakryjte jiným vhodným způsobem dle
doporučení výrobce střešní krytiny.
• Hák jednoducho priložte na strešnú
krytinu v mieste, kde je dostatočne
pevná strešná konštrukcia (trám či
iný nosník) a nerezovými skrutkami
ho upevnite. Proti zatekaniu vody háky
oplechujte, alebo zakryte iným vhodným spôsobom poda odporúčania
výrobcu strešnej krytiny.
obr. 5
228
78 - 98
Hák pro střechy s břidlicovou krytinou
21
Inštalácia H-profilov na strešné háky
Instalace H-profilů na střešní háky
• připravte si dva H-profily v délce odpovídající počtu a typu instalovaných
kolektorů. Nastavte tvarované hlavy
šroubů (10) rovnoběžně se základovým
profilem a H-profil na ně nasuňte, nebo
šrouby nasuňte do H-profilu a upevněte na háky. K pojištění matek použijte
vějířovité podložky.
obr. 6
šroub M8 s hlavou do H-profilu
skrutka M8 s hlavou do H-profilu
H-profil
• pripravte si dva H-profily v dĺžke zodpovedaúcej počtu a typu inštalovaných
kolektorov. Nastavte tvarované hlavy
skrutiek (10) rovnobežne so základovým profilom a H-profil na ne nasuňte, alebo skrutky nasuňte do H-profilu
a upevnite na háky. K poisteniu matiek
použite vejárovité podložky.
střešní hák
strešný hák
Připevnění H-profilu na háky
Pripevnenie H-profilu na háky
• Vyrovnejte H-profily tak, aby ležely
rovnoběžně s taškami. Úhlopříčky mezi
H-profily musí mít stejnou délku:
D1 = D2
Pak dotáhněte matky u upevňovacích
šroubů.
obr. 7
D1
D2
• Vyrovnajte H-profily tak, aby ležali
rovnobežne so škridlami. Uhlopriečky
medzi H-profilmi musia ma rovnakú
dĺžku:
D1 = D2
Potom dotiahnite matky pri upevňovacích skrutkách.
rovnoběžně
rovnobežne
Vyrovnání základových H-profilů
Vyrovnanie základových H-profilov
Montáž kolektorů
• při montáži vlastních kolektorů je nutné
jejich zakrytí
Montáž kolektorOV
obr. 8
• pri montáži vlastných kolektorov je nutné ich zakrytie.
• nasate do spodního H-profilu držáky
proti sklouznutí kolektoru, vždy 2 pojistky na jeden kolektor a poté dotáhněte
do H profilu imbusovými šrouby
• nasate do spodného H-profilu držiaky
proti skĺznutiu kolektora, vždy 2 poistky
na jeden kolektor a potom dotiahnite
do H profilu imbusovými skrutkami.
Nasazení pojistek proti sklouznutí
Nasadenie poistiek proti skĺznutiu
• přiložte kolektor na spodní držák a stáněte imbusovým šroubem do H profilu
kolektor má integrovaný závit v rámu
• priložte kolektor na spodný držiak
obr. 9
a stiahnite Imbusovou skrutkou do H
profilu kolektor má integrovaný závit
v ráme
• přistupte k montáži vrchního držáku
kolektoru a stáhněte jej k H profilu poté
držák přišroubujte k rámu kolektoru
• pristúpte k montáži vrchného držiaku
kolektora a stiahnite ho k H profilu potom držiak priskrutkujte k rámu kolektora.
Detail uchycení vrchní části
Detail uchytenia vrchnej časti
• pro spojování s H profilem a držáky použijte hliníkové matky přibalené
v montážní sadě pro dotažení použijte
imbusové šrouby
• pre spájanie s H profilom a držiak-
obr. 10
mi použite hliníkové matky pribalené
v montážnej sade pre dotiahnutie použite imbusové skrutky.
Natlačte speciální matku do H profilu
Natlačte špeciálnu matku do H-profilu
22
Průchod připojovacích trubek střechou
PRIECHOD PRIPOJOVACÍCH TRUBIEK STRECHOU
• Pro průchod připojovacích trubek střešní krytinou použijte například
odvětrávací tašky, u kterých upravte otvor podle velikosti trubky s izolací. Při použití všech způsobů průchodu trubek střešní krytinou je nutné
dodržet předpisy výrobce krytiny.
• Pre priechod pripojovacích trubiek strešnou krytinou použite napríklad
odvetrávacie škridly, u ktorých upravte otvor poda vekosti trubky
s izoláciou. Pri použití všetkých spôsobov priechodu trubiek strešnou
krytinou je nutné dodrža predpisy výrobcu krytiny.
Možné miesta pripevnenia kolektorov
Možná místa připevnění kolektorů
SVB 26
23
Kolektory
Celková délka
Celková dĺžka
Místa připevnění
Miesta pripevnenia
2
323 cm
6
3
484 cm
8
4
645 cm
12
5
806 cm
14
6
968 cm
16
3.2.2 Montáž na rovnou střechu
3.2.2 Montáž na rovnou střechu
Přehled
PREHAD
obr. 1: Kolektorové pole a střešní háky / Kolektorové pole a strešné háky
9
7
24
1
1
3c
4
obr. 11:
Trojúhelníková podpěra
a zavětrovací kříž
Trojuhoníková podpera
a zavetrovací kríž
9b
5
8
14
obr. 12:
Kolektorové pole
Pozice
Pozícia
1
Označení
Označenie
Plochý kolektor SVB 26
3c
Trojúhelníková podpěra / Trojuhoníková podpera
24
Zavětrovací kříž / Zavetrovací kríž
Upevňovací a propojovací sady / Upevňovacie a prepojovacie sady
Pozice
Pozícia
4
5
8
9
14
9b
Počet kolektorů / Počet kolektorov (kód sady)
2
3
4
5
2 x 3,24 m
3,24 m
4,86 m
2 x 3,24 m
2 x 4,86 m
12 ks
18 ks
24 ks
30 ks
20 ks
30 ks
40 ks
50 ks
4 ks
6 ks
8 ks
10 ks
4 ks
6 ks
8 ks
10 ks
2 ks
2 ks
Označení
Označenie
Hliníkový H-profil 2ks
Matice M8 do H-profilu / Matica M8 do H-profilu
Šroub M8x18, s imbusovou hlavou / Skrutka M8x18, s imbusovou hlavou
Držák vrchní / Držiak vrchný
Držák spodní / Držiak spodný
Spojka H-profilu
MONTÁŽ DRŽIAKOV NA ROVNÚ STRECHU
Montáž držáků na rovnou střechu
Držák na plochou střechu se skládá
z dvou H-profilů, trojúhelníkových podpěr
a jednoho zavětrovacího kříže. Počet trojúhelníkových podpěr závisí na počtu kolektorů. Pro každý kolektor použijte jednu
podpěru. Zavětrovací kříž je jen jeden až
do délky profilu 6,15 m.
obr. 13
4
D1
D2
a
• na montážní plochu položte dva H-profily a do drážek vložte matice
Úhlopříčky mezi základovými profily
musí mít stejnou délku: D1 = D2
Držiak na plochú strechu sa skladá
z dvoch H-profilov, trojuhonikových
podpier a jedného zavetrovacieho kríža.
Počet trojuhonikových podpier závisí od
počtu kolektorov. Pre každý kolektor použite jednu podperu. Zavetrovací kríž je len
jeden až do dĺžky profilu 6,15 m.
3c
4
3c – Trojúhelníková podpěra
4 – Hliníkový H-profil
Vyrovnání H-profilů a montáž první trojúhelníkové podpěry
24
• na montážnu plochu položte dva
H-profily a do drážiek vložte matice
• uhlopriečky medzi základovými profilmi musia ma rovnakú dĺžku: D1 = D2
• trojúhelníkové podpěry jsou dodávány
předem sešroubované dvěma šrouby.
Volné konce nosníků spojte šroubem.
Vzdálenost první trojúhelníkové podpěry od konce H-profilu je a ≈ 500 mm.
• trojuhoníkové podpery sú dodávané
dopredu zoskrutkované dvoma skrutkami. Voné konce nosníkov spojte
skrutkou. Vzdialenos prvej trojuhoníkovej podpery od konca H-profilu je
a ≈ 500 mm.
obr. 14
• trojúhelníkovou podpěru přišroubujte
na H-profil pomocí šroubů s tvarovanou hlavou, vějířovitých podložek
a matic. Šrouby s tvarovaným koncem
zajistěte v H-profilu otočením o 90˚ (viz.
obr. 14).
• trojuhoníkovú podperu priskrutkujte
na H-profil pomocou skrutiek s tvarovanou hlavou, vejárovitých podložiek
a matíc. Skrutky s tvarovaným koncom
zaistite v H-profile otočením o 90˚ (vi.
obr. 14).
a
b
c
Montáž pomocí šroubů s tvarovanou hlavou
Montáž pomocou skrutiek s tvarovanou hlavou
• další trojúhelníkové podpěry přimontujte k H-profilům stejným způsobem.
Vzdálenost mezi nimi upravte vždy
tak, aby trojúhelníková podpěra ležela
přibližně pod středem kolektoru. Pokud bude mezi podpěrami instalován
zavětrovací kříž, utáhněte pouze jednu
podpěru. Zavětrovací kříž sám vymezí
vzdálenost obou podpěr.
obr. 15
A
B
24
• zavětrovací kříž se upevňuje na trojúhelníkovou podpěru a na H-profil (viz.
obr. 15). Na jeden držák (až do délky
H-profilu 6,15 m) stačí použít jeden zavětrovací kříž.
• alšie trojuhoníkové podpery primontujte k H-profilom rovnakým spôsobom. Vzdialenos medzi nimi upravte
vždy tak, aby trojuhoníková podpera
ležala približne pod stredom kolektora.
Pokia bude medzi podperami inštalovaný zavetrovací kríž, utiahnite len
jednu podperu. Zavetrovací kríž sám
vymedzí vzdialenos obidvoch podpier.
• zavetrovací kríž sa upevňuje na trojuhoníkovú podperu a na H-profil (vi.
obr. 15). Na jeden držiak (až do dĺžky
H-profilu 6,15 m) stačí použi jeden zavetrovací kríž.
Montáž zavětrovacího kříže
Montáž zavetrovacieho kríža
• do H-profilu (04) vložte matice M8 (23).
Pro upevnění zavětrovacího kříže do
H-profilu použijte speciální šrouby se
stopkou. Stopka na šroubu se při utahování zavrtá do H profilu, tím zafixuje přesnou polohu šroubu a zabrání
možnému uvolnění kříže. Proto při utahování uslyšíte cvaknutí. To znamená,
že pozice šroubu je již pevně fixována
vůči H-profilu. Po tomto cvaknutí šroub
úplně dotáhněte.
obr. 16
24
3c
4
15
8
3c – Trojúhelníková podpěra
4 – Hliníkový H-profil
8 – Šroub M8x18 s imbusovou hlavou
15 – Šroub M8 se stopkou
24 – Zavětrovací kříž
3c – Trojuhoníková podpera
4 – Hliníkový H-profil
8 – Skrutka M8x18 s imbusovou hlavou
15 – Skrutka M8 so stopkou
24 – Zavetrovací kríž
Spojení zavětrovacího kříže s H-profilem
Spojenie zavetrovacieho kríža s H-profilom
25
• do H-profilu (04) vložte matice M8 (23).
Pre upevnenie zavetrovacieho kríža do
H-profilu použite špeciálne skrutky so
stopkou. Stopka na skrutke sa pri uahovaní zavŕta do H profilu, tým zafixuje
presnú polohu skrutky a zabráni možnému uvoneniu kríža. Preto pri uahovaní začujete cvaknutie. To znamená,
že pozícia skrutky je už pevne fixovaná
voči H-profilu. Po tomto cvaknutí skrutku úplne dotiahnite.
• pokračujte v montáži zbývajících trojúhelníkových podpěr tak, aby jednotlivé
podpěry ležely přibližně na středu kolektoru, tzn. c ≈ 1000 mm.
• pokračujte v montáži ostávajúcich troj-
obr. 17
uhoníkových podpier tak, aby jednotlivé podpery ležali približne na strede
kolektora, tzn. c ≈ 1000 mm.
3c
c
Montáž dalších držáků
Montáž alších držiakov
• držák překlopte do provozní polohy
(zavětrovací kříž svisle). Držák zajistěte
bu přišroubováním do střechy, nebo
zatížením. Pokud se zajišuje zatížením,
musí být při namáháním větrem do
8 m výšky budovy a zatížení sněhem
do 0,75 kN/m2 zátěž rozložena podle
následující tabulky:
Montáž na plochou střechu
1 kolektor
2 kolektory
3 kolektory
4 kolektory
5 kolektorů
• držiak preklopte do prevádzkovej po-
obr. 18
lohy (zavetrovací kríž zvislo). Držiak zaistite bu priskrutkovaním do strechy,
alebo zaažením. Pokia sa zaisuje
zaažením, musí by pri namáhaním vetrom do 8 m výšky budovy a zaažení
snehom do 0,75 kN/m2 záaž rozložená poda nasledujúcej tabuky:
do 8 m
290 kg
580 kg
870 kg
1160 kg
1450 kg
Montáž na plochú strechu
1 kolektor
2 kolektory
3 kolektory
4 kolektory
5 kolektorov
do 8 m
290 kg
580 kg
870 kg
1160 kg
1450 kg
Statická bezpečnost (zatížení)
Statická bezpečnos (zaaženie)
V žádném případě se nesmí překročit přípustné zatížení střechy,
doporučujeme konzultovat zatížení předem se statikem. Při narušení střechy je nutno zajistit odborné zaizolování.
Minimální vzdálenost kolektorových polí
viz obr. 19.
Kolektory na držiak umiestnite a pripevnite na H-profily rovnakým postupom ako
pri montáži na šikmú strechu (vi „MONTÁŽ KOLEKTOROV“ na str. 13).
obr. 19
3 x výška
Minimálna vzdialenos kolektorových polí
vi obr. 19.
výška
Kolektory na držák umístěte a připevněte
na H-profily stejným postupem jako při
montáži na šikmou střechu (viz „Montáž
kolektorů“ na str. 13).
V žiadnom prípade sa nesmie prekroči prípustné zaaženie strechy, odporúčame konzultova zaaženie dopredu so statikom. Pri
narušení strechy je nutné zaisti odborné zaizolovanie.
KOLEKTOR
KOLEKTOR
Minimální vzdálenost kolektorových polí
Minimálna vzdialenos kolektorových polí
26
3.2.3 Hydraulické připojení
3.2.3 Hydraulické pripojenie
Spojení kolektorů
SPOJENIE KOLEKTOROV
Upevněte první kolektor a další kolektor
položte s dostatečnou mezerou vedle.
Pak do horního vývodu vložte těsnění
mezi šroubení a kolektor přisuňte na
doraz. Šroubení podržte plochým klíčem
a dotáhněte matici.
Stejným způsobem postupujte i u dalších
kolektorů. Izolaci na šroubení nasate až
po provedení tlakové zkoušky.
Upevnite prvý kolektor a alší kolektor
položte s dostatočnou medzerou veda.
Potom do horného vývodu vložte tesnenie medzi šróbenie a kolektor prisuňte na
doraz. Šróbenie podržte plochým kúčom
a dotiahnite maticu.
Rovnakým spôsobom postupujte i u alších kolektorov. Izoláciu na šróbení nasate až po vykonaní tlakovej skúšky.
obr. 20
Spojování kolektorů (na obrázku je postup připojení
horního šroubení)
Spojovanie kolektorov (na obrázku je postup
pripojenia horného šróbenia)
Propojení kolektorů
V řadě kolektorů může být nejvýše 5 kolektorů vedle sebe zapojených do série.
Dále mohou následovat další kolektory
v paralelním zapojení. Připojovací potrubí
od kolektorů je vhodné vést co nejkratší trasou. Doporučené průměry potrubí
a průtoky přes kolektory při různém zapojení viz. tab. 1.
Všechny části solární soustavy musí být
pečlivě a bezpečně utěsněny a musí být
z materiálu odolného glykolu a teplotám
do 160 ˚C.
Spojovací potrubí doporučujeme provést
z nerezových ohebných trubek nebo
z měděného potrubí spojovaného tvrdým
pájením. V žádném případě není možné použít pro přívodní a vratné potrubí
plastové trubky, které nevyhovují provozním podmínkám solárních soustav.
Potrubí ke kolektorům je možné vést stávajícími komíny, větracími šachtami nebo
drážkami ve zdi. Otevřené šachty je třeba
vhodně utěsnit, aby nedocházelo k vyšším tepelným ztrátám konvekcí. Je třeba
pamatovat i na tepelnou dilataci a trubky
osadit kompenzátory, oblouky či dilatačními sponami. Potrubí je nutno připojit na
uzemnění domu.
PREPOJENIE KOLEKTOROV
obr. 21
Propojení kolektorů
Prepojenie kolektorov
V rade kolektorov môže by najviac 5 kolektorov veda seba zapojených do série.
Ďalej môžu nasledova alšie kolektory
v paralelnom zapojení. Pripojovacie potrubie od kolektorov je vhodné vies čo
najkratšou trasou. Odporúčané priemery
potrubia a prietoky cez kolektory pri rôznom zapojení vi. tab. 1.
Všetky časti solárnej sústavy musia by
starostlivo a bezpečne utesnené a musia
by z materiálu odolného glykolu a teplotám do 160 ˚C.
Spojovacie potrubie odporúčame vykona z nerezových ohybných trubiek alebo
z medeného potrubia spojovaného tvrdou pájkou.
V žiadnom prípade nie je možné použi pre prívodné a vratné potrubie
plastové trubky, ktoré nevyhovujú prevádzkovým podmienkam solárnych
sústav.
Potrubie ku kolektorom je možné vies
stavajucími komínmi, vetracími šachtami
alebo drážkami v stene. Otvorené šachty
je treba vhodne utesni, aby nedochádzalo k vyšším tepelným stratám konvekciou.
Je treba pamäta i na tepelnú dilatáciu
a trubky osadi kompenzátormi, oblúkmi
či dilatačnými sponami. Potrubie je nutné
pripoji na uzemnenie domu.
Potrubie solárnej sústavy sa musí zaobstara tepelnou izoláciou napríklad typu AEROFLEX, aby tepelné straty z potrubia do okolia podstatne
neznižovali celkovú účinnos solárnej sústavy. Tepelná izolácia musí by
odolná voči teplotám do 160 ˚C, pri vonkajších rozvodoch je na viac nutná ochrana proti UV žiareniu a nenavlhavosti. Hrúbku tepelnej izolácie
vote minimálne 13 mm pre vnútorný rozvod, pre vonkajší rozvod vote
minimálne 19 mm.
Potrubí solární soustavy se musí opatřit tepelnou izolací například typu
AEROFLEX, aby tepelné ztráty z potrubí do okolí podstatně nesnižovaly celkovou účinnost solární soustavy. Tepelná izolace musí být odolná
vůči teplotám do 160 ˚C, u venkovních rozvodů je navíc nutná ochrana
proti UV záření a nenavlhavost. Tloušku tepelné izolace volte minimálně
13 mm pro vnitřní rozvod, pro venkovní rozvod volte minimálně 19 mm.
27
Počet kolektorů
Počet kolektorov
1
5
6
8
9
10
12
Typ zapojení
Typ zapojenia
1x1
1 x 5 sériově / sériovo
2 x 3 paralelně / paralelne
2 x 4 paralelně / paralelne
3 x 3 paralelně / paralelne
5 x 2 paralelně / paralelne
4 x 3 paralelně / paralelne
Průtok
Prietok
2 l/min
10 l/min
12 l/min
16 l/min
18 l/min
20 l/min
24 l/min
Připojovací potrubí
Pripojovacie potrubie
Cu 18 x 1
Cu 22 x 1
Cu 18 x 1
Cu 22 x 1
Cu 22 x 1
Cu 28 x 1,5
Cu 28 x 1,5
Tab. 1: Doporučené průměry potrubí
Tab. 1: Odporúčané priemery potrubia
3.2.4 Umístění teplotního čidla
3.2.4 Umiestnenie teplotného čidla
• teplotní čidlo umístěte do jímky kolektoru na výstup posledního kolektoru
obr. 21
max. 50m
v součtu výstupního
a vratného potrubí
max. 50m
v súčte výstupného
a vratného potrubia
• teplotné čidlo umiestnite do príslušného otvoru kolektora na výstup posledného kolektora.
• použijte splétaný vodič 2 x 1mm2, nestíněný, oddělený od silových vodičů.
Maximální délka je 100 m. Minimalizujte
množství montážních krabic a svorkovnic
délka připojení: do 50m průřez:
0,5 mm2
délka připojení: do 100m průřez:
1,0 mm2
• použite spletaný vodič 2 x 1mm2, netienený, oddelený od silových vodičov.
Maximálna dĺžka je 100 m. Minimalizujte množstvo montážnych krabíc
a svorkovníc
dĺžka pripojenia: do 50m prierez:
0,5 mm2
dĺžka pripojenia: do 100m prierez:
1,0 mm2
• teplotní a mechanická odolnost použitého vodiče musí odpovídat prostředí,
kterým vodič prochází
Umístění teplotního čidla
Umiestnenie teplotného čidla
Čerpadlové jednotky
4
Čerpadlová skupina
4.1 Čerpadlová skupina
Montáž čerpadlové skupiny provete dle
příslušného návodu.
Max.délka potrubí
Max. dĺžka potrubia
obr. 22:
• teplotná a mechanická odolnos použitého vodiča musí zodpoveda prostrediu, ktorým vodič prechádza.
Čerpadlové jednotky
Montáž čerpadlovej skupiny vykonajte
poda príslušného návodu.
1
Čerpadlové skupiny Baxi obsahují tyto
základní komponenty:
• oběhové čerpadlo
• teploměr pro vratnou, nebo i topnou
větev – u dvoutrubkové skupiny
• vratnou větev s kulovým ventilem
a zpětným ventilem
• integrovaný průtokoměr
• pojistný ventil, tlakoměr a připojení expanzní nádoby
• napouštěcí a vypouštěcí ventil
• tepelnou izolaci
• elektroniku pro řízení solární soustavy
2
5
3
Čerpadlové skupiny Baxi obsahujú tieto
základné komponenty:
• obehové čerpadlo
• teplomer pre vratnú, alebo i vykurovaciu vetvu - pri dvojtrubkovej skupine
• vratnú vetvu s guovým ventilom
a spätným ventilom
• integrovaný prietokomer
• poistný ventil, tlakomer a pripojenie expanznej nádoby
• napúšací a vypúšací ventil
• tepelnú izoláciu
• elektroniku pre riadenie solárnej sústavy
Příklad čerpadlové skupiny je na obr. 22.
Príklad čerpadlovej skupiny je na obr. 22.
Pojistné ventily jsou vždy součástí čerpadlových skupin. Pokud není použita čerpadlová skupina, musí být solární sestava
opatřena pojistným ventilem s otevíracím
přetlakem 6 bar a odolávajícím vyšším
teplotám (nejčastěji do 160˚C).
7
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
4
6
Montážní otvory / Montážne otvory
Manometr
Kulový ventil se zpětným ventilem a teploměrem
Guový ventil so spätným ventilom a teplomerom
Kulový ventil a průtokoměr
Guový ventil a prietokomer
Napouštěcí ventil / Napúšací ventil
Vypouštěcí ventil / Vypúšací ventil
Separátor vzduchu s manuálním vypouštěním
Separátor vzduchu s manuálnym vypúšaním
Čerpadlová skupina s elektronikou
Čerpadlová skupina s elektronikou
28
Poistné ventily sú vždy súčasou čerpadlových skupín. Pokia nie je použitá
čerpadlová skupina, musí by solárna
zostava opatrená poistným ventilom s otváracím pretlakom 6 bar a odolávajúcim
vyšším teplotám (najčastejšie do 160˚C).
Systémový regulátor ECO pro tepelné solární
zařízení ovládané mikroprocesorem
4.2 Systémový regulátor ECO pre tepelné solárne
zariadenie ovládané mikroprocesorom
4.2.1 Oblast použití / Vlastnosti
Oblast použití:
4.2.1 Oblas použitia / Vlastnosti
Oblas použitia:
Solární regulátory BAXI jsou účinnými zařízeními s mikroprocesorovou
regulací pro programování funkcí tepelných solárních zařízení.
Tyto regulační jednotky lze snadno používat v systémech solárních
kolektorů, které se běžně vyskytují na trhu, například u zařízení s jedním
solárním polem a jedním zásobníkem.
Regulátory lze instalovat jak pro domácí použití tak do obchodních
a průmyslových prostor.
Před zprovozněním je třeba prostudováním si této příručky zkontrolovat,
zdali je příslušný regulátor vhodný pro zařízení, do kterého se instaluje.
Solárne regulátory BAXI sú účinnými zariadeniami s mikroprocesorovou
reguláciou pre programovanie funkcií tepelných solárnych zariadení.
Tieto regulačné jednotky je možné ahko používa v systémoch solárnych
kolektorov, ktoré sa bežne vyskytujú na trhu, napríklad pri zariadeniach
s jedným solárnym polom a jedným zásobníkom.
Regulátory je možné inštalova ako pre domáce použitie tak i do
obchodných a priemyslových priestorov.
Pred spustením je treba preštudovaním si tejto príručky skontrolova, či je
príslušný regulátor vhodný pre žiarenie, do ktorého sa inštaluje.
Vlastnosti zařízení:
Vlastnosti zariadenia:
Regulátor BAXI má následující vlastnosti:
• Intuitivní ovládání vycházející z menu s grafickými symboly a čtyřmi
ovládacími tlačítky.
• Regulace podle teplotního rozdílu u nastavitelných hodnot digitální regulace.
• Regulace počtu otáček neboli ovládání přepínání čerpadla solárního
okruhu.
• Zvláštní funkce pro zařízení s kolektory vybavenými vakuovými trubicemi.
• Integrované počítadlo provozních hodin pro plnění zásobníku.
• Množství rozličných funkcí pro regulaci zařízení s ukazatelem vad
a funkčních závad prostřednictvím symbolů.
• Uložení do paměti všech nastavených hodnot i v případě jakkoliv dlouhého výpadku elektrického proudu.
• Velký prostor pro kabeláž.
Regulátor BAXI má nasledujúce vlastnosti:
• Intuitívne ovládanie vychádzajúce z menu s grafickými symbolmi a štyrmi ovládacími tlačidlami.
• Regulácia poda teplotného rozdielu pri nastavitených hodnotách digitálnej regulácie.
• Regulácia počtu otáčok alebo ovládanie prepínania čerpadla solárneho okruhu.
• Zvláštne funkcie pre zariadenie s kolektormi vybavenými vákuovými
trubicami.
• Integrované počítadlo prevádzkových hodín pre plnenie zásobníka.
• Množstvo rozličných funkcií pre reguláciu zariadenia s ukazovateom
chýb a funkčných porúch prostredníctvom symbolov.
• Uloženie do pamäti všetkých nastavených hodnôt i v prípade akokovek dlhého výpadku elektrického prúdu.
• Veký priestor pre kabeláž.
Schéma zařízení:
Schéma zariadenia:
Regulátor lze používat v podobných zařízeních s obdobnými funkcemi.
Poznámka: následující vyobrazení zařízení znázorňuje úplné hydraulické
schéma.
Regulátor je možné používa v podobných zariadeniach s obdobnými
funkciami. Poznámka: nasledujúce vyobrazenie zariadenia znázorňuje
úplnú hydraulickú schému.
obr. 33:
ZÁSOBNÍK
TColl - Uzemnění
- Kalorimetr (není součástí dodávky)
TTh
Tsp
- Fáze - sí
TKRuck - Teplotní sonda kolektoru
P
- Vodič nulové fáze - sí
DFZ
- Teplotní sonda zásobníku
TColl - Uzemnenie
TTh
- Kalorimeter (nie je súčasou dodávky)
Tsp
- Fáza - sie
TKRuck - Teplotná sonda kolektora
P
- Vodič nulovej fázy - sie
DFZ
- Teplotná sonda zásobníka
schéma zařízení
schéma zariadenia
4.2.2 Bezpečnostní pokyny
4.2.2 Bezpečnostné pokyny
Veškeré práce související s montáží a připojením kabelů, které se týkají regulátoru, musí být prováděny pouze
bez napětí.
Otevření, připojení a zprovoznění zařízení musí být prováděna pouze kvalifikovaným personálem. Dále musí
být dodržovány platné bezpečnostní předpisy.
Všetky práce súvisiace s montážou a pripojením káblov,
ktoré sa týkajú regulátora, musia by vykonávané len
bez napätia.
Otvorenie, pripojenie a spustenie zariadenia musí by
len kvalifikovaným personálom. Ďalej musia by dodržované platné bezpečnostné predpisy.
29
• Před prováděním prací souvisejících s instalací nebo připojením kabelů elektrických zařízení tato zařízení musí být kompletně odpojena od
přívodu provozního napětí a chráněna proti náhodnému uvedení do
provozu.
Nikdy nepřevracejte koncovky nízkého napětí (sonda, kalorimetr)
s kontakty pod napětím 230 V. Existuje riziko ohrožení funkčnosti zařízení, které může způsobit nezvratné výboje na zařízení, sondách a jiných připojených zařízeních.
• Solární zařízení mohou dosáhnout vysokých teplot. Nebezpečí popálení! Pozor během montáže teplotních sond!
• Je nutné zařízení montovat tak, aby nedocházelo k nárůstům teploty,
které toto zařízení nesnáší (>50˚C), např. z tepelných zdrojů.
• Regulátor BAXI není chráněn proti proudu vody ani kapkám vody. Z tohoto důvodu musí být montován v místech, do kterých se proud vody
ani kapky vody nemohou dostat.
• Z bezpečnostních důvodů musí být toto zařízení ovládáno manuálně
pouze ve zkušební fázi. Při manuálním ovládání totiž nedochází ke sledování maximálních teplot nebo k činnosti sond.
• Je zakázáno toto zařízení zprovozňovat v případě poškození zjištěných
na regulátoru a kabelech a dále na připojených čerpadlech a ventilech.
• Je třeba prověřovat, zdali použitý materiál pro trubkové spoje, izolace,
čerpadla a použité ventily snesou teploty, ke kterým může na zařízení
docházet.
• Pred začatím prác súvisiacich s inštaláciou alebo pripojením káblov
elektrických zariadení tieto zariadenia musia by kompletne odpojené
od prívodu prevádzkového napätia a chránené proti náhodnému uvedeniu do prevádzky.
Nikdy neprevracajte koncovky nízkeho napätia (sonda, kalorimeter)
s kontaktmi pod napätím 230 V. Existuje riziko ohrozenia funkčnosti zariadenia, ktoré môže spôsobi nezvratné výboje na zariadení, sondách
a iných pripojených zariadeniach
• Solárne zariadenia môžu dosiahnu vysoké teploty. Nebezpečenstvo
popálenia! Pozor počas montáže teplotných sond!
• Je nutné zariadenie montova tak, aby nedochádzalo k nárastom teploty, ktoré toto zariadenie neznáša (>50˚C), napr. z tepelných zdrojov.
• Regulátor BAXI nie je chránený proti prúdu vody ani kvapkám vody.
Z tohto dôvodu musí by montovaný v miestach, do ktorých sa prúd
vody ani kvapky vody nemôžu dosta.
• Z bezpečnostných dôvodov musí by toto zariadenie ovládané manuálne len v skúšobnej fáze. Pri manuálnom ovládaní totiž nedochádza
k sledovaniu maximálnych teplôt alebo k činnosti sond.
• Je zakázané toto zariadenie spúša v prípade poškodení zistených na
regulátore a kábloch a alej na pripojených čerpadlách a ventiloch.
• Je treba preverova, či použitý materiál pre trubkové spoje, izolácie,
čerpadlá a použité ventily znesú teploty, ku ktorým môže na zariadení
dochádza.
4.2.3 Montáž zařízení
4.2.3 Montáž zariadenia
Regulátor musí být instalován pouze v místech, do kterých se nemůže dostat proud vody ani kapky vody.
Regulátor musí by inštalovaný len v miestach, do ktorých sa nemôže dosta prúd vody ani kvapky vody.
Otevření zařízení (pouze kvalifikovaným personálem)
Otvorenie zariadenia (len kvalifikovaným personálom)
Pro otevření tohoto zařízení není zapotřebí žádných pracovních nástrojů. Horní
strana krytu je spojena se spodní stranou
jen dvojitým zacvaknutím. Blokační prvky jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít
k náhodnému otevření zařízení.
Strany je třeba od sebe energicky odtáhnout v místě horní strany krytu (viz obrázek) a vychýlit je nahoru, dokud nevyskočí ze zacvaknutí. Poté je možné regulátor
pohodlně namontovat a připojit kabely.
Pre otvorenie tohto zariadenia nie sú potrebné žiadne pracovné nástroje. Horná
strana krytu je spojená so spodnou stranou len dvojitým zacvaknutím. Blokačné
prvky sú navrhnuté tak, aby nemohlo
dôjs k náhodnému otvoreniu zariadenia.
Strany je treba od seba energicky odtiahnu v mieste hornej strany krytu (vi obrázok) a vychýli ich hore, pokia nevyskočí
zo zacvaknutia. Potom je možné regulátor
pohodlne namontova a pripoji káble.
obr. 34:
Otevření zařízení
Otvorenie zariadenia
Pred uvedením regulátora do prevádzky je treba zavrie
hornú čas, tak aby zacvakla na obidvoch stranách. Zacvaknutie musí by počutené a prsty rúk ho musia zaznamena.
Před zprovozněním regulátoru je třeba zavřít horní část,
dokud nezacvakne po obou stranách. Zacvaknutí musí
být slyšitelné a prsty rukou jej musí zaznamenat.
Montáž na zeĎ
Pro účely montáže na ze je třeba postupovat takto:
Pre účely montáže na stenu je treba postupova takto:
obr. 35:
• Provete otvory pro připevnění zařízení za použití přiložené šablony děr.
• Přišroubujte dva horní šrouby až do
vzdálenosti 6 mm od zdi.
• Otevřete zařízení, jak je popsáno výše,
a zavěste je na oba šrouby. Nyní můžete zašroubovat i spodní šrouby.
• Aby nedošlo k poškození spodní části
krytu, je třeba šrouby dotahovat jen
tolik, kolik je třeba.
• Urobte otvory pre pripevnenie zariadenia s použitím priloženej šablóny.
• Priskrutkujte dve horné skrutky až do
vzdialenosti 6 mm od steny.
• Otvorte zariadenie, ako je opísané vyššie, a zaveste ho na obidve skrutky. Teraz môžete utiahnu i spodné skrutky.
• Aby nedošlo k poškodeniu spodnej
časti krytu, je treba skrutky doahova
len toko, koko je treba.
126mm
84mm
118mm
montáž na ze
montáž na stenu
30
4.2.4 Elektrické připojení – přehled
4.2.4 Elekktrické pripojenie – Prehad
Je povinné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené
v oddílu 3!
Zařízení smí být otevřeno jen tehdy, pokud je bezpečně
odpojeno od elektrické sítě a chráněno proti náhodnému uvedení do provozu!
Je povinné dodržova bezpečnostné pokyny uvedené
v oddiele 3!
Zariadenie smie by otvorené len vtedy, ak je bezpečne
odpojené od elektrickej siete a chránené proti náhodnému uvedeniu do prevádzky!
Všechny elektrické kabely musí být připojeny k jednotkám nacházejícím
se ve spodní části krytu. Připojení nízkonapěových sond a snímače průtoku se nachází v pravé části jednotky. Připojení o napětí 230 V se nacházejí vlevo. Viz panel připojení regulátoru BAXI znázorněný na následujícím
obrázku.
Všetky elektrické káble musia by pripojené k jednotkám nachádzajúcim
sa v spodnej časti krytu. Pripojenie nízkonapäových sond a snímača prietoku sa nachádza v pravej časti jednotky. Pripojenia s napätím 230 V sa
nachádzajú vavo. Vi panel pripojenia regulátora BAXI znázornený na
nasledujúcom obrázku.
obr. 36:
PE
WMM
L
T1
N
T2
A1
T3
N
T4
A2
N
- Uzemnenie
- Kalorimeter (nie je súčasou dodávky)
- Fáza - sie
- Teplotná sonda kolektora
- Vodič nulovej fázy - sie
- Teplotná sonda zásobníka
- Fáza - relé 1
- Teplotná sonda termostatu
- Vodič nulovej fázy - relé 1
- Teplotná sonda spiatočky kolektora
- Fáza - relé 2
- Vodič nulovej fázy - relé 2
PE
WMM
L
N
A1
N
A2
N
T1
T2
g
Uzemnění
Kalorimetr (není součástí dodávky)
Fáze - sí
Teplotní sonda kolektoru
Vodič nulové fáze - sí
Teplotní sonda zásobníku
Fáze - relé 1
Teplotní sonda termostatu
Vodič nulové fáze - relé 1
Teplotní sonda zpátečky kolektoru
Fáze - relé 2
Vodič nulové fáze - relé 2
n
eru
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
h
Sic
PE
WMM
L
T1
N
T2
A1
T3
N
T4
A2
N
Strana síového napětí
Strana sieového napätia
T3
T4
Strana nízkého napětí
Strana nízkeho napätia
schéma elektrického připojení
schéma elektrického pripojenia
Základní pokyny pro připojení:
Základné pokyny pre pripojenie:
• Na všech připojovacích kabelech sejměte ochrannou izolaci v délce
6 - 8 cm a vnější ochranu vodiče v délce 10 mm.
• V případě pružných kabelů musí být zajištěna vůle v tahu uvnitř a mimo
zařízení. Konce žil musí být opatřeny ochranným uložením. Pokud by
bylo zapotřebí použít šroubové spoje PG9, vodiče mohou být připevněny na připojovací část o 230 V.
• Kabely se připojují k zařízení skrz otvory provedené pro tento účel.
• Všechny zemnící vodiče musí být upevněny prostřednictvím svorek
označených PE (uzemnění).
• Na všetkých pripojovacích kábloch dajte dole ochrannú izoláciu v dĺžke 6 - 8 cm a vonkajšiu ochranu vodiča v dĺžke 10 mm.
• V prípade pružných káblov musí by zaistená vôa v ahu vo vnútri
a mimo zariadenia. Konce vodičov musia by zabezpečené ochranným uložením. Ak by bolo potrebné použi skrutkové spoje PG9, vodiče
môžu by pripevnené na pripojovaciu čas s 230 V.
• Káble sa pripájajú k zariadeniu cez otvory spravené pre tento účel.
• Všetky uzemňovacie vodiče musia by upevnené prostredníctvom svoriek označených PE (uzemnenie).
Připojení 230 V
Pripojenie 230 v
Pokud se týká spojů o napětí 230 V, je třeba dodržovat následující pokyny:
Ak sa týka spojov s napätím 230 V, je treba dodržova nasledujúce pokyny:
• V případě připojení k pevné síti musí být zajištěna možnost přerušit
napájení regulátoru ze sítě prostřednictvím vypínače. Tento vypínač se
může i vynechat v případě připojení k síti pomocí kabelu a zástrčky se
zemnícím kolíkem.
• Regulátory jsou vhodné pro připojení k síti o napětí 230 V / 50 Hz. Čerpadla a ventily určené k připojení musí být vyprojektovány pro takovéto
napětí!
• Všechna uzemnění musí být upevněna svorkami označenými symbolem PE (uzemnění).
• Svorky vodiče nulové fáze (N) jsou elektricky připojeny a nesmějí být
přepojeny.
• Všechna relé (A1/A2/A3) jsou vybavena spínacími kontakty o napětí
230 V. Pokud by bylo zapotřebí mít kontakty s nulovou potenciální hodnotou, tyto jsou k dispozici v příslušenství.
• Relé A1 bude podle instalace sepnuto jako spínací kontakt (počet otoček = 100 %) nebo prostřednictvím funkce Regulace počtu otáček (počet otáček < 100 %), jako výstupní signál při impulzu pro zablokování.
• V prípade pripojenia k pevnej sieti musí by zaistená možnos preruši
napájanie regulátora zo siete prostredníctvom vypínača. Tento vypínač
sa môže i vynecha v prípade pripojenia k sieti pomocou kábla a zástrčky s uzemňovacím kolíkom.
• Regulátory sú vhodné na pripojenie k sieti s napätím 230 V / 50 Hz.
Čerpadlá a ventily určené k pripojeniu musia by vyprojektované pre
takéto napätie!
• Všetky uzemnenia musia by upevnené svorkami označenými symbolom PE (uzemnenie).
Přehled připojení 230 V u SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Prehad pripojenia 230 V pri SOLÁRNOM REGULÁTORE
Následující tabulka zobrazuje přičlenění relé jednotlivým typům regulátorů. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení.
Bílá políčka slouží jako doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje pričlenenie relé jednotlivým typom regulátorov. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie
zariadenia. Biele políčka slúžia ako doplnkové funkcie na prianie.
• Svorky vodiča nulovej fázy (N) sú elektricky pripojené a nesmú by
prepojené.
• Všetky relé (A1/A2/A3) sú vybavené spínacími kontaktmi s napätím 230
V. Ak by bolo potrebné ma kontakty s nulovou potenciálnou hodnotou,
tak sú k dispozícii v príslušenstve.
• Relé A1 bude poda inštalácie zopnuté ako spínací kontakt (počet otočiek
= 100 %) alebo prostredníctvom funkcie Regulácia počtu otáčok (počet
otáčok < 100 %), ako výstupný signál pri impulze pre zablokovanie.
31
Regulátor
Relé
Typ:
Popis
A1
Regulátor BAXI
1 kolektor -1 zásobník (P)
P
Připojení teplotní sondy
Pripojenie teplotnej sondy
Regulátor BAXI funguje za pomoci přesných platinových teplotních sond
typu PT1000. Je zapotřebí disponovat 2 až 4 sondami podle typu zařízení
a počtu funkcí.
Regulátor BAXI funguje s pomocou presných platinových teplotných
sond typu PT1000. Je potrebné disponova 2 až 4 sondami poda typu
zariadenia a počtu funkcií.
Montáž / připojení kabelů teplotních sond:
• Sondy připojte v místech kolektoru a zásobníku určených pro tento
účel. Je nutné se přesvědčit, že dochází k řádnému přenosu teploty
a v případě potřeby použijte silikonový tuk.
• Kabely teplotních sond mohou být prodlouženy. Je nutné zajistit průřez
2 x 0,5 mm2 u délky do 15 m a průřez 2 x 0,75 mm2 u délky do 50 m.
V případě dlouhých spojů je třeba používat stíněné prodlužovací kabely. Prosíme, abyste stínění nepřipevňovali ze strany sondy, ale odřízli je
a odizolovali!
• Teplotní sondy musí být připojeny podle schématu zařízení. Není třeba
zohledňovat póly obou žil, jelikož se jedná o teplotní sondy.
• Kabely sond musí být kladeny mimo kabely o napětí 230 V.
Montáž / pripojenie káblov teplotných sond:
• Sondy pripojte v miestach kolektora a zásobníka určených pre tento
účel. Je nutné sa presvedči, že dochádza k riadnemu prenosu teploty
a v prípade potreby použite silikónový tuk.
• Káble teplotných sond môžu by predĺžené. Je nutné zaisti prierez 2
x 0,5 mm2 pri dĺžke do 15 m a prierez 2 x 0,75 mm2 pri dĺžke do 50 m.
V prípade dlhých spojov je treba používa tienené predlžovacie káble.
Prosíme, aby ste tienenie nepripevňovali zo strany sondy, ale odrezali
ich a odizolovali!
• Teplotné sondy musia by pripojené poda schémy zariadenia. Nie je
treba zohadňova póly obidvoch káblov, keže sa jedná o teplotné
sondy.
• Káble sond musia by kladené mimo káble s napätím 230 V.
Přehled připojení sond u SOLÁRNÍHO REGULÁTORU
Prehad pripojenia sond pri SOLÁRNOM REGULÁTORE
Následující tabulka zobrazuje vstupy sond. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení. Bílá políčka jsou určena pro
doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje vstupy sond. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie zariadenia. Biele políčka sú určené na
doplnkové funkcie na prianie.
Regulátor
Popis regulátoru / Popis regulátora
Typ:
Popis
Regulátor BAXI
1 kolektor -1 zásobník (P)
Pozor: je povinné před zprovozněním zavřít horní část
krytu, dokud nezacvakne do své polohy!
T1
T2
TKool
Tsp
Pozor: je povinné pred uvedením do prevádzky zavrie hornú čas krytu, pokia nezacvakne do svojej polohy!
Ochranný modul proti přepětí
Ochranný modul proti prepätiu
Regulátor BAXI je vybaven přesnou ochranou proti přepětí na všech vstupech sond. Obvykle nejsou nutná jiná
ochranná opatření pro interní sondy. Ochranné prvky
z vnější strany nesmí obsahovat žádný přídavný kondenzátor, jinak by mohlo docházet ke zkreslení výsledku
měření.
Regulátor Baxi je vybavený presnou ochranou proti prepätiu na všetkých vstupoch sond. Obvykle nie sú nutné iné ochranné opatrenia pre interné sondy. Ochranné
prvky z vonkajšej strany nesmú obsahova žiadny prídavný kondenzátor, inak by mohlo dochádza k skresleniu výsledku merania.
4.2.5 Ovladače / zobrazení
4.2.5 Ovládače / Zobrazenie
Přehled: zobrazení a ovládací prvky
Prehad: zobrazenie a ovládacie prvky
obr. 37:
1
2
3
5
4
ovládací prvky
ovládacie prvky
32
1
2
3
4
5
Displej s grafickými symboly
Tlačítko pro posun směrem nahoru / +
Tlačítko pro výstup ze zobrazení / zastavení
Tlačítko pro posuv směrem dolů / Tlačítko pro výběr / potvrzení
1
2
3
4
5
Displej s grafickými symbolmi
Tlačidlo pre posun smerom hore / +
Tlačidlo pre výstup zo zobrazenia/ zastavenia
Tlačidlo pre posuv smerom dole / Tlačidlo pre výber / potvrdenie
Všechna zobrazení na displeji
Následující grafický obrázek současně
znázorňuje všechny symboly, které se
mohou na displeji během jeho provozu
vyskytnout. V běžném provozu se zobrazují pouze některé symboly podle volby
menu.
všetky zobrazenia na displeji
obr. 38:
Nasledujúci grafický obrázok súčasne znázorňuje všetky symboly, ktoré sa
môžu na displeji počas jeho prevádzky
vyskytnú. V bežnej prevádzke sa zobrazujú len niektoré symboly poda voby
menu.
HLAVNÍ MENU
HLAVNÉ MENU
dT min max
x
°C K
kWh
PARAMETRY
PARAMETRE
MĚŘÍCÍ BODY
MERIACE BODY
R
12
ok?
!
STAVOVÉ UKAZATELE
STAVOVÉ UKAZOVATELE
symboly na displeji
symboly na displeji
Význam grafických symbolů
Grafický symbol
Význam grafických symbolOV
Popis
Zobrazení při provozu / Zobrazenie pri prevádzke
Hlavní menu
Menu Informace
Menu Informácie
Menu Programování
Menu Programovanie
Symbol bliká, pokud může být zvolen
Menu Manuálního ovládání
Menu Manuálneho ovládania
Symbol bliká, ak môže by zvolený
Menu Základního nastavení
Menu Základného nastavenia
Aktivní symbol během výběru bliká, pokud bylo menu zvoleno tlačítkem
, příslušný symbol svítí trvale. Všechny ostatní symboly jsou zastřeny.
Grafický symbol
Popis
dT
Teplotní rozdíl / Teplotný rozdiel
min.
Minimální hodnota / Minimálna hodnota
max.
Maximální hodnota / Maximálna hodnota
Aktívny symbol počas výberu bliká, ak bolo menu zvolené tlačidlom
príslušný symbol svieti trvalo. Všetky ostatné symboly sú zastrené.
Zobrazení při provozu / Zobrazenie pri prevádzke
Uvedené hodnoty
Zobrazuje se, když jsou uvedeny minimální hodnoty.
Zobrazuje sa, ke sú uvedené minimálne hodnoty.
Zobrazuje se, když jsou uvedeny maximální hodnoty.
Zobrazuje sa, ke sú uvedené maximálne hodnoty.
Zobrazuje všechny číselné hodnoty.
Pokud dojde ke změně této hodnoty, zobrazení bliká.
Zobrazuje všetky číselné hodnoty.
Ak dôjde k zmene tejto hodnoty, zobrazenie bliká.
Segmentové zobrazování 5 x 7.
Zobrazení číselných hodnot 00000 až 99999.
Segmentové zobrazovanie 5 x 7.
Zobrazení číselných hodnôt 00000 až 99999.
˚C
Teplota ve stupních Celsia / Teplota v stupňoch Celzia
˚K
Teplotní rozdíl v Kelvinech / Teplotný rozdiel v Kelvinoch
h
Hodiny provozu / Hodiny prevádzky
kWh
Zobrazení výkonu v kWh / Zobrazenie výkonu v kWh
Přičlenění měřících bodů / Pričlenenie meracích bodov
Bod pro měření teploty na kolektoru
Bod pre meranie teploty na kolektore
Bod pro měření teploty zásobníku dole (plnění zásobníku)
Bod pre meranie teploty zásobníka dole (plnenie zásobníka)
R
Bod pro měření teploty návratu kolektoru
Bod pre meranie teploty návratu kolektora
Bod pro měření teploty zásobníku nahoře (plnění zásobníku)
Bod pre meranie teploty zásobníka hore (plnenie zásobníka)
Základní bod měření teploty (T3) (bez monitoringu sondou)
Základný bod merania teploty (T3) (bez monitoringu sondou)
33
,
Stavové ukazatele / Stavové ukazovatele
!
Čerpadlo solárního okruhu
Čerpadlo solárneho okruhu
Symbol se otáčí v případě, kdy je aktivní čerpadlo solárního okruhu.
Symbol sa otáča v prípade, ke je aktívne čerpadlo solárneho okruhu.
Relé 1 aktivní
Relé 1 aktívne
Zobrazí se, když je relé 1 aktivní (on)
Zobrazí sa, ke je relé 1 aktívne (on)
Zobrazení závad na zařízení
Zobrazenie porúch na zariadení
Ukazatel bliká v případě závady na zařízení.
Ukazovate bliká v prípade poruchy na zariadení
Žádost o potvrzení změny hodnot s uložením do paměti
Žiados o potvrdenie zmeny hodnôt s uložením do pamäti
ok?
Nastavená hodnota může být odmítnuta
Nastavená hodnota môže by odmietnutá
nebo přijata
alebo prijatá
.
.
Funkce tlačítek
Funkcia tlačidiel
Používání regulátorů BAXI je velmi jednoduché a pohodlné díky 4 ovládacím tlačítkům. Pomocí těchto tlačítek lze:
• zobrazovat hodnoty a
• upravovat hodnoty zařízení.
Grafické hodnoty na displeji vás jednoduchým způsobem povedou strukturou menu a pochopitelným způsobem vám zobrazí aktuální volby menu
a uvedené hodnoty nebo parametry.
Ovládací tlačítka mají následující funkce:
Používanie regulátorov BAXI je vemi jednoduché a pohodlné vaka
4 ovládacím tlačidlám. Pomocou týchto tlačidiel je možné:
• zobrazova hodnoty a
• upravova hodnoty zariadenia.
Grafické hodnoty na displeji vás jednoduchým spôsobom povedú štruktúrou menu a pochopiteným spôsobom vám zobrazí aktuálne voby
menu a uvedené hodnoty alebo parametre.
Ovládacie tlačidlá majú nasledujúce funkcie:
Tlačítko
Tlačidlo
Funkce
Funkcia
„Nahoře“ / „Hore“
„+“
„Vyvolání“
„Vyvolanie“
„Dole“
„-“
„Posun doleva“
„Posun doava“
„Opuštění“
„Opustenie“
„Zastavení“
„Zastavenie“
„Posun doprava“
„Volba“
„Voba“
„Potvrzení“
„Potvrdenie“
Popis
•
•
Položky menu směrem nahoru / Položky menu smerom hore
Změna hodnot, zvýšení zobrazované hodnoty o 1 jednotku, v případě přidržení tohoto tlačítka - trvalý nárůst
hodnoty. / Zmena hodnôt, zvýšenie zobrazovanej hodnoty o 1 jednotku, v prípade pridržania tohto tlačidla - trvalý
nárast hodnoty.
•
•
Vyvolání hlavního menu, položky menu směrem dolů / Vyvolanie hlavného menu, položky menu smerom dolu
Změna hodnot, snížení zobrazované hodnoty o 1 jednotku, v případě přidržení tohoto tlačítka - trvalé snížení
hodnoty. / Zmena hodnôt, zníženie zobrazovanej hodnoty o 1 jednotku, v prípade pridržania tohto tlačidla - trvalé
zníženie hodnoty.
•
•
•
•
Posouvání hlavním menu směrem doleva / Posúvanie v hlavnom menu smerom doava
Výstup z menu
Výstup z položky menu
Zastavení změny bez jejího uložení hodnoty do paměti / Zastavenie zmeny bez jej uloženia hodnoty do pamäti
•
•
•
Posouvání hlavním menu směrem doprava / Posúvanie v hlavnom menu smerom doprava
Výběr položky menu / Výber položky menu
Potvrzení změny hodnoty s jejím uložením do paměti / Potvrdenie zmeny hodnoty s jej uložením do pamäti
34
Příklady použití zařízení
Príklady použitia zariadenia
Poté, kdy jste se seznámili s popisy položek uvedenými v menu ovládání, můžete začít zadávat jednotlivé povely pro provoz zařízení. Níže jsou
uvedeny příklady povelů. Výchozí hodnota je stávající teplota kolektoru
uvedená v menu Informace.
Úkol: Změnit parametr „dT zásobníku off“ z 3 K na 4 K v menu Programování.
Potom, čo ste sa zoznámili s popismi položiek uvedenými v menu ovládania môžete zača zadáva jednotlivé povely pre prevádzku zariadenia.
Nižšie sú uvedené príklady povelov. Východisková hodnota je stávajúca
teplota kolektora uvedená v menu Informácie.
Úloha: Zmeni parameter „dT zásobníka off“ z 3 K na 4 K v menu Programovanie.
Tlačítko
Tlačidlo
Funkce
Funkcia
Zobrazovaný symbol povelu
Zobrazovaný symbol povelov
Popis
Výstup z menu Informace
Výstup z menu Informácie
„Výstup“
Volba menu Programování
Voba menu Programovanie
„Posun doprava“
„Vyvolání“
„Vyvolanie“
max
65˚C
1
Vyvolání menu Programování; zobrazí se první položka menu
Vyvolanie menu Programovanie; zobrazí sa prvá položka menu
„Dole“
dT min
3K
1
Opakovaně tisknout, dokud se nezobrazí položka „Ac1 dTmin“
Opakovane tlači, pokia sa nezobrazí položka „Ac1 dTmin“
„Výběr“
„Výber“
dT min
3K
1
Zvolit uvedený parametr
Zvoli uvedený parameter
„Nahoře“
„Hore“
dT min
4K
1
Zvýšit hodnotu parametru z 3 K na 4 K
Zvýši hodnotu parametra z 3 K na 4 K
„Potvrzení“
„Potvrdenie“
dT min
4K
1
„Potvrzení“
„Potvrdenie“
dT min
4K
1
ok?
Uložit parametr do paměti
Uloži parameter do pamäti
Opuštění menu Programování
Opustenie menu Programovanie
„Výstup“
„Posun doleva“
„Posun doava“
„Vyvolání“
„Vyvolanie“
Potvrdit parametr
Potvrdi parameter
Volba menu Informace
Voba menu Informácie
60˚C
1
Vyvolání menu Informace
Vyvolanie menu Informácie
Vysvětlivky:
Symbol zobrazený v bílém poli znamená, že na displeji nepřerušovaně
svítí. Symbol zobrazený v šedém poli znamená, že na displeji bliká.
Vysvetlivky:
Symbol zobrazený v bielom poli znamená, že na displeji neprerušovane
svieti. Symbol zobrazený v šedom poli znamená, že na displeji bliká.
4.2.6 Možnosti ovládání
4.2.6 Možnosti ovládania
Pro usnadnění použití tohoto zařízení byly funkce zařízení, ovladačů a displeje seskupeny do 4 hlavních menu. Tyto 4 menu jsou následující:
• Informace
• Programování
• Manuální ovládání
• Základní nastavení
Pre uahčenie použitia tohto zariadenia boli funkcie zariadenia, ovládačov
a displeja zoskupené do 4 hlavných menu. Tieto 4 menu sú nasledujúce:
• Informácie
• Programovanie
• Manuálne ovládanie
• Základné nastavenie
Tato menu poskytují informace o vašem solárním zařízení.
Příslušně aktivované menu bude zobrazováno na horním řádku displeje
prostřednictvím příslušného grafického symbolu.
Tieto menu poskytujú informácie o vašom solárnom zariadení.
Príslušné aktivované menu bude zobrazované na hornom riadku displeja
prostredníctvom príslušného grafického symbolu.
Menu
Informace / Informácie
Programování / Programovanie
Hlavní přehled o instalovaných funkcích / Hlavný prehad o inštalovaných funkciách
Hlavní menu pro automatickou regulaci solárního zařízení / Hlavné menu pre automatickú reguláciu solárneho zariadenia
• zobrazení stávajících měřených hodnot / zobrazenie stávajúcich meraných hodnôt
• zobrazení stavu zařízení / zobrazenie stavu zariadenia
• zobrazení závady / zobrazenie poruchy
Zobrazení hodin provozu a výkonu (pokud je instalováno) / Zobrazenie hodín prevádzky a výkonu (ak je inštalované)
Změna a úprava programovatelných hodnot (parametrů) / Zmena a úprava programovatených hodnôt (parametrov)
Poznámka: Změny mohou mít dopad na funkce zařízení.
Poznámka: Zmeny môžu ma dopad na funkcie zariadenia.
Manuální ovládání / Manuálne ovládanie Informace o základním seřízení pro funkce zařízení / Informácie o základnom nastavení pre funkcie zariadenia
Poznámka: Nastavení a změny mohou být prováděny pouze kvalifikovaným personálem!
Poznámka: Nastavenia a zmeny môžu by vykonávané len kvalifikovaným personálom!
Základní nastavení / Základné nastavenie Informace o základním seřízení pro funkce zařízení / Informácie o základnom nastavení pre funkcie zariadenia
Poznámka: Nastavení a změny mohou být prováděny pouze kvalifikovaným personálem!
Poznámka: Nastavenia a zmeny môžu by vykonávané len kvalifikovaným personálom!
35
Přehled struktury menu
Prehad štruktúry menu
Tento přehled zobrazuje úplnou strukturu menu solárního regulátoru BAXI.
Tento prehad zobrazuje úplnú štruktúru menu solárneho regulátora BAXI.
Informace
Informácia
Programování
Programovanie
Manuální ovládání
Manuálne ovládanie
Základní nastavení
Základné nastavenie
|
|
|
|
Stávající teplota kolektoru
Stávajúca teplota kolektora
Maximální teplota zásobníku
Maximálna teplota zásobníka
Čerpadlo on / off
Čerpadlo on / off
Funkce ochrany kolektoru on / off
Funkcia ochrany kolektora on / off
Minimální teplota kolektoru
Minimálna teplota kolektora
Zásobník: dTon
Zásobník: dTon
Teplota ochrany kolektoru
Teplota ochrany kolektora
Maximální teplota kolektoru
Maximálna teplota kolektora
Zásobník: dToff
Zásobník: dToff
Funkce chlazení zásobníku
Funkcia chladenia zásobníka
Aktuální teplota zásobníku (dole)
Aktuálna teplota zásobníka (dole)
Minimální počet otáček čerpadla v [%]
Minimálny počet otáčok čerpadla v [%]
Teplota chlazení zásobníku
Teplota chladenia zásobníka
Aktuální teplota zásobníku (dole)
Aktuálna teplota zásobníka (dole)
Maximální teplota zásobníku (dole)
Maximálna teplota zásobníka (dole)
Hodiny provozu
Hodiny prevádzky
Menu Informace
Menu informácie
V tomto provozním menu jsou uvedeny všechny hodnoty měření a všechny funkční podmínky.
Vždy jsou uvedeny jen hodnoty týkající se regulátoru a hodnoty nezbytné pro doplňkové funkce!
Pokud jsou hodnoty označeny jako „obnovitelné“, mohou být obnoveny
takto:
• Zobrazte hodnotu pomocí tlačítek
a • Zobrazte hodnotu pomocí tlačítka
• Potvrte hlášení „OK?“ pomocí
= ne nebo
= ano.
V tomto prevádzkovom menu sú uvedené všetky hodnoty merania a všetky funkčné podmienky.
Vždy sú uvedené len hodnoty týkajúce sa regulátora a hodnoty potrebné pre doplnkové funkcie!
Ak sú hodnoty označené ako „obnovitené“, môžu by obnovené takto:
Displej např.
• Zobrazte hodnotu pomocou tlačidiel
• Zobrazte hodnotu pomocou tlačidla
• Potvrte hlásenie „OK?“ pomocou
a .
.
= nie alebo
= áno.
Obnovitelná hodnota
Obnovitená hodnota
Význam
Zobrazení stávající teploty kolektoru
Zobrazenie stávajúcej teploty kolektora
ne
nie
min. 12˚C
Zobrazení minimální teploty kolektoru obnovitelné na stávající teplotu
Zobrazenie minimálnej teploty kolektora obnovitené na stávajúcu teplotu
ano
max. 105˚C
Zobrazení maximální teploty kolektoru obnovitelné na stávající teplotu
Zobrazenie maximálnej teploty kolektora obnovitené na stávajúcu teplotu
ano
Zobrazení stávající teploty zásobníku
Zobrazenie stávajúcej teploty zásobníka
ne
nie
min. 40˚C
Zobrazení minimální teploty zásobníku obnovitelné na stávající teplotu
Zobrazenie minimálnej teploty zásobníka obnovitené na stávajúcu teplotu
ano
max. 67˚C
Zobrazení maximální teploty zásobníku obnovitelné na stávající teplotu
Zobrazení maximální teploty zásobníku obnovitelné na stávajúcu teplotu
ano
25˚C
Zobrazení základního bodu měření teploty T3
Zobrazenie základného bodu merania teploty T3
ne
nie
55˚C
Zobrazení stávající teploty termostatu zásobníku
Zobrazenie stávajúcej teploty termostatu zásobníka
ne
nie
Hodiny provozu doplňování zásobníku obnovitelné při 0 h
Hodiny prevádzky doplňovania zásobníka obnovitené pri 0 h
ano
75˚C
52˚C
1234 h
36
Menu Programování
Menu Programovanie
V tomto menu mohou být všechny volitelné parametry v případě potřeby
zkontrolovány a změněny. Typické hodnoty nastavené výrobcem zajišují
běžnou a bezproblémovou funkci zařízení.
Počet uvedených hodnot záleží na typu regulátoru a regulovaných doplňkových funkcích. Uvádějí se pouze nezbytně nutné hodnoty:
V tomto menu môžu by všetky volitené parametre v prípade potreby
skontrolované a zmenené. Typické hodnoty nastavené výrobcom zaisujú
bežnú a bezproblémovú funkciu zariadenia.
Počet uvedených hodnôt záleží od typu regulátora a regulovaných doplnkových funkciách. Uvádzajú sa len potrebné hodnoty:
Displej např.
Význam
Rozpětí hodnot
Rozpätie hodnôt
Typické nastavení
Typické nastavenie
15...95˚C
65˚C
max. 65˚C
Zásobník: Maximální přijatelná hodnota
Zásobník: Maximálna prijatená hodnota
dTmax 7 K
Zásobník: rozdíl pro zapnutí (dTon)
Zásobník: rozdiel pre zapnutie (dTon)
3...40K
7K
dT min 3 K
Zásobník: zásobník 1 rozdíl pro vypnutí (dToff)
Zásobník: zásobník 1 rozdiel pre vypnutie (dToff)
2...35K
3K
30%...100%
100%
Určení minimálního výkonu čerpadla v případě regulace počtu otáček
100% = regulace počtu otáček off
Určenie minimálneho výkonu čerpadla v prípade regulácie počtu otáčok
100% = regulácia počtu otáčok off
min 100
12
Menu Manuální ovládání
Menu Manuálne ovládanie
Během provozních a zkušebních fází může být solární zařízení používáno v manuálním režimu. Pro tento režim mohou být relé o napětí 230
V odpojena a poté znovu připojena. Během manuálního ovládání nebude docházet k žádné automatické regulaci zařízení. Aby nemohlo dojít
k nepovoleným provozním situacím, manuální ovládání bude změněno na
ovládání podle zobrazování po přibližně 8 hodinách a automatický režim
bude znovu aktivován.
Počas prevádzkových a skúšobných fáz môže by solárne zariadenie
používané v manuálnom režime. Pre tento režim môžu by relé o napätí
230 V odpojené a potom znovu pripojené. Počas manuálneho ovládania nebude dochádza k žiadnej automatickej regulácii zariadenia. Aby
nemohlo dôjs k nepovoleným prevádzkovým situáciám, manuálne ovládanie bude zmenené na ovládanie poda zobrazovania po približne 8 hodinách a automatický režim bude znovu aktivovaný.
Displej
Rozpětí hodnot
Rozpätie hodnôt
Význam
Manuálně zapnout / vypnout relé A1 (čerpadlo solárního okruhu)
Manuálne zapnú / vypnú relé A1 (čerpadlo solárneho okruhu)
Menu Základní nastavení
0 = off
1 = on
Menu základné nastavenia
Zprovoznění a změny v tomto menu musí být prováděny
pouze instalačním technikem nebo pověřeným personálem. Chybná seřízení mohou ohrozit funkčnost regulátoru
a solárního zařízení.
Sprevádzkovanie a zmeny v tomto menu musia by vykonávané len inštalačným technikom alebo povereným
personálom. chybné nastavenia môžu ohrozi funkčnos
regulátora a solárneho zariadenia.
Aby nemohlo dojít k chybným změnám v menu Základního nastavení,
nelze jej zobrazit za normálního provozu, ale slouží jen pro orientaci. Pro
provádění změn musí být toto menu vyvoláno do první minuty od zapnutí
zařízení. Poté není stanovena žádná časová mez pro nastavování. Menu
Základní nastavení se automaticky zablokuje po 1 minutě od jeho
vypnutí nebo po 1 minutě od zprovoznění zařízení.
Aby nemohlo dôjs k chybným zmenám v menu Základného nastavenia,
nie je možné ich zobrazi za normálnej prevádzky, ale slúži len pre orientáciu. Pre vykonanie zmien musí by toto menu vyvolané do prvej minúty
od zapnutia zariadenia. Potom nie je stanovená žiadna časová medza pre
nastavovanie. Menu základné nastavenie sa automaticky zablokuje
po 1 minúte od jeho vypnutia alebo po 1 minúte od sprevádzkovania
zariadenia.
Displej
Význam
Řádek / Riadok
Hodnota
0 --
0
1 --
120˚C
2 --
0
3 --
40˚C
Zapnutí nebo vypnutí funkce ochrany kolektoru
Zapnutie alebo vypnutie funkcie ochrany kolektora
Teplota, při které se zapíná ochrana kolektoru
Teplota, pri ktorej sa zapína ochrana kolektora
Zapnutí nebo vypnutí funkce chlazení zásobníku
(pouze v případě ochrany kolektoru 1=ON)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie chladenia zásobníka
(len v prípade ochrany kolektora 1=ON)
Teplota, při které bude zásobník chlazen poté, kdy došlo k zapnutí
funkce ochrany kolektoru
Teplota, pri ktorej bude zásobník chladený potom, kedy došlo
k zapnutiu funkcie ochrany kolektora
37
Rozpětí hodnot
Rozpätie hodnôt
Nastavení od výrobce
Nastavenie od výrobcu
0 = off
1 = on
0 = off
110...150˚C
120˚C
0 = off
1 = on
0 = off
30...90˚C
40˚C
4.2.7 Funkce nastavení
4.2.7 Funkcia nastavenie
Solární regulátor BAXI je vybaven velkým množstvím funkcí pro regulaci
a kontrolu solárního zařízení. Tyto funkce mohou být rozděleny takto:
• funkce pro nastavení plnění zásobníku
• funkce pro ochranu a kontrolu zařízení
• doplňkové funkce.
Solárny regulátor BAXI je vybavený vekým množstvom funkcií pre reguláciu a kontrolu solárneho zariadenia. Tieto funkcie môžu by rozdelené
takto:
• funkcia pre nastavenie plnenia zásobníka
• funkcia pre ochranu a kontrolu zariadenia
• doplnkové funkcie.
Funkce Základního nastavení
Funkcia základného nastavenia
Regulátor shromažuje údaje o teplotách přicházejících z různých bodů
měření a stanovuje vhodný okamžik pro plnění zásobníků pomocí navolených parametrů regulace a doplňkových funkcí.
Regulátor zhromažuje údaje o teplotách prichádzajúcich z rôznych bodov merania a stanovuje vhodný okamih pre plnenie zásobníkov pomocou navolených parametrov regulácie a doplnkových funkcií.
Plnění zásobníků
Plnenie zásobníkov
Následující tabulka zobrazuje přičlenění relé jednotlivým typům regulátorů. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení.
Bílá políčka slouží jako doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje pričlenenie relé jednotlivým typom regulátorov. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie
zariadenia. Biele políčka slúžia ako doplnkové funkcie na prianie.
Příslušné hodnoty v menu / Príslušné hodnoty v menu
„Základní nastavení“ / „Základné nastavenie“
Regulátor
„Programování“ / „Programovanie“
Regulátor BAXI
---
Maximální teplota / Maximálna teplota
Regulátor BAXI
---
dTmax (dTon) rozdíl teploty zapnutí / dTmax (dTon) rozdiel teploty zapnutia
Regulátor BAXI
---
dTmin (dToff) rozdíl teploty vypnutí / dTmin (dToff) rozdiel teploty vypnutia
Zásobník se plní na maximální hodnotu pomocí čerpadla nacházejícího
se na výstupu A1. K této činnosti dochází, kdy je teplota kolektoru vyšší,
než je teplota zásobníku o určitou hodnotu. Funkce přepnutí může být
nastavena prostřednictvím hodnot dTmax (dTon) a dTmin (dToff). Hodnota
dTon nesmí být nižší než dToff + 1K.
Zásobník sa plní na maximálnu hodnotu pomocou čerpadla nachádzajúceho sa na výstupe A1. K tejto činnosti dochádza, ke je teplota kolektora
vyššia, ako je teplota zásobníka o určitú hodnotu. Funkcia prepnutia môže
by nastavená prostredníctvom hodnôt dTmax (dTon) a dTmin (dToff).
Hodnota dTon nesmie by nižšia ako dToff + 1K.
obr. 39:
Plnění zásobníku
(dolní prostor)
Plnenie zásobníka
(dolný priestor)
max
65 °C
dTmin
TSp
TKoll
A1
Zapnuté
Vypnuté
dTmax
Čerpadlo IN
(A1)
plnění zásobníků
plnenie zásobníkov
Nastavení počtu otáček
Nastavenie počtu otáčok
Příslušné hodnoty v menu / Príslušné hodnoty v menu
Regulátor
Regulátor BAXI
„Základní nastavení” / „Základné nastavenie“
„Programování” / „Programovanie“
---
Počet otáček <100% / Počet otáčok <100%
Čerpadlo pro solární okruhy s relé A1 o napětí 230 V může být používáno
podle volby přepojování (dvoubodový regulátor) nebo regulováno podle
počtu otáček.
Po zapnutí regulace podle počtu otáček bude účinnost čerpadla regulátoru upravována tak, aby rozdíl teploty pro zapnutí „Zásobník dTmax“
byl zachován co nejvíce stabilní. V případě hodnot nižších než „Zásobník
dTmax“ čerpadlo funguje na minimální výkon, dokud není dosaženo prahové hodnoty pro zastavení.
Čerpadlo pre solárne okruhy s relé A1 s napätím 230 V môže by používané poda voby prepojovania (dvojbodový regulátor) alebo regulované
poda počtu otáčok.
Po zapnutí regulácie poda počtu otáčok bude účinnos čerpadla regulátora upravovaná tak, aby rozdiel teploty pre zapnutie „Zásobník dTmax“
bol zachovaný čo najviac stabilný. V prípade hodnôt nižších než „Zásobník
dTmax“ čerpadlo funguje na minimálny výkon, do doby než je dosiahnutá
prahová hodnota pre zastavenie.
38
Kontrola zařízení
kontrola zariadenia
V případě chyby začne vždy blikat symbol
!
V prípade chyby začne vždy blika symbol !
Kontrola sond
Kontrola sond
Následující tabulka zobrazuje přičlenění relé jednotlivým typům regulátorů. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení.
Bílá políčka slouží jako doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje pričlenenie relé jednotlivým typom regulátorom. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie
zariadenia. Biele políčka slúžia ako doplnkové funkcie na prianie.
Displej
Význam
Zkrat na teplotní sondě ve stávajícím bodu měření.
Skrat na teplotnej sonde v stávajúcom bode merania.
Přerušení teplotní sondy ve stávajícím bodu měření, chyba cirkulace v případě zapnutého měření energetického
výkonu
Prerušenie teplotnej sondy v stávajúcom bodu merania, chyba cirkulácie v prípade zapnutého merania
energetického výkonu.
Nezbytně nutné sondy pro funkci regulace a jejich připojovací kabely
je třeba kontrolovat, zdali nejsou přerušeny nebo zkratovány. V případě
Potrebné sondy pre funkciu regulácie a ich pripojovacie káble je treba
kontrolova, či nie sú prerušené alebo skratované.
vadné sondy začne blikat symbol ! . Příčinu chyby lze zjistit z menu Informace, a to listováním v menu směrem nahoru nebo dolů.
V prípade chybnej sondy začne blika symbol ! . Príčinu chyby je možné
zisti z menu Informácie, a to listovaním v menu smerom hore alebo dole.
Pozor: použití nevhodných sond může vést i k zobrazení chyby.
Pozor: použitie nevhodných sond môže vies i k zobrazeniu chyby.
Kontrola průtoku
Kontrola prietoku
Následující tabulka zobrazuje přičlenění relé jednotlivým typům regulátorů. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení.
Bílá políčka slouží jako doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje pričlenenie relé jednotlivým typom regulátorov. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie zariadenia. Biele políčka slúžia ako doplnkové funkcie na prianie.
Displej
+
Význam
!
Nedochází k oběhu v solárním okruhu
Nedochádza k obehu v solárnom okruhu
Solární regulátor BAXI kontroluje rozdíl teploty mezi kolektorem a zásobníkem.
Pokud by došlo k hodnotám vyšším než 60 K + dTmax, tato skutečnost
bude vyhodnocena jako chyba, jelikož k tak velkým rozdílům nemůže
docházet v případě zapnutého normálně nadimenzovaného čerpadla.
Solárny regulátor BAXI kontroluje rozdiel teploty medzi kolektorom a zásobníkom.
Ak by došlo k hodnotám vyšším ako 60 K + dTmax, táto skutočnos bude
vyhodnotená ako chyba, pretože k tak vekým rozdielom nemôže dochádza v prípade zapnutého normálne nadimenzovaného čerpadla.
Funkce Ochrana kolektoru / chlazení zásobníku
Funkcia Ochrana kolektora / chladenie zásobníka
Následující tabulka zobrazuje přičlenění relé jednotlivým typům regulátorů. Šedá políčka jsou bezpodmínečně nutná pro základní funkce zařízení.
Bílá políčka slouží jako doplňkové funkce na přání.
Nasledujúca tabuka zobrazuje pričlenenie relé jednotlivým typom regulátorov. Šedé políčka sú bezpodmienečne nutné pre základné funkcie zariadenia. Biele políčka slúžia ako doplnkové funkcie na prianie.
Příslušné hodnoty menu / Príslušné hodnoty menu
Regulátor
Regulátor BAXI
„Základní nastavení“
„Základné nastavenie“
0 -- 1
1 -- 120˚C
2 -- 1
3 -- 40˚C
(viz „MENU ZÁKLADNÍ
NASTAVENÍ“ na str. 37)
(vi „Menu základné
nastavenia“ na str. 37)
Tato funkce se zapíná nebo vypíná v menu Základní nastavení.
V případě vysokých teplot se směsi glykolu mohou rozložit. Z tohoto důvodu by měla být omezována maximální teplota v okruhu kolektoru.
V případě, kdy jsou všechny zásobníky naplněny na Tmax, čerpadlo solárního okruhu se vypne. Pokud jsou hodnoty teploty kolektoru vyšší než
nastavená hodnota „TCollettore max“, čerpadlo solárního okruhu bude
zapnuté, dokud teplota kolektoru neklesne o 10 K. Část energie bude
uvolněna jako rozptyl přes potrubí. Vzhledem k tomu, že zbývající část je
dopravována do zásobníku, tato skutečnost způsobí zvýšení teploty v zásobníku nad nastavenou maximální teplotu. Z bezpečnostních důvodů se
tato funkce vypne, kdy teplota v zásobníku dosáhne 95˚.
Funkce chlazení zásobníku se zapne, kdy teplota kolektoru klesne o 2
K pod TAc. Přebývající energie zásobníku se znovu uvolní; kolektor může
znovu disponovat s rezervou pro další cyklus doplnění. Funkce chlazení
zásobníku se vypne, kdy hodnota TSp klesne pod hodnotu nastaveného
parametru TSpmax.
Funkce chlazení zásobníku může být aktivní pouze v případě, kdy je zapnuta funkce ochrany kolektoru.
„Programování“
„Programovanie“
Displej
---
---
Táto funkcia sa zapína alebo vypína v menu Základné nastavenia.
V prípade vysokých teplôt sa zmesi glykolu môžu rozloži. Z tohto dôvodu
by mala by obmedzovaná maximálna teplota v okruhu kolektora.
V prípade, ke sú všetky zásobníky naplnené na Tmax, čerpadlo solárneho okruhu sa vypne. Ak sú hodnoty teploty kolektora vyššie ako nastavená hodnota „TCollettore max“, čerpadlo solárneho okruhu bude zapnuté,
pokia teplota kolektora neklesne o 10 K. Čas energie bude uvonená ako
rozptyl cez potrubie. Vzhadom k tomu, že zostávajúca čas je dopravovaná do zásobníka, táto skutočnos spôsobí zvýšenie teploty v zásobníku
nad nastavenú maximálnu teplotu. Z bezpečnostných dôvodov sa táto
funkcia vypne, ke teplota v zásobníku dosiahne 95˚.
Funkcia chladenia zásobníka sa zapne, ke teplota kolektora klesne
o 2 K pod TAc. Prebývajúca energia zásobníka sa znovu uvoní; kolektor
môže znovu disponova s rezervou pre alší cyklus doplnenia. Funkcia
chladenia zásobníka sa vypne, ke hodnota TSp klesne pod hodnotu
nastaveného parametra TSpmax.
Funkcia chladenie zásobníka môže by aktívna len v prípade, ke je zapnutá funkcia ochrany kolektora.
39
Funkce Ochrana zařízení
Funkcia Ochrana zariadenia
Tato funkce ochrany zařízení vyřadí z provozu v případě, kdy hodnoty teploty překročí hodnotu „TCollettore max“ (viz „Funkce Ochrana kolektoru
/ chlazení zásobníku“) + 10 K. Tato funkce bude vždy aktivní nezávisle na
skutečnosti, zdali ochrana kolektoru je zapnuta nebo není. Jakmile teplota
klesne pod tuto hodnotu, zařízení bude znovu zprovozněno.
Táto funkcia ochrany zariadenia vyradí z prevádzky v prípade, ke hodnoty teploty prekročia hodnotu „TCollettore max“ (vi „Funkcia Ochrana
kolektora / chladenie zásobníka“) + 10 K. Táto funkcia bude vždy aktívna
nezávisle od skutočnosti, či ochrana kolektora je zapnutá alebo nie je.
Ako náhle teplota klesne pod túto hodnotu, zariadenie bude znovu uvedené do prevádzky.
4.2.8 Funkce nastavení
4.2.8 Funkcia nastavenie
Je třeba rozlišovat dva typy závad na zařízení:
Je treba rozlišova dva typy porúch na zariadení:
• závady, které mohou být rozpoznány regulátorem a tedy signalizovány
• závady, které nemohou být rozpoznány regulátorem.
• poruchy, ktoré môžu by rozpoznané regulátorom a teda signalizované
• poruchy, ktoré nemôžu by rozpoznané regulátorom
Závady s chybovým hlášením
poruchy s chybovým hlásením
Během provozních a zkušebních fází může být solární zařízení používáno v manuálním režimu. Pro tento režim mohou být relé o napětí 230
V odpojena a poté znovu připojena. Během manuálního ovládání nebude docházet k žádné automatické regulaci zařízení. Aby nemohlo dojít
k nepovoleným provozním situacím, manuální ovládání bude změněno na
ovládání podle zobrazování po přibližně 8 hodinách a automatický režim
bude znovu aktivován.
Počas prevádzkových a skúšobných fáz môže by solárne zariadenie používané v manuálnom režime. Pre tento režim môžu by relé s napätím
230 V odpojené a potom znovu pripojené. Počas manuálneho ovládania
nebude dochádza k žiadnej automatickej regulácii zariadenia. Aby nemohlo dôjs k nepovoleným prevádzkovým situáciám, manuálne ovládanie bude zmenené na ovládaní poda zobrazovania po približne 8 hodinách a automatický režim bude znovu aktivovaný.
Zobrazení chyby na displeji
Zobrazenie chyby na displeji
!
blikající / blikajúci
!
blikající / blikajúci
Závada na cirkulaci / Porucha na cirkulácii:
Žádný průtok / Žiadny prietok
+
!
blikající / blikajúci
Navíc v případě měření energetického
výkonu:
Na viac v prípade merania energetického
výkonu:
Možná příčina
Možná príčina
Opatření
Opatrenie
• Přerušený kabel sondy
• Prerušený kábel sondy
• Zkontrolujte kabel
• Skontrolujte kábel
• Vadná sonda
• Chybná sonda
• Zkontrolujte odpor sondy / vyměňte sondu
• Skontrolujte odpor sondy / vymeňte sondu
• Zkrat na kabelu
• Skrat na kábli
• Zkontrolujte kabel
• Skontrolujte kábel
• Vadná sonda
• Chybná sonda
• Zkontrolujte odpor sondy / vyměňte sondu
• Skontrolujte odpor sondy / vymeňte sondu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Závada na připojení čerpadla
Porucha na pripojení čerpadla
Vadné čerpadlo
Chybné čerpadlo
Vzduch v rozvodech
Vzduch v rozvodoch
• Vadný průtokoměr
• Chybný prietokomer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Připojení k vadnému průtokoměru
Pripojenie k chybnému prietokomeru
Přerušený kabel sondy
Prerušený kábel sondy
Vadná sonda
Chybná sonda
Zkontrolujte kabeláž
Skontrolujte kabeláž
Vyměňte čerpadlo
Vymeňte čerpadlo
Odvzdušněte zařízení
Odvzdušnite zariadenie
Zkontrolujte, zdali se lopatka průtokoměru otáčí v případě zařízení v provozu (je-li vidět)
Skontrolujte, či sa lopatka prietokomeru otáča v prípade
zariadenia v prevádzke (ak je vidie)
Zkontrolujte kabel
Skontrolujte kábel
Zkontrolujte kabel
Skontrolujte kábel
Zkontrolujte odpor sondy / vyměňte sondu
Skontrolujte odpor sondy / vymeňte sondu
Závady bez chybového hlášení
poruchy bez chybového hlásenia
Následující tabulka napomáhá zjistit vady a funkční závady, které nejsou
zobrazovány, a zjistit jejich možné příčiny. Pokud popis neumožňuje odstranit závadu, obrate se laskavě na dodavatele nebo na instalačního
technika.
Nasledujúca tabuka napomáha zisti chyby a funkčné poruchy, ktoré nie
sú zobrazované, a zisti ich možné príčiny. Ak popis neumožňuje odstráni
poruchu, obráte sa láskavo na dodávatea alebo na inštalačného technika.
Odstraňování závad pod napětím 230 V/AC může být prováděno pouze kvalifikovaným personálem!
Odstraňovanie porúch pod napätím 230 v/ac môže by vykonané len kvalifikovaným personálom!
40
Popis závady / Popis poruchy
Možná příčina / Možná príčina
Opatření / Opatrenie
• Zapněte regulátor nebo jej připojte
• Zkontrolujte pojistku domovního rozvodu
• Zapnite regulátor alebo ho pripojte
• Skontrolujte poistku domového rozvodu
• Zkontrolujte pojistku nebo ji vyměňte za novou typu 2A/T
• Zkontrolujte, zdali nedochází ke zkratu u napěových komponentů 230 V
• Skontrolujte poistku alebo ju vymeňte za novútypu 2A/T
• Skontrolujte, či nedochádza ku skratu pri napäových komponentoch 230 V
• Obrate se na dodavatele
• Obráte sa na dodávatea
• Vystupte z menu „Manuální ovládání“
• Vystúpte z menu „Manuálne ovládanie“
• Vyčkejte na podmínky zapnutí
• Vyčkajte na podmienky zapnutia
• Zkontrolujte kabel čerpadla
• Skontrolujte kábel čerpadla
• Uvolněte případné překážky v pohybu čerpadla
• Uvonite prípadné prekážky v pohybe čerpadla
• Obrate se na dodavatele
• Obráte sa na dodávatea
• Síové napětí 230 V nepřipojeno
• Sieové napätie 230 V nepripojené
Žádné zobrazení
Žiadne zobrazenie
Nefunkční regulátor
Nefunkčný regulátor
Symbol „Čerpadlo“ se otáčí,
i když čerpadlo nefunguje
Symbol „Čerpadlo“ sa otáča,
i ke čerpadlo nefunguje
Velké teplotní výkyvy
zobrazované v krátkých
intervalech
Veké teplotné výkyvy
zobrazované v krátkych
intervaloch
• Vadná pojistka uvnitř zařízení
• Chybná poistka vo vnútri zariadenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vadné zařízení
Chybné zariadenie
Regulátor je v režimu manuálního ovládání
Regulátor je v režime manuálneho ovládania
Podmínky zapnutí nejsou splněny
Podmienky zapnutia nie sú splnené
Přerušené připojení k čerpadlu
Prerušené pripojenie k čerpadlu
Čerpadlo se přestalo pohybovat
Čerpadlo sa prestalo pohybova
Relé není pod napětím
Relé nie je pod napätím
Kabely čerpadla jsou kladeny v blízkosti kabelů
• Změňte pokládku kabelů, odstiňte kabely sondy
o 230 V
Káble čerpadla sú kladené v blízkosti káblov • Zmeňte položenie káblov, odtieňte káble sondy
o 230 V
• Dlouhé prodloužené kabely sondy nejsou stíněny • Odstiňte kabely sondy
• Odtieňte káble sondy
• Dlhé predĺžené káble sondy nie sú tienené
• Vadné zařízení
• Chybné zariadenie
• Obrate se na dodavatele
• Obráte sa na dodávatea
4.2.9 Technické údaje solárního regulátoru
Materiál
Rozměry / Rozmery š x v x hl. [mm], hmotnost / hmotnos
Typ ochrany
Provozní napětí / Prevádzkové napätie
Vnitřní bezpečnostní vypnutí vzhledem k zařízení
Vnútorné bezpečnostné vypnutie vzhadom k zariadeniu
4.2.9 Technické údaje solárneho regulátora
Kryt
Recyklovatelný kryt ABS 100% pro montáž na ze
Recyklovatený kryt ABS 100% pre montáž na stenu
175 x 134 x 56; přibl. 360 g
IP40 podle VDE 0470
Elektrické hodnoty
CA 230 Volt, 50 Hz, -10...+15%
Přesná pojistka 5 x 20 mm, 2A/T (2 Amp.)
Presná poistka 5 x 20 mm, 2A/T (2 Amp.)
N podle / poda VDE 0875
Stupeň interference / Stupeň interferencie
Max. průměr spojů 230 V / Max. priemer spojov 230 V
2,5 mm2 žilový / jednožilový
Teplotní sondy / rozpětí teploty
PTF6 - 25˚C - 200˚C
Teplotné sondy / rozpätie teploty
PT1000, 1,000 kΩ při 0˚C
Zkušební napětí / Skúšobné napätie
4 kV 1 min. podle VDE 0631
Napětí zapnutí, Účinnost každého relé, Celkový výkon na všech výstupech 230V /
Napätie zapnutia, Účinnos každého relé, Celkový výkon na všetkých výstupoch 1A / přibl. 230 VA pro cos ϕ = 0,7-1,0
Jiné / Iné
Doporučené průtokoměry / Odporúčané prietokomery
PVM 1,5/90 1500 l/h, Tmax >=90˚C, 1 l/impulz
Provozní teplota / Prevádzková teplota
0 ... +50˚C
Teplota skladování / Teplota skladovania
-10 ... +65˚C
4.2.10 Tabulka odporů pt1000
4.2.10 Tabuka odporov Pt1000
Následující tabulka odporů v určitých teplotách napomáhá správně kontrolovat provoz zařízení pomoci ohmmetru:
Nasledujúca tabuka odporov v určitých teplotách napomáha správne
kontrolova prevádzku zariadenia pomocou ohmmetra:
Teplota v ˚C
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Odpor v ohm
882
921
960
1000
1039
1077
1116
1155
1194
Teplota v ˚C
60
70
80
90
100
120
140
200
41
Odpor v ohm
1232
1271
1309
1347
1385
1461
1535
1758
4.2.11 Tabulka typických / aktuálních nastavení
4.2.11 Tabuka typických / aktuálnych nastavení
Nastavení v menu „Programování“
Nastavenie v menu „Programovanie“
Zásobník: maximální přípustná teplota / Zásobník: maximálna prípustná teplota
Zásobník: rozdíl pro zapnutí (dTon) / Zásobník: rozdiel pre zapnutie (dTon)
Zásobník: rozdíl pro vypnutí (dToff) / Zásobník: rozdiel pre vypnutie (dToff)
Minimální účinnost čerpadla v případě regulace počtu otáček ON
Minimálna účinnos čerpadla v prípade regulácie počtu otáčok ON
Teplota pro zapnutí funkce termostatu / Teplota pre zapnutie funkcie termostatu
Hystereze funkce termostatu / Hysterézia funkcie termostatu
Nastavení v menu Základní nastavení
Nastavenie v menu Základné nastavenie
Zapnutí nebo vypnutí funkce ochrany kolektoru / Zapnutie alebo vypnutie funkcie ochrany kolektora
Teplota, při které se ochrana kolektoru zapne / Teplota, pri ktorej sa ochrana kolektora zapne
Zapnutí nebo vypnutí funkce chlazení zásobníku (pouze v případě ochrany kolektoru ON)
Zapnutie alebo vypnutie funkcie chladenia zásobníka (len v prípade ochrany kolektora ON)
Teplota, při které bude chlazen zásobník po zapnutí funkce ochrany kolektoru
Teplota, pri ktorej bude chladený zásobník po zapnutí funkcie ochrany kolektora
Zvláštní funkce pro cirkulaci podle časové regulace v případě použití trubicových kolektorů
Zvláštne funkcie pre cirkuláciu poda časovej regulácie v prípade použitia trubicových kolektorov
Zapnutí nebo vypnutí funkce měření energetického výkonu
Zapnutie alebo vypnutie funkcie merania energetického výkonu
Alternativní volba nebo funkce chlazení nebo ohřevu
Alternatívna voba alebo funkcia chladenia alebo ohrevu
Typické nastavení
Typické nastavenie
65˚C
7K
3K
Aktuální nastavení
Aktuálne nastavenie
100 %
40˚C
10 K
Typické nastavení
Typické nastavenie
0 = off
120˚C
Aktuální nastavení
Aktuálne nastavenie
0 = off
40˚C
0 = off
0 = off
0 = off
4.2.12 Záruční podmínky
4.2.12 Záručné podmienky
Regulační zařízení jsou pečlivě vyráběna a testována v automatizované
zkušební laboratoři. V případě závad prosíme, abyste nejdříve zjistili, zdali
se nejedná o chyby v nastavení nebo na zařízení. Dále je třeba zkontrolovat připojení čerpadla a teplotní sondy.
V souladu s vyhláškou č. 24 ze dne 2.2.2004 spol. BAXI S.p.A. poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne pořízení výrobku za následujících
podmínek:
Regulačné zariadenia sú starostlivo vyrábané a testované v automatizovanom skúšobnom laboratóriu. V prípade porúch prosíme, aby ste najskôr zistili, či sa nejedná o chyby v nastavení alebo na zariadení. Ďalej je
treba skontrolova pripojenie čerpadla a teplotné sondy.
V súlade s vyhláškou č. 24 zo dňa 2.2.2004 spol. BAXI S.p.A. poskytuje
záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa kúpenia výrobku za nasledujúcich
podmienok:
a)Záruka vstupuje v platnost v případě vady na pořízeném výrobku. Záruka se v žádném případě neposkytuje, pokud by byla vada způsobena
překročením přípustných technických hodnot, vadnými kabely, nepovolenými technickými zásahy na zařízení provedenými kupujícím nebo
jinou společností, než je společnost BAXI S.p.A.
a)Záruka vstupuje v platnos v prípade chyby na zakúpenom výrobku.
Záruka sa v žiadnom prípade neposkytuje, ak by bola chyba spôsobená prekročením prípustných technických hodnôt, chybnými káblami,
nepovolenými technickými zásahmi na zariadení spôsobenými kupujúcim alebo inou spoločnosou, ako je spoločnos BAXI S.p.A.
b)Předpokladem záruky je zaslání písemného sdělení s podrobným
popisem vady, ke kterému musí být připojena kopie faktury. Na základě uznání záruky společnost BAXI S.p.A. bu provede opravu nebo
dodá náhradní zařízení.
V případě dodávky náhradního zařízení vstoupí v platnost záruka shodná s těmito podmínkami.
b)Predpokladom záruky je zaslanie písomného oznamu s podrobným popisom chyby, ku ktorému musí by pripojená kópia faktúry.
Na základe uznania záruky spoločnos BAXI S.p.A. bu vykoná opravu
alebo dodá náhradné zariadenie. V prípade dodávky náhradného zariadenia vstúpi v platnos záruka zhodná s týmito podmienkami.
c) Jakákoliv jiná záruka (náhrady, snížení ceny) je vyloučena; nárok na
záruku svědčí pouze kupujícímu a nelze jej převést.
c)Akákovek iná záruka (náhrady, zníženie ceny) je vylúčená; nárok na
záruku sa vzahuje len na kupujúceho a nie je možné ho previes.
V případě vad zjištěných v záruční lhůtě se laskavě obracejte nejdříve
na dodavatele nebo na instalačního technika. V případě vrácení zařízení
musí být k zásilce přiložen popis vady a pokud možno i schéma zařízení
a kabely.
V prípade chýb zistených v záručnej lehote sa láskavo obracajte najskôr
na dodávatea alebo na inštalačného technika. V prípade vrátenia zariadenia musí by k zásielke priložený popis poruchy a ak je to možné
i schéma zariadenia a káble.
4.2.13 Prohlášení o shodě
4.2.13 Prehlásenie o zhode
Popsané zařízení bylo vyrobeno a přezkoušeno ve shodě s nařízeními EU.
Opísané zariadenie bolo vyrobené a preskúšané v zhode s nariadeniami
EÚ.
42
Expanzní nádoby
5
Velikost expanzní nádoby a výpočet
provozního tlaku
Vekos expanznej nádoby a výpočet
5.1 prevádzkového tlaku
(platí pouze pro převýšení do 20m, jinak se velikost stanoví výpočtem)
Expanzné nádoby
(platí len pre prevýšenie do 20m, inak sa vekos stanoví výpočtom)
5.1.1 Velikost expanzní nádoby
Expanzní nádoba v solárních soustavách
musí být dimenzována na teplotní rozdíl
daný minimální teplotou v zimním období
(až -20˚C) a maximální teplotou v letním
období a na pojmutí objemu kapaliny
všech kolektorů pro případ stagnace
(maximální teplota kolektoru při zastaveném průtoku a velkou intenzitou slunečního záření). V solárních soustavách
s nuceným oběhem se zásadně používají
tlakové expanzní nádoby s membránou
z materiálu odolného propylen-glykolům
a maximálním dovoleným pracovním tlakem min. 6 bar.
Doporučená velikost expanzní nádoby viz.
tab. 2.
Expanzná nádoba v solárnych sústavách
musíby dimenzovaná na teplotný rozdiel daný minimálnou teplotou v zimnom
období (až -20˚C) a maximálnou teplotou v letnom období a na prijatie objemu
kvapaliny všetkých kolektorov pre prípad
stagnácie (maximálna teplota kolektora pri
zastavenom prietoku a vekou intenzitou
slnečného žiarenia). V solárnych sústavách
s núteným obehom sa zásadne používajú
tlakové expanzné nádoby s membránou
z materiálu odolného propylen-glykolom
a maximálnym dovoleným pracovným tlakom min. 6 bar.
Odporúčaná vekos expanznej nádoby
vi. tab. 2.
obr. 23:
Expanzní nádoba
Expanzná nádoba
Počet kolektorů
Počet kolektorov
3
4
5
6
8
9
10
12
Velikost expanzní nádoby
Vekos expanznej nádoby
18
24
35
50
50
80
80
100
Max.délka potrubí
Max. dĺžka potrubia
max. 50m v součtu výstupního
a vratného potrubí
max. 50m v súčte výstupného
a vratného potrubia
Tab.2: Doporučená velikost expanzní nádoby
Tab.2: Odporúčaná vekos expanznej nádoby
5.1.2 Výpočet provozního tlaku soustavy
5.1.2 Výpočet prevádzkového tlaku sústavy
Přetlak v solární soustavě se stanoví podle vztahu
Pretlak v solárnej sústave sa stanoví poda vzahu
p = 1,3 + (0,1 . h)
p = 1,3 + (0,1 . h)
p…tlak v solární soustavě [bar]
h…výška od manometru do středu kolektorového pole [m]
p…tlak v solárnej sústave [bar]
h…výška od manometra do stredu kolektorového pola [m]
Přetlak nastavte upuštěním solární kapaliny po provedení tlakové zkoušky.
Pretlak nastavte upustením solárnej kvapaliny po vykonaní tlakovej skúšky.
5.1.3 Výpočet přednastaveného tlaku expanzní nádoby
5.1.3 Výpočet prednastaveného tlaku expanznej nádoby
Výchozí přetlak v expanzní nádobě upravte před naplněním systému
oproti vypočtenému přetlaku soustavy na hodnotu o 0,5 bar nižší.
Východzí pretlak v expanznej nádobe upravte pred naplnením systému
oproti vypočítanému pretlaku sústavy na hodnotu o 0,5 bar nižší.
pexp = p - 0,5 [bar]
pexp = p - 0,5 [bar]
K nastavení přetlaku použijte běžný tlakoměr pro kontrolu tlaku v pneumatikách s odpovídajícím rozsahem. Expanzní nádoba má pod víčkem
běžný automobilový ventilek.
K nastaveniu pretlaku použite bežný tlakomer pre kontrolu tlaku v pneumatikách so zodpovedajúcim rozsahom. Expanzná nádoba má pod viečkom bežný automobilový ventilok.
5.1.3 Příklad výpočtu provozního tlaku a tlaku
v expanzní nádobě
5.1.4 Príklad výpočtu prevádzkového tlaku a tlaku
v expanznej nádobe
Příklad výpočtu provozního tlaku soustavy
Príklad výpočtu prevádzkového tlaku sústavy
Výška od manometru do středu kolektorového pole:
Výška od manometra do stredu kolektorového pola:
h = 10 m
h = 10 m
Přetlak v solární soustavě (na tuto hodnotu se natlakuje solární systém):
Pretlak v solárnej sústave (na túto hodnotu sa natlakuje solárny systém):
p = 1,3 + (0,1 . h) = 1,3 + (0,1 . 10) = 2,3 bar
p = 1,3 + (0,1 . h) = 1,3 + (0,1 . 10) = 2,3 bar
43
Příklad výpočtu tlaku v expanzní nádobě
Príklad výpočtu tlaku v expanznej nádobe
Přednastavený tlak v expanzní nádobě se upraví před napuštěním systému na hodnotu:
Prednastavený tlak v expanznej nádobe sa upraví pred napustením systému na hodnotu:
pexp = p - 0,5 = 2,3 - 0,5 = 1,8 bar
pexp = p - 0,5 = 2,3 - 0,5 = 1,8 bar
5.2 Inštalácia odvzdušňovačov
Instalace odvzdušňovačů
Místo odvzdušnění provete v nejvyšším
bodě soustavy. Odvzdušnění je dobré vybavit místním rozšířením na potrubí pro
uklidnění proudění a dobrou separaci
bublinek z kapaliny (viz obr. 24). Pro dokonalé odstranění bublinek z okruhu je
čerpadlová skupina vybavena tzv. separátorem vzduchu (viz. obr. 25)
Miesto odvzdušnenia vykonajte v najvyššom bode sústavy. Odvzdušnenie je
dobré vybavi miestnym rozšírením na
potrubí pre ukudnenie prúdenia a dobrú
separáciu bubliniek z kvapaliny (vi obr.
24). Pre dokonalé odstránenie bubliniek
z okruhu je čerpadlová skupina vybavená
tzv. separátorom vzduchu (vi. obr. 25).
obr. 24:
Vodorovný separátor vzduchu
Vodorovný separátor vzduchu
obr. 25:
Separátor je integrován
Separátor je integrovaný
Naplnění, propláchnutí, kontrola těsnosti
a odvzdušnění systému
5.3 Naplnenie, prepláchnutie, kontrola tesnosti
a odvzdušnenie systému
(Uvedené úkony platí při použití některé z čerpadlových skupin Baxi.)
(Uvedené úkony platia pri použití niektorej z čerpadlových skupín Baxi.)
5.3.1Naplnění
5.3.1Naplnenie
• k naplnění systému použijte plnící stanici s nádobou na solární kapalinu a plnícím čerpadlem (viz. obr. 26)
• k naplneniu systému použite plniacu
stanicu s nádobou na solárnu kvapalinu a plniacim čerpadlom (vi. obr. 26).
obr. 26:
• přívodní hadici připojte na napouštěcí
ventil a ventil úplně otevřete
• prívodnú hadicu pripojte na napúšací
ventil a ventil úplne otvorte
• vratnou hadici připojte na vypouštěcí
ventil a ventil úplně otevřete
• vratnú hadicu pripojte na vypúšací
ventil a ventil úplne otvorte.
• integrovaný kulový ventil v průtokoměru uzavřete (drážka na seřizovacím
šroubu průtokoměru musí být vodorovně). Otevřete zpětný ventil nad čerpadlem tím, že kulový ventil otočíte do
polohy 45˚ (mezipoloha mezi otevřením
a uzavřením)
• integrovaný guový ventil v prietokomere uzavrite (drážka na nastavovacej
skrutke prietokomeru musí by vodorovne). Otvorte spätný ventil nad čerpadlom tým, že guový ventil otočíte do
polohy 45˚ (medzipoloha medzi otvorením a uzavretím).
• zapněte plnící čerpadlo a nalijte dostatečné množství solární kapaliny do
nádoby plnicí stanice a naplňte solární
systém
• zapnite plniace čerpadlo a nalejte dostatočné množstvo solárnej kvapaliny
do nádoby plniacej stanice a naplňte
solárny systém.
plnění solárního systému
plnenie solárneho systému
44
5.3.2 Propláchnutí
5.3.2 Prepláchnutie
• pomocí plnicí stanice proplachujte solární okruh nejméně 15 minut.
Aby se dokonale odstranil vzduch ze systému, občas krátce otevřete
integrovaný kulový ventil průtokoměru (drážka svisle)
• Pomocou plniacej stanice preplachujte solárny okruh najmenej 15 minút. Aby sa dokonale odstránil vzduch zo systému, občas krátko otvorte
integrovaný guový ventil prietokomeru (drážka zvislo).
5.3.3 Odvzdušnění systému
5.3.3 Odvzdušnene systému
• při běžícím plnicím čerpadle uzavřete vypouštěcí ventil a zvyšte tlak asi
na 5 bar
• zavřete napouštěcí ventil a vypněte plnicí čerpadlo, otevřete regulační
šroub na průtokoměru (drážka svisle), neodpojujte hadice plnícího čerpadla!
• oběhové čerpadlo (oběhová čerpadla) nastavte na nejvyšší stupeň
a několikerým zapnutím a vypnutím odvzdušněte systém (odvzdušněné čerpadlo pracuje téměř bezhlučně)
• průběžně sledujte tlak v systému a při jeho poklesu jej zvyšte zapnutím
plnícího čerpadla a otevřením napouštěcího ventilu na 5 bar
• odvzdušnění opakujte tak dlouho, dokud plovák v regulačním ventilu
průtokoměru nezaujme při provozu čerpadla stálou polohu a nebudou
se objevovat v průtokoměru žádné bublinky. Poté nechte alespoň 5 minut běžet oběhové čerpadlo
• v případě použití automatického odvzdušňovacího ventilu (ventilů) kdekoliv v solárním okruhu tento ventil po odvzdušnění uzavřete
• pri bežiacom plniacom čerpadle uzavrite vypúšací ventil a zvýšte tlak
asi na 5 bar.
• zavrite napúšací ventil a vypnite plniace čerpadlo, otvorte regulačnú
skrutku na prietokomere (drážka zvislo), neodpájajte hadice plniaceho
čerpadla!
• obehové čerpadlo (obehové čerpadlá) nastavte na najvyšší stupeň
a niekokokrát ho zapnite a vypnite než sa odvzdušní systém (odvzdušnené čerpadlo pracuje takmer bezhlučne).
• priebežne sledujte tlak v systéme a pri jeho poklese ho zvýšte zapnutím plniaceho čerpadla a otvorením napúšacieho ventilu na 5 bar.
• odvzdušnenie opakujte tak dlho, dokedy plavák v regulačnom ventile
prietokomeru nezaujme pri prevádzke čerpadla stálu polohu a nebudú
sa objavova v prietokomere žiadne bublinky. Potom nechajte aspoň 5
minút beža obehové čerpadlo.
• v prípade použitia automatického odvzdušňovacieho ventila (ventilov)
kdekovek v solárnom okruhu tento ventil po odvzdušnení uzavrite.
5.3.4 Tlaková zkouška těsnosti
5.3.4 Tlaková skúška tesnosti
• při tlaku 5 bar prohlédněte celý systém (všechny spoje, sluneční kolektory, armatury atd.), přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti.
Soustavu nechte pod tlakem nejméně 2 hodiny, po kterých provete
novou prohlídku
• výsledek zkoušky považujte za úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti
a nebo neprojeví-li se znatelný pokles tlaku v soustavě
• nastavte provozní tlak podle bodu 8.2 Výpočet provozního tlaku soustavy
• nastavte čerpadlo na vhodnou rychlost a nastavte průtok podle průtokoměru a podle údajů v tab. 1
• odpojte hadice plnicí stanice a na napouštěcí a vypouštěcí ventily našroubujte uzávěry
• kulový ventil nad čerpadlem zcela otevřete
• zařízení opět odvzdušněte po několika dnech provozu
• pri tlaku 5 bar skontrolujte celý systém (všetky spoje, slnečné kolektory,
armatúry at.), pričom sa nesmú prejavova viditené netesnosti. Sústavu nechajte pod tlakom najmenej 2 hodiny, po ktorých vykonajte novú
prehliadku.
• výsledok skúšky považujte za úspešný, ak sa neobjavia netesnosti alebo ak sa neprejaví znatený pokles tlaku v sústave.
• nastavte prevádzkový tlak poda bodu 8.2 výpočet prevádzkového
tlaku sústavy.
• nastavte čerpadlo na vhodnú rýchlos a nastavte prietok poda prietokomeru a poda údajov v tab. 1.
• odpojte hadice plniacej stanice a na napúšacie a vypúšacie ventily
naskrutkujte uzávery.
• guový ventil nad čerpadlom úplne otvorte.
• zariadenie opä odvzdušnite po niekokých dňoch prevádzky.
Solární systém nevyplachujte vodou. Protože se většinou zcela nevyprázdní, vzniká riziko poškození mrazem!
Solárny systém nevyplachujte vodou. Pretože sa väčšinou
celkom nevyprázdni, vzniká riziko poškodenia mrazom!
Spuštění
5.4 Spustenie
• provete nastavení regulátoru solárního systému dle příslušného návodu
• kolektory odkryjte
• pod výtok z pojišovacího ventilu umístěte nádobu schopnou pojmout
obsah kapaliny v systému
• zkontrolujte spínání oběhového čerpadla regulátorem při dosažení
požadované diference mezi slunečními kolektory a sekundárním okruhem
Provoz, kontrola a údržba
• nastavte regulátor solárneho systému poda príslušného návodu
• kolektory odkryte
• pod výtok z poisovacieho ventila umiestnite nádobu schopnú prija
obsah kvapaliny v systéme
• skontrolujte spínanie obehového čerpadla regulátorom pri dosiahnutí
požadovanej diferencie medzi slnečnými kolektormi a sekundárnym
okruhom
5.5 Prevádzka, kontrola a údržba
Solárny systém pracuje bez obsluhy a takmer bez potreby údržby. Ale
aj tak je dôležité v prvých dňoch po uvedení do prevádzky skontrolova správnu funkciu systému. Kontroluje sa najmä teplota, tlak v systéme
a chod čerpadla. Jeden krát ročne, najlepšie za slnečného dňa je nutné
skontrolova funkčnos a upevnenie kolektora, tesnos a tlak v systéme
(vrátane tlaku v expanznej nádobe), chod čerpadla. Minimálne jeden krát
za dva roky sa musí vykona kontrola mrazuvzdornosti solárnej kvapaliny.
Doplnenie systému sa musí vykona rovnakou teplonosnou kvapalinou,
akou bol systém naplnený. Systém sa nesmie dopĺňa vodou.
Solární systém pracuje bez obsluhy a téměř bez potřeby údržby. Přesto
je důležité v prvních dnech po uvedení do provozu zkontrolovat správnou funkci systému. Kontroluje se zejména teplota, tlak v systému a chod
čerpadla. Jednou ročně, nejlépe za slunečného dne je nutné zkontrolovat
funkčnost a upevnění kolektoru, těsnost a tlak v systému (včetně tlaku
v expanzní nádobě), chod čerpadla. Minimálně jednou za dva roky se
musí provést kontrola mrazuvzdornosti solární kapaliny. Doplnění systému se musí provést stejnou teplonosnou kapalinou, jakou byl systém
naplněn. Systém se nesmí doplňovat vodou.
45
Zásobníky TUV a akumulační nádoby
pro solární systém BAXI
6
Zásobníky Baxi jsou vyráběny pomocí vyspělé technologie a moderních metod a přicházejí tak na trh jako výrobky vysoké kvality. Hlavním
důvodem pro výroby zásobníků Baxi bylo získat účinný systém zásoby
teplé vody pro všechna zařízení, která spalují pevná, kapalná nebo plynná paliva pro ohřev vody do topení (zásobníky pro akumulaci tepelné
energie) nebo TUV.
Primární médium (ohřátá kapalina, která prochází topnou spirálou bojleru
a předává tepelnou energii) cirkuluje pomocí čerpadla mezi spirálovým
výměníkem zásobníku a zdrojem tepla. Primární médium přebírá tepelnou energii od zdroje a předává ji dál pomocí topné spirály bojleru
do užitkové vody zásobníku. Jako zdroj tepla může být použit plynový
kotel Baxi, solární kolektory nebo kotel na tuhá paliva.
Vnitřní část zásobníku je vyrobena ze smaltované oceli. To znamená, že
ocelový pláš zásobníku je zevnitř pokryt silnou vrstvou smaltu. Výsledkem je veká zásoba TUV získaná a uchovávaná ve zdravotně nezávadném obalu vysoké kvality.
Zásobníky Baxi jsou chráněny proti korozi hořčíkovou anodou.
Doporučujeme provádět kontrolu anody alespoň jednou ročně
a v případě, že je zcela opotřebovaná, zajistit její výměnu autorizovaným
technickým servisem. Hořčíkovou anodu je snadné vyměnit podle postupu, který je součástí tohoto návodu.
Vnější povrch zásobníku je pokryt 50 mm vrstvou polyuretanové pěny
s hustotou 40 kg/m3 pro zaručení tepelné ztráty.
Zásobníky TUV a akumulace musí být nainstalovány (elektro - voda) dle
platných vyhlášek a norem platných v České republice.
Prostředí použití – od +2 do + 45 ˚C při relativní vlhkosti vzduchu 80%
Zásobníky túv a akumulačné nádoby
pre solárny systém baxi
Zásobníky BAXI sú vyrábané pomocou vyspelej technológie a moderných
metód a prichádzajú na trh tak ako výrobky vysokej kvality. Hlavným
dôvodom výroby zásobníkov BAXI bolo vždy získa účinný systém zásoby
teplej vody pre všetky zariadenia, ktoré spaujú pevné, kvapalné alebo
plynné palivá pre ohrev vody do kúrenia (zásobníky pre akumuláciu tepelnej energie) alebo TÚV.
Primárne médium (ohriata kvapalina, ktorá prechádza vykurovacou
špirálou bojlera odovzdáva tepelnú energiu) cirkuluje pomocou čerpadla
medzi špirálovým výmenníkom zásobníka a zdrojom tepla. Primárne
médium preberá tepelnú energiu od zdroja a odovzdáva ju alej pomocou vykurovacej špirály bojlera do úžitkovej vody zásobníka. Ako zdroj
tepla môže by použitý plynový kotol BAXI, solárne kolektory alebo kotol
na tuhé palivo.
Vnútorná čas zásobníka BAXI je vyrobená zo smaltovanej ocele. To znamená, že oceový pláš zásobníka je zvnútra pokrytý silnou vrstvou smaltu. Výsledkom je veká zásoba TÚV získaná a uchovávaná v zdravotne
nezávadnom obale vysokej kvality.
Zásobníky BAXI sú chránené proti korózii horčíkovou anódou.
Odporúčame kontrolova anódu aspoň jeden krát ročne a v prípade, že je
celkom opotrebovaná, zaisti jej výmenu autorizovaným technickým servisom. Horčíkovú anódu je ahké vymeni poda postupu ktorý je súčasou
tohto návodu.
Vonkajší povrch zásobníka je pokrytý 50 mm vrstvou polyuretánovej peny
s hustotou 40 kg/m3 pre zaručenie minimálnej tepelnej straty.
Zásobníky TÚV a akumulácia musia by nainštalované (elektro - voda)
poda platných vyhlášok a noriem platných v Slovenskej republike. Prostredie použitia - od +2 do + 45 ˚C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 80%.
6.1 Všeobecné údaje
Všeobecné údaje
6.1.1 Zásobníky UB 200, 300, 400, 500, 1500 l s dvojitou spirálou
6.1.1 Zásobníky UB 200, 300, 400, 500, 1500 l s dvojitou Špirálou
UB 200 DC – UB 300 DC – UB 400 DC – UB 500 DC – UB 1500 DC:
Smaltované zásobníky, v souladu s normou DIN 4753 §. 3, s dvěma pevnými spirálami, maximální přetlak 10 bar. Model o objemu 500 l má vnější
tvrzenou polyuretanovou izolaci s odnímatelnými* víky chráněnou obalem
z potahového materiálu skai. Model 1 500 l má izolaci z měkčeného polyuretanu a PVC. Ke všem modelům je možné připojit teploměr a anodu.
UB 200 DC- UB 300 DC – UB 400 DC- UB 500 DC – UB 1500 DC:
Smaltované zásobníky, v súlade s normou DIN 4753 §. 3, s dvoma pevnými špirálami, maximálny pretlak 10 bar. Model s objemom 500 l má
vonkajšiu tvrdenú polyuretánovú izoláciu s odnímatenými* vrchnákmi
chránenú obalom z poahového materiálu skai. Model 1 500 l má izoláciu z mäkkčeného polyuretánu a PVC. Ku všetkým modelom je možné
pripoji teplomer a anódu.
* Vypouštěcí otvor ve spodní části zásobníku se týká pouze modelu UB
1500 DC, u modelu UB 500 DC je možné vypustit zásobník přes vstup
studené vody.
* Vypúšací otvor v spodnej časti zásobníka sa týka len modelu UB 1500
DC, pri modeloch UB 500 DC je možné vypusti zásobník cez vstup
studenej vody.
Anoda
Anóda
Výstup TUV
Výstup TÚV
Vstup vrchní spirály
Vstup vrchnej špirály
Teploměr
Teploměr
Vrchní jímka pro teplotní sondu
Vrchný otvor pre teplotnú sondu
Cirkulace
Cirkulácia
Vstup pro možné připojení
el. topné spirály
Vstup pre možné pripojenie el. vykurovacej špirály
Výstup vrchní spirály
Výstup vrchnej špirály
Vstup spodní spirály
Vstup spodnej špirály
Spodní jímka pro teplotní sondu
Spodný otvor pre teplotnú sondu
Kontrolní příruba
Kontrolná príruba
Výstup spodní spirály
Výstup spodnej špirály
Vstup studené vody
Vstup studenej vody
Vypouštěcí otvor
Vypúšací otvor
46
6.1.2 Zásobníky UB 800, 1000, 2000 l s dvojitou
spirálou
6.1.2 zásobníky UB 800, 1000, 2000 l s dvojitou
špirálou
UB 800 DC – UB 1000 DC – UB 2000 DC: Smaltované zásobníky, v souladu s normou DIN 4753 §. 3, s dvěma pevnými spirálami, maximální přetlak
10 bar. Modely mají vnější izolaci s tvrzeného polyuretanu chráněnou
odnímatelnými víky a potahovým materiálem skai. Je možné k nim připojit
teploměr a anodu. Od předcházejících modelů se liší umístěním připojení,
jak je patrno z obrázků a technických schémat na str. 7/8.
UB 800 DC – UB 1000 DC – UB 2000 DC: Smaltované zásobníky,
v súlade s normou DIN 4753 §. 3, s dvoma pevnými špirálami, maximálny
pretlak 10 bar. Modely majú vonkajšiu izoláciu s tvrdeného polyuretánu
chránenú odnímatenými vrchnákmi a poahovým materiálom skai. Je
možné k nim pripoji teplomer a anódu. Od predchádzajúcich modelov
sa líši umiestnením pripojenia, ako je zjavné z obrázkov a technických
schém na str. 7/8.
Anoda
Anóda
Vstup vrchní spirály
Vstup vrchnej špirály
Výstup TUV
Výstup TÚV
Vrchní jímka pro teplotní sondu
Vrchný otvor pre teplotnú sondu
Teploměr
Teploměr
Cirkulace
Cirkulácia
Výstup vrchní spirály
Výstup vrchnej špirály
Vstup pro možné připojení
el. topné spirály
Vstup pre možné pripojenie el. vykurovacej špirály
Vstup spodní spirály
Vstup spodnej špirály
Spodní jímka pro teplotní sondu
Spodný otvor pre teplotnú sondu
Kontrolní příruba
Kontrolná príruba
Výstup spodní spirály
Výstup spodnej špirály
Vstup studené vody
Vstup studenej vody
Vypouštěcí otvor
Vypúšací otvor
6.1.3 Zásobníky UB 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 l
s jednoduchou spirálou
6.1.3 zásobníky UB 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 l
s jednoduchou špirálou
UB 300 SC + - UB 400 SC + - UB 1000 SC – UB 2000 SC – UB 3000
SC: Smaltované zásobníky v souladu s normou DIN 4753 §.3, vybavené
pevnou jednoduchou spirálou. Tvrzená vnější izolace je chráněna odnímatelnými víky (tlouška izolace 50 mm do objemu 500 l, 70 mm od 800 do
1000 l) a obalem z PVC. Zatímco modely s větším objeme mají měkčenou
polyuretanovou izolaci o tloušce 100 mm. Tyto modely jsou používány
pro výrobu TUV pomocí solární energie nebo kotle.
UB 300 SC + - UB 400 SC + - UB 1000 SC – UB 2000 SC – UB 3000
SC: Smaltované zásobníky v súlade s normou DIN 4753 §.3, vybavené
pevnou jednoduchou špirálou. Tvrdená vonkajšia izolácia je chránená
odnímatenými vrchnákmi (hrúbka izolácie 50 mm do objemu 500 l, 70 mm
od 800 do 1000 l) a obalom z PVC. Zatia čo modely s väčším objemom
majú mäkčenú polyuretánovú izoláciu o hrúbke 100 mm. Tieto modely sú
používané pre výrobu TÚV pomocou solárnej energie alebo kotla.
Anoda
Anóda
Teploměr
Teploměr
Vstup pro možné připojení
el. topné spirály
Vstup pre možné pripojenie el. vykurovacej špirály
Kontrolní příruba
Kontrolná príruba
47
6.2 Technické údaje
Technické údaje
6.2.1Zásobníky UB – technické údaje
6.2.1Zásobníky UB – technické údaje
Tepelná výměna ∆T 35 ˚C
Tepelná výmena ∆T 35 ˚C
Druh výměníku
Druh výmenníka
Druh izolace
Druh izolácie
Tlouška
izolace
Hrúbka
izolácie
Vnitřní
povrch
Vnútorný
povrch
Max. provozní
přetlak
Max. prevádzkový
pretlak
Max. provozní
přetlak výměníku
Max. prevádzkový
pretlak výmenníka
Hmotnost
Hmotnos
(bez obalu)
Tepelná ztráta
kWh/den
Tepelná strata
kWh/deň
Spodní spirála
Spodná špirála
Vrchní spirála
Vrchná špirála
200
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
26 kW
26 kW
100 kg
1,73
300
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
45 kW
30 kW
119 kg
2,05
400
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
55 kW
30 kW
190 kg
2,27
500
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50;mm
Smalt
10 bar
10 bar
60 kW
30 kW
174 kg
2,59
800
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
85 mm
1000
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Polyuretan
Polyuretán
Smalt
10 bar
10 bar
60 kW
37 kW
235 kg
2,49
1500
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Měkčený polyuretan
Mäkčený polyuretán
85 mm
Smalt
10 bar
10 bar
60 kW
45 kW
243 kg
2,75
100 mm
Smalt
10 bar
10 bar
107 kW
63 kW
386 kg
3,13
2000
Dvojitá spirála
Dvojitá špirála
Měkčený polyuretan
Mäkčený polyuretán
100 mm
Smalt
10 bar
10 bar
115 kW
74 kW
465 kg
3,78
200
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
31 kW
89 kg
1,73
300
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
45 kW
118 kg
2,05
400
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Polyuretan
Polyuretán
50 mm
Smalt
10 bar
10 bar
55 kW
144 kg
2,27
1000
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Polyuretan
Polyuretán
100 mm
Smalt
10 bar
10 bar
63 KW
206 kg
3,13
2000
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Měkčený polyuretan
Mäkčený polyuretán
100 mm
Smalt
10 bar
10 bar
115 KW
465 kg
3,78
3000
Jednoduchá spirála
Jednoduchá špirála
Měkčený polyuretan
Mäkčený polyuretán
100 mm
Smalt
10 bar
10 bar
134 KW
670 kg
4,64
Objem
l
48
6.2.2 Rozměry zásobníku 200 l s dvojitou spirálou
6.2.2 Rozmery zásobníka 200 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
Izolace z tvrzeného PU
Izolácia z tvrdeného PU
Teplem tvarované víko
Teplom tvarované veko
Vnější obal z PVC
Vonkajší obal z PVC
Anoda
Anóda
HORIZONTÁLní řez
HORIZONTÁLNY REZ
Rozměr / Rozmer Popis
200 l
H
Výška
mm
1265
Ø ext
Vnější průměr (včetně izolace) / Vonkajší priemer (vrátane izolácie)
mm
600
Ø int
Vnitřní průměr / Vnútorný priemer
mm
500
F
Vstup studené vody / Vstup studenej vody
mm-"G
67-1"
G
Výstup spodní spirály (1"¼) / Výstup spodnej špirály (1”¼)
mm
263
L
Zdířka spodní sondy (½") / Otvor spodnej sondy (½”)
mm
609
M
Vstup spodní spirály (1"¼) / Vstup spodnej špirály (1”¼)
mm
578
N
Výstup vrchní spirály (1"¼) / Výstup vrchnej špirály (1”¼)
mm
679
P
Zdířka vrchní spirály (½") / Otvor vrchnej špirály (½”)
mm
1024
Q
Cirkulace / Cirkulácia
mm-"G
884-¾"
R
Vstup vrchní spirály (1"½) / Vstup vrchnej špirály (1”½)
mm
994
S
Výstup teplé vody / Výstup teplej vody
mm-"G
1164-1"
A
Kontrolní příruba (Øint 114 – Øext 168) / Kontrolná príruba (Ø vnútorná 114 – Ø vonkajšia 168)
mm
257
B
Vstup pro elektrotopnou přídavnou spirálu (1"½) / Vstup pre elektrovykurovaciu prídavnú špirálu (1”½) mm
629
C
Teploměr (½") / Teplomer (½”)
929
mm
49
6.2.3 Rozměry zásobníku 500 l s dvojitou spirálou
6.2.3 Rozmery zásobníka 500 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU t
POHAD Z BODU t
50
6.2.4 Rozměry zásobníku 1500 l s dvojitou spirálou
6.2.4 Rozmery zásobníka 1500 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
Izolace z tvrzeného PU
Izolácia z tvrdeného PU
Teplem tvarované víko
Teplom tvarované veko
Vnější obal z PVC
Vonkajší obal z PVC
Anoda
Anóda
HORIZONTÁLní řez
Horizontálny rez
Rozměr / Rozmer Popis
1500 l
H
Výška
mm
2285
Ø ext
Vnější průměr (včetně izolace) / Vonkajší priemer (vrátane izolácie)
mm
1200
Ø int
Vnitřní průměr / Vnútorný priemer
mm
1000
F
Vstup studené vody / Vstup studenej vody
mm-"G
315-1"¼
G
Výstup spodní spirály (1"¼) / Výstup spodnej špirály (1”¼)
mm
470
L
Spodní jímka pro teplotní čidlo (½") / Spodný otvor pre teplotné čidlo (½”)
mm
582
M
Vstup spodní spirály (1"¼) / Vstup spodnej špirály (1”¼)
mm
1180
N
Výstup vrchní spirály (1"¼) / Výstup vrchnej špirály (1”¼)
mm
1330
P
Vrchní jímka pro teplotní čidlo (½") / Vrchný otvor pre teplotné čidlo (½”)
mm
1500
Q
Cirkulace / Cirkulácia
mm-"G
1460-1"G
R
Vstup vrchní spirály (1"½) / Vstup vrchnej špirály (1”½)
mm
1735
S
Výstup TUV / Výstup TÚV
mm-"G
1935-1"¼
A
Kontrolní příruba (Ø vnitřní 114 – Ø vnější 168) / Kontrolná príruba (Ø vnútorná 114 – Ø vonkajšia 168)
mm
520
B
Vstup pro elektrotopnou přídavnou spirálu (1"½) / Vstup pre elektrovykurovaciu prídavnú špirálu (1”½) mm
1255
C
Teploměr (½") / Teplomer (½”)
1825
mm
51
6.2.5 Rozměry zásobníku 300 l s dvojitou spirálou
6.2.5 Rozmery zásobníka 300 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU S
POHAD Z BODU S
POHLED Z BODU t
POHAD Z BODU t
52
6.2.6 Rozměry zásobníku 400 l s dvojitou spirálou
6.2.6 Rozmery zásobníka 400 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU S
POHAD Z BODU S
POHLED Z BODU t
POHAD Z BODU t
53
6.2.7 Rozměry zásobníků 800 – 1000 l s dvojitou
spirálou
6.2.7 Rozmery zásobníkov 800 - 1000 l s dvojitou
špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
Rozměr / Rozmer Popis
800 l
1000 l
H
Výška
mm
1905
2155
Ø ext
Vnější průměr (včetně izolace) / Vonkajší priemer (vrátane izolácie)
mm
990
990
Ø int
Vnitřní průměr / Vnútorný priemer
mm
790
790
F
Vstup studené vody / Vstup studenej vody
mm
255
255
G
Výstup spodní spirály (1"¼) / Výstup spodnej špirály (1”¼)
mm
385
385
L
Spodní jímka pro teplotní čidlo (½") / Spodný otvor pre teplotné čidlo (½”)
mm
315
405
M
Vstup spodní spirály (1"¼) / Vstup spodnej špirály (1”¼)
mm
1005
1190
N
Výstup vrchní spirály (1"¼) / Výstup vrchnej špirály (1”¼)
mm
1155
1345
P
Vrchní jímka pro teplotní čidlo (½") / Vrchný otvor pre teplotné čidlo (½”)
mm
175
200
Q
Cirkulace / Cirkulácia
mm
1325
1545
R
Vstup vrchní spirály (1"½) / Vstup vrchnej špirály (1”½)
mm
1495
1745
S
Výstup TUV / Výstup TÚV
mm
1625
1625
A
Kontrolní příruba (Ø vnitřní 114 – Ø vnější 168) / Kontrolná príruba (Ø vnútorná 114 – Ø vonkajšia 168)
mm
520
540
B
Vstup pro elektrotopnou přídavnou spirálu (1"½) / Vstup pre elektrovykurovaciu prídavnú špirálu (1”½)
mm
1075
1270
C
Teploměr (½") / Teplomer (½”)
mm
1490
1749
54
6.2.8 Rozměry zásobníků 1000 – 2000 l s jednoduchou spirálou
Ø ext
Ø int
HORIZONTÁLní řez
HORIZONTÁLNY REZ
L
M
F
A
G
30˚
B
N
C
P
H
Vertikální řez
VERTIKÁLNY REZ
6.2.8 Rozmery zásobníkov 1000 - 2000 l s jednoduchou špirálou
Rozměr / Rozmer Popis
1000 l
2000 l
H
Výška
mm
2155
2520
Ø ext
Vnější průměr (včetně izolace) / Vonkajší priemer (vrátane izolácie)
mm
940
1300
Ø int
Vnitřní průměr / Vnútorný priemer
mm
800
1100
F
Vstup studené vody / Vstup studenej vody
mm
220 1"¼
300 1"¼
G
Výstup spirály (1"¼) / Výstup špirály (1”¼)
mm
385
465
L
Vstup spirály (1"¼) / Vstup špirály (1”¼)
mm
970
1137
M
Sonda topení (½") / Sonda kúrenia (½”)
mm
1020
1200
N
Recirkulace / Recirkulácia
mm
1545 1"
1600 1"
P
TUV / TÚV
mm
1840 1"¼
2220 1"¼
55
6.2.9 Rozměry zásobníku 200 l s jednoduchou spirálou
6.2.9 Rozmery zásobníka 200 l s jednoduchou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
HORIZONTÁLní řez
Horizontálny rez
F
A
G
30˚
L
M
B
N
C
P
H
Ø ext
Ø int
Rozměr / Rozmer Popis
200 l
H
Výška
mm
1270
Ø ext
Vnější průměr (včetně izolace) / Vonkajší priemer (vrátane izolácie)
mm
600
Ø int
Vnitřní průměr / Vnútorný priemer
mm
500
F
Vstup studené vody / Vstup studenej vody
mm
67 1"
G
Výstup spirály (1"¼) / Výstup špirály (1”¼)
mm
264
L
Vstup spirály (1"¼) / Vstup špirály (1”¼)
mm
759
M
Sonda topení (½") / Sonda kúrenia (½”)
mm
803
N
Recirkulace / Recirkulácia
mm
916 ¾"
P
TUV / TÚV
mm
1164 1"
56
6.2.10Rozměry zásobníku 300 l s jednoduchou spirálou
6.2.10 Rozmery zásobníka 300 l s jednoduchou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU t
POHAD Z BODU t
57
6.2.11 Rozměry zásobníku 400 l s jednoduchou spirálou
6.2.11Rozmery zásobníka 400 l s jednoduchou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU t
POHAD Z BODU t
58
6.2.12 Rozměry zásobníku 2000 l s dvojitou spirálou
6.2.12 Rozmery zásobníka 2000 l s dvojitou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU x
POHAD Z BODU x
59
6.2.13Rozměry zásobníku 3000 l s jednoduchou spirálou
6.2.13 Rozmery zásobníka 3000 l s jednoduchou špirálou
Vertikální řez
Vertikálny rez
POHLED Z BODU x
POHAD Z BODU x
60
Pokyny pro montáž
6.3 Pokyny pre montáž
6.3.1 Instalace zásobníku
6.3.1 inštalácia zásobníka
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál!
Inštaláciu smie vykona len kvalifikovaný personál!
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození zařízení během přepravy.
• Nenechávejte zásobník dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu
záření.
• Nepoužívejte zařízení, která by dlouhodobě svírala obvod zásobníku.
• Zajistěte, aby byly závity vstupu/výstupu užitkové vody chráněny
během přepravy.
• Neinstalujte zásobník do vlhkých nebo mokrých míst.
• Doporučujeme nainstalovat zásobník co nejblíže kotli, v každkém
případě je třeba propojit zásobník s kotlem nebo solárním systémem.
• Na vstupu studené vody do zásobníku musí být instalován pojistný
ventil 8 barů pro ochranu zařízení proti výkyvům tlaku ve vodovodním
řádu.
• Pokud je zásobník nainstalován v místech, kde je vysoký přetlak vody
v řádu (v průměru více 6,5 baru), je nezbytné namontovat na vstup
studené vody redukční ventil nastavený na maximální hodnotu 6,4
bar.
• Pokud jsou ve vodovodní síti nečistoty, nainstalujte vhodný filtr. Ale
přesvědčte se, že je v systému dostatečný průtok a přetlak.
• Pro dosažení maximální účinnosti zásobníku je nutné provést instalaci
dle následujícího schématu. Při výběru vhodného objemu zásobníku
se musí brát v úvahu plánovaný odběr teplé vody.
• U modelů s dvojitou spirálou je solární kolektor napojen na spodní
spirálu, kotel musí být napojen na vrchní spirálu.
• Společnost Baxi nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé
problémy či špatné fungování zásobníku, pokud byl tento poškozen
při manipulaci a nebo byl instalován do nevhodných prostor.
• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia počas prepravy.
• Nenechávajte zásobník dlhodobo vystavený priamemu slnečnému
žiareniu.
• Nepoužívajte zariadenia, ktoré by dlhodobo zvierali obvod zásobníka.
• Zaistite, aby boli závity vstupu/výstupu úžitkovej vody chránené počas
prepravy.
• Neinštalujte zásobník do vlhkých alebo mokrých miest.
• Odporúčame nainštalova zásobník čo najbližšie ku kotlu, v každom
prípade je treba prepoji zásobník s kotlom alebo solárnym systémom.
• Na vstupe studenej vody do zásobníka musí by inštalovaný poistný
ventil 8 barov pre ochranu zariadenia proti výkyvom tlaku vo vodovodnom rade.
• Ak je zásobník nainštalovaný v miestach, kde je vysoký pretlak vody v
rade (v priemere viac ako 6,5 barov, je potrebné namontova na vstup
studenej vody redukčný ventil nastavený na maximálnu hodnotu 6,4
barov.
• Ak sú vo vodovodnej sieti nečistoty, nainštalujte vhodný filter. Ale
presvedčte sa, že je v systéme dostatočný prietok a pretlak.
• Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti zásobníka je nutné vykona
inštaláciu poda nasledujúcej schémy. Pri výbere vhodné ho objemu
zásobníka sa musí bra do úvahy plánovaný odber teplej vody.
• Pri modeloch s dvojitou špirálou je solárny kolektor napojený na
spodnú špirálu, kotol musí by napojený na vrchnú špirálu.
• Spoločnos BAXI nenesie žiadnu zodpovednos za prípadné vzniknuté
problémy či zlé fungovanie zásobníka, ak bol tento poškodený pri manipulácii a alebo bol inštalovaný do nevhodných priestorov.
6.3.2 Uvedení do provozu (napuštění)
6.3.2 Uvedenie do prevádzky (napustenie)
• Přesvědčte se, že tlak ve vodovodní síti, na kterou má být zařízení
napojeno, není vyšší nez 4,5 baru. V opačném případě nainstalujte
regulátor tlaku na vstup.
• Ověřte si, že pH vody je v rozmezí od 6,5 do 7,5. Pokud ne, nainstalujte
dávkovací zařízení, které upraví pH.
• Kontrolujte teplotu vody uvnitř zásobníku, nesmí překročit hodnotu 95˚
C.
• Kontrolujte provozní přetlak spirál, který smí být maximálně 10 bar,
u smaltovaného zásobníku pro zásobu TUV maximálně 10 bar. (viz tab
na str. 6)
• Nainstalujte expanzní nádobu o objemu 4% z nominální hodnoty
každého okruhu, na který je zásobník napojen (solární okruh, okruh
TUV, primární okruh).
• Na zásobník nainstalujte také pojistný ventil a zpětnou klapku, volte
typ určený pro tento druh systému.
• Presvedčte sa, že tlak vo vodovodnej sieti, na ktorú má by zariadenie
napojené, nie je vyšší než 4,5 barov. V opačnom prípade nainštalujte
regulátor tlaku na vstup.
• Overte si, že pH vody je v rozmedzí od 6,5 do 7,5. Ak nie, nainštalujte
dávkovacie zariadenie, ktoré upraví pH.
• Kontrolujte teplotu vody vo vnútri zásobníka, nesmie prekroči hodnotu 95˚ C.
• Kontrolujte prevádzkový pretlak špirál, ktorý smie by maximálne 10
bar, u smaltovaného zásobníka pre zásobu TÚV maximálne 10 bar.
(vi tab na str. 6)
• Nainštalujte expanznú nádobu s objemom 4% z nominálnej hodnoty
každého okruhu, na ktorý je zásobník napojený (solárny okruh, okruh
TÚV, primárny okruh).
• Na zásobník nainštalujte tiež poistný ventil a spätnú klapku, vote typ
určený pre tento druh systému.
Schéma zapojení zásobníku s dvojitou spirálou a solárního systému s kotlem určeným na vytápění
Schéma zapojenia zásobníka s dvojitou špirálou a solárneho systému s kotlom určeným na vykurovanie
Vstup
studené
vody
Vstup
studenej
vody
61
Použité komponenty:
Použité komponenty:
1. Filtr na vstupu
1. Filter na vstupe
2. Redukční ventil
2. Redukčný ventil
3. Zpětná klapka
3. Spätná klapka
4. Pojistný ventil (nastavení na 8 barů)
4. Poistný ventil (nastavenie na 8 barov)
5. Sada se solárním čerpadlem (složená dále z expanzní nádrže, pojistného ventilu, kohoutů, manometru, teploměrů a průtokoměrů)
6. Oběhové čerpadlo TUV
5. Sada so solárnym čerpadlom (zložená alej z expanznej
nádrže, poistného ventilu, kohútov, manometra, teplomerov
a prietokomerov)
7. Odvzdušňovací ventil kolektoru
6. Obehové čerpadlo TÚV
7. Odvzdušňovací ventil kolektora
Pozn.: výše uvedené schéma je pouze orientační a mělo by být schváleno odbornou topenářskou firmou.
Instalace / Údržba
Pozn.: vyššie uvedená schéma je len orientačná a mala by by schválená
odbornou kúrenárskou firmou.
6.4 Inštalácia / Údržba
Okruh cirkulace TUV:
Okruh cirkulácie TÚV:
Větev okruhu cirkulace slouží k tomu, aby byla teplá voda, která se ohřeje
v zásobníku, okamžitě k dispozici při odběru z jakéhokoliv místa. Využití
této možnosti je vhodné v případě, kdy je vzdálenost mezi místem, kde
je instalován zásobník a místy odběru TUV příliš velká. V případě, že je
instalován tento okruh cirkulace, uživatel nemusí dlouho čekat, než teplá
voda dorazí do místa odběru. Čerpadlo, které udržuje cirkulaci teplé vody
v okruhu, musí být hygienicky homologováno pro použítí na TUV. Okruh
cirkulace musí být zhotoven dle instalačního schématu.
Vetva okruhu cirkulácie slúži k tomu, aby bola teplá voda, ktorá sa ohreje v
zásobníku, okamžite k dispozícii pri otvorení akéhokovek miesta. Využitie
tejto možnosti je vhodné v prípade, ke je vzdialenos medzi miestom,
kde je inštalovaný zásobník a miestami s odberom TÚV príliš veká. V prípade, že je inštalovaný tento okruh cirkulácie, užívate nemusí dlho čaka
na to, kým teplá voda dorazí do miesta odberu. Čerpadlo, ktoré udržuje
cirkuláciu teplej vody v okruhu, musí by hygienicky homologované pre
použitie na TÚV. Okruh cirkulácie musí by zhotovený poda inštalačnej
schémy.
Upozornění: při použití cirkulace TUV se zvětší tepelné ztráty zásobníku
TUV
Upozornenie: pri použití cirkulácie TÚV sa zväčšia tepelné straty zásobníka TÚV
Čištění zásobníku:
Čistenie zásobníka:
Doporučujeme pravidelné čištění zásobníku (každých 12 měsíců), které
provád autorizovaný servis. Rozměry kontrolního otvoru pro čištění
odpovídají evropským standardům.
Odporúčame pravidelné čistenie zásobníka (každých 12 mesiacov), ktoré
vykonal autorizovaný servis. Rozmery kontrolného otvoru pre čistenie
zodpovedajú európskym štandardom.
Během používání zásobníku (záleží na tvrdosti vody) se topná spirála
pokryje vrstvou vodního kamene. To by mohlo zapříčinit zhoršenou tepelnou výměnu a pokles účinnosti zásobníku. Z tohoto důvodu doporučujeme
nechat pravidelně vyčistit topnou spirálu skrze kontrolní otvor.
Počas používania zásobníka (záleží na tvrdosti vody) sa vykurovacia špirála pokryje vrstvou vodného kameňa. To by mohlo zapríčini
zhoršenú tepelnú výmenu a pokles účinnosti zásobníka. Z tohto dôvodu
odporúčame necha pravidelne vyčisti vykurovaciu špirálu cez kontrolný
otvor.
Dále je třeba každých 6 měsíců kontrolovat těsnění a neporušenost
připojení.
Ďalej je treba každých 6 mesiacov kontrolova tesnenie a neporušenos
pripojenia.
Pokud odebraná TUV obsahuje oxid železitý, ihned kontaktujte autorizovaný servis.
Ak odobraná TÚV obsahuje oxid železitý, ihne kontaktujte autorizovaný
servis.
POZOR:
čištění by měl provádět pouze autorizovaný technický servis. Při čištění je
nutné dbát na to, aby nebyl poškozen vnitřní povrch ze smaltované oceli
a topná spirála.
POZOR:
čistenie by mal vykona len autorizovaný technický servis. Pri čistení je
nutné dba na to, aby nebol poškodený vnútorný povrch zo smaltovanej
ocele a vykurovacia špirála.
Anóda:
Dôležité: je treba pravidelne kontrolova opotrebenie horčíkovej
anódy a ak je treba, okamžite ju vymeni. Ak nie je anóda vymenená
včas, môže dôjs k opotrebovaniu nádrže, čo môže vies ku strate
záruky. Anódu je treba vymeni tiež v prípade, ak pri odskrutkovaní
zátky na hornej časti zásobníka, vyteká z otvoru voda.
Anoda:
DŮLEŽITÉ: je třeba pravidelně kontrolovat opotřebení hořčíkové
anody a pokud je třeba, okamžitě ji vyměnit. Pokud není anoda vyměněna včas, může dojít k opotřebování nádrže, což můž vést ke
ztrátě záruky. Anodu je třeba vyměnit také v případě, pokud při odšroubování zátky na horní části zásobníku, vytéká z otvoru voda.
Postup při výměně hořčíkové anody:
• uzavřete kohout studené vody
Postup pri výmene horčíkovej anódy:
• pomocí vypouštěcího ventilu odčerpejte cca 10 – 15 litrů vody ze
zásobníku
• uzavrite kohút studenej vody
• pomocou vypúšacieho ventilu odčerpajte cca 10 - 15 litrov vody zo
zásobníka
• odšroubujte upevňovací šrouby a sundejte ochranný kryt. Dbejte na
to, abyste nepoškodili teploměr
• odskrutkujte upevňovacie skrutky a dajte dolu ochranný kryt. Dbajte
na to, aby ste nepoškodili teplomer
• zvedněte opatrně izolaci z minerální vlny tak, abyste ji nepoškodili
• nejdříve odstraňte kabel uzemnění anody z krytu příruby a potom
ze samotné příruby
• zdvihnite opatrne izoláciu z minerálnej vlny tak, aby ste ju nepoškodili
• odstraňte upevňovací šrouby a sundejte přírubu
• najskôr odstráňte kábel uzemnenia anódy z krytu príruby a potom
zo samotnej príruby
• odstraňte těsnění příruby
• odstráňte upevňovacie skrutky a dajte dolu prírubu
• odstraňte upevňovací matici mezi anodou a přírubou
• odstráňte tesnenie príruby
• při odstraňování opotřebené anody si nezapomeňte odložit izolační
pouzdro těsnění anody
• odstráňte upevňovaciu maticu medzi anódou a prírubou
• pri odstraňovaní opotrebenej anódy si nezabudnite odloži izolačné
púzdro tesnenia anódy
• namontujte novou anodu na smaltovanou stranu příruby a izolační
pouzdro ponechte na její druhé straně; poté opět zašroubujte upevňovací matici anody na přírubu
• namontujte novú anódu na smaltovanú stranu príruby a izolačné
púzdro ponechajte na jej druhej strane; potom opä zaskrutkujte
upevňovaciu maticu anódy na prírubu
62
• umístěte těsnění příruby na otvor zásobníku (pokud je těsnění poškozené nebo jeví známky opotřebení, vyměňte ho také)
• umiestnite tesnenie príruby na otvor zásobníka (ak je tesnenie
poškodené alebo javí známky opotrebenia, vymeňte ho tiež)
• nasate protipřírubu přesně na protipřírubu, která se nachází na
zásobníku.
• nasate protiprírubu presne na protiprírubu, ktorá sa nachádza na
zásobníku.
• poté, co umístíte zpět izolaci z minerální vlny na přírubu, vložte
do příslušné jímky senzor teploměru
• potom, čo umiestnite spä izoláciu z minerálnej vlny na prírubu,
vložte do príslušného otvoru senzor teplomera
• nasate spä ochranný kryt na izoláciu a pripevnite ho skrutkami
• nasate zpět ochranný kryt na izolaci a přepevněte ho šrouby.
Teplotní čídla:
Teplotné čidla:
Čidla se používají pro ověřování teploty na různých místech v zásobníku
v případě, že jsou v systému instalována zařízení jako trojcestné ventily,
čerpadla a jiné hydraulické systémy, jejichž provoz může být závislý na
teplotě protékající vody. Teplotní čidla jsou umístěna v příslušných jímkách, které se nacházejí ve stanovených výškách pro kontrolu rozvodu
tepla v zásobníku Baxi.
Čidlá sa používajú pre overovanie teploty na rôznych miestach v zásobníku v prípade, že sú v systéme inštalované zariadenia ako trojcestné
ventily, čerpadla a iné hydraulické systémy, ktorých prevádzka môže
by závislá od teploty pretekajúcej vody. Teplotné čidla sú umiestnené
v príslušných otvoroch, ktoré sa nachádzajú v stanovených výškach pre
kontrolu rozvodu tepla v zásobníku Baxi.
Označení CE
Označenie CE
Zásobníky UB 200/300/400/500/800/1000/1500 DC, UB
200/300/400/1000/2000 SC jsou v souladu s evropskými normami
97/23/CEE (Tlaková zařízení) a 98/83/CE (Použití UV). Dále jsou uvedené
zásobníky vyrobeny v souladu s tímto standardem:
Zásobníky UB 200/300/400/500/800/1000/1500 DC, UB
200/300/400/1000/2000 SC sú v súlade s európskymi normami 97/23/
CEE (Tlakové zariadenia) a 98/83/CE (Použitie ÚV). Ďalej sú uvedené
zásobníky vyrobené v súlade s týmto štandardom:
• DIN 4753-3
• DIN 4753-3
Diagnostika poruch a doporučení
6.5 Diagnostika porúch a odporúčanie
DIAGNOSTIKA PORUCH / DIAGNOSTIKA PORÚCH
Závada
Příčína / Príčina
Řešení / Riešenie
Objem zásobníku je nedostačující vzhledem k požadavkům uživatelů na teplou vodu.
Objem zásobníka je nedostačujúci vzhadom k požiaZásobník nedodává dostatečné davkam užívateov na teplú vodu.
množství TUV
Možný problém v hydraulickém systému napojeném na
Zásobník nedodáva dostatočné zásobník.
Možný problém v hydraulickom systéme napojenom
množstvo TÚV
na zásobník.
Topná spirála je zanesena vodním kamenem.
Vykurovacia špirála je zanesená vodným kameňom.
Kapající voda z pojistného
ventilu na vstupu studené vody.
Kvapkajúca voda z poistného
ventilu na vstupe studenej vody
Přetlak ve vodovodním řádu je vyšší než 7 barů.
Pretlak vo vodovodnom rade je vyšší než 7 barov.
Pojistný ventil je zevnitř zanesený.
Poistný ventil je zvnútra zanesený.
Záruční podmínky
Vyberte zásobník s vyšším objemem vody.
Vyberte zásobník s vyšším objemem vody.
Nechte zkontrolovat hydraulický systém autorizovaným
technickým servisem.
Nechajte skontrolova hydraulický systém autorizovaným technickým servisom.
Nechte provést vyčištění trubek spirály.
Nechajte vykona vyčistenie trubiek špirály.
Nainstalujte na vstupu studené vody redukční ventil.
Nainštalujte na vstupe studenej vody redukčný ventil.
Vyčištěte pojistný ventil a instalujte filtr na vstupu studené vody.
Vyčistite poistný ventil a inštalujte filter na vstupe studenej vody.
6.6 Záručné podmienky
• záruka ztrácí platnost, pokud je štítek s výrobním číslem poškozený
a nebo nečitelný
• Záruka stráca platnos, ak je štítok s výrobným číslom poškodený a
alebo nečitatený.
• záruha se nevztahuje na poškození výrobku, ke kterému došlo v případě, že nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu
• Záruka sa nevzahuje na poškodenie výrobku, ku ktorému došlo v prípade, že neboli dodržané pokyny uvedené v tomto návode.
• záruka se nevztahuje na škody na výrobku způsobené přepravou třetími osobami
• Záruka sa nevzahuje na škody na výrobku spôsobené prepravou tretími osobami.
• instalovat a provádět údržbu výrobku smí pouze autorizovaný technický servis dle platných zákonů a norem
• Inštalova a vykonáva údržbu výrobku smie len autorizovaný technický
servis poda platných zákonov a noriem.
• záruka se nevztahuje na škody způsobené z důvodu neprovádění
údržby nebo čištění zásobníku uživatelem
• Záruka sa nevzahuje na škody spôsobené z dôvodu nevykonávania
údržby alebo čistenia zásobníka užívateom.
• záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou
instalací nebo nesprávným připojením hydraulických komponentů,
vnějšími vlivy – chemickými či fyzikálními (např. poškození agresivními
přípravky na vnitřní nebo vnější číštění zásobníku), nesprávnou přepravou a uskladněním, nevhodným výběrem objemu zásobníku
• Záruka sa nevzahuje na poškodenie výrobku spôsobené nesprávnou
inštaláciou alebo nesprávnym pripojením hydraulických komponentov,
vonkajšími vplyvmi - chemickými či fyzikálnymi (napríklad poškodenie
agresívnymi prípravkami na vnútorné alebo vonkajšie čistenie zásobníka), nesprávnou prepravou a uskladnením, nevhodným výberom objemu zásobníka.
63
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
+420 - 271 001 627
Tel.:
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail: [email protected]
www.baxi.cz
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ
a VÝCHODNÍ ČECHY:
BRNO a JIŽNÍ MORAVA:
SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
Petr Paunkovič
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
Pavel Polcr
[email protected]
tel.: +420 739 592 955
Jiří Chrascina
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:
ČECHY:
MORAVA:
HLAVNÍ TECHNIK:
Filip Suchánek
[email protected]
tel.: +420 603 431 938
Zdeněk Rumpík
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
Jiří Šikula
[email protected]
tel.: +420 737 287 176
Baxi Heating (Slovakia), s. r. o.
www.baxi.sk
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 652 3532
Fax: +421 32 652 3532
e-mail: [email protected]
Vedúci pobočky
Obchodno-technický
poradca
Asistentka vedúceho
pobočky
Tomáš Ďurenec
[email protected]
tel.: +421 918 630 242
Martin Kollár
[email protected]
tel.: +421 918 347 938
Denisa Zemanovičová
[email protected]
tel.: +421 905 761 349
www.baxi.com
Firma BAXI S.p.A. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků,
vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje
uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní
charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.
Firma BAXI S.p.A. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov,
vyhradzuje právo modifikova kedykovek a bez predchádzajúceho
upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má
len informatívny charakter a nesmie by použitá ako zmluva vo vzahu
k tretím osobám.
BAXI S.p.A. 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
Via Trozzetti, 20; tel. 0424 – 517111; telefax 0424/38089
Download

(kolektory SB25 a SVB26)